Ayurveda glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Ayurveda glossary, starting with the letter “s”, contains 564 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sacchaka
 2. Sachchhaka
 3. Sadapushpa
 4. Sadhaka
 5. Sadhakapitta
 6. Sadharana
 7. Sadharanadesha
 8. Saha
 9. Sahacari
 10. Sahachari
 11. Sahasradamshtra
 12. Sahasravedhi
 13. Sahyaja
 14. Saikata
 15. Saikateshta
 16. Sakalapriya
 17. Sakata
 18. Saktu
 19. Salapani
 20. Salasaradi
 21. Salatu
 22. Salina
 23. Sama
 24. Samagni
 25. Samana
 26. Samanavata
 27. Samanavayu
 28. Samandar-sosa
 29. Samanya
 30. Samanyaguna
 31. Samashthila
 32. Samavaya
 33. Sambuka
 34. Samhita
 35. Samhitapushpika
 36. Samjnasthapana
 37. Samkhya
 38. Samkuchita
 39. Samkucita
 40. Sampaka
 41. Samphulla
 42. Samprapti
 43. Samskara
 44. Samudra
 45. Samudra-matsya
 46. Samudra-soka
 47. Samudra-sokha
 48. Samudrapacchai
 49. Samudrapal
 50. Samyoga
 51. Sancaya
 52. Sanchaya
 53. Sandhaniya
 54. Sandhi
 55. Sandhi-mukta
 56. Sandhia-vel
 57. Sandhigata Vata
 58. Sandra
 59. Sanghatapatrika
 60. Sanidra
 61. Sankuchita
 62. Sanu
 63. Sanuman
 64. Sanuni
 65. Sapanasa
 66. Saptacchada
 67. Saptachchhada
 68. Saptadhatu
 69. Saptaparṇa
 70. Sara
 71. Saramushika
 72. Saranga
 73. Sarasa
 74. Sarasvati
 75. Sarini
 76. Sariva
 77. Sarivadi
 78. Sarivan
 79. Sarja
 80. Sarjikalavana
 81. Saroja
 82. Sarpachattra
 83. Sarpachhattra
 84. Sarpadamani
 85. Sarpatanu
 86. Sarpavasa
 87. Sarpavisha
 88. Sarpis
 89. Sarshapa
 90. Sarvanukarini
 91. Sarvaroga
 92. Sarvasaha
 93. Sarvatobhadra
 94. Satina
 95. Satmya
 96. Satra
 97. Sattva
 98. Sattvika
 99. Satva
 100. Satvadi
 101. Satvadivarga
 102. Saumya
 103. Sauparṇa
 104. Sauparni
 105. Saurabha
 106. Saurabhya
 107. Saurashtri
 108. Sauvarni
 109. Sauviraka
 110. Sevya
 111. Shadanga
 112. Shadangapaniya
 113. Shadgrantha
 114. Shadvala
 115. Shaila
 116. Shailasuta
 117. Shaivamallika
 118. Shaka
 119. Shakachukrika
 120. Shakacukrika
 121. Shakaraja
 122. Shakashakata
 123. Shakashakina
 124. Shakashreshtha
 125. Shakavarga
 126. Shakha
 127. Shakhi
 128. Shakhota
 129. Shakhotaka
 130. Shakra
 131. Shakrabija
 132. Shakramatri
 133. Shakrashana
 134. Shakravalli
 135. Shakuladani
 136. Shakuli
 137. Shakunahrita
 138. Shala
 139. Shalakalyani
 140. Shalaparni
 141. Shaleya
 142. Shali
 143. Shalidala
 144. Shaliparni
 145. Shallaka
 146. Shalmali
 147. Shalmalyadi
 148. Shalmalyadivarga
 149. Shalparni
 150. Shalvana
 151. Shalya
 152. Shalyadi
 153. Shalyadivarga
 154. Shalyaka
 155. Shalyatantra
 156. Shambara
 157. Shambari
 158. Shambhava
 159. Shami
 160. Shamidhanya
 161. Shamidhanyavarga
 162. Shana
 163. Shanapushpika
 164. Shankha
 165. Shankhahva
 166. Shankhakusuma
 167. Shankhamalini
 168. Shankhanaka
 169. Shankhapushpi
 170. Shankhavali
 171. Shankhini
 172. Shankhvel
 173. Shantvati
 174. Shaphari
 175. Sharabha
 176. Sharad
 177. Sharada
 178. Sharapada
 179. Sharari
 180. Shararimukha
 181. Sharava
 182. Sharika
 183. Sharira
 184. Sharirasthana
 185. Sharkara
 186. Sharkaravati
 187. Sharkarila
 188. Sharnga
 189. Sharngeshta
 190. Shasha
 191. Shashaghatin
 192. Shashaghni
 193. Shashashimbika
 194. Shashilekha
 195. Shashtika
 196. Shashtikya
 197. Shasya
 198. Shatabhiru
 199. Shataghni
 200. Shatahva
 201. Shatahvadi
 202. Shatahvadivarga
 203. Shatahvaya
 204. Shatapatra
 205. Shatapatraka
 206. Shatapatrika
 207. Shataprasuna
 208. Shatapushpa
 209. Shataru
 210. Shatavari
 211. Shati
 212. Shatika
 213. Shatipalasha
 214. Shatishaka
 215. Shephalika
 216. Shibira
 217. Shighramita
 218. Shigru
 219. Shikhandi
 220. Shikhara
 221. Shikhari
 222. Shikhi
 223. Shila
 224. Shilajit
 225. Shilasandhi
 226. Shiloccaya
 227. Shilochchaya
 228. Shimba
 229. Shimbi
 230. Shimshapa
 231. Shipha
 232. Shirahseka
 233. Shiras
 234. Shirisha
 235. Shirishi
 236. Shirodhara
 237. Shirola
 238. Shirolepana
 239. Shiroroga
 240. Shirovirecana
 241. Shirovirecanopaga
 242. Shirovirechana
 243. Shirovirechanopaga
 244. Shishira
 245. Shishumara
 246. Shitabhiru
 247. Shitagandha
 248. Shitajalaja
 249. Shitala
 250. Shitalata
 251. Shitapaki
 252. Shitapitta
 253. Shitaprashamana
 254. Shitarasa
 255. Shitashiva
 256. Shitavara
 257. Shitavari
 258. Shiva
 259. Shivadaru
 260. Shivaja
 261. Shivavalli
 262. Shlakshna
 263. Shlakshnata
 264. Shleshaka
 265. Shleshakakapha
 266. Shleshmaghni
 267. Shleshman
 268. Shlipada
 269. Shocamukhi
 270. Shodashanga
 271. Shodhana
 272. Shodhani
 273. Shona
 274. Shonapattra
 275. Shonita
 276. Shonitasthapana
 277. Shopha
 278. Shophaghni
 279. Shophanashani
 280. Shosha
 281. Shoshana
 282. Shotha
 283. Shothaghni
 284. Shothahara
 285. Shothajit
 286. Shothari
 287. Shramahara
 288. Shravana
 289. Shreyasi
 290. Shrigala
 291. Shrigalavinna
 292. Shrigalika
 293. Shrighona
 294. Shrikanda
 295. Shrikhanda
 296. Shrim
 297. Shringa
 298. Shringataka
 299. Shringati
 300. Shringavera
 301. Shringaveraka
 302. Shringi
 303. Shriphali
 304. Shrivaraka
 305. Shrutisphota
 306. Shubhapatrika
 307. Shuka
 308. Shukadhanya
 309. Shukadhanyavarga
 310. Shukadosha
 311. Shukadruma
 312. Shukapriya
 313. Shukapushpa
 314. Shukashimbi
 315. Shukataru
 316. Shukla
 317. Shuklaksha
 318. Shukra
 319. Shukradhatu
 320. Shukragni
 321. Shukrajanana
 322. Shukrashodhana
 323. Shukta
 324. Shukti
 325. Shula
 326. Shulaghna
 327. Shulagulmaghna
 328. Shulaprashamana
 329. Shunthi
 330. Shusha
 331. Shvadamshtra
 332. Shvadamshtraka
 333. Shvapuccha
 334. Shvapuchchha
 335. Shvasa
 336. Shvasahara
 337. Shvasakashtata
 338. Shvavidh
 339. Shvayathu
 340. Shveta
 341. Shvetabrihati
 342. Shvetacandana
 343. Shvetachandana
 344. Shvetagunja
 345. Shvetairanda
 346. Shvetakakulimriga
 347. Shvetakambhoji
 348. Shvetakantakari
 349. Shvetamahotika
 350. Shvetamarica
 351. Shvetamaricha
 352. Shvetambara
 353. Shvetaphala
 354. Shvetapushpika
 355. Shvetashimbika
 356. Shvetasimhi
 357. Shvetasyanda
 358. Shvetavarala
 359. Shvetavartakini
 360. Shvitra
 361. Shyama
 362. Shyamadi
 363. Shyamaka
 364. Shyamakakulimriga
 365. Shyena
 366. Shyonaka
 367. Siddhartha
 368. Siddharthaka
 369. Sidhma
 370. Sidhu
 371. Sikatila
 372. Simha
 373. Simhadi
 374. Simhadivarga
 375. Simhakakuli
 376. Simhapucchika
 377. Simhapuchchhika
 378. Sindhupushpa
 379. Sindhuvara
 380. Sinduka
 381. Sinduvara
 382. Sinduvaraka
 383. Sira
 384. Siribalika
 385. Sita
 386. Sitairanda
 387. Sitakanta
 388. Sitakantakarika
 389. Sitakshudra
 390. Sitamasha
 391. Sitapushpi
 392. Sitasimhi
 393. Siti
 394. Smita
 395. Smritibhramsha
 396. Smritinasha
 397. Snayu
 398. Snehana
 399. Snehopaga
 400. Snigdha
 401. Snigdhadaru
 402. Snigdhaparni
 403. Snigdhata
 404. Soma
 405. Somakshira
 406. Somalata
 407. Somalatika
 408. Somam
 409. Somaraji
 410. Somarha
 411. Somaroga
 412. Somavalli
 413. Sparshasamkochin
 414. Sparshasamkocin
 415. Sphotalata
 416. Sphuta
 417. Sphutita
 418. Sramsana
 419. Srimara
 420. Srotas
 421. Stamba
 422. Stambhana
 423. Stanya
 424. Stanyajanana
 425. Stanyashodhana
 426. Stavaka
 427. Sthalakanta
 428. Sthalashringataka
 429. Sthana
 430. Sthanasamshraya
 431. Sthapani
 432. Sthaulya
 433. Sthavaravisha
 434. Sthira
 435. Sthirata
 436. Sthiti
 437. Sthula
 438. Sthulairanda
 439. Striroga
 440. Subhadra
 441. Subhaga
 442. Suchidala
 443. Suchipatraka
 444. Suchyahva
 445. Sucidala
 446. Sucipatraka
 447. Sucyahva
 448. Sudala
 449. Sudarshanaphanta
 450. Sudha
 451. Sugandha
 452. Sugandhaka
 453. Sugandhamula
 454. Sugandhapatra
 455. Sugandhitrina
 456. Sugrihi
 457. Suhata
 458. Sujivanti
 459. Sukanda
 460. Sukandaka
 461. Sukarna
 462. Sukashtha
 463. Sukhoshita
 464. Sukkadi
 465. Sukshma
 466. Sukshmapatra
 467. Sukshmapatrika
 468. Sukshmapattra
 469. Sukshmapushpi
 470. Sukshmavalli
 471. Sulabha
 472. Suloma
 473. Suma
 474. Sumana
 475. Sumanas
 476. Sumukha
 477. Sumula
 478. Sunasika
 479. Sunishanna
 480. Sunishannaka
 481. Sunu
 482. Supa
 483. Supadhupana
 484. Suparni
 485. Suparnika
 486. Supatra
 487. Supatrika
 488. Suphala
 489. Supingala
 490. Supta
 491. Supti
 492. Supurnika
 493. Supushpa
 494. Supushpi
 495. Supushpika
 496. Sura
 497. Surabhi
 498. Suradaru
 499. Suradruma
 500. Suradundubhi
 501. Surahva
 502. Surahvaya
 503. Surakrita
 504. Suralata
 505. Suranga
 506. Surangi
 507. Surapushpa
 508. Surasa
 509. Surasadi
 510. Surataru
 511. Surejya
 512. Surpaparni
 513. Surupa
 514. Surya
 515. Suryabhakta
 516. Suryavartta
 517. Sushaka
 518. Sushakaka
 519. Sushena
 520. Sutaila
 521. Sutikaroga
 522. Sutikta
 523. Sutintidi
 524. Sutrasthana
 525. Suvaha
 526. Suvallari
 527. Suvalli
 528. Suvallika
 529. Suvarcala
 530. Suvarchala
 531. Suvarna
 532. Suvarnadi
 533. Suvarnadivarga
 534. Suvarnanakuli
 535. Suvarnara
 536. Suvarnika
 537. Suvega
 538. Suvrata
 539. Svabhava
 540. Svabhavata
 541. Svadukanda
 542. Svadukanta
 543. Svadulata
 544. Svadumamsi
 545. Svalpa
 546. Svalpapancamula
 547. Svara
 548. Svarabheda
 549. Svarasa
 550. Svarnajiva
 551. Svarnajivanti
 552. Svarnajivantika
 553. Svarnalata
 554. Svarnamakshika
 555. Svarnaparni
 556. Svarnapushpa
 557. Svarupabodhaka
 558. Svastika
 559. Svayambhu
 560. Svayamgupta
 561. Svedadhikya
 562. Svedana
 563. Svedapaitya
 564. Svedopaga
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: