Jainism glossary, starting with ‘k’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Jainism glossary, starting with the letter “k”, contains 477 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Kaccha
 2. Kacchavat
 3. Kadali
 4. Kadaligriha
 5. Kadalisamagama
 6. Kadamba
 7. Kadambari
 8. Kahala
 9. Kaikasi
 10. Kaikaya
 11. Kaikeyi
 12. Kailasa
 13. Kailasavaruni
 14. Kaishika
 15. Kaitabha
 16. Kakandi
 17. Kakandinagara
 18. Kakavandhya
 19. Kakini
 20. Kakkola
 21. Kakombari
 22. Kala
 23. Kala Dravya
 24. Kalacakra
 25. Kalaka
 26. Kalakacarya
 27. Kalakacaryakatha
 28. Kalakacharya-kathanaka
 29. Kalakumara
 30. Kalambuka
 31. Kalamukha
 32. Kalanu
 33. Kalaprishtha
 34. Kalarakshasika
 35. Kalaratri
 36. Kalasha
 37. Kalaya
 38. Kali
 39. Kalicaudasha
 40. Kalika
 41. Kalikeya
 42. Kalinda
 43. Kalindi
 44. Kalinga
 45. Kalividya
 46. Kaliya
 47. Kallola
 48. Kaloda
 49. Kalodadhi
 50. Kalodadhisamudra
 51. Kalpa
 52. Kalpakalpa
 53. Kalpasutra
 54. Kalpasutravacuri
 55. Kalpatita
 56. Kalpavatamsika
 57. Kalpavriksha
 58. Kalpavyavahara
 59. Kalpopapanna
 60. Kalyana
 61. Kalyanamandirastotra
 62. Kalyananavada
 63. Kama-bhoga-tivrabhilasha
 64. Kamadeva
 65. Kamagava
 66. Kamaki
 67. Kamakusuma
 68. Kamalacandragani
 69. Kamapala
 70. Kamarupitva
 71. Kamatha
 72. Kamativrabhinivesha
 73. Kamboja
 74. Kamkali
 75. Kamma
 76. Kammaya
 77. Kammayabuddhi
 78. Kampana
 79. Kampilapura
 80. Kampilya
 81. Kana
 82. Kanagapayara
 83. Kanaka
 84. Kanakamala
 85. Kanakapratara
 86. Kanakapujya
 87. Kanakashakti
 88. Kanakashri
 89. Kanakavali
 90. Kanakavalidvipa
 91. Kanakavalisamudra
 92. Kanakavalivara
 93. Kanakavalivaradvipa
 94. Kanakavalivarasamudra
 95. Kanakavalivaravabhasa
 96. Kanakavalivaravabhasadvipa
 97. Kanakavalivaravabhasasamudra
 98. Kanakavati
 99. Kanakhamala
 100. Kanaya
 101. Kancana
 102. Kancanakalasha
 103. Kancanapura
 104. Kancanapuri
 105. Kancidama
 106. Kanda
 107. Kandaga
 108. Kandarpa
 109. Kanera
 110. Kanishka
 111. Kanjaka
 112. Kankali
 113. Kankali Tila
 114. Kanksha
 115. Kankshaticara
 116. Kanta
 117. Kantamala
 118. Kanyalika
 119. Kapala
 120. Kapalacuda
 121. Kapalikarana
 122. Kapalikaranasana
 123. Kapha
 124. Kaphabindu
 125. Kaphaviprush
 126. Kapikacchu
 127. Kapila
 128. Kapishtha
 129. Kapishthakalpa
 130. Kapittha
 131. Kapola
 132. Kara
 133. Karaka
 134. Karala
 135. Karali
 136. Karamala
 137. Karana
 138. Karandaka
 139. Karatapani
 140. Karavella
 141. Karavellaka
 142. Karbata
 143. Kardama
 144. Karin
 145. Karira
 146. Karita
 147. Karka
 148. Karkotaka
 149. Karma
 150. Karmabhumi
 151. Karmaja
 152. Karmajabuddhi
 153. Karmakanda
 154. Karman Sharir
 155. Karman Vargana
 156. Karmana
 157. Karmapravada
 158. Karmarya
 159. Karmendriya
 160. Karmika
 161. Karna
 162. Karnapravarana
 163. Karnapula
 164. Karnikara
 165. Karpata
 166. Karpatika
 167. Karuna
 168. Karunya
 169. Kaseruga
 170. Kashaya
 171. Kashayakushila
 172. Kashayavedaniya
 173. Kasheruka
 174. Kashi
 175. Kashmirika
 176. Kataraka
 177. Katha
 178. Kathakosa
 179. Kathamahodadhi
 180. Katharatnakara
 181. Kathmandu
 182. Kathora
 183. Katuka
 184. Katukala
 185. Kaula
 186. Kaumariki
 187. Kaumodaki
 188. Kaumudi
 189. Kaumudivadana
 190. Kaunkana
 191. Kaushala
 192. Kaushalya
 193. Kaushambi
 194. Kaushambipuri
 195. Kaushiki
 196. Kaushikipurvaka
 197. Kaushikividya
 198. Kaustubha
 199. Kautkucya
 200. Kauvera
 201. Kavi
 202. Kaya
 203. Kayangala
 204. Kayayoga
 205. Kayiki
 206. Kayotsarga
 207. Kayotsargaasana
 208. Kayotsargapratima
 209. Kekaya
 210. Kekayi
 211. Kerala
 212. Kesara
 213. Kesarin
 214. Kesava
 215. Keshari
 216. Keshikumara
 217. Ketaka
 218. Ketu
 219. Ketumalanka
 220. Ketumalankanagara
 221. Kevala
 222. Kevaladarshana
 223. Kevaladarshanavarana
 224. Kevalajnana
 225. Kevalajnanavarana
 226. Kevalajnanavaraniya
 227. Kevalanana
 228. Kevalavriksha
 229. Kevali
 230. Keyupa
 231. Khadga
 232. Khadgapura
 233. Khadgasana
 234. Khadgi
 235. Khadima
 236. Khadya
 237. Khaja
 238. Khallada
 239. Khamdhapadima
 240. Khanda
 241. Khandaprapata
 242. Khandasisa
 243. Khanja
 244. Kharada
 245. Kharasvara
 246. Kharataragaccha
 247. Kharataragacchapattavali
 248. Kharjuri
 249. Khasa
 250. Khasika
 251. Khatvanga
 252. Khecara
 253. Khelluda
 254. Khendra
 255. Kheta
 256. Kilaka
 257. Kilbisha
 258. Kilbishika
 259. Kilika
 260. Kilikila
 261. Kilvishika
 262. Kimahare
 263. Kimpaka
 264. Kimpurusha
 265. Kimpurushottama
 266. King
 267. Kinkari
 268. Kinnaka
 269. Kinnara
 270. Kinnaragita
 271. Kinnarakinnara
 272. Kinnarottama
 273. Kiranavega
 274. Kirata
 275. Kirati
 276. Kirti
 277. Kirtidhara
 278. Kirtivirya
 279. Kisalapatta
 280. Kishkindha
 281. Kishkindhanagara
 282. Kishora
 283. Kitika
 284. Klimkari
 285. Klishyamana
 286. Kodrava
 287. Kohala
 288. Kolahala
 289. Kollaga
 290. Komala
 291. Konca
 292. Kontala
 293. Kopa
 294. Koshakibhakshani
 295. Koshala
 296. Koshtha
 297. Koshthaka
 298. Koti
 299. Kotinara
 300. Kotishila
 301. Kotivarsha
 302. Kotivedha
 303. Krandita
 304. Kratha
 305. Kratusthala
 306. Kraunca
 307. Krauncaka
 308. Krauncasana
 309. Krauncasvara
 310. Kridin
 311. Kripanastambhani
 312. Krishanuvarshini
 313. Krishi
 314. Krishna
 315. Krishnagaccha
 316. Krishnakunda
 317. Krishnarajarshi
 318. Krishnarajarshigaccha
 319. Krishnaraji
 320. Krishnarshi
 321. Krishnarshigaccha
 322. Krita
 323. Kritamala
 324. Kritamalaka
 325. Kritangala
 326. Kritanta
 327. Kritavarma
 328. Kritavarman
 329. Kritavirya
 330. Kritayugma
 331. Kritikarma
 332. Krittikapura
 333. Kriya
 334. Kriyadeva
 335. Kriyadevata
 336. Kriyavishalapurva
 337. Krodha
 338. Krosha
 339. Kruddha
 340. Krura
 341. Kshamashramana
 342. Kshanikavada
 343. Kshanti
 344. Kshapakashreni
 345. Kshatriya
 346. Kshatriyakunda
 347. Kshaya
 348. Kshayika
 349. Kshayikabhoga
 350. Kshayikacaritra
 351. Kshayikadana
 352. Kshayikadarshana
 353. Kshayikajnana
 354. Kshayikalabha
 355. Kshayikavirya
 356. Kshayikopabhoga
 357. Kshayopashamika
 358. Kshema
 359. Kshemamkari
 360. Kshemandhara
 361. Kshemankara
 362. Kshemapuri
 363. Kshetra
 364. Kshetraja
 365. Kshetrapala
 366. Kshetrarya
 367. Kshetrasamasa
 368. Kshetrasamasavritti
 369. Kshetravastu
 370. Kshetravriddhi
 371. Kshinamoha
 372. Kshipra
 373. Kshira
 374. Kshirasagara
 375. Kshirataru
 376. Kshiravara
 377. Kshiravaradvipa
 378. Kshiroda
 379. Kshirodasamudra
 380. Kshitipratishtha
 381. Kshitipratishthita
 382. Kshodavara
 383. Kshodavaradvipa
 384. Kshododa
 385. Kshododasamudra
 386. Kshudha
 387. Kshudrahimavat
 388. Kshudrameru
 389. Kshveda
 390. Kshvedapriccha
 391. Kshvela
 392. Kubera
 393. Kubja
 394. Kubjaka
 395. Kujja
 396. Kula
 397. Kuladeva
 398. Kuladevata
 399. Kulagriha
 400. Kulakara
 401. Kulaksha
 402. Kulamandana
 403. Kulamandanasuri
 404. Kularya
 405. Kulattha
 406. Kuluta
 407. Kumara
 408. Kumaraka
 409. Kumarapala
 410. Kumari
 411. Kumarika
 412. Kumati
 413. Kumbha
 414. Kumbhakarna
 415. Kumbhika
 416. Kumuda
 417. Kumudakunda
 418. Kumudavarta
 419. Kunala
 420. Kunalaka
 421. Kunca
 422. Kunda
 423. Kundagrama
 424. Kundakunda
 425. Kundala
 426. Kundaladvipa
 427. Kundalasamudra
 428. Kundalavara
 429. Kundalavaradvipa
 430. Kundalavarasamudra
 431. Kundalavaravabhasa
 432. Kundalavaravabhasadvipa
 433. Kundalavaravabhasasamudra
 434. Kundali
 435. Kundaloda
 436. Kundamandala
 437. Kundapura
 438. Kundiyayana
 439. Kunika
 440. Kunjaralila
 441. Kunkuma
 442. Kunta
 443. Kuntala
 444. Kunthanatha
 445. Kunthu
 446. Kunthunatha
 447. Kunti
 448. Kupya
 449. Kupyabhanda
 450. Kurajya
 451. Kurkutahi
 452. Kurmagrama
 453. Kurmaragrama
 454. Kuru
 455. Kurucandra
 456. Kurumati
 457. Kusha
 458. Kushartaka
 459. Kushila
 460. Kushmanda
 461. Kushmandi
 462. Kushmandini
 463. Kushruta
 464. Kusuma
 465. Kusumacula
 466. Kusumapuri
 467. Kusumashara
 468. Kusumayudha
 469. Kutaja
 470. Kutalekhakarana
 471. Kutalekhakriya
 472. Kutapasa
 473. Kutasakshya
 474. Kutatulakutamana
 475. Kutika
 476. Kuvika
 477. Kuviya
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: