Jainism glossary, starting with ‘i’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Jainism glossary, starting with the letter “i”, contains 16 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Iha
 2. Ihaloka
 3. Ihalokabhaya
 4. Ikshurasa
 5. Ila
 6. Indra
 7. Indrabhuti
 8. Indranandi
 9. Indranila
 10. Indriya
 11. Iryapatha
 12. Iryapatha-kriya
 13. Iryasamiti
 14. Ishvaratva
 15. Itvara-parigrihita-gamana
 16. Itvarika
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z