Jainism glossary, starting with ‘r’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Jainism glossary, starting with the letter “r”, contains 168 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Radha
 2. Radhavedha
 3. Raga
 4. Ragamukta
 5. Raghava
 6. Rahobhyakhyana
 7. Rahu
 8. Raivata
 9. Raivataka
 10. Rajacakra
 11. Rajacandra
 12. Rajadruma
 13. Rajagriha
 14. Rajamrita
 15. Rajanya
 16. Rajaprashniya
 17. Rajapura
 18. Rajasimha
 19. Rajavriksha
 20. Rajimati
 21. Rajju
 22. Rajumati
 23. Rajyagupta
 24. Rakhi
 25. Rakkha
 26. Rakshaka
 27. Rakshasa
 28. Rakshasadvipa
 29. Rakshasarakshasa
 30. Rakta
 31. Raktoda
 32. Rama
 33. Ramaniya
 34. Ramarakshita
 35. Ramayanapurana
 36. Rambhaka
 37. Ramya
 38. Ramyaka
 39. Ramyakakshetra
 40. Ramyakavarsha
 41. Ramyavat
 42. Randhravasini
 43. Rasa
 44. Rasabha
 45. Rasagaurava
 46. Rasaka
 47. Rasana
 48. Rasanendriya
 49. Rasatyaga
 50. Rasendriya
 51. Rashmivega
 52. Rashtrakuta
 53. Rata
 54. Rathamushala
 55. Rathanupuracakravala
 56. Rathasena
 57. Rati
 58. Ratikara
 59. Ratimanda
 60. Ratinandana
 61. Ratipati
 62. Ratipriya
 63. Ratishreshtha
 64. Rativallabha
 65. Rativardhana
 66. Ratna
 67. Ratnadvipa
 68. Ratnagarbha
 69. Ratnakara
 70. Ratnakulishapattana
 71. Ratnamala
 72. Ratnapariksha
 73. Ratnaprabha
 74. Ratnapura
 75. Ratnarashi
 76. Ratnasancaya
 77. Ratnashaila
 78. Ratnashravas
 79. Ratnavaha
 80. Ratnavali
 81. Ratnavalidvipa
 82. Ratnavalisamudra
 83. Ratnavalivara
 84. Ratnavalivaradvipa
 85. Ratnavalivarasamudra
 86. Ratnavalivaravabhasa
 87. Ratnavalivaravabhasadvipa
 88. Ratnavalivaravabhasasamudra
 89. Ratnoccaya
 90. Ratribhojana
 91. Ratribhuktatyaga
 92. Ratribhuktatyagapratima
 93. Ratribhuktivirati
 94. Raudra
 95. Raudradhyana
 96. Raurava
 97. Ravana
 98. Ravanoda
 99. Ravi
 100. Raviprabha
 101. Raviprabhasuri
 102. Ravipura
 103. Ravitejas
 104. Ravivega
 105. Recita
 106. Revanta
 107. Riddhi
 108. Riddhigaurava
 109. Riju
 110. Rijusutra
 111. Rikshamalini
 112. Ripupratishatru
 113. Rishabha
 114. Rishabhadeva
 115. Rishabhakuta
 116. Rishabhanaraca
 117. Rishabhanatha
 118. Rishabhasvamin
 119. Rishi
 120. Rishimandala
 121. Rishimandalastava
 122. Rishipala
 123. Rishipalaka
 124. Rishivadika
 125. Rishivadita
 126. Rishta
 127. Rishtapura
 128. Rocaka
 129. Roga
 130. Rohana
 131. Rohini
 132. Rohit
 133. Rohita
 134. Rohitamsha
 135. Rohitasya
 136. Romaka
 137. Rucaka
 138. Rucakadvipa
 139. Rucakagiri
 140. Rucakasamudra
 141. Rucakavara
 142. Rucakavaradvipa
 143. Rucakavarasamudra
 144. Rucakavaravabhasa
 145. Rucakavaravabhasadvipa
 146. Rucakavaravabhasasamudra
 147. Rudra
 148. Rudrasoma
 149. Rukmi
 150. Rukmin
 151. Ruksha
 152. Rukshatva
 153. Rupa
 154. Rupagata
 155. Rupakavati
 156. Rupamshika
 157. Rupamshuka
 158. Rupanarayana
 159. Rupanupata
 160. Rupapali
 161. Rupashali
 162. Rupastha
 163. Rupatita
 164. Rupavarjita
 165. Rupayaksha
 166. Rupi
 167. Rupya
 168. Rupyakula
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: