Jainism glossary, starting with ‘u’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Jainism glossary, starting with the letter “u”, contains 116 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Ubhaya
 2. Ubhayamanoyoga
 3. Ubhayavacanayoga
 4. Uccagotra
 5. Uccaihshravas
 6. Uccha
 7. Ucchvasa
 8. Udadhikumara
 9. Udaka
 10. Udakabhasa
 11. Udakasimaka
 12. Udasi
 13. Udayabhadda
 14. Udayana
 15. Udbhangura
 16. Uddishtatyaga
 17. Uddishtatyagapratima
 18. Uddyotanasuri
 19. Udra
 20. Udumbara
 21. Udyogi
 22. Udyota
 23. Ugra
 24. Ugrasena
 25. Ugratapa
 26. Ugratapas
 27. Uha
 28. Ujjavala
 29. Ujjayanta
 30. Ukkaliya
 31. Uksha
 32. Ukshasana
 33. Ukta
 34. Ulhasa
 35. Ulhavana
 36. Ullola
 37. Ullurana
 38. Ululu
 39. Uma
 40. Umasvami
 41. Umavana
 42. Umbara
 43. Unmagna
 44. Unmatta
 45. Unnaga
 46. Unniya
 47. Upabhoga
 48. Upabhogantaraya
 49. Upabhogaparibhogadhikya
 50. Upabhogaparibhogaparimāṇa
 51. Upabhogaparibhogaparimanavrata
 52. Upabrimhana
 53. Upacaravinaya
 54. Upadhyaya
 55. Upaghata
 56. Upagraha
 57. Upaguhana
 58. Upakantha
 59. Upakarana
 60. Upakrama
 61. Upanandapataka
 62. Upanaya
 63. Upanga
 64. Upapada
 65. Upasakaddhyana
 66. Upasana
 67. Upasarga
 68. Upashama
 69. Upashamaka
 70. Upashantamoha
 71. Upasthapana
 72. Upayoga
 73. Uppattiya
 74. Uppattiyabuddhi
 75. Uppittha
 76. Urddhvakeshi
 77. Urdhva
 78. Urdhvaka
 79. Urdhvakamridanga
 80. Urdhvaloka
 81. Urdhvavyatikrama
 82. Urvashi
 83. Usa
 84. Usavana
 85. Ushna
 86. Ushtra
 87. Ushtrasana
 88. Utkalika
 89. Utkara
 90. Utkatika
 91. Utkatikasana
 92. Utkrishta
 93. Utpada
 94. Utpadapurva
 95. Utpala
 96. Utsaha
 97. Utsannakriya
 98. Utsarga
 99. Utsargasamiti
 100. Utsarpini
 101. Utsedhangula
 102. Uttama
 103. Uttama-charitra-kathanaka
 104. Uttara
 105. Uttarabharatardha
 106. Uttaradhyayana
 107. Uttaradhyayanasutra
 108. Uttaraguna
 109. Uttarakuru
 110. Uttarasanga
 111. Uttaravaikriya
 112. Uttejita
 113. Utterita
 114. Uttinga
 115. Uvaoga
 116. Uvavaya
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: