Jainism glossary, starting with ‘r’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Jainism glossary, starting with the letter “r”, contains 160 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Radha
 2. Radhavedha
 3. Ragamukta
 4. Raghava
 5. Rahobhyakhyana
 6. Rahu
 7. Raivata
 8. Raivataka
 9. Rajacakra
 10. Rajacandra
 11. Rajadruma
 12. Rajagriha
 13. Rajamrita
 14. Rajanya
 15. Rajaprashniya
 16. Rajasimha
 17. Rajavriksha
 18. Rajimati
 19. Rajju
 20. Rajumati
 21. Rakhi
 22. Rakkha
 23. Rakshaka
 24. Rakshasa
 25. Rakshasadvipa
 26. Rakshasarakshasa
 27. Rakta
 28. Raktoda
 29. Rama
 30. Ramaniya
 31. Ramarakshita
 32. Ramayanapurana
 33. Rambhaka
 34. Ramya
 35. Ramyaka
 36. Ramyakakshetra
 37. Ramyakavarsha
 38. Ramyavat
 39. Randhravasini
 40. Rasa
 41. Rasabha
 42. Rasagaurava
 43. Rasaka
 44. Rasana
 45. Rasanendriya
 46. Rasatyaga
 47. Rasendriya
 48. Rashmivega
 49. Rashtrakuta
 50. Rata
 51. Rathamushala
 52. Rathanupuracakravala
 53. Rati
 54. Ratikara
 55. Ratimanda
 56. Ratipati
 57. Ratipriya
 58. Ratishreshtha
 59. Rativallabha
 60. Rativardhana
 61. Ratna
 62. Ratnagarbha
 63. Ratnakara
 64. Ratnakulishapattana
 65. Ratnapariksha
 66. Ratnaprabha
 67. Ratnapura
 68. Ratnarashi
 69. Ratnasancaya
 70. Ratnashaila
 71. Ratnashravas
 72. Ratnavaha
 73. Ratnavali
 74. Ratnavalidvipa
 75. Ratnavalisamudra
 76. Ratnavalivara
 77. Ratnavalivaradvipa
 78. Ratnavalivarasamudra
 79. Ratnavalivaravabhasa
 80. Ratnavalivaravabhasadvipa
 81. Ratnavalivaravabhasasamudra
 82. Ratnoccaya
 83. Ratribhojana
 84. Ratribhuktatyaga
 85. Ratribhuktatyagapratima
 86. Ratribhuktivirati
 87. Raudra
 88. Raudradhyana
 89. Raurava
 90. Ravana
 91. Ravi
 92. Raviprabha
 93. Raviprabhasuri
 94. Ravipura
 95. Ravitejas
 96. Ravivega
 97. Recita
 98. Revanta
 99. Riddhi
 100. Riddhigaurava
 101. Riju
 102. Rijusutra
 103. Rikshamalini
 104. Ripupratishatru
 105. Rishabha
 106. Rishabhadeva
 107. Rishabhakuta
 108. Rishabhanaraca
 109. Rishabhanatha
 110. Rishabhasvamin
 111. Rishi
 112. Rishimandala
 113. Rishimandalastava
 114. Rishipala
 115. Rishipalaka
 116. Rishivadika
 117. Rishivadita
 118. Rishta
 119. Rishtapura
 120. Rocaka
 121. Roga
 122. Rohana
 123. Rohini
 124. Rohit
 125. Rohita
 126. Rohitamsha
 127. Rohitasya
 128. Romaka
 129. Rucaka
 130. Rucakadvipa
 131. Rucakagiri
 132. Rucakasamudra
 133. Rucakavara
 134. Rucakavaradvipa
 135. Rucakavarasamudra
 136. Rucakavaravabhasa
 137. Rucakavaravabhasadvipa
 138. Rucakavaravabhasasamudra
 139. Rudra
 140. Rudrasoma
 141. Rukmi
 142. Rukmin
 143. Ruksha
 144. Rukshatva
 145. Rupa
 146. Rupagata
 147. Rupakavati
 148. Rupamshika
 149. Rupamshuka
 150. Rupanarayana
 151. Rupanupata
 152. Rupapali
 153. Rupashali
 154. Rupastha
 155. Rupatita
 156. Rupavarjita
 157. Rupayaksha
 158. Rupi
 159. Rupya
 160. Rupyakula
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: