Ayurveda glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Ayurveda glossary, starting with the letter “s”, contains 392 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sacchaka
 2. Sachchhaka
 3. Sadapushpa
 4. Sadhaka
 5. Sadhakapitta
 6. Sahacari
 7. Sahachari
 8. Sahasradamshtra
 9. Sahasravedhi
 10. Sahyaja
 11. Saikata
 12. Saikateshta
 13. Sakalapriya
 14. Sakata
 15. Saktu
 16. Salasaradi
 17. Sama
 18. Samagni
 19. Samana
 20. Samanavata
 21. Samanavayu
 22. Samanya
 23. Samanyaguna
 24. Samavaya
 25. Sambuka
 26. Samhita
 27. Samjnasthapana
 28. Samkhya
 29. Sampaka
 30. Samprapti
 31. Samskara
 32. Samudra
 33. Samudra-matsya
 34. Samyoga
 35. Sancaya
 36. Sanchaya
 37. Sandhaniya
 38. Sandhi
 39. Sandhi-mukta
 40. Sandhigata Vata
 41. Sandra
 42. Saptacchada
 43. Saptachchhada
 44. Saptadhatu
 45. Saptala
 46. Saptaparṇa
 47. Sara
 48. Saranga
 49. Sarasa
 50. Sarini
 51. Sariva
 52. Sarivadi
 53. Sarjikalavana
 54. Saroja
 55. Sarpachattra
 56. Sarpachhattra
 57. Sarpavasa
 58. Sarpavisha
 59. Sarpis
 60. Sarshapa
 61. Sarvaroga
 62. Sarvatobhadra
 63. Satina
 64. Satmya
 65. Sattva
 66. Sattvika
 67. Satva
 68. Saumya
 69. Sauparṇa
 70. Saurashtri
 71. Sauvarni
 72. Sauviraka
 73. Sevya
 74. Shadangapaniya
 75. Shadgrantha
 76. Shadvala
 77. Shakachukrika
 78. Shakacukrika
 79. Shakaraja
 80. Shakashreshtha
 81. Shakavarga
 82. Shakha
 83. Shakhota
 84. Shakhotaka
 85. Shakra
 86. Shakrabija
 87. Shakramatri
 88. Shakrashana
 89. Shakrasura
 90. Shakravalli
 91. Shakuladani
 92. Shakuli
 93. Shakunahrita
 94. Shala
 95. Shalakalyani
 96. Shalaparni
 97. Shali
 98. Shallaka
 99. Shalmali
 100. Shalya
 101. Shalyaka
 102. Shalyatantra
 103. Shambara
 104. Shambhava
 105. Shamidhanya
 106. Shamidhanyavarga
 107. Shana
 108. Shanapushpika
 109. Shankha
 110. Shankhanaka
 111. Shantvati
 112. Shaphari
 113. Sharabha
 114. Sharad
 115. Sharada
 116. Sharapada
 117. Sharari
 118. Shararimukha
 119. Sharava
 120. Sharika
 121. Sharira
 122. Sharirasthana
 123. Sharkara
 124. Sharkaravati
 125. Sharnga
 126. Sharngeshta
 127. Shasha
 128. Shashaghatin
 129. Shashaghni
 130. Shashilekha
 131. Shashtika
 132. Shatabhiru
 133. Shataghni
 134. Shatahvaya
 135. Shatapatra
 136. Shatapatraka
 137. Shatapushpa
 138. Shataru
 139. Shatavari
 140. Shati
 141. Shatika
 142. Shatipalasha
 143. Shatishaka
 144. Shephalika
 145. Shibira
 146. Shighramita
 147. Shigru
 148. Shikhandi
 149. Shikhandini
 150. Shikhi
 151. Shilajit
 152. Shimba
 153. Shimbi
 154. Shimshapa
 155. Shirahseka
 156. Shiras
 157. Shirisha
 158. Shirishi
 159. Shirodhara
 160. Shirolepana
 161. Shiroroga
 162. Shirovirecana
 163. Shirovirecanopaga
 164. Shirovirechana
 165. Shirovirechanopaga
 166. Shishira
 167. Shishumara
 168. Shitabhiru
 169. Shitagandha
 170. Shitajalaja
 171. Shitala
 172. Shitalata
 173. Shitapaki
 174. Shitaparni
 175. Shitapitta
 176. Shitaprashamana
 177. Shitarasa
 178. Shitavara
 179. Shitavari
 180. Shivadaru
 181. Shlakshna
 182. Shlakshnata
 183. Shleshaka
 184. Shleshakakapha
 185. Shleshmaghni
 186. Shleshman
 187. Shlipada
 188. Shodashanga
 189. Shodhana
 190. Shona
 191. Shonapattra
 192. Shonita
 193. Shonitasthapana
 194. Shopha
 195. Shophaghni
 196. Shophanashani
 197. Shosha
 198. Shoshana
 199. Shotha
 200. Shothaghni
 201. Shothahara
 202. Shothajit
 203. Shothari
 204. Shramahara
 205. Shravana
 206. Shreyasi
 207. Shrigala
 208. Shrigalika
 209. Shrighona
 210. Shrikhanda
 211. Shrim
 212. Shringa
 213. Shringataka
 214. Shringavera
 215. Shringaveraka
 216. Shringi
 217. Shrivaraka
 218. Shrutisphota
 219. Shuka
 220. Shukadhanya
 221. Shukadhanyavarga
 222. Shukadosha
 223. Shukadruma
 224. Shukapriya
 225. Shukapushpa
 226. Shukataru
 227. Shukla
 228. Shuklaksha
 229. Shukra
 230. Shukradhatu
 231. Shukragni
 232. Shukrajanana
 233. Shukrashodhana
 234. Shukta
 235. Shukti
 236. Shula
 237. Shulaghna
 238. Shulagulmaghna
 239. Shulaprashamana
 240. Shunthi
 241. Shusha
 242. Shvadamshtra
 243. Shvasa
 244. Shvasahara
 245. Shvasakashtata
 246. Shvavidh
 247. Shvayathu
 248. Shveta
 249. Shvetacandana
 250. Shvetachandana
 251. Shvetagunja
 252. Shvetairanda
 253. Shvetakakulimriga
 254. Shvetakamboji
 255. Shvetamarica
 256. Shvetamaricha
 257. Shvetambara
 258. Shvetashimbika
 259. Shvetavarala
 260. Shvitra
 261. Shyama
 262. Shyamadi
 263. Shyamaka
 264. Shyamakakulimriga
 265. Shyena
 266. Shyonaka
 267. Siddhartha
 268. Siddharthaka
 269. Sidhma
 270. Sidhu
 271. Simha
 272. Sindhupushpa
 273. Sindhuvara
 274. Sinduka
 275. Sinduvara
 276. Sinduvaraka
 277. Sira
 278. Siribalika
 279. Sita
 280. Sitairanda
 281. Sitamasha
 282. Smritibhramsha
 283. Smritinasha
 284. Snayu
 285. Snehana
 286. Snehopaga
 287. Snigdha
 288. Snigdhadaru
 289. Snigdhata
 290. Soma
 291. Somaraji
 292. Somaroga
 293. Somavalli
 294. Sparshasamkochin
 295. Sparshasamkocin
 296. Sphotalata
 297. Sramsana
 298. Srimara
 299. Srotas
 300. Stambhana
 301. Stanya
 302. Stanyajanana
 303. Stanyashodhana
 304. Sthanasamshraya
 305. Sthapani
 306. Sthaulya
 307. Sthavaravisha
 308. Sthira
 309. Sthirata
 310. Sthula
 311. Sthulairanda
 312. Striroga
 313. Subhadra
 314. Subhaga
 315. Suchidala
 316. Suchipatraka
 317. Suchyahva
 318. Sucidala
 319. Sucipatraka
 320. Sucyahva
 321. Sudarshanaphanta
 322. Sudha
 323. Sugandha
 324. Sugandhaka
 325. Sugandhamula
 326. Sugandhitrina
 327. Sugrihi
 328. Sukkadi
 329. Sukshma
 330. Sukshmapattra
 331. Sumana
 332. Sumanas
 333. Sumukha
 334. Sunishanna
 335. Sunishannaka
 336. Supa
 337. Supadhupana
 338. Suparnika
 339. Suphala
 340. Supti
 341. Supushpi
 342. Supushpika
 343. Sura
 344. Surabhi
 345. Suradaru
 346. Suradruma
 347. Suradundubhi
 348. Surahva
 349. Surahvaya
 350. Surakhya
 351. Surapushpa
 352. Surasa
 353. Surasadi
 354. Surataru
 355. Surejya
 356. Surupa
 357. Surya
 358. Suryabhakta
 359. Suryavarta
 360. Suryavartta
 361. Sushaka
 362. Sushakaka
 363. Sushena
 364. Sutikaroga
 365. Sutintidi
 366. Sutrasthana
 367. Suvaha
 368. Suvarcala
 369. Suvarchala
 370. Suvarna
 371. Suvarnara
 372. Suvrata
 373. Svadukanda
 374. Svadulata
 375. Svalpa
 376. Svalpapancamula
 377. Svara
 378. Svarabheda
 379. Svarasa
 380. Svarnadugdha
 381. Svarnadugdhi
 382. Svarnajiva
 383. Svarnajivantika
 384. Svarnalata
 385. Svarnamakshika
 386. Svarnapushpa
 387. Svarupabodhaka
 388. Svastika
 389. Svedadhikya
 390. Svedana
 391. Svedapaitya
 392. Svedopaga
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z