Jainism glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Jainism glossary, starting with the letter “s”, contains 685 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sabhadraka
 2. Saci
 3. Sacitta
 4. Sacittatyaga
 5. Sacittatyagapratima
 6. Sadalapana
 7. Sadhaka
 8. Sadhana
 9. Sadharana
 10. Sadharanasharira
 11. Sadharmavisamvada
 12. Sadharmika
 13. Sadhu
 14. Sagandharva
 15. Sagara
 16. Sagaracakri
 17. Sagaracandra
 18. Sagaradatta
 19. Sagarasena
 20. Sagaropama
 21. Sahacihna
 22. Sahacihnapura
 23. Sahadevi
 24. Sahajanya
 25. Sahasa
 26. Sahasabhyakhyana
 27. Sahasramra
 28. Sahasramravana
 29. Sahasrara
 30. Sahasrarakalpa
 31. Sahitamahaka
 32. Sakalyakunda
 33. Sakaramantrabheda
 34. Sakashaya
 35. Saketa
 36. Sakini
 37. Salibhadda
 38. Sallekhana
 39. Salluddharana
 40. Sama
 41. Samabhirudha
 42. Samacaturasra
 43. Samadana
 44. Samadhi
 45. Samadhimarana
 46. Samahara
 47. Samaka
 48. Samakasamala
 49. Samali
 50. Samana
 51. Samanaka
 52. Samanaska
 53. Samanika
 54. Samantabhadra
 55. Samantabhadrasuri
 56. Samantanupata
 57. Samanyagriha
 58. Samara
 59. Samarambha
 60. Samavasarana
 61. Samaya
 62. Samayasundara
 63. Samayika
 64. Samayikapatha
 65. Samayikapratima
 66. Samayikasutra
 67. Samayikavrata
 68. Sambadha
 69. Sambhavanatha
 70. Sambhinnamati
 71. Sambhinnashrotri
 72. Sambhutivijaya
 73. Samgha
 74. Samghata
 75. Samghayana
 76. Samgraha
 77. Samgrahaniratna
 78. Samgrahanisutra
 79. Samhanana
 80. Samhara
 81. Samiddha
 82. Samiti
 83. Samjna
 84. Samjnin
 85. Samjvalana
 86. Samkalpi
 87. Samkha
 88. Samkhya
 89. Samma
 90. Sammasuya
 91. Sammeta
 92. Sammoha
 93. Sammurcchana
 94. Samparayika
 95. Samparyanka
 96. Samparyankasana
 97. Samprati
 98. Samputa
 99. Samputaka
 100. Samrambha
 101. Samriddha
 102. Samsara
 103. Samsari
 104. Samshaya
 105. Samshayika
 106. Samstava
 107. Samsthana
 108. Samsthanavicaya
 109. Samthana
 110. Samudganinada
 111. Samudghat
 112. Samudghata
 113. Samudrasuri
 114. Samudravijaya
 115. Samugghaya
 116. Samvara
 117. Samvaya
 118. Samvega
 119. Samvrita
 120. Samvritavivrita
 121. Samyagdarshana
 122. Samyagdrishti
 123. Samyagjnana
 124. Samyagmithyadrishti
 125. Samyak
 126. Samyakcaritra
 127. Samyakshraddhana
 128. Samyakshruta
 129. Samyaktva
 130. Samyaktvakaumudi
 131. Samyaktvamithyatva
 132. Samyaktvarya
 133. Samyakvakaumudi
 134. Samyama
 135. Samyamasamyama
 136. Samyoga
 137. Sanakoshthaka
 138. Sanatkumara
 139. Sanatkumarakalpa
 140. Sandarbha
 141. Sandhana
 142. Sanghata
 143. Sangramacancala
 144. Sanjayanti
 145. Sankrandana
 146. Sanmati
 147. Sanni
 148. Sannihita
 149. Santa
 150. Sanulatthiya
 151. Saptabhutalavasa
 152. Saptacchada
 153. Saptaparṇa
 154. Saraga
 155. Saragasamyama
 156. Sarala
 157. Sararthacandrika
 158. Sarasvata
 159. Sarasvati
 160. Sarpariketu
 161. Sarpariketunagara
 162. Sarupa
 163. Sarvabhadra
 164. Sarvadravya
 165. Sarvaghati
 166. Sarvakama
 167. Sarvanandi
 168. Sarvaprabha
 169. Sarvaratna
 170. Sarvaratnaka
 171. Sarvarthasiddha
 172. Sarvarthasiddhi
 173. Sarvashatrunjaya
 174. Sarvasiddhastuta
 175. Sarvatobhadra
 176. Sarvaushadhi
 177. Sarvavadhi
 178. Sarvavirati
 179. Sarvayasha
 180. Sarvayashas
 181. Sasin
 182. Sasvadana
 183. Sasvadanasamyagdrishti
 184. Sat
 185. Satagaurava
 186. Satalaka
 187. Satavahana
 188. Satavedaniya
 189. Satera
 190. Satkara
 191. Satpurusha
 192. Sattavari
 193. Satva
 194. Satya
 195. Satyadeva
 196. Satyadevata
 197. Satyamanoyoga
 198. Satyanuvrata
 199. Satyapravada
 200. Satyapura
 201. Satyasatya
 202. Satyavacanayoga
 203. Satyavirya
 204. Satyavrata
 205. Saudharma
 206. Saudharmakalpa
 207. Saugandhika
 208. Saukshmya
 209. Saumanasa
 210. Saumanasavana
 211. Saumya
 212. Saumyarupaka
 213. Sauryapura
 214. Sautramani
 215. Sauvira
 216. Savadhyakarma
 217. Savadya
 218. Savatthi
 219. Savvajasa
 220. Savvakama
 221. Savvampiya
 222. Savvana
 223. Savya
 224. Sayana
 225. Sayogikevali
 226. Secanaka
 227. Seda
 228. Sedila
 229. Sekhara
 230. Sena
 231. Senapati
 232. Setara
 233. Setuketu
 234. Sevarta
 235. Seven Grounds
 236. Shabala
 237. Shabara
 238. Shabda
 239. Shabdakulita
 240. Shabdanupata
 241. Shabdanushasana
 242. Shabdanushasanalaghuvritti
 243. Shabdapatin
 244. Shabdendriya
 245. Shacinatha
 246. Shadi
 247. Shaiksha
 248. Shaikshaka
 249. Shailabhadra
 250. Shaileshi
 251. Shaka
 252. Shakatamukha
 253. Shakatanana
 254. Shakha
 255. Shakinimantra
 256. Shakra
 257. Shakradhvaja
 258. Shakrapura
 259. Shakrasamanika
 260. Shakrastava
 261. Shakti
 262. Shala
 263. Shalakapurusha
 264. Shali
 265. Shalibhadra
 266. Shalishirsha
 267. Shallaki
 268. Shalya
 269. Shamanabhutapratima
 270. Shambhava
 271. Shambhu
 272. Shamkaticara
 273. Shana
 274. Shanda
 275. Shandilya
 276. Shani
 277. Shanka
 278. Shankara
 279. Shankaticara
 280. Shankha
 281. Shankhadvipa
 282. Shankhaka
 283. Shankhanada
 284. Shankhapura
 285. Shankhasamudra
 286. Shankhavana
 287. Shankhavara
 288. Shankhavaradvipa
 289. Shankhavarasamudra
 290. Shankhavaravabhasa
 291. Shankhavaravabhasadvipa
 292. Shankhavaravabhasasamudra
 293. Shankuka
 294. Shankukavidya
 295. Shanmukha
 296. Shanti
 297. Shantidevi
 298. Shantinatha
 299. Sharana
 300. Shardula
 301. Sharir
 302. Sharira
 303. Sharkaraprabha
 304. Shasanadevata
 305. Shashanka
 306. Shashiprabha
 307. Shashipura
 308. Shashvata
 309. Shata
 310. Shatabala
 311. Shatamati
 312. Shatara
 313. Shatarakalpa
 314. Shatavari
 315. Shatrunjaya
 316. Shatrusantapana
 317. Shauca
 318. Shaurya
 319. Shayanasamputa
 320. Shayya
 321. Shephali
 322. Sheshavati
 323. Shikhandi
 324. Shikhari
 325. Shikharin
 326. Shikshavrata
 327. Shila
 328. Shilamati
 329. Shilandhara
 330. Shilavrata
 331. Shilpa
 332. Shilparya
 333. Shimshapa
 334. Shirashcakra
 335. Shirisha
 336. Shishya
 337. Shitala
 338. Shitalanatha
 339. Shitoda
 340. Shitoshna
 341. Shiva
 342. Shivadevi
 343. Shivamandira
 344. Shivaraja
 345. Shoka
 346. Shonitapura
 347. Shraddha
 348. Shramana
 349. Shravaka
 350. Shravana
 351. Shravasti
 352. Shreni
 353. Shrenicarana
 354. Shrenika
 355. Shreyamsa
 356. Shreyamsanatha
 357. Shri
 358. Shribahu
 359. Shridamaganda
 360. Shridevi
 361. Shridhara
 362. Shrigriha
 363. Shrikanta
 364. Shrimata
 365. Shrimati
 366. Shringa
 367. Shringara
 368. Shringatala
 369. Shriniketa
 370. Shriniketapura
 371. Shrinkhala
 372. Shriparni
 373. Shriprabha
 374. Shripunja
 375. Shrirangapattana
 376. Shrirathanupuracakravala
 377. Shriratnamala
 378. Shrivalli
 379. Shrivallimandapa
 380. Shrivatsa
 381. Shrotendriya
 382. Shruta
 383. Shrutajnana
 384. Shrutajnanavarana
 385. Shrutajnanavaraniya
 386. Shrutakevali
 387. Shrutakevalin
 388. Shubha
 389. Shubhadatta
 390. Shubhadhyana
 391. Shubhavihayogati
 392. Shubhrabhumi
 393. Shubhraradha
 394. Shuci
 395. Shuka
 396. Shukla
 397. Shukladhyana
 398. Shukra
 399. Shukrakalpa
 400. Shuktimati
 401. Shunashira
 402. Shurasena
 403. Shurpanakha
 404. Shushkangi
 405. Shushrusha
 406. Shvapakaka
 407. Shvapaki
 408. Shvapakividya
 409. Shveta
 410. Shvetabhadra
 411. Shvetambara
 412. Shvetambi
 413. Shvetambika
 414. Shyama
 415. Shyamalata
 416. Shyamayaksha
 417. Siddha
 418. Siddhacaitya
 419. Siddhacakra
 420. Siddhacarya
 421. Siddhahaimacandra
 422. Siddhakshetra
 423. Siddhaloka
 424. Siddhartha
 425. Siddharthapura
 426. Siddhayatana
 427. Siddhayika
 428. Siddhayogini
 429. Siddhi
 430. Siddhiyogi
 431. Siha
 432. Sikhin
 433. Silindha
 434. Simandhara
 435. Simankara
 436. Simhaga
 437. Simhagiri
 438. Simhala
 439. Simhanada
 440. Simhanandi
 441. Simhanihkridita
 442. Simhanishadya
 443. Simhanitamba
 444. Simhapuri
 445. Simhasena
 446. Simhasuri
 447. Simhavijrimbhita
 448. Sindhu
 449. Sindura
 450. Sinduvara
 451. Sisaka
 452. Sita
 453. Six Substances
 454. Skanda
 455. Skandha
 456. Skandhaka
 457. Skandhashali
 458. Sloka
 459. Smara
 460. Smriti
 461. Smrityantardhana
 462. Snataka
 463. Snehaprota
 464. Snigdha
 465. Snuhi
 466. Soma
 467. Somanasa
 468. Somaprabha
 469. Somarupa
 470. Somayashas
 471. Sopashraya
 472. Sopashrayasana
 473. Soul
 474. Spardhaka
 475. Sparsha
 476. Sparshana
 477. Sparshanendriya
 478. Sparshendriya
 479. Specific Attribute
 480. Sphatika
 481. Sphatikaprabhasa
 482. Srishti
 483. Srishtividya
 484. Srotas
 485. Stanitakumara
 486. Stava
 487. Stenahrita
 488. Stenahritadana
 489. Stenaprayoga
 490. Steya
 491. Sthairya
 492. Sthalagata
 493. Sthalapadma
 494. Sthalashringata
 495. Sthana
 496. Sthanaka
 497. Sthanakavasi
 498. Sthanangasutra
 499. Sthandila
 500. Sthapana-shravaka
 501. Sthapanacarya
 502. Sthapananikshepa
 503. Sthaulya
 504. Sthavara
 505. Sthavarajiva
 506. Sthavira
 507. Sthaviravali
 508. Sthira
 509. Sthirikarana
 510. Sthiti
 511. Sthitibandha
 512. Sthitikarana
 513. Sthulabhadrasvami
 514. Sthunaka
 515. Stoka
 516. Stri
 517. Striveda
 518. Styanagriddhi
 519. Styanarddhi
 520. Subahu
 521. Subhadra
 522. Subhadraka
 523. Subhaga
 524. Subhoga
 525. Subhuma
 526. Subuddhi
 527. Succheta
 528. Suchetta
 529. Sudamsana
 530. Sudarshana
 531. Sudarshanapura
 532. Sudharma
 533. Sudharmasvami
 534. Sugandha
 535. Sugandhika
 536. Sugandhini
 537. Sugata
 538. Sughosha
 539. Sugriva
 540. Suhasta
 541. Suhasti
 542. Sujosha
 543. Sukaccha
 544. Sukaravalli
 545. Sukesha
 546. Sukeshi
 547. Sukha
 548. Sukhaloka
 549. Sukritamukhi
 550. Sukshma
 551. Sukshmakriya
 552. Sukshmakriyapratipati
 553. Sukshmasamparaya
 554. Sulasa
 555. Suluma
 556. Sumalin
 557. Sumanabhadda
 558. Sumanabhadra
 559. Sumanas
 560. Sumanasa
 561. Sumangala
 562. Sumankasa
 563. Sumanobhadra
 564. Sumasta
 565. Sumati
 566. Sumatinatha
 567. Sumatisvamin
 568. Sumegha
 569. Sumeru
 570. Sumitra
 571. Sumitravijaya
 572. Sumsumarapura
 573. Sumuha
 574. Sumukhi
 575. Sunanda
 576. Sunda
 577. Sundara
 578. Sundari
 579. Sunrita
 580. Supadma
 581. Suparnakumara
 582. Suparshva
 583. Suparshvanatha
 584. Suprabha
 585. Suprabuddha
 586. Supradatta
 587. Supratibandha
 588. Supratishtha
 589. Sura
 590. Surabhipura
 591. Suradevi
 592. Suramya
 593. Suranakanda
 594. Surasamaprabha
 595. Surashtraka
 596. Suratanagara
 597. Suratanagarapura
 598. Sureshta
 599. Suri
 600. Surupa
 601. Suruva
 602. Surya
 603. Suryadvipa
 604. Suryakanta
 605. Suryaprajnapti
 606. Suryasamudra
 607. Suryasena
 608. Suryavara
 609. Suryavaradvipa
 610. Suryavarasamudra
 611. Suryavaravabhasa
 612. Suryavaravabhasadvipa
 613. Suryavaravabhasasamudra
 614. Sushama
 615. Sushena
 616. Sushila
 617. Sushtha
 618. Susima
 619. Susira
 620. Susthi
 621. Susthita
 622. Susvara
 623. Sutara
 624. Sutaradevi
 625. Sutari
 626. Sutaridevi
 627. Sutera
 628. Sutra
 629. Sutrabandha
 630. Sutrakrita
 631. Suvalgu
 632. Suvannapayara
 633. Suvapra
 634. Suvarna
 635. Suvarnajangha
 636. Suvarnakhala
 637. Suvarnakula
 638. Suvarnakumara
 639. Suvarnapatra
 640. Suvarnapratara
 641. Suvatsa
 642. Suvatsaka
 643. Suvega
 644. Suvicitra
 645. Suvidhi
 646. Suvidhinatha
 647. Suvinaya
 648. Suvishala
 649. Suvrata
 650. Suya
 651. Suyanana
 652. Suyapannatti
 653. Suyaravalli
 654. Suyasha
 655. Suyashas
 656. Suyoga
 657. Svadaramantrabheda
 658. Svadhyaya
 659. Svadima
 660. Svadya
 661. Svaha
 662. Svahasta
 663. Svami
 664. Svamitva
 665. Svamyadatta
 666. Svara
 667. Svargalila
 668. Svargalilapura
 669. Svarnajangha
 670. Svarnakhala
 671. Svarnakula
 672. Svarupa
 673. Svarupaka
 674. Svastika
 675. Svastikasana
 676. Svatattva
 677. Svati
 678. Svayambhu
 679. Svayambhudeva
 680. Svayambhuramana
 681. Svayambhuramanadvipa
 682. Svayambhuramanasamudra
 683. Svayambuddha
 684. Svayamprabha
 685. Svayamvara
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: