Shaktism glossary, starting with ‘h’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Shaktism glossary, starting with the letter “h”, contains 24 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Hahakara
 2. Hahakaratantra
 3. Haimavati
 4. Halahala
 5. Halahalatantra
 6. Hamsa
 7. Hamsamantra
 8. Hamsavilasa
 9. Hamsini
 10. Hara
 11. Haratantra
 12. Haratpapa
 13. Hastikarna
 14. Havyavahana
 15. Hayagriva
 16. Hayagrivatantra
 17. Hingula
 18. Hri
 19. Hrishikesha
 20. Humkara
 21. Humkaratantra
 22. Hunkara
 23. Hunkaratantra
 24. Hunkari
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: