Ayurveda glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Ayurveda glossary, starting with the letter “s”, contains 1314 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sabhakta
 2. Sabja
 3. Sabu
 4. Sacchaka
 5. Sadacara
 6. Sadada
 7. Sadapushpa
 8. Sadhaka
 9. Sadhakapitta
 10. Sadhana
 11. Sadharana
 12. Sadharanadesha
 13. Sadharanataila
 14. Sadhvi
 15. Sadodi
 16. Sadvritta
 17. Sadyahshuddha
 18. Sadyahshuddhi
 19. Sadyovrana
 20. Safed Toot
 21. Sagaragota
 22. Sagarambhas
 23. Saha
 24. Sahacara
 25. Sahacaradi
 26. Sahacari
 27. Sahadevi
 28. Sahadevyadi
 29. Sahasadanda
 30. Sahasarakta
 31. Sahasrabhedikacurna
 32. Sahasradamshtra
 33. Sahasraksha
 34. Sahasrapatraghrita
 35. Sahasravedhi
 36. Sahasravirya
 37. Sahdevi
 38. Sahityakutuhala
 39. Sahtara
 40. Sahya
 41. Sahyadrikhanda
 42. Sahyaja
 43. Sai-dat
 44. Saikata
 45. Saikateshta
 46. Saindhava
 47. Saindhavadi
 48. Sajanakantha
 49. Sakalapriya
 50. Sakata
 51. Sakrita
 52. Saktu
 53. Salapani
 54. Salasaradi
 55. Salatu
 56. Salila
 57. Salin
 58. Salina
 59. Sallakshana
 60. Saluka
 61. Sama
 62. Samada
 63. Samagni
 64. Samajvara
 65. Samamagatra
 66. Samana
 67. Samanavata
 68. Samanavayu
 69. Samandar-sosa
 70. Samanga
 71. Samantatas
 72. Samantraputambuprokshana
 73. Samanya
 74. Samanyaguna
 75. Samashthila
 76. Samavaya
 77. Samavayikarana
 78. Samayoga
 79. Sambaddhavak
 80. Sambhālū
 81. Sambheda
 82. Sambhrishtaparushacchavi
 83. Sambuka
 84. Samcarini
 85. Samcaya
 86. Samdarshana
 87. Samdhana
 88. Samghaguhya
 89. Samghagupta
 90. Samgraha
 91. Samgrahin
 92. Samhanana
 93. Samharika
 94. Samharshiteva
 95. Samhatamamsa
 96. Samhita
 97. Samhitapushpika
 98. Samikshakari
 99. Samikshyakarin
 100. Samita
 101. Samitamodaka
 102. Samjivani
 103. Samjna
 104. Samjnanasha
 105. Samjnasthapana
 106. Samjrimbhika
 107. Samketamanjari
 108. Samkhya
 109. Samkocani
 110. Samkramikaroga
 111. Samkshepa
 112. Samkucita
 113. Samlapeccha
 114. Sammilitadruma
 115. Sammoha
 116. Sammudha
 117. Sampadashi
 118. Sampadvirudda
 119. Sampaka
 120. Sampanna
 121. Samparivritanabhi
 122. Samphulla
 123. Samprapti
 124. Sampraseka
 125. Samsadana
 126. Samsakta
 127. Samshlesha
 128. Samshodhana
 129. Samshosha
 130. Samshuna
 131. Samshushka
 132. Samskara
 133. Samskritavadi
 134. Samtapta
 135. Samuccaya
 136. Samudra
 137. Samudra-soka
 138. Samudra-sokha
 139. Samudramamthana
 140. Samudramatsya
 141. Samudranta
 142. Samudrapacchai
 143. Samudrapal
 144. Samudratilaka
 145. Samutpidavanmutra
 146. Samvahana
 147. Samvrita
 148. Samvritalomakupasira
 149. Samyagdagdha
 150. Samyamaparshva
 151. Samyava
 152. Samyoga
 153. Samyogaviruddha
 154. Sanai
 155. Sancaya
 156. Sandha
 157. Sandhana
 158. Sandhaniya
 159. Sandhi
 160. Sandhi-mukta
 161. Sandhia-vel
 162. Sandhigata Vata
 163. Sandra
 164. Sanghatapatrika
 165. Sanidra
 166. Sanika
 167. Sannipata
 168. Sannirodhadhovayu
 169. Santa
 170. Santalum Album
 171. Santanika
 172. Santarpana
 173. Santata
 174. Santatakajvara
 175. Sanu
 176. Sanuman
 177. Sanunasika
 178. Sanuni
 179. Sanyastasamjna
 180. Sapanasa
 181. Sapheda-candana
 182. Sapheda-citraka
 183. Sapindika
 184. Saptacchada
 185. Saptachadadi
 186. Saptadhatu
 187. Saptala
 188. Saptamushti
 189. Saptaparṇa
 190. Saptaparni
 191. Saptaratra
 192. Sara
 193. Saragha
 194. Saraktachardi
 195. Sarala
 196. Sarambu
 197. Saramushika
 198. Saranga
 199. Sarani
 200. Sarasa
 201. Sarasijamakarandadi
 202. Sarasvataghrita
 203. Sarasvati
 204. Saravidhamana
 205. Sarayu
 206. Sardi
 207. Sarfonkha
 208. Saridiccha
 209. Sarini
 210. Sariva
 211. Sarivadi
 212. Sarivan
 213. Sarja
 214. Sarjabija
 215. Sarjaniryasa
 216. Sarjaniryasacurna
 217. Sarjaniryasadi
 218. Sarjarasa
 219. Sarjikalavana
 220. Sarjja
 221. Saroja
 222. Sarpa
 223. Sarpachattra
 224. Sarpadamani
 225. Sarpadandi
 226. Sarpadanti
 227. Sarpakancuki
 228. Sarpakitahata
 229. Sarpamani
 230. Sarpangabhihata
 231. Sarpankho
 232. Sarpapushpi
 233. Sarpatanu
 234. Sarpavasa
 235. Sarpavisha
 236. Sarpis
 237. Sarpit
 238. Sarryan
 239. Sarshapa
 240. Sarshapadi
 241. Sarshapavijayadi
 242. Sarvabhutahitaishina
 243. Sarvakarmoparama
 244. Sarvangasundari
 245. Sarvangavata
 246. Sarvanukarini
 247. Sarvaroga
 248. Sarvasaha
 249. Sarvatikta
 250. Sarvatobhadra
 251. Sarvaushadhigana
 252. Sashabda
 253. Sashula
 254. Sasita
 255. Satala
 256. Satapa
 257. Satapadi
 258. Satata
 259. Satavina
 260. Satina
 261. Satkaryavada
 262. Satma
 263. Satmya
 264. Satra
 265. Satta
 266. Sattva
 267. Sattvika
 268. Satushara
 269. Satva
 270. Satvadi
 271. Satvadivarga
 272. Satvapariplava
 273. Satvasampata
 274. Satyanamni
 275. Satyanasi
 276. Satyapara
 277. Saudha
 278. Saudhadhavala
 279. Saudhaprishtha
 280. Sauhitya
 281. Saukumarya
 282. Saukumaryarthin
 283. Saumya
 284. Saumyadarshana
 285. Sauparṇa
 286. Sauparni
 287. Saurabha
 288. Saurabhya
 289. Saurashtri
 290. Saushiryamasthi
 291. Saussurea Lappa
 292. Sauvarcala
 293. Sauvarni
 294. Sauvira
 295. Sauviraka
 296. Savidaha
 297. Savyabhicara
 298. Sayakapunkha
 299. Seguḍitī
 300. Sehunda
 301. Sendurakam
 302. Sevece-ladu
 303. Sevika
 304. Sevya
 305. Sevyadi
 306. Shabala
 307. Shabara
 308. Shabaralodhra
 309. Shabdavaddanta
 310. Shad
 311. Shadaba
 312. Shadanga
 313. Shadangapaniya
 314. Shadava
 315. Shadendriyaprasadana
 316. Shadgrantha
 317. Shadvala
 318. Shadvidha
 319. Shadvidhanna
 320. Shadvindughrita
 321. Shahatara
 322. Shaikharika
 323. Shaila
 324. Shailagarbhahva
 325. Shailamulakarodbhava
 326. Shailasuta
 327. Shailavalkala
 328. Shailodbhava
 329. Shaithilya
 330. Shaivamallika
 331. Shaka
 332. Shakacukrika
 333. Shakaguna
 334. Shakaraja
 335. Shakasarataila
 336. Shakashakata
 337. Shakashakina
 338. Shakashreshtha
 339. Shakavarga
 340. Shakha
 341. Shakhadameda
 342. Shakhavata
 343. Shakhi
 344. Shakhota
 345. Shakhotaka
 346. Shakra
 347. Shakrabija
 348. Shakracapagunadarshana
 349. Shakrashana
 350. Shakravalli
 351. Shakricchardi
 352. Shakrit
 353. Shakritsanga
 354. Shakuladani
 355. Shakuli
 356. Shakunahrita
 357. Shala
 358. Shalakalyani
 359. Shalaparni
 360. Shaleya
 361. Shali
 362. Shalidala
 363. Shaliparni
 364. Shalipishta
 365. Shalisaktu
 366. Shallaka
 367. Shallaki
 368. Shalmali
 369. Shalmalyadi
 370. Shalmalyadivarga
 371. Shalparni
 372. Shalvana
 373. Shalya
 374. Shalyada
 375. Shalyadi
 376. Shalyadivarga
 377. Shalyaka
 378. Shalyanna
 379. Shalyaparnika
 380. Shalyatantra
 381. Shambara
 382. Shambari
 383. Shambhava
 384. Shami
 385. Shamidhanya
 386. Shamidhanyavarga
 387. Shamipatra
 388. Shamyaka
 389. Shamyakadi
 390. Shana
 391. Shanaghantika
 392. Shanais
 393. Shanapushpi
 394. Shanapushpika
 395. Shanda
 396. Shandaki
 397. Shankarasharman
 398. Shankha
 399. Shankhacurnadi
 400. Shankhahva
 401. Shankhakusuma
 402. Shankhamalini
 403. Shankhanaka
 404. Shankhapadmakadi
 405. Shankhapala
 406. Shankhapalaka
 407. Shankhapushpi
 408. Shankhapushpyadi
 409. Shankhavali
 410. Shankhini
 411. Shankhvel
 412. Shanmakshika
 413. Shanmalitaila
 414. Shantatapa
 415. Shaphaka
 416. Shaphari
 417. Sharabha
 418. Sharad
 419. Sharada
 420. Sharadi
 421. Sharapada
 422. Sharapunkha
 423. Sharapunkhadi
 424. Sharari
 425. Shararimukha
 426. Sharatpushpa
 427. Sharava
 428. Shari
 429. Shariba
 430. Sharibadi
 431. Sharika
 432. Sharira
 433. Shariracinta
 434. Sharirajadosha
 435. Sharirakarya
 436. Sharirasatmya
 437. Sharirasthana
 438. Shariravrana
 439. Sharkara
 440. Sharkarasava
 441. Sharkaravati
 442. Sharkarila
 443. Sharkarodaka
 444. Sharman
 445. Sharnga
 446. Sharngeshta
 447. Sharngeshtha
 448. Shasana
 449. Shasha
 450. Shashagada
 451. Shashaghatin
 452. Shashaghni
 453. Shashankakirana
 454. Shashankarekhadi
 455. Shashashimbika
 456. Shashavashadi
 457. Shashilekha
 458. Shashivatika
 459. Shashkuli
 460. Shashpa
 461. Shashtika
 462. Shashtikashali
 463. Shashtikya
 464. Shastra
 465. Shastraglapita
 466. Shastragni
 467. Shastragniglapita
 468. Shastranga
 469. Shasya
 470. Shatabhiru
 471. Shatadhautaghrita
 472. Shatadru
 473. Shataghni
 474. Shatahva
 475. Shatahvadi
 476. Shatahvadivarga
 477. Shatahvaya
 478. Shatamula
 479. Shatanetrika
 480. Shatapatra
 481. Shatapatraka
 482. Shatapatrika
 483. Shataprasuna
 484. Shatapushpa
 485. Shataru
 486. Shatavar
 487. Shatavari
 488. Shatavaricurna
 489. Shatavarigula
 490. Shatavaryadi
 491. Shatavirya
 492. Shathamba
 493. Shati
 494. Shaticorakadi
 495. Shatika
 496. Shatipalasha
 497. Shatishaka
 498. Shatmali
 499. Shatpada
 500. Shatru
 501. Shaundikarinjirakadi
 502. Shauri
 503. Shaurya
 504. Shava
 505. Shavagandha
 506. Shayanagriha
 507. Shayya
 508. Shayyavidhi
 509. Shayyeccha
 510. Shekhari
 511. Shephali
 512. Shephalika
 513. Sherala
 514. Sheru
 515. Shevaga
 516. Shevari
 517. Shibira
 518. Shighra
 519. Shighradrava
 520. Shighramita
 521. Shighravaha
 522. Shigru
 523. Shigrubija
 524. Shigrumayuradi
 525. Shigrusimhyadi
 526. Shigrutvagadi
 527. Shikara
 528. Shikha
 529. Shikhabala
 530. Shikhalu
 531. Shikhandi
 532. Shikhara
 533. Shikhari
 534. Shikharini
 535. Shikhi
 536. Shikhini
 537. Shila
 538. Shilaja
 539. Shilajit
 540. Shilasaindhavadi
 541. Shilasandhi
 542. Shilatvak
 543. Shilavalka
 544. Shiligarbhaja
 545. Shiloccaya
 546. Shimai-sadavari
 547. Shimba
 548. Shimbi
 549. Shimbidhanya
 550. Shimbiphala
 551. Shimridi
 552. Shimshapa
 553. Shinja
 554. Shipha
 555. Shirahseka
 556. Shiras
 557. Shirashshula
 558. Shirastoda
 559. Shirisha
 560. Shirishadi
 561. Shirishi
 562. Shirna
 563. Shirnata
 564. Shirobhitapi
 565. Shirodhara
 566. Shirola
 567. Shirolepana
 568. Shiroroga
 569. Shirorti
 570. Shiroruj
 571. Shirovirecana
 572. Shirovirecanopaga
 573. Shirovyadhi
 574. Shirshavyatha
 575. Shishira
 576. Shishna
 577. Shishnavriddhikara
 578. Shishumara
 579. Shitabhiru
 580. Shitadantika
 581. Shitadi
 582. Shitagandha
 583. Shitagni
 584. Shitajalaja
 585. Shitakala
 586. Shitala
 587. Shitalacchada
 588. Shitalata
 589. Shitamanjari
 590. Shitangaja
 591. Shitangi
 592. Shitapaki
 593. Shitapakini
 594. Shitaparni
 595. Shitaphala
 596. Shitapitta
 597. Shitaprashamana
 598. Shitapriya
 599. Shitapushpa
 600. Shitarasa
 601. Shitasaha
 602. Shitashiva
 603. Shitasparsha
 604. Shitavara
 605. Shitavari
 606. Shiteccha
 607. Shitikavishamajvara
 608. Shitocchvasa
 609. Shiuli
 610. Shiva
 611. Shivadaru
 612. Shivadasasena
 613. Shivadipika
 614. Shivaja
 615. Shivalingi
 616. Shivarahasya
 617. Shivasarman
 618. Shivavalli
 619. Shlakshna
 620. Shlakshnata
 621. Shlathasandhita
 622. Shlathendriya
 623. Shleshaka
 624. Shleshakakapha
 625. Shleshma
 626. Shleshmaghni
 627. Shleshmakari
 628. Shleshmakrit
 629. Shleshmala
 630. Shleshman
 631. Shleshmataka
 632. Shleshmavritatvamukha
 633. Shlipada
 634. Shlishtta
 635. Shmashana
 636. Shmashru
 637. Shocamukhi
 638. Shodashanga
 639. Shodhana
 640. Shodhani
 641. Shona
 642. Shonabhadra
 643. Shonama
 644. Shonapatra
 645. Shonita
 646. Shonitadushti
 647. Shonitaprabhaushtha
 648. Shonitashthivamukha
 649. Shonitasthapana
 650. Shonpat
 651. Shopha
 652. Shophaghni
 653. Shophakrit
 654. Shophalikadi
 655. Shosha
 656. Shoshana
 657. Shoshapaha
 658. Shoshin
 659. Shotha
 660. Shothaghna
 661. Shothahara
 662. Shotharoga
 663. Shotharogaghna
 664. Shothin
 665. Shraddhakaravarman
 666. Shrama
 667. Shramahara
 668. Shramashvasa
 669. Shrana
 670. Shravana
 671. Shravanashirshaka
 672. Shravanavarodha
 673. Shravani
 674. Shravanoparodha
 675. Shreshtha
 676. Shreshthadhanyadi
 677. Shreyasi
 678. Shri
 679. Shridaru
 680. Shridarumaricadi
 681. Shridasapandita
 682. Shrigala
 683. Shrigalavinna
 684. Shrigali
 685. Shrigalika
 686. Shrighona
 687. Shrikanda
 688. Shrikantha
 689. Shrikhanda
 690. Shrim
 691. Shrimga
 692. Shrimgareccha
 693. Shringa
 694. Shringahva
 695. Shringalaghanti
 696. Shringarapatra
 697. Shringataka
 698. Shringati
 699. Shringavera
 700. Shringaveraka
 701. Shringaverambu
 702. Shringaverarasa
 703. Shringi
 704. Shringibera
 705. Shringivera
 706. Shringiveradi
 707. Shrinivarana
 708. Shrinkhala
 709. Shrinkhalika
 710. Shriphala
 711. Shriphali
 712. Shriphalika
 713. Shrita
 714. Shritambhas
 715. Shrivaraka
 716. Shrivasaka
 717. Shriveshtaka
 718. Shroni
 719. Shrotra
 720. Shrotradaurbalya
 721. Shrotrakshaya
 722. Shrringivisha
 723. Shrutashreni
 724. Shruti
 725. Shrutijadya
 726. Shrutisphota
 727. Shubhadi
 728. Shubhapatrika
 729. Shubhrapunkha
 730. Shuci
 731. Shucidesha
 732. Shuddhagandhaka
 733. Shuddhamamsa
 734. Shuddhaparada
 735. Shuddhashunthikashaya
 736. Shuka
 737. Shukadhanya
 738. Shukadhanyavarga
 739. Shukadosha
 740. Shukadruma
 741. Shukanasa
 742. Shukanashana
 743. Shukapriya
 744. Shukapushpa
 745. Shukashimbi
 746. Shukataru
 747. Shukla
 748. Shukladosha
 749. Shuklaksha
 750. Shuklangi
 751. Shuklapushpi
 752. Shuklavastra
 753. Shuklavrihi
 754. Shukra
 755. Shukradhatu
 756. Shukragni
 757. Shukrajanana
 758. Shukrakara
 759. Shukrakrit
 760. Shukramargarakta
 761. Shukrashodhana
 762. Shukta
 763. Shukti
 764. Shuktibhasma
 765. Shuktikadi
 766. Shuktisaradi
 767. Shula
 768. Shulaghna
 769. Shulagulmaghna
 770. Shulaharacurna
 771. Shulaprashamana
 772. Shulihataghrita
 773. Shulyamamsa
 774. Shunakacuncuka
 775. Shundi
 776. Shunthaka
 777. Shunthi
 778. Shunthighrita
 779. Shunthikanadi
 780. Shunthipaka
 781. Shunthisauvarcaladi
 782. Shunthishatahvadi
 783. Shunthyadi
 784. Shunya
 785. Shunyatashirasa
 786. Shurpa
 787. Shusha
 788. Shushkagarbha
 789. Shushkavartaka
 790. Shva
 791. Shvadamshavisha
 792. Shvadamshtra
 793. Shvadamshtraka
 794. Shvaitya
 795. Shvanavisha
 796. Shvapuccha
 797. Shvasa
 798. Shvasaghna
 799. Shvasahara
 800. Shvasakashtata
 801. Shvasaprada
 802. Shvasaputita
 803. Shvasaroga
 804. Shvasarogaghna
 805. Shvavidh
 806. Shvavidha
 807. Shvayatha
 808. Shvayathu
 809. Shveta
 810. Shvetabhapratibhadarshana
 811. Shvetabrihati
 812. Shvetacandana
 813. Shvetadesha
 814. Shvetadhya
 815. Shvetaghanta
 816. Shvetagunja
 817. Shvetairanda
 818. Shvetajiraka
 819. Shvetakakulimriga
 820. Shvetakambhoji
 821. Shvetakantakari
 822. Shvetamahotika
 823. Shvetamanjari
 824. Shvetamarica
 825. Shvetambara
 826. Shvetamli
 827. Shvetaphala
 828. Shvetapunarnava
 829. Shvetapunkha
 830. Shvetapushpa
 831. Shvetapushpika
 832. Shvetasariva
 833. Shvetasharapunkha
 834. Shvetashila
 835. Shvetashimbika
 836. Shvetasimhi
 837. Shvetasrava
 838. Shvetasyanda
 839. Shvetavarala
 840. Shvetavarna
 841. Shvetavartakini
 842. Shvitra
 843. Shyama
 844. Shyamadi
 845. Shyamaka
 846. Shyamakakulimriga
 847. Shyamala
 848. Shyamalika
 849. Shyamamli
 850. Shyavanana
 851. Shyavaruna
 852. Shyena
 853. Shyonaka
 854. Siddha
 855. Siddhaka
 856. Siddhamantra
 857. Siddhanna
 858. Siddhanta
 859. Siddhartha
 860. Siddharthaka
 861. Siddhi
 862. Siddhikhanda
 863. Siddhisthana
 864. Sidhma
 865. Sidhu
 866. Sikatila
 867. Siktaakara
 868. Siktanga
 869. Silabheda
 870. Simha
 871. Simhadi
 872. Simhadivarga
 873. Simhagupta
 874. Simhakakuli
 875. Simhamukhi
 876. Simhaparni
 877. Simhapucchika
 878. Simhi
 879. Simhika
 880. Sindhu
 881. Sindhucarngeryadi
 882. Sindhuja
 883. Sindhupushpa
 884. Sindhura
 885. Sindhutthadi
 886. Sindhuvara
 887. Sinduka
 888. Sindurabha
 889. Sinduradi
 890. Sinduvara
 891. Sinduvaraka
 892. Sira
 893. Siraharsha
 894. Sirajala
 895. Sirajalagavakshita
 896. Sirajalasphurana
 897. Siratata
 898. Siribalika
 899. Sita
 900. Sitabha
 901. Sitadarshana
 902. Sitairanda
 903. Sitakanta
 904. Sitakantakarika
 905. Sitakhanda
 906. Sitakshudra
 907. Sitamasha
 908. Sitapunkha
 909. Sitapushpi
 910. Sitasarshapa
 911. Sitasayaka
 912. Sitasharkara
 913. Sitasimhi
 914. Sitavarshabhu
 915. Sithila
 916. Siti
 917. Sitodbhava
 918. Sitopala
 919. Skandha
 920. Skandhirakta
 921. Skhaladgati
 922. Skhaladvak
 923. Skhaliteshta
 924. Smarashastra
 925. Smaravriddhi
 926. Smita
 927. Smriti
 928. Smritibhaskara
 929. Smritibhramsha
 930. Smriticandrika
 931. Smriticintamani
 932. Smritidipika
 933. Smritimanjari
 934. Smritimoha
 935. Smritinasha
 936. Smritipramoha
 937. Smritiratna
 938. Smritiratnavali
 939. Smritisangraha
 940. Smrityapadhvamsana
 941. Smrityapaya
 942. Smrityarthasara
 943. Smrityupaghata
 944. Snana
 945. Snanabhu
 946. Snanashila
 947. Snapana
 948. Snayu
 949. Snayuroga
 950. Sneha
 951. Snehabasti
 952. Snehagandhamukha
 953. Snehana
 954. Snehasveda
 955. Snehavati
 956. Snehopaga
 957. Snehottama
 958. Snigdha
 959. Snigdhabhojana
 960. Snigdhadaru
 961. Snigdhaparni
 962. Snigdhata
 963. Snuhi
 964. Snuhyadi
 965. Snuhyarkadi
 966. Snuhyarkataila
 967. Snuk
 968. Snukkandadi
 969. Snukkshiradi
 970. Snukshiraghrita
 971. Sogragandhyasrik
 972. Sohala
 973. Soma
 974. Somabhishava
 975. Somaghna
 976. Somakshira
 977. Somalata
 978. Somalatika
 979. Somam
 980. Somaraji
 981. Somarasa
 982. Somarha
 983. Somaroga
 984. Somarogaghna
 985. Somavalli
 986. Somraj
 987. Sonatikali
 988. Sovala
 989. Soya
 990. Sparshadvesha
 991. Sparshahani
 992. Sparshajnana
 993. Sparshalajja
 994. Sparshanakshama
 995. Sparsharuk
 996. Sparshasahatva
 997. Sparshasamkocin
 998. Sparshavaigunya
 999. Spashtasira
 1000. Spashtasnayugana
 1001. Sphatika
 1002. Sphatikacchaya
 1003. Sphatikadi
 1004. Sphatikapatra
 1005. Sphotalata
 1006. Sphotarahita
 1007. Sphotyabhujanga
 1008. Sphurativa
 1009. Sphurja
 1010. Sphurjathu
 1011. Sphuta
 1012. Sphutita
 1013. Sprikka
 1014. Sprukka
 1015. Sragiccha
 1016. Sraj
 1017. Sramsa
 1018. Sramsana
 1019. Sramsanaguda
 1020. Srastanga
 1021. Sravattoya
 1022. Srigalavisha
 1023. Srimara
 1024. Srishtamukshata
 1025. Srishtiprada
 1026. Srotahshodhin
 1027. Srotas
 1028. Srotojakardamanibha
 1029. Stabdha
 1030. Stabdharomata
 1031. Stamba
 1032. Stambha
 1033. Stambhana
 1034. Stana
 1035. Stanya
 1036. Stanyajanana
 1037. Stanyakara
 1038. Stanyashodhana
 1039. Stavaka
 1040. Sthairya
 1041. Sthairyakrit
 1042. Sthala
 1043. Sthalajata
 1044. Sthalakanta
 1045. Sthalapadmi
 1046. Sthalashringataka
 1047. Sthaleruha
 1048. Sthaliyantra
 1049. Sthana
 1050. Sthanasamshraya
 1051. Sthapana
 1052. Sthapani
 1053. Sthaulya
 1054. Sthavara
 1055. Sthavaravisha
 1056. Sthavira
 1057. Sthira
 1058. Sthiraranga
 1059. Sthirata
 1060. Sthita
 1061. Sthiti
 1062. Sthula
 1063. Sthulacuncu
 1064. Sthuladala
 1065. Sthulairanda
 1066. Sthulaksha
 1067. Sthulapadmi
 1068. Sthulaphala
 1069. Sthularuha
 1070. Stridharma
 1071. Strilakshana
 1072. Strimalapaha
 1073. Striprakrita
 1074. Striroga
 1075. Subhadra
 1076. Subhaga
 1077. Subija
 1078. Sucidala
 1079. Sucipatraka
 1080. Sucuncu
 1081. Sucuncuka
 1082. Sucyahva
 1083. Sudala
 1084. Sudandika
 1085. Sudarshana
 1086. Sudarshanaphanta
 1087. Sudha
 1088. Sudhapara
 1089. Sudhasrava
 1090. Sudina
 1091. Suduramula
 1092. Sugandha
 1093. Sugandhaka
 1094. Sugandhamula
 1095. Sugandhapatra
 1096. Sugandhi
 1097. Sugandhika
 1098. Sugandhitrina
 1099. Sugrihi
 1100. Suhata
 1101. Sujivanti
 1102. Sukama
 1103. Sukanda
 1104. Sukandaka
 1105. Sukantaka
 1106. Sukarna
 1107. Sukashtha
 1108. Sukha
 1109. Sukhaluka
 1110. Sukhayu
 1111. Sukhodaka
 1112. Sukhoshita
 1113. Sukkadi
 1114. Sukshma
 1115. Sukshmabija
 1116. Sukshmadala
 1117. Sukshmaghantika
 1118. Sukshmaila
 1119. Sukshmamula
 1120. Sukshmaparni
 1121. Sukshmapatra
 1122. Sukshmapatrika
 1123. Sukshmapattra
 1124. Sukshmapushpa
 1125. Sukshmapushpi
 1126. Sukshmatandula
 1127. Sukshmavalli
 1128. Sukumaraghrita
 1129. Sulabha
 1130. Suloma
 1131. Sulomasha
 1132. Sultani-booti
 1133. Suma
 1134. Sumana
 1135. Sumanas
 1136. Sumbal
 1137. Sumukha
 1138. Sumula
 1139. Sumushti
 1140. Suna
 1141. Sunasika
 1142. Sundara
 1143. Sundari
 1144. Sundatrika
 1145. Sunetri
 1146. Sunishanna
 1147. Sunishannaka
 1148. Suntha
 1149. Sunu
 1150. Supa
 1151. Supadhupana
 1152. Suparni
 1153. Suparnika
 1154. Supatra
 1155. Supatrika
 1156. Suphala
 1157. Supingala
 1158. Suprabha
 1159. Suprasara
 1160. Supta
 1161. Suptata
 1162. Suptavata
 1163. Supti
 1164. Suptikanduti
 1165. Supurnika
 1166. Supushkara
 1167. Supushpa
 1168. Supushpi
 1169. Supushpika
 1170. Supyaparni
 1171. Sura
 1172. Surabhi
 1173. Surabhigandha
 1174. Surabija
 1175. Suradaru
 1176. Suradruma
 1177. Suradundubhi
 1178. Surahva
 1179. Surahvaya
 1180. Surakrita
 1181. Suralata
 1182. Surameda
 1183. Surana
 1184. Suranadi
 1185. Suranavataka
 1186. Suranga
 1187. Surangi
 1188. Surapushpa
 1189. Surasa
 1190. Surasadhanaka
 1191. Surasadi
 1192. Surasava
 1193. Surashreshtha
 1194. Surasi
 1195. Surasura
 1196. Surataru
 1197. Suravikareccha
 1198. Surejya
 1199. Surpaparni
 1200. Surukh-ghanyar
 1201. Surupa
 1202. Surusambhava
 1203. Surya
 1204. Suryabhakta
 1205. Suryalata
 1206. Suryaprabha
 1207. Suryavarta
 1208. Suryavartta
 1209. Suryendu
 1210. Sushaka
 1211. Sushakaka
 1212. Sushavi
 1213. Sushena
 1214. Sushikha
 1215. Sushita
 1216. Sushruta-samhita
 1217. Susurabhi
 1218. Suta
 1219. Sutaila
 1220. Sutapaduka
 1221. Suteja
 1222. Sutikaroga
 1223. Sutikayadashta
 1224. Sutikta
 1225. Sutintidi
 1226. Sutrasthana
 1227. Sutvaktva
 1228. Suvaha
 1229. Suvallari
 1230. Suvalli
 1231. Suvallika
 1232. Suvarcala
 1233. Suvarna
 1234. Suvarnacurna
 1235. Suvarnadi
 1236. Suvarnadivarga
 1237. Suvarnanakuli
 1238. Suvarnapurandhara
 1239. Suvarnara
 1240. Suvarnika
 1241. Suvega
 1242. Suvesha
 1243. Suvirya
 1244. Suvrata
 1245. Svabhava
 1246. Svabhavasamsiddhi
 1247. Svabhavata
 1248. Svabhavoparamavada
 1249. Svadu
 1250. Svaduka
 1251. Svadukanda
 1252. Svadukanta
 1253. Svadulata
 1254. Svadumamsi
 1255. Svadupaka
 1256. Svadurasa
 1257. Svadvamla
 1258. Svagandhasahatva
 1259. Svagupta
 1260. Svalpa
 1261. Svalpapancamula
 1262. Svalpaphala
 1263. Svamgashita
 1264. Svanitahvaya
 1265. Svapna
 1266. Svapnanityata
 1267. Svapnasukheccha
 1268. Svapvajanana
 1269. Svara
 1270. Svarabheda
 1271. Svaramaya
 1272. Svarapida
 1273. Svararthin
 1274. Svarasa
 1275. Svarasada
 1276. Svarjikakshara
 1277. Svarnabhringara
 1278. Svarnadugdha
 1279. Svarnahva
 1280. Svarnajiva
 1281. Svarnajivanti
 1282. Svarnajivantika
 1283. Svarnakshiri
 1284. Svarnalata
 1285. Svarnamakshika
 1286. Svarnaparni
 1287. Svarnapushpa
 1288. Svarnapushpadhvaja
 1289. Svarnapushpi
 1290. Svarnuli
 1291. Svarthabuddhi
 1292. Svarupabodhaka
 1293. Svastha
 1294. Svasthaturaparayana
 1295. Svasthya
 1296. Svasthyacatushka
 1297. Svastika
 1298. Svatantra
 1299. Svatantrya
 1300. Svayambhu
 1301. Svayambhuva
 1302. Svayambhuvi
 1303. Svayamgupta
 1304. Svayamguptadi
 1305. Svayamkrita
 1306. Svedadhikya
 1307. Svedana
 1308. Svedapaitya
 1309. Svedopaga
 1310. Svinna
 1311. Svinnadagdhabija
 1312. Syandana
 1313. Syandanakshi
 1314. Symplocos Racemosa
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: