Ayurveda glossary, starting with ‘v’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Ayurveda glossary, starting with the letter “v”, contains 819 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Vabhru
 2. Vaca
 3. Vacacurna
 4. Vacadi
 5. Vacaharitakyadi
 6. Vacashvagandhadi
 7. Vacataila
 8. Vada
 9. Vadakkumnatha
 10. Vadana
 11. Vadhana
 12. Vadraila
 13. Vagbhanga
 14. Vagbhata
 15. Vagbhatakhandanamandana
 16. Vaggraha
 17. Vagunjara
 18. Vagusa
 19. Vahata
 20. Vahi
 21. Vahni
 22. Vahnidipaka
 23. Vahnisamtapta
 24. Vahnishikha
 25. Vahnisudurbala
 26. Vaicitya
 27. Vaidalavarga
 28. Vaidehi
 29. Vaidhatri
 30. Vaidurya
 31. Vaiduryapatra
 32. Vaidya
 33. Vaidyabhaga
 34. Vaidyadeshika
 35. Vaidyakasara
 36. Vaidyakashabdasindhu
 37. Vaidyamanin
 38. Vaidyavallabha
 39. Vaidyavashaga
 40. Vaijayanti
 41. Vaikalya
 42. Vaikaranja
 43. Vaikrityendriya
 44. Vaiparityalajjalu
 45. Vairasya
 46. Vairecanigulika
 47. Vaishakha
 48. Vaishakhi
 49. Vaisheshika
 50. Vaisheshikaguna
 51. Vaishijata
 52. Vaishnavi
 53. Vaishvanaraghrita
 54. Vaisvarya
 55. Vaivarṇya
 56. Vajidanta
 57. Vajigandha
 58. Vajikarana
 59. Vajikaranatantra
 60. Vajina
 61. Vajini
 62. Vajra
 63. Vajrakantaka
 64. Vajramuli
 65. Vajrapushpa
 66. Vajrasadrisha
 67. Vajrasthishrinkhala
 68. Vakra
 69. Vakradarshana
 70. Vakragati
 71. Vakrashalya
 72. Vaksanga
 73. Vaksha
 74. Vaksharuk
 75. Vakshas
 76. Vaktra
 77. Vaktrashalya
 78. Vaktravadya
 79. Vakuci
 80. Vakucika
 81. Vakyadosha
 82. Vakyapradipika
 83. Vakyaprashamsa
 84. Vala
 85. Valaka
 86. Valaya
 87. Valguja
 88. Valguli
 89. Valhika
 90. Vali
 91. Valinasha
 92. Valka
 93. Valkala
 94. Valkalavastra
 95. Valla
 96. Vallai-vikalu
 97. Vallaka
 98. Vallari
 99. Valli
 100. Vallikantakarika
 101. Vallipancamula
 102. Vallisurna
 103. Vallulavai
 104. Valmika
 105. Valmikashikharakara
 106. Valuka
 107. Valukaila
 108. Vama
 109. Vamana
 110. Vamanopaga
 111. Vamathu
 112. Vamavarta
 113. Vami
 114. Vamkanala
 115. Vamsha
 116. Vamshalocana
 117. Vamshankura
 118. Vamshapatra
 119. Vamshi
 120. Vamya
 121. Van-bhanta
 122. Van-Kakoda
 123. Vana
 124. Vanacandrika
 125. Vanahva
 126. Vanaja
 127. Vanaji
 128. Vanamallika
 129. Vanamudga
 130. Vanamunga
 131. Vanapunkha
 132. Vanapushpa
 133. Vanara
 134. Vanari
 135. Vanashringataka
 136. Vanashukari
 137. Vanaspati
 138. Vanaspatya
 139. Vanastha
 140. Vanatiktaka
 141. Vanaudada
 142. Vanavasi
 143. Vanavilasini
 144. Vanavriksha
 145. Vanavrintaki
 146. Vandaka
 147. Vandakacurna
 148. Vandala
 149. Vandaniya
 150. Vandhya
 151. Vandhyakarkotaka
 152. Vandhyakarkotaki
 153. Vandhyata
 154. Vandhyatva
 155. Vanga
 156. Vanhidamani
 157. Vanjula
 158. Vankshana
 159. Vankshanavedana
 160. Vankuda
 161. Vannigraha
 162. Vanodbhava
 163. Vansan
 164. Vantada
 165. Vanya
 166. Vanyasya
 167. Vapi
 168. Vapita
 169. Vapitashali
 170. Vapya
 171. Vara
 172. Varada
 173. Varadayi
 174. Varadi
 175. Varaha
 176. Varahakarni
 177. Varahapatri
 178. Varahi
 179. Varahika
 180. Varahyadi
 181. Varaka
 182. Varanadi
 183. Varanarkadi
 184. Varanga
 185. Varapota
 186. Vararuci
 187. Varatiktaka
 188. Varattumannal
 189. Varca
 190. Vardhamana
 191. Vardharo
 192. Vari
 193. Varibaladi
 194. Varicarin
 195. Variha
 196. Varija
 197. Varijivantyadi
 198. Varishaya
 199. Varishtha
 200. Varivallabha
 201. Variviprahata
 202. Variyasi
 203. Varmakantaka
 204. Varmi
 205. Varna
 206. Varnabhramsha
 207. Varnakrit
 208. Varnanasha
 209. Varnapaghata
 210. Varnapranasha
 211. Varnataru
 212. Varnavaimalya
 213. Varnavasha
 214. Varnavati
 215. Varnavikriti
 216. Varnavinasha
 217. Varnopatapa
 218. Varṇya
 219. Varsha
 220. Varshabhava
 221. Varshabhu
 222. Varshabhuvilvadi
 223. Varshaketu
 224. Varshapushpa
 225. Varshika
 226. Varshiki
 227. Varshopalagolaka
 228. Varta
 229. Vartaka
 230. Vartakadi
 231. Vartaki
 232. Vartakini
 233. Varti
 234. Vartika
 235. Vartimadhyama
 236. Vartira
 237. Vartiraka
 238. Vartivatasnehakalka
 239. Vartma
 240. Vartmasankoca
 241. Vartta
 242. Varttaka
 243. Varttaki
 244. Varttakin
 245. Varttakini
 246. Varttaku
 247. Varttika
 248. Vartula
 249. Varuka
 250. Varuna
 251. Varunadi
 252. Varuni
 253. Vasa
 254. Vasadani
 255. Vasaka
 256. Vasamishra
 257. Vasana
 258. Vasanavela
 259. Vasani
 260. Vasanta
 261. Vasantaduti
 262. Vasantapushpa
 263. Vasantika
 264. Vasatulya
 265. Vasgunni
 266. Vashira
 267. Vashpakshi
 268. Vasi
 269. Vasishthasmriti
 270. Vastagandha
 271. Vastragalita
 272. Vastranishpidana
 273. Vastrantri
 274. Vastraranga
 275. Vastu
 276. Vastugunaguna
 277. Vastuka
 278. Vastukashakata
 279. Vastyamayantakaghrita
 280. Vasucchidra
 281. Vasudeva
 282. Vasudevi
 283. Vasuka
 284. Vasuki
 285. Vasumati
 286. Vasundha
 287. Vasundhara
 288. Vata
 289. Vatadosha
 290. Vatadvesha
 291. Vataghna
 292. Vataghni
 293. Vataha
 294. Vatahara
 295. Vataja Granthi
 296. Vataja Vriddhi
 297. Vatajit
 298. Vataka
 299. Vatakantaka
 300. Vatakopana
 301. Vatakrit
 302. Vatapaha
 303. Vatapatri
 304. Vatapitta
 305. Vatapittahara
 306. Vataprashamana
 307. Vataprasravana
 308. Vatapurnata
 309. Vatarakta
 310. Vatari
 311. Vatasamshamana
 312. Vatasanga
 313. Vatashanitaila
 314. Vatashringyadi
 315. Vatavyadhi
 316. Vatayantra
 317. Vati
 318. Vatiga
 319. Vatigama
 320. Vatika
 321. Vatingana
 322. Vatsadani
 323. Vatsaka
 324. Vatsakabija
 325. Vatsakadikvatha
 326. Vatsanabha
 327. Vatu
 328. Vatya
 329. Vatyabhidhana
 330. Vatyahva
 331. Vatyamanda
 332. Vatyapushpi
 333. Vatyapushpika
 334. Vaya
 335. Vayahstha
 336. Vayahsthapana
 337. Vayalcculli
 338. Vayampadi
 339. Vayampu
 340. Vayas
 341. Vayasadani
 342. Vayasahva
 343. Vayasau
 344. Vayasi
 345. Vayasolika
 346. Vayastha
 347. Vayasthapana
 348. Vayaviya
 349. Vayaviyakshetra
 350. Vayavyadravya
 351. Vaypunnu
 352. Vayu
 353. Vayukopa
 354. Vayuksobha
 355. Vayusambhava
 356. Vayusancara
 357. Vayvagni
 358. Vedanasthapana
 359. Vedha
 360. Vedhanika
 361. Vega
 362. Vegantara
 363. Veganusara
 364. Vegasravi
 365. Vegavat
 366. Vekhanda
 367. Velajvara
 368. Vellai-nauci
 369. Vellari
 370. Vellila
 371. Vempali
 372. Vendai
 373. Veni
 374. Venuyava
 375. Vepana
 376. Vepathu
 377. Veppadi
 378. Veppu
 379. Vesavara
 380. Veshavarabha
 381. Veshavaradi
 382. Veshtana
 383. Veshtika
 384. Vetasa
 385. Vetiveria Zizanoides
 386. Vetragra
 387. Vetravata
 388. Vetta
 389. Vetti
 390. Vibaddhasambaddhamukha
 391. Vibandha
 392. Vibandhadhovayu
 393. Vibandhahridaya
 394. Vibhaga
 395. Vibhakta
 396. Vibhandi
 397. Vibhanjana
 398. Vibhatsaceshta
 399. Vibhavarivilasa
 400. Vibhinneneva
 401. Vibhitaka
 402. Vibhitakadi
 403. Vibhitaki
 404. Vibhrantaceta
 405. Vibhrantadarshana
 406. Vibhu
 407. Vicakshana
 408. Vicara
 409. Vicarcika
 410. Vicarika
 411. Vicetana
 412. Vicitrarupadarshana
 413. Vida
 414. Vidagdha
 415. Vidaha
 416. Vidahi
 417. Vidala
 418. Vidalanna
 419. Vidalapadaka
 420. Vidalapaka
 421. Vidali
 422. Vidanga
 423. Vidarana
 424. Vidari
 425. Vidarigandha
 426. Vidarigandhadi
 427. Vidarika
 428. Vidarikanda
 429. Vidaryadi
 430. Vidbhedin
 431. Viddha
 432. Vidhana
 433. Vidhara
 434. Vidhavana
 435. Vidhi
 436. Vidhupananasika
 437. Vidirnadrishtimandala
 438. Vidradhi
 439. Vidrumasannibha
 440. Vidula
 441. Vidvesha
 442. Vidya
 443. Vidyadharayantra
 444. Vidyotini
 445. Vidyujjvala
 446. Vigandhika
 447. Vigatalakshmi
 448. Vighata
 449. Vigrathita
 450. Viharapara
 451. Vihvala
 452. Vijala
 453. Vijaprasu
 454. Vijaya
 455. Vijihakshi
 456. Vijihma
 457. Vijihmabhru
 458. Vijjulika
 459. Vijnana
 460. Vijnaneshvariya
 461. Vijneyarthaprakashika
 462. Vijrimbhika
 463. Vijrimbhita
 464. Vikaca
 465. Vikalpa
 466. Vikalpasamarthya
 467. Vikankata
 468. Vikara
 469. Vikarana
 470. Vikarnanasika
 471. Vikartana
 472. Vikartika
 473. Vikasarodhamane
 474. Vikasita
 475. Vikasvara
 476. Vikiranamutra
 477. Vikkam
 478. Vikotha
 479. Vikranta
 480. Vikrantamukha
 481. Vikritakala
 482. Vikritakshi
 483. Vikritavayu
 484. Vikriti
 485. Vikritodaka
 486. Vikrocana
 487. Vikshanasahatva
 488. Vikshepa
 489. Vikshepana
 490. Vikshirini
 491. Vikujana
 492. Vikunana
 493. Vila
 494. Vilanga
 495. Vilangadi
 496. Vilangasaradi
 497. Vilapa
 498. Vilayati-tulas
 499. Vilenekki
 500. Vilepa
 501. Vilepi
 502. Vilocana
 503. Vilodana
 504. Vilomadhovayu
 505. Vilunapaksha
 506. Vilvadi
 507. Vilvamuladi
 508. Vilyal
 509. Vilyalveradi
 510. Vimala
 511. Vimanasthana
 512. Vimardaka
 513. Vimarga
 514. Vimlapana
 515. Vimoha
 516. Vimukta
 517. Vimumcati
 518. Vimvate
 519. Vinadyapurishapravartana
 520. Vinagnabhava
 521. Vinama
 522. Vinamyamutra
 523. Vinasha
 524. Vinashtamamlatajata
 525. Vinashtavak
 526. Vindhya
 527. Vinidra
 528. Vinishtavak
 529. Vinishthivana
 530. Vinmarga
 531. Vipadi
 532. Vipadika
 533. Vipaka
 534. Viparita
 535. Viparyayabuddhi
 536. Vipasha
 537. Vipashyan
 538. Viphala
 539. Vipina
 540. Viplutakshi
 541. Viprakirna
 542. Vipralapa
 543. Vipulasrava
 544. Vipusha
 545. Vipuyaka
 546. Vira
 547. Virakinveradi
 548. Viramitashabda
 549. Virapatrika
 550. Virasa
 551. Virasasyata
 552. Viratarvadi
 553. Virayana
 554. Virecana
 555. Virecanadravya
 556. Virecanopaga
 557. Vireka
 558. Virekavaishamya
 559. Viri
 560. Virocana
 561. Virodana
 562. Virodha
 563. Viruddhahara
 564. Viruddhavyadhi
 565. Virudh
 566. Virudlata
 567. Virudvarga
 568. Virupa
 569. Virupakshi
 570. Viruthaka
 571. Virya
 572. Viryadosha
 573. Viryastambhana
 574. Viryaviruddhashniyata
 575. Viryavriddhikara
 576. Visada
 577. Visahata
 578. Visakantaka
 579. Visakhapara
 580. Visamhatahanu
 581. Visamjna
 582. Visamjnata
 583. Visarada
 584. Visarga
 585. Visargakala
 586. Visarini
 587. Visarpa
 588. Visarpaprada
 589. Visarpini
 590. Vish
 591. Visha
 592. Vishacikitsa
 593. Vishad
 594. Vishadata
 595. Vishadhishthana
 596. Vishadru
 597. Vishaghatiyoga
 598. Vishaghna
 599. Vishaghni
 600. Vishaha
 601. Vishahantri
 602. Vishakantakini
 603. Vishakanya
 604. Vishakha
 605. Vishala
 606. Vishalakshi
 607. Vishalata
 608. Vishalya
 609. Vishalyadi
 610. Vishama
 611. Vishamadrishtimandala
 612. Vishamagni
 613. Vishamajvara
 614. Vishamashana
 615. Vishamavinatanguli
 616. Vishamushti
 617. Vishani
 618. Vishanika
 619. Vishapaha
 620. Vishaprada
 621. Vishari
 622. Vishasadbhava
 623. Vishasambhava
 624. Vishashrayasthana
 625. Vishasudana
 626. Vishatantra
 627. Vishavalli
 628. Vishavarga
 629. Vishavirya
 630. Vishaya
 631. Vishayeshvasakta
 632. Vishesha
 633. Vishirna
 634. Vishirnabandhanadanta
 635. Vishirnaroma
 636. Vishkira
 637. Vishlesha
 638. Vishleshajanu
 639. Vishlishta
 640. Vishlishtadanta
 641. Vishnukranta
 642. Vishnuvallabha
 643. Vishodhani
 644. Vishopadrava
 645. Vishopasarga
 646. Vishra
 647. Vishrabdha
 648. Vishramana
 649. Vishranta
 650. Vishtambha
 651. Vishtambhadhovayu
 652. Vishtambhajit
 653. Vishtambhin
 654. Vishtika
 655. Vishushkabhavakshi
 656. Vishva
 657. Vishvabhayadi
 658. Vishvabheshaja
 659. Vishvaci
 660. Vishvadeva
 661. Vishvadi
 662. Vishvagranthi
 663. Vishvailadi
 664. Vishvakhya
 665. Vishvaksena
 666. Vishvambhara
 667. Vishvaparni
 668. Vishvarkadi
 669. Vishvaushadha
 670. Vishveshvarapandita
 671. Vishyanda
 672. Viskhapra
 673. Vismapana
 674. Visphota
 675. Visragandha
 676. Visragandhita
 677. Vistara
 678. Vistirna
 679. Visucika
 680. Vitanda
 681. Vitapa
 682. Vitapi
 683. Vitasagandha
 684. Vitasti
 685. Vitbandha
 686. Vitchardi
 687. Vitgandha
 688. Vithi
 689. Vitibhava
 690. Vitrasana
 691. Vitunna
 692. Vitunnika
 693. Vivarana
 694. Vivarnatva
 695. Vivartaushtha
 696. Vivartavada
 697. Vivartita
 698. Viveka
 699. Vividhapakabhasmatailadinirmana
 700. Vividhashitapitiya
 701. Vivikteccha
 702. Vivrita
 703. Vivritatamukha
 704. Viyata
 705. Vodha
 706. Vokadi
 707. Vraiheya
 708. Vrana
 709. Vranaharaka
 710. Vranahrit
 711. Vranaketu
 712. Vranaropana
 713. Vranashodhana
 714. Vranashukla
 715. Vranaviropanataila
 716. Vranayadhovayu
 717. Vrata
 718. Vratati
 719. Vriddha
 720. Vriddhadaruka
 721. Vriddhasushruta
 722. Vriddhi
 723. Vriddhibala
 724. Vriddhida
 725. Vriddhidatri
 726. Vriddhikarnika
 727. Vrihi
 728. Vrihiparnika
 729. Vrika
 730. Vrikadhumaka
 731. Vriki
 732. Vriksha
 733. Vriksha-dvipin
 734. Vrikshadani
 735. Vrikshaka
 736. Vriksharuha
 737. Vrikshashayika
 738. Vrikshavan
 739. Vrikshavarga
 740. Vrikshayurveda
 741. Vrinta
 742. Vrintaka
 743. Vrintaki
 744. Vrisha
 745. Vrishabhakshi
 746. Vrishadamsha
 747. Vrishagandha
 748. Vrishana
 749. Vrishata
 750. Vrishatparni
 751. Vrishcana
 752. Vrishcika
 753. Vrishcikali
 754. Vrishcikarni
 755. Vrishcikavisha
 756. Vrishcira
 757. Vrishciva
 758. Vrishti
 759. Vrishya
 760. Vrishyagandhika
 761. Vrishyakanda
 762. Vrishyavallika
 763. Vrishyayoga
 764. Vritta
 765. Vrittabija
 766. Vrittakosha
 767. Vrittaparni
 768. Vrittapatra
 769. Vrittapatrika
 770. Vrittaphala
 771. Vrittapushpa
 772. Vrittayattama
 773. Vritti
 774. Vrittikara
 775. Vrityartha
 776. Vyadha
 777. Vyadhi
 778. Vyadhikshamatva
 779. Vyadhita
 780. Vyaghra
 781. Vyaghradala
 782. Vyaghri
 783. Vyaghribaladi
 784. Vyaghryadi
 785. Vyakhya
 786. Vyakhyana
 787. Vyakhyasara
 788. Vyakosha
 789. Vyaktagandha
 790. Vyakti
 791. Vyakulatvakarna
 792. Vyaladamshtra
 793. Vyalidha
 794. Vyalupta
 795. Vyana
 796. Vyanavata
 797. Vyanavayu
 798. Vyanga
 799. Vyanjanakeshi
 800. Vyanjanavarga
 801. Vyapadeshastubhuyasa
 802. Vyasa
 803. Vyathana
 804. Vyathitaceta
 805. Vyavartaka
 806. Vyavasaya
 807. Vyavasthitatva
 808. Vyavayi
 809. Vyayama
 810. Vyayamasahatva
 811. Vyayamashakti
 812. Vyomavalli
 813. Vyosha
 814. Vyoshacurna
 815. Vyoshadi
 816. Vyoshagnyadi
 817. Vyoshailadi
 818. Vyudasa
 819. Vyushita
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: