India history glossary, starting with ‘a’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The India history glossary, starting with the letter “a”, contains 766 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. A
 2. A-bhata-cchatra-praveshya
 3. A-candra-aditya-kaliya
 4. A-candra-arka-arnava-kshiti-sthiti-sama-kalina
 5. A-candra-arka-kshiti-sama-kalam
 6. A-candra-tarakam
 7. A-cara-siddhika
 8. A-cata-bhata-gocara
 9. A-dhyatam
 10. A-harita-parna-shaka-pushpa-phala-dugdha-dadhi-ghrita-takra-grahana
 11. A-kara-vata-uttara
 12. A-kara-vishti-konjalla
 13. A-kincit-kara-grahya
 14. A-kincit-pragrahya
 15. A-kincit-pratikara
 16. A-lavana-guda-kshobha
 17. A-lavana-khataka
 18. A-lavana-klinna-khanaka
 19. A-parampara-balivarda
 20. A-pushpa-kshira-grahaniya
 21. A-shanmasika
 22. A-shukla
 23. A-trina-kashtha-grahana
 24. A-vara-siddhika
 25. Aadi Pooram
 26. Aananta Vrata
 27. Ababhasa
 28. Abadha
 29. Abalava
 30. Abda-puja
 31. Abdarkhanah
 32. Abdika-shraddha
 33. Abhaya
 34. Abhaya-shasana
 35. Abhayagiri
 36. Abhayahasta
 37. Abhayakaragupta
 38. Abhayakumara
 39. Abhayamitra
 40. Abhayamudra
 41. Abhayapala
 42. Abhijnana
 43. Abhilekhitaka
 44. Abhinandadeva
 45. Abhinayadarpana
 46. Abhinayanavanita
 47. Abhira
 48. Abhisara
 49. Abhisari
 50. Abhisheka-mandapa
 51. Abhishekapathavidhi
 52. Abhitvaramanaka
 53. Abhra
 54. Abhyantara
 55. Abhyantara-siddhi-sahita
 56. Abhyantara-siddhika
 57. Abhyantarashatshashti
 58. Abhyantarika
 59. Abhyusha
 60. Abhyutthita
 61. Abimukta
 62. Ablur
 63. Aca
 64. Acalapura
 65. Acalavarman
 66. Acara
 67. Acaracandrika
 68. Acaramanjari
 69. Acararka
 70. Acarollasa
 71. Acarya-pitha
 72. Acarya-pujanai
 73. Acaryaratnahara
 74. Acchagallaka
 75. Acchanna
 76. Acchoda
 77. Accu
 78. Accu-ttaṟi
 79. Accuvari
 80. Acesines
 81. Acha
 82. Achalapura
 83. Achalavarman
 84. Achara
 85. Acharachandrika
 86. Acharamanjari
 87. Achararka
 88. Acharollasa
 89. Acharyaratnahara
 90. Achchhanna
 91. Achchhoda
 92. Achitavala
 93. Achyuta
 94. Achyutabhadra
 95. Achyutadasa
 96. Achyutanandin
 97. Acinta
 98. Aciravati
 99. Acyuta
 100. Acyutabhadra
 101. Acyutadasa
 102. Acyutanandin
 103. Adabari
 104. Adage
 105. Adaliya
 106. Adana
 107. Adarsavali
 108. Adbhuta
 109. Adda
 110. Addaga
 111. Addaku
 112. Addanki
 113. Adduga
 114. Adhana
 115. Adhananirnaya
 116. Adhanur
 117. Adharadheyabhavatattvapariksha
 118. Adhavapa
 119. Adhavaraji
 120. Adhi-patra
 121. Adhichatra
 122. Adhichhatra
 123. Adhichhhatra
 124. Adhika
 125. Adhika-padi
 126. Adhikara-mel-eḻuttu
 127. Adhikara-varttanai
 128. Adhikaranalekhaka
 129. Adhikaranika
 130. Adhikarin
 131. Adhimaharaja
 132. Adhiraja
 133. Adhishthanadhikarana
 134. Adhora
 135. Adhya
 136. Adhyaksha-pracara
 137. Adhyatmanavanita
 138. Adhyatmarahasya
 139. Adhyetri
 140. Adikal
 141. Adikota
 142. Adirai-ppattam
 143. Aditya
 144. Adityabandhu
 145. Adityabhatta
 146. Adityavarman
 147. Adityavarna
 148. Adivare
 149. Adu
 150. Adukala
 151. Advaitanavanita
 152. Advaitasutrarthapaddhati
 153. Adyapatha
 154. Afghanistan
 155. Agahara
 156. Agalassia
 157. Agama
 158. Agama-samaya
 159. Agamudaiyan
 160. Aganagama
 161. Aganakola
 162. Agara
 163. Agara-brahmadeya
 164. Agaravala
 165. Agariyapura
 166. Agartala
 167. Agasali
 168. Agasti
 169. Agastyar
 170. Agastyashrama
 171. Agathocles
 172. Agathokleas
 173. Aggahara
 174. Aggalava
 175. Aggalavacetiya
 176. Aggi
 177. Aghapancashashti
 178. Aghapancavivecana
 179. Aghapanchashashti
 180. Aghapanchavivechana
 181. Aghatana
 182. Aghatapura
 183. Aghati
 184. Agilla
 185. Agisamaja
 186. Agni
 187. Agnihotrin
 188. Agnila
 189. Agnipura
 190. Agnisharmarya
 191. Agnishtoma
 192. Agniveshya
 193. Agra-mahadevi
 194. Agra-mahamahishi
 195. Agrahara
 196. Agraharina-mahattara
 197. Agrajanman
 198. Agrammes
 199. Agravala
 200. Agravana
 201. Agrayana
 202. Agronomoi
 203. Ahalaviya
 204. Ahalyapalli
 205. Ahan
 206. Ahananuru
 207. Ahar
 208. Ahara
 209. Ahara-vishaya
 210. Aharani
 211. Ahavamalladeva
 212. Ahiari
 213. Ahicchatra
 214. Ahichatra
 215. Ahichchhatra
 216. Ahikshatra
 217. Ahikshetra
 218. Ahipura
 219. Ahiroli
 220. Ahisharman
 221. Ahitagnimritadahavidhi
 222. Ahitagnipatnibhritavadhananirnaya
 223. Ahitagniprayoga
 224. Ahitagnisamskaravidhi
 225. Ahmednagar
 226. Ahnikavidhi
 227. Ahobilam
 228. Ahoganga
 229. Ahogangapabbata
 230. Aihole
 231. Ailapatranaga
 232. Ainkurunuru
 233. Airāvata-go-rājya
 234. Airikina
 235. Aitada
 236. Aiyapa
 237. Ajamera
 238. Ajanta
 239. Ajapura
 240. Ajaudhiya
 241. Ajirage
 242. Ajiragekholla
 243. Ajivaka-kasu
 244. Ajmer
 245. Ajna
 246. Ajna-bhogika
 247. Ajna-dapaka
 248. Ajunahivita
 249. Ajurika
 250. Ajyapanayaka
 251. Akalavarsha
 252. Akalika
 253. Akana
 254. Akananuru
 255. Akara
 256. Akasacetiya
 257. Akasam
 258. Akasha-patal-otpatti
 259. Aketasetti
 260. Akhadada
 261. Akhili
 262. Akkarappakkam
 263. Akkivalli
 264. Akola
 265. Akriti
 266. Aksha
 267. Akshapatala
 268. Akshapatalin
 269. Aksharamalastotra
 270. Aksharapalli
 271. Akshashalika
 272. Akshaya-nivika
 273. Akshi
 274. Akshipalanaga
 275. Aksu
 276. Aḻ-vari
 277. Alageri
 278. Alagum
 279. Alakhiya
 280. Alalu
 281. Alankarakalanidhi
 282. Alankaramanihara
 283. Alankaraprabodha
 284. Alankarasutra
 285. Alasanda
 286. Alavi
 287. Alaya
 288. Alexander
 289. Ali
 290. Alige
 291. Alikasudara
 292. Alini
 293. Aḻiya
 294. Alla
 295. Allaka
 296. Allakappa
 297. Allalanatha
 298. Allalapura
 299. Allam
 300. Allashakti
 301. Allevava
 302. Alliya
 303. Alluvalu
 304. Aloka
 305. Alur
 306. Alutgal
 307. Alutvava
 308. Alwar
 309. Alwarthirunagari
 310. Ama
 311. Amadevaiya
 312. Amalaka
 313. Amaliman
 314. Amara
 315. Amaravati
 316. Amarda
 317. Amardaka
 318. Amareshvara
 319. Amarpur
 320. Amavasya
 321. Ambada
 322. Ambagama
 323. Ambalatthika
 324. Ambapali
 325. Ambapalivana
 326. Ambaranadishastotra
 327. Ambaranatha
 328. Ambarnath
 329. Ambasanda
 330. Ambataka
 331. Ambatakavana
 332. Ambatthala
 333. Ambavana
 334. Ambejogai
 335. Ambevarika
 336. Ambhaya
 337. Ambhojashambhu
 338. Ambivali
 339. Ambojala
 340. Ambujavallidandaka
 341. Ambujavallikalyana
 342. Ambujavalliparinaya
 343. Amburashi
 344. Amgam-kuliya
 345. Amidanallur
 346. Amma
 347. Ammalla
 348. Amminbhavi
 349. Amoghavarsha
 350. Amra
 351. Amrakardava
 352. Amravati
 353. Amritadeva
 354. Amritatarangakavya
 355. Amritodaya
 356. Amsha-gana
 357. Amshapati
 358. Amshuka-bhandara-karana
 359. Amtikini
 360. Amtiyako
 361. Amuka
 362. Amyntas
 363. Anadeshya
 364. Anadora
 365. Anahilapura
 366. Ananatapala
 367. Ananda-nidhi
 368. Anandalahari
 369. Anandapura
 370. Anandapuravasaka
 371. Anandarasasagara
 372. Anandastotra
 373. Anande
 374. Anandi
 375. Anangabhima
 376. Anangamangala
 377. Anangamangalabhana
 378. Ananguli-prekshaniya
 379. Ananta
 380. Ananta-nidhi
 381. Anantadeva
 382. Anantadevi
 383. Anantanaga
 384. Anantapaiprabhu
 385. Anantaprabhu
 386. Anantarajupalle
 387. Anantashaktivarman
 388. Anantugi
 389. Anapanasati Day
 390. Anartapura
 391. Anashu
 392. Anatha-samrakshana
 393. Anatti
 394. Anbutran
 395. Ancanavana
 396. Anchanavana
 397. Anchu
 398. Ancient Tibet
 399. And-e
 400. Andaluja
 401. Andara
 402. Andaura
 403. Andhakavinda
 404. Andhapura
 405. Andhavana
 406. Andhra-mahabharatam
 407. Andhradesha
 408. Andhrapatha
 409. Andika
 410. Ane
 411. Aneravala
 412. Anevadi
 413. Anga
 414. Anga-niguhaka
 415. Angadi-kkuli
 416. Angadi-ppattam
 417. Angagama
 418. Angaja
 419. Angamangalam
 420. Angamu
 421. Angaracana
 422. Angarachana
 423. Angaraka
 424. Angaraki
 425. Anguli
 426. Animatism
 427. Animism
 428. Aniruddhapura
 429. Anitapalla
 430. Anitapallavishaya
 431. Anivartaka-nivartayitri
 432. Anivritti
 433. Aniyankabhima
 434. Aniyata
 435. Anjana
 436. Anjanavana
 437. Anjashta-sabha
 438. Anjuvannam
 439. Anka-gadyana
 440. Anka-shala
 441. Ankakara
 442. Ankalamma
 443. Ankulage
 444. Ankurarpanavidhi
 445. Annapaiya
 446. Annaprashana
 447. Anoma
 448. Anotatta
 449. Anta-mahamatra
 450. Antah-kara
 451. Antah-siddhika
 452. Antahpura-mahamatra
 453. Antali
 454. Antara
 455. Antara-adaya
 456. Antarala
 457. Antaravaddi
 458. Antaraya
 459. Antaraya-kkashu
 460. Antaraya-ppattam
 461. Antargiri
 462. Antarvamshika
 463. Antialkidas
 464. Antiyoka
 465. Antyeshtipaddhati
 466. Anudhyai
 467. Anudhyata
 468. Anudhyeya
 469. Anudivasam
 470. Anudrish
 471. Anugraha-sthiti-patra
 472. Anulapi
 473. Anulatissapabbata
 474. Anuloma
 475. Anumakonda
 476. Anumala
 477. Anumitiparamarshavada
 478. Anumollu
 479. Anupa
 480. Anupala
 481. Anupiya
 482. Anuradhapura
 483. Anurupa
 484. Anushtubh
 485. Anuvah
 486. Anuvarttanai
 487. Anyat
 488. Anyatha
 489. Apadana
 490. Apaga
 491. Apana
 492. Aparadha
 493. Aparadhakshamapanastotra
 494. Aparaditya
 495. Aparagaya
 496. Aparajita
 497. Aparantaka
 498. Apararka
 499. Aparashiva
 500. Aparigodha
 501. Apasaraka
 502. Apavaraka
 503. Apilaka
 504. Apohana
 505. Apollonius
 506. Appupillaiyur
 507. Apracaraja
 508. Aprahartri
 509. Apti
 510. Aputra-dhana
 511. Aputra-dhanam-nasti
 512. Aputrika-dhana
 513. Aradhya
 514. Arakala
 515. Arakalapura
 516. Arakata
 517. Arakatapura
 518. Arakshadhikrita
 519. Aramika
 520. Aramotsargavidhi
 521. Arangu
 522. Aranjara
 523. Aranta
 524. Arashina
 525. Arashu-ppeṟu
 526. Arathi
 527. Arati
 528. Aratta
 529. Arca
 530. Arcana-bhoga
 531. Archa
 532. Architavala
 533. Ardha-kakini
 534. Ardha-namasya-vritti
 535. Ardha-sirika
 536. Ardhacandra
 537. Ardhachandra
 538. Ardhad-ayatana
 539. Ardhanarishvara
 540. Ardhapura
 541. Ardhodaya
 542. Are
 543. Arhadbhakti
 544. Arhaddeva
 545. Arhanandi
 546. Arhat
 547. Arhatstotra
 548. Ari
 549. Ari-shad-varga
 550. Arigala
 551. Arika
 552. Arikesarin
 553. Ariko
 554. Arisana
 555. Arishtavadhadicarita
 556. Arishtavadhadicharita
 557. Aritagama
 558. Aritthapura
 559. Ariya
 560. Arjuna
 561. Arjuna-kara
 562. Arjunayana
 563. Arka
 564. Arkadasa
 565. Arleshvar
 566. Arma
 567. Arogyasala
 568. Aṟṟu-kkulai
 569. Aṟṟukkal-amanji
 570. Arshtapura
 571. Arthadipika
 572. Artharuva
 573. Arthasamgraha
 574. Arti
 575. Arudra
 576. Aruvana
 577. Arya
 578. Arya-guru
 579. Aryabhata
 580. Aryadeva
 581. Aryaka
 582. Aryapura
 583. Aryasamgha
 584. Aryavarman
 585. Aryavarta
 586. Aryika
 587. Asacchadi
 588. Asachchhadi
 589. Asala
 590. Asalha Puja
 591. Asana
 592. Asana-patta
 593. Asanalokeshvaramahavihara
 594. Asanapura
 595. Asanavira
 596. Asankitavarman
 597. Asari
 598. Asedhabhanga-adhikrita
 599. Asha
 600. Ashadashachandas
 601. Ashapalli
 602. Ashaucanirnaya
 603. Ashauchanirnaya
 604. Ashmaka
 605. Ashmakatantra
 606. Ashmakiya
 607. Ashoka
 608. Ashradudhana
 609. Ashrama
 610. Ashraya
 611. Ashta
 612. Ashta-bhagika
 613. Ashta-kula
 614. Ashta-pushpika
 615. Ashtabhoga-tejahsvamya
 616. Ashtadasha
 617. Ashtadasha-praja
 618. Ashtadasha-prakriti
 619. Ashtadashachhandas
 620. Ashtadhara
 621. Ashtadvara
 622. Ashtagariya
 623. Ashtahnika
 624. Ashtakalasmarani
 625. Ashtakalinavarnana
 626. Ashtakaliyaseva
 627. Ashtakaprayoganirupana
 628. Ashtakavikritishraddhaprayoga
 629. Ashtaki
 630. Ashtanga-bhakti-krama
 631. Ashtapada
 632. Ashtapadi
 633. Ashtapraharika
 634. Ashtasahasrivivarana
 635. Ashtavara
 636. Ashtavargika
 637. Ashtkalam
 638. Ashulopa
 639. Ashuvikaḻ-kasu
 640. Ashva-samstha
 641. Ashvadhyaksha
 642. Ashvaka
 643. Ashvalayanagrihyakarika
 644. Ashvalayanapitrimedhaprayoga
 645. Ashvalayanaprakarana
 646. Ashvalayanaprayogaratna
 647. Ashvamedha
 648. Ashvapati
 649. Ashvapati-Gajapati-Narapati-muvaru-rayara-ganda
 650. Ashvaroha
 651. Ashvattha
 652. Ashvatthanagara
 653. Ashvavara
 654. Ashvavaraka
 655. Ashvavarika
 656. Ashvin
 657. Asitamasa
 658. Asitanjana
 659. Asitanjananagara
 660. Asoge
 661. Asokarama
 662. Asphotana
 663. Assaka
 664. Assamese
 665. Assapura
 666. Asthi
 667. Asti
 668. Asunpititeya
 669. Asura-kriya
 670. Atapura
 671. Atavi
 672. Atavika
 673. Ataviragollava
 674. Atghara
 675. Atha-gani
 676. Athasamaya Paravara
 677. Athavariya
 678. Athikeshava
 679. Ati-brahmanya
 680. Atila-rajya
 681. Atimanti
 682. Atimukta
 683. Atiprasanga
 684. Atirai
 685. Atireka
 686. Atisha
 687. Atithya
 688. Atiyatra
 689. Atiyuṟai
 690. Atmarama
 691. Atpura
 692. Atranjikhera
 693. Atrinayanaja
 694. Attanatti
 695. Attavira
 696. Atthai-mahotsava
 697. Attili
 698. Attilinandu
 699. Attukk-iṟai
 700. Attukkiṟai
 701. Atukotpattu
 702. Atula
 703. Atula-vihara
 704. Aturashala
 705. Atyagnishtoma
 706. Atyanta-maheshvara
 707. Atyanta-svami-mahabhairava-bhakta
 708. Atyashti
 709. Auchityavicharacharcha
 710. Aucityavicaracarca
 711. Audrangika
 712. Augustus
 713. Aulakiya
 714. Auravala
 715. Aurdhvadehikapaddhati
 716. Aurnasthanika
 717. Ausavala
 718. Avabhritha
 719. Avacatita
 720. Avadara
 721. Avadharana
 722. Avadhutatantra
 723. Avadi
 724. Avakathavala
 725. Avalagana
 726. Avalambaka
 727. Avamukta
 728. Avana
 729. Avanam
 730. Avanda-aya
 731. Avani Moola
 732. Avani-randhra-nyaya
 733. Avani-vetana
 734. Avanti
 735. Avaraja
 736. Avarjaniya
 737. Avarodhana
 738. Avasaka
 739. Avasara
 740. Avasarasara
 741. Avastha
 742. Avatarana
 743. Avayava
 744. Avayavadidhitividyota
 745. Avayavamanididhitivivarana
 746. Avesani
 747. Avighnakara
 748. Avimanas
 749. Avisha
 750. Avriti
 751. Avritti
 752. Avu
 753. Avudakagama
 754. Avuka
 755. Avula
 756. Ayananirnaya
 757. Ayata
 758. Ayodhya
 759. Ayodhyaparva
 760. Ayodhyavasaka
 761. Ayojjha
 762. Ayuktaka
 763. Ayurveda
 764. Ayusha
 765. Ayutahomavidhi
 766. Ayyavole
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: