Ayurveda glossary, starting with ‘k’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Ayurveda glossary, starting with the letter “k”, contains 878 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Kababa
 2. Kababacini
 3. Kabari
 4. Kaca
 5. Kacaksha
 6. Kacamasha
 7. Kacamoda
 8. Kacapatra
 9. Kacasthali
 10. Kaccha
 11. Kacchughni
 12. Kacchura
 13. Kaccura
 14. Kaccuradi
 15. Kadala
 16. Kadali
 17. Kadalikusuma
 18. Kadalikusumavataka
 19. Kadalipushpa
 20. Kadalipushpavataka
 21. Kadamba
 22. Kadambaka
 23. Kadambari
 24. Kadambarya
 25. Kadavi-Tumbari
 26. Kaddayu
 27. Kadhipatta
 28. Kadrava
 29. Kadru
 30. Kadu-parval
 31. Kadubhopala
 32. Kaduhire
 33. Kadulimba
 34. Kadvi-padar
 35. Kahavatige
 36. Kahisore
 37. Kahlara
 38. Kaidarya
 39. Kaidaryadi
 40. Kairata
 41. Kairy
 42. Kaishoraguggulu
 43. Kaivartika
 44. Kaiviṣa
 45. Kaiyadevanighantu
 46. Kajali
 47. Kaka
 48. Kakabhandi
 49. Kakadani
 50. Kakadantika
 51. Kakaghni
 52. Kakahi
 53. Kakajangha
 54. Kakaksha
 55. Kakamaci
 56. Kakamacika
 57. Kakamacyadi
 58. Kakamardanka
 59. Kakamata
 60. Kakamra
 61. Kakamudga
 62. Kakana
 63. Kakanasa
 64. Kakanasika
 65. Kakandi
 66. Kakandola
 67. Kakapilu
 68. Kakaprana
 69. Kakar
 70. Kakashimbi
 71. Kakatunda
 72. Kakatundaka
 73. Kakatundi
 74. Kaki
 75. Kakkanan-koti
 76. Kakodumbara
 77. Kakoli
 78. Kakolyadi
 79. Kaksha
 80. Kakshmana
 81. Kakubha
 82. Kakulimriga
 83. Kakva
 84. Kala
 85. Kala-toot
 86. Kaladana
 87. Kalakakakulimriga
 88. Kalalavi
 89. Kalama
 90. Kalamashi
 91. Kalamba
 92. Kalambaka
 93. Kalambi
 94. Kalambu
 95. Kalambuka
 96. Kalamegha
 97. Kalameshi
 98. Kalamlaja
 99. Kalamushkakadi
 100. Kalana
 101. Kalanc
 102. Kalancyadi
 103. Kalanja
 104. Kalanusari
 105. Kalapriyakari
 106. Kalapucchaka
 107. Kalaratri
 108. Kalasha
 109. Kalashaka
 110. Kalashi
 111. Kalatitaila
 112. Kalavancana
 113. Kalavinka
 114. Kalaya
 115. Kalayakhanja
 116. Kaleyaka
 117. Kali
 118. Kali-tulas
 119. Kalihari
 120. Kalika
 121. Kalikari
 122. Kalikataila
 123. Kalinga
 124. Kalka
 125. Kalli
 126. Kallicharadi
 127. Kallinavanitadi
 128. Kallippaladi
 129. Kallippalarasadi
 130. Kallu
 131. Kalmashi
 132. Kalmegha
 133. Kalpana
 134. Kalpasthana
 135. Kalvillal
 136. Kalyanakacurna
 137. Kalyanakaghrita
 138. Kalyanakagulika
 139. Kalyani
 140. Kalyanini
 141. Kamagni
 142. Kamakali
 143. Kamala
 144. Kamalahara
 145. Kamalottara
 146. Kamanchi
 147. Kamaphala
 148. Kamarupini
 149. Kambhoji
 150. Kamboji
 151. Kambukashtha
 152. Kambumalini
 153. Kambupushpi
 154. Kamila
 155. Kamoni
 156. Kampilla
 157. Kampillaka
 158. Kampilya
 159. Kamsa
 160. Kamsamulapishta
 161. Kamsika
 162. Kamsya
 163. Kamsyapatra
 164. Kamuku
 165. Kana
 166. Kanaka
 167. Kanakakshiri
 168. Kanakaprabha
 169. Kanakapushpi
 170. Kanakaraka
 171. Kanamula
 172. Kanana
 173. Kanapeta
 174. Kancamara
 175. Kancana
 176. Kancanara
 177. Kancanaraka
 178. Kancara-ghas
 179. Kancata
 180. Kancatadadima
 181. Kancavu
 182. Kancivataka
 183. Kanda
 184. Kandagranthin
 185. Kandakanta
 186. Kandakatuka
 187. Kandala
 188. Kandamrita
 189. Kandan-katiri
 190. Kandaphala
 191. Kandapunkha
 192. Kandara
 193. Kandarohini
 194. Kandaruha
 195. Kandashakha
 196. Kandavalli
 197. Kandira
 198. Kandodbhava
 199. Kandu
 200. Kandughna
 201. Kandula
 202. Kanghi
 203. Kangu
 204. Kanguni
 205. Kanjika
 206. Kanjivataka
 207. Kanka
 208. Kanku
 209. Kannikkurkkil
 210. Kanniradi
 211. Kanniram
 212. Kanoshanadi
 213. Kanta
 214. Kantaka
 215. Kantakaluka
 216. Kantakapancamula
 217. Kantakari
 218. Kantakarika
 219. Kantakini
 220. Kantakiphala
 221. Kantalu
 222. Kantapattrika
 223. Kantaphala
 224. Kantapunkha
 225. Kantapunkhika
 226. Kantapushpa
 227. Kantara
 228. Kantatanu
 229. Kantavrintaki
 230. Kante-gokhru
 231. Kanthanadi
 232. Kantharoga
 233. Kanthi
 234. Kanthiravi
 235. Kanthya
 236. Kanti
 237. Kantida
 238. Kanya
 239. Kapala
 240. Kapalaphodi
 241. Kapalavyadhi
 242. Kapateshvari
 243. Kapha
 244. Kaphabhrit
 245. Kaphaghna
 246. Kaphaghni
 247. Kaphaja
 248. Kaphaja Granthi
 249. Kaphaja Vriddhi
 250. Kaphanud
 251. Kaphapranud
 252. Kaphari
 253. Kapharoga
 254. Kaphavataghna
 255. Kaphavatahrit
 256. Kapikacchu
 257. Kapikacchuphalopama
 258. Kapilya
 259. Kapinjala
 260. Kapiromaphala
 261. Kapitana
 262. Kapittha
 263. Kapitthaphala
 264. Kapota
 265. Kapura-madhuri
 266. Kapurakacari
 267. Karabhadanika
 268. Karabhapriya
 269. Karaka
 270. Karakabhava
 271. Karala
 272. Karale
 273. Karali
 274. Karamarda
 275. Karambala
 276. Karambha
 277. Karambhadi
 278. Karandava
 279. Karanja
 280. Karanjabijadi
 281. Karanjadi
 282. Karantakali
 283. Karaparṇa
 284. Karaskara
 285. Karaskaradi
 286. Karatola
 287. Karatoli
 288. Karavalli
 289. Karavalyadi
 290. Karavanda
 291. Karavellaka
 292. Karavi
 293. Karavira
 294. Karbu
 295. Karbudara
 296. Karcari
 297. Karddama
 298. Karela
 299. Kareli
 300. Karihari
 301. Karikabhashya
 302. Karimpu
 303. Karira
 304. Kariuka
 305. Kariyattu
 306. Karkandhu
 307. Karkasha
 308. Karkashacchada
 309. Karkataka
 310. Karkatashringi
 311. Karkatashringika
 312. Karkati
 313. Karkidaka
 314. Karkotaka
 315. Karkotika
 316. Karle
 317. Karma
 318. Karmabodhaka
 319. Karnakshveda
 320. Karnanada
 321. Karnapuraka
 322. Karnapurana
 323. Karnapuyata
 324. Karnaroga
 325. Karnashrava
 326. Karnashula
 327. Karnasphota
 328. Karpasa
 329. Karpasabijadi
 330. Karpasadi
 331. Karpasasthyadi
 332. Karporgam
 333. Karpura
 334. Karpuradi
 335. Karpuranalika
 336. Karpurasphatikadi
 337. Karpuravallicurna
 338. Karsha
 339. Karshni
 340. Karshya
 341. Kartika
 342. Kartoli
 343. Karttotti
 344. Karunamalli
 345. Karvaḍādī
 346. Karviradi
 347. Karviradivarga
 348. Kasa
 349. Kasabhanjana
 350. Kasaghna
 351. Kasahara
 352. Kasahari
 353. Kasajit
 354. Kasali
 355. Kasamarda
 356. Kasamardaka
 357. Kasamardana
 358. Kasari
 359. Kashaya
 360. Kasheru
 361. Kasheruka
 362. Kashimimamsa
 363. Kashiraja
 364. Kashmarya
 365. Kashmira
 366. Kashthavallika
 367. Kashya
 368. Kashyapasamhita
 369. Kashyapi
 370. Kasturi
 371. Katabhi
 372. Kataka
 373. Katakarna
 374. Katakarnaka
 375. Kataki
 376. Katalati
 377. Katambhara
 378. Kate-koranti
 379. Kate-ringani
 380. Kathillaka
 381. Kathina
 382. Kathinjara
 383. Kathiyavadi
 384. Katishula
 385. Katphala
 386. Kattala
 387. Kattu-aladun
 388. Kattu-puttola
 389. Kattucena
 390. Kattucuntaghrita
 391. Kattumulaku
 392. Kattutippali
 393. Katu
 394. Katubhadra
 395. Katugranthi
 396. Katuka
 397. Katukadi
 398. Katukankarantakalyadi
 399. Katukarohini
 400. Katukavalli
 401. Katuki
 402. Katukka
 403. Katukkadi
 404. Katukkodi
 405. Katulauki
 406. Katuphala
 407. Katurohini
 408. Katurohinyadi
 409. Katuta
 410. Katutiktaka
 411. Katutiladi
 412. Katutippalyadi
 413. Katutrayadi
 414. Katutrayataila
 415. Katutrayyadi
 416. Katutumbi
 417. Katutumbini
 418. Katutundi
 419. Katutundika
 420. Katuvartaki
 421. Katvanga
 422. Katvi
 423. Kauch
 424. Kaumarabhritya
 425. Kaunta
 426. Kaunti
 427. Kaupa
 428. Kaupadi
 429. Kaushikya
 430. Kauti
 431. Kavacandi
 432. Kavara
 433. Kaveri
 434. Kaya
 435. Kayam
 436. Kayastha
 437. Kayyonni
 438. Kayyonnyadi
 439. Kedara
 440. Kedarajata
 441. Keluta
 442. Kembuka
 443. Kena
 444. Keradurvadi
 445. Keri
 446. Kerippaladi
 447. Kesara
 448. Kesarika
 449. Kesarin
 450. Keshacyuti
 451. Keshakandu
 452. Kesharha
 453. Keshari
 454. Kesharuha
 455. Keshavardhini
 456. Keshya
 457. Kesika
 458. Ketaki
 459. Ketakighrita
 460. Ketakipatra
 461. Ketakyadi
 462. Kevalanna
 463. Kewanch
 464. Khadaka-shepu
 465. Khadga
 466. Khadgin
 467. Khadira
 468. Khadiradi
 469. Khadirarishtadi
 470. Khadirasara
 471. Khadirasaradi
 472. Khaj-kabili
 473. Khaja-kuili
 474. Khaja-kuiri
 475. Khala
 476. Khali
 477. Khalitya
 478. Khanda
 479. Khandava
 480. Khandika
 481. Khaṇi
 482. Khanjarita
 483. Khapat
 484. Khara
 485. Kharacudi
 486. Kharagandha
 487. Kharakashthika
 488. Kharamanjari
 489. Kharaparnini
 490. Kharapatri
 491. Kharapattra
 492. Kharatva
 493. Kharenti
 494. Khareti
 495. Khari
 496. Kharjura
 497. Kharpara
 498. Kharva
 499. Khavalli
 500. Khecara
 501. Kheera
 502. Kheksa
 503. Khera
 504. Kherasara
 505. Khesari
 506. Khetraubat-atibala
 507. Khicca
 508. Khila
 509. Khirihitti
 510. Khoor
 511. Khulkhul
 512. Khuraparni
 513. Kicakadi
 514. Kiker
 515. Kilala
 516. Kilata
 517. Kilima
 518. Kiluli-luppa
 519. Kiluppai
 520. Kimshuka
 521. Kimshukadi
 522. Kina
 523. Kinihi
 524. Kinja
 525. Kinva
 526. Kiradi
 527. Kiramalaka
 528. Kiramcampakadi
 529. Kiratatikta
 530. Kiratatiktadigana
 531. Kiratatiktaka
 532. Kiritatikta
 533. Kirnapushpa
 534. Kishalaya
 535. Kisharoma
 536. Kitari
 537. Kitava
 538. Kitavisha
 539. Kitima
 540. Kitipa
 541. Kitta
 542. Kittadi
 543. Klama
 544. Klamahara
 545. Kleda
 546. Kledaka
 547. Kledakakapha
 548. Klim
 549. Klinna
 550. Klitani
 551. Kodrava
 552. Kodravaka
 553. Kodravina
 554. Koggili
 555. Kohalavate
 556. Kokamata
 557. Kokila
 558. Kola
 559. Koladi
 560. Kolashinda
 561. Kolasunda
 562. Kolingi
 563. Kolishna
 564. Kolkuponna
 565. Kolponna
 566. Koluppa
 567. Koluppadi
 568. Kombada
 569. Konalaka
 570. Kondaphala
 571. Konga
 572. Konkana
 573. Konna
 574. Konnappatradi
 575. Konnayiladi
 576. Koradusha
 577. Koradushaka
 578. Koranda
 579. Korandabijadi
 580. Koraphada
 581. Kosaphala
 582. Koshakara
 583. Koshali
 584. Koshastha
 585. Koshataki
 586. Koshnambu
 587. Koshtha
 588. Koshthanga
 589. Kotara
 590. Kotarapushpi
 591. Kotha
 592. Kothamira
 593. Kothimbira
 594. Kotittuva
 595. Kotiyavanakkadi
 596. Kottakaraka
 597. Kottam
 598. Kottamcukkadi
 599. Kottattenga
 600. Kotuvelyadi
 601. Kounch
 602. Kovaikai
 603. Kovidara
 604. Koyal
 605. Koyashti
 606. Koyashtika
 607. Krakara
 608. Kramuka
 609. Kramukaprasuna
 610. Kraunca
 611. Krauncadana
 612. Kricchraghni
 613. Krim
 614. Krimi
 615. Krimighna
 616. Krimijit
 617. Krimikarna
 618. Kriminud
 619. Krimipranud
 620. Krisara
 621. Krisarodana
 622. Krishi
 623. Krishika
 624. Krishna
 625. Krishnabheda
 626. Krishnacudika
 627. Krishnadi
 628. Krishnagaura
 629. Krishnakarkataka
 630. Krishnala
 631. Krishnamatsya
 632. Krishnanagaradi
 633. Krishnapaka
 634. Krishnaphala
 635. Krishnasariva
 636. Krishnasarpa
 637. Krishnasarshapa
 638. Krishnatandula
 639. Krishnatanduladi
 640. Krishnavallika
 641. Krishnavamsha
 642. Krishnaveni
 643. Krishnavrihi
 644. Krishnavrinta
 645. Kritacchidra
 646. Kritamala
 647. Kritanjali
 648. Kritanna
 649. Kritannavarga
 650. Kritasura
 651. Kritavedhana
 652. Kritya
 653. Kriyasara
 654. Krodakanta
 655. Krodhapaitya
 656. Kroshthushirshaka
 657. Kroshtukamekhala
 658. Kroshtukapucchika
 659. Krura
 660. Kshaireya
 661. Ksham
 662. Kshama
 663. Kshapa
 664. Kshara
 665. Ksharambu
 666. Ksharasutra
 667. Ksharataila
 668. Kshatakshaya
 669. Kshatriya
 670. Kshatriyakula
 671. Kshaudra
 672. Kshauma
 673. Kshauni
 674. Kshava
 675. Kshavaka
 676. Kshavathu
 677. Kshavika
 678. Kshaya
 679. Kshayaka
 680. Kshayakasa
 681. Kshemakutuhala
 682. Kshemasharman
 683. Kshetra
 684. Kshetraduti
 685. Kshetraja
 686. Kshipra
 687. Kshira
 688. Kshirabala
 689. Kshirabhava
 690. Kshiradi
 691. Kshiradiprakaraṇa
 692. Kshiradivarga
 693. Kshirakakoli
 694. Kshirakrita
 695. Kshiramadhura
 696. Kshiramorata
 697. Kshiranasha
 698. Kshirapaka
 699. Kshiraprakara
 700. Kshirashukla
 701. Kshiraudana
 702. Kshiravari
 703. Kshiravata
 704. Kshiravidari
 705. Kshiravishanika
 706. Kshiravriksha
 707. Kshiravrikshapatra
 708. Kshirayashtika
 709. Kshirika
 710. Kshiritvagadi
 711. Kshirivrikshadi
 712. Kshirivrikshapancaka
 713. Kshirodana
 714. Kshiti
 715. Kshitibhrit
 716. Kshitija
 717. Kshitiruha
 718. Kshma
 719. Kshoda
 720. Kshudra
 721. Kshudracirbhata
 722. Kshudraduhsparsha
 723. Kshudraduralabha
 724. Kshudragokshura
 725. Kshudragramra
 726. Kshudrairvaru
 727. Kshudrajiva
 728. Kshudrakanta
 729. Kshudrakantakarika
 730. Kshudrakantika
 731. Kshudrakshupa
 732. Kshudrakshupavarga
 733. Kshudrakshura
 734. Kshudrapamarga
 735. Kshudraphala
 736. Kshudraroga
 737. Kshudrasaha
 738. Kshudrashanapushpi
 739. Kshudrashvasa
 740. Kshudratikta
 741. Kshudravartakini
 742. Kshudrengudi
 743. Kshupa
 744. Kshura
 745. Kshuraka
 746. Kshuranga
 747. Kshuta
 748. Kshutabhijanana
 749. Kshutaka
 750. Kshveda
 751. Kuberakshi
 752. Kuberakshikhala
 753. Kubja
 754. Kucaili
 755. Kucandana
 756. Kucavrana
 757. Kucela
 758. Kuda
 759. Kudava
 760. Kuddala
 761. Kudhara
 762. Kudmala
 763. Kuja
 764. Kukad-vel
 765. Kukada
 766. Kukkubha
 767. Kukkuta
 768. Kukkutashikha
 769. Kukkutavidadi
 770. Kukuna
 771. Kukurvel
 772. Kulacara
 773. Kulaka
 774. Kulaksharaka
 775. Kulathi
 776. Kulattha
 777. Kulatthadi
 778. Kulatthika
 779. Kulinakha
 780. Kulinga
 781. Kulingaka
 782. Kulirataila
 783. Kulisha
 784. Kulmasha
 785. Kumarajiva
 786. Kumari
 787. Kumbhandi
 788. Kumbhanikumbhadi
 789. Kumbhaphala
 790. Kumbhini
 791. Kumbhira
 792. Kumpalam
 793. Kumuda
 794. Kumudapatra
 795. Kunapajala
 796. Kunatimulakadi
 797. Kunch
 798. Kunda
 799. Kundali
 800. Kundalin
 801. Kundalini
 802. Kundaru
 803. Kunduru
 804. Kunili
 805. Kunkuma
 806. Kunkumacandanadi
 807. Kunkumadi
 808. Kunkumoshiradi
 809. Kunni
 810. Kuntaloshira
 811. Kuntha
 812. Kupilu
 813. Kuradu
 814. Kuranga
 815. Kurangika
 816. Kurapi
 817. Kurara
 818. Kuravata
 819. Kurcashiras
 820. Kurcika
 821. Kurcikavikrita
 822. Kuri
 823. Kurinci
 824. Kuriuntotti
 825. Kurma
 826. Kurmulladi
 827. Kurmullu
 828. Kuru
 829. Kuruha
 830. Kuruta
 831. Kuruvahaka
 832. Kuruvinda
 833. Kusha
 834. Kushmanda
 835. Kushmandaghrita
 836. Kushmandaka
 837. Kushmandakarasayana
 838. Kushmandakavati
 839. Kushmandapatradi
 840. Kushmandavalyadi
 841. Kushmandavataka
 842. Kushmandi
 843. Kushtha
 844. Kushthadi
 845. Kushthadoshapaha
 846. Kushthaghna
 847. Kushthaghni
 848. Kushthaha
 849. Kushthahantri
 850. Kushthahara
 851. Kushthanashani
 852. Kushthari
 853. Kushthashamyakadi
 854. Kustumaburu
 855. Kustumbarinagaradi
 856. Kustumburu
 857. Kustumburukalka
 858. Kusuma
 859. Kusumbha
 860. Kusumbhataila
 861. Kusumoccaya
 862. Kuta
 863. Kutaca
 864. Kutacadi
 865. Kutacataila
 866. Kutahudy
 867. Kutaja
 868. Kuth
 869. Kutha
 870. Kutheraka
 871. Kutinjara
 872. Kutittiri
 873. Kutumbaka
 874. Kuva
 875. Kuvala
 876. Kuvalam
 877. Kvatha
 878. Kvathika
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: