Ayurveda glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Ayurveda glossary, starting with the letter “s”, contains 1730 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sabhakta
 2. Sabja
 3. Sabu
 4. Sacchaka
 5. Sacitra
 6. Sadacara
 7. Sadada
 8. Sadana
 9. Sadapushpa
 10. Sadayati
 11. Sadhaka
 12. Sadhakapitta
 13. Sadhana
 14. Sadharana
 15. Sadharanadesha
 16. Sadharanahetu
 17. Sadharanataila
 18. Sadhvi
 19. Sadodi
 20. Sadvritta
 21. Sadya
 22. Sadyahshuddha
 23. Sadyahshuddhi
 24. Sadyapranaharadhuma
 25. Sadyovrana
 26. Safed Toot
 27. Sagaragota
 28. Sagarambhas
 29. Sagrasa
 30. Saha
 31. Sahacara
 32. Sahacaradi
 33. Sahacari
 34. Sahadevi
 35. Sahadevyadi
 36. Sahajabala
 37. Sahakshatajamutra
 38. Sahanana
 39. Sahapana
 40. Sahasadanda
 41. Sahasarakta
 42. Sahaseccha
 43. Sahasrabhedikacurna
 44. Sahasradamshtra
 45. Sahasraksha
 46. Sahasramuli
 47. Sahasrapatraghrita
 48. Sahasravedhi
 49. Sahasravirya
 50. Sahatvasahatva
 51. Sahaya
 52. Sahdevi
 53. Sahishnuta
 54. Sahityakutuhala
 55. Sahtara
 56. Sahya
 57. Sahyadrikhanda
 58. Sahyaja
 59. Sai-dat
 60. Saikata
 61. Saikateshta
 62. Saimhali
 63. Saindhava
 64. Saindhavadi
 65. Saindhavalavana
 66. Sairibhi
 67. Saitya
 68. Sajanakantha
 69. Sakalapriya
 70. Sakaphakasa
 71. Sakata
 72. Sakrita
 73. Sakritpraja
 74. Sakrodhadarshana
 75. Sakshi
 76. Sakthi
 77. Saktu
 78. Salapani
 79. Salasaradi
 80. Salatu
 81. Salila
 82. Salilaplavi
 83. Salileccha
 84. Salin
 85. Salina
 86. Salivardha
 87. Sallakshana
 88. Saluka
 89. Sama
 90. Samada
 91. Samadhi
 92. Samagni
 93. Samaja
 94. Samajvara
 95. Samamagatra
 96. Samana
 97. Samanavata
 98. Samanavayu
 99. Samandar-sosa
 100. Samanga
 101. Samantatas
 102. Samantraputambuprokshana
 103. Samanya
 104. Samanyaguna
 105. Samanyavisheshasiddhanta
 106. Samasana
 107. Samashthila
 108. Samatritraya
 109. Samavaya
 110. Samavayikarana
 111. Samayoga
 112. Sambaddhabaddhavak
 113. Sambaddhavak
 114. Sambhakshyamaneva
 115. Sambhālū
 116. Sambhara
 117. Sambheda
 118. Sambhrishtaparushacchavi
 119. Sambuka
 120. Samcaravicaravatkarna
 121. Samcarini
 122. Samcaya
 123. Saṃdaṃśa
 124. Samdamshana
 125. Samdamshta
 126. Samdarshana
 127. Samdasi
 128. Samdhana
 129. Samdhaniya
 130. Samdratva
 131. Samghaguhya
 132. Samghagupta
 133. Samghata
 134. Samghatacarin
 135. Samgiteccha
 136. Samgraha
 137. Samgrahin
 138. Samhanana
 139. Samhananahanu
 140. Samharika
 141. Samharshana
 142. Samharshiteva
 143. Samhata
 144. Samhatamamsa
 145. Samhita
 146. Samhitapushpika
 147. Samikshakari
 148. Samikshyakarin
 149. Samita
 150. Samitamodaka
 151. Samjivani
 152. Samjna
 153. Samjnadaurbalya
 154. Samjnahari
 155. Samjnamoha
 156. Samjnamoshana
 157. Samjnanasha
 158. Samjnapranasha
 159. Samjnasamstambha
 160. Samjnasamsthapana
 161. Samjnasthapana
 162. Samjrimbhika
 163. Samketamanjari
 164. Samkha
 165. Samkhya
 166. Samkledahridaya
 167. Samkoca
 168. Samkocani
 169. Samkramikaroga
 170. Samkshayauja
 171. Samkshepa
 172. Samkshobhamana
 173. Samkshya
 174. Samkucita
 175. Samlapeccha
 176. Samlayana
 177. Samloca
 178. Sammilana
 179. Sammilitadruma
 180. Sammoha
 181. Sammudha
 182. Sammurccha
 183. Sampadashi
 184. Sampadvirudda
 185. Sampaka
 186. Sampanna
 187. Samparivritanabhi
 188. Samphulla
 189. Samprahareccha
 190. Samprapti
 191. Sampraseka
 192. Samprasravakshi
 193. Samprasravamukha
 194. Samrabdha
 195. Samrabdhakshi
 196. Samrambha
 197. Samrodha
 198. Samsadana
 199. Samsakta
 200. Samsargaja
 201. Samshamana
 202. Samshaya
 203. Samshlesha
 204. Samshodhana
 205. Samshosha
 206. Samshuna
 207. Samshushka
 208. Samskara
 209. Samskaravahi
 210. Samskaravirudda
 211. Samskritavadi
 212. Samsravamukha
 213. Samstambha
 214. Samtapta
 215. Samuccaya
 216. Samudga
 217. Samudra
 218. Samudra-soka
 219. Samudra-sokha
 220. Samudrajala
 221. Samudralavana
 222. Samudramamthana
 223. Samudramatsya
 224. Samudranta
 225. Samudrapacchai
 226. Samudrapal
 227. Samudratilaka
 228. Samukshiptavak
 229. Samutpidavanmutra
 230. Samvahana
 231. Samvarana
 232. Samvejayet
 233. Samvrita
 234. Samvritalomakupasira
 235. Samvritaromakupasira
 236. Samvritasyatva
 237. Samyagdagdha
 238. Samyakdruta
 239. Samyakyoga
 240. Samyamaparshva
 241. Samyava
 242. Samyoga
 243. Samyogavirudda
 244. Samyogaviruddha
 245. Sanai
 246. Sancaya
 247. Sandha
 248. Sandhana
 249. Sandhaniya
 250. Sandhi
 251. Sandhi-mukta
 252. Sandhia-vel
 253. Sandhigata Vata
 254. Sandhimuktata
 255. Sandigdhavak
 256. Sandra
 257. Sanga
 258. Sanghatapatrika
 259. Sanidra
 260. Sanika
 261. Sannihitagada
 262. Sannipata
 263. Sannirodhadhovayu
 264. Santa
 265. Santalum Album
 266. Santanika
 267. Santapa
 268. Santarjana
 269. Santarpana
 270. Santata
 271. Santatakajvara
 272. Santvana
 273. Sanu
 274. Sanubadhana
 275. Sanuman
 276. Sanunasika
 277. Sanuni
 278. Sanyastasamjna
 279. Sapaka
 280. Sapanasa
 281. Sapheda-candana
 282. Sapheda-citraka
 283. Saphena
 284. Sapindika
 285. Saprasekamukha
 286. Saptacchada
 287. Saptachadadi
 288. Saptadhatu
 289. Saptala
 290. Saptamushti
 291. Saptaparṇa
 292. Saptaparni
 293. Saptaratra
 294. Sara
 295. Saragha
 296. Saraktachardi
 297. Saraktamutra
 298. Sarala
 299. Sarambu
 300. Saramushika
 301. Saranga
 302. Sarani
 303. Sarasa
 304. Sarasijamakarandadi
 305. Sarasvataghrita
 306. Sarasvati
 307. Saravidhamana
 308. Sarayu
 309. Sardi
 310. Sarfonkha
 311. Sariddvipa
 312. Saridiccha
 313. Sarini
 314. Sariva
 315. Sarivadi
 316. Sarivan
 317. Sarja
 318. Sarjabija
 319. Sarjaniryasa
 320. Sarjaniryasacurna
 321. Sarjaniryasadi
 322. Sarjarasa
 323. Sarjikalavana
 324. Sarjja
 325. Saroja
 326. Sarpa
 327. Sarpachattra
 328. Sarpadamani
 329. Sarpadanda
 330. Sarpadandi
 331. Sarpadanti
 332. Sarpakancuki
 333. Sarpakitahata
 334. Sarpamani
 335. Sarpangabhihata
 336. Sarpangi
 337. Sarpankho
 338. Sarpanta
 339. Sarpapushpi
 340. Sarparati
 341. Sarpatanu
 342. Sarpavasa
 343. Sarpavisha
 344. Sarpini
 345. Sarpis
 346. Sarpit
 347. Sarryan
 348. Sarshapa
 349. Sarshapadi
 350. Sarshapavijayadi
 351. Sarudhiramutra
 352. Sarvabhutahitaishina
 353. Sarvagraha
 354. Sarvagranthi
 355. Sarvahita
 356. Sarvakarmoparama
 357. Sarvangagraha
 358. Sarvangasundari
 359. Sarvangavata
 360. Sarvanukarini
 361. Sarvaroga
 362. Sarvasaha
 363. Sarvatikta
 364. Sarvatobhadra
 365. Sarvaushadhigana
 366. Sarvendriyatapana
 367. Sashabda
 368. Sashalya
 369. Sashrikpratima
 370. Sashula
 371. Sasikta
 372. Sasita
 373. Sasmagarbhavaddhridaya
 374. Saspandana
 375. Sasrik
 376. Satala
 377. Satanka
 378. Satapa
 379. Satapadi
 380. Satata
 381. Satavina
 382. Satina
 383. Satkaryavada
 384. Satma
 385. Satmya
 386. Satmyasampat
 387. Satmyaviruddha
 388. Satra
 389. Satta
 390. Sattva
 391. Sattvika
 392. Satushara
 393. Satva
 394. Satvadi
 395. Satvadivarga
 396. Satvapariplava
 397. Satvapatana
 398. Satvapatanakoshthi
 399. Satvasampata
 400. Satyabuddhi
 401. Satyanamni
 402. Satyanasi
 403. Satyapara
 404. Satyavak
 405. Saudha
 406. Saudhadhavala
 407. Saudhaprishtha
 408. Saugandhik
 409. Sauhitya
 410. Saukumarya
 411. Saukumaryarthin
 412. Saumanasyajanana
 413. Saumya
 414. Saumyadarshana
 415. Sauparṇa
 416. Sauparṇeya
 417. Sauparni
 418. Saurabha
 419. Saurabheya
 420. Saurabhya
 421. Saurashtri
 422. Saurvacalalavana
 423. Saushirya
 424. Saushiryamasthi
 425. Saussurea Lappa
 426. Sauvarcala
 427. Sauvarni
 428. Sauvira
 429. Sauviraka
 430. Savidaha
 431. Savikalpaka
 432. Saviparyayasthanayojana
 433. Savyabhicara
 434. Sayakapunkha
 435. Seguḍitī
 436. Sehunda
 437. Sendurakam
 438. Sevece-ladu
 439. Sevika
 440. Sevya
 441. Sevyadi
 442. Shabala
 443. Shabara
 444. Shabaralodhra
 445. Shabda
 446. Shabdasahatva
 447. Shabdavaddanta
 448. Shabdavatpurisha
 449. Shabdayana
 450. Shad
 451. Shada
 452. Shadaba
 453. Shadanga
 454. Shadangapaniya
 455. Shadava
 456. Shadendriyaprasadana
 457. Shadgrantha
 458. Shadshodhanavriksha
 459. Shadushana
 460. Shadvala
 461. Shadvidha
 462. Shadvidhanna
 463. Shadvindughrita
 464. Shadvirecanashatani
 465. Shadvirecanashraya
 466. Shahatara
 467. Shaikharika
 468. Shaila
 469. Shailagarbhahva
 470. Shailaja
 471. Shailamulakarodbhava
 472. Shailasuta
 473. Shailata
 474. Shailavalkala
 475. Shaileccha
 476. Shaileya
 477. Shailodbhava
 478. Shaithilya
 479. Shaithilyalinga
 480. Shaithilyapurisha
 481. Shaiva
 482. Shaivamallika
 483. Shaka
 484. Shakachadanaprakasha
 485. Shakacukrika
 486. Shakaguna
 487. Shakanga
 488. Shakapatrakhara
 489. Shakaraja
 490. Shakasarataila
 491. Shakashakata
 492. Shakashakina
 493. Shakashreshtha
 494. Shakavarga
 495. Shakha
 496. Shakhadameda
 497. Shakhadashta
 498. Shakhamriga
 499. Shakhavata
 500. Shakhi
 501. Shakhota
 502. Shakhotaka
 503. Shakra
 504. Shakrabija
 505. Shakracapagunadarshana
 506. Shakradhanushprabha
 507. Shakraja
 508. Shakrashana
 509. Shakravalli
 510. Shakricchardi
 511. Shakrit
 512. Shakritsanga
 513. Shakuladani
 514. Shakuli
 515. Shakunahrita
 516. Shakuneya
 517. Shakunigandha
 518. Shakvan
 519. Shala
 520. Shalakalyani
 521. Shalakyatantra
 522. Shalaparni
 523. Shaleya
 524. Shali
 525. Shalidala
 526. Shaliparni
 527. Shalipishta
 528. Shalisaktu
 529. Shalishushkabharajyakshi
 530. Shallaka
 531. Shallaki
 532. Shalmali
 533. Shalmalistha
 534. Shalmalya
 535. Shalmalyadi
 536. Shalmalyadivarga
 537. Shalparni
 538. Shalvana
 539. Shalya
 540. Shalyada
 541. Shalyadi
 542. Shalyadivarga
 543. Shalyaka
 544. Shalyanna
 545. Shalyaparnika
 546. Shalyatantra
 547. Shambara
 548. Shambari
 549. Shambhava
 550. Shami
 551. Shamidhanya
 552. Shamidhanyavarga
 553. Shamipatra
 554. Shamkhapanduradrishtimandala
 555. Shamkhavabhasa
 556. Shamya
 557. Shamyaka
 558. Shamyakadi
 559. Shana
 560. Shanaghantika
 561. Shanais
 562. Shanapushpi
 563. Shanapushpika
 564. Shanda
 565. Shandaki
 566. Shandata
 567. Shankarasharman
 568. Shankavisha
 569. Shankha
 570. Shankhacurnadi
 571. Shankhahva
 572. Shankhakusuma
 573. Shankhamalini
 574. Shankhanaka
 575. Shankhapadmakadi
 576. Shankhapala
 577. Shankhapalaka
 578. Shankhapushpi
 579. Shankhapushpyadi
 580. Shankhavali
 581. Shankhini
 582. Shankhvel
 583. Shanmakshika
 584. Shanmalitaila
 585. Shantagni
 586. Shantangaraprakasha
 587. Shantatapa
 588. Shantatma
 589. Shaphaka
 590. Shaphari
 591. Sharabha
 592. Sharad
 593. Sharada
 594. Sharadi
 595. Sharapada
 596. Sharapunkha
 597. Sharapunkhadi
 598. Sharari
 599. Shararimukha
 600. Sharatpushpa
 601. Sharava
 602. Shardula
 603. Shari
 604. Shariba
 605. Sharibadi
 606. Sharika
 607. Sharira
 608. Shariracinta
 609. Shariraguna
 610. Sharirajadosha
 611. Sharirakaguna
 612. Sharirakarya
 613. Sharirasampat
 614. Sharirasatmya
 615. Sharirasthana
 616. Shariravrana
 617. Shariropakaraka
 618. Sharkara
 619. Sharkarasava
 620. Sharkaravati
 621. Sharkarila
 622. Sharkarodaka
 623. Sharman
 624. Sharnga
 625. Sharngeshta
 626. Sharngeshtha
 627. Shasana
 628. Shasha
 629. Shashada
 630. Shashadana
 631. Shashagada
 632. Shashaghatin
 633. Shashaghni
 634. Shashankakirana
 635. Shashankarekhadi
 636. Shashashimbika
 637. Shashavashadi
 638. Shashilekha
 639. Shashivatika
 640. Shashkuli
 641. Shashpa
 642. Shashtika
 643. Shashtikashali
 644. Shashtikya
 645. Shashvata
 646. Shastra
 647. Shastraglapita
 648. Shastragni
 649. Shastragniglapita
 650. Shastranga
 651. Shastrapramanya
 652. Shasya
 653. Shata
 654. Shatabhiru
 655. Shatadhautaghrita
 656. Shatadru
 657. Shataghni
 658. Shatahva
 659. Shatahvadi
 660. Shatahvadivarga
 661. Shatahvaya
 662. Shatamula
 663. Shatamulika
 664. Shatana
 665. Shatanetrika
 666. Shatapadartha
 667. Shatapatra
 668. Shatapatraka
 669. Shatapatrika
 670. Shataprasuna
 671. Shatapushpa
 672. Shataru
 673. Shatavar
 674. Shatavari
 675. Shatavaricurna
 676. Shatavarigula
 677. Shatavaryadi
 678. Shatavirya
 679. Shathamba
 680. Shati
 681. Shaticorakadi
 682. Shatika
 683. Shatipalasha
 684. Shatishaka
 685. Shatmali
 686. Shatpada
 687. Shatru
 688. Shauca
 689. Shauklya
 690. Shaundi
 691. Shaundikarinjirakadi
 692. Shauri
 693. Shaurya
 694. Shava
 695. Shavagandha
 696. Shayanagriha
 697. Shayaneccha
 698. Shayya
 699. Shayyavidhi
 700. Shayyeccha
 701. Shekhari
 702. Shephali
 703. Shephalika
 704. Sherala
 705. Sheru
 706. Shevaga
 707. Shevari
 708. Shibira
 709. Shighra
 710. Shighradrava
 711. Shighragamina
 712. Shighramita
 713. Shighravaha
 714. Shigru
 715. Shigrubija
 716. Shigrumayuradi
 717. Shigrusimhyadi
 718. Shigrutvagadi
 719. Shikara
 720. Shikha
 721. Shikhabala
 722. Shikhalu
 723. Shikhandi
 724. Shikhandika
 725. Shikhara
 726. Shikhari
 727. Shikharini
 728. Shikhavala
 729. Shikhi
 730. Shikhini
 731. Shikhipatrabhadarshana
 732. Shila
 733. Shilaja
 734. Shilajit
 735. Shilapatt
 736. Shilasaindhavadi
 737. Shilasandhi
 738. Shilatvak
 739. Shilavalka
 740. Shilavibhrama
 741. Shiligarbhaja
 742. Shiloccaya
 743. Shimai-sadavari
 744. Shimba
 745. Shimbi
 746. Shimbidhanya
 747. Shimbiphala
 748. Shimridi
 749. Shimshapa
 750. Shindaki
 751. Shinja
 752. Shipha
 753. Shirahseka
 754. Shiras
 755. Shirashshula
 756. Shirastoda
 757. Shirisha
 758. Shirishadi
 759. Shirishi
 760. Shirna
 761. Shirnaroma
 762. Shirnata
 763. Shirobhitapi
 764. Shirodhara
 765. Shirola
 766. Shirolepana
 767. Shiroroga
 768. Shirorti
 769. Shiroruj
 770. Shirovirecana
 771. Shirovirecanadravya
 772. Shirovirecanopaga
 773. Shirovritta
 774. Shirovyadhi
 775. Shirsha
 776. Shirshavyatha
 777. Shishira
 778. Shishiradvesha
 779. Shishirairnalomaharsho
 780. Shishireccha
 781. Shishna
 782. Shishnavriddhikara
 783. Shishumara
 784. Shitabhiru
 785. Shitadantika
 786. Shitadi
 787. Shitadvesha
 788. Shitagandha
 789. Shitagni
 790. Shitajalaja
 791. Shitakala
 792. Shitakashaya
 793. Shitala
 794. Shitalacchada
 795. Shitalata
 796. Shitamanjari
 797. Shitangaja
 798. Shitangi
 799. Shitapaki
 800. Shitapakini
 801. Shitaparni
 802. Shitaphala
 803. Shitapitta
 804. Shitaprashamana
 805. Shitapriya
 806. Shitapushpa
 807. Shitarasa
 808. Shitasaha
 809. Shitasahatva
 810. Shitashiva
 811. Shitasparsha
 812. Shitata
 813. Shitavara
 814. Shitavari
 815. Shitavarshanilairdagdha
 816. Shiteccha
 817. Shithilata
 818. Shitikavishamajvara
 819. Shitocchvasa
 820. Shiuli
 821. Shiva
 822. Shivadaru
 823. Shivadasasena
 824. Shivadipika
 825. Shivaja
 826. Shivalingi
 827. Shivamallika
 828. Shivamata
 829. Shivani
 830. Shivarahasya
 831. Shivasarman
 832. Shivashekhara
 833. Shivavalli
 834. Shlakshna
 835. Shlakshnata
 836. Shlatha
 837. Shlathalata
 838. Shlathana
 839. Shlathangata
 840. Shlathasandhita
 841. Shlathendriya
 842. Shleshaka
 843. Shleshakakapha
 844. Shleshma
 845. Shleshmachardi
 846. Shleshmakari
 847. Shleshmakrit
 848. Shleshmala
 849. Shleshman
 850. Shleshmapratipuranashira
 851. Shleshmataka
 852. Shleshmavritatvamukha
 853. Shlipada
 854. Shlishtta
 855. Shmashana
 856. Shmashaneccha
 857. Shmashru
 858. Shocamukhi
 859. Shodashanga
 860. Shodhana
 861. Shodhani
 862. Shoka
 863. Shomti
 864. Shona
 865. Shonabhadra
 866. Shonama
 867. Shonapatra
 868. Shonasambhava
 869. Shonita
 870. Shonitadushti
 871. Shonitagandha
 872. Shonitaprabhaushtha
 873. Shonitapurnata
 874. Shonitashthivamukha
 875. Shonitasthapana
 876. Shonpat
 877. Shopha
 878. Shophaghni
 879. Shophakrit
 880. Shophalikadi
 881. Shosha
 882. Shoshana
 883. Shoshapaha
 884. Shoshin
 885. Shotha
 886. Shothaghna
 887. Shothahara
 888. Shotharoga
 889. Shotharogaghna
 890. Shothin
 891. Shraddha
 892. Shraddhakaravarman
 893. Shrama
 894. Shramahara
 895. Shramashvasa
 896. Shrana
 897. Shrathana
 898. Shrava
 899. Shravak
 900. Shravaka
 901. Shravana
 902. Shravanashirshaka
 903. Shravanavarodha
 904. Shravanavibhrama
 905. Shravani
 906. Shravanopaghata
 907. Shravanoparodha
 908. Shreshtha
 909. Shreshthadhanyadi
 910. Shreyasi
 911. Shri
 912. Shridaru
 913. Shridarumaricadi
 914. Shridasapandita
 915. Shrigala
 916. Shrigalavinna
 917. Shrigali
 918. Shrigalika
 919. Shrighona
 920. Shrikanda
 921. Shrikantha
 922. Shrikhanda
 923. Shrim
 924. Shriman
 925. Shrimat
 926. Shrimga
 927. Shrimgabera
 928. Shrimgareccha
 929. Shringa
 930. Shringahva
 931. Shringalaghanti
 932. Shringarapatra
 933. Shringataka
 934. Shringati
 935. Shringavera
 936. Shringaverambu
 937. Shringaverarasa
 938. Shringi
 939. Shringibera
 940. Shringin
 941. Shringivera
 942. Shringiveradi
 943. Shrinivarana
 944. Shrinkhala
 945. Shrinkhalika
 946. Shriphala
 947. Shriphali
 948. Shriphalika
 949. Shrita
 950. Shritambhas
 951. Shrivaraka
 952. Shrivasaka
 953. Shriveshtaka
 954. Shroni
 955. Shrotra
 956. Shrotradaurbalya
 957. Shrotrakshaya
 958. Shrringivisha
 959. Shrutashreni
 960. Shrutasvapna
 961. Shruti
 962. Shrutihina
 963. Shrutijadya
 964. Shrutisphota
 965. Shrutivinasha
 966. Shthivana
 967. Shubha
 968. Shubhadi
 969. Shubhagandha
 970. Shubhapatrika
 971. Shubhavarna
 972. Shubhrapunkha
 973. Shuci
 974. Shucidesha
 975. Shucidvesha
 976. Shucimallika
 977. Shuddhagandhaka
 978. Shuddhamamsa
 979. Shuddhaparada
 980. Shuddhashunthikashaya
 981. Shuddhavarta
 982. Shuka
 983. Shukadhanya
 984. Shukadhanyavarga
 985. Shukadosha
 986. Shukadruma
 987. Shukanasa
 988. Shukanashana
 989. Shukapravardhana
 990. Shukapriya
 991. Shukapurnabhakantha
 992. Shukapurnabhanasika
 993. Shukapurnatamukha
 994. Shukapushpa
 995. Shukashimbi
 996. Shukataru
 997. Shukku
 998. Shukla
 999. Shukladarshana
 1000. Shukladosha
 1001. Shuklaksha
 1002. Shuklamalyeccha
 1003. Shuklambareccha
 1004. Shuklangi
 1005. Shuklapushpi
 1006. Shuklasiraraji
 1007. Shuklavarga
 1008. Shuklavarna
 1009. Shuklavastra
 1010. Shuklavrihi
 1011. Shukra
 1012. Shukradhatu
 1013. Shukragni
 1014. Shukrajanana
 1015. Shukrakara
 1016. Shukrakrit
 1017. Shukramargarakta
 1018. Shukrashodhana
 1019. Shukravisha
 1020. Shukta
 1021. Shuktapaka
 1022. Shukti
 1023. Shuktibhasma
 1024. Shuktikadi
 1025. Shuktisaradi
 1026. Shula
 1027. Shulaghna
 1028. Shulagulmaghna
 1029. Shulaharacurna
 1030. Shulaprashamana
 1031. Shulbanibha
 1032. Shulihataghrita
 1033. Shulva
 1034. Shulyamamsa
 1035. Shunaka
 1036. Shunakacuncuka
 1037. Shundi
 1038. Shunthaka
 1039. Shunthi
 1040. Shunthighrita
 1041. Shunthikanadi
 1042. Shunthipaka
 1043. Shunthisauvarcaladi
 1044. Shunthishatahvadi
 1045. Shunthyadi
 1046. Shunya
 1047. Shunyabhava
 1048. Shunyata
 1049. Shunyatadravana
 1050. Shunyatashirasa
 1051. Shunyayatanasevi
 1052. Shunyeccha
 1053. Shurpa
 1054. Shurpakarna
 1055. Shusha
 1056. Shushka
 1057. Shushkacchardi
 1058. Shushkacchavi
 1059. Shushkagarbha
 1060. Shushkannopacareta
 1061. Shushkavartaka
 1062. Shva
 1063. Shvadamshavisha
 1064. Shvadamshtra
 1065. Shvadamshtraka
 1066. Shvaitya
 1067. Shvana
 1068. Shvanavisha
 1069. Shvapada
 1070. Shvapuccha
 1071. Shvasa
 1072. Shvasaghna
 1073. Shvasahara
 1074. Shvasakashtata
 1075. Shvasaprada
 1076. Shvasaputita
 1077. Shvasaroga
 1078. Shvasarogaghna
 1079. Shvavid
 1080. Shvavidh
 1081. Shvavidha
 1082. Shvayatha
 1083. Shvayathu
 1084. Shveta
 1085. Shvetabhapratibhadarshana
 1086. Shvetabrihati
 1087. Shvetacandana
 1088. Shvetadesha
 1089. Shvetadhya
 1090. Shvetaghanta
 1091. Shvetagunja
 1092. Shvetairanda
 1093. Shvetajiraka
 1094. Shvetakakulimriga
 1095. Shvetakambhoji
 1096. Shvetakantakari
 1097. Shvetamahotika
 1098. Shvetamanjari
 1099. Shvetamarica
 1100. Shvetambara
 1101. Shvetamli
 1102. Shvetaphala
 1103. Shvetapinga
 1104. Shvetapunarnava
 1105. Shvetapunkha
 1106. Shvetapushpa
 1107. Shvetapushpika
 1108. Shvetasariva
 1109. Shvetasharapunkha
 1110. Shvetashila
 1111. Shvetashimbika
 1112. Shvetasimhi
 1113. Shvetasrava
 1114. Shvetasyanda
 1115. Shvetavarala
 1116. Shvetavarna
 1117. Shvetavartakini
 1118. Shvitra
 1119. Shyama
 1120. Shyamadi
 1121. Shyamaka
 1122. Shyamakakulimriga
 1123. Shyamala
 1124. Shyamalika
 1125. Shyamamli
 1126. Shyamavarna
 1127. Shyava
 1128. Shyavanana
 1129. Shyavaruna
 1130. Shyena
 1131. Shyonaka
 1132. Siddha
 1133. Siddhaka
 1134. Siddhamantra
 1135. Siddhanna
 1136. Siddhanta
 1137. Siddhartha
 1138. Siddharthaka
 1139. Siddhi
 1140. Siddhikhanda
 1141. Siddhisthana
 1142. Sidhma
 1143. Sidhu
 1144. Sikatanuviddhanmalan
 1145. Sikatila
 1146. Sikhin
 1147. Siktaakara
 1148. Siktanga
 1149. Silabheda
 1150. Simha
 1151. Simhadi
 1152. Simhadivarga
 1153. Simhagupta
 1154. Simhakakuli
 1155. Simhalastha
 1156. Simhamukhi
 1157. Simhaparni
 1158. Simhapucchika
 1159. Simhavikranta
 1160. Simhi
 1161. Simhika
 1162. Sindhu
 1163. Sindhucarngeryadi
 1164. Sindhuja
 1165. Sindhupushpa
 1166. Sindhura
 1167. Sindhuradveshin
 1168. Sindhutthadi
 1169. Sindhuvara
 1170. Sinduka
 1171. Sindurabha
 1172. Sinduradi
 1173. Sinduvara
 1174. Sinduvaraka
 1175. Sira
 1176. Siradarshana
 1177. Siraharsha
 1178. Sirajala
 1179. Sirajalagavakshita
 1180. Sirajalasphurana
 1181. Siratanutva
 1182. Siratata
 1183. Siravanaddharajika
 1184. Siravrita
 1185. Siribalika
 1186. Sita
 1187. Sitabha
 1188. Sitadarshana
 1189. Sitairanda
 1190. Sitakanta
 1191. Sitakantakarika
 1192. Sitakhanda
 1193. Sitakhya
 1194. Sitakshudra
 1195. Sitamarica
 1196. Sitamasha
 1197. Sitamashniyat
 1198. Sitapanga
 1199. Sitapunkha
 1200. Sitapushpi
 1201. Sitasarshapa
 1202. Sitasayaka
 1203. Sitasharkara
 1204. Sitasimhi
 1205. Sitavallija
 1206. Sitavarna
 1207. Sitavarshabhu
 1208. Sithila
 1209. Siti
 1210. Sitibhuta
 1211. Sitodbhava
 1212. Sitopala
 1213. Skandha
 1214. Skandhirakta
 1215. Skanna
 1216. Skhaladgati
 1217. Skhaladvak
 1218. Skhaliteshta
 1219. Smarashastra
 1220. Smaravriddhi
 1221. Smita
 1222. Smriti
 1223. Smritibhaskara
 1224. Smritibhramsha
 1225. Smriticandrika
 1226. Smriticintamani
 1227. Smritidipika
 1228. Smritihani
 1229. Smritikshaya
 1230. Smritimanjari
 1231. Smritimoha
 1232. Smritinasha
 1233. Smritipramoha
 1234. Smritiratna
 1235. Smritiratnavali
 1236. Smritisamplava
 1237. Smritisangraha
 1238. Smritivibhrama
 1239. Smritivibhramsha
 1240. Smrityahva
 1241. Smrityapadhvamsana
 1242. Smrityapaya
 1243. Smrityarthasara
 1244. Smrityupaghata
 1245. Snana
 1246. Snanabhu
 1247. Snanashila
 1248. Snapana
 1249. Snayu
 1250. Snayujalavat
 1251. Snayuroga
 1252. Sneha
 1253. Snehabasti
 1254. Snehadagdha
 1255. Snehagandhamukha
 1256. Snehana
 1257. Snehasveda
 1258. Snehavati
 1259. Snehopaga
 1260. Snehottama
 1261. Snigdha
 1262. Snigdhabhojana
 1263. Snigdhadarshana
 1264. Snigdhadaru
 1265. Snigdhanopacaret
 1266. Snigdhaparni
 1267. Snigdhashniyat
 1268. Snigdhata
 1269. Snigdhavarna
 1270. Snuhi
 1271. Snuhyadi
 1272. Snuhyarkadi
 1273. Snuhyarkataila
 1274. Snuk
 1275. Snukkandadi
 1276. Snukkshiradi
 1277. Snukshiraghrita
 1278. Sogragandhyasrik
 1279. Sohala
 1280. Soma
 1281. Somabhishava
 1282. Somabhojana
 1283. Somaghna
 1284. Somakshira
 1285. Somalata
 1286. Somalatika
 1287. Somam
 1288. Somaraji
 1289. Somarasa
 1290. Somarha
 1291. Somaroga
 1292. Somarogaghna
 1293. Somavallari
 1294. Somavalli
 1295. Somraj
 1296. Sonatikali
 1297. Sontha
 1298. Sovala
 1299. Soya
 1300. Spandana
 1301. Sparsha
 1302. Sparshadvesha
 1303. Sparshahani
 1304. Sparshajnana
 1305. Sparshalajja
 1306. Sparshana
 1307. Sparshanakshama
 1308. Sparshanasaha
 1309. Sparshanasha
 1310. Sparshanendriya
 1311. Sparsharuk
 1312. Sparshasahatva
 1313. Sparshasamkocin
 1314. Sparshavaigunya
 1315. Sparshodvigna
 1316. Spashtasira
 1317. Spashtasnayugana
 1318. Sphatika
 1319. Sphatikabha
 1320. Sphatikacchaya
 1321. Sphatikadi
 1322. Sphatikapatra
 1323. Sphatikasannibha
 1324. Sphik
 1325. Sphotalata
 1326. Sphotana
 1327. Sphotarahita
 1328. Sphotyabhujanga
 1329. Sphura
 1330. Sphurana
 1331. Sphurativa
 1332. Sphurja
 1333. Sphurjathu
 1334. Sphuta
 1335. Sphutananvitadanta
 1336. Sphutanaroma
 1337. Sphutativa
 1338. Sphutita
 1339. Sprikka
 1340. Sprukka
 1341. Sragiccha
 1342. Sraj
 1343. Sramsa
 1344. Sramsana
 1345. Sramsanaguda
 1346. Sramsanaroma
 1347. Srastanga
 1348. Srastangashca
 1349. Srastaushthakarnata
 1350. Sravakshi
 1351. Sravattoya
 1352. Srigalavisha
 1353. Srimara
 1354. Srishtamukshata
 1355. Srishtapurisha
 1356. Srishtiprada
 1357. Srotahshodhin
 1358. Srotas
 1359. Srotasamavabadhnati
 1360. Srotojakardamanibha
 1361. Stabdha
 1362. Stabdhadarshana
 1363. Stabdharomata
 1364. Staimitya
 1365. Stamba
 1366. Stamberana
 1367. Stambha
 1368. Stambhana
 1369. Stana
 1370. Stanana
 1371. Stanasamdamsha
 1372. Stanya
 1373. Stanyadvesha
 1374. Stanyajanana
 1375. Stanyakara
 1376. Stanyashodhana
 1377. Stavaka
 1378. Sthairya
 1379. Sthairyakrit
 1380. Sthala
 1381. Sthalajata
 1382. Sthalakanta
 1383. Sthalapadmi
 1384. Sthalashringataka
 1385. Sthaleruha
 1386. Sthaliyantra
 1387. Sthana
 1388. Sthanasamshraya
 1389. Sthapana
 1390. Sthapani
 1391. Sthaulya
 1392. Sthavara
 1393. Sthavaravisha
 1394. Sthavira
 1395. Sthira
 1396. Sthiramada
 1397. Sthiraranga
 1398. Sthirata
 1399. Sthita
 1400. Sthiti
 1401. Sthula
 1402. Sthulacuncu
 1403. Sthuladala
 1404. Sthulairanda
 1405. Sthulaksha
 1406. Sthulanida
 1407. Sthulapada
 1408. Sthulapadmi
 1409. Sthulaphala
 1410. Sthulapushpa
 1411. Sthularuha
 1412. Sthulavaidehi
 1413. Stimita
 1414. Stoka
 1415. Stokaka
 1416. Strak
 1417. Stridharma
 1418. Strilakshana
 1419. Strimalapaha
 1420. Striprakrita
 1421. Stripushpaharana
 1422. Striroga
 1423. Styana
 1424. Styanata
 1425. Subadhaka
 1426. Subala
 1427. Subhadra
 1428. Subhaga
 1429. Subija
 1430. Sucaka
 1431. Sucarita
 1432. Sucidala
 1433. Sucikadhara
 1434. Sucipatraka
 1435. Sucirata
 1436. Sucirotthitan
 1437. Sucuncu
 1438. Sucuncuka
 1439. Sucyahva
 1440. Sucyeva
 1441. Sudala
 1442. Sudandika
 1443. Sudarshana
 1444. Sudarshanaphanta
 1445. Sudha
 1446. Sudhahrit
 1447. Sudhapara
 1448. Sudhasrava
 1449. Sudina
 1450. Suduramula
 1451. Sugandha
 1452. Sugandhaka
 1453. Sugandhamalaka
 1454. Sugandhamula
 1455. Sugandhapatra
 1456. Sugandhapishtasutena
 1457. Sugandhi
 1458. Sugandhika
 1459. Sugandhitrina
 1460. Sugandhitriphala
 1461. Sugranthi
 1462. Sugrihi
 1463. Suhata
 1464. Sujivanti
 1465. Sukama
 1466. Sukanda
 1467. Sukandaka
 1468. Sukantaka
 1469. Sukarna
 1470. Sukashtha
 1471. Sukha
 1472. Sukhaketu
 1473. Sukhaluka
 1474. Sukhanirmocyapatra
 1475. Sukhascakalayoga
 1476. Sukhayu
 1477. Sukhodaka
 1478. Sukhoshita
 1479. Sukkadi
 1480. Sukshma
 1481. Sukshmabija
 1482. Sukshmadala
 1483. Sukshmadamshtrapada
 1484. Sukshmadvaraguda
 1485. Sukshmaghantika
 1486. Sukshmaila
 1487. Sukshmakhacita
 1488. Sukshmamula
 1489. Sukshmaparni
 1490. Sukshmapatra
 1491. Sukshmapatrika
 1492. Sukshmapattra
 1493. Sukshmapushpa
 1494. Sukshmapushpi
 1495. Sukshmasharira
 1496. Sukshmatandula
 1497. Sukshmavalli
 1498. Sukumaraghrita
 1499. Sulabha
 1500. Suloma
 1501. Sulomasha
 1502. Sultani-booti
 1503. Sululitakshi
 1504. Suma
 1505. Sumana
 1506. Sumanagandha
 1507. Sumanas
 1508. Sumbal
 1509. Sumukha
 1510. Sumula
 1511. Sumushti
 1512. Suna
 1513. Sunamna
 1514. Sunasika
 1515. Sunata
 1516. Sundara
 1517. Sundari
 1518. Sundatrika
 1519. Sunetra
 1520. Sunetri
 1521. Sunishanna
 1522. Sunishannaka
 1523. Suntha
 1524. Sunu
 1525. Supa
 1526. Supadhupana
 1527. Supakva
 1528. Suparṇa
 1529. Suparni
 1530. Suparnika
 1531. Supatra
 1532. Supatrika
 1533. Suphala
 1534. Supingala
 1535. Suprabha
 1536. Suprasara
 1537. Supta
 1538. Suptacchavi
 1539. Suptahjihva
 1540. Suptata
 1541. Suptavata
 1542. Supti
 1543. Suptikanduti
 1544. Supurnika
 1545. Supushkara
 1546. Supushpa
 1547. Supushpi
 1548. Supushpika
 1549. Supyaparni
 1550. Sura
 1551. Surabhi
 1552. Surabhigandha
 1553. Surabija
 1554. Suradaru
 1555. Suradruma
 1556. Suradundubhi
 1557. Surahva
 1558. Surahvaya
 1559. Surakrita
 1560. Suralata
 1561. Surameda
 1562. Surana
 1563. Suranadi
 1564. Suranavataka
 1565. Suranga
 1566. Surangi
 1567. Surapushpa
 1568. Surasa
 1569. Surasadhanaka
 1570. Surasadi
 1571. Surasava
 1572. Surashreshtha
 1573. Surasi
 1574. Surasura
 1575. Surataru
 1576. Suravikareccha
 1577. Suravikritidvesha
 1578. Sureccha
 1579. Surejya
 1580. Sureshta
 1581. Surpaparni
 1582. Surucira
 1583. Surukh-ghanyar
 1584. Surupa
 1585. Surusambhava
 1586. Surya
 1587. Suryabhakta
 1588. Suryalata
 1589. Suryaprabha
 1590. Suryavarta
 1591. Suryavartta
 1592. Suryendu
 1593. Sushaka
 1594. Sushavi
 1595. Sushena
 1596. Sushikha
 1597. Sushiradanta
 1598. Sushita
 1599. Sushruta-samhita
 1600. Sushupti
 1601. Sushuyana
 1602. Susurabhi
 1603. Susvara
 1604. Suta
 1605. Sutaila
 1606. Sutapaduka
 1607. Suteja
 1608. Sutikaroga
 1609. Sutikayadashta
 1610. Sutikta
 1611. Sutintidi
 1612. Sutra
 1613. Sutrasthana
 1614. Sutrena
 1615. Sutvaktva
 1616. Suvaha
 1617. Suvallari
 1618. Suvalli
 1619. Suvallika
 1620. Suvarcala
 1621. Suvarcas
 1622. Suvarna
 1623. Suvarnacuda
 1624. Suvarnacurna
 1625. Suvarnadi
 1626. Suvarnadivarga
 1627. Suvarnanakuli
 1628. Suvarnapurandhara
 1629. Suvarnara
 1630. Suvarnika
 1631. Suvega
 1632. Suvesha
 1633. Suvirya
 1634. Suvrata
 1635. Suyana
 1636. Svabhava
 1637. Svabhavasamsiddhi
 1638. Svabhavata
 1639. Svabhavoparamavada
 1640. Svadu
 1641. Svadubhakshanadvesha
 1642. Svaduka
 1643. Svadukanda
 1644. Svadukanta
 1645. Svadulata
 1646. Svadumamsi
 1647. Svadupaka
 1648. Svadurasa
 1649. Svadvamla
 1650. Svadvasyata
 1651. Svagandhasahatva
 1652. Svagupta
 1653. Svajatyavasthana
 1654. Svalpa
 1655. Svalpapancamula
 1656. Svalpaphala
 1657. Svalpatriphala
 1658. Svalpavaka
 1659. Svamgashita
 1660. Svanakarna
 1661. Svanitahvaya
 1662. Svapa
 1663. Svapanakati
 1664. Svapna
 1665. Svapnanasha
 1666. Svapnanityata
 1667. Svapnasukheccha
 1668. Svapvajanana
 1669. Svara
 1670. Svarabheda
 1671. Svaragada
 1672. Svaramaya
 1673. Svarapida
 1674. Svararthin
 1675. Svararuk
 1676. Svarasa
 1677. Svarasada
 1678. Svarjikakshara
 1679. Svarnabhringara
 1680. Svarnacuda
 1681. Svarnadugdha
 1682. Svarnahva
 1683. Svarnajiva
 1684. Svarnajivanti
 1685. Svarnajivantika
 1686. Svarnakaya
 1687. Svarnakshiri
 1688. Svarnalata
 1689. Svarnamakshika
 1690. Svarnaparni
 1691. Svarnapushpa
 1692. Svarnapushpadhvaja
 1693. Svarnapushpi
 1694. Svarnuli
 1695. Svaropaghata
 1696. Svarthabuddhi
 1697. Svarupabodhaka
 1698. Svasamjna
 1699. Svastha
 1700. Svasthahita
 1701. Svasthaturaparayana
 1702. Svasthavritta
 1703. Svasthya
 1704. Svasthyacatushka
 1705. Svastika
 1706. Svatahsushitama
 1707. Svatantra
 1708. Svatantrya
 1709. Svathavrittauhita
 1710. Svayambhu
 1711. Svayambhuva
 1712. Svayambhuvi
 1713. Svayamgupta
 1714. Svayamguptadi
 1715. Svayamkrita
 1716. Sveda
 1717. Svedadhikya
 1718. Svedaja
 1719. Svedana
 1720. Svedaniyantra
 1721. Svedapaitya
 1722. Svedapanayana
 1723. Svedavat
 1724. Svedopaga
 1725. Svinna
 1726. Svinnadagdhabija
 1727. Syandana
 1728. Syandanakshi
 1729. Syandanamukha
 1730. Symplocos Racemosa
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: