India history glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The India history glossary, starting with the letter “s”, contains 1391 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. S-adha-urdhva
 2. S-agama-nirama-pravesha
 3. S-amra-madhu-vana
 4. S-amra-madhu-vana-akirna
 5. S-amra-panasa
 6. S-ashtadasha-prakrity
 7. S-atavi-vitapa-samanvita
 8. S-opajata-anya-vastuka
 9. S-opanidhi
 10. S-oparikara
 11. S-oparikara-danda
 12. S-ordhv-adhah
 13. S-oshara-avaskara-sthana-nivata-lavana-akara
 14. S-otpadhyamana-vishtika
 15. Sa-bhuta-pata-pratyaya
 16. Sa-bhuta-vata-pratyaya
 17. Sa-danda-dosha
 18. Sa-danda-nigraha
 19. Sa-dash-aparadha
 20. Sa-deya-meya
 21. Sa-garta-avaskara
 22. Sa-garta-ushara
 23. Sa-giri-gahana-nidhana
 24. Sa-gopracara
 25. Sa-gulma-lataka
 26. Sa-hiranya-bhaga-bhog-oparikara-sarv-adaya-sameta
 27. Sa-jala-sthal-aranya
 28. Sa-jala-sthala
 29. Sa-jala-sthala-sahita
 30. Sa-jana-dhana
 31. Sa-jangal-anupa
 32. Sa-kar-otkara
 33. Sa-khalla-unnata
 34. Sa-khandapaliya
 35. Sa-khata-vitapa
 36. Sa-kheta-vitapa
 37. Sa-khila-nala
 38. Sa-khila-polacya
 39. Sa-klipta
 40. Sa-krita-pranta
 41. Sa-kshina-arambha
 42. Sa-lavana-akara
 43. Sa-loha-ady-akara
 44. Sa-loha-lavana-akara
 45. Sa-madhuka-amra-vana-vatika-vitapa-trina-yuti-gocara-paryanta
 46. Sa-manca-mahakarana
 47. Sa-mandira-prakara
 48. Sa-matsy-akara
 49. Sa-padra-aranya
 50. Sa-padra-aranyaka
 51. Sa-parna-akara
 52. Sa-pratihara
 53. Sa-saibara
 54. Sa-sarv-ashan-ekshu-karpasa-shana-amra-madhuka-adi-bhuruha
 55. Sa-sarva-pallika
 56. Sa-sata-vitapa
 57. Sa-sthavara-jangama
 58. Sa-tantalika
 59. Sa-tantuvaya-gokuta-shaundika-adi-prakritika
 60. Sa-til-odaka
 61. Sa-vana-shvabhra-nidhana
 62. Sa-vanaspaty-udaka-asihara-kullaka-paniya-sameta
 63. Sa-vata-bhuta-pratyaya
 64. Sa-vitapa-lata
 65. Sa-vrikshamala-kula
 66. Sa-vrikshamala-nidhi-nikshepa-sahita
 67. Sabha-madhyama
 68. Sabhasimha
 69. Sabhati
 70. Sabhattudesabhoga
 71. Sabhoga
 72. Sacandalakapittha
 73. Sachandalakapittha
 74. Sachaura
 75. Sachitta
 76. Sachiva
 77. Sachora
 78. Sachore
 79. Sacitta
 80. Saciva
 81. Sada-seva
 82. Sadacarasangraha
 83. Sadacharasangraha
 84. Sadachi
 85. Sadananda
 86. Sadaru
 87. Sadasukha
 88. Sadauiya
 89. Saddikudu
 90. Sadhanika
 91. Sadhanin
 92. Sadhanu
 93. Sadharana
 94. Sadhryagviharin
 95. Sadhu
 96. Sadhvi
 97. Sadhya
 98. Sadhyapala
 99. Sadyaskra
 100. Sagala
 101. Sagama
 102. Sagar
 103. Sagara
 104. Sagaviya
 105. Sagi
 106. Sagiri
 107. Sagnikasamskara
 108. Sahadesha
 109. Sahadeva
 110. Sahaja-kavi
 111. Sahajati
 112. Sahakaiya
 113. Sahamacandrika
 114. Sahamachandrika
 115. Sahamalla
 116. Sahania
 117. Sahanikati
 118. Sahasadhipati
 119. Sahasrabhojanakhandatika
 120. Sahelava
 121. Sahi
 122. Sahi-kari
 123. Sahijada
 124. Sahilya
 125. Sahini
 126. Sahityadarpana
 127. Sahu
 128. Sahuji
 129. Sahya
 130. Sahya-dash-aparadha
 131. Saika
 132. Sailo
 133. Saimhalaka
 134. Sainy-adhikarin
 135. Saivira
 136. Sajayata
 137. Sajilakanda
 138. Sajje
 139. Sakalaniti-sammatamu
 140. Sakalikarana
 141. Sakanika
 142. Saketa
 143. Sakhanagara
 144. Sakharama
 145. Sakkara
 146. Sakkasenapati-parivena
 147. Salaka
 148. Salalagara
 149. Salanaka
 150. Salasama
 151. Salata
 152. Salavi
 153. Salige
 154. Salila-purvaka
 155. Salinagar
 156. Salindiya
 157. Salivadi
 158. Saliveli
 159. Sallakshana
 160. Sallekhana
 161. Saluva
 162. Sam
 163. Sam-hi
 164. Sama
 165. Samacarya
 166. Samadhigata-panca-mahashabda
 167. Samagama
 168. Samagrivada
 169. Samaja
 170. Samajnapti
 171. Samakara-grama
 172. Samakara-kula
 173. Samala
 174. Samanjasa
 175. Samanjita
 176. Samanta
 177. Samanta-adhikarin
 178. Samanta-adhipati
 179. Samantabhadra
 180. Samantapai
 181. Samanti
 182. Samanya
 183. Samanyabirudavalilakshana
 184. Samanyaniruktikrodapatra
 185. Samapa
 186. Samaraghanghala
 187. Samarapaniya
 188. Samarapya
 189. Samarasimha
 190. Samarcapana
 191. Samasanvayatippana
 192. Samasiddha
 193. Samasta
 194. Samasta-bhaga-bhoga-kara-hirany-adi-pratyaya-sameta
 195. Samasta-mahasamanta-adhipati
 196. Samasta-rajakiyanam
 197. Samasta-suprashasty-upeta
 198. Samasta-utpatti-sahita
 199. Samasta-utpatti-shulk-otpatti-sahita
 200. Samasty-ety-adi
 201. Samasyapurana
 202. Samat
 203. Samatata
 204. Samavajika
 205. Samavajin
 206. Samaveta
 207. Samaya
 208. Samaya-patra
 209. Samayacarya
 210. Samayadharma
 211. Samayamatrika
 212. Sambada
 213. Sambaddha
 214. Sambal
 215. Sambapala
 216. Sambarapallika
 217. Sambhala
 218. Sambhara
 219. Sambharayuddha
 220. Sambhoga
 221. Sambina
 222. Sambiranippalan-gashu
 223. Sambive
 224. Sambodhita
 225. Sambuddha
 226. Same
 227. Samehaka
 228. Samghasena
 229. Samghasenapabbata
 230. Samghila
 231. Samghiladeva
 232. Samgitaraghava
 233. Samgohalika
 234. Samgohalikagrama
 235. Samgrahana
 236. Samhalatamaka
 237. Samija
 238. Samijja
 239. Samipa
 240. Samiti
 241. Samkassa
 242. Samkshiptarudrapaddhati
 243. Sammat
 244. Sammitavarna
 245. Sammvat
 246. Sampige
 247. Samprapti
 248. Samprati
 249. Sampratipatti
 250. Samrat
 251. Samsara
 252. Samsarana
 253. Samsarpokhri
 254. Samshayika
 255. Samskrita
 256. Samskritamanjari
 257. Samskritaratnakara
 258. Samstha
 259. Samta
 260. Samudaya
 261. Samudaya-bahya
 262. Samudayabahy-adyastamba
 263. Samuddagiri-parivena
 264. Samudra
 265. Samudra-ghosha
 266. Samudragupta
 267. Samudrala
 268. Samudram
 269. Samugama
 270. Samula
 271. Samuta
 272. Samutkrida
 273. Samva
 274. Samvartakalpa
 275. Samvasa
 276. Samvatsara
 277. Samvatsara-vimoksha-shraddha
 278. Samvatsarapratipada
 279. Samvatsarika
 280. Samvatu
 281. Samvibhaga
 282. Samvid
 283. Samyakpradhana
 284. Samyana
 285. Sanagamayya
 286. Sanakanika
 287. Sanaphulla
 288. Sanatha
 289. Sancakara
 290. Sancarantaka
 291. Sancaratka
 292. Sancarin
 293. Sancarita
 294. Sancharin
 295. Sancharita
 296. Sanchi
 297. Sanchor
 298. Sanchore
 299. Sandagama
 300. Sandala
 301. Sandera
 302. Sandhi-pata
 303. Sandhi-vigraha-karana
 304. Sandhi-viḻakku
 305. Sandhivigraha-adhikarana-adhikrita
 306. Sandhivigraha-adhikarana-kayastha
 307. Sandhivigraha-adhikrita
 308. Sandhivigraha-ppeṟu
 309. Sandhivigrahakarin
 310. Sandhivigrahika
 311. Sandhya
 312. Sandora
 313. Sandran
 314. Sandura
 315. Sangadi-raksha-palaka
 316. Sangagama
 317. Sangai
 318. Sangalaiya
 319. Sangam
 320. Sangamapura
 321. Sangameshvara
 322. Sangamjagarlamudi
 323. Sangapuri
 324. Sangaran
 325. Sangha Day
 326. Sangha-pati
 327. Sangha-prakrita
 328. Sangha-sthavira
 329. Sangharama
 330. Sanghati
 331. Sanghol
 332. Sangiraya
 333. Sangitanirnaya
 334. Sangitapura
 335. Sangitavrittaratnakara
 336. Sangli
 337. Sangpo Bumtri
 338. Sangrahana
 339. Sangrahitri
 340. Sanjayanti
 341. Sanjayapura
 342. Sanjhaiya
 343. Sanjiva-raja
 344. Sankati
 345. Sankhu
 346. Sankissa
 347. Sankramana
 348. Sankranti
 349. Sannavroli
 350. Sannidhatri
 351. Sannidhi
 352. Sanniyuktaka
 353. Sannu
 354. Santa
 355. Santai
 356. Santaka
 357. Santakika
 358. Santana
 359. Santana-shapa
 360. Santati
 361. Santha
 362. Santhi
 363. Santirana
 364. Santosa
 365. Sanupabbata
 366. Sapadalaksha
 367. Sappasondika
 368. Sappasondikapabhara
 369. Sappini
 370. Sapta-ambhodhi
 371. Sapta-kshetra
 372. Sapta-santana
 373. Saptagodavari
 374. Saptanga
 375. Saptashatimantravibhaga
 376. Saptavarman
 377. Sapuga
 378. Sara
 379. Sarabhanga
 380. Sarabhu
 381. Saradiya
 382. Saradkel
 383. Sarandadacetiya
 384. Sarang
 385. Sarapari
 386. Sarasa
 387. Sarasavahala
 388. Sarashipuri
 389. Sarasiddhantasangraha
 390. Sarassati
 391. Sarasvata
 392. Sarasvatalankarasutra
 393. Sarasvati
 394. Sarasvati-bhandara
 395. Sarasvatistotra
 396. Sarathia-poravara
 397. Saraviya
 398. Sarayitva
 399. Sarberia
 400. Sardar Museum
 401. Sardhancari
 402. Saredavala
 403. Sarhang
 404. Sarige
 405. Sarnath
 406. Sarpadalo
 407. Sarpadalograma
 408. Sarpapalita
 409. Sarshapa
 410. Sartha-vahitra
 411. Sarthavaha
 412. Sarupya
 413. Sarupyasamrajya
 414. Sarv-abhyantara-siddhya
 415. Sarv-adana-vishti-pratibhedika-parihina
 416. Sarv-adaya-sameta
 417. Sarv-adeya-vishuddha
 418. Sarv-adhikara-karana
 419. Sarv-adhikara-niyukta
 420. Sarv-adhikrita
 421. Sarv-agrahara
 422. Sarv-aya
 423. Sarv-eshti-parihara-parihrita
 424. Sarv-opadrava-varjita
 425. Sarv-oparikara-kara-adana-sameta
 426. Sarv-otpatti-sahita
 427. Sarva-badha-parihara
 428. Sarva-badha-vivarjita
 429. Sarva-desh-adhikarin
 430. Sarva-ditya-vishti-jemaka-kara-bhara-parihina
 431. Sarva-ditya-vishti-pratibhedika-parihina
 432. Sarva-ditya-vishti-pratibhedika-parihrita
 433. Sarva-jata-bhoga-nirasta
 434. Sarva-jata-pariharika
 435. Sarva-kara-parihara
 436. Sarva-kara-sameta
 437. Sarva-namasya
 438. Sarva-niyoga
 439. Sarva-panga-parihrita
 440. Sarva-parihara-karudeya
 441. Sarva-pida-parihrita
 442. Sarva-pida-varjita
 443. Sarva-rajakiyanam
 444. Sarva-sainy-adhikarin
 445. Sarvadeva
 446. Sarvadevaiya
 447. Sarvadhikari
 448. Sarvadhikarin
 449. Sarvadhyaksha
 450. Sarvamedha
 451. Sarvasena
 452. Sarvasiddhi
 453. Sarvasvaharana
 454. Sarvatobhadra
 455. Sarvatobhadrika
 456. Sarvavadinayaka
 457. Sarveshvara
 458. Sarviya
 459. Sashthidasa
 460. Sashtiratra
 461. Sasin
 462. Satala
 463. Satalaka
 464. Satavahana
 465. Sathuragiri
 466. Sathya Gosila
 467. Satiyaputta
 468. Satodika
 469. Satpurusha
 470. Satra-agara
 471. Satra-agara-karana
 472. Satrap
 473. Satrig Ersang
 474. Satsen
 475. Sattabhu
 476. Sattambacetiya
 477. Sattapannaka-pasada
 478. Sattapanni
 479. Sattapanniguha
 480. Satti
 481. Sattra
 482. Satu
 483. Satuli
 484. Satuvanashramaka
 485. Satyadharma-sthita
 486. Satyapura
 487. Satyapuramahavirautsaha
 488. Satyashraya
 489. Satyashrya
 490. Satyavatimahatmya
 491. Satyayuga
 492. Sau
 493. Saubhagyabhaskara
 494. Saudapaiya
 495. Saudha
 496. Saugandhika
 497. Sauharavala
 498. Sauhitavala
 499. Saujatavala
 500. Saumya
 501. Sauna
 502. Saunaiya
 503. Saundatti
 504. Sauni
 505. Saura
 506. Saurandiya
 507. Saurashtra
 508. Saurathavala
 509. Sauryapura
 510. Savadhavatti
 511. Savanadurga
 512. Savanti
 513. Savanur
 514. Savara
 515. Savarna-vritti
 516. Savatthi
 517. Savi
 518. Saya
 519. Sayana
 520. Sayyapali
 521. Sedambal
 522. Sedhar
 523. Seia
 524. Seiga
 525. Sejalaka
 526. Sekasantanya
 527. Selahasta
 528. Selapura
 529. Selavadhakin
 530. Seleyavada
 531. Semanda
 532. Sembanadu
 533. Sembanattu
 534. Semiramis
 535. Semmati
 536. Sena
 537. Sena-adhikarika
 538. Sena-adi-bahattara-niyoga-adhishthayaka
 539. Sena-bhoga
 540. Sena-gana
 541. Senadhipati
 542. Senagalaguduru
 543. Senagapapu
 544. Senai-mudaliyar
 545. Senakapat
 546. Senapati-pperuvilai
 547. Senapatigama
 548. Senasenapati-parivena
 549. Senavarman
 550. Senaya
 551. Senkŏdi-kkanam
 552. Sepannipuppha-pasada
 553. Serahiya
 554. Seri
 555. Seriyaputa
 556. Sertip
 557. Sesai
 558. Sesayi
 559. Seshai
 560. Sesi-biyyamu
 561. Sesostris
 562. Setagiri
 563. Setapabbata
 564. Setavala
 565. Setavara
 566. Setavya
 567. Setika
 568. Setu
 569. Setubandha
 570. Setuja
 571. Seva
 572. Sevaka
 573. Sevala
 574. Sevalur
 575. Sevyasevakopadesha
 576. Seya
 577. Seygiri
 578. Sha
 579. Shabara
 580. Shabdanirupana
 581. Shabdasagara
 582. Shad-bhaga
 583. Shada-kkadamai
 584. Shadaracakra
 585. Shadarachakra
 586. Shadipur
 587. Shadragacandrodaya
 588. Shadragachandrodaya
 589. Shahanushahi
 590. Shahar
 591. Shahi
 592. Shaibara
 593. Shaila-devagriha
 594. Shaila-griha
 595. Shailalaka
 596. Shailapura
 597. Shailendra
 598. Shainya
 599. Shaivism
 600. Shaka
 601. Shaka-panika
 602. Shakambhari
 603. Shakha
 604. Shakra
 605. Shakradhvaja
 606. Shakta
 607. Shakti
 608. Shaktism
 609. Shaktivada
 610. Shaktivarman
 611. Shaky-opasika
 612. Shakya
 613. Shakyashribhadra
 614. Shakyasimha
 615. Shala
 616. Shala-bhoga
 617. Shalagai
 618. Shalaigramam
 619. Shalima
 620. Shalishuka
 621. Shalivahana
 622. Shalmali
 623. Shamadhya
 624. Shambala
 625. Shambhumativilasa
 626. Shamipadraka
 627. Shamkaragiri
 628. Shan
 629. Shana
 630. Shanapada
 631. Shancharambum
 632. Shanda-gula
 633. Shandaka
 634. Shandili
 635. Shani
 636. Shankara
 637. Shankaracarya
 638. Shankaracharya
 639. Shankaragiri
 640. Shankhacakrankanaprayashcitta
 641. Shankhachakrankanaprayashchitta
 642. Shankhadhara
 643. Shankhadharin
 644. Shanmukha-bahu
 645. Shantanapura
 646. Shantarakshita
 647. Shanticakrapuja
 648. Shantichakrapuja
 649. Shantideva
 650. Shantikara
 651. Shantisharman
 652. Shantivira
 653. Shanty-agara
 654. Shantyagara-adhikrita
 655. Shaonano-Shao
 656. Sharabha
 657. Sharabhapaddhati
 658. Sharabhapujapaddhati
 659. Sharabhapura
 660. Sharabharaja
 661. Sharada
 662. Sharadasharvari
 663. Sharanagata-vajrapanjara
 664. Sharayantra
 665. Sharayantrin
 666. Sharira
 667. Sharmarya
 668. Sharvadasa
 669. Sharvanaga
 670. Sharvasharman
 671. Sharvavishnu
 672. Shasana-adhikarika
 673. Shasana-adhikarin
 674. Shasana-ardhika
 675. Shasana-maryada
 676. Shasanadevi
 677. Shasanika-kayastha
 678. Shasayitri
 679. Shashinandin
 680. Shashivamshamahakavya
 681. Shashtha-adhikrita
 682. Shashthi-amavasya
 683. Shashukani
 684. Shashukani-tanka
 685. Shashvatiya
 686. Shat-pana
 687. Shata
 688. Shatadru
 689. Shataghni
 690. Shatakarni
 691. Shatamana
 692. Shatanga
 693. Shatara
 694. Shatashila
 695. Shatashloki
 696. Shatavadhana
 697. Shatcakradisamgraha
 698. Shatchakradisamgraha
 699. Shateka
 700. Shatika
 701. Shatrudamana
 702. Shatshashti
 703. Shatshashtivishaya
 704. Shattrimshat
 705. Shaulkika
 706. Shaundika
 707. Shauripura
 708. Shava
 709. Shayyagrahaka
 710. Shayyapala
 711. Shekka-ayam
 712. Shekku-kadamai
 713. Shenapaka-kkuḻigai
 714. Shenlha Okar
 715. Shergarh
 716. Shesha-shirsha
 717. Sheshagiri
 718. Shetti
 719. Shetti-Pattanasvamin
 720. Shettiyar-magamai
 721. Shevaka-kkashu
 722. Shevidu
 723. Shibipura
 724. Shighrabodhininamamala
 725. Shihara
 726. Shikharasvamin
 727. Shil-kudimai
 728. Shila
 729. Shila-karmanta
 730. Shila-kutta
 731. Shilagriha
 732. Shilahara
 733. Shilama
 734. Shilara
 735. Shilavati
 736. Shilotara
 737. Shilotari
 738. Shilotra
 739. Shilpin
 740. Shilvari
 741. Shimshapa
 742. Shinabarataka
 743. Shiraguppi
 744. Shirgod
 745. Shirisha
 746. Shiro-rakshika
 747. Shiṟṟ-ayam
 748. Shishupalagarh
 749. Shishupalgarh
 750. Shitamshu
 751. Shitarashmi
 752. Shitavana
 753. Shithil-acarya
 754. Shiva
 755. Shiva-drohin
 756. Shiva-tithi
 757. Shivabrahmana
 758. Shivacarya
 759. Shivacharya
 760. Shivadandaka
 761. Shivadiksha
 762. Shivaganga
 763. Shivagiti
 764. Shivagupta
 765. Shivakanchi
 766. Shivakanci
 767. Shivakara
 768. Shivakshetra
 769. Shivakunda
 770. Shivalingapratishthavidhi
 771. Shivanandin
 772. Shivapancayatana
 773. Shivapanchayatana
 774. Shivaprasada
 775. Shivapujaprakasha
 776. Shivapura
 777. Shivapuraka
 778. Shivapurakagrama
 779. Shivapuravishaya
 780. Shivaratri
 781. Shivasarman
 782. Shivashataka
 783. Shivashri
 784. Shivashtottarashatanamastotravyakhya
 785. Shivaskanda
 786. Shivaskandavarman
 787. Shivastava
 788. Shivasvati
 789. Shivatatvasaram
 790. Shivayogin
 791. Shivi
 792. Shiyali
 793. Shleshamanimanjusha
 794. Shleshmatakavana
 795. Shlokashataka
 796. Shlokastuti
 797. Shlotra
 798. Shobhavati
 799. Shodashi
 800. Shodashika
 801. Shodashin
 802. Shodi
 803. Sholinghur
 804. Shompeshvara
 805. Shona
 806. Shonabhadra
 807. Shonitapura
 808. Shoti
 809. Shraddha
 810. Shraddha-anga
 811. Shraddha-dana
 812. Shraddha-tithi
 813. Shraddhacandrikasangraha
 814. Shraddhachandrikasangraha
 815. Shraddhanirnaya
 816. Shrahe
 817. Shrahi
 818. Shraman-opasaka
 819. Shramana
 820. Shramanika
 821. Shramanoddesha
 822. Shravaka
 823. Shravana-patra
 824. Shravasti
 825. Shravastibhukti
 826. Shravita
 827. Shreni
 828. Shreni-karana
 829. Shreshthin
 830. Shri Janardana
 831. Shri Yajna
 832. Shri-bali-bhoga
 833. Shri-goshala
 834. Shri-jnana
 835. Shri-kanthamani
 836. Shri-kataka
 837. Shri-malika
 838. Shri-mandira
 839. Shri-nakshatra
 840. Shri-pashcima-mandira
 841. Shri-patta
 842. Shri-pattika
 843. Shri-rudra
 844. Shri-Virupaksha
 845. Shri-yakki-paḻan-shalagai
 846. Shribhadra
 847. Shridatta
 848. Shrideva
 849. Shridhara
 850. Shrigauda
 851. Shrighana
 852. Shrigodha
 853. Shrigohali
 854. Shriguru
 855. Shriharisha
 856. Shriharsha
 857. Shrikara
 858. Shrikarana
 859. Shrikarana-adhipa
 860. Shrikarana-agrani
 861. Shrikarana-prabhu
 862. Shrikhanda
 863. Shrimadvacanabhusha
 864. Shrimadvachanabhusha
 865. Shrimala
 866. Shrimali
 867. Shrimali Khetaya Thakura
 868. Shrimukha
 869. Shrinagara
 870. Shrinatha
 871. Shrinera
 872. Shringara-bhoga
 873. Shringararasamadhuri
 874. Shringararatha
 875. Shringaratarangini
 876. Shringaravimshati
 877. Shringavera
 878. Shringaverapura
 879. Shringeri
 880. Shrinivasa
 881. Shrinivasavilasa
 882. Shripadadikeshapancashika
 883. Shripadadikeshapanchashika
 884. Shripala
 885. Shriparvata
 886. Shripati Agnihotri
 887. Shripatibhatta
 888. Shriphala
 889. Shripura
 890. Shripuri
 891. Shriramamishra
 892. Shriranga
 893. Shrirangadandaka
 894. Shrirangam
 895. Shrirangarajacarita
 896. Shrirangarajacharita
 897. Shrirangarajastava
 898. Shrisailam
 899. Shrisamanta
 900. Shrishaila
 901. Shrishrikarana-adi-samasta-mudra-vyapara
 902. Shrishrimala
 903. Shristhanaka
 904. Shrisuktabhashya
 905. Shritatni
 906. Shrivaikuntha
 907. Shrivatsa
 908. Shrivatsavihara
 909. Shrivijaya
 910. Shrotra
 911. Shrotriya
 912. Shruta-devata
 913. Shrutabhakti
 914. Shrutakirti Traividyadeva
 915. Shrutaskandhapuja
 916. Shruti
 917. Shubhatunga
 918. Shuchi
 919. Shuci
 920. Shuddha
 921. Shuddhiviveka
 922. Shudraka
 923. Shukanasa
 924. Shukra-netra
 925. Shukrita
 926. Shukti
 927. Shuktiman
 928. Shuktimat
 929. Shuktimati
 930. Shuktisahvaya
 931. Shula
 932. Shulaghata
 933. Shulanadi
 934. Shulavari
 935. Shulin
 936. Shulka
 937. Shulka-adhikara
 938. Shulka-atiyatrika
 939. Shulka-mandapika
 940. Shulkashala
 941. Shumpeshvara
 942. Shunya
 943. Shunya-grama
 944. Shurapura
 945. Shurasena
 946. Shurparaka
 947. Shurparakashatshashti
 948. Shushrusha
 949. Shuvastiyam
 950. Shveta-atapatra
 951. Shveta-cchatra
 952. Shvetambara
 953. Shvetapatha
 954. Shvetavala
 955. Shyalasharman
 956. Shyamakalpalatika
 957. Sidavali
 958. Sidaviya
 959. Siddha
 960. Siddha-bat
 961. Siddha-pitha
 962. Siddhabhakti
 963. Siddhacakrapuja
 964. Siddhacakrarcanashtaka
 965. Siddhacakrastotra
 966. Siddhachakrapuja
 967. Siddhachakrarchanashtaka
 968. Siddhachakrastotra
 969. Siddhagunastotra
 970. Siddhai-shreshthin
 971. Siddhakshetra
 972. Siddham
 973. Siddhamatrika
 974. Siddhananda
 975. Siddhanna
 976. Siddhanta
 977. Siddhanta-darshana
 978. Siddhapaiya
 979. Siddhapura
 980. Siddhar
 981. Siddhasadhya
 982. Siddhastotra
 983. Siddhaur
 984. Siddhaya
 985. Siddhayatana
 986. Siddheshvar
 987. Siddheśvara-caritra
 988. Siddheswar
 989. Siglos
 990. Sihadauni
 991. Sihapaiya
 992. Sihappapata
 993. Sihapura
 994. Sika
 995. Sikalagama
 996. Sikandra
 997. Sikata
 998. Sikavana
 999. Sikili
 1000. Silacetiya
 1001. Silakuta
 1002. Silam
 1003. Silambam
 1004. Silamegha
 1005. Silameghapabbata
 1006. Silana
 1007. Silappadikaram
 1008. Silashri
 1009. Silk
 1010. Siluva
 1011. Sim-antargata-vastu-sahita
 1012. Sima
 1013. Simakarmakara
 1014. Simantonnayana
 1015. Simapura
 1016. Simaria
 1017. Simavivada
 1018. Simbali
 1019. Simha-sthana
 1020. Simhabahu
 1021. Simhachalam
 1022. Simhadatta
 1023. Simhahatta
 1024. Simhala
 1025. Simhanandin
 1026. Simhanika
 1027. Simhapada
 1028. Simhapura
 1029. Simhapuri
 1030. Simharaja
 1031. Simhasana
 1032. Similia
 1033. Simsapavana
 1034. Simuka
 1035. Sinadiyagala
 1036. Sindhu
 1037. Sindura
 1038. Sineru
 1039. Singara
 1040. Singaraura
 1041. Singhavarman
 1042. Singraur
 1043. Singur
 1044. Sinna
 1045. Sinnata
 1046. Sira
 1047. Sirakera
 1048. Sirigiri
 1049. Siriguppa
 1050. Siriguppi
 1051. Siripitthi
 1052. Sirisamghabodhi
 1053. Sirisamghabodhi-parivena
 1054. Sirivolala
 1055. Siriyamasetti
 1056. Sirpur
 1057. Sisavi
 1058. Sisu-madhuka-tala-prabhriti-nana-vriksha-sameta
 1059. Sita
 1060. Sita-adhayaksha
 1061. Sita-camara
 1062. Sitadivyacarita
 1063. Sitadivyacharita
 1064. Sitakund
 1065. Sitalekhya
 1066. Sitaraghava
 1067. Sitasaviya
 1068. Sitrama
 1069. Sittanavasal
 1070. Sittar
 1071. Sivayogasara
 1072. Sivilaviya
 1073. Siwalik
 1074. Sixty Years Cycle
 1075. Siyamahantakuddala
 1076. Skambha
 1077. Skandagupta
 1078. Skandaka
 1079. Skandakoti
 1080. Skandapala
 1081. Skandarya
 1082. Skandasharman
 1083. Skandastambhi
 1084. Skandasvati
 1085. Skandhariddha
 1086. Skandhavara
 1087. Sleemanabad
 1088. Smaranamangalastotra
 1089. Smarika
 1090. Smritisamskara
 1091. Smrititattva
 1092. Smrityarthanirnaya
 1093. Smrityupasthana
 1094. Snanayatra
 1095. Sobharampur
 1096. Sodaranaga
 1097. Sodhala
 1098. Sodhalaiya Upadhyaya
 1099. Sohora
 1100. Solampur
 1101. Solanki
 1102. Solapur
 1103. Solar Month
 1104. Solar Year
 1105. Soma
 1106. Soma-grahana
 1107. Soma-parvan
 1108. Somaiya
 1109. Somanaiyaprabhu
 1110. Somanathpatan
 1111. Somanayaka
 1112. Somapala
 1113. Somapura
 1114. Somarama
 1115. Somarya
 1116. Somasharmarya
 1117. Somaskanda
 1118. Somavamshibogara
 1119. Somavishnu
 1120. Somayajin
 1121. Someshvarabhatta
 1122. Someshvaraiya Upadhyapa
 1123. Somila
 1124. Sonacala
 1125. Sonachala
 1126. Sonachalam
 1127. Sonagiri
 1128. Sonakutikanna
 1129. Sonarekha
 1130. Sonargaon
 1131. Sonasara
 1132. Song Yun
 1133. Soniya
 1134. Sonkh
 1135. Sopana
 1136. Sopara
 1137. Sopur
 1138. Sorathiya
 1139. Soter
 1140. Sotthivati
 1141. Sotthiyakara
 1142. Sotthiyakara-vihara
 1143. South Konkan
 1144. Southern India
 1145. Sovanasetti
 1146. Sovarasi Siddhantideva
 1147. Sovira
 1148. Spashta
 1149. Sphujidhvaja
 1150. Sphuram
 1151. Sramanera
 1152. Sri Aurobindo
 1153. Srini
 1154. Srishti
 1155. Srivilliputtur
 1156. Srong-btsan-sgam-po
 1157. Stala
 1158. Stamana
 1159. Stambha
 1160. Stambhapura
 1161. Stambhatirtha
 1162. Stater
 1163. Stavamala
 1164. Stavapushpanjali
 1165. Stavi
 1166. Sthal
 1167. Sthala
 1168. Sthala-karana
 1169. Sthala-karnam
 1170. Sthala-vritti
 1171. Sthaladurga
 1172. Sthalaka
 1173. Sthalapurana
 1174. Sthali
 1175. Sthambheshvardasa
 1176. Sthamya
 1177. Sthana-acarya
 1178. Sthana-adhikaranika
 1179. SThana-adhipati
 1180. Sthana-dana
 1181. Sthana-karana
 1182. Sthanabhumi
 1183. Sthanadhikrita
 1184. Sthanaka
 1185. Sthanakiyapattana
 1186. Sthanapala
 1187. Sthanapati
 1188. Sthaneshvara
 1189. Sthaniya
 1190. Sthanudatta
 1191. Sthanugudha
 1192. Sthanugudhapura
 1193. Sthanunandin
 1194. Sthapanacarya
 1195. Sthapanacharya
 1196. Sthapati
 1197. Sthapayitva
 1198. Sthavara
 1199. Sthavaralinga
 1200. Sthavira
 1201. Sthavira-kalpin
 1202. Sthaviri
 1203. Sthaviriya
 1204. Sthira
 1205. Sthiramati
 1206. Sthita
 1207. Sthiti
 1208. Sthitipatra-vyavastha
 1209. Sthridirgam
 1210. Sthulaksha
 1211. Sthuna
 1212. Stotratika
 1213. Strabo
 1214. Stratega
 1215. Strategos
 1216. Stratonos
 1217. Stupa
 1218. Stupavihara
 1219. Stutivyuha
 1220. Su-pallika-apeta
 1221. Subandhu
 1222. Subhadra
 1223. Subharaja
 1224. Subhashitaratnamanjari
 1225. Subhiksha
 1226. Subhikshapura
 1227. Subramanya-swamy
 1228. Sucetarama
 1229. Suchandra
 1230. Suchetarama
 1231. Suda
 1232. Sudana Dikshita
 1233. Sudanaiya
 1234. Sudarshana
 1235. Sudarshanapura
 1236. Sudassana
 1237. Sudha
 1238. Sudha-karman
 1239. Sudharmendramahodaya
 1240. Sudi
 1241. Sugamavritti
 1242. Sugandha
 1243. Sugandhavartin
 1244. Sugurappa
 1245. Suguravva
 1246. Sukara-kavi
 1247. Sukaragama
 1248. Sukavihridayanandini
 1249. Sukha
 1250. Sukha-sankatha-vinoda
 1251. Sukhadi
 1252. Sukhasana
 1253. Sukka
 1254. Suktavali
 1255. Suktimuktavali
 1256. Sukulidesha
 1257. Sulabhasadhyavyakarana
 1258. Sulatana
 1259. Sulla
 1260. Sumagadha
 1261. Sumantra
 1262. Sumbal
 1263. Sumer Public Library
 1264. Sumeru
 1265. Sumitta
 1266. Sumsumaragiri
 1267. Sundara
 1268. Sundarika
 1269. Sunhata-parivena
 1270. Sunka
 1271. Sunuboldevagama
 1272. Supadmavyakarana
 1273. Supagamiya
 1274. Suppara
 1275. Suprabhata
 1276. Supradarya
 1277. Supraya
 1278. Suprayoga
 1279. Sura
 1280. Sura-karana
 1281. Surabhi
 1282. Surabhi-mada
 1283. Suracandrodaya
 1284. Surachandrodaya
 1285. Surahi
 1286. Surandra
 1287. Suraravala
 1288. Surasetti
 1289. Surashmicandra
 1290. Surashmichandra
 1291. Surashtra
 1292. Surat
 1293. Suratrana
 1294. Surattha
 1295. Suravala
 1296. Surendra
 1297. Surendranath Dasgupta
 1298. Suri
 1299. Surinashīrampurnneka
 1300. Surleshvar
 1301. Surundhana
 1302. Surya
 1303. Suryanayaka
 1304. Suryapura
 1305. Suryarunashataka
 1306. Suryashrama
 1307. Suryashtaka
 1308. Suryasiddhantarahasya
 1309. Suryyakshetra
 1310. Susharman
 1311. Susharmapura
 1312. Sushtavima
 1313. Suta
 1314. Suta-cela
 1315. Sutanu
 1316. Suti
 1317. Sutra
 1318. Sutradhara
 1319. Sutradhara-pitamaha
 1320. Sutradharin
 1321. Sutradhrit
 1322. Sutrantika
 1323. Sutrarthamritalahari
 1324. Suttee
 1325. Suvanakara
 1326. Suvannabhumi
 1327. Suvannagiri
 1328. Suvannaguha
 1329. Suvannapabbata
 1330. Suvannareha
 1331. Suvarna
 1332. Suvarna-adhyaksha
 1333. Suvarna-aya
 1334. Suvarna-gadyana
 1335. Suvarnagiri
 1336. Suvarnagrama
 1337. Suvarnamukhari
 1338. Suvarnamukhi
 1339. Suvarnanadi
 1340. Suvarnarekha
 1341. Suvarnasikata
 1342. Suvarnasikta
 1343. Suvarnavarsha
 1344. Suvarnavithy-adhikta
 1345. Sva-mukha-ajna
 1346. Sva-samaya
 1347. Sva-sim-avacchinna
 1348. Sva-sima-trina-gocara-goyuti-paryanta
 1349. Sva-sima-trina-kashtha-yuti-gocara-paryanta
 1350. Sva-sima-trina-yuti-gocara-paryanta
 1351. Sva-sima-trinayuti-gocara-paryanta
 1352. Sva-tala
 1353. Svabhoganagara
 1354. Svacchandapataka
 1355. Svachchhandapataka
 1356. Svahasta
 1357. Svalpa
 1358. Svamacandra
 1359. Svamachandra
 1360. Svamidevarya
 1361. Svamikaraja
 1362. Svamimalai
 1363. Svamin
 1364. Svamini
 1365. Svamya
 1366. Svamyarya
 1367. Svaniyamadashaka
 1368. Svara
 1369. Svaratrana
 1370. Svarga
 1371. Svargigiri
 1372. Svargiri
 1373. Svarindra
 1374. Svarna-adaya
 1375. Svarna-bhandarin
 1376. Svarna-danda
 1377. Svarnapala
 1378. Svarupa
 1379. Svasti
 1380. Svastimangalavidhana
 1381. Svati
 1382. Svatisharmarya
 1383. Svatvavada
 1384. Svayambhu
 1385. Svayamvara
 1386. Svolika-pata
 1387. Swarabha
 1388. Syadishabdasamuccaya
 1389. Syadishabdasamuchchaya
 1390. Sylhet
 1391. Syria
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: