Jainism glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Jainism glossary, starting with the letter “s”, contains 768 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sabhadraka
 2. Saci
 3. Sacitta
 4. Sacittatyaga
 5. Sacittatyagapratima
 6. Sadalapana
 7. Sadhaka
 8. Sadhana
 9. Sadharana
 10. Sadharanasharira
 11. Sadharmavisamvada
 12. Sadharmika
 13. Sadhu
 14. Sagandharva
 15. Sagara
 16. Sagaracakri
 17. Sagaracandra
 18. Sagaradatta
 19. Sagarasena
 20. Sagaropama
 21. Sahacihna
 22. Sahacihnapura
 23. Sahadevi
 24. Sahajanya
 25. Sahasa
 26. Sahasabhyakhyana
 27. Sahasradrish
 28. Sahasraghosha
 29. Sahasrakirana
 30. Sahasraksha
 31. Sahasramra
 32. Sahasramravana
 33. Sahasranayana
 34. Sahasrara
 35. Sahasrarakalpa
 36. Sahasrarashmi
 37. Sahitamahaka
 38. Sakalyakunda
 39. Sakaramantrabheda
 40. Sakashaya
 41. Saketa
 42. Saketapura
 43. Sakhibhava
 44. Sakini
 45. Salibhadda
 46. Sallekhana
 47. Salluddharana
 48. Sama
 49. Samabhirudha
 50. Samacaturasra
 51. Samadana
 52. Samadhi
 53. Samadhimarana
 54. Samahara
 55. Samaka
 56. Samakasamala
 57. Samali
 58. Samana
 59. Samanaka
 60. Samanaska
 61. Samanika
 62. Samantabhadra
 63. Samantabhadrasuri
 64. Samantanupata
 65. Samanyagriha
 66. Samara
 67. Samarakesarin
 68. Samarambha
 69. Samavasarana
 70. Samaya
 71. Samayasundara
 72. Samayika
 73. Samayikapatha
 74. Samayikapratima
 75. Samayikasutra
 76. Samayikavrata
 77. Samba
 78. Sambadha
 79. Sambhavanatha
 80. Sambhinnamati
 81. Sambhinnashrotas
 82. Sambhinnashrotri
 83. Sambhuta
 84. Sambhutivijaya
 85. Samgha
 86. Samghata
 87. Samghayana
 88. Samgraha
 89. Samgrahaniratna
 90. Samgrahanisutra
 91. Samhanana
 92. Samhara
 93. Samiddha
 94. Samiti
 95. Samjna
 96. Samjnin
 97. Samjvalana
 98. Samkalpi
 99. Samkha
 100. Samkhya
 101. Samma
 102. Sammasuya
 103. Sammeta
 104. Sammoha
 105. Sammurcchana
 106. Samparayika
 107. Samparyanka
 108. Samparyankasana
 109. Samprati
 110. Samputa
 111. Samputaka
 112. Samrambha
 113. Samriddha
 114. Samsara
 115. Samsari
 116. Samshaya
 117. Samshayika
 118. Samstava
 119. Samsthana
 120. Samsthanavicaya
 121. Samthana
 122. Samudganinada
 123. Samudghat
 124. Samudghata
 125. Samudradatta
 126. Samudrasuri
 127. Samudravijaya
 128. Samugghaya
 129. Samvara
 130. Samvartaka
 131. Samvaya
 132. Samvega
 133. Samvrita
 134. Samvritavivrita
 135. Samyagdarshana
 136. Samyagdrishti
 137. Samyagjnana
 138. Samyagmithyadrishti
 139. Samyak
 140. Samyakcaritra
 141. Samyakshraddha
 142. Samyakshraddhana
 143. Samyakshruta
 144. Samyaktva
 145. Samyaktvakaumudi
 146. Samyaktvamithyatva
 147. Samyaktvarya
 148. Samyakvakaumudi
 149. Samyama
 150. Samyamasamyama
 151. Samyoga
 152. Sanakoshthaka
 153. Sanatkumara
 154. Sanatkumarakalpa
 155. Sandarbha
 156. Sandhana
 157. Sandhyavali
 158. Sanghata
 159. Sangramacancala
 160. Sanjayanti
 161. Sankrandana
 162. Sankula
 163. Sanmati
 164. Sanni
 165. Sannihita
 166. Santa
 167. Sanulatthiya
 168. Saptabhutalavasa
 169. Saptacchada
 170. Saptacchadaka
 171. Saptaparṇa
 172. Saraga
 173. Saragasamyama
 174. Sarala
 175. Sararthacandrika
 176. Sarasvata
 177. Sarasvati
 178. Sarpariketu
 179. Sarpariketunagara
 180. Sarupa
 181. Sarvabhadra
 182. Sarvadravya
 183. Sarvaghati
 184. Sarvakama
 185. Sarvanandi
 186. Sarvaprabha
 187. Sarvaratna
 188. Sarvaratnaka
 189. Sarvarthasiddha
 190. Sarvarthasiddhaka
 191. Sarvarthasiddhi
 192. Sarvashatrunjaya
 193. Sarvasiddhastuta
 194. Sarvatobhadra
 195. Sarvaushadhi
 196. Sarvavadhi
 197. Sarvavirati
 198. Sarvayasha
 199. Sarvayashas
 200. Sasin
 201. Sasvadana
 202. Sasvadanasamyagdrishti
 203. Sat
 204. Satagaurava
 205. Satalaka
 206. Satavahana
 207. Satavedaniya
 208. Satera
 209. Satkara
 210. Satpurusha
 211. Sattavari
 212. Satva
 213. Satya
 214. Satyabhama
 215. Satyadeva
 216. Satyadevata
 217. Satyaki
 218. Satyamanoyoga
 219. Satyanuvrata
 220. Satyapravada
 221. Satyapura
 222. Satyasatya
 223. Satyavacanayoga
 224. Satyavirya
 225. Satyavrata
 226. Satyayashas
 227. Saudharma
 228. Saudharmakalpa
 229. Saugandhika
 230. Saukshmya
 231. Saumanasa
 232. Saumanasavana
 233. Saumanda
 234. Saumya
 235. Saumyarupaka
 236. Sauryapura
 237. Sautramani
 238. Sauvira
 239. Savadhyakarma
 240. Savadya
 241. Savatthi
 242. Savvajasa
 243. Savvakama
 244. Savvampiya
 245. Savvana
 246. Savya
 247. Sayana
 248. Sayogikevali
 249. Secanaka
 250. Seda
 251. Sedila
 252. Sekhara
 253. Sena
 254. Senadevi
 255. Senapati
 256. Setara
 257. Setuketu
 258. Sevarta
 259. Seven Grounds
 260. Shabala
 261. Shabara
 262. Shabda
 263. Shabdakulita
 264. Shabdanupata
 265. Shabdanushasana
 266. Shabdanushasanalaghuvritti
 267. Shabdapatin
 268. Shabdendriya
 269. Shacinatha
 270. Shadi
 271. Shaiksha
 272. Shaikshaka
 273. Shailabhadra
 274. Shaileshi
 275. Shaka
 276. Shakatamukha
 277. Shakatanana
 278. Shakha
 279. Shakinimantra
 280. Shakra
 281. Shakradhvaja
 282. Shakrapura
 283. Shakrasamanika
 284. Shakrastava
 285. Shakti
 286. Shala
 287. Shalakapurusha
 288. Shali
 289. Shalibhadra
 290. Shaligrama
 291. Shalishirsha
 292. Shallaki
 293. Shalya
 294. Shamanabhutapratima
 295. Shambhava
 296. Shambhu
 297. Shamkaticara
 298. Shana
 299. Shanda
 300. Shandilya
 301. Shani
 302. Shanka
 303. Shankara
 304. Shankaticara
 305. Shankha
 306. Shankhadvipa
 307. Shankhaka
 308. Shankhanada
 309. Shankhapura
 310. Shankhasamudra
 311. Shankhavana
 312. Shankhavara
 313. Shankhavaradvipa
 314. Shankhavarasamudra
 315. Shankhavaravabhasa
 316. Shankhavaravabhasadvipa
 317. Shankhavaravabhasasamudra
 318. Shankuka
 319. Shankukavidya
 320. Shanmukha
 321. Shantadevi
 322. Shanti
 323. Shantidevi
 324. Shantinatha
 325. Sharana
 326. Shardula
 327. Sharir
 328. Sharira
 329. Sharkaraprabha
 330. Sharnga
 331. Sharngabhrit
 332. Sharngapani
 333. Sharngin
 334. Sharva
 335. Shasanadevata
 336. Shashanka
 337. Shashimala
 338. Shashiprabha
 339. Shashipura
 340. Shashisaumya
 341. Shashkulikarna
 342. Shashvata
 343. Shata
 344. Shatabala
 345. Shataghosha
 346. Shatamati
 347. Shatara
 348. Shatarakalpa
 349. Shatavari
 350. Shatrunjaya
 351. Shatrusantapana
 352. Shauca
 353. Shaurya
 354. Shayanasamputa
 355. Shayya
 356. Shephali
 357. Shephalika
 358. Sheshavati
 359. Shikhandi
 360. Shikhari
 361. Shikharin
 362. Shikhinandita
 363. Shikshavrata
 364. Shila
 365. Shilamati
 366. Shilandhara
 367. Shilavrata
 368. Shilpa
 369. Shilparya
 370. Shimshapa
 371. Shirashcakra
 372. Shirisha
 373. Shishya
 374. Shitala
 375. Shitalanatha
 376. Shitoda
 377. Shitoshna
 378. Shiva
 379. Shivadevi
 380. Shivamandira
 381. Shivaraja
 382. Shoka
 383. Shonitapura
 384. Shraddha
 385. Shraddhana
 386. Shramana
 387. Shravaka
 388. Shravana
 389. Shravanasimha
 390. Shravasti
 391. Shreni
 392. Shrenicarana
 393. Shrenika
 394. Shreshthadanta
 395. Shreshthadantaka
 396. Shreyamsa
 397. Shreyamsanatha
 398. Shri
 399. Shribahu
 400. Shribhuti
 401. Shridamaganda
 402. Shridatta
 403. Shridevi
 404. Shridhara
 405. Shrigriha
 406. Shrikanta
 407. Shrimata
 408. Shrimati
 409. Shrinandanapura
 410. Shringa
 411. Shringara
 412. Shringatala
 413. Shriniketa
 414. Shriniketapura
 415. Shrinkhala
 416. Shriparni
 417. Shriparvata
 418. Shriprabha
 419. Shripunja
 420. Shrirangapattana
 421. Shrirathanupuracakravala
 422. Shriratnamala
 423. Shrisena
 424. Shrivalli
 425. Shrivallimandapa
 426. Shrivatsa
 427. Shrivijaya
 428. Shrotendriya
 429. Shruta
 430. Shrutajnana
 431. Shrutajnanavarana
 432. Shrutajnanavaraniya
 433. Shrutakevali
 434. Shrutakevalin
 435. Shrutasagara
 436. Shubha
 437. Shubhadatta
 438. Shubhadhyana
 439. Shubhavihayogati
 440. Shubhrabhumi
 441. Shubhraradha
 442. Shuci
 443. Shuddhabhatta
 444. Shuddhadanta
 445. Shuddhadantaka
 446. Shuka
 447. Shukla
 448. Shukladhyana
 449. Shukra
 450. Shukrakalpa
 451. Shuktimati
 452. Shunashira
 453. Shurasena
 454. Shurpanakha
 455. Shushkangi
 456. Shushrusha
 457. Shvapakaka
 458. Shvapaki
 459. Shvapakividya
 460. Shvasocchvasa
 461. Shveta
 462. Shvetabhadra
 463. Shvetambara
 464. Shvetambi
 465. Shvetambika
 466. Shvetapura
 467. Shyama
 468. Shyamalata
 469. Shyamayaksha
 470. Siddha
 471. Siddhabhatta
 472. Siddhacaitya
 473. Siddhacakra
 474. Siddhacarya
 475. Siddhahaimacandra
 476. Siddhakshetra
 477. Siddhaloka
 478. Siddhartha
 479. Siddharthapura
 480. Siddhashila
 481. Siddhatadanika
 482. Siddhayatana
 483. Siddhayika
 484. Siddhayogini
 485. Siddhi
 486. Siddhiyogi
 487. Siha
 488. Sikhin
 489. Silindha
 490. Simandhara
 491. Simankara
 492. Simhaga
 493. Simhagiri
 494. Simhakarna
 495. Simhala
 496. Simhaloka
 497. Simhamukha
 498. Simhanada
 499. Simhanandi
 500. Simhanihkridita
 501. Simhanishadya
 502. Simhanitamba
 503. Simhapura
 504. Simhapuri
 505. Simhasena
 506. Simhasuri
 507. Simhatrasini
 508. Simhavijrimbhita
 509. Sindhu
 510. Sindura
 511. Sinduvara
 512. Siridhara
 513. Sirin
 514. Sisaka
 515. Sita
 516. Six Substances
 517. Skanda
 518. Skandha
 519. Skandhaka
 520. Skandhashali
 521. Sloka
 522. Smara
 523. Smriti
 524. Smrityantardhana
 525. Snataka
 526. Snehaprota
 527. Snigdha
 528. Snuhi
 529. Soma
 530. Somadatta
 531. Somadeva
 532. Somanasa
 533. Somaprabha
 534. Somarupa
 535. Somayashas
 536. Sopashraya
 537. Sopashrayasana
 538. Soul
 539. Spardhaka
 540. Sparsha
 541. Sparshana
 542. Sparshanendriya
 543. Sparshendriya
 544. Specific Attribute
 545. Sphatika
 546. Sphatikaprabhasa
 547. Sphatikashaila
 548. Srastagha
 549. Srishti
 550. Srishtividya
 551. Srotas
 552. Stanitakumara
 553. Stava
 554. Stenahrita
 555. Stenahritadana
 556. Stenaprayoga
 557. Steya
 558. Sthairya
 559. Sthalagata
 560. Sthalapadma
 561. Sthalashringata
 562. Sthamashumbhani
 563. Sthana
 564. Sthanaka
 565. Sthanakavasi
 566. Sthanangasutra
 567. Sthandila
 568. Sthapana-shravaka
 569. Sthapanacarya
 570. Sthapananikshepa
 571. Sthaulya
 572. Sthavara
 573. Sthavarajiva
 574. Sthavira
 575. Sthaviravali
 576. Sthira
 577. Sthirikarana
 578. Sthiti
 579. Sthitibandha
 580. Sthitikarana
 581. Sthulabhadrasvami
 582. Sthunaka
 583. Stimitasagara
 584. Stoka
 585. Stri
 586. Striveda
 587. Styanagriddhi
 588. Styanarddhi
 589. Subahu
 590. Subala
 591. Subhadra
 592. Subhadraka
 593. Subhaga
 594. Subhoga
 595. Subhuma
 596. Subuddhi
 597. Succheta
 598. Suchetta
 599. Sudamsana
 600. Sudarshana
 601. Sudarshanapura
 602. Sudharma
 603. Sudharmasvami
 604. Sugandha
 605. Sugandhika
 606. Sugandhini
 607. Sugata
 608. Sughosha
 609. Sugriva
 610. Suhasta
 611. Suhasti
 612. Sujata
 613. Sujosha
 614. Sukaccha
 615. Sukaravalli
 616. Sukesha
 617. Sukeshi
 618. Sukha
 619. Sukhaloka
 620. Sukritamukhi
 621. Sukshma
 622. Sukshmakriya
 623. Sukshmakriyapratipati
 624. Sukshmasamparaya
 625. Sulakshana
 626. Sulasa
 627. Sulocana
 628. Suluma
 629. Sumalin
 630. Sumanabhadda
 631. Sumanabhadra
 632. Sumanas
 633. Sumanasa
 634. Sumangala
 635. Sumankasa
 636. Sumanobhadra
 637. Sumasta
 638. Sumati
 639. Sumatinatha
 640. Sumatisvamin
 641. Sumegha
 642. Sumeru
 643. Sumitra
 644. Sumitravijaya
 645. Sumsumarapura
 646. Sumuha
 647. Sumukhi
 648. Sunanda
 649. Sunda
 650. Sundara
 651. Sundari
 652. Sunetra
 653. Sunrita
 654. Supadma
 655. Suparnakumara
 656. Suparshva
 657. Suparshvanatha
 658. Suprabha
 659. Suprabuddha
 660. Supradatta
 661. Supratibandha
 662. Supratishtha
 663. Sura
 664. Surabhipura
 665. Suradevi
 666. Suramya
 667. Suranakanda
 668. Surasamaprabha
 669. Surashtra
 670. Surashtraka
 671. Suratanagara
 672. Suratanagarapura
 673. Surendradatta
 674. Sureshta
 675. Suri
 676. Surpara
 677. Surupa
 678. Suruva
 679. Surya
 680. Suryadvipa
 681. Suryakanta
 682. Suryakirti
 683. Suryaprajnapti
 684. Suryasamudra
 685. Suryasena
 686. Suryavara
 687. Suryavaradvipa
 688. Suryavarasamudra
 689. Suryavaravabhasa
 690. Suryavaravabhasadvipa
 691. Suryavaravabhasasamudra
 692. Sushama
 693. Sushena
 694. Sushila
 695. Sushruta
 696. Sushtha
 697. Susima
 698. Susira
 699. Susthi
 700. Susthita
 701. Susthitavarta
 702. Susthitavartaka
 703. Susvara
 704. Sutara
 705. Sutaradevi
 706. Sutari
 707. Sutaridevi
 708. Sutera
 709. Sutra
 710. Sutrabandha
 711. Sutrakrita
 712. Suvalgu
 713. Suvannapayara
 714. Suvapra
 715. Suvarna
 716. Suvarnajangha
 717. Suvarnakhala
 718. Suvarnakula
 719. Suvarnakumara
 720. Suvarnapatra
 721. Suvarnapratara
 722. Suvatsa
 723. Suvatsaka
 724. Suvega
 725. Suvicitra
 726. Suvidhi
 727. Suvidhinatha
 728. Suvinaya
 729. Suvishala
 730. Suvrata
 731. Suya
 732. Suyanana
 733. Suyapannatti
 734. Suyaravalli
 735. Suyasha
 736. Suyashas
 737. Suyoga
 738. Svadaramantrabheda
 739. Svadhyaya
 740. Svadima
 741. Svadya
 742. Svaha
 743. Svahasta
 744. Svami
 745. Svamitva
 746. Svamyadatta
 747. Svapna
 748. Svara
 749. Svargalila
 750. Svargalilapura
 751. Svarnajangha
 752. Svarnakhala
 753. Svarnakula
 754. Svarupa
 755. Svarupaka
 756. Svastika
 757. Svastikasana
 758. Svatattva
 759. Svati
 760. Svayambhu
 761. Svayambhudeva
 762. Svayambhuramana
 763. Svayambhuramanadvipa
 764. Svayambhuramanasamudra
 765. Svayambuddha
 766. Svayamprabha
 767. Svayamvara
 768. Syadvada
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: