Shaktism glossary, starting with ‘u’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Shaktism glossary, starting with the letter “u”, contains 18 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Ucchishta
 2. Ucchishtatantra
 3. Uccushma
 4. Uccushmatantra
 5. Udbhija
 6. Uddiyana
 7. Udvaha
 8. Ugracanda
 9. Ugradamshtra
 10. Ulkamukhi
 11. Uluki
 12. Uma
 13. Unamattabhairava
 14. Unamattabhairavatantra
 15. Unmatta
 16. Upanishkramana
 17. Usharambha
 18. Uttaramalika
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: