Shaktism glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Shaktism glossary, starting with the letter “s”, contains 315 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sabijayoga
 2. Sadacara
 3. Sadahasa
 4. Sadakhya
 5. Sadbhakta
 6. Sadbhava
 7. Sadhakajna
 8. Sadhaki
 9. Sadhana
 10. Sadhvi
 11. Sadodita
 12. Sadyadi
 13. Sadyanatha
 14. Sadyarupa
 15. Sahaja
 16. Sahasradhara
 17. Sahasralinga
 18. Sahasrara
 19. Sahya
 20. Sahyamahavana
 21. Saivala
 22. Sakarna
 23. Salajja
 24. Salaka
 25. Sama
 26. Samadharmini
 27. Samadhi
 28. Samadhyananda
 29. Samagadhi
 30. Samarasa
 31. Samarasya
 32. Samarthya
 33. Samavishta
 34. Samaya
 35. Samayacarana
 36. Samayadiksha
 37. Samayavidya
 38. Sambhogadeha
 39. Sambhoja
 40. Samcintya
 41. Saṃdaṃśa
 42. Samdoha
 43. Samjnabheda
 44. Samkramana
 45. Samkranti
 46. Samlagna
 47. Sampradaya
 48. Samsarabhaya
 49. Samskara
 50. Samsmarana
 51. Samsthita
 52. Samtripta
 53. Samuccaya
 54. Samuccayatantra
 55. Samupasthita
 56. Samvara
 57. Samvarta
 58. Samvartamandala
 59. Samvritya
 60. Sanchadita
 61. Sangama
 62. Sanketa
 63. Sanmohana
 64. Santanabhuvana
 65. Santanapitha
 66. Saptajanman
 67. Saptajihva
 68. Saptapadi
 69. Saptasvara
 70. Saptavarta
 71. Sarama
 72. Sarameyadana
 73. Sarasvati
 74. Sarathi
 75. Sarvabhavata
 76. Sarvajna
 77. Sarvaklishta
 78. Sarvananda
 79. Sarvapapa
 80. Sarvapataka
 81. Sarvastambha
 82. Sarvatman
 83. Sarvavarna
 84. Sarveshvara
 85. Satya
 86. Saubhagya
 87. Saumya
 88. Sauparni
 89. Saura
 90. Sauvara
 91. Savari
 92. Savikara
 93. Savita
 94. Savitra
 95. Savitri
 96. Savrida
 97. Shabara
 98. Shabaratantra
 99. Shabdabrahman
 100. Shabdarashi
 101. Shadangavidhi
 102. Shadbhuja
 103. Shadvaktra
 104. Shailaputri
 105. Shaiva
 106. Shakra
 107. Shakri
 108. Shakta
 109. Shaktagama
 110. Shaktapitha
 111. Shaktasharira
 112. Shakti
 113. Shaktibimba
 114. Shaktinipata
 115. Shaktipata
 116. Shaktisangamantra
 117. Shaktyodara
 118. Shakuni
 119. Shala
 120. Shalmali
 121. Shalvaka
 122. Shambhavajna
 123. Shambhavamandala
 124. Shambhavavastha
 125. Shambhavi
 126. Shambhavishakti
 127. Shambhavisrishti
 128. Shambhavyajna
 129. Shambhu
 130. Shambhurandhra
 131. Shankha
 132. Shankhapani
 133. Shankhini
 134. Shanti
 135. Shantika
 136. Shantyatita
 137. Shapa
 138. Sharadatilaka
 139. Sharva
 140. Shashvata
 141. Shastrartha
 142. Shatananda
 143. Shatarupa
 144. Shati
 145. Shatka
 146. Shatkanirnaya
 147. Shatpitha
 148. Shatrujit
 149. Shatsahasra-samhita
 150. Shaucatma
 151. Shauri
 152. Shauvala
 153. Shava
 154. Shesha
 155. Shikhamrita
 156. Shikhamritatantra
 157. Shikhasara
 158. Shikhasaratantra
 159. Shikhayoga
 160. Shikhayogatantra
 161. Shikhini
 162. Shikhni
 163. Shilagama
 164. Shimshapa
 165. Shishya
 166. Shishyasambandha
 167. Shiva
 168. Shivaduti
 169. Shivajnanabodha
 170. Shivamasa
 171. Shivapitha
 172. Shivarava
 173. Shivaravatantra
 174. Shivashtami
 175. Shobha
 176. Shobhana
 177. Shodashi
 178. Shodashikala
 179. Shokadagdha
 180. Shraddha
 181. Shreyasampada
 182. Shri
 183. Shribimba
 184. Shrigiri
 185. Shrijayanti
 186. Shrikantha
 187. Shrikrishna
 188. Shrimat
 189. Shrimatottara
 190. Shrimatottaratantra
 191. Shrinatha
 192. Shringata
 193. Shringatapura
 194. Shriparvata
 195. Shrishaila
 196. Shrividya
 197. Shrotapanna
 198. Shubhadamshtra
 199. Shubhana
 200. Shuddhasphatika
 201. Shukradravini
 202. Shuktika
 203. Shula
 204. Shuladharin
 205. Shulaprota
 206. Shunyamandala
 207. Shurpakarni
 208. Shushkarevati
 209. Shveta
 210. Shyama
 211. Siddha-sthana
 212. Siddhacarita
 213. Siddhadravya
 214. Siddhakaundalin
 215. Siddhakhanda
 216. Siddhakrama
 217. Siddhamarga
 218. Siddhanatha
 219. Siddhanityodaya
 220. Siddhanityodayatantra
 221. Siddhanvaya
 222. Siddhasantana
 223. Siddhayogeshvari
 224. Siddhayogini
 225. Siddhayogishvara
 226. Siddhayogishvaratantra
 227. Siddhi
 228. Siddhibhajana
 229. Siddhidatri
 230. Siddhimarga
 231. Sikhin
 232. Simantonnayana
 233. Simhala
 234. Simhasana
 235. Simhasanadhipa
 236. Simhashasana
 237. Simhavalokana
 238. Simhavalokini
 239. Sindhumala
 240. Sinjika
 241. Skanda
 242. Skandamata
 243. Smriti
 244. Soma
 245. Sragdaman
 246. Srishti
 247. Srishtirupa
 248. Srishtisamhara
 249. Srishtisthitilaya
 250. Stavaraja
 251. Steyin
 252. Sthanavikalpana
 253. Sthandila
 254. Sthanu
 255. Sthiti
 256. Strihantri
 257. Strirrajya
 258. Subala
 259. Subhadraka
 260. Subhaga
 261. Subhuti
 262. Sucimukha
 263. Sudamini
 264. Sudarshana
 265. Sudhasindhu
 266. Suduhsaha
 267. Sugriva
 268. Sugrivatantra
 269. Sukalika
 270. Sukalini
 271. Sukaramukha
 272. Sukaramukhi
 273. Sukhopaya
 274. Sukshmahridaya
 275. Sulata
 276. Sulocana
 277. Sulyabhedavinirnaya
 278. Sulyabhedavinirnayatantra
 279. Sumangala
 280. Sumeru
 281. Sunanda
 282. Sundari
 283. Surabhi
 284. Surapujita
 285. Surarcita
 286. Sureshvari
 287. Surupa
 288. Suryaloka
 289. Sushumna
 290. Sutaka
 291. Sutejas
 292. Sutirtha
 293. Sutrasa
 294. Sutrasatantra
 295. Suvarnarekha
 296. Suvarnarekhatantra
 297. Suviddha
 298. Svabhavata
 299. Svaccha
 300. Svacchandabhairava
 301. Svacchandabhairavatantra
 302. Svadha
 303. Svadhakara
 304. Svaha
 305. Svakambila
 306. Svalati
 307. Svalinga
 308. Svanubhava
 309. Svapna
 310. Svara
 311. Svarupa
 312. Svastikasana
 313. Svatantra
 314. Svayambhuta
 315. Svedaja
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: