Jainism glossary, starting with ‘r’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Jainism glossary, starting with the letter “r”, contains 178 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Radha
 2. Radhavedha
 3. Raga
 4. Ragamukta
 5. Raghava
 6. Rahobhyakhyana
 7. Rahu
 8. Raivata
 9. Raivataka
 10. Rajacakra
 11. Rajacandra
 12. Rajadruma
 13. Rajagriha
 14. Rajamrita
 15. Rajanya
 16. Rajaprashniya
 17. Rajapura
 18. Rajasimha
 19. Rajavriksha
 20. Rajendra
 21. Rajimati
 22. Rajju
 23. Rajorupa
 24. Rajumati
 25. Rajyagupta
 26. Rakhi
 27. Rakkha
 28. Rakshaka
 29. Rakshasa
 30. Rakshasadvipa
 31. Rakshasarakshasa
 32. Rakshasi
 33. Rakshodvipa
 34. Rakta
 35. Raktoda
 36. Rama
 37. Ramaniya
 38. Ramarakshita
 39. Ramayanapurana
 40. Rambhaka
 41. Ramya
 42. Ramyaka
 43. Ramyakakshetra
 44. Ramyakavarsha
 45. Ramyavat
 46. Randhravasini
 47. Rasa
 48. Rasabha
 49. Rasagaurava
 50. Rasaka
 51. Rasana
 52. Rasanendriya
 53. Rasatyaga
 54. Rasendriya
 55. Rashmivega
 56. Rashtrakuta
 57. Rata
 58. Rathamushala
 59. Rathanupura
 60. Rathanupuracakravala
 61. Rathasena
 62. Rati
 63. Ratikara
 64. Ratimanda
 65. Ratinandana
 66. Ratipati
 67. Ratipriya
 68. Ratishreshtha
 69. Rativallabha
 70. Rativardhana
 71. Ratna
 72. Ratnadvipa
 73. Ratnagarbha
 74. Ratnakara
 75. Ratnakulishapattana
 76. Ratnamala
 77. Ratnapariksha
 78. Ratnaprabha
 79. Ratnapura
 80. Ratnarashi
 81. Ratnasancaya
 82. Ratnashaila
 83. Ratnashravas
 84. Ratnavaha
 85. Ratnavali
 86. Ratnavalidvipa
 87. Ratnavalisamudra
 88. Ratnavalivara
 89. Ratnavalivaradvipa
 90. Ratnavalivarasamudra
 91. Ratnavalivaravabhasa
 92. Ratnavalivaravabhasadvipa
 93. Ratnavalivaravabhasasamudra
 94. Ratnoccaya
 95. Ratribhojana
 96. Ratribhuktatyaga
 97. Ratribhuktatyagapratima
 98. Ratribhuktivirati
 99. Raudra
 100. Raudradhyana
 101. Raurava
 102. Ravana
 103. Ravanoda
 104. Ravi
 105. Raviprabha
 106. Raviprabhasuri
 107. Ravipura
 108. Ravitejas
 109. Ravivega
 110. Recita
 111. Renuka
 112. Revanta
 113. Riddhi
 114. Riddhigaurava
 115. Riju
 116. Rijusutra
 117. Rikshamalini
 118. Riksharajas
 119. Ripupratishatru
 120. Rishabha
 121. Rishabhadatta
 122. Rishabhadeva
 123. Rishabhakuta
 124. Rishabhanaraca
 125. Rishabhanatha
 126. Rishabhasvamin
 127. Rishi
 128. Rishimandala
 129. Rishimandalastava
 130. Rishipala
 131. Rishipalaka
 132. Rishivadika
 133. Rishivadita
 134. Rishta
 135. Rishtapura
 136. Rocaka
 137. Roga
 138. Rohana
 139. Rohini
 140. Rohit
 141. Rohita
 142. Rohitamsha
 143. Rohitasya
 144. Romaka
 145. Roshani
 146. Rucaka
 147. Rucakadvipa
 148. Rucakagiri
 149. Rucakasamudra
 150. Rucakavara
 151. Rucakavaradvipa
 152. Rucakavarasamudra
 153. Rucakavaravabhasa
 154. Rucakavaravabhasadvipa
 155. Rucakavaravabhasasamudra
 156. Rudra
 157. Rudrasoma
 158. Rukmi
 159. Rukmin
 160. Ruksha
 161. Rukshatva
 162. Rupa
 163. Rupagata
 164. Rupakavati
 165. Rupamshika
 166. Rupamshuka
 167. Rupanarayana
 168. Rupanupata
 169. Rupapali
 170. Rupasampanna
 171. Rupashali
 172. Rupastha
 173. Rupatita
 174. Rupavarjita
 175. Rupayaksha
 176. Rupi
 177. Rupya
 178. Rupyakula
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: