Ayurveda glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Ayurveda glossary, starting with the letter “s”, contains 716 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sacchaka
 2. Sachchhaka
 3. Sadapushpa
 4. Sadhaka
 5. Sadhakapitta
 6. Sadharana
 7. Sadharanadesha
 8. Sadvritta
 9. Saha
 10. Sahacari
 11. Sahachari
 12. Sahadevi
 13. Sahasradamshtra
 14. Sahasravedhi
 15. Sahdevi
 16. Sahityakutuhala
 17. Sahyadrikhanda
 18. Sahyaja
 19. Saikata
 20. Saikateshta
 21. Saindhava
 22. Sakalapriya
 23. Sakata
 24. Saktu
 25. Salapani
 26. Salasaradi
 27. Salatu
 28. Salila
 29. Salina
 30. Saluka
 31. Sama
 32. Samagni
 33. Samana
 34. Samanavata
 35. Samanavayu
 36. Samandar-sosa
 37. Samanga
 38. Samanya
 39. Samanyaguna
 40. Samashthila
 41. Samavaya
 42. Sambuka
 43. Samharika
 44. Samhita
 45. Samhitapushpika
 46. Samita
 47. Samitamodaka
 48. Samjnasthapana
 49. Samkhya
 50. Samkuchita
 51. Samkucita
 52. Sampaka
 53. Samphulla
 54. Samprapti
 55. Samskara
 56. Samudra
 57. Samudra-soka
 58. Samudra-sokha
 59. Samudramatsya
 60. Samudranta
 61. Samudrapacchai
 62. Samudrapal
 63. Samudratilaka
 64. Samyava
 65. Samyoga
 66. Samyogaviruddha
 67. Sanai
 68. Sancaya
 69. Sanchaya
 70. Sandhaniya
 71. Sandhi
 72. Sandhi-mukta
 73. Sandhia-vel
 74. Sandhigata Vata
 75. Sandra
 76. Sanghatapatrika
 77. Sanidra
 78. Sanika
 79. Sankuchita
 80. Santanika
 81. Sanu
 82. Sanuman
 83. Sanuni
 84. Sapanasa
 85. Saptacchada
 86. Saptachchhada
 87. Saptadhatu
 88. Saptaparṇa
 89. Sara
 90. Saragha
 91. Saramushika
 92. Saranga
 93. Sarasa
 94. Sarasvati
 95. Sarayu
 96. Sarfonkha
 97. Sarini
 98. Sariva
 99. Sarivadi
 100. Sarivan
 101. Sarja
 102. Sarjabija
 103. Sarjikalavana
 104. Saroja
 105. Sarpachattra
 106. Sarpachhattra
 107. Sarpadamani
 108. Sarpankho
 109. Sarpatanu
 110. Sarpavasa
 111. Sarpavisha
 112. Sarpis
 113. Sarshapa
 114. Sarvanukarini
 115. Sarvaroga
 116. Sarvasaha
 117. Sarvatobhadra
 118. Satina
 119. Satmya
 120. Satra
 121. Satta
 122. Sattva
 123. Sattvika
 124. Satva
 125. Satvadi
 126. Satvadivarga
 127. Saumya
 128. Sauparṇa
 129. Sauparni
 130. Saurabha
 131. Saurabhya
 132. Saurashtri
 133. Sauvarcala
 134. Sauvarchala
 135. Sauvarni
 136. Sauvira
 137. Sauviraka
 138. Sayakapunkha
 139. Sevece-ladu
 140. Sevika
 141. Sevya
 142. Shadanga
 143. Shadangapaniya
 144. Shadava
 145. Shadgrantha
 146. Shadvala
 147. Shadvidha
 148. Shadvidhanna
 149. Shaikharika
 150. Shaila
 151. Shailamulakarodbhava
 152. Shailasuta
 153. Shaivamallika
 154. Shaka
 155. Shakachukrika
 156. Shakacukrika
 157. Shakaguna
 158. Shakaraja
 159. Shakashakata
 160. Shakashakina
 161. Shakashreshtha
 162. Shakavarga
 163. Shakha
 164. Shakhi
 165. Shakhota
 166. Shakhotaka
 167. Shakra
 168. Shakrabija
 169. Shakramatri
 170. Shakrashana
 171. Shakravalli
 172. Shakuladani
 173. Shakuli
 174. Shakunahrita
 175. Shala
 176. Shalakalyani
 177. Shalaparni
 178. Shaleya
 179. Shali
 180. Shalidala
 181. Shaliparni
 182. Shalipishta
 183. Shalisaktu
 184. Shallaka
 185. Shalmali
 186. Shalmalyadi
 187. Shalmalyadivarga
 188. Shalparni
 189. Shalvana
 190. Shalya
 191. Shalyadi
 192. Shalyadivarga
 193. Shalyaka
 194. Shalyatantra
 195. Shambara
 196. Shambari
 197. Shambhava
 198. Shami
 199. Shamidhanya
 200. Shamidhanyavarga
 201. Shana
 202. Shanaghantika
 203. Shanapushpi
 204. Shanapushpika
 205. Shandaki
 206. Shankha
 207. Shankhahva
 208. Shankhakusuma
 209. Shankhamalini
 210. Shankhanaka
 211. Shankhapala
 212. Shankhapushpi
 213. Shankhavali
 214. Shankhini
 215. Shankhvel
 216. Shantvati
 217. Shaphaka
 218. Shaphari
 219. Sharabha
 220. Sharad
 221. Sharada
 222. Sharadi
 223. Sharapada
 224. Sharapunkha
 225. Sharari
 226. Shararimukha
 227. Sharava
 228. Sharika
 229. Sharira
 230. Sharirasthana
 231. Sharkara
 232. Sharkarasava
 233. Sharkaravati
 234. Sharkarila
 235. Sharkarodaka
 236. Sharnga
 237. Sharngeshta
 238. Shasana
 239. Shasha
 240. Shashaghatin
 241. Shashaghni
 242. Shashashimbika
 243. Shashilekha
 244. Shashkuli
 245. Shashpa
 246. Shashtika
 247. Shashtikashali
 248. Shashtikya
 249. Shasya
 250. Shatabhiru
 251. Shatadru
 252. Shataghni
 253. Shatahva
 254. Shatahvadi
 255. Shatahvadivarga
 256. Shatahvaya
 257. Shatapatra
 258. Shatapatraka
 259. Shatapatrika
 260. Shataprasuna
 261. Shatapushpa
 262. Shataru
 263. Shatavari
 264. Shathamba
 265. Shati
 266. Shatika
 267. Shatipalasha
 268. Shatishaka
 269. Shayanagriha
 270. Shayya
 271. Shayyavidhi
 272. Shephalika
 273. Shibira
 274. Shighramita
 275. Shigru
 276. Shigrubija
 277. Shikhandi
 278. Shikhara
 279. Shikhari
 280. Shikharini
 281. Shikhi
 282. Shila
 283. Shilajit
 284. Shilasandhi
 285. Shiloccaya
 286. Shilochchaya
 287. Shimba
 288. Shimbi
 289. Shimbidhanya
 290. Shimshapa
 291. Shipha
 292. Shirahseka
 293. Shiras
 294. Shirisha
 295. Shirishi
 296. Shirodhara
 297. Shirola
 298. Shirolepana
 299. Shiroroga
 300. Shirovirecana
 301. Shirovirecanopaga
 302. Shirovirechana
 303. Shirovirechanopaga
 304. Shishira
 305. Shishumara
 306. Shitabhiru
 307. Shitagandha
 308. Shitajalaja
 309. Shitala
 310. Shitalata
 311. Shitapaki
 312. Shitapakini
 313. Shitaparni
 314. Shitapitta
 315. Shitaprashamana
 316. Shitapushpa
 317. Shitarasa
 318. Shitashiva
 319. Shitavara
 320. Shitavari
 321. Shiva
 322. Shivadaru
 323. Shivaja
 324. Shivarahasya
 325. Shivavalli
 326. Shlakshna
 327. Shlakshnata
 328. Shleshaka
 329. Shleshakakapha
 330. Shleshmaghni
 331. Shleshmakari
 332. Shleshman
 333. Shleshmataka
 334. Shlipada
 335. Shocamukhi
 336. Shodashanga
 337. Shodhana
 338. Shodhani
 339. Shona
 340. Shonabhadra
 341. Shonapattra
 342. Shonita
 343. Shonitasthapana
 344. Shonpat
 345. Shopha
 346. Shophaghni
 347. Shophanashani
 348. Shosha
 349. Shoshana
 350. Shotha
 351. Shothaghna
 352. Shothaghni
 353. Shothahara
 354. Shothajit
 355. Shothari
 356. Shotharoga
 357. Shotharogaghna
 358. Shramahara
 359. Shrana
 360. Shravana
 361. Shreyasi
 362. Shrigala
 363. Shrigalavinna
 364. Shrigalika
 365. Shrighona
 366. Shrikanda
 367. Shrikhanda
 368. Shrim
 369. Shringa
 370. Shringataka
 371. Shringati
 372. Shringavera
 373. Shringaveraka
 374. Shringaverarasa
 375. Shringi
 376. Shringibera
 377. Shrinivarana
 378. Shriphala
 379. Shriphali
 380. Shriphalika
 381. Shrivaraka
 382. Shrutisphota
 383. Shubhapatrika
 384. Shubhrapunkha
 385. Shuddhamamsa
 386. Shuka
 387. Shukadhanya
 388. Shukadhanyavarga
 389. Shukadosha
 390. Shukadruma
 391. Shukapriya
 392. Shukapushpa
 393. Shukashimbi
 394. Shukataru
 395. Shukla
 396. Shuklaksha
 397. Shuklavrihi
 398. Shukra
 399. Shukradhatu
 400. Shukragni
 401. Shukrajanana
 402. Shukrashodhana
 403. Shukta
 404. Shukti
 405. Shula
 406. Shulaghna
 407. Shulagulmaghna
 408. Shulaprashamana
 409. Shulyamamsa
 410. Shunthaka
 411. Shunthi
 412. Shusha
 413. Shushkavartaka
 414. Shvadamshtra
 415. Shvadamshtraka
 416. Shvapuccha
 417. Shvapuchchha
 418. Shvasa
 419. Shvasaghna
 420. Shvasahara
 421. Shvasakashtata
 422. Shvasaroga
 423. Shvasarogaghna
 424. Shvavidh
 425. Shvavidha
 426. Shvayathu
 427. Shveta
 428. Shvetabrihati
 429. Shvetacandana
 430. Shvetachandana
 431. Shvetadhya
 432. Shvetagunja
 433. Shvetairanda
 434. Shvetakakulimriga
 435. Shvetakambhoji
 436. Shvetakantakari
 437. Shvetamahotika
 438. Shvetamarica
 439. Shvetamaricha
 440. Shvetambara
 441. Shvetaphala
 442. Shvetapunkha
 443. Shvetapushpa
 444. Shvetapushpika
 445. Shvetasharapunkha
 446. Shvetashimbika
 447. Shvetasimhi
 448. Shvetasyanda
 449. Shvetavarala
 450. Shvetavartakini
 451. Shvitra
 452. Shyama
 453. Shyamadi
 454. Shyamaka
 455. Shyamakakulimriga
 456. Shyamalika
 457. Shyena
 458. Shyonaka
 459. Siddhanna
 460. Siddhartha
 461. Siddharthaka
 462. Siddhikhanda
 463. Siddhisthana
 464. Sidhma
 465. Sidhu
 466. Sikatila
 467. Simha
 468. Simhadi
 469. Simhadivarga
 470. Simhakakuli
 471. Simhamukhi
 472. Simhaparni
 473. Simhapucchika
 474. Simhapuchchhika
 475. Simhi
 476. Simhika
 477. Sindhu
 478. Sindhuja
 479. Sindhupushpa
 480. Sindhuvara
 481. Sinduka
 482. Sinduvara
 483. Sinduvaraka
 484. Sira
 485. Siribalika
 486. Sita
 487. Sitairanda
 488. Sitakanta
 489. Sitakantakarika
 490. Sitakhanda
 491. Sitakshudra
 492. Sitamasha
 493. Sitapunkha
 494. Sitapushpi
 495. Sitasayaka
 496. Sitasharkara
 497. Sitasimhi
 498. Siti
 499. Smarashastra
 500. Smita
 501. Smritibhaskara
 502. Smritibhramsha
 503. Smriticandrika
 504. Smritichandrika
 505. Smritichintamani
 506. Smriticintamani
 507. Smritidipika
 508. Smritimanjari
 509. Smritinasha
 510. Smritiratna
 511. Smritiratnavali
 512. Smritisangraha
 513. Smrityarthasara
 514. Snayu
 515. Snehana
 516. Snehopaga
 517. Snigdha
 518. Snigdhadaru
 519. Snigdhaparni
 520. Snigdhata
 521. Sohala
 522. Soma
 523. Somabhishava
 524. Somaghna
 525. Somakshira
 526. Somalata
 527. Somalatika
 528. Somam
 529. Somaraji
 530. Somarasa
 531. Somarha
 532. Somaroga
 533. Somarogaghna
 534. Somavalli
 535. Somraj
 536. Sparshasamkochin
 537. Sparshasamkocin
 538. Sphatika
 539. Sphatikapatra
 540. Sphotalata
 541. Sphuta
 542. Sphutita
 543. Sramsana
 544. Srimara
 545. Srotas
 546. Stamba
 547. Stambhana
 548. Stanya
 549. Stanyajanana
 550. Stanyashodhana
 551. Stavaka
 552. Sthala
 553. Sthalajata
 554. Sthalakanta
 555. Sthalashringataka
 556. Sthana
 557. Sthanasamshraya
 558. Sthapani
 559. Sthaulya
 560. Sthavaravisha
 561. Sthira
 562. Sthiraranga
 563. Sthirata
 564. Sthiti
 565. Sthula
 566. Sthulairanda
 567. Sthulaphala
 568. Stridharma
 569. Strilakshana
 570. Striprakrita
 571. Striroga
 572. Subhadra
 573. Subhaga
 574. Suchidala
 575. Suchipatraka
 576. Suchyahva
 577. Sucidala
 578. Sucipatraka
 579. Sucyahva
 580. Sudala
 581. Sudarshana
 582. Sudarshanaphanta
 583. Sudha
 584. Sudhapara
 585. Suduramula
 586. Sugandha
 587. Sugandhaka
 588. Sugandhamula
 589. Sugandhapatra
 590. Sugandhitrina
 591. Sugrihi
 592. Suhata
 593. Sujivanti
 594. Sukanda
 595. Sukandaka
 596. Sukarna
 597. Sukashtha
 598. Sukhoshita
 599. Sukkadi
 600. Sukshma
 601. Sukshmadala
 602. Sukshmaghantika
 603. Sukshmaparni
 604. Sukshmapatra
 605. Sukshmapatrika
 606. Sukshmapattra
 607. Sukshmapushpa
 608. Sukshmapushpi
 609. Sukshmavalli
 610. Sulabha
 611. Suloma
 612. Suma
 613. Sumana
 614. Sumanas
 615. Sumukha
 616. Sumula
 617. Sunasika
 618. Sundatrika
 619. Sunishanna
 620. Sunishannaka
 621. Sunu
 622. Supa
 623. Supadhupana
 624. Suparni
 625. Suparnika
 626. Supatra
 627. Supatrika
 628. Suphala
 629. Supingala
 630. Suprabha
 631. Supta
 632. Supti
 633. Supurnika
 634. Supushpa
 635. Supushpi
 636. Supushpika
 637. Sura
 638. Surabhi
 639. Suradaru
 640. Suradruma
 641. Suradundubhi
 642. Surahva
 643. Surahvaya
 644. Surakrita
 645. Suralata
 646. Surana
 647. Suranavataka
 648. Suranga
 649. Surangi
 650. Surapushpa
 651. Surasa
 652. Surasadi
 653. Surasava
 654. Surataru
 655. Surejya
 656. Surpaparni
 657. Surupa
 658. Surya
 659. Suryabhakta
 660. Suryavartta
 661. Sushaka
 662. Sushakaka
 663. Sushena
 664. Sushruta-samhita
 665. Sutaila
 666. Sutikaroga
 667. Sutikta
 668. Sutintidi
 669. Sutrasthana
 670. Suvaha
 671. Suvallari
 672. Suvalli
 673. Suvallika
 674. Suvarcala
 675. Suvarchala
 676. Suvarna
 677. Suvarnadi
 678. Suvarnadivarga
 679. Suvarnanakuli
 680. Suvarnara
 681. Suvarnika
 682. Suvega
 683. Suvrata
 684. Svabhava
 685. Svabhavata
 686. Svadu
 687. Svadukanda
 688. Svadukanta
 689. Svadulata
 690. Svadumamsi
 691. Svadvamla
 692. Svalpa
 693. Svalpapancamula
 694. Svara
 695. Svarabheda
 696. Svarasa
 697. Svarjikakshara
 698. Svarnajiva
 699. Svarnajivanti
 700. Svarnajivantika
 701. Svarnalata
 702. Svarnamakshika
 703. Svarnaparni
 704. Svarnapushpa
 705. Svarupabodhaka
 706. Svasthya
 707. Svasthyacatushka
 708. Svasthyachatushka
 709. Svastika
 710. Svayambhu
 711. Svayamgupta
 712. Svedadhikya
 713. Svedana
 714. Svedapaitya
 715. Svedopaga
 716. Svinnadagdhabija
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: