Ayurveda glossary, starting with ‘e’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Ayurveda glossary, starting with the letter “e”, contains 32 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Edagaja
 2. Ekakushtha
 3. Ekanayaka
 4. Ekanayakaghrita
 5. Ekangavata
 6. Ekantara
 7. Ekapattrika
 8. Ekashthila
 9. Ela
 10. Eladi
 11. Elagandhika
 12. Elahva
 13. Elakaja
 14. Elakajadi
 15. Elaphala
 16. Elavalu
 17. Elavaluka
 18. Elippashanadi
 19. Elippilukkadi
 20. Elvaluka
 21. Ena
 22. Eranda
 23. Erandabijadi
 24. Erandakorandadi
 25. Erandamuladi
 26. Erandapaka
 27. Erandapatra
 28. Erandatailadi
 29. Erikkinveradi
 30. Erikku
 31. Ervaruka
 32. Etipuchchha
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: