Jainism glossary, starting with ‘i’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Jainism glossary, starting with the letter “i”, contains 18 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Iha
 2. Ihaloka
 3. Ihalokabhaya
 4. Ikshurasa
 5. Ila
 6. Indra
 7. Indrabhuti
 8. Indrajit
 9. Indranandi
 10. Indranila
 11. Indrayudha
 12. Indriya
 13. Iryapatha
 14. Iryapatha-kriya
 15. Iryasamiti
 16. Ishvaratva
 17. Itvara-parigrihita-gamana
 18. Itvarika
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: