Jainism glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Jainism glossary, starting with the letter “s”, contains 505 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Saci
 2. Sacitta
 3. Sacittatyaga
 4. Sacittatyagapratima
 5. Sadalapana
 6. Sadhaka
 7. Sadhana
 8. Sadharana
 9. Sadharanasharira
 10. Sadharmavisamvada
 11. Sadhu
 12. Sagaracakri
 13. Sahasa
 14. Sahasabhyakhyana
 15. Sahasramra
 16. Sahasrara
 17. Sahasrarakalpa
 18. Sahitamahaka
 19. Sakalyakunda
 20. Sakaramantrabheda
 21. Sakashaya
 22. Saketa
 23. Salibhadda
 24. Sallekhana
 25. Sama
 26. Samabhirudha
 27. Samacaturasra
 28. Samadana
 29. Samadhi
 30. Samadhimarana
 31. Samakasamala
 32. Samali
 33. Samanaska
 34. Samanika
 35. Samantabhadra
 36. Samantanupata
 37. Samanyagriha
 38. Samara
 39. Samarambha
 40. Samavasarana
 41. Samaya
 42. Samayika
 43. Samayikapatha
 44. Samayikapratima
 45. Samayikavrata
 46. Sambhavanatha
 47. Sambhinnashrotri
 48. Samgha
 49. Samghata
 50. Samgraha
 51. Samgrahaniratna
 52. Samgrahanisutra
 53. Samhanana
 54. Samhara
 55. Samiddha
 56. Samjna
 57. Samjnin
 58. Samjvalana
 59. Samkalpi
 60. Samkha
 61. Samkhya
 62. Samma
 63. Sammasuya
 64. Sammeta
 65. Sammoha
 66. Sammurcchana
 67. Samparayika
 68. Samparyanka
 69. Samparyankasana
 70. Samprati
 71. Samputaka
 72. Samrambha
 73. Samriddha
 74. Samsara
 75. Samsari
 76. Samshaya
 77. Samshayika
 78. Samstava
 79. Samsthana
 80. Samsthanavicaya
 81. Samudganinada
 82. Samudghat
 83. Samudghata
 84. Samudravijaya
 85. Samvara
 86. Samvaya
 87. Samvega
 88. Samvrita
 89. Samvritavivrita
 90. Samyagdarshana
 91. Samyagdrishti
 92. Samyagjnana
 93. Samyak
 94. Samyakcaritra
 95. Samyakshruta
 96. Samyaktva
 97. Samyaktvakaumudi
 98. Samyaktvamithyatva
 99. Samyaktvarya
 100. Samyama
 101. Samyamasamyama
 102. Samyoga
 103. Sanakoshthaka
 104. Sanatkumara
 105. Sanatkumarakalpa
 106. Sandhana
 107. Sanghata
 108. Sangramacancala
 109. Sanmati
 110. Santa
 111. Sanulatthiya
 112. Saptaparṇa
 113. Saraga
 114. Saragasamyama
 115. Sarala
 116. Sararthacandrika
 117. Sarasvati
 118. Sarupa
 119. Sarvabhadra
 120. Sarvadravya
 121. Sarvaghati
 122. Sarvakama
 123. Sarvanandi
 124. Sarvarthasiddha
 125. Sarvarthasiddhi
 126. Sarvatobhadra
 127. Sarvaushadhi
 128. Sarvavadhi
 129. Sarvayasha
 130. Sarvayashas
 131. Sasin
 132. Sat
 133. Satalaka
 134. Satavahana
 135. Satavedaniya
 136. Satkara
 137. Satpurusha
 138. Sattavari
 139. Satva
 140. Satya
 141. Satyadeva
 142. Satyadevata
 143. Satyamanoyoga
 144. Satyanuvrata
 145. Satyapravada
 146. Satyapura
 147. Satyasatya
 148. Satyavacanayoga
 149. Satyavirya
 150. Satyavrata
 151. Saudharma
 152. Saudharmakalpa
 153. Saugandhika
 154. Saukshmya
 155. Saumanasa
 156. Saumanasavana
 157. Saumya
 158. Saumyarupaka
 159. Savadhyakarma
 160. Savadya
 161. Savatthi
 162. Savvajasa
 163. Savvakama
 164. Savvampiya
 165. Savvana
 166. Savya
 167. Secanaka
 168. Seda
 169. Sedila
 170. Sekhara
 171. Sena
 172. Senapati
 173. Setara
 174. Seven Grounds
 175. Shabala
 176. Shabda
 177. Shabdakulita
 178. Shabdanupata
 179. Shabdendriya
 180. Shaiksha
 181. Shailabhadra
 182. Shakatamukha
 183. Shakha
 184. Shakra
 185. Shala
 186. Shalakapurusha
 187. Shali
 188. Shalibhadra
 189. Shalishirsha
 190. Shalya
 191. Shamanabhutapratima
 192. Shambhava
 193. Shambhu
 194. Shamkaticara
 195. Shana
 196. Shanda
 197. Shandilya
 198. Shani
 199. Shanka
 200. Shankara
 201. Shankaticara
 202. Shankha
 203. Shankhadvipa
 204. Shankhanada
 205. Shankhapura
 206. Shankhasamudra
 207. Shankhavana
 208. Shankhavara
 209. Shankhavaradvipa
 210. Shankhavarasamudra
 211. Shankhavaravabhasa
 212. Shankhavaravabhasadvipa
 213. Shankhavaravabhasasamudra
 214. Shanmukha
 215. Shanti
 216. Shantidevi
 217. Shantinatha
 218. Sharana
 219. Shardula
 220. Sharir
 221. Sharira
 222. Sharkaraprabha
 223. Shasanadevata
 224. Shashanka
 225. Shashiprabha
 226. Shashvata
 227. Shatara
 228. Shatarakalpa
 229. Shatavari
 230. Shatrunjaya
 231. Shatrusantapana
 232. Shauca
 233. Shayya
 234. Sheshavati
 235. Shikhandin
 236. Shikhari
 237. Shikharin
 238. Shikshavrata
 239. Shila
 240. Shilavrata
 241. Shilpa
 242. Shimshapa
 243. Shirashcakra
 244. Shirisha
 245. Shishya
 246. Shitala
 247. Shitalanatha
 248. Shitoda
 249. Shitoshna
 250. Shiva
 251. Shivadevi
 252. Shivaraja
 253. Shoka
 254. Shonitapura
 255. Shraddha
 256. Shramana
 257. Shravaka
 258. Shravana
 259. Shravasti
 260. Shreni
 261. Shrenicarana
 262. Shrenika
 263. Shreyamsa
 264. Shreyamsanatha
 265. Shri
 266. Shridevi
 267. Shridhara
 268. Shrikanta
 269. Shrimata
 270. Shrimati
 271. Shringa
 272. Shringara
 273. Shringatala
 274. Shrinkhala
 275. Shriparni
 276. Shripunja
 277. Shrirangapattana
 278. Shriratnamala
 279. Shrivatsa
 280. Shrotendriya
 281. Shruta
 282. Shrutajnana
 283. Shrutajnanavarana
 284. Shrutajnanavaraniya
 285. Shrutakevali
 286. Shubha
 287. Shubhadatta
 288. Shubhavihayogati
 289. Shubhrabhumi
 290. Shubhraradha
 291. Shuci
 292. Shuka
 293. Shukla
 294. Shukladhyana
 295. Shukra
 296. Shukrakalpa
 297. Shurasena
 298. Shurpanakha
 299. Shushkangi
 300. Shushrusha
 301. Shvetabhadra
 302. Shvetambara
 303. Shvetambika
 304. Shyama
 305. Shyamalata
 306. Shyamayaksha
 307. Siddha
 308. Siddhacaitya
 309. Siddhacakra
 310. Siddhakshetra
 311. Siddhaloka
 312. Siddhartha
 313. Siddharthapura
 314. Siddhayatana
 315. Siddhayika
 316. Siddhayogini
 317. Siddhi
 318. Siddhiyogi
 319. Siha
 320. Sikhin
 321. Silindha
 322. Simandhara
 323. Simankara
 324. Simhaga
 325. Simhanada
 326. Simhanandi
 327. Simhanitamba
 328. Simhapuri
 329. Simhasena
 330. Simhasuri
 331. Simhavijrimbhita
 332. Sindhu
 333. Sindura
 334. Sisaka
 335. Sita
 336. Six Substances
 337. Skanda
 338. Skandha
 339. Skandhashali
 340. Smriti
 341. Smrityantardhana
 342. Snataka
 343. Snigdha
 344. Snuhi
 345. Soma
 346. Somanasa
 347. Somarupa
 348. Spardhaka
 349. Sparsha
 350. Sparshana
 351. Sparshanendriya
 352. Sparshendriya
 353. Specific Attribute
 354. Sphatika
 355. Sphatikaprabhasa
 356. Srishti
 357. Srishtividya
 358. Srotas
 359. Stanitakumara
 360. Stava
 361. Stenahrita
 362. Stenahritadana
 363. Stenaprayoga
 364. Steya
 365. Sthairya
 366. Sthalagata
 367. Sthana
 368. Sthanakavasi
 369. Sthandila
 370. Sthapana-shravaka
 371. Sthapanacarya
 372. Sthapananikshepa
 373. Sthaulya
 374. Sthavara
 375. Sthaviravali
 376. Sthira
 377. Sthirikarana
 378. Sthiti
 379. Sthitibandha
 380. Sthitikarana
 381. Sthunaka
 382. Stoka
 383. Stri
 384. Striveda
 385. Styanagriddhi
 386. Styanarddhi
 387. Subahu
 388. Subhadra
 389. Subhadraka
 390. Subhaga
 391. Succheta
 392. Suchetta
 393. Sudamsana
 394. Sudarshana
 395. Sudharma
 396. Sugandha
 397. Sugandhika
 398. Sugata
 399. Sughosha
 400. Sugriva
 401. Suhasta
 402. Sujosha
 403. Sukaravalli
 404. Sukesha
 405. Sukha
 406. Sukshma
 407. Sukshmakriyapratipati
 408. Suluma
 409. Sumalin
 410. Sumanabhadda
 411. Sumanabhadra
 412. Sumanas
 413. Sumanasa
 414. Sumangala
 415. Sumankasa
 416. Sumanobhadra
 417. Sumasta
 418. Sumati
 419. Sumatinatha
 420. Sumeru
 421. Sumitra
 422. Sumsumarapura
 423. Sumuha
 424. Sunanda
 425. Sunda
 426. Sundara
 427. Sundari
 428. Suparnakumara
 429. Suparshva
 430. Suparshvanatha
 431. Suprabha
 432. Suprabuddha
 433. Supratibandha
 434. Supratishtha
 435. Sura
 436. Surabhipura
 437. Suramya
 438. Suranakanda
 439. Surasamaprabha
 440. Sureshta
 441. Suri
 442. Surupa
 443. Suruva
 444. Surya
 445. Suryadvipa
 446. Suryakanta
 447. Suryaprajnapti
 448. Suryasamudra
 449. Suryasena
 450. Suryavara
 451. Suryavaradvipa
 452. Suryavarasamudra
 453. Suryavaravabhasa
 454. Suryavaravabhasadvipa
 455. Suryavaravabhasasamudra
 456. Sushama
 457. Sushena
 458. Sushila
 459. Sushtha
 460. Susima
 461. Susira
 462. Susvara
 463. Sutara
 464. Sutaradevi
 465. Sutari
 466. Sutaridevi
 467. Sutra
 468. Sutrabandha
 469. Sutrakrita
 470. Suvarna
 471. Suvarnakhala
 472. Suvarnakula
 473. Suvarnakumara
 474. Suvidhi
 475. Suvidhinatha
 476. Suvishala
 477. Suvrata
 478. Suya
 479. Suyanana
 480. Suyapannatti
 481. Suyaravalli
 482. Suyasha
 483. Suyoga
 484. Svadaramantrabheda
 485. Svadhyaya
 486. Svadima
 487. Svaha
 488. Svahasta
 489. Svami
 490. Svamitva
 491. Svamyadatta
 492. Svara
 493. Svarnakhala
 494. Svarupa
 495. Svarupaka
 496. Svastika
 497. Svatattva
 498. Svati
 499. Svayambhu
 500. Svayambhudeva
 501. Svayambhuramana
 502. Svayambhuramanadvipa
 503. Svayambhuramanasamudra
 504. Svayamprabha
 505. Svayamvara
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: