Jainism glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Jainism glossary, starting with the letter “s”, contains 796 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sabhadraka
 2. Saci
 3. Sacitta
 4. Sacittatyaga
 5. Sacittatyagapratima
 6. Sadalapana
 7. Sadhaka
 8. Sadhana
 9. Sadharana
 10. Sadharanasharira
 11. Sadharmavisamvada
 12. Sadharmika
 13. Sadhu
 14. Sagandharva
 15. Sagara
 16. Sagaracakri
 17. Sagaracandra
 18. Sagaradatta
 19. Sagarasena
 20. Sagaropama
 21. Sahacihna
 22. Sahacihnapura
 23. Sahadevi
 24. Sahajanya
 25. Sahasa
 26. Sahasabhyakhyana
 27. Sahasradrish
 28. Sahasraghosha
 29. Sahasrakirana
 30. Sahasraksha
 31. Sahasramra
 32. Sahasramravana
 33. Sahasranayana
 34. Sahasrara
 35. Sahasrarakalpa
 36. Sahasrarashmi
 37. Sahasrayudha
 38. Sahitamahaka
 39. Sakalyakunda
 40. Sakaramantrabheda
 41. Sakashaya
 42. Saketa
 43. Saketapura
 44. Sakhibhava
 45. Sakini
 46. Salibhadda
 47. Sallekhana
 48. Salluddharana
 49. Sama
 50. Samabhirudha
 51. Samacaturasra
 52. Samadana
 53. Samadhi
 54. Samadhimarana
 55. Samahara
 56. Samaka
 57. Samakasamala
 58. Samali
 59. Samana
 60. Samanaka
 61. Samanaska
 62. Samanika
 63. Samantabhadra
 64. Samantabhadrasuri
 65. Samantanupata
 66. Samanyagriha
 67. Samara
 68. Samarakesarin
 69. Samarambha
 70. Samavasarana
 71. Samaya
 72. Samayasundara
 73. Samayika
 74. Samayikapatha
 75. Samayikapratima
 76. Samayikasutra
 77. Samayikavrata
 78. Samba
 79. Sambadha
 80. Sambhavanatha
 81. Sambhinnamati
 82. Sambhinnashrotas
 83. Sambhinnashrotri
 84. Sambhuta
 85. Sambhutivijaya
 86. Samgha
 87. Samghata
 88. Samghayana
 89. Samgraha
 90. Samgrahaniratna
 91. Samgrahanisutra
 92. Samhanana
 93. Samhara
 94. Samiddha
 95. Samiti
 96. Samjna
 97. Samjnin
 98. Samjvalana
 99. Samkalpi
 100. Samkha
 101. Samkhya
 102. Samma
 103. Sammasuya
 104. Sammeta
 105. Sammoha
 106. Sammurcchana
 107. Samparayika
 108. Samparyanka
 109. Samparyankasana
 110. Samprati
 111. Samputa
 112. Samputaka
 113. Samrambha
 114. Samriddha
 115. Samsara
 116. Samsari
 117. Samshaya
 118. Samshayika
 119. Samstava
 120. Samsthana
 121. Samsthanavicaya
 122. Samthana
 123. Samudganinada
 124. Samudghat
 125. Samudghata
 126. Samudradatta
 127. Samudrasuri
 128. Samudravijaya
 129. Samugghaya
 130. Samvara
 131. Samvartaka
 132. Samvaya
 133. Samvega
 134. Samvrita
 135. Samvritavivrita
 136. Samyagdarshana
 137. Samyagdrishti
 138. Samyagjnana
 139. Samyagmithyadrishti
 140. Samyak
 141. Samyakcaritra
 142. Samyakshraddha
 143. Samyakshraddhana
 144. Samyakshruta
 145. Samyaktva
 146. Samyaktvakaumudi
 147. Samyaktvamithyatva
 148. Samyaktvarya
 149. Samyakvakaumudi
 150. Samyama
 151. Samyamasamyama
 152. Samyoga
 153. Sanakoshthaka
 154. Sanatkumara
 155. Sanatkumarakalpa
 156. Sandarbha
 157. Sandhana
 158. Sandhyavali
 159. Sanghagiri
 160. Sanghapura
 161. Sanghata
 162. Sangramacancala
 163. Sanjayanti
 164. Sankrandana
 165. Sankula
 166. Sanmati
 167. Sanni
 168. Sannihita
 169. Santa
 170. Sanulatthiya
 171. Saptabhutalavasa
 172. Saptacchada
 173. Saptacchadaka
 174. Saptaparṇa
 175. Saraga
 176. Saragasamyama
 177. Sarala
 178. Sararthacandrika
 179. Sarasvata
 180. Sarasvati
 181. Sarpariketu
 182. Sarpariketunagara
 183. Sarupa
 184. Sarvabhadra
 185. Sarvadravya
 186. Sarvaghati
 187. Sarvagupta
 188. Sarvakama
 189. Sarvanandi
 190. Sarvaprabha
 191. Sarvaratna
 192. Sarvaratnaka
 193. Sarvarthasiddha
 194. Sarvarthasiddhaka
 195. Sarvarthasiddhi
 196. Sarvashatrunjaya
 197. Sarvasiddhastuta
 198. Sarvatobhadra
 199. Sarvaushadhi
 200. Sarvavadhi
 201. Sarvavirati
 202. Sarvayasha
 203. Sarvayashas
 204. Sasin
 205. Sasvadana
 206. Sasvadanasamyagdrishti
 207. Sat
 208. Satagaurava
 209. Satalaka
 210. Satavahana
 211. Satavedaniya
 212. Satera
 213. Satkara
 214. Satpurusha
 215. Sattavari
 216. Satva
 217. Satya
 218. Satyabhama
 219. Satyadeva
 220. Satyadevata
 221. Satyaki
 222. Satyamanoyoga
 223. Satyanuvrata
 224. Satyapravada
 225. Satyapura
 226. Satyasatya
 227. Satyavacanayoga
 228. Satyavirya
 229. Satyavrata
 230. Satyayashas
 231. Saudharma
 232. Saudharmakalpa
 233. Saugandhika
 234. Saukshmya
 235. Saumanasa
 236. Saumanasavana
 237. Saumanda
 238. Saumya
 239. Saumyarupaka
 240. Sauryapura
 241. Sautramani
 242. Sauvira
 243. Savadhyakarma
 244. Savadya
 245. Savatthi
 246. Savvajasa
 247. Savvakama
 248. Savvampiya
 249. Savvana
 250. Savya
 251. Sayana
 252. Sayogikevali
 253. Secanaka
 254. Seda
 255. Sedila
 256. Sekhara
 257. Sena
 258. Senadevi
 259. Senapati
 260. Setara
 261. Setuketu
 262. Sevarta
 263. Seven Grounds
 264. Shabala
 265. Shabara
 266. Shabda
 267. Shabdakulita
 268. Shabdanupata
 269. Shabdanushasana
 270. Shabdanushasanalaghuvritti
 271. Shabdapatin
 272. Shabdendriya
 273. Shacinatha
 274. Shadi
 275. Shadrituka
 276. Shaiksha
 277. Shaikshaka
 278. Shailabhadra
 279. Shaileshi
 280. Shaka
 281. Shakatamukha
 282. Shakatanana
 283. Shakha
 284. Shakinimantra
 285. Shakra
 286. Shakradhvaja
 287. Shakrapura
 288. Shakrasamanika
 289. Shakrastava
 290. Shakti
 291. Shala
 292. Shalakapurusha
 293. Shali
 294. Shalibhadra
 295. Shaligrama
 296. Shalishirsha
 297. Shallaki
 298. Shalya
 299. Shamanabhutapratima
 300. Shambhava
 301. Shambhu
 302. Shamkaticara
 303. Shana
 304. Shanda
 305. Shandilya
 306. Shani
 307. Shanka
 308. Shankara
 309. Shankaticara
 310. Shankha
 311. Shankhadvipa
 312. Shankhaka
 313. Shankhanada
 314. Shankhapala
 315. Shankhapura
 316. Shankhasamudra
 317. Shankhavana
 318. Shankhavara
 319. Shankhavaradvipa
 320. Shankhavarasamudra
 321. Shankhavaravabhasa
 322. Shankhavaravabhasadvipa
 323. Shankhavaravabhasasamudra
 324. Shankhika
 325. Shankuka
 326. Shankukavidya
 327. Shanmukha
 328. Shantadevi
 329. Shanti
 330. Shantidevi
 331. Shantimati
 332. Shantinatha
 333. Sharana
 334. Shardula
 335. Sharir
 336. Sharira
 337. Sharkaraprabha
 338. Sharnga
 339. Sharngabhrit
 340. Sharngapani
 341. Sharngin
 342. Sharva
 343. Shasanadevata
 344. Shashanka
 345. Shashimala
 346. Shashiprabha
 347. Shashipura
 348. Shashisaumya
 349. Shashkulikarna
 350. Shashvata
 351. Shata
 352. Shatabala
 353. Shatabali
 354. Shataghosha
 355. Shatamati
 356. Shatara
 357. Shatarakalpa
 358. Shatavari
 359. Shatrunjaya
 360. Shatrusantapana
 361. Shauca
 362. Shaurya
 363. Shayanasamputa
 364. Shayya
 365. Shephali
 366. Shephalika
 367. Sheshavati
 368. Sheth
 369. Shetha
 370. Shikhandi
 371. Shikhari
 372. Shikharin
 373. Shikhinandita
 374. Shikshavrata
 375. Shila
 376. Shilamati
 377. Shilandhara
 378. Shilavrata
 379. Shilpa
 380. Shilparya
 381. Shimshapa
 382. Shirashcakra
 383. Shirisha
 384. Shishya
 385. Shitala
 386. Shitalanatha
 387. Shitoda
 388. Shitoshna
 389. Shiva
 390. Shivadevi
 391. Shivamandira
 392. Shivaraja
 393. Shoka
 394. Shonitapura
 395. Shraddha
 396. Shraddhana
 397. Shramana
 398. Shravaka
 399. Shravana
 400. Shravanasimha
 401. Shravasti
 402. Shreni
 403. Shrenicarana
 404. Shrenika
 405. Shreshthadanta
 406. Shreshthadantaka
 407. Shreshthin
 408. Shreyamsa
 409. Shreyamsanatha
 410. Shri
 411. Shribahu
 412. Shribhuti
 413. Shridamaganda
 414. Shridatta
 415. Shridevi
 416. Shridhara
 417. Shrigriha
 418. Shrikanta
 419. Shrimata
 420. Shrimati
 421. Shrinadi
 422. Shrinandanapura
 423. Shringa
 424. Shringara
 425. Shringatala
 426. Shriniketa
 427. Shriniketapura
 428. Shrinkhala
 429. Shriparni
 430. Shriparvata
 431. Shriprabha
 432. Shripunja
 433. Shripura
 434. Shrirangapattana
 435. Shrirathanupuracakravala
 436. Shriratnamala
 437. Shrisena
 438. Shrivalli
 439. Shrivallimandapa
 440. Shrivatsa
 441. Shrivijaya
 442. Shrotendriya
 443. Shruta
 444. Shrutajnana
 445. Shrutajnanavarana
 446. Shrutajnanavaraniya
 447. Shrutakevali
 448. Shrutakevalin
 449. Shrutasagara
 450. Shubha
 451. Shubhadatta
 452. Shubhadhyana
 453. Shubhavihayogati
 454. Shubhrabhumi
 455. Shubhraradha
 456. Shuci
 457. Shuddhabhatta
 458. Shuddhadanta
 459. Shuddhadantaka
 460. Shuka
 461. Shukla
 462. Shukladanta
 463. Shukladhyana
 464. Shukra
 465. Shukrakalpa
 466. Shuktimati
 467. Shulkapura
 468. Shunashira
 469. Shurasena
 470. Shurpanakha
 471. Shushkangi
 472. Shushrusha
 473. Shvapakaka
 474. Shvapaki
 475. Shvapakividya
 476. Shvasocchvasa
 477. Shveta
 478. Shvetabhadra
 479. Shvetambara
 480. Shvetambi
 481. Shvetambika
 482. Shvetapura
 483. Shyama
 484. Shyamalata
 485. Shyamayaksha
 486. Siddha
 487. Siddhabhatta
 488. Siddhacaitya
 489. Siddhacakra
 490. Siddhacarya
 491. Siddhahaimacandra
 492. Siddhakshetra
 493. Siddhaloka
 494. Siddhartha
 495. Siddharthapura
 496. Siddhashila
 497. Siddhatadanika
 498. Siddhayatana
 499. Siddhayika
 500. Siddhayogini
 501. Siddhi
 502. Siddhiyogi
 503. Siha
 504. Sikhin
 505. Silindha
 506. Simandhara
 507. Simankara
 508. Simhaga
 509. Simhagiri
 510. Simhakarna
 511. Simhala
 512. Simhaloka
 513. Simhamukha
 514. Simhanada
 515. Simhanandi
 516. Simhanihkridita
 517. Simhanishadya
 518. Simhanitamba
 519. Simhapura
 520. Simhapuri
 521. Simharatha
 522. Simhasena
 523. Simhasuri
 524. Simhatrasini
 525. Simhavaha
 526. Simhavijrimbhita
 527. Sindhu
 528. Sindura
 529. Sinduvara
 530. Siridhara
 531. Sirin
 532. Sisaka
 533. Sita
 534. Six Substances
 535. Skanda
 536. Skandha
 537. Skandhaka
 538. Skandhashali
 539. Sloka
 540. Smara
 541. Smriti
 542. Smrityantardhana
 543. Snataka
 544. Snehaprota
 545. Snigdha
 546. Snuhi
 547. Soma
 548. Somadatta
 549. Somadeva
 550. Somanasa
 551. Somaprabha
 552. Somarupa
 553. Somayashas
 554. Sopashraya
 555. Sopashrayasana
 556. Soul
 557. Spardhaka
 558. Sparsha
 559. Sparshana
 560. Sparshanendriya
 561. Sparshendriya
 562. Specific Attribute
 563. Sphatika
 564. Sphatikaprabhasa
 565. Sphatikashaila
 566. Srastagha
 567. Srishti
 568. Srishtividya
 569. Srotas
 570. Stanitakumara
 571. Stava
 572. Stenahrita
 573. Stenahritadana
 574. Stenaprayoga
 575. Steya
 576. Sthairya
 577. Sthalagata
 578. Sthalapadma
 579. Sthalashringata
 580. Sthamashumbhani
 581. Sthana
 582. Sthanaka
 583. Sthanakavasi
 584. Sthanangasutra
 585. Sthandila
 586. Sthapana-shravaka
 587. Sthapanacarya
 588. Sthapananikshepa
 589. Sthaulya
 590. Sthavara
 591. Sthavarajiva
 592. Sthavira
 593. Sthaviravali
 594. Sthira
 595. Sthirikarana
 596. Sthiti
 597. Sthitibandha
 598. Sthitikarana
 599. Sthulabhadrasvami
 600. Sthunaka
 601. Stimitasagara
 602. Stoka
 603. Stri
 604. Striveda
 605. Styanagriddhi
 606. Styanarddhi
 607. Subahu
 608. Subala
 609. Subhadra
 610. Subhadraka
 611. Subhaga
 612. Subhoga
 613. Subhuma
 614. Subuddhi
 615. Succheta
 616. Suchetta
 617. Sudamsana
 618. Sudarshana
 619. Sudarshanapura
 620. Sudhana
 621. Sudharma
 622. Sudharmasvami
 623. Sugandha
 624. Sugandhika
 625. Sugandhini
 626. Sugata
 627. Sughosha
 628. Sugriva
 629. Suhasta
 630. Suhasti
 631. Sujata
 632. Sujosha
 633. Sukaccha
 634. Sukanta
 635. Sukaravalli
 636. Sukesha
 637. Sukeshi
 638. Sukha
 639. Sukhaloka
 640. Sukritamukhi
 641. Sukshma
 642. Sukshmakriya
 643. Sukshmakriyapratipati
 644. Sukshmasamparaya
 645. Sulakshana
 646. Sulasa
 647. Sulocana
 648. Suluma
 649. Sumalin
 650. Sumanabhadda
 651. Sumanabhadra
 652. Sumanas
 653. Sumanasa
 654. Sumandira
 655. Sumandirapura
 656. Sumangala
 657. Sumankasa
 658. Sumanobhadra
 659. Sumasta
 660. Sumati
 661. Sumatinatha
 662. Sumatisvamin
 663. Sumegha
 664. Sumeru
 665. Sumitra
 666. Sumitravijaya
 667. Sumsumarapura
 668. Sumuha
 669. Sumukhi
 670. Sunanda
 671. Sunda
 672. Sundara
 673. Sundari
 674. Sunetra
 675. Sunrita
 676. Supadma
 677. Suparnakumara
 678. Suparshva
 679. Suparshvanatha
 680. Suprabha
 681. Suprabuddha
 682. Supradatta
 683. Supratibandha
 684. Supratishtha
 685. Sura
 686. Surabhipura
 687. Suradevi
 688. Suramya
 689. Suranakanda
 690. Surasamaprabha
 691. Surashtra
 692. Surashtraka
 693. Suratanagara
 694. Suratanagarapura
 695. Surendradatta
 696. Sureshta
 697. Suri
 698. Surpara
 699. Surupa
 700. Suruva
 701. Surya
 702. Suryadvipa
 703. Suryakanta
 704. Suryakirti
 705. Suryaprajnapti
 706. Suryasamudra
 707. Suryasena
 708. Suryatilaka
 709. Suryavara
 710. Suryavaradvipa
 711. Suryavarasamudra
 712. Suryavaravabhasa
 713. Suryavaravabhasadvipa
 714. Suryavaravabhasasamudra
 715. Sushama
 716. Sushena
 717. Sushila
 718. Sushruta
 719. Sushtha
 720. Susima
 721. Susira
 722. Susthi
 723. Susthita
 724. Susthitavarta
 725. Susthitavartaka
 726. Susvara
 727. Sutara
 728. Sutaradevi
 729. Sutari
 730. Sutaridevi
 731. Sutera
 732. Sutra
 733. Sutrabandha
 734. Sutrakrita
 735. Suvalgu
 736. Suvannapayara
 737. Suvapra
 738. Suvarna
 739. Suvarnajangha
 740. Suvarnakhala
 741. Suvarnakula
 742. Suvarnakumara
 743. Suvarnapatra
 744. Suvarnapratara
 745. Suvarnatilaka
 746. Suvatsa
 747. Suvatsaka
 748. Suvega
 749. Suvicitra
 750. Suvidhi
 751. Suvidhinatha
 752. Suvinaya
 753. Suvishala
 754. Suvrata
 755. Suya
 756. Suyanana
 757. Suyapannatti
 758. Suyaravalli
 759. Suyasha
 760. Suyashas
 761. Suyoga
 762. Svadaramantrabheda
 763. Svadhyaya
 764. Svadima
 765. Svadya
 766. Svaha
 767. Svahasta
 768. Svami
 769. Svamitva
 770. Svamyadatta
 771. Svapna
 772. Svara
 773. Svargalila
 774. Svargalilapura
 775. Svarnacula
 776. Svarnadruma
 777. Svarnajangha
 778. Svarnakhala
 779. Svarnakula
 780. Svarnanaman
 781. Svarnatilaka
 782. Svarupa
 783. Svarupaka
 784. Svastika
 785. Svastikasana
 786. Svatattva
 787. Svati
 788. Svayambhu
 789. Svayambhudeva
 790. Svayambhuramana
 791. Svayambhuramanadvipa
 792. Svayambhuramanasamudra
 793. Svayambuddha
 794. Svayamprabha
 795. Svayamvara
 796. Syadvada
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: