India history glossary, starting with ‘a’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The India history glossary, starting with the letter “a”, contains 431 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Aadi Pooram
 2. Aananta Vrata
 3. Ababhasa
 4. Abalava
 5. Abhaya
 6. Abhayagiri
 7. Abhayakaragupta
 8. Abhayamitra
 9. Abhayapala
 10. Abhinandadeva
 11. Abhira
 12. Abhisara
 13. Abhisari
 14. Abhishekapathavidhi
 15. Abhyantara
 16. Abhyantarashatshashti
 17. Abimukta
 18. Ablur
 19. Aca
 20. Acalapura
 21. Acalavarman
 22. Acaracandrika
 23. Acaramanjari
 24. Acararka
 25. Acarollasa
 26. Acaryaratnahara
 27. Acchagallaka
 28. Acchoda
 29. Acesines
 30. Acha
 31. Achalapura
 32. Achalavarman
 33. Acharachandrika
 34. Acharamanjari
 35. Achararka
 36. Acharollasa
 37. Acharyaratnahara
 38. Achchhoda
 39. Achitavala
 40. Achyuta
 41. Achyutabhadra
 42. Achyutadasa
 43. Achyutanandin
 44. Acinta
 45. Aciravati
 46. Acyuta
 47. Acyutabhadra
 48. Acyutadasa
 49. Acyutanandin
 50. Adabari
 51. Adage
 52. Adaliya
 53. Adarsavali
 54. Addaku
 55. Addanki
 56. Adhananirnaya
 57. Adhanur
 58. Adharadheyabhavatattvapariksha
 59. Adhavaraji
 60. Adhichatra
 61. Adhichhatra
 62. Adhichhhatra
 63. Adhiraja
 64. Adhora
 65. Adhya
 66. Adhyatmanavanita
 67. Adhyatmarahasya
 68. Adikal
 69. Adikota
 70. Adityabandhu
 71. Adityabhatta
 72. Adityavarman
 73. Adityavarna
 74. Adivare
 75. Adu
 76. Adukala
 77. Advaitanavanita
 78. Advaitasutrarthapaddhati
 79. Adyapatha
 80. Afghanistan
 81. Agalassia
 82. Agamudaiyan
 83. Aganagama
 84. Aganakola
 85. Agaravala
 86. Agariyapura
 87. Agartala
 88. Agasti
 89. Agastyar
 90. Agastyashrama
 91. Agathocles
 92. Agathokleas
 93. Aggahara
 94. Aggalavacetiya
 95. Aggi
 96. Aghapancashashti
 97. Aghapancavivecana
 98. Aghapanchashashti
 99. Aghapanchavivechana
 100. Aghatapura
 101. Agilla
 102. Agisamaja
 103. Agni
 104. Agnila
 105. Agnipura
 106. Agnisharmarya
 107. Agniveshya
 108. Agrahara
 109. Agrammes
 110. Agravala
 111. Agravana
 112. Ahalaviya
 113. Ahalyapalli
 114. Ahananuru
 115. Ahar
 116. Ahara
 117. Ahavamalladeva
 118. Ahiari
 119. Ahicchatra
 120. Ahichatra
 121. Ahichchhatra
 122. Ahikshatra
 123. Ahikshetra
 124. Ahipura
 125. Ahiroli
 126. Ahisharman
 127. Ahitagnimritadahavidhi
 128. Ahitagnipatnibhritavadhananirnaya
 129. Ahitagniprayoga
 130. Ahitagnisamskaravidhi
 131. Ahmednagar
 132. Ahnikavidhi
 133. Ahobilam
 134. Aihole
 135. Ailapatranaga
 136. Airāvata-go-rājya
 137. Airikina
 138. Aiyapa
 139. Ajamera
 140. Ajanta
 141. Ajapura
 142. Ajaudhiya
 143. Ajirage
 144. Ajiragekholla
 145. Ajmer
 146. Ajunahivita
 147. Ajurika
 148. Ajyapanayaka
 149. Akalavarsha
 150. Akana
 151. Akasam
 152. Aketasetti
 153. Akhadada
 154. Akhili
 155. Akkarappakkam
 156. Akkivalli
 157. Akola
 158. Aksharamalastotra
 159. Akshi
 160. Akshipalanaga
 161. Aksu
 162. Alageri
 163. Alagum
 164. Alakhiya
 165. Alalu
 166. Alankarakalanidhi
 167. Alankaramanihara
 168. Alankaraprabodha
 169. Alankarasutra
 170. Alexander
 171. Alige
 172. Alla
 173. Allaka
 174. Allalanatha
 175. Allalapura
 176. Allam
 177. Allashakti
 178. Allevava
 179. Alliya
 180. Alluvalu
 181. Aloka
 182. Alur
 183. Alutgal
 184. Alutvava
 185. Alwar
 186. Alwarthirunagari
 187. Amadevaiya
 188. Amalaka
 189. Amara
 190. Amaravati
 191. Amarda
 192. Amardaka
 193. Amareshvara
 194. Amarpur
 195. Ambada
 196. Ambaranadishastotra
 197. Ambaranatha
 198. Ambarnath
 199. Ambatthala
 200. Ambejogai
 201. Ambevarika
 202. Ambhaya
 203. Ambhojashambhu
 204. Ambivali
 205. Ambojala
 206. Ambujavallidandaka
 207. Ambujavallikalyana
 208. Ambujavalliparinaya
 209. Amgam-kuliya
 210. Amidanallur
 211. Amma
 212. Ammalla
 213. Amminbhavi
 214. Amoghavarsha
 215. Amra
 216. Amrakardava
 217. Amravati
 218. Amritadeva
 219. Amritatarangakavya
 220. Amritodaya
 221. Amuka
 222. Amyntas
 223. Anadora
 224. Anahilapura
 225. Ananatapala
 226. Anandalahari
 227. Anandapura
 228. Anandapuravasaka
 229. Anandarasasagara
 230. Anandastotra
 231. Anande
 232. Anandi
 233. Anangabhima
 234. Anangamangala
 235. Anangamangalabhana
 236. Ananta
 237. Anantadeva
 238. Anantadevi
 239. Anantanaga
 240. Anantapaiprabhu
 241. Anantaprabhu
 242. Anantarajupalle
 243. Anantashaktivarman
 244. Anantugi
 245. Anapanasati Day
 246. Anartapura
 247. Anashu
 248. Anbutran
 249. Anchu
 250. Ancient Tibet
 251. Andaluja
 252. Andara
 253. Andaura
 254. Andhapura
 255. Andhra-mahabharatam
 256. Andhrapatha
 257. Ane
 258. Aneravala
 259. Anevadi
 260. Angagama
 261. Angamangalam
 262. Angamu
 263. Animatism
 264. Animism
 265. Aniruddhapura
 266. Anitapalla
 267. Anitapallavishaya
 268. Aniyankabhima
 269. Ankalamma
 270. Ankulage
 271. Ankurarpanavidhi
 272. Annapaiya
 273. Annaprashana
 274. Antali
 275. Antargiri
 276. Antialkidas
 277. Antiyoka
 278. Antyeshtipaddhati
 279. Anulapi
 280. Anulatissapabbata
 281. Anumakonda
 282. Anumala
 283. Anumitiparamarshavada
 284. Anumollu
 285. Anupa
 286. Anupala
 287. Anuradhapura
 288. Apaga
 289. Aparadhakshamapanastotra
 290. Aparaditya
 291. Aparajita
 292. Apararka
 293. Aparashiva
 294. Apilaka
 295. Apollonius
 296. Appupillaiyur
 297. Apti
 298. Aramotsargavidhi
 299. Arangu
 300. Aranta
 301. Arashina
 302. Arathi
 303. Aratta
 304. Arca
 305. Archa
 306. Architavala
 307. Ardhapura
 308. Are
 309. Arhadbhakti
 310. Arhaddeva
 311. Arhanandi
 312. Arhatstotra
 313. Ari
 314. Arigala
 315. Arika
 316. Arikesarin
 317. Arisana
 318. Arishtavadhadicarita
 319. Arishtavadhadicharita
 320. Aritagama
 321. Aritthapura
 322. Ariya
 323. Arjuna
 324. Arjunayana
 325. Arka
 326. Arkadasa
 327. Arleshvar
 328. Arma
 329. Arshtapura
 330. Arthadipika
 331. Arthasamgraha
 332. Arudra
 333. Arya
 334. Aryabhata
 335. Aryadeva
 336. Aryapura
 337. Aryavarman
 338. Aryavarta
 339. Asacchadi
 340. Asachchhadi
 341. Asala
 342. Asalha Puja
 343. Asanalokeshvaramahavihara
 344. Asanapura
 345. Asanavira
 346. Asankitavarman
 347. Asari
 348. Ashadashachandas
 349. Ashapalli
 350. Ashaucanirnaya
 351. Ashauchanirnaya
 352. Ashmaka
 353. Ashmakatantra
 354. Ashmakiya
 355. Ashoka
 356. Ashradudhana
 357. Ashtadashachhandas
 358. Ashtadhara
 359. Ashtadvara
 360. Ashtagariya
 361. Ashtakalasmarani
 362. Ashtakalinavarnana
 363. Ashtakaliyaseva
 364. Ashtakaprayoganirupana
 365. Ashtakavikritishraddhaprayoga
 366. Ashtaki
 367. Ashtapada
 368. Ashtapadi
 369. Ashtasahasrivivarana
 370. Ashtavara
 371. Ashtkalam
 372. Ashvalayanagrihyakarika
 373. Ashvalayanapitrimedhaprayoga
 374. Ashvalayanaprakarana
 375. Ashvalayanaprayogaratna
 376. Ashvattha
 377. Ashvatthanagara
 378. Asoge
 379. Asthi
 380. Asunpititeya
 381. Atapura
 382. Atavi
 383. Atavika
 384. Ataviragollava
 385. Atghara
 386. Athasamaya Paravara
 387. Athavariya
 388. Athikeshava
 389. Atimukta
 390. Atisha
 391. Atmarama
 392. Atpura
 393. Atranjikhera
 394. Attavira
 395. Attili
 396. Attilinandu
 397. Atula
 398. Atula-vihara
 399. Auchityavicharacharcha
 400. Aucityavicaracarca
 401. Augustus
 402. Aulakiya
 403. Auravala
 404. Aurdhvadehikapaddhati
 405. Ausavala
 406. Avadara
 407. Avadhutatantra
 408. Avadi
 409. Avakathavala
 410. Avamukta
 411. Avani Moola
 412. Avasara
 413. Avasarasara
 414. Avayava
 415. Avayavadidhitividyota
 416. Avayavamanididhitivivarana
 417. Avesani
 418. Avighnakara
 419. Avisha
 420. Avu
 421. Avudakagama
 422. Avuka
 423. Avula
 424. Ayananirnaya
 425. Ayodhya
 426. Ayodhyaparva
 427. Ayodhyavasaka
 428. Ayurveda
 429. Ayusha
 430. Ayutahomavidhi
 431. Ayyavole
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: