Jainism glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Jainism glossary, starting with the letter “s”, contains 609 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sabhadraka
 2. Saci
 3. Sacitta
 4. Sacittatyaga
 5. Sacittatyagapratima
 6. Sadalapana
 7. Sadhaka
 8. Sadhana
 9. Sadharana
 10. Sadharanasharira
 11. Sadharmavisamvada
 12. Sadharmika
 13. Sadhu
 14. Sagandharva
 15. Sagara
 16. Sagaracakri
 17. Sagaracandra
 18. Sagaradatta
 19. Sagarasena
 20. Sagaropama
 21. Sahacihna
 22. Sahacihnapura
 23. Sahajanya
 24. Sahasa
 25. Sahasabhyakhyana
 26. Sahasramra
 27. Sahasrara
 28. Sahasrarakalpa
 29. Sahitamahaka
 30. Sakalyakunda
 31. Sakaramantrabheda
 32. Sakashaya
 33. Saketa
 34. Salibhadda
 35. Sallekhana
 36. Sama
 37. Samabhirudha
 38. Samacaturasra
 39. Samadana
 40. Samadhi
 41. Samadhimarana
 42. Samahara
 43. Samaka
 44. Samakasamala
 45. Samali
 46. Samanaka
 47. Samanaska
 48. Samanika
 49. Samantabhadra
 50. Samantanupata
 51. Samanyagriha
 52. Samara
 53. Samarambha
 54. Samavasarana
 55. Samaya
 56. Samayika
 57. Samayikapatha
 58. Samayikapratima
 59. Samayikavrata
 60. Sambhavanatha
 61. Sambhinnamati
 62. Sambhinnashrotri
 63. Samgha
 64. Samghata
 65. Samgraha
 66. Samgrahaniratna
 67. Samgrahanisutra
 68. Samhanana
 69. Samhara
 70. Samiddha
 71. Samiti
 72. Samjna
 73. Samjnin
 74. Samjvalana
 75. Samkalpi
 76. Samkha
 77. Samkhya
 78. Samma
 79. Sammasuya
 80. Sammeta
 81. Sammoha
 82. Sammurcchana
 83. Samparayika
 84. Samparyanka
 85. Samparyankasana
 86. Samprati
 87. Samputa
 88. Samputaka
 89. Samrambha
 90. Samriddha
 91. Samsara
 92. Samsari
 93. Samshaya
 94. Samshayika
 95. Samstava
 96. Samsthana
 97. Samsthanavicaya
 98. Samudganinada
 99. Samudghat
 100. Samudghata
 101. Samudravijaya
 102. Samvara
 103. Samvaya
 104. Samvega
 105. Samvrita
 106. Samvritavivrita
 107. Samyagdarshana
 108. Samyagdrishti
 109. Samyagjnana
 110. Samyak
 111. Samyakcaritra
 112. Samyakshraddhana
 113. Samyakshruta
 114. Samyaktva
 115. Samyaktvakaumudi
 116. Samyaktvamithyatva
 117. Samyaktvarya
 118. Samyama
 119. Samyamasamyama
 120. Samyoga
 121. Sanakoshthaka
 122. Sanatkumara
 123. Sanatkumarakalpa
 124. Sandhana
 125. Sanghata
 126. Sangramacancala
 127. Sanjayanti
 128. Sankrandana
 129. Sanmati
 130. Sannihita
 131. Santa
 132. Sanulatthiya
 133. Saptabhutalavasa
 134. Saptaparṇa
 135. Saraga
 136. Saragasamyama
 137. Sarala
 138. Sararthacandrika
 139. Sarasvata
 140. Sarasvati
 141. Sarpariketu
 142. Sarpariketunagara
 143. Sarupa
 144. Sarvabhadra
 145. Sarvadravya
 146. Sarvaghati
 147. Sarvakama
 148. Sarvanandi
 149. Sarvaprabha
 150. Sarvarthasiddha
 151. Sarvarthasiddhi
 152. Sarvashatrunjaya
 153. Sarvasiddhastuta
 154. Sarvatobhadra
 155. Sarvaushadhi
 156. Sarvavadhi
 157. Sarvavirati
 158. Sarvayasha
 159. Sarvayashas
 160. Sasin
 161. Sasvadana
 162. Sat
 163. Satagaurava
 164. Satalaka
 165. Satavahana
 166. Satavedaniya
 167. Satera
 168. Satkara
 169. Satpurusha
 170. Sattavari
 171. Satva
 172. Satya
 173. Satyadeva
 174. Satyadevata
 175. Satyamanoyoga
 176. Satyanuvrata
 177. Satyapravada
 178. Satyapura
 179. Satyasatya
 180. Satyavacanayoga
 181. Satyavirya
 182. Satyavrata
 183. Saudharma
 184. Saudharmakalpa
 185. Saugandhika
 186. Saukshmya
 187. Saumanasa
 188. Saumanasavana
 189. Saumya
 190. Saumyarupaka
 191. Sautramani
 192. Savadhyakarma
 193. Savadya
 194. Savatthi
 195. Savvajasa
 196. Savvakama
 197. Savvampiya
 198. Savvana
 199. Savya
 200. Sayana
 201. Secanaka
 202. Seda
 203. Sedila
 204. Sekhara
 205. Sena
 206. Senapati
 207. Setara
 208. Setuketu
 209. Sevarta
 210. Seven Grounds
 211. Shabala
 212. Shabda
 213. Shabdakulita
 214. Shabdanupata
 215. Shabdendriya
 216. Shacinatha
 217. Shadi
 218. Shaiksha
 219. Shaikshaka
 220. Shailabhadra
 221. Shakatamukha
 222. Shakatanana
 223. Shakha
 224. Shakra
 225. Shakrapura
 226. Shakrasamanika
 227. Shala
 228. Shalakapurusha
 229. Shali
 230. Shalibhadra
 231. Shalishirsha
 232. Shallaki
 233. Shalya
 234. Shamanabhutapratima
 235. Shambhava
 236. Shambhu
 237. Shamkaticara
 238. Shana
 239. Shanda
 240. Shandilya
 241. Shani
 242. Shanka
 243. Shankara
 244. Shankaticara
 245. Shankha
 246. Shankhadvipa
 247. Shankhanada
 248. Shankhapura
 249. Shankhasamudra
 250. Shankhavana
 251. Shankhavara
 252. Shankhavaradvipa
 253. Shankhavarasamudra
 254. Shankhavaravabhasa
 255. Shankhavaravabhasadvipa
 256. Shankhavaravabhasasamudra
 257. Shankuka
 258. Shankukavidya
 259. Shanmukha
 260. Shanti
 261. Shantidevi
 262. Shantinatha
 263. Sharana
 264. Shardula
 265. Sharir
 266. Sharira
 267. Sharkaraprabha
 268. Shasanadevata
 269. Shashanka
 270. Shashiprabha
 271. Shashipura
 272. Shashvata
 273. Shata
 274. Shatabala
 275. Shatamati
 276. Shatara
 277. Shatarakalpa
 278. Shatavari
 279. Shatrunjaya
 280. Shatrusantapana
 281. Shauca
 282. Shayanasamputa
 283. Shayya
 284. Sheshavati
 285. Shikhandi
 286. Shikhari
 287. Shikharin
 288. Shikshavrata
 289. Shila
 290. Shilamati
 291. Shilandhara
 292. Shilavrata
 293. Shilpa
 294. Shimshapa
 295. Shirashcakra
 296. Shirisha
 297. Shishya
 298. Shitala
 299. Shitalanatha
 300. Shitoda
 301. Shitoshna
 302. Shiva
 303. Shivadevi
 304. Shivamandira
 305. Shivaraja
 306. Shoka
 307. Shonitapura
 308. Shraddha
 309. Shramana
 310. Shravaka
 311. Shravana
 312. Shravasti
 313. Shreni
 314. Shrenicarana
 315. Shrenika
 316. Shreyamsa
 317. Shreyamsanatha
 318. Shri
 319. Shribahu
 320. Shridamaganda
 321. Shridevi
 322. Shridhara
 323. Shrigriha
 324. Shrikanta
 325. Shrimata
 326. Shrimati
 327. Shringa
 328. Shringara
 329. Shringatala
 330. Shriniketa
 331. Shriniketapura
 332. Shrinkhala
 333. Shriparni
 334. Shriprabha
 335. Shripunja
 336. Shrirangapattana
 337. Shrirathanupuracakravala
 338. Shriratnamala
 339. Shrivatsa
 340. Shrotendriya
 341. Shruta
 342. Shrutajnana
 343. Shrutajnanavarana
 344. Shrutajnanavaraniya
 345. Shrutakevali
 346. Shrutakevalin
 347. Shubha
 348. Shubhadatta
 349. Shubhadhyana
 350. Shubhavihayogati
 351. Shubhrabhumi
 352. Shubhraradha
 353. Shuci
 354. Shuka
 355. Shukla
 356. Shukladhyana
 357. Shukra
 358. Shukrakalpa
 359. Shunashira
 360. Shurasena
 361. Shurpanakha
 362. Shushkangi
 363. Shushrusha
 364. Shvapakaka
 365. Shvapaki
 366. Shvapakividya
 367. Shveta
 368. Shvetabhadra
 369. Shvetambara
 370. Shvetambika
 371. Shyama
 372. Shyamalata
 373. Shyamayaksha
 374. Siddha
 375. Siddhacaitya
 376. Siddhacakra
 377. Siddhacarya
 378. Siddhakshetra
 379. Siddhaloka
 380. Siddhartha
 381. Siddharthapura
 382. Siddhayatana
 383. Siddhayika
 384. Siddhayogini
 385. Siddhi
 386. Siddhiyogi
 387. Siha
 388. Sikhin
 389. Silindha
 390. Simandhara
 391. Simankara
 392. Simhaga
 393. Simhala
 394. Simhanada
 395. Simhanandi
 396. Simhanitamba
 397. Simhapuri
 398. Simhasena
 399. Simhasuri
 400. Simhavijrimbhita
 401. Sindhu
 402. Sindura
 403. Sisaka
 404. Sita
 405. Six Substances
 406. Skanda
 407. Skandha
 408. Skandhaka
 409. Skandhashali
 410. Sloka
 411. Smara
 412. Smriti
 413. Smrityantardhana
 414. Snataka
 415. Snigdha
 416. Snuhi
 417. Soma
 418. Somanasa
 419. Somaprabha
 420. Somarupa
 421. Somayashas
 422. Soul
 423. Spardhaka
 424. Sparsha
 425. Sparshana
 426. Sparshanendriya
 427. Sparshendriya
 428. Specific Attribute
 429. Sphatika
 430. Sphatikaprabhasa
 431. Srishti
 432. Srishtividya
 433. Srotas
 434. Stanitakumara
 435. Stava
 436. Stenahrita
 437. Stenahritadana
 438. Stenaprayoga
 439. Steya
 440. Sthairya
 441. Sthalagata
 442. Sthana
 443. Sthanaka
 444. Sthanakavasi
 445. Sthandila
 446. Sthapana-shravaka
 447. Sthapanacarya
 448. Sthapananikshepa
 449. Sthaulya
 450. Sthavara
 451. Sthavarajiva
 452. Sthavira
 453. Sthaviravali
 454. Sthira
 455. Sthirikarana
 456. Sthiti
 457. Sthitibandha
 458. Sthitikarana
 459. Sthunaka
 460. Stoka
 461. Stri
 462. Striveda
 463. Styanagriddhi
 464. Styanarddhi
 465. Subahu
 466. Subhadra
 467. Subhadraka
 468. Subhaga
 469. Subhoga
 470. Subuddhi
 471. Succheta
 472. Suchetta
 473. Sudamsana
 474. Sudarshana
 475. Sudarshanapura
 476. Sudharma
 477. Sugandha
 478. Sugandhika
 479. Sugandhini
 480. Sugata
 481. Sughosha
 482. Sugriva
 483. Suhasta
 484. Sujosha
 485. Sukaravalli
 486. Sukesha
 487. Sukeshi
 488. Sukha
 489. Sukhaloka
 490. Sukritamukhi
 491. Sukshma
 492. Sukshmakriyapratipati
 493. Suluma
 494. Sumalin
 495. Sumanabhadda
 496. Sumanabhadra
 497. Sumanas
 498. Sumanasa
 499. Sumangala
 500. Sumankasa
 501. Sumanobhadra
 502. Sumasta
 503. Sumati
 504. Sumatinatha
 505. Sumatisvamin
 506. Sumegha
 507. Sumeru
 508. Sumitra
 509. Sumsumarapura
 510. Sumuha
 511. Sumukhi
 512. Sunanda
 513. Sunda
 514. Sundara
 515. Sundari
 516. Sunrita
 517. Suparnakumara
 518. Suparshva
 519. Suparshvanatha
 520. Suprabha
 521. Suprabuddha
 522. Supradatta
 523. Supratibandha
 524. Supratishtha
 525. Sura
 526. Surabhipura
 527. Suradevi
 528. Suramya
 529. Suranakanda
 530. Surasamaprabha
 531. Suratanagara
 532. Suratanagarapura
 533. Sureshta
 534. Suri
 535. Surupa
 536. Suruva
 537. Surya
 538. Suryadvipa
 539. Suryakanta
 540. Suryaprajnapti
 541. Suryasamudra
 542. Suryasena
 543. Suryavara
 544. Suryavaradvipa
 545. Suryavarasamudra
 546. Suryavaravabhasa
 547. Suryavaravabhasadvipa
 548. Suryavaravabhasasamudra
 549. Sushama
 550. Sushena
 551. Sushila
 552. Sushtha
 553. Susima
 554. Susira
 555. Susthita
 556. Susvara
 557. Sutara
 558. Sutaradevi
 559. Sutari
 560. Sutaridevi
 561. Sutra
 562. Sutrabandha
 563. Sutrakrita
 564. Suvarna
 565. Suvarnajangha
 566. Suvarnakhala
 567. Suvarnakula
 568. Suvarnakumara
 569. Suvatsaka
 570. Suvicitra
 571. Suvidhi
 572. Suvidhinatha
 573. Suvinaya
 574. Suvishala
 575. Suvrata
 576. Suya
 577. Suyanana
 578. Suyapannatti
 579. Suyaravalli
 580. Suyasha
 581. Suyashas
 582. Suyoga
 583. Svadaramantrabheda
 584. Svadhyaya
 585. Svadima
 586. Svadya
 587. Svaha
 588. Svahasta
 589. Svami
 590. Svamitva
 591. Svamyadatta
 592. Svara
 593. Svargalila
 594. Svargalilapura
 595. Svarnajangha
 596. Svarnakhala
 597. Svarupa
 598. Svarupaka
 599. Svastika
 600. Svatattva
 601. Svati
 602. Svayambhu
 603. Svayambhudeva
 604. Svayambhuramana
 605. Svayambhuramanadvipa
 606. Svayambhuramanasamudra
 607. Svayambuddha
 608. Svayamprabha
 609. Svayamvara
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: