Ayurveda glossary, starting with ‘d’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Ayurveda glossary, starting with the letter “d”, contains 538 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Dabli
 2. Dad
 3. Dadhi
 4. Dadhimanda
 5. Dadhipushpika
 6. Dadhithya
 7. Dadhivataka
 8. Dadhivati
 9. Dadhnavat
 10. Dadhyanna
 11. Dadhyodana
 12. Dadima
 13. Dadimadi
 14. Dadru
 15. Dadrughna
 16. Dagad-shepu
 17. Dagdhabhadrishtimandala
 18. Dagdhagniva
 19. Dagdhagudabhasa
 20. Dagdhamrid
 21. Dagdhamrijjata
 22. Dagdhapaka
 23. Dagdhavrana
 24. Daha
 25. Dahadiva
 26. Dahallinga
 27. Dahana
 28. Dahani
 29. Dahanmutra
 30. Dahanud
 31. Dahaprashamana
 32. Dahavatpurishapravartana
 33. Daivavyapashraya
 34. Daivi
 35. Daivopahataceta
 36. Dakh
 37. Daksha
 38. Dakshinanila
 39. Dakshinayana
 40. Dala
 41. Dalamalakataila
 42. Dalana
 43. Dalanadanta
 44. Dali
 45. Dalimba
 46. Dalita
 47. Dalyateva
 48. Dama
 49. Damanaka
 50. Damaruvata
 51. Damaruyamtra
 52. Dambhadarshana
 53. Damodara
 54. Damsha
 55. Damshavadarana
 56. Damshtra
 57. Damshtranipata
 58. Damshtrin
 59. Damshtrina
 60. Danda
 61. Dandadharana
 62. Dandalu
 63. Danta
 64. Dantabandhana
 65. Dantadhara
 66. Dantadhavana
 67. Dantagrahin
 68. Dantagrama
 69. Dantaharsha
 70. Dantakashtha
 71. Dantakashthaka
 72. Dantakshepa
 73. Dantamamsa
 74. Dantamula
 75. Dantamuladrakta
 76. Dantapindika
 77. Dantapradashana
 78. Dantaroga
 79. Dantasatha
 80. Dantasha
 81. Dantashaithilya
 82. Dantavalka
 83. Dantavarti
 84. Dantaveshtaka
 85. Danti
 86. Dantkhadana
 87. Dantolukhalani
 88. Dantyadi
 89. Darana
 90. Daranahridaya
 91. Darbha
 92. Dardhya
 93. Dardura
 94. Dari
 95. Darpa
 96. Darshana
 97. Darshanagrahana
 98. Darshanahani
 99. Darshanakrishata
 100. Darshanakshaya
 101. Darshananasha
 102. Darshanapaghata
 103. Darshanarodhana
 104. Darshanasamarthya
 105. Darshanashakti
 106. Darshanavadha
 107. Darshanavibhrama
 108. Darshanavinasha
 109. Darshanopaghata
 110. Daru
 111. Darudbhava
 112. Daruharidra
 113. Daruka
 114. Daruna
 115. Darupatra
 116. Darvi
 117. Darvika
 118. Darvikara
 119. Darvitvagadi
 120. Darvivaradi
 121. Darvyadi
 122. Darvyadikvatha
 123. Dasa
 124. Dasana
 125. Dasanacchada
 126. Dashaguna
 127. Dashagunanvita
 128. Dashamula
 129. Dashamuladi
 130. Dashamulaghrita
 131. Dashamulakvatha
 132. Dashamularishta
 133. Dashamulavishvadi
 134. Dashapushpa
 135. Dashasvarasaghrita
 136. Dashi
 137. Dashta
 138. Dashtanipidita
 139. Dastaka
 140. Datri
 141. Dattva
 142. Datyuha
 143. Daugdhikapushpavat
 144. Dauhrida
 145. Daurbalya
 146. Daurgandhya
 147. Dava
 148. Davana
 149. Dayati
 150. Deha
 151. Dehalauhasiddhikara
 152. Dehasiddhi
 153. Dendakaya
 154. Desha
 155. Deshavijnana
 156. Deshaviruddha
 157. Deshyokti
 158. Devabala
 159. Devadali
 160. Devadanda
 161. Devadangara
 162. Devadaru
 163. Devadarubaladi
 164. Devadarushakaladi
 165. Devadundhubhi
 166. Devagandha
 167. Devakardama
 168. Devakashtha
 169. Devakhata
 170. Devamani
 171. Devamatrika
 172. Devapriya
 173. Devarha
 174. Devasaha
 175. Devashreni
 176. Deveshta
 177. Devi
 178. Deyatada
 179. Dhairyanasha
 180. Dhamani
 181. Dhamanijalasamvrita
 182. Dhamanijalasantata
 183. Dhamanitata
 184. Dhameda
 185. Dhana
 186. Dhananjaya
 187. Dhandhas
 188. Dhane
 189. Dhanu
 190. Dhanurlata
 191. Dhanva
 192. Dhanvantarabalataila
 193. Dhanvantaraghrita
 194. Dhanvantaram
 195. Dhanvantari
 196. Dhanvantarinighantu
 197. Dhanvayasa
 198. Dhanvayavasa
 199. Dhanvayavasaka
 200. Dhanvi
 201. Dhanya
 202. Dhanyaka
 203. Dhanyakadi
 204. Dhanyakahima
 205. Dhanyakapanaka
 206. Dhanyamla
 207. Dhanyamladi
 208. Dhanyapanaka
 209. Dhanyapancakakvatha
 210. Dhanyashuddhi
 211. Dhara
 212. Dharadhara
 213. Dharagriha
 214. Dharaja
 215. Dharakadamba
 216. Dharana
 217. Dharani
 218. Dharanidhra
 219. Dharaniyavega
 220. Dharanyadi
 221. Dharanyadivarga
 222. Dhari
 223. Dharitri
 224. Dharma
 225. Dharmamritamahodadhi
 226. Dharmasarasudhanidhi
 227. Dharmastha
 228. Dharniruha
 229. Dharoshna
 230. Dhartarashtra
 231. Dhartarashtrapadi
 232. Dhataki
 233. Dhatri
 234. Dhatrilakshana
 235. Dhatrivandakadi
 236. Dhatryadi
 237. Dhattura
 238. Dhatu
 239. Dhatuki
 240. Dhatupradushana
 241. Dhatuprasada
 242. Dhatusamya
 243. Dhatusravapurisha
 244. Dhatuvada
 245. Dhatuvardhana
 246. Dhatuvarga
 247. Dhatvagni
 248. Dhava
 249. Dhavasta
 250. Dhavini
 251. Dhenujihva
 252. Dheras
 253. Dhi
 254. Dhimata
 255. Dhira
 256. Dhishana
 257. Dhivaimalya
 258. Dhivibhrama
 259. Dhivibhramsha
 260. Dhmana
 261. Dhmananasika
 262. Dhmatamukha
 263. Dhora-gunja
 264. Dhorgunj
 265. Dhriti
 266. Dhritikshaya
 267. Dhritivibhramsha
 268. Dhruva
 269. Dhulika
 270. Dhulikadamba
 271. Dhuma
 272. Dhumadhumradarshana
 273. Dhumagandha
 274. Dhumagandhika
 275. Dhumaka
 276. Dhumapana
 277. Dhumayana
 278. Dhumika
 279. Dhumopahata
 280. Dhumradarshana
 281. Dhumrahva
 282. Dhumrapatra
 283. Dhunvana
 284. Dhupa
 285. Dhupana
 286. Dhupayoga
 287. Dhupayogaratnamala
 288. Dhupitambara
 289. Dhurdhara
 290. Dhurdhura
 291. Dhurdhuradi
 292. Dhurdhurairandadi
 293. Dhurya
 294. Dhusara
 295. Dhusarapatrika
 296. Dhvaja
 297. Dhvajabhanga
 298. Dhvajadruma
 299. Dhvankshadani
 300. Dhvankshadanti
 301. Dhvankshajangha
 302. Dhvankshamaci
 303. Dhvankshanakhi
 304. Dhvankshanasa
 305. Dhvankshanashini
 306. Dhvankshanasika
 307. Dhvankshatunda
 308. Dhvankshika
 309. Dhvanksholi
 310. Dhyamaka
 311. Dhyana
 312. Dhyayati
 313. Digdarshana
 314. Digdha
 315. Digdhagala
 316. Digdhaviddha
 317. Dina
 318. Dinacarya
 319. Dinacaryaprakarana
 320. Dinamukha
 321. Dindimanaka
 322. Dindimanavaka
 323. Dineshavalli
 324. Dineshavallyadi
 325. Dipa
 326. Dipaka
 327. Dipana
 328. Dipaniya
 329. Dipavidhi
 330. Dipta
 331. Diptapakasannibha
 332. Diptateja
 333. Dipti
 334. Dipya
 335. Dipyadi
 336. Dipyaka
 337. Dipyakadi
 338. Dirgha
 339. Dirghabaluka
 340. Dirghadandi
 341. Dirghakanda
 342. Dirghakantaka
 343. Dirghamula
 344. Dirghapadapa
 345. Dirghapallava
 346. Dirghaparni
 347. Dirghapatra
 348. Dirghapatraka
 349. Dirghapatri
 350. Dirghapatrika
 351. Dirghapattra
 352. Dirghaphala
 353. Dirghashakha
 354. Dirghashakhika
 355. Dirghashuka
 356. Dirghaskandha
 357. Dirghasutrata
 358. Dirghavalli
 359. Dirghavritta
 360. Dirghayu
 361. Dirghocchavasa
 362. Dirna
 363. Diryatavadha
 364. Ditena
 365. Divasadvandama
 366. Divasvapa
 367. Divasvapna
 368. Divya
 369. Divyagandha
 370. Divyajala
 371. Divyalata
 372. Divyasarpa
 373. Divyateja
 374. Dodak
 375. Dodaka
 376. Dodava
 377. Dodhi
 378. Dodi
 379. Dohadeccha
 380. Dolayamtra
 381. Dorali
 382. Dorli
 383. Dosha
 384. Doshacaya
 385. Doshaghna
 386. Doshaka
 387. Doshakleshi
 388. Doshala
 389. Doshanirmukta
 390. Doshavakta
 391. Doshavinigraha
 392. Doshaviruddha
 393. Draksha
 394. Drakshabhayadi
 395. Drakshadi
 396. Drakshaphalopama
 397. Drakshastabaka
 398. Drashta
 399. Drava
 400. Dravadravya
 401. Dravadravyavidhi
 402. Dravaka
 403. Dravakagana
 404. Dravannopacareta
 405. Dravanti
 406. Dravata
 407. Dravatpatri
 408. Dravavarti
 409. Dravya
 410. Dravyaguna
 411. Dravyagunaguna
 412. Dridha
 413. Dridhabala
 414. Dridhabija
 415. Dridhacchada
 416. Dridhahasta
 417. Dridhakanda
 418. Dridhakarnapali
 419. Dridhalata
 420. Dridhapada
 421. Dridhapadi
 422. Dridhata
 423. Dridhavalka
 424. Dridhavasasa
 425. Dridhikarana
 426. Drikprasada
 427. Drishada
 428. Drishtakarman
 429. Drishtanta
 430. Drishtarishta
 431. Drishti
 432. Drishtikrit
 433. Drishtimandala
 434. Drishtiprasada
 435. Drishtivadha
 436. Drishtva
 437. Drona
 438. Dronapushpi
 439. Droni
 440. Dru
 441. Druma
 442. Drumaruha
 443. Drupadi
 444. Drutabhashana
 445. Drutabuddhi
 446. Drutadrava
 447. Drutagati
 448. Ducchaya
 449. Duddhala
 450. Dudhali
 451. Dudhila
 452. Dugdha
 453. Dugdhanika
 454. Dugdhapheni
 455. Dugdheccha
 456. Dugdhika
 457. Duhkha
 458. Duhkhapurishapravartana
 459. Duhkhashila
 460. Duhkhavedana
 461. Duhkhayu
 462. Duhkhita
 463. Duhkhopacarata
 464. Duhsparsha
 465. Dulagondi
 466. Dundubhi
 467. Dundubhisvaniya
 468. Durabhigraha
 469. Duradharsha
 470. Duradhmana
 471. Duralabha
 472. Duralabhadi
 473. Duralakshyatama
 474. Duralambha
 475. Durantikasthadarshana
 476. Durbhaga
 477. Durdharsha
 478. Durdina
 479. Durgraha
 480. Durhara
 481. Durjara
 482. Durjarata
 483. Durjata
 484. Durlabha
 485. Durmana
 486. Durmara
 487. Durmelalohadvayamelana
 488. Durmoha
 489. Durnama
 490. Durnaman
 491. Durupakrama
 492. Durva
 493. Durvadi
 494. Durvagulucyadi
 495. Durvailadi
 496. Durvarna
 497. Durvavarna
 498. Dusaka
 499. Dusaraitige
 500. Dushcakrama
 501. Dushika
 502. Dushivisha
 503. Dushpradharsha
 504. Dushpradharshini
 505. Dushta
 506. Dushtacetasa
 507. Dushtajala
 508. Dushtajalasruti
 509. Dushtavrana
 510. Dushya
 511. Dusita
 512. Dusparsha
 513. Dusparshaka
 514. Dusparshakadi
 515. Dusprik
 516. Dussaha
 517. Duta
 518. Dutalakshana
 519. Duyana
 520. Dvaimatrika
 521. Dvandva
 522. Dvayamgula
 523. Dvesha
 524. Dvidha
 525. Dvidhaushtha
 526. Dvigunaguggulu
 527. Dvijadvesha
 528. Dvijapriya
 529. Dvijaroga
 530. Dvijirakadi
 531. Dvikalabhojana
 532. Dvinishadi
 533. Dvipancamuladi
 534. Dvipi
 535. Dvipika
 536. Dvipin
 537. Dvipishatru
 538. Dvisamkhya
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: