Ayurveda glossary, starting with ‘h’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Ayurveda glossary, starting with the letter “h”, contains 252 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Hadaga
 2. Hadaki
 3. Haima
 4. Haimana
 5. Haimapatra
 6. Haimavati
 7. Haimi
 8. Haiyangavina
 9. Hakuca
 10. Haldebedela
 11. Hali
 12. Halimaka
 13. Halini
 14. Halurakhya
 15. Hamsa
 16. Hamsamasha
 17. Hamsanghri
 18. Hamsapada
 19. Hamsapadi
 20. Hamsapadika
 21. Hamsapadyadi
 22. Hamsodaka
 23. Hanana
 24. Hand
 25. Hani
 26. Hanu
 27. Hanumat
 28. Hanustambha
 29. Hapusha
 30. Hapushadi
 31. Hara
 32. Harada
 33. Haraka
 34. Haratala
 35. Haratalabhasma
 36. Harenu
 37. Harenuka
 38. Hari
 39. Haridra
 40. Haridradi
 41. Haridradvaya
 42. Haridranna
 43. Haridrarupadarshana
 44. Haridratva
 45. Haridravarna
 46. Harikeshata
 47. Harikesho
 48. Harikranta
 49. Harilocana
 50. Hariloma
 51. Harimantha
 52. Harina
 53. Harinadhipa
 54. Harinaja
 55. Harinari
 56. Harinesha
 57. Haripriya
 58. Hariroma
 59. Harisha
 60. Harita
 61. Haritaki
 62. Haritakyadi
 63. Haritala
 64. Haritamanjari
 65. Haritatva
 66. Haritavarga
 67. Haritavarna
 68. Harivaluka
 69. Harivamsha
 70. Harivasa
 71. Harmyaprishtha
 72. Harsanagar
 73. Harsha
 74. Harshadanta
 75. Harshadhamani
 76. Harshakirti
 77. Harshana
 78. Harshapada
 79. Harsharoma
 80. Harsingar
 81. Haryaksha
 82. Hasatkusuma
 83. Haseccha
 84. Hasita
 85. Hasta
 86. Hastanartana
 87. Hasticarini
 88. Hastikaksha
 89. Hastikaranja
 90. Hastikarni
 91. Hastikarnipatra
 92. Hastin
 93. Hastinikshira
 94. Hastipaka
 95. Hastipippali
 96. Hastirohaṇaka
 97. Hastiruci
 98. Hastishundi
 99. Hastishyamaka
 100. Hasyeccha
 101. Hata
 102. Hatabala
 103. Hatacurnaka
 104. Hatadarshana
 105. Hatakanka
 106. Hatanama
 107. Hataprabha
 108. Hatasvara
 109. Hatendriya
 110. Hatha
 111. Hathacurna
 112. Hathagni
 113. Hatotsaha
 114. Haya
 115. Hayagandha
 116. Hayakathara
 117. Hayana
 118. Hayapriya
 119. Hayapucchika
 120. Hayi
 121. Hema
 122. Hemadri
 123. Hemadugdha
 124. Hemadugdhi
 125. Hemahva
 126. Hemajivanti
 127. Hemakshiri
 128. Hemalata
 129. Hemanga
 130. Hemanta
 131. Hemapadi
 132. Hemapushpa
 133. Hemapushpi
 134. Hemavalli
 135. Hemavarna
 136. Hemavati
 137. Hemidesmus Indica
 138. Hesaru
 139. Heshin
 140. Hettuthi
 141. Hetu
 142. Hetvabhasa
 143. Hetvantara
 144. Hetvartha
 145. Hidhma
 146. Hidhmaprada
 147. Hikka
 148. Hikkanigrahana
 149. Hilamocika
 150. Hima
 151. Himabja
 152. Himadrija
 153. Himadugdha
 154. Himaja
 155. Himalaya
 156. Himashraya
 157. Himavat
 158. Himavati
 159. Himgula
 160. Himkara
 161. Himodbhava
 162. Himseccha
 163. Himsra
 164. Hina
 165. Hinabala
 166. Hinamatrahara
 167. Hinangadarshana
 168. Hinarupa
 169. Hinasvara
 170. Hinavak
 171. Hinayoga
 172. Hingu
 173. Hingugradi
 174. Hingula
 175. Hinguladi
 176. Hingusaindhavadi
 177. Hingutvagadi
 178. Hinguvacadi
 179. Hinguvyoshadi
 180. Hingvadi
 181. Hinkara
 182. Hinopakarana
 183. Hinottaroshtha
 184. Hira
 185. Hirada
 186. Hirava-Caha
 187. Hirekai
 188. Hiriberika
 189. Hita
 190. Hitahara
 191. Hitahita
 192. Hitaruci
 193. Hitayu
 194. Hitopadeshashvakshanti
 195. Hittanike
 196. Hladin
 197. Hlim
 198. Holaka
 199. Holla
 200. Homadhanya
 201. Hrasa
 202. Hrasva
 203. Hrasvairanda
 204. Hrasvanga
 205. Hrasvapancamula
 206. Hrasvapancamuladi
 207. Hribera
 208. Hriberadi
 209. Hridamaya
 210. Hridaya
 211. Hridayabodhika
 212. Hridayadipa
 213. Hridayaprabodhika
 214. Hridayapriya
 215. Hridayashuddhi
 216. Hridayashunyata
 217. Hridayavarana
 218. Hridayopalepa
 219. Hridayotkleda
 220. Hridayotklesha
 221. Hridgada
 222. Hridghattana
 223. Hridodbhava
 224. Hridrava
 225. Hridroga
 226. Hridruj
 227. Hridviruddha
 228. Hridvishodhana
 229. Hridvyatha
 230. Hridya
 231. Hridyavishuddhi
 232. Hrikshaya
 233. Hrillasa
 234. Hrillasaka
 235. Hrillasika
 236. Hrillepa
 237. Hrillocana
 238. Hrim
 239. Hrimoha
 240. Hrishtaroma
 241. Hrishyenmayurodvigna
 242. Hrisvadarshana
 243. Hrit
 244. Hritkampa
 245. Hritkrodashunata
 246. Hrivera
 247. Hriveraka
 248. Hudaroma
 249. Hulkasha
 250. Hum
 251. Hundana
 252. Hura
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: