Jainism glossary, starting with ‘p’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Jainism glossary, starting with the letter “p”, contains 260 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Padanusari
 2. Padanusarin
 3. Padastha
 4. Padma
 5. Padmaprabha
 6. Padmaprabhanatha
 7. Padmasana
 8. Padmasarovara
 9. Padmavara
 10. Padmavati
 11. Paingalam
 12. Paishunya
 13. Paiyalacchinamamala
 14. Paiyalachchhinamamala
 15. Pakshika
 16. Pala
 17. Palaka
 18. Palandu
 19. Palasha
 20. Pali
 21. Palita
 22. Pallanka
 23. Palyanka
 24. Pana
 25. Panaka
 26. Panasa
 27. Pancala
 28. Pancaparameshthin
 29. Pancendriya
 30. Panchala
 31. Panchaparameshthin
 32. Panchendriya
 33. Panduka
 34. Pandukashila
 35. Pandukavana
 36. Pankaprabha
 37. Pannavana
 38. Papa
 39. Papopadesha
 40. Paraghata
 41. Paraloka
 42. Paralokabhaya
 43. Paramanu
 44. Paramatman
 45. Paramavadhi
 46. Paratva
 47. Paravartana
 48. Paravivahakarana
 49. Paribhoga
 50. Paridevana
 51. Parigraha
 52. Parigrahatyaga
 53. Parigrahatyagapratima
 54. Parigrahiki
 55. Parigrihananadi
 56. Parigrihitagamana
 57. Parihara
 58. Parikarma
 59. Parimukta
 60. Parinama
 61. Parinamika
 62. Parishada
 63. Parishadya
 64. Parishaha
 65. Paritapiki
 66. Parivartana
 67. Paroksha
 68. Paroparodhakarana
 69. Parshadya
 70. Parshva
 71. Parshvanatha
 72. Parshvanathatirtha
 73. Parthivi
 74. Paryapti
 75. Paryaya
 76. Paryayarthika
 77. Paryayārthikanaya
 78. Paryushana
 79. Pashandi-mudhata
 80. Patala
 81. Patalajambu
 82. Pataliputra
 83. Patra
 84. Patracarana
 85. Patracharana
 86. Pavana
 87. Pavapuri
 88. Phala
 89. Phalacarana
 90. Phalacharana
 91. Phalarasa
 92. Pilankhu
 93. Pillaka
 94. Pindalu
 95. Pindaluka
 96. Pindastha
 97. Pippala
 98. Piprahwa
 99. Pishaca
 100. Pishacha
 101. Pita
 102. Pitha
 103. Piyaka
 104. Plaksha
 105. Podhala
 106. Polasa
 107. Polasapura
 108. Poshadha
 109. Poshadhapratima
 110. Poshadhopavasa
 111. Poshadhopavasapratima
 112. Potaja
 113. Prabhanjana
 114. Prabhasa
 115. Prabhavakacarita
 116. Prabhavakacharita
 117. Prabhavana
 118. Prabhavati
 119. Pracala
 120. Pracalapracala
 121. Pracchana
 122. Pracchanna
 123. Prachala
 124. Prachalaprachala
 125. Prachchhana
 126. Prachchhanna
 127. Pradesha
 128. Pradeshabandha
 129. Pradeshatva
 130. Pradosha
 131. Pradoshiki
 132. Prahlada
 133. Prajapati
 134. Prajna
 135. Prajnashramana
 136. Prajnashramanatva
 137. Prakamya
 138. Prakirna
 139. Prakirnaka
 140. Prakriti
 141. Prakritibandha
 142. Pramada
 143. Pramadacarya
 144. Pramadacharya
 145. Pramana
 146. Pramanangula
 147. Pramatta
 148. Pramattasamyata
 149. Pramattayoga
 150. Prameyatva
 151. Pramoda
 152. Prana
 153. Pranapana
 154. Pranata
 155. Pranatakalpa
 156. Pranatipatiki
 157. Pranavada
 158. Pranitabhumi
 159. Prapanchula
 160. Prapancula
 161. Prapatakala
 162. Prapti
 163. Prarambha
 164. Prasenajit
 165. Prashama
 166. Prashamsa
 167. Prashna-vyakarana
 168. Pratara
 169. Prathamanuyoga
 170. Praticchanna
 171. Pratichchhanna
 172. Pratikramana
 173. Pratima
 174. Pratirupa
 175. Pratirupakavyavahara
 176. Pratisevana
 177. Pratisevanakushila
 178. Pratishruti
 179. Pratishtha
 180. Pratishthana
 181. Prativasudeva
 182. Pratyakhana
 183. Pratyakhyanapurva
 184. Pratyakhyanavarana
 185. Pratyakhyanavaraniya
 186. Pratyaksha
 187. Pratyayiki
 188. Pratyeka
 189. Pratyekabuddha
 190. Pratyekasharira
 191. Pravacana
 192. Pravachana
 193. Pravala
 194. Pravina
 195. Prayala
 196. Prayashchitta
 197. Prayashcitta
 198. Prayoga
 199. Prayogika
 200. Preshyaprayoga
 201. Preshyatyagapratima
 202. Prishthacampa
 203. Prishthachampa
 204. Prithaktvavitarkavicara
 205. Prithaktvavitarkavichara
 206. Prithivi
 207. Prithvi
 208. Prithvikaya
 209. Prithvikayika
 210. Pritikara
 211. Pritinkara
 212. Priyadarshana
 213. Priyaka
 214. Priyakarini
 215. Priyangu
 216. Priyankara
 217. Prosadhopavasavrata
 218. Proshadha
 219. Proshadhapratima
 220. Proshadhopavasa
 221. Proshadhopavasapratima
 222. Pudgala
 223. Pudgala Dravya
 224. Pudgalakshepa
 225. Puja
 226. Pulaka
 227. Pumveda
 228. Pundarika
 229. Puṇṇabhadda
 230. Puṇṇarakkha
 231. Puṇya
 232. Purimatala
 233. Purna
 234. Purnabhadra
 235. Purnakalasha
 236. Purohita
 237. Purusha
 238. Purushaprabha
 239. Purushapundarika
 240. Purushasimha
 241. Purushaveda
 242. Purushavrishabha
 243. Purushottama
 244. Purva
 245. Purvagata
 246. Purvavid
 247. Pushkara
 248. Pushkaradvipa
 249. Pushkaravaradvipa
 250. Pushkaroda
 251. Pushkarodasamudra
 252. Pushpa
 253. Pushpacarana
 254. Pushpacharana
 255. Pushpadanta
 256. Pushpadantanatha
 257. Pushpamitra
 258. Pushpavati
 259. Putranjana
 260. Puttakalaya
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z