Ayurveda glossary, starting with ‘k’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Ayurveda glossary, starting with the letter “k”, contains 656 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Kabari
 2. Kaca
 3. Kacaksha
 4. Kacamasha
 5. Kacamoda
 6. Kacapatra
 7. Kacasthali
 8. Kaccha
 9. Kacchura
 10. Kacha
 11. Kachaksha
 12. Kachamasha
 13. Kachamoda
 14. Kachapatra
 15. Kachasthali
 16. Kachchha
 17. Kachchhura
 18. Kadala
 19. Kadali
 20. Kadalikusuma
 21. Kadalikusumavataka
 22. Kadalipushpa
 23. Kadalipushpavataka
 24. Kadamba
 25. Kadambaka
 26. Kadambari
 27. Kadambarya
 28. Kadavi-Tumbari
 29. Kaddayu
 30. Kadrava
 31. Kadu-parval
 32. Kadubhopala
 33. Kaduhire
 34. Kadvi-padar
 35. Kahavatige
 36. Kahisore
 37. Kahlara
 38. Kairata
 39. Kaivartika
 40. Kaiyadevanighantu
 41. Kajali
 42. Kaka
 43. Kakabhandi
 44. Kakadani
 45. Kakadantika
 46. Kakaghni
 47. Kakahi
 48. Kakajangha
 49. Kakaksha
 50. Kakamachi
 51. Kakamachika
 52. Kakamaci
 53. Kakamacika
 54. Kakamardanka
 55. Kakamra
 56. Kakamudga
 57. Kakana
 58. Kakanasa
 59. Kakandi
 60. Kakandola
 61. Kakapilu
 62. Kakaprana
 63. Kakar
 64. Kakashimbi
 65. Kakatunda
 66. Kakatundaka
 67. Kakatundi
 68. Kaki
 69. Kakkanan-koti
 70. Kakodumbara
 71. Kakoli
 72. Kakolyadi
 73. Kaksha
 74. Kakshmana
 75. Kakubha
 76. Kakulimriga
 77. Kala
 78. Kaladana
 79. Kalakakakulimriga
 80. Kalama
 81. Kalamba
 82. Kalambaka
 83. Kalambi
 84. Kalambu
 85. Kalambuka
 86. Kalamegha
 87. Kalameshi
 88. Kalamlaja
 89. Kalana
 90. Kalapucchaka
 91. Kalapuchchhaka
 92. Kalashaka
 93. Kalashi
 94. Kalavinka
 95. Kalaya
 96. Kali
 97. Kalika
 98. Kalinga
 99. Kalka
 100. Kalmashi
 101. Kalmegha
 102. Kalpasthana
 103. Kalyani
 104. Kalyanini
 105. Kamagni
 106. Kamakali
 107. Kamala
 108. Kamalottara
 109. Kambhoji
 110. Kamboji
 111. Kambumalini
 112. Kambupushpi
 113. Kampilla
 114. Kampillaka
 115. Kamsamulapishta
 116. Kamsika
 117. Kamsya
 118. Kamsyapatra
 119. Kanaka
 120. Kanakakshiri
 121. Kanakaprabha
 122. Kanakapushpi
 123. Kanakaraka
 124. Kanamula
 125. Kanana
 126. Kancamara
 127. Kancana
 128. Kancanara
 129. Kancanaraka
 130. Kancara-ghas
 131. Kanchamara
 132. Kanchana
 133. Kanchanara
 134. Kanchanaraka
 135. Kanchivataka
 136. Kancivataka
 137. Kanda
 138. Kandagranthin
 139. Kandakanta
 140. Kandakatuka
 141. Kandala
 142. Kandamrita
 143. Kandan-katiri
 144. Kandaphala
 145. Kandapunkha
 146. Kandara
 147. Kandarohini
 148. Kandaruha
 149. Kandashakha
 150. Kandavalli
 151. Kandira
 152. Kandodbhava
 153. Kandu
 154. Kandughna
 155. Kandula
 156. Kanghi
 157. Kangu
 158. Kanguni
 159. Kanjika
 160. Kanjivataka
 161. Kanka
 162. Kanku
 163. Kanta
 164. Kantaka
 165. Kantakaluka
 166. Kantakapancamula
 167. Kantakapanchamula
 168. Kantakari
 169. Kantakarika
 170. Kantakini
 171. Kantakiphala
 172. Kantalu
 173. Kantapattrika
 174. Kantaphala
 175. Kantapunkha
 176. Kantapunkhika
 177. Kantapushpa
 178. Kantara
 179. Kantatanu
 180. Kantavrintaki
 181. Kante-gokhru
 182. Kanthanadi
 183. Kanthiravi
 184. Kanthya
 185. Kanti
 186. Kantida
 187. Kapala
 188. Kapateshvari
 189. Kapha
 190. Kaphabhrit
 191. Kaphaghna
 192. Kaphaja
 193. Kaphaja Granthi
 194. Kaphaja Vriddhi
 195. Kaphanud
 196. Kaphapranud
 197. Kaphari
 198. Kapharoga
 199. Kaphavataghna
 200. Kaphavatahrit
 201. Kapikacchu
 202. Kapikacchuphalopama
 203. Kapikachchhu
 204. Kapikachchhuphalopama
 205. Kapinjala
 206. Kapiromaphala
 207. Kapitana
 208. Kapittha
 209. Kapitthaphala
 210. Kapota
 211. Kapurakacari
 212. Kapurakachari
 213. Karabhadanika
 214. Karabhapriya
 215. Karaka
 216. Karakabhava
 217. Karala
 218. Karamarda
 219. Karambha
 220. Karandava
 221. Karanja
 222. Karaparṇa
 223. Karavalli
 224. Karavi
 225. Karavira
 226. Karbu
 227. Karbudara
 228. Karcari
 229. Karchari
 230. Karela
 231. Kareli
 232. Karikabhashya
 233. Karira
 234. Kariyattu
 235. Karkandhu
 236. Karkasha
 237. Karkashacchada
 238. Karkashachchhada
 239. Karkataka
 240. Karkatashringi
 241. Karkatashringika
 242. Karkati
 243. Karkotaka
 244. Karkotika
 245. Karle
 246. Karma
 247. Karmabodhaka
 248. Karnapuraka
 249. Karnaroga
 250. Karnasphota
 251. Karpasa
 252. Karporgam
 253. Karpura
 254. Karpuranalika
 255. Karsha
 256. Kartika
 257. Kartoli
 258. Karunamalli
 259. Karvaḍādī
 260. Karviradi
 261. Karviradivarga
 262. Kasa
 263. Kasabhanjana
 264. Kasahara
 265. Kasajit
 266. Kasamarda
 267. Kasamardaka
 268. Kasamardana
 269. Kasari
 270. Kashaya
 271. Kasheru
 272. Kasheruka
 273. Kashimimamsa
 274. Kashiraja
 275. Kashmarya
 276. Kashmira
 277. Kashthavallika
 278. Kashya
 279. Kashyapasamhita
 280. Kashyapi
 281. Kasturi
 282. Katabhi
 283. Kataka
 284. Katakarna
 285. Katakarnaka
 286. Kataki
 287. Katambhara
 288. Kathillaka
 289. Kathina
 290. Kathinjara
 291. Katphala
 292. Kattu-aladun
 293. Kattu-puttola
 294. Katu
 295. Katubhadra
 296. Katugranthi
 297. Katuka
 298. Katukavalli
 299. Katukkodi
 300. Katulauki
 301. Katuphala
 302. Katurohini
 303. Katuta
 304. Katutiktaka
 305. Katutumbi
 306. Katutumbini
 307. Katutundi
 308. Katutundika
 309. Katuvartaki
 310. Katvi
 311. Kauch
 312. Kaupa
 313. Kaupadi
 314. Kaushikya
 315. Kauti
 316. Kavacandi
 317. Kavachandi
 318. Kavara
 319. Kaveri
 320. Kaya
 321. Kayastha
 322. Kedara
 323. Kedarajata
 324. Keluta
 325. Kembuka
 326. Kesara
 327. Kesarika
 328. Kesarin
 329. Kesharha
 330. Keshari
 331. Kesharuha
 332. Keshavardhini
 333. Keshya
 334. Ketaki
 335. Ketakipatra
 336. Kevalanna
 337. Kewanch
 338. Khadga
 339. Khadgin
 340. Khadira
 341. Khaj-kabili
 342. Khala
 343. Khali
 344. Khalitya
 345. Khanda
 346. Khandava
 347. Khandika
 348. Khaṇi
 349. Khanjarita
 350. Khapat
 351. Khara
 352. Kharagandha
 353. Kharakashthika
 354. Kharamanjari
 355. Kharaparnini
 356. Kharapatri
 357. Kharapattra
 358. Kharatva
 359. Kharenti
 360. Khareti
 361. Kharjura
 362. Kharpara
 363. Kharva
 364. Khavalli
 365. Khecara
 366. Khechara
 367. Kheksa
 368. Khesari
 369. Khetraubat-atibala
 370. Khicca
 371. Khichcha
 372. Khila
 373. Khirihitti
 374. Khulkhul
 375. Khuraparni
 376. Kilala
 377. Kilata
 378. Kilima
 379. Kiluli-luppa
 380. Kiluppai
 381. Kimshuka
 382. Kinihi
 383. Kinja
 384. Kinva
 385. Kiramalaka
 386. Kiratatikta
 387. Kiratatiktadigana
 388. Kiritatikta
 389. Kirnapushpa
 390. Kishalaya
 391. Kisharoma
 392. Kitava
 393. Kitavisha
 394. Kitima
 395. Kitta
 396. Klama
 397. Klamahara
 398. Kleda
 399. Kledaka
 400. Kledakakapha
 401. Klim
 402. Klinna
 403. Klitani
 404. Kodrava
 405. Kodravaka
 406. Kodravina
 407. Koggili
 408. Kohalavate
 409. Kokamata
 410. Kokila
 411. Kola
 412. Kolingi
 413. Kolkuponna
 414. Kolponna
 415. Konalaka
 416. Kondaphala
 417. Konga
 418. Konkana
 419. Koradusha
 420. Koradushaka
 421. Kosaphala
 422. Koshakara
 423. Koshali
 424. Koshastha
 425. Koshataki
 426. Koshnambu
 427. Koshtha
 428. Koshthanga
 429. Kotara
 430. Kotarapushpi
 431. Kottakaraka
 432. Kounch
 433. Kovaikai
 434. Kovidara
 435. Koyal
 436. Koyashti
 437. Koyashtika
 438. Krakara
 439. Kramuka
 440. Kramukaprasuna
 441. Kraunca
 442. Krauncadana
 443. Krauncha
 444. Kraunchadana
 445. Krim
 446. Krimi
 447. Krimighna
 448. Kriminud
 449. Krimipranud
 450. Krisara
 451. Krisarodana
 452. Krishi
 453. Krishika
 454. Krishna
 455. Krishnabheda
 456. Krishnachudika
 457. Krishnacudika
 458. Krishnagaura
 459. Krishnakarkataka
 460. Krishnala
 461. Krishnamatsya
 462. Krishnapaka
 463. Krishnaphala
 464. Krishnasarpa
 465. Krishnasarshapa
 466. Krishnatandula
 467. Krishnavallika
 468. Krishnavamsha
 469. Krishnaveni
 470. Krishnavrihi
 471. Krishnavrinta
 472. Kritacchidra
 473. Kritachchhidra
 474. Kritamala
 475. Kritanjali
 476. Kritanna
 477. Kritannavarga
 478. Kritasura
 479. Kritavedhana
 480. Kriyasara
 481. Krodakanta
 482. Krodhapaitya
 483. Kroshtukamekhala
 484. Kroshtukapucchika
 485. Kroshtukapuchchhika
 486. Krura
 487. Kshaireya
 488. Ksham
 489. Kshama
 490. Kshara
 491. Ksharambu
 492. Ksharasutra
 493. Kshaudra
 494. Kshauma
 495. Kshauni
 496. Kshava
 497. Kshavaka
 498. Kshavika
 499. Kshayaka
 500. Kshemakutuhala
 501. Kshemasharman
 502. Kshetra
 503. Kshetraduti
 504. Kshetraja
 505. Kshipra
 506. Kshira
 507. Kshirabhava
 508. Kshiradi
 509. Kshiradiprakaraṇa
 510. Kshiradivarga
 511. Kshirakakoli
 512. Kshirakrita
 513. Kshiramadhura
 514. Kshiramorata
 515. Kshiranasha
 516. Kshirapaka
 517. Kshiraprakara
 518. Kshirashukla
 519. Kshiraudana
 520. Kshiravari
 521. Kshiravata
 522. Kshiravishanika
 523. Kshiravriksha
 524. Kshiravrikshapatra
 525. Kshirayashtika
 526. Kshirika
 527. Kshirivrikshapancaka
 528. Kshirivrikshapanchaka
 529. Kshirodana
 530. Kshiti
 531. Kshitibhrit
 532. Kshitija
 533. Kshitiruha
 534. Kshma
 535. Kshoda
 536. Kshudra
 537. Kshudrachirbhata
 538. Kshudracirbhata
 539. Kshudraduhsparsha
 540. Kshudraduralabha
 541. Kshudragokshura
 542. Kshudragramra
 543. Kshudrairvaru
 544. Kshudrajiva
 545. Kshudrakanta
 546. Kshudrakantakarika
 547. Kshudrakantika
 548. Kshudrakshupa
 549. Kshudrakshupavarga
 550. Kshudrakshura
 551. Kshudrapamarga
 552. Kshudraphala
 553. Kshudraroga
 554. Kshudrasaha
 555. Kshudrashanapushpi
 556. Kshudrashvasa
 557. Kshudratikta
 558. Kshudravartakini
 559. Kshudrengudi
 560. Kshupa
 561. Kshura
 562. Kshuraka
 563. Kshuranga
 564. Kshuta
 565. Kshutabhijanana
 566. Kshutaka
 567. Kshveda
 568. Kuberakshi
 569. Kubja
 570. Kucaili
 571. Kucela
 572. Kuchaili
 573. Kuchela
 574. Kudava
 575. Kuddala
 576. Kudhara
 577. Kudmala
 578. Kuja
 579. Kukad-vel
 580. Kukkubha
 581. Kukkuta
 582. Kukkutashikha
 583. Kukurvel
 584. Kulacara
 585. Kulaka
 586. Kulaksharaka
 587. Kulathi
 588. Kulattha
 589. Kulatthika
 590. Kulinga
 591. Kulingaka
 592. Kulisha
 593. Kulmasha
 594. Kumarajiva
 595. Kumari
 596. Kumbhandi
 597. Kumbhaphala
 598. Kumbhini
 599. Kumbhira
 600. Kumuda
 601. Kumudapatra
 602. Kunapajala
 603. Kunch
 604. Kunda
 605. Kundali
 606. Kundalin
 607. Kundalini
 608. Kundaru
 609. Kuntaloshira
 610. Kuranga
 611. Kurangika
 612. Kurapi
 613. Kurara
 614. Kuravata
 615. Kurcashiras
 616. Kurchashiras
 617. Kurchika
 618. Kurchikavikrita
 619. Kurcika
 620. Kurcikavikrita
 621. Kuri
 622. Kurinci
 623. Kurma
 624. Kuruha
 625. Kuruta
 626. Kuruvahaka
 627. Kuruvinda
 628. Kushmanda
 629. Kushmandaka
 630. Kushmandakavati
 631. Kushmandavataka
 632. Kushmandi
 633. Kushtha
 634. Kushthadoshapaha
 635. Kushthaghna
 636. Kushthaghni
 637. Kushthaha
 638. Kushthahantri
 639. Kushthari
 640. Kustumaburu
 641. Kustumburu
 642. Kusuma
 643. Kusumbha
 644. Kusumbhataila
 645. Kusumoccaya
 646. Kusumochchaya
 647. Kuta
 648. Kutaja
 649. Kutha
 650. Kutheraka
 651. Kutinjara
 652. Kutittiri
 653. Kutumbaka
 654. Kuvala
 655. Kvatha
 656. Kvathika
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: