Ayurveda glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Ayurveda glossary, starting with the letter “s”, contains 1030 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sabja
 2. Sabu
 3. Sacchaka
 4. Sadada
 5. Sadapushpa
 6. Sadhaka
 7. Sadhakapitta
 8. Sadhana
 9. Sadharana
 10. Sadharanadesha
 11. Sadharanataila
 12. Sadodi
 13. Sadvritta
 14. Sadyahshuddha
 15. Sadyahshuddhi
 16. Safed Toot
 17. Sagaragota
 18. Sagarambhas
 19. Saha
 20. Sahacara
 21. Sahacaradi
 22. Sahacari
 23. Sahadevi
 24. Sahadevyadi
 25. Sahasrabhedikacurna
 26. Sahasradamshtra
 27. Sahasraksha
 28. Sahasrapatraghrita
 29. Sahasravedhi
 30. Sahasravirya
 31. Sahdevi
 32. Sahityakutuhala
 33. Sahya
 34. Sahyadrikhanda
 35. Sahyaja
 36. Sai-dat
 37. Saikata
 38. Saikateshta
 39. Saindhava
 40. Saindhavadi
 41. Sakalapriya
 42. Sakata
 43. Saktu
 44. Salapani
 45. Salasaradi
 46. Salatu
 47. Salila
 48. Salin
 49. Salina
 50. Sallakshana
 51. Saluka
 52. Sama
 53. Samada
 54. Samagni
 55. Samajvara
 56. Samana
 57. Samanavata
 58. Samanavayu
 59. Samandar-sosa
 60. Samanga
 61. Samantatas
 62. Samanya
 63. Samanyaguna
 64. Samashthila
 65. Samavaya
 66. Sambhālū
 67. Sambuka
 68. Samghaguhya
 69. Samghagupta
 70. Samgrahin
 71. Samharika
 72. Samhita
 73. Samhitapushpika
 74. Samikshyakarin
 75. Samita
 76. Samitamodaka
 77. Samjnanasha
 78. Samjnasthapana
 79. Samketamanjari
 80. Samkhya
 81. Samkucita
 82. Sammoha
 83. Sampaka
 84. Sampanna
 85. Samphulla
 86. Samprapti
 87. Samshlesha
 88. Samshodhana
 89. Samshushka
 90. Samskara
 91. Samtapta
 92. Samudra
 93. Samudra-soka
 94. Samudra-sokha
 95. Samudramatsya
 96. Samudranta
 97. Samudrapacchai
 98. Samudrapal
 99. Samudratilaka
 100. Samvahana
 101. Samyava
 102. Samyoga
 103. Samyogaviruddha
 104. Sanai
 105. Sancaya
 106. Sandha
 107. Sandhana
 108. Sandhaniya
 109. Sandhi
 110. Sandhi-mukta
 111. Sandhia-vel
 112. Sandhigata Vata
 113. Sandra
 114. Sanghatapatrika
 115. Sanidra
 116. Sanika
 117. Sannipata
 118. Santalum Album
 119. Santanika
 120. Santatakajvara
 121. Sanu
 122. Sanuman
 123. Sanuni
 124. Sapanasa
 125. Sapheda-candana
 126. Sapheda-citraka
 127. Saptacchada
 128. Saptachadadi
 129. Saptadhatu
 130. Saptala
 131. Saptaparṇa
 132. Saptaratra
 133. Sara
 134. Saragha
 135. Sarala
 136. Sarambu
 137. Saramushika
 138. Saranga
 139. Sarasa
 140. Sarasijamakarandadi
 141. Sarasvataghrita
 142. Sarasvati
 143. Sarayu
 144. Sarfonkha
 145. Sarini
 146. Sariva
 147. Sarivadi
 148. Sarivan
 149. Sarja
 150. Sarjabija
 151. Sarjaniryasa
 152. Sarjaniryasacurna
 153. Sarjaniryasadi
 154. Sarjarasa
 155. Sarjikalavana
 156. Sarjja
 157. Saroja
 158. Sarpachattra
 159. Sarpadamani
 160. Sarpakancuki
 161. Sarpankho
 162. Sarpatanu
 163. Sarpavasa
 164. Sarpavisha
 165. Sarpis
 166. Sarryan
 167. Sarshapa
 168. Sarshapadi
 169. Sarshapavijayadi
 170. Sarvangasundari
 171. Sarvangavata
 172. Sarvanukarini
 173. Sarvaroga
 174. Sarvasaha
 175. Sarvatikta
 176. Sarvatobhadra
 177. Sasita
 178. Satapa
 179. Satapadi
 180. Satata
 181. Satavina
 182. Satina
 183. Satmya
 184. Satra
 185. Satta
 186. Sattva
 187. Sattvika
 188. Satushara
 189. Satva
 190. Satvadi
 191. Satvadivarga
 192. Satyapara
 193. Saudha
 194. Saudhadhavala
 195. Saudhaprishtha
 196. Sauhitya
 197. Saukumarya
 198. Saukumaryarthin
 199. Saumya
 200. Sauparṇa
 201. Sauparni
 202. Saurabha
 203. Saurabhya
 204. Saurashtri
 205. Saussurea Lappa
 206. Sauvarcala
 207. Sauvarni
 208. Sauvira
 209. Sauviraka
 210. Sayakapunkha
 211. Seguḍitī
 212. Sehunda
 213. Sendurakam
 214. Sevece-ladu
 215. Sevika
 216. Sevya
 217. Sevyadi
 218. Shabala
 219. Shabara
 220. Shabaralodhra
 221. Shad
 222. Shadaba
 223. Shadanga
 224. Shadangapaniya
 225. Shadava
 226. Shadgrantha
 227. Shadvala
 228. Shadvidha
 229. Shadvidhanna
 230. Shadvindughrita
 231. Shaikharika
 232. Shaila
 233. Shailamulakarodbhava
 234. Shailasuta
 235. Shaithilya
 236. Shaivamallika
 237. Shaka
 238. Shakacukrika
 239. Shakaguna
 240. Shakaraja
 241. Shakasarataila
 242. Shakashakata
 243. Shakashakina
 244. Shakashreshtha
 245. Shakavarga
 246. Shakha
 247. Shakhavata
 248. Shakhi
 249. Shakhota
 250. Shakhotaka
 251. Shakra
 252. Shakrabija
 253. Shakramatri
 254. Shakrashana
 255. Shakravalli
 256. Shakrit
 257. Shakritsanga
 258. Shakuladani
 259. Shakuli
 260. Shakunahrita
 261. Shala
 262. Shalakalyani
 263. Shalaparni
 264. Shaleya
 265. Shali
 266. Shalidala
 267. Shaliparni
 268. Shalipishta
 269. Shalisaktu
 270. Shallaka
 271. Shallaki
 272. Shalmali
 273. Shalmalyadi
 274. Shalmalyadivarga
 275. Shalparni
 276. Shalvana
 277. Shalya
 278. Shalyadi
 279. Shalyadivarga
 280. Shalyaka
 281. Shalyanna
 282. Shalyatantra
 283. Shambara
 284. Shambari
 285. Shambhava
 286. Shami
 287. Shamidhanya
 288. Shamidhanyavarga
 289. Shamyaka
 290. Shamyakadi
 291. Shana
 292. Shanaghantika
 293. Shanapushpi
 294. Shanapushpika
 295. Shandaki
 296. Shankarasharman
 297. Shankha
 298. Shankhacurnadi
 299. Shankhahva
 300. Shankhakusuma
 301. Shankhamalini
 302. Shankhanaka
 303. Shankhapadmakadi
 304. Shankhapala
 305. Shankhapalaka
 306. Shankhapushpi
 307. Shankhapushpyadi
 308. Shankhavali
 309. Shankhini
 310. Shankhvel
 311. Shanmakshika
 312. Shanmalitaila
 313. Shantatapa
 314. Shantvati
 315. Shaphaka
 316. Shaphari
 317. Sharabha
 318. Sharad
 319. Sharada
 320. Sharadi
 321. Sharapada
 322. Sharapunkha
 323. Sharapunkhadi
 324. Sharari
 325. Shararimukha
 326. Sharatpushpa
 327. Sharava
 328. Shariba
 329. Sharibadi
 330. Sharika
 331. Sharira
 332. Shariracinta
 333. Sharirajadosha
 334. Sharirakarya
 335. Sharirasthana
 336. Sharkara
 337. Sharkarasava
 338. Sharkaravati
 339. Sharkarila
 340. Sharkarodaka
 341. Sharman
 342. Sharnga
 343. Sharngeshta
 344. Sharngeshtha
 345. Shasana
 346. Shasha
 347. Shashagada
 348. Shashaghatin
 349. Shashaghni
 350. Shashankakirana
 351. Shashankarekhadi
 352. Shashashimbika
 353. Shashavashadi
 354. Shashilekha
 355. Shashkuli
 356. Shashpa
 357. Shashtika
 358. Shashtikashali
 359. Shashtikya
 360. Shastra
 361. Shastraglapita
 362. Shastragni
 363. Shastragniglapita
 364. Shasya
 365. Shatabhiru
 366. Shatadhautaghrita
 367. Shatadru
 368. Shataghni
 369. Shatahva
 370. Shatahvadi
 371. Shatahvadivarga
 372. Shatahvaya
 373. Shatamula
 374. Shatanetrika
 375. Shatapatra
 376. Shatapatraka
 377. Shatapatrika
 378. Shataprasuna
 379. Shatapushpa
 380. Shataru
 381. Shatavar
 382. Shatavari
 383. Shatavaricurna
 384. Shatavarigula
 385. Shatavaryadi
 386. Shatavirya
 387. Shathamba
 388. Shati
 389. Shaticorakadi
 390. Shatika
 391. Shatipalasha
 392. Shatishaka
 393. Shatmali
 394. Shatpada
 395. Shatru
 396. Shaundikarinjirakadi
 397. Shayanagriha
 398. Shayya
 399. Shayyavidhi
 400. Shephali
 401. Shephalika
 402. Sherala
 403. Sheru
 404. Shevaga
 405. Shevari
 406. Shibira
 407. Shighramita
 408. Shighravaha
 409. Shigru
 410. Shigrubija
 411. Shigrumayuradi
 412. Shigrusimhyadi
 413. Shigrutvagadi
 414. Shikara
 415. Shikhandi
 416. Shikhara
 417. Shikhari
 418. Shikharini
 419. Shikhi
 420. Shila
 421. Shilajit
 422. Shilasaindhavadi
 423. Shilasandhi
 424. Shiloccaya
 425. Shimai-sadavari
 426. Shimba
 427. Shimbi
 428. Shimbidhanya
 429. Shimbiphala
 430. Shimridi
 431. Shimshapa
 432. Shinja
 433. Shipha
 434. Shirahseka
 435. Shiras
 436. Shirashshula
 437. Shirastoda
 438. Shirisha
 439. Shirishadi
 440. Shirishi
 441. Shirodhara
 442. Shirola
 443. Shirolepana
 444. Shiroroga
 445. Shirorti
 446. Shiroruj
 447. Shirovirecana
 448. Shirovirecanopaga
 449. Shirovyadhi
 450. Shirshavyatha
 451. Shishira
 452. Shishna
 453. Shishnavriddhikara
 454. Shishumara
 455. Shitabhiru
 456. Shitadi
 457. Shitagandha
 458. Shitajalaja
 459. Shitakala
 460. Shitala
 461. Shitalacchada
 462. Shitalata
 463. Shitamanjari
 464. Shitangaja
 465. Shitapaki
 466. Shitapakini
 467. Shitaparni
 468. Shitaphala
 469. Shitapitta
 470. Shitaprashamana
 471. Shitapushpa
 472. Shitarasa
 473. Shitasaha
 474. Shitashiva
 475. Shitavara
 476. Shitavari
 477. Shitikavishamajvara
 478. Shiuli
 479. Shiva
 480. Shivadaru
 481. Shivadasasena
 482. Shivadipika
 483. Shivaja
 484. Shivalingi
 485. Shivarahasya
 486. Shivasarman
 487. Shivavalli
 488. Shlakshna
 489. Shlakshnata
 490. Shleshaka
 491. Shleshakakapha
 492. Shleshmaghni
 493. Shleshmakari
 494. Shleshmakrit
 495. Shleshmala
 496. Shleshman
 497. Shleshmataka
 498. Shlipada
 499. Shmashru
 500. Shocamukhi
 501. Shodashanga
 502. Shodhana
 503. Shodhani
 504. Shona
 505. Shonabhadra
 506. Shonapattra
 507. Shonita
 508. Shonitasthapana
 509. Shonpat
 510. Shopha
 511. Shophaghni
 512. Shophakrit
 513. Shophalikadi
 514. Shophanashani
 515. Shosha
 516. Shoshana
 517. Shoshapaha
 518. Shoshin
 519. Shotha
 520. Shothaghna
 521. Shothaghni
 522. Shothahara
 523. Shothajit
 524. Shothari
 525. Shotharoga
 526. Shotharogaghna
 527. Shothin
 528. Shraddhakaravarman
 529. Shrama
 530. Shramahara
 531. Shramashvasa
 532. Shrana
 533. Shravana
 534. Shravani
 535. Shreshtha
 536. Shreshthadhanyadi
 537. Shreyasi
 538. Shridaru
 539. Shridarumaricadi
 540. Shridasapandita
 541. Shrigala
 542. Shrigalavinna
 543. Shrigalika
 544. Shrighona
 545. Shrikanda
 546. Shrikantha
 547. Shrikhanda
 548. Shrim
 549. Shringa
 550. Shringarapatra
 551. Shringataka
 552. Shringati
 553. Shringavera
 554. Shringaveraka
 555. Shringaverambu
 556. Shringaverarasa
 557. Shringi
 558. Shringibera
 559. Shringivera
 560. Shringiveradi
 561. Shrinivarana
 562. Shriphala
 563. Shriphali
 564. Shriphalika
 565. Shrita
 566. Shritambhas
 567. Shrivaraka
 568. Shrivasaka
 569. Shriveshtaka
 570. Shroni
 571. Shrutashreni
 572. Shruti
 573. Shrutisphota
 574. Shubhadi
 575. Shubhapatrika
 576. Shubhrapunkha
 577. Shuci
 578. Shucidesha
 579. Shuddhagandhaka
 580. Shuddhamamsa
 581. Shuddhaparada
 582. Shuddhashunthikashaya
 583. Shuka
 584. Shukadhanya
 585. Shukadhanyavarga
 586. Shukadosha
 587. Shukadruma
 588. Shukanasa
 589. Shukapriya
 590. Shukapushpa
 591. Shukashimbi
 592. Shukataru
 593. Shukla
 594. Shukladosha
 595. Shuklaksha
 596. Shuklangi
 597. Shuklavrihi
 598. Shukra
 599. Shukradhatu
 600. Shukragni
 601. Shukrajanana
 602. Shukrakara
 603. Shukrakrit
 604. Shukrashodhana
 605. Shukta
 606. Shukti
 607. Shuktibhasma
 608. Shuktikadi
 609. Shuktisaradi
 610. Shula
 611. Shulaghna
 612. Shulagulmaghna
 613. Shulaharacurna
 614. Shulaprashamana
 615. Shulihataghrita
 616. Shulyamamsa
 617. Shunakacuncuka
 618. Shunthaka
 619. Shunthi
 620. Shunthighrita
 621. Shunthikanadi
 622. Shunthipaka
 623. Shunthisauvarcaladi
 624. Shunthishatahvadi
 625. Shunthyadi
 626. Shurpa
 627. Shusha
 628. Shushkagarbha
 629. Shushkavartaka
 630. Shvadamshavisha
 631. Shvadamshtra
 632. Shvadamshtraka
 633. Shvanavisha
 634. Shvapuccha
 635. Shvasa
 636. Shvasaghna
 637. Shvasahara
 638. Shvasakashtata
 639. Shvasaprada
 640. Shvasaroga
 641. Shvasarogaghna
 642. Shvavidh
 643. Shvavidha
 644. Shvayatha
 645. Shvayathu
 646. Shveta
 647. Shvetabrihati
 648. Shvetacandana
 649. Shvetadesha
 650. Shvetadhya
 651. Shvetagunja
 652. Shvetairanda
 653. Shvetajiraka
 654. Shvetakakulimriga
 655. Shvetakambhoji
 656. Shvetakantakari
 657. Shvetamahotika
 658. Shvetamanjari
 659. Shvetamarica
 660. Shvetambara
 661. Shvetaphala
 662. Shvetapunkha
 663. Shvetapushpa
 664. Shvetapushpika
 665. Shvetasariva
 666. Shvetasharapunkha
 667. Shvetashimbika
 668. Shvetasimhi
 669. Shvetasrava
 670. Shvetasyanda
 671. Shvetavarala
 672. Shvetavartakini
 673. Shvitra
 674. Shyama
 675. Shyamadi
 676. Shyamaka
 677. Shyamakakulimriga
 678. Shyamala
 679. Shyamalika
 680. Shyena
 681. Shyonaka
 682. Siddhaka
 683. Siddhamantra
 684. Siddhanna
 685. Siddhartha
 686. Siddharthaka
 687. Siddhikhanda
 688. Siddhisthana
 689. Sidhma
 690. Sidhu
 691. Sikatila
 692. Siktanga
 693. Simha
 694. Simhadi
 695. Simhadivarga
 696. Simhagupta
 697. Simhakakuli
 698. Simhamukhi
 699. Simhaparni
 700. Simhapucchika
 701. Simhi
 702. Simhika
 703. Sindhu
 704. Sindhucarngeryadi
 705. Sindhuja
 706. Sindhupushpa
 707. Sindhura
 708. Sindhutthadi
 709. Sindhuvara
 710. Sinduka
 711. Sinduradi
 712. Sinduvara
 713. Sinduvaraka
 714. Sira
 715. Siribalika
 716. Sita
 717. Sitabha
 718. Sitairanda
 719. Sitakanta
 720. Sitakantakarika
 721. Sitakhanda
 722. Sitakshudra
 723. Sitamasha
 724. Sitapunkha
 725. Sitapushpi
 726. Sitasarshapa
 727. Sitasayaka
 728. Sitasharkara
 729. Sitasimhi
 730. Siti
 731. Sitodbhava
 732. Sitopala
 733. Skhaladvak
 734. Smarashastra
 735. Smita
 736. Smriti
 737. Smritibhaskara
 738. Smritibhramsha
 739. Smriticandrika
 740. Smriticintamani
 741. Smritidipika
 742. Smritimanjari
 743. Smritinasha
 744. Smritiratna
 745. Smritiratnavali
 746. Smritisangraha
 747. Smrityarthasara
 748. Snana
 749. Snanabhu
 750. Snanashila
 751. Snayu
 752. Snayuroga
 753. Sneha
 754. Snehabasti
 755. Snehana
 756. Snehasveda
 757. Snehopaga
 758. Snehottama
 759. Snigdha
 760. Snigdhabhojana
 761. Snigdhadaru
 762. Snigdhaparni
 763. Snigdhata
 764. Snuhi
 765. Snuhyadi
 766. Snuhyarkadi
 767. Snuhyarkataila
 768. Snuk
 769. Snukkandadi
 770. Snukkshiradi
 771. Snukshiraghrita
 772. Sohala
 773. Soma
 774. Somabhishava
 775. Somaghna
 776. Somakshira
 777. Somalata
 778. Somalatika
 779. Somam
 780. Somaraji
 781. Somarasa
 782. Somarha
 783. Somaroga
 784. Somarogaghna
 785. Somavalli
 786. Somraj
 787. Sonatikali
 788. Sovala
 789. Soya
 790. Sparshasamkocin
 791. Sphatika
 792. Sphatikadi
 793. Sphatikapatra
 794. Sphotalata
 795. Sphotyabhujanga
 796. Sphurja
 797. Sphuta
 798. Sphutita
 799. Sprukka
 800. Sraj
 801. Sramsana
 802. Srigalavisha
 803. Srimara
 804. Srishtiprada
 805. Srotahshodhin
 806. Srotas
 807. Stamba
 808. Stambhana
 809. Stana
 810. Stanya
 811. Stanyajanana
 812. Stanyakara
 813. Stanyashodhana
 814. Stavaka
 815. Sthairyakrit
 816. Sthala
 817. Sthalajata
 818. Sthalakanta
 819. Sthalashringataka
 820. Sthana
 821. Sthanasamshraya
 822. Sthapani
 823. Sthaulya
 824. Sthavara
 825. Sthavaravisha
 826. Sthira
 827. Sthiraranga
 828. Sthirata
 829. Sthiti
 830. Sthula
 831. Sthulacuncu
 832. Sthulairanda
 833. Sthulaksha
 834. Sthulaphala
 835. Stridharma
 836. Strilakshana
 837. Striprakrita
 838. Striroga
 839. Subhadra
 840. Subhaga
 841. Subija
 842. Sucidala
 843. Sucipatraka
 844. Sucuncu
 845. Sucuncuka
 846. Sucyahva
 847. Sudala
 848. Sudarshana
 849. Sudarshanaphanta
 850. Sudha
 851. Sudhapara
 852. Suduramula
 853. Sugandha
 854. Sugandhaka
 855. Sugandhamula
 856. Sugandhapatra
 857. Sugandhika
 858. Sugandhitrina
 859. Sugrihi
 860. Suhata
 861. Sujivanti
 862. Sukanda
 863. Sukandaka
 864. Sukarna
 865. Sukashtha
 866. Sukhodaka
 867. Sukhoshita
 868. Sukkadi
 869. Sukshma
 870. Sukshmabija
 871. Sukshmadala
 872. Sukshmaghantika
 873. Sukshmaila
 874. Sukshmamula
 875. Sukshmaparni
 876. Sukshmapatra
 877. Sukshmapatrika
 878. Sukshmapattra
 879. Sukshmapushpa
 880. Sukshmapushpi
 881. Sukshmatandula
 882. Sukshmavalli
 883. Sukumaraghrita
 884. Sulabha
 885. Suloma
 886. Sulomasha
 887. Sultani-booti
 888. Suma
 889. Sumana
 890. Sumanas
 891. Sumbal
 892. Sumukha
 893. Sumula
 894. Suna
 895. Sunasika
 896. Sundara
 897. Sundari
 898. Sundatrika
 899. Sunetri
 900. Sunishanna
 901. Sunishannaka
 902. Suntha
 903. Sunu
 904. Supa
 905. Supadhupana
 906. Suparni
 907. Suparnika
 908. Supatra
 909. Supatrika
 910. Suphala
 911. Supingala
 912. Suprabha
 913. Supta
 914. Suptavata
 915. Supti
 916. Suptikanduti
 917. Supurnika
 918. Supushpa
 919. Supushpi
 920. Supushpika
 921. Supyaparni
 922. Sura
 923. Surabhi
 924. Suradaru
 925. Suradruma
 926. Suradundubhi
 927. Surahva
 928. Surahvaya
 929. Surakrita
 930. Suralata
 931. Surana
 932. Suranadi
 933. Suranavataka
 934. Suranga
 935. Surangi
 936. Surapushpa
 937. Surasa
 938. Surasadhanaka
 939. Surasadi
 940. Surasava
 941. Surasi
 942. Surataru
 943. Surejya
 944. Surpaparni
 945. Surukh-ghanyar
 946. Surupa
 947. Surya
 948. Suryabhakta
 949. Suryaprabha
 950. Suryavarta
 951. Suryavartta
 952. Suryendu
 953. Sushaka
 954. Sushakaka
 955. Sushavi
 956. Sushena
 957. Sushita
 958. Sushruta-samhita
 959. Susurabhi
 960. Suta
 961. Sutaila
 962. Sutikaroga
 963. Sutikta
 964. Sutintidi
 965. Sutrasthana
 966. Sutvaktva
 967. Suvaha
 968. Suvallari
 969. Suvalli
 970. Suvallika
 971. Suvarcala
 972. Suvarna
 973. Suvarnacurna
 974. Suvarnadi
 975. Suvarnadivarga
 976. Suvarnanakuli
 977. Suvarnapurandhara
 978. Suvarnara
 979. Suvarnika
 980. Suvega
 981. Suvesha
 982. Suvirya
 983. Suvrata
 984. Svabhava
 985. Svabhavata
 986. Svadu
 987. Svadukanda
 988. Svadukanta
 989. Svadulata
 990. Svadumamsi
 991. Svadupaka
 992. Svadurasa
 993. Svadvamla
 994. Svalpa
 995. Svalpapancamula
 996. Svalpaphala
 997. Svapna
 998. Svara
 999. Svarabheda
 1000. Svararthin
 1001. Svarasa
 1002. Svarasada
 1003. Svarjikakshara
 1004. Svarnabhringara
 1005. Svarnajiva
 1006. Svarnajivanti
 1007. Svarnajivantika
 1008. Svarnalata
 1009. Svarnamakshika
 1010. Svarnaparni
 1011. Svarnapushpa
 1012. Svarnapushpadhvaja
 1013. Svarnuli
 1014. Svarthabuddhi
 1015. Svarupabodhaka
 1016. Svastha
 1017. Svasthya
 1018. Svasthyacatushka
 1019. Svastika
 1020. Svatantrya
 1021. Svayambhu
 1022. Svayamgupta
 1023. Svayamguptadi
 1024. Svayamkrita
 1025. Svedadhikya
 1026. Svedana
 1027. Svedapaitya
 1028. Svedopaga
 1029. Svinnadagdhabija
 1030. Symplocos Racemosa
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: