Ayurveda glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Ayurveda glossary, starting with the letter “s”, contains 1518 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sabhakta
 2. Sabja
 3. Sabu
 4. Sacchaka
 5. Sadacara
 6. Sadada
 7. Sadana
 8. Sadapushpa
 9. Sadayati
 10. Sadhaka
 11. Sadhakapitta
 12. Sadhana
 13. Sadharana
 14. Sadharanadesha
 15. Sadharanahetu
 16. Sadharanataila
 17. Sadhvi
 18. Sadodi
 19. Sadvritta
 20. Sadya
 21. Sadyahshuddha
 22. Sadyahshuddhi
 23. Sadyapranaharadhuma
 24. Sadyovrana
 25. Safed Toot
 26. Sagaragota
 27. Sagarambhas
 28. Sagrasa
 29. Saha
 30. Sahacara
 31. Sahacaradi
 32. Sahacari
 33. Sahadevi
 34. Sahadevyadi
 35. Sahajabala
 36. Sahakshatajamutra
 37. Sahanana
 38. Sahasadanda
 39. Sahasarakta
 40. Sahaseccha
 41. Sahasrabhedikacurna
 42. Sahasradamshtra
 43. Sahasraksha
 44. Sahasrapatraghrita
 45. Sahasravedhi
 46. Sahasravirya
 47. Sahatvasahatva
 48. Sahdevi
 49. Sahishnuta
 50. Sahityakutuhala
 51. Sahtara
 52. Sahya
 53. Sahyadrikhanda
 54. Sahyaja
 55. Sai-dat
 56. Saikata
 57. Saikateshta
 58. Saindhava
 59. Saindhavadi
 60. Saitya
 61. Sajanakantha
 62. Sakalapriya
 63. Sakaphakasa
 64. Sakata
 65. Sakrita
 66. Sakshi
 67. Saktu
 68. Salapani
 69. Salasaradi
 70. Salatu
 71. Salila
 72. Salin
 73. Salina
 74. Sallakshana
 75. Saluka
 76. Sama
 77. Samada
 78. Samadhi
 79. Samagni
 80. Samajvara
 81. Samamagatra
 82. Samana
 83. Samanavata
 84. Samanavayu
 85. Samandar-sosa
 86. Samanga
 87. Samantatas
 88. Samantraputambuprokshana
 89. Samanya
 90. Samanyaguna
 91. Samasana
 92. Samashthila
 93. Samatritraya
 94. Samavaya
 95. Samavayikarana
 96. Samayoga
 97. Sambaddhabaddhavak
 98. Sambaddhavak
 99. Sambhakshyamaneva
 100. Sambhālū
 101. Sambheda
 102. Sambhrishtaparushacchavi
 103. Sambuka
 104. Samcaravicaravatkarna
 105. Samcarini
 106. Samcaya
 107. Saṃdaṃśa
 108. Samdamshana
 109. Samdamshta
 110. Samdarshana
 111. Samdasi
 112. Samdhana
 113. Samdratva
 114. Samghaguhya
 115. Samghagupta
 116. Samghata
 117. Samgiteccha
 118. Samgraha
 119. Samgrahin
 120. Samhanana
 121. Samhananahanu
 122. Samharika
 123. Samharshana
 124. Samharshiteva
 125. Samhata
 126. Samhatamamsa
 127. Samhita
 128. Samhitapushpika
 129. Samikshakari
 130. Samikshyakarin
 131. Samita
 132. Samitamodaka
 133. Samjivani
 134. Samjna
 135. Samjnamoha
 136. Samjnamoshana
 137. Samjnanasha
 138. Samjnasamstambha
 139. Samjnasthapana
 140. Samjrimbhika
 141. Samketamanjari
 142. Samkha
 143. Samkhya
 144. Samkledahridaya
 145. Samkoca
 146. Samkocani
 147. Samkramikaroga
 148. Samkshepa
 149. Samkshya
 150. Samkucita
 151. Samlapeccha
 152. Samlayana
 153. Sammilitadruma
 154. Sammoha
 155. Sammudha
 156. Sammurccha
 157. Sampadashi
 158. Sampadvirudda
 159. Sampaka
 160. Sampanna
 161. Samparivritanabhi
 162. Samphulla
 163. Samprapti
 164. Sampraseka
 165. Samprasravakshi
 166. Samrabdha
 167. Samrambha
 168. Samsadana
 169. Samsakta
 170. Samshaya
 171. Samshlesha
 172. Samshodhana
 173. Samshosha
 174. Samshuna
 175. Samshushka
 176. Samskara
 177. Samskaravirudda
 178. Samskritavadi
 179. Samsravamukha
 180. Samstambha
 181. Samtapta
 182. Samuccaya
 183. Samudga
 184. Samudra
 185. Samudra-soka
 186. Samudra-sokha
 187. Samudramamthana
 188. Samudramatsya
 189. Samudranta
 190. Samudrapacchai
 191. Samudrapal
 192. Samudratilaka
 193. Samutpidavanmutra
 194. Samvahana
 195. Samvarana
 196. Samvejayet
 197. Samvrita
 198. Samvritalomakupasira
 199. Samvritaromakupasira
 200. Samyagdagdha
 201. Samyakyoga
 202. Samyamaparshva
 203. Samyava
 204. Samyoga
 205. Samyogavirudda
 206. Samyogaviruddha
 207. Sanai
 208. Sancaya
 209. Sandha
 210. Sandhana
 211. Sandhaniya
 212. Sandhi
 213. Sandhi-mukta
 214. Sandhia-vel
 215. Sandhigata Vata
 216. Sandhimuktata
 217. Sandigdhavak
 218. Sandra
 219. Sanga
 220. Sanghatapatrika
 221. Sanidra
 222. Sanika
 223. Sannipata
 224. Sannirodhadhovayu
 225. Santa
 226. Santalum Album
 227. Santanika
 228. Santapa
 229. Santarjana
 230. Santarpana
 231. Santata
 232. Santatakajvara
 233. Santvana
 234. Sanu
 235. Sanubadhana
 236. Sanuman
 237. Sanunasika
 238. Sanuni
 239. Sanyastasamjna
 240. Sapaka
 241. Sapanasa
 242. Sapheda-candana
 243. Sapheda-citraka
 244. Saphena
 245. Sapindika
 246. Saptacchada
 247. Saptachadadi
 248. Saptadhatu
 249. Saptala
 250. Saptamushti
 251. Saptaparṇa
 252. Saptaparni
 253. Saptaratra
 254. Sara
 255. Saragha
 256. Saraktachardi
 257. Saraktamutra
 258. Sarala
 259. Sarambu
 260. Saramushika
 261. Saranga
 262. Sarani
 263. Sarasa
 264. Sarasijamakarandadi
 265. Sarasvataghrita
 266. Sarasvati
 267. Saravidhamana
 268. Sarayu
 269. Sardi
 270. Sarfonkha
 271. Saridiccha
 272. Sarini
 273. Sariva
 274. Sarivadi
 275. Sarivan
 276. Sarja
 277. Sarjabija
 278. Sarjaniryasa
 279. Sarjaniryasacurna
 280. Sarjaniryasadi
 281. Sarjarasa
 282. Sarjikalavana
 283. Sarjja
 284. Saroja
 285. Sarpa
 286. Sarpachattra
 287. Sarpadamani
 288. Sarpadandi
 289. Sarpadanti
 290. Sarpakancuki
 291. Sarpakitahata
 292. Sarpamani
 293. Sarpangabhihata
 294. Sarpankho
 295. Sarpapushpi
 296. Sarpatanu
 297. Sarpavasa
 298. Sarpavisha
 299. Sarpis
 300. Sarpit
 301. Sarryan
 302. Sarshapa
 303. Sarshapadi
 304. Sarshapavijayadi
 305. Sarudhiramutra
 306. Sarvabhutahitaishina
 307. Sarvagraha
 308. Sarvakarmoparama
 309. Sarvangagraha
 310. Sarvangasundari
 311. Sarvangavata
 312. Sarvanukarini
 313. Sarvaroga
 314. Sarvasaha
 315. Sarvatikta
 316. Sarvatobhadra
 317. Sarvaushadhigana
 318. Sashabda
 319. Sashrikpratima
 320. Sashula
 321. Sasita
 322. Sasmagarbhavaddhridaya
 323. Sasrik
 324. Satala
 325. Satapa
 326. Satapadi
 327. Satata
 328. Satavina
 329. Satina
 330. Satkaryavada
 331. Satma
 332. Satmya
 333. Satmyasampat
 334. Satra
 335. Satta
 336. Sattva
 337. Sattvika
 338. Satushara
 339. Satva
 340. Satvadi
 341. Satvadivarga
 342. Satvapariplava
 343. Satvapatanakoshthi
 344. Satvasampata
 345. Satyanamni
 346. Satyanasi
 347. Satyapara
 348. Satyavak
 349. Saudha
 350. Saudhadhavala
 351. Saudhaprishtha
 352. Saugandhik
 353. Sauhitya
 354. Saukumarya
 355. Saukumaryarthin
 356. Saumanasyajanana
 357. Saumya
 358. Saumyadarshana
 359. Sauparṇa
 360. Sauparni
 361. Saurabha
 362. Saurabhya
 363. Saurashtri
 364. Saurvacalalavana
 365. Saushirya
 366. Saushiryamasthi
 367. Saussurea Lappa
 368. Sauvarcala
 369. Sauvarni
 370. Sauvira
 371. Sauviraka
 372. Savidaha
 373. Savikalpaka
 374. Saviparyayasthanayojana
 375. Savyabhicara
 376. Sayakapunkha
 377. Seguḍitī
 378. Sehunda
 379. Sendurakam
 380. Sevece-ladu
 381. Sevika
 382. Sevya
 383. Sevyadi
 384. Shabala
 385. Shabara
 386. Shabaralodhra
 387. Shabda
 388. Shabdavaddanta
 389. Shad
 390. Shadaba
 391. Shadanga
 392. Shadangapaniya
 393. Shadava
 394. Shadendriyaprasadana
 395. Shadgrantha
 396. Shadshodhanavriksha
 397. Shadvala
 398. Shadvidha
 399. Shadvidhanna
 400. Shadvindughrita
 401. Shadvirecanashraya
 402. Shahatara
 403. Shaikharika
 404. Shaila
 405. Shailagarbhahva
 406. Shailamulakarodbhava
 407. Shailasuta
 408. Shailavalkala
 409. Shaileccha
 410. Shailodbhava
 411. Shaithilya
 412. Shaivamallika
 413. Shaka
 414. Shakachadanaprakasha
 415. Shakacukrika
 416. Shakaguna
 417. Shakapatrakhara
 418. Shakaraja
 419. Shakasarataila
 420. Shakashakata
 421. Shakashakina
 422. Shakashreshtha
 423. Shakavarga
 424. Shakha
 425. Shakhadameda
 426. Shakhavata
 427. Shakhi
 428. Shakhota
 429. Shakhotaka
 430. Shakra
 431. Shakrabija
 432. Shakracapagunadarshana
 433. Shakrashana
 434. Shakravalli
 435. Shakricchardi
 436. Shakrit
 437. Shakritsanga
 438. Shakuladani
 439. Shakuli
 440. Shakunahrita
 441. Shakunigandha
 442. Shala
 443. Shalakalyani
 444. Shalakyatantra
 445. Shalaparni
 446. Shaleya
 447. Shali
 448. Shalidala
 449. Shaliparni
 450. Shalipishta
 451. Shalisaktu
 452. Shalishushkabharajyakshi
 453. Shallaka
 454. Shallaki
 455. Shalmali
 456. Shalmalyadi
 457. Shalmalyadivarga
 458. Shalparni
 459. Shalvana
 460. Shalya
 461. Shalyada
 462. Shalyadi
 463. Shalyadivarga
 464. Shalyaka
 465. Shalyanna
 466. Shalyaparnika
 467. Shalyatantra
 468. Shambara
 469. Shambari
 470. Shambhava
 471. Shami
 472. Shamidhanya
 473. Shamidhanyavarga
 474. Shamipatra
 475. Shamkhavabhasa
 476. Shamyaka
 477. Shamyakadi
 478. Shana
 479. Shanaghantika
 480. Shanais
 481. Shanapushpi
 482. Shanapushpika
 483. Shanda
 484. Shandaki
 485. Shandata
 486. Shankarasharman
 487. Shankavisha
 488. Shankha
 489. Shankhacurnadi
 490. Shankhahva
 491. Shankhakusuma
 492. Shankhamalini
 493. Shankhanaka
 494. Shankhapadmakadi
 495. Shankhapala
 496. Shankhapalaka
 497. Shankhapushpi
 498. Shankhapushpyadi
 499. Shankhavali
 500. Shankhini
 501. Shankhvel
 502. Shanmakshika
 503. Shanmalitaila
 504. Shantangaraprakasha
 505. Shantatapa
 506. Shaphaka
 507. Shaphari
 508. Sharabha
 509. Sharad
 510. Sharada
 511. Sharadi
 512. Sharapada
 513. Sharapunkha
 514. Sharapunkhadi
 515. Sharari
 516. Shararimukha
 517. Sharatpushpa
 518. Sharava
 519. Shari
 520. Shariba
 521. Sharibadi
 522. Sharika
 523. Sharira
 524. Shariracinta
 525. Shariraguna
 526. Sharirajadosha
 527. Sharirakaguna
 528. Sharirakarya
 529. Sharirasatmya
 530. Sharirasthana
 531. Shariravrana
 532. Shariropakaraka
 533. Sharkara
 534. Sharkarasava
 535. Sharkaravati
 536. Sharkarila
 537. Sharkarodaka
 538. Sharman
 539. Sharnga
 540. Sharngeshta
 541. Sharngeshtha
 542. Shasana
 543. Shasha
 544. Shashagada
 545. Shashaghatin
 546. Shashaghni
 547. Shashankakirana
 548. Shashankarekhadi
 549. Shashashimbika
 550. Shashavashadi
 551. Shashilekha
 552. Shashivatika
 553. Shashkuli
 554. Shashpa
 555. Shashtika
 556. Shashtikashali
 557. Shashtikya
 558. Shastra
 559. Shastraglapita
 560. Shastragni
 561. Shastragniglapita
 562. Shastranga
 563. Shastrapramanya
 564. Shasya
 565. Shata
 566. Shatabhiru
 567. Shatadhautaghrita
 568. Shatadru
 569. Shataghni
 570. Shatahva
 571. Shatahvadi
 572. Shatahvadivarga
 573. Shatahvaya
 574. Shatamula
 575. Shatanetrika
 576. Shatapatra
 577. Shatapatraka
 578. Shatapatrika
 579. Shataprasuna
 580. Shatapushpa
 581. Shataru
 582. Shatavar
 583. Shatavari
 584. Shatavaricurna
 585. Shatavarigula
 586. Shatavaryadi
 587. Shatavirya
 588. Shathamba
 589. Shati
 590. Shaticorakadi
 591. Shatika
 592. Shatipalasha
 593. Shatishaka
 594. Shatmali
 595. Shatpada
 596. Shatru
 597. Shauca
 598. Shaundikarinjirakadi
 599. Shauri
 600. Shaurya
 601. Shava
 602. Shavagandha
 603. Shayanagriha
 604. Shayaneccha
 605. Shayya
 606. Shayyavidhi
 607. Shayyeccha
 608. Shekhari
 609. Shephali
 610. Shephalika
 611. Sherala
 612. Sheru
 613. Shevaga
 614. Shevari
 615. Shibira
 616. Shighra
 617. Shighradrava
 618. Shighragamina
 619. Shighramita
 620. Shighravaha
 621. Shigru
 622. Shigrubija
 623. Shigrumayuradi
 624. Shigrusimhyadi
 625. Shigrutvagadi
 626. Shikara
 627. Shikha
 628. Shikhabala
 629. Shikhalu
 630. Shikhandi
 631. Shikhara
 632. Shikhari
 633. Shikharini
 634. Shikhi
 635. Shikhini
 636. Shikhipatrabhadarshana
 637. Shila
 638. Shilaja
 639. Shilajit
 640. Shilapatt
 641. Shilasaindhavadi
 642. Shilasandhi
 643. Shilatvak
 644. Shilavalka
 645. Shilavibhrama
 646. Shiligarbhaja
 647. Shiloccaya
 648. Shimai-sadavari
 649. Shimba
 650. Shimbi
 651. Shimbidhanya
 652. Shimbiphala
 653. Shimridi
 654. Shimshapa
 655. Shinja
 656. Shipha
 657. Shirahseka
 658. Shiras
 659. Shirashshula
 660. Shirastoda
 661. Shirisha
 662. Shirishadi
 663. Shirishi
 664. Shirna
 665. Shirnata
 666. Shirobhitapi
 667. Shirodhara
 668. Shirola
 669. Shirolepana
 670. Shiroroga
 671. Shirorti
 672. Shiroruj
 673. Shirovirecana
 674. Shirovirecanopaga
 675. Shirovyadhi
 676. Shirsha
 677. Shirshavyatha
 678. Shishira
 679. Shishiradvesha
 680. Shishirairnalomaharsho
 681. Shishireccha
 682. Shishna
 683. Shishnavriddhikara
 684. Shishumara
 685. Shitabhiru
 686. Shitadantika
 687. Shitadi
 688. Shitagandha
 689. Shitagni
 690. Shitajalaja
 691. Shitakala
 692. Shitakashaya
 693. Shitala
 694. Shitalacchada
 695. Shitalata
 696. Shitamanjari
 697. Shitangaja
 698. Shitangi
 699. Shitapaki
 700. Shitapakini
 701. Shitaparni
 702. Shitaphala
 703. Shitapitta
 704. Shitaprashamana
 705. Shitapriya
 706. Shitapushpa
 707. Shitarasa
 708. Shitasaha
 709. Shitashiva
 710. Shitasparsha
 711. Shitata
 712. Shitavara
 713. Shitavari
 714. Shiteccha
 715. Shitikavishamajvara
 716. Shitocchvasa
 717. Shiuli
 718. Shiva
 719. Shivadaru
 720. Shivadasasena
 721. Shivadipika
 722. Shivaja
 723. Shivalingi
 724. Shivarahasya
 725. Shivasarman
 726. Shivavalli
 727. Shlakshna
 728. Shlakshnata
 729. Shlatha
 730. Shlathalata
 731. Shlathana
 732. Shlathasandhita
 733. Shlathendriya
 734. Shleshaka
 735. Shleshakakapha
 736. Shleshma
 737. Shleshmachardi
 738. Shleshmaghni
 739. Shleshmakari
 740. Shleshmakrit
 741. Shleshmala
 742. Shleshman
 743. Shleshmapratipuranashira
 744. Shleshmataka
 745. Shleshmavritatvamukha
 746. Shlipada
 747. Shlishtta
 748. Shmashana
 749. Shmashaneccha
 750. Shmashru
 751. Shocamukhi
 752. Shodashanga
 753. Shodhana
 754. Shodhani
 755. Shoka
 756. Shona
 757. Shonabhadra
 758. Shonama
 759. Shonapatra
 760. Shonita
 761. Shonitadushti
 762. Shonitagandha
 763. Shonitaprabhaushtha
 764. Shonitapurnata
 765. Shonitashthivamukha
 766. Shonitasthapana
 767. Shonpat
 768. Shopha
 769. Shophaghni
 770. Shophakrit
 771. Shophalikadi
 772. Shosha
 773. Shoshana
 774. Shoshapaha
 775. Shoshin
 776. Shotha
 777. Shothaghna
 778. Shothahara
 779. Shotharoga
 780. Shotharogaghna
 781. Shothin
 782. Shraddhakaravarman
 783. Shrama
 784. Shramahara
 785. Shramashvasa
 786. Shrana
 787. Shrathana
 788. Shravana
 789. Shravanashirshaka
 790. Shravanavarodha
 791. Shravanavibhrama
 792. Shravani
 793. Shravanopaghata
 794. Shravanoparodha
 795. Shreshtha
 796. Shreshthadhanyadi
 797. Shreyasi
 798. Shri
 799. Shridaru
 800. Shridarumaricadi
 801. Shridasapandita
 802. Shrigala
 803. Shrigalavinna
 804. Shrigali
 805. Shrigalika
 806. Shrighona
 807. Shrikanda
 808. Shrikantha
 809. Shrikhanda
 810. Shrim
 811. Shrimga
 812. Shrimgareccha
 813. Shringa
 814. Shringahva
 815. Shringalaghanti
 816. Shringarapatra
 817. Shringataka
 818. Shringati
 819. Shringavera
 820. Shringaveraka
 821. Shringaverambu
 822. Shringaverarasa
 823. Shringi
 824. Shringibera
 825. Shringivera
 826. Shringiveradi
 827. Shrinivarana
 828. Shrinkhala
 829. Shrinkhalika
 830. Shriphala
 831. Shriphali
 832. Shriphalika
 833. Shrita
 834. Shritambhas
 835. Shrivaraka
 836. Shrivasaka
 837. Shriveshtaka
 838. Shroni
 839. Shrotra
 840. Shrotradaurbalya
 841. Shrotrakshaya
 842. Shrringivisha
 843. Shrutashreni
 844. Shrutasvapna
 845. Shruti
 846. Shrutijadya
 847. Shrutisphota
 848. Shthivana
 849. Shubhadi
 850. Shubhagandha
 851. Shubhapatrika
 852. Shubhrapunkha
 853. Shuci
 854. Shucidesha
 855. Shucidvesha
 856. Shucimallika
 857. Shuddhagandhaka
 858. Shuddhamamsa
 859. Shuddhaparada
 860. Shuddhashunthikashaya
 861. Shuka
 862. Shukadhanya
 863. Shukadhanyavarga
 864. Shukadosha
 865. Shukadruma
 866. Shukanasa
 867. Shukanashana
 868. Shukapravardhana
 869. Shukapriya
 870. Shukapurnabhanasika
 871. Shukapurnatamukha
 872. Shukapushpa
 873. Shukashimbi
 874. Shukataru
 875. Shukla
 876. Shukladosha
 877. Shuklaksha
 878. Shuklambareccha
 879. Shuklangi
 880. Shuklapushpi
 881. Shuklasiraraji
 882. Shuklavarga
 883. Shuklavastra
 884. Shuklavrihi
 885. Shukra
 886. Shukradhatu
 887. Shukragni
 888. Shukrajanana
 889. Shukrakara
 890. Shukrakrit
 891. Shukramargarakta
 892. Shukrashodhana
 893. Shukravisha
 894. Shukta
 895. Shukti
 896. Shuktibhasma
 897. Shuktikadi
 898. Shuktisaradi
 899. Shula
 900. Shulaghna
 901. Shulagulmaghna
 902. Shulaharacurna
 903. Shulaprashamana
 904. Shulihataghrita
 905. Shulyamamsa
 906. Shunakacuncuka
 907. Shundi
 908. Shunthaka
 909. Shunthi
 910. Shunthighrita
 911. Shunthikanadi
 912. Shunthipaka
 913. Shunthisauvarcaladi
 914. Shunthishatahvadi
 915. Shunthyadi
 916. Shunya
 917. Shunyatadravana
 918. Shunyatashirasa
 919. Shunyayatanasevi
 920. Shunyeccha
 921. Shurpa
 922. Shusha
 923. Shushka
 924. Shushkagarbha
 925. Shushkavartaka
 926. Shva
 927. Shvadamshavisha
 928. Shvadamshtra
 929. Shvadamshtraka
 930. Shvaitya
 931. Shvanavisha
 932. Shvapuccha
 933. Shvasa
 934. Shvasaghna
 935. Shvasahara
 936. Shvasakashtata
 937. Shvasaprada
 938. Shvasaputita
 939. Shvasaroga
 940. Shvasarogaghna
 941. Shvavidh
 942. Shvavidha
 943. Shvayatha
 944. Shvayathu
 945. Shveta
 946. Shvetabhapratibhadarshana
 947. Shvetabrihati
 948. Shvetacandana
 949. Shvetadesha
 950. Shvetadhya
 951. Shvetaghanta
 952. Shvetagunja
 953. Shvetairanda
 954. Shvetajiraka
 955. Shvetakakulimriga
 956. Shvetakambhoji
 957. Shvetakantakari
 958. Shvetamahotika
 959. Shvetamanjari
 960. Shvetamarica
 961. Shvetambara
 962. Shvetamli
 963. Shvetaphala
 964. Shvetapunarnava
 965. Shvetapunkha
 966. Shvetapushpa
 967. Shvetapushpika
 968. Shvetasariva
 969. Shvetasharapunkha
 970. Shvetashila
 971. Shvetashimbika
 972. Shvetasimhi
 973. Shvetasrava
 974. Shvetasyanda
 975. Shvetavarala
 976. Shvetavarna
 977. Shvetavartakini
 978. Shvitra
 979. Shyama
 980. Shyamadi
 981. Shyamaka
 982. Shyamakakulimriga
 983. Shyamala
 984. Shyamalika
 985. Shyamamli
 986. Shyamavarna
 987. Shyavanana
 988. Shyavaruna
 989. Shyena
 990. Shyonaka
 991. Siddha
 992. Siddhaka
 993. Siddhamantra
 994. Siddhanna
 995. Siddhanta
 996. Siddhartha
 997. Siddharthaka
 998. Siddhi
 999. Siddhikhanda
 1000. Siddhisthana
 1001. Sidhma
 1002. Sidhu
 1003. Sikatanuviddhanmalan
 1004. Sikatila
 1005. Siktaakara
 1006. Siktanga
 1007. Silabheda
 1008. Simha
 1009. Simhadi
 1010. Simhadivarga
 1011. Simhagupta
 1012. Simhakakuli
 1013. Simhamukhi
 1014. Simhaparni
 1015. Simhapucchika
 1016. Simhi
 1017. Simhika
 1018. Sindhu
 1019. Sindhucarngeryadi
 1020. Sindhuja
 1021. Sindhupushpa
 1022. Sindhura
 1023. Sindhutthadi
 1024. Sindhuvara
 1025. Sinduka
 1026. Sindurabha
 1027. Sinduradi
 1028. Sinduvara
 1029. Sinduvaraka
 1030. Sira
 1031. Siradarshana
 1032. Siraharsha
 1033. Sirajala
 1034. Sirajalagavakshita
 1035. Sirajalasphurana
 1036. Siratanutva
 1037. Siratata
 1038. Siravanaddharajika
 1039. Siravrita
 1040. Siribalika
 1041. Sita
 1042. Sitabha
 1043. Sitadarshana
 1044. Sitairanda
 1045. Sitakanta
 1046. Sitakantakarika
 1047. Sitakhanda
 1048. Sitakshudra
 1049. Sitamasha
 1050. Sitamashniyat
 1051. Sitapunkha
 1052. Sitapushpi
 1053. Sitasarshapa
 1054. Sitasayaka
 1055. Sitasharkara
 1056. Sitasimhi
 1057. Sitavarna
 1058. Sitavarshabhu
 1059. Sithila
 1060. Siti
 1061. Sitibhuta
 1062. Sitodbhava
 1063. Sitopala
 1064. Skandha
 1065. Skandhirakta
 1066. Skanna
 1067. Skhaladgati
 1068. Skhaladvak
 1069. Skhaliteshta
 1070. Smarashastra
 1071. Smaravriddhi
 1072. Smita
 1073. Smriti
 1074. Smritibhaskara
 1075. Smritibhramsha
 1076. Smriticandrika
 1077. Smriticintamani
 1078. Smritidipika
 1079. Smritikshaya
 1080. Smritimanjari
 1081. Smritimoha
 1082. Smritinasha
 1083. Smritipramoha
 1084. Smritiratna
 1085. Smritiratnavali
 1086. Smritisamplava
 1087. Smritisangraha
 1088. Smritivibhramsha
 1089. Smrityapadhvamsana
 1090. Smrityapaya
 1091. Smrityarthasara
 1092. Smrityupaghata
 1093. Snana
 1094. Snanabhu
 1095. Snanashila
 1096. Snapana
 1097. Snayu
 1098. Snayujalavat
 1099. Snayuroga
 1100. Sneha
 1101. Snehabasti
 1102. Snehagandhamukha
 1103. Snehana
 1104. Snehasveda
 1105. Snehavati
 1106. Snehopaga
 1107. Snehottama
 1108. Snigdha
 1109. Snigdhabhojana
 1110. Snigdhadaru
 1111. Snigdhanopacaret
 1112. Snigdhaparni
 1113. Snigdhata
 1114. Snigdhavarna
 1115. Snuhi
 1116. Snuhyadi
 1117. Snuhyarkadi
 1118. Snuhyarkataila
 1119. Snuk
 1120. Snukkandadi
 1121. Snukkshiradi
 1122. Snukshiraghrita
 1123. Sogragandhyasrik
 1124. Sohala
 1125. Soma
 1126. Somabhishava
 1127. Somaghna
 1128. Somakshira
 1129. Somalata
 1130. Somalatika
 1131. Somam
 1132. Somaraji
 1133. Somarasa
 1134. Somarha
 1135. Somaroga
 1136. Somarogaghna
 1137. Somavalli
 1138. Somraj
 1139. Sonatikali
 1140. Sovala
 1141. Soya
 1142. Spandana
 1143. Sparshadvesha
 1144. Sparshahani
 1145. Sparshajnana
 1146. Sparshalajja
 1147. Sparshana
 1148. Sparshanakshama
 1149. Sparshanasaha
 1150. Sparshanendriya
 1151. Sparsharuk
 1152. Sparshasahatva
 1153. Sparshasamkocin
 1154. Sparshavaigunya
 1155. Sparshodvigna
 1156. Spashtasira
 1157. Spashtasnayugana
 1158. Sphatika
 1159. Sphatikabha
 1160. Sphatikacchaya
 1161. Sphatikadi
 1162. Sphatikapatra
 1163. Sphik
 1164. Sphotalata
 1165. Sphotarahita
 1166. Sphotyabhujanga
 1167. Sphurana
 1168. Sphurativa
 1169. Sphurja
 1170. Sphurjathu
 1171. Sphuta
 1172. Sphutananvitadanta
 1173. Sphutanaroma
 1174. Sphutativa
 1175. Sphutita
 1176. Sprikka
 1177. Sprukka
 1178. Sragiccha
 1179. Sraj
 1180. Sramsa
 1181. Sramsana
 1182. Sramsanaguda
 1183. Srastanga
 1184. Srastangashca
 1185. Srastaushthakarnata
 1186. Sravakshi
 1187. Sravattoya
 1188. Srigalavisha
 1189. Srimara
 1190. Srishtamukshata
 1191. Srishtapurisha
 1192. Srishtiprada
 1193. Srotahshodhin
 1194. Srotas
 1195. Srotasamavabadhnati
 1196. Srotojakardamanibha
 1197. Stabdha
 1198. Stabdhadarshana
 1199. Stabdharomata
 1200. Stamba
 1201. Stambha
 1202. Stambhana
 1203. Stana
 1204. Stanasamdamsha
 1205. Stanya
 1206. Stanyadvesha
 1207. Stanyajanana
 1208. Stanyakara
 1209. Stanyashodhana
 1210. Stavaka
 1211. Sthairya
 1212. Sthairyakrit
 1213. Sthala
 1214. Sthalajata
 1215. Sthalakanta
 1216. Sthalapadmi
 1217. Sthalashringataka
 1218. Sthaleruha
 1219. Sthaliyantra
 1220. Sthana
 1221. Sthanasamshraya
 1222. Sthapana
 1223. Sthapani
 1224. Sthaulya
 1225. Sthavara
 1226. Sthavaravisha
 1227. Sthavira
 1228. Sthira
 1229. Sthiraranga
 1230. Sthirata
 1231. Sthita
 1232. Sthiti
 1233. Sthula
 1234. Sthulacuncu
 1235. Sthuladala
 1236. Sthulairanda
 1237. Sthulaksha
 1238. Sthulapadmi
 1239. Sthulaphala
 1240. Sthularuha
 1241. Stimita
 1242. Stoka
 1243. Strak
 1244. Stridharma
 1245. Strilakshana
 1246. Strimalapaha
 1247. Striprakrita
 1248. Stripushpaharana
 1249. Striroga
 1250. Styana
 1251. Subadhaka
 1252. Subhadra
 1253. Subhaga
 1254. Subija
 1255. Sucarita
 1256. Sucidala
 1257. Sucipatraka
 1258. Sucirata
 1259. Sucirotthitan
 1260. Sucuncu
 1261. Sucuncuka
 1262. Sucyahva
 1263. Sudala
 1264. Sudandika
 1265. Sudarshana
 1266. Sudarshanaphanta
 1267. Sudha
 1268. Sudhapara
 1269. Sudhasrava
 1270. Sudina
 1271. Suduramula
 1272. Sugandha
 1273. Sugandhaka
 1274. Sugandhamalaka
 1275. Sugandhamula
 1276. Sugandhapatra
 1277. Sugandhapishtasutena
 1278. Sugandhi
 1279. Sugandhika
 1280. Sugandhitrina
 1281. Sugrihi
 1282. Suhata
 1283. Sujivanti
 1284. Sukama
 1285. Sukanda
 1286. Sukandaka
 1287. Sukantaka
 1288. Sukarna
 1289. Sukashtha
 1290. Sukha
 1291. Sukhaluka
 1292. Sukhayu
 1293. Sukhodaka
 1294. Sukhoshita
 1295. Sukkadi
 1296. Sukshma
 1297. Sukshmabija
 1298. Sukshmadala
 1299. Sukshmadamshtrapada
 1300. Sukshmaghantika
 1301. Sukshmaila
 1302. Sukshmakhacita
 1303. Sukshmamula
 1304. Sukshmaparni
 1305. Sukshmapatra
 1306. Sukshmapatrika
 1307. Sukshmapattra
 1308. Sukshmapushpa
 1309. Sukshmapushpi
 1310. Sukshmasharira
 1311. Sukshmatandula
 1312. Sukshmavalli
 1313. Sukumaraghrita
 1314. Sulabha
 1315. Suloma
 1316. Sulomasha
 1317. Sultani-booti
 1318. Sululitakshi
 1319. Suma
 1320. Sumana
 1321. Sumanas
 1322. Sumbal
 1323. Sumukha
 1324. Sumula
 1325. Sumushti
 1326. Suna
 1327. Sunasika
 1328. Sundara
 1329. Sundari
 1330. Sundatrika
 1331. Sunetri
 1332. Sunishanna
 1333. Sunishannaka
 1334. Suntha
 1335. Sunu
 1336. Supa
 1337. Supadhupana
 1338. Supakva
 1339. Suparni
 1340. Suparnika
 1341. Supatra
 1342. Supatrika
 1343. Suphala
 1344. Supingala
 1345. Suprabha
 1346. Suprasara
 1347. Supta
 1348. Suptacchavi
 1349. Suptata
 1350. Suptavata
 1351. Supti
 1352. Suptikanduti
 1353. Supurnika
 1354. Supushkara
 1355. Supushpa
 1356. Supushpi
 1357. Supushpika
 1358. Supyaparni
 1359. Sura
 1360. Surabhi
 1361. Surabhigandha
 1362. Surabija
 1363. Suradaru
 1364. Suradruma
 1365. Suradundubhi
 1366. Surahva
 1367. Surahvaya
 1368. Surakrita
 1369. Suralata
 1370. Surameda
 1371. Surana
 1372. Suranadi
 1373. Suranavataka
 1374. Suranga
 1375. Surangi
 1376. Surapushpa
 1377. Surasa
 1378. Surasadhanaka
 1379. Surasadi
 1380. Surasava
 1381. Surashreshtha
 1382. Surasi
 1383. Surasura
 1384. Surataru
 1385. Suravikareccha
 1386. Sureccha
 1387. Surejya
 1388. Surpaparni
 1389. Surucira
 1390. Surukh-ghanyar
 1391. Surupa
 1392. Surusambhava
 1393. Surya
 1394. Suryabhakta
 1395. Suryalata
 1396. Suryaprabha
 1397. Suryavarta
 1398. Suryavartta
 1399. Suryendu
 1400. Sushaka
 1401. Sushakaka
 1402. Sushavi
 1403. Sushena
 1404. Sushikha
 1405. Sushita
 1406. Sushruta-samhita
 1407. Sushuyana
 1408. Susurabhi
 1409. Suta
 1410. Sutaila
 1411. Sutapaduka
 1412. Suteja
 1413. Sutikaroga
 1414. Sutikayadashta
 1415. Sutikta
 1416. Sutintidi
 1417. Sutrasthana
 1418. Sutvaktva
 1419. Suvaha
 1420. Suvallari
 1421. Suvalli
 1422. Suvallika
 1423. Suvarcala
 1424. Suvarna
 1425. Suvarnacurna
 1426. Suvarnadi
 1427. Suvarnadivarga
 1428. Suvarnanakuli
 1429. Suvarnapurandhara
 1430. Suvarnara
 1431. Suvarnika
 1432. Suvega
 1433. Suvesha
 1434. Suvirya
 1435. Suvrata
 1436. Svabhava
 1437. Svabhavasamsiddhi
 1438. Svabhavata
 1439. Svabhavoparamavada
 1440. Svadu
 1441. Svaduka
 1442. Svadukanda
 1443. Svadukanta
 1444. Svadulata
 1445. Svadumamsi
 1446. Svadupaka
 1447. Svadurasa
 1448. Svadvamla
 1449. Svadvasyata
 1450. Svagandhasahatva
 1451. Svagupta
 1452. Svalpa
 1453. Svalpapancamula
 1454. Svalpaphala
 1455. Svalpavaka
 1456. Svamgashita
 1457. Svanitahvaya
 1458. Svapna
 1459. Svapnanasha
 1460. Svapnanityata
 1461. Svapnasukheccha
 1462. Svapvajanana
 1463. Svara
 1464. Svarabheda
 1465. Svaragada
 1466. Svaramaya
 1467. Svarapida
 1468. Svararthin
 1469. Svararuk
 1470. Svarasa
 1471. Svarasada
 1472. Svarjikakshara
 1473. Svarnabhringara
 1474. Svarnadugdha
 1475. Svarnahva
 1476. Svarnajiva
 1477. Svarnajivanti
 1478. Svarnajivantika
 1479. Svarnakshiri
 1480. Svarnalata
 1481. Svarnamakshika
 1482. Svarnaparni
 1483. Svarnapushpa
 1484. Svarnapushpadhvaja
 1485. Svarnapushpi
 1486. Svarnuli
 1487. Svaropaghata
 1488. Svarthabuddhi
 1489. Svarupabodhaka
 1490. Svastha
 1491. Svasthahita
 1492. Svasthaturaparayana
 1493. Svasthya
 1494. Svasthyacatushka
 1495. Svastika
 1496. Svatantra
 1497. Svatantrya
 1498. Svayambhu
 1499. Svayambhuva
 1500. Svayambhuvi
 1501. Svayamgupta
 1502. Svayamguptadi
 1503. Svayamkrita
 1504. Sveda
 1505. Svedadhikya
 1506. Svedaja
 1507. Svedana
 1508. Svedaniyantra
 1509. Svedapaitya
 1510. Svedapanayana
 1511. Svedavat
 1512. Svedopaga
 1513. Svinna
 1514. Svinnadagdhabija
 1515. Syandana
 1516. Syandanakshi
 1517. Syandanamukha
 1518. Symplocos Racemosa
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: