Ayurveda glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Ayurveda glossary, starting with the letter “s”, contains 483 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sacchaka
 2. Sachchhaka
 3. Sadapushpa
 4. Sadhaka
 5. Sadhakapitta
 6. Sadharana
 7. Sadharanadesha
 8. Saha
 9. Sahacari
 10. Sahachari
 11. Sahasradamshtra
 12. Sahasravedhi
 13. Sahyaja
 14. Saikata
 15. Saikateshta
 16. Sakalapriya
 17. Sakata
 18. Saktu
 19. Salasaradi
 20. Salatu
 21. Sama
 22. Samagni
 23. Samana
 24. Samanavata
 25. Samanavayu
 26. Samanya
 27. Samanyaguna
 28. Samavaya
 29. Sambuka
 30. Samhita
 31. Samjnasthapana
 32. Samkhya
 33. Samkuchita
 34. Samkucita
 35. Sampaka
 36. Samphulla
 37. Samprapti
 38. Samskara
 39. Samudra
 40. Samudra-matsya
 41. Samyoga
 42. Sancaya
 43. Sanchaya
 44. Sandhaniya
 45. Sandhi
 46. Sandhi-mukta
 47. Sandhigata Vata
 48. Sandra
 49. Sanidra
 50. Sankuchita
 51. Sanu
 52. Sanuman
 53. Sanuni
 54. Sapanasa
 55. Saptacchada
 56. Saptachchhada
 57. Saptadhatu
 58. Saptala
 59. Saptaparṇa
 60. Sara
 61. Saramushika
 62. Saranga
 63. Sarasa
 64. Sarini
 65. Sariva
 66. Sarivadi
 67. Sarja
 68. Sarjikalavana
 69. Saroja
 70. Sarpachattra
 71. Sarpachhattra
 72. Sarpadamani
 73. Sarpavasa
 74. Sarpavisha
 75. Sarpis
 76. Sarshapa
 77. Sarvaroga
 78. Sarvasaha
 79. Sarvatobhadra
 80. Satina
 81. Satmya
 82. Satra
 83. Sattva
 84. Sattvika
 85. Satva
 86. Satvadi
 87. Satvadivarga
 88. Saumya
 89. Sauparṇa
 90. Saurabha
 91. Saurabhya
 92. Saurashtri
 93. Sauvarni
 94. Sauviraka
 95. Sevya
 96. Shadangapaniya
 97. Shadgrantha
 98. Shadvala
 99. Shaila
 100. Shaivamallika
 101. Shaka
 102. Shakachukrika
 103. Shakacukrika
 104. Shakaraja
 105. Shakashakata
 106. Shakashakina
 107. Shakashreshtha
 108. Shakavarga
 109. Shakha
 110. Shakhi
 111. Shakhota
 112. Shakhotaka
 113. Shakra
 114. Shakrabija
 115. Shakramatri
 116. Shakrashana
 117. Shakrasura
 118. Shakravalli
 119. Shakuladani
 120. Shakuli
 121. Shakunahrita
 122. Shala
 123. Shalakalyani
 124. Shalaparni
 125. Shaleya
 126. Shali
 127. Shaliparni
 128. Shallaka
 129. Shalmali
 130. Shalmalyadi
 131. Shalmalyadivarga
 132. Shalya
 133. Shalyadi
 134. Shalyadivarga
 135. Shalyaka
 136. Shalyatantra
 137. Shambara
 138. Shambari
 139. Shambhava
 140. Shami
 141. Shamidhanya
 142. Shamidhanyavarga
 143. Shana
 144. Shanapushpika
 145. Shankha
 146. Shankhanaka
 147. Shantvati
 148. Shaphari
 149. Sharabha
 150. Sharad
 151. Sharada
 152. Sharapada
 153. Sharari
 154. Shararimukha
 155. Sharava
 156. Sharika
 157. Sharira
 158. Sharirasthana
 159. Sharkara
 160. Sharkaravati
 161. Sharkarila
 162. Sharnga
 163. Sharngeshta
 164. Shasha
 165. Shashaghatin
 166. Shashaghni
 167. Shashashimbika
 168. Shashilekha
 169. Shashtika
 170. Shashtikya
 171. Shasya
 172. Shatabhiru
 173. Shataghni
 174. Shatahvadi
 175. Shatahvadivarga
 176. Shatahvaya
 177. Shatapatra
 178. Shatapatraka
 179. Shatapushpa
 180. Shataru
 181. Shatavari
 182. Shati
 183. Shatika
 184. Shatipalasha
 185. Shatishaka
 186. Shephalika
 187. Shibira
 188. Shighramita
 189. Shigru
 190. Shikhandi
 191. Shikhandini
 192. Shikhara
 193. Shikhari
 194. Shikhi
 195. Shila
 196. Shilajit
 197. Shilasandhi
 198. Shiloccaya
 199. Shilochchaya
 200. Shimba
 201. Shimbi
 202. Shimshapa
 203. Shipha
 204. Shirahseka
 205. Shiras
 206. Shirisha
 207. Shirishi
 208. Shirodhara
 209. Shirola
 210. Shirolepana
 211. Shiroroga
 212. Shirovirecana
 213. Shirovirecanopaga
 214. Shirovirechana
 215. Shirovirechanopaga
 216. Shishira
 217. Shishumara
 218. Shitabhiru
 219. Shitagandha
 220. Shitajalaja
 221. Shitala
 222. Shitalata
 223. Shitapaki
 224. Shitaparni
 225. Shitapitta
 226. Shitaprashamana
 227. Shitarasa
 228. Shitavara
 229. Shitavari
 230. Shivadaru
 231. Shivaja
 232. Shivavalli
 233. Shlakshna
 234. Shlakshnata
 235. Shleshaka
 236. Shleshakakapha
 237. Shleshmaghni
 238. Shleshman
 239. Shlipada
 240. Shocamukhi
 241. Shodashanga
 242. Shodhana
 243. Shona
 244. Shonapattra
 245. Shonita
 246. Shonitasthapana
 247. Shopha
 248. Shophaghni
 249. Shophanashani
 250. Shosha
 251. Shoshana
 252. Shotha
 253. Shothaghni
 254. Shothahara
 255. Shothajit
 256. Shothari
 257. Shramahara
 258. Shravana
 259. Shreyasi
 260. Shrigala
 261. Shrigalika
 262. Shrighona
 263. Shrikanda
 264. Shrikhanda
 265. Shrim
 266. Shringa
 267. Shringataka
 268. Shringati
 269. Shringavera
 270. Shringaveraka
 271. Shringi
 272. Shrivaraka
 273. Shrutisphota
 274. Shuka
 275. Shukadhanya
 276. Shukadhanyavarga
 277. Shukadosha
 278. Shukadruma
 279. Shukapriya
 280. Shukapushpa
 281. Shukashimbi
 282. Shukataru
 283. Shukla
 284. Shuklaksha
 285. Shukra
 286. Shukradhatu
 287. Shukragni
 288. Shukrajanana
 289. Shukrashodhana
 290. Shukta
 291. Shukti
 292. Shula
 293. Shulaghna
 294. Shulagulmaghna
 295. Shulaprashamana
 296. Shunthi
 297. Shusha
 298. Shvadamshtra
 299. Shvasa
 300. Shvasahara
 301. Shvasakashtata
 302. Shvavidh
 303. Shvayathu
 304. Shveta
 305. Shvetacandana
 306. Shvetachandana
 307. Shvetagunja
 308. Shvetairanda
 309. Shvetakakulimriga
 310. Shvetakamboji
 311. Shvetamarica
 312. Shvetamaricha
 313. Shvetambara
 314. Shvetashimbika
 315. Shvetavarala
 316. Shvitra
 317. Shyama
 318. Shyamadi
 319. Shyamaka
 320. Shyamakakulimriga
 321. Shyena
 322. Shyonaka
 323. Siddhartha
 324. Siddharthaka
 325. Sidhma
 326. Sidhu
 327. Sikatila
 328. Simha
 329. Simhadi
 330. Simhadivarga
 331. Sindhupushpa
 332. Sindhuvara
 333. Sinduka
 334. Sinduvara
 335. Sinduvaraka
 336. Sira
 337. Siribalika
 338. Sita
 339. Sitairanda
 340. Sitamasha
 341. Siti
 342. Smita
 343. Smritibhramsha
 344. Smritinasha
 345. Snayu
 346. Snehana
 347. Snehopaga
 348. Snigdha
 349. Snigdhadaru
 350. Snigdhaparni
 351. Snigdhata
 352. Soma
 353. Somalatika
 354. Somaraji
 355. Somaroga
 356. Somavalli
 357. Sparshasamkochin
 358. Sparshasamkocin
 359. Sphotalata
 360. Sphuta
 361. Sphutita
 362. Sramsana
 363. Srimara
 364. Srotas
 365. Stamba
 366. Stambhana
 367. Stanya
 368. Stanyajanana
 369. Stanyashodhana
 370. Stavaka
 371. Sthana
 372. Sthanasamshraya
 373. Sthapani
 374. Sthaulya
 375. Sthavaravisha
 376. Sthira
 377. Sthirata
 378. Sthiti
 379. Sthula
 380. Sthulairanda
 381. Striroga
 382. Subhadra
 383. Subhaga
 384. Suchidala
 385. Suchipatraka
 386. Suchyahva
 387. Sucidala
 388. Sucipatraka
 389. Sucyahva
 390. Sudarshanaphanta
 391. Sudha
 392. Sugandha
 393. Sugandhaka
 394. Sugandhamula
 395. Sugandhitrina
 396. Sugrihi
 397. Sujivanti
 398. Sukanda
 399. Sukarna
 400. Sukhoshita
 401. Sukkadi
 402. Sukshma
 403. Sukshmapattra
 404. Sulabha
 405. Suma
 406. Sumana
 407. Sumanas
 408. Sumukha
 409. Sunishanna
 410. Sunishannaka
 411. Sunu
 412. Supa
 413. Supadhupana
 414. Suparnika
 415. Suphala
 416. Supingala
 417. Supta
 418. Supti
 419. Supushpi
 420. Supushpika
 421. Sura
 422. Surabhi
 423. Suradaru
 424. Suradruma
 425. Suradundubhi
 426. Surahva
 427. Surahvaya
 428. Surakhya
 429. Surakrita
 430. Surapushpa
 431. Surasa
 432. Surasadi
 433. Surataru
 434. Surejya
 435. Surpaparni
 436. Surupa
 437. Surya
 438. Suryabhakta
 439. Suryavarta
 440. Suryavartta
 441. Sushaka
 442. Sushakaka
 443. Sushena
 444. Sutikaroga
 445. Sutikta
 446. Sutintidi
 447. Sutrasthana
 448. Suvaha
 449. Suvarcala
 450. Suvarchala
 451. Suvarna
 452. Suvarnadi
 453. Suvarnadivarga
 454. Suvarnara
 455. Suvarnika
 456. Suvrata
 457. Svabhava
 458. Svabhavata
 459. Svadukanda
 460. Svadulata
 461. Svadumamsi
 462. Svalpa
 463. Svalpapancamula
 464. Svara
 465. Svarabheda
 466. Svarasa
 467. Svarnadugdha
 468. Svarnadugdhi
 469. Svarnajiva
 470. Svarnajivanti
 471. Svarnajivantika
 472. Svarnalata
 473. Svarnamakshika
 474. Svarnaparni
 475. Svarnapushpa
 476. Svarupabodhaka
 477. Svastika
 478. Svayambhu
 479. Svayamgupta
 480. Svedadhikya
 481. Svedana
 482. Svedapaitya
 483. Svedopaga
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: