India history glossary, starting with ‘v’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The India history glossary, starting with the letter “v”, contains 1045 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Va
 2. Va-bhu
 3. Vabhi
 4. Vacaka
 5. Vacana
 6. Vacanakara
 7. Vacanika
 8. Vacchomi
 9. Vachada
 10. Vaco-gupti
 11. Vada
 12. Vadabalagamaka
 13. Vadacarya
 14. Vadaga
 15. Vadaharaka
 16. Vadakahagala
 17. Vadakautuhala
 18. Vadakina
 19. Vadalur
 20. Vadamadurai
 21. Vadamana
 22. Vadangula
 23. Vadani
 24. Vadari
 25. Vadava
 26. Vadavali
 27. Vadavari
 28. Vadda-acarya
 29. Vadda-vara
 30. Vadda-vyavahari
 31. Vaddaravuḻa
 32. Vadela
 33. Vadha
 34. Vadhadha
 35. Vadhaki
 36. Vadhamanapura
 37. Vadhri-kukkuta
 38. Vadhu
 39. Vadi
 40. Vadibala
 41. Vadipalaka
 42. Vadiya
 43. Vadu
 44. Vadudevagama
 45. Vadvaiya
 46. Vadya
 47. Vadya-maharaja
 48. Vagainda-kashu
 49. Vagaira
 50. Vaghela
 51. Vagheravala
 52. Vagiti
 53. Vagriva
 54. Vagubana-Herilage
 55. Vaguli
 56. Vagulika
 57. Vaguni
 58. Vaha
 59. Vaha-nayaka
 60. Vahada
 61. Vahaka
 62. Vahala
 63. Vahali
 64. Vahalkada
 65. Vahamana
 66. Vahana
 67. Vahanavapi
 68. Vahani
 69. Vahanikupida
 70. Vahaura
 71. Vahavapi
 72. Vahika
 73. Vahimaprabhu
 74. Vahinipati
 75. Vahitra
 76. Vahlika
 77. Vahni
 78. Vahotaka
 79. Vahyali
 80. Vaibhoga
 81. Vaida
 82. Vaidantika
 83. Vaidarveyaka
 84. Vaidharana
 85. Vaidikakosha
 86. Vaidila
 87. Vaidisha
 88. Vaidya
 89. Vaidya-bhaga
 90. Vaidya-bhoga
 91. Vaidya-paricaraka
 92. Vaidya-vritti
 93. Vaidyakalpalata
 94. Vaidyakshetra
 95. Vaidyamritalahari
 96. Vaidyanatha
 97. Vaidyavilasa
 98. Vaijaka
 99. Vaijayika
 100. Vaijayika-dharmasthana
 101. Vaikaci
 102. Vaikakshaka
 103. Vaikasi Visakam
 104. Vaikshepika
 105. Vaikuntaperumal
 106. Vaikuntha Ekadashi
 107. Vailabdhika
 108. Vailimaka
 109. Vaingani
 110. Vainyagupta
 111. Vaira
 112. Vairagi
 113. Vairamegha
 114. Vairatapura
 115. Vaisha
 116. Vaishali
 117. Vaisharadya
 118. Vaishayika
 119. Vaishnava
 120. Vaishnavamritanamadvaitastotra
 121. Vaishnavism
 122. Vaishravana
 123. Vaishvadeva
 124. Vaishvanara
 125. Vaishvasika
 126. Vaishy-agrahara
 127. Vaishya
 128. Vaishya-vaniya-nagarattar
 129. Vaitarana
 130. Vaitarani
 131. Vaitastika
 132. Vaivya
 133. Vajapeya
 134. Vajapeyin
 135. Vaji-vaidya
 136. Vajin
 137. Vajirasenaka
 138. Vajiyava
 139. Vajjada
 140. Vajjadadeva
 141. Vajji
 142. Vajra
 143. Vajrahasta
 144. Vajrapani
 145. Vajrasana
 146. Vajravali
 147. Vajrayogini
 148. Vakanar
 149. Vakataka
 150. Vakavaiya
 151. Vakhola
 152. Vakkala
 153. Vakkaliga
 154. Vakparushya
 155. Vaksha
 156. Vaktra
 157. Vakula
 158. Vakulamalinigitaparinaya
 159. Val
 160. Vala
 161. Vaḻa-giri
 162. Vala-manjadi
 163. Vala-yashti
 164. Valabhamukha
 165. Valabhi
 166. Valadi
 167. Valagama
 168. Valakoshthika
 169. Valaksha
 170. Vaḻal-va
 171. Valamanjadi
 172. Valamivala
 173. Valanadu
 174. Valangai-idangai-maganmai
 175. Valaniya
 176. Valapu-bim
 177. Valari Vicu
 178. Valasivagara
 179. Valatkaushan
 180. Valavada
 181. Valaya
 182. Valaya-yashti
 183. Valayavada
 184. Valayitva
 185. Valgudar
 186. Valhodiya
 187. Vali
 188. Valikandapuram
 189. Valimahamada
 190. Valisyati
 191. Valita
 192. Valita-patra-vidhi
 193. Valivarda
 194. Valivarddashila
 195. Valkha
 196. Valla
 197. Vallabha
 198. Vallabhabhvudavam
 199. Vallabheshvara
 200. Vallakya
 201. Vallara
 202. Vallava
 203. Vallavada
 204. Valli
 205. Vallika
 206. Valmika-mallagadde
 207. Valua
 208. Valuba
 209. Vaḻudiy-accu-vargam
 210. Valuka
 211. Valukarama
 212. Valuva
 213. Vamadeva
 214. Vamana
 215. Vamana-mudra
 216. Vamanavala
 217. Vambadevabhatta
 218. Vambana
 219. Vamiyena
 220. Vamme
 221. Vamphaya
 222. Vamsh-avali
 223. Vamsha
 224. Vamshadhara
 225. Vamshakara
 226. Vamshavala
 227. Vamshavataka
 228. Vamshika
 229. Vamshodachaura
 230. Vamshodagrama
 231. Vamshya
 232. Vana
 233. Vana-vatika-trina-jantu-gocara-paryanta
 234. Vanacara
 235. Vanadhi
 236. Vanadurga
 237. Vanadurgapujapaddhati
 238. Vanajaraka
 239. Vanavasaka
 240. Vanavasi
 241. Vancikkantam
 242. Vandapana
 243. Vanga
 244. Vangala
 245. Vangali
 246. Vanganuru
 247. Vangurupiti
 248. Vanguttara
 249. Vanija
 250. Vanijaka
 251. Vanijjaraka
 252. Vanik
 253. Vanik-sthana
 254. Vanik-suvarnakara
 255. Vaṇikpatha
 256. Vanin-kotta
 257. Vanin-nagara
 258. Vaṇita
 259. Vaniyan
 260. Vanjuli
 261. Vankayala
 262. Vanki
 263. Vannar-vari
 264. Vannarapparai
 265. Vannavamsam
 266. Vannia
 267. Vannikutti
 268. Vanolaka
 269. Vantaka
 270. Vanthali
 271. Vantya
 272. Vapa
 273. Vapa-gatya
 274. Vapalagama
 275. Vaparavata
 276. Vapi
 277. Vapika
 278. Vapikupatadagotsarga
 279. Vappaka
 280. Vappuvana
 281. Vappuvanna
 282. Vapuchhavara
 283. Vapyaiya
 284. Vapyaka
 285. Vara
 286. Vara-balivarda
 287. Vara-goshthi
 288. Vara-grama
 289. Vara-griha
 290. Vara-pramukha
 291. Varachinta
 292. Varada
 293. Varadamudra
 294. Varadaraja
 295. Varaha
 296. Varaha-gadyana
 297. Varaha-mudra
 298. Varaha-panam
 299. Varaha-vimshopaka
 300. Varahacampu
 301. Varahakiya-vimshopaka
 302. Varahakshetra
 303. Varahamihira
 304. Varahamula
 305. Varahan-puḻḻi-kuḻigai
 306. Varahavijaya
 307. Varaka
 308. Varakrita
 309. Varalakshmi Vratham
 310. Varali
 311. Varam
 312. Varamandala
 313. Varana
 314. Varanaka
 315. Varanasi
 316. Varandika-vrita
 317. Vararama
 318. Varasharman
 319. Varasharmarya
 320. Varasiddhi
 321. Varataka
 322. Varatika
 323. Varavajhe
 324. Varayatra
 325. Vardhaki
 326. Vardhakin
 327. Vardhamana
 328. Vardhamanaprakasha
 329. Vardhamanapura
 330. Vardhi
 331. Varendra
 332. Varetika
 333. Varetikavishaya
 334. Varga
 335. Vargulika
 336. Vari
 337. Vari-griha-karana
 338. Varidhi
 339. Variga
 340. Varige
 341. Varika
 342. Varinidhi
 343. Varishai
 344. Varivasyarahasya
 345. Variyar
 346. Varkara
 347. Varna
 348. Varnana
 349. Varnika
 350. Varoshika
 351. Varsha
 352. Varsha-granthi
 353. Varsha-paryushita
 354. Varsha-vartamani
 355. Varshasharadviharacarita
 356. Varshavasa
 357. Varshavriddhi
 358. Varta
 359. Varta-anukarshaka
 360. Vartamana
 361. Vartamana-bhavishyat
 362. Vartana
 363. Vartani
 364. Vartika
 365. Vartma-danda
 366. Vartmapala
 367. Vartta
 368. Varu-ghotaka
 369. Varunavishnu
 370. Varuni
 371. Vasa
 372. Vasa-kshepa
 373. Vasad-bhoga-maryada
 374. Vasad-bhogya-maryada
 375. Vasagarika
 376. Vasahi
 377. Vasaida
 378. Vasaka
 379. Vasanika
 380. Vasanta
 381. Vasantagarh
 382. Vasantagaruvu
 383. Vasantamandapa
 384. Vasantotsava
 385. Vasapaka
 386. Vasati
 387. Vasati-danda
 388. Vasava
 389. Vasavaka
 390. Vasavaki
 391. Vasela-kutumbika
 392. Vashadi
 393. Vashal
 394. Vashal-kanikkai
 395. Vashal-kariyam
 396. Vashal-ku
 397. Vashal-panam
 398. Vashal-tiramam
 399. Vashal-viniyogam
 400. Vashalil-ponda-kudimai
 401. Vasidrama
 402. Vasikara
 403. Vasishthapura
 404. Vasishthashrama
 405. Vasishthiputra
 406. Vasiyana Ghaisasa
 407. Vassavasa
 408. Vastavya
 409. Vasthrala
 410. Vastraharana
 411. Vastu
 412. Vastu-bhumi
 413. Vastu-kritya
 414. Vastu-kshetra-jaladhara-garta-marga-samanvita
 415. Vastu-parivara
 416. Vastu-prabhritaka
 417. Vastuka
 418. Vasu
 419. Vasu-patra-padma
 420. Vasubandhu
 421. Vasudeva
 422. Vasudevabhtta
 423. Vasudevahindi
 424. Vasudevanallur
 425. Vasudevodaya
 426. Vasudevopadhyaya
 427. Vasudha
 428. Vasuginayaka
 429. Vasukinaga
 430. Vasumati
 431. Vasundhara
 432. Vasushiva
 433. Vasuvataka
 434. Vasyam
 435. Vata
 436. Vata-adeya
 437. Vata-pratyaya
 438. Vata-uttara
 439. Vatadage
 440. Vatagohali
 441. Vatahvana
 442. Vataka
 443. Vatakara
 444. Vatanadi
 445. Vatanagara
 446. Vatapi
 447. Vatapuraka
 448. Vati
 449. Vatika
 450. Vatodaka
 451. Vatodariya
 452. Vatsa
 453. Vatsagulma
 454. Vatsagulmi
 455. Vatsaharanadicarita
 456. Vatsaraja
 457. Vatsyayanasutrasara
 458. Vatta-grama
 459. Vattaki
 460. Vattam
 461. Vattanahanakottha
 462. Vattara
 463. Vatte
 464. Vatti-na
 465. Vatti-nali
 466. Vaugara
 467. Vava
 468. Vavalaiya
 469. Vavanaiya
 470. Vavapaiya
 471. Vavaravala
 472. Vavati
 473. Vay-kkeḻvi
 474. Vay-kkeḻviyar
 475. Vayalanallur
 476. Vayigrama
 477. Vaykkal-pattam
 478. Vayu
 479. Vebhara
 480. Veda
 481. Veda Sanman
 482. Veda-matha
 483. Veda-parayana
 484. Veda-vritti
 485. Vedacala
 486. Vedamani
 487. Vedanaura
 488. Vedangarashika
 489. Vedantakarikavali
 490. Vedantapancavimshati
 491. Vedantaratnamala
 492. Vedantasara
 493. Vedapaiya
 494. Vedaranyam
 495. Vedashiva
 496. Vedaveyaka
 497. Vedavittan
 498. Vedi
 499. Vedibhumi
 500. Vedika
 501. Vedisa
 502. Vedisagiri
 503. Vegavati
 504. Vĕggadĕ
 505. Vegi
 506. Veharali
 507. Vehera
 508. Veheragala
 509. Veheravatta
 510. Vela-durga-pala
 511. Veladitya Upadhyaya
 512. Veḻai-kkarar
 513. Velaiya Upasani
 514. Velakula
 515. Velakula-karana
 516. Velamakuru
 517. Velanandu
 518. Velangama
 519. Velapura
 520. Velasivagara
 521. Velavitta
 522. Veli
 523. Veli-cenu
 524. Veli-kkashu
 525. Veli-polamu
 526. Veli-ppayaru
 527. Veli-volamu
 528. Veḻḻan-iṟai
 529. Velli
 530. Velliangiri
 531. Velugrama
 532. Velukantaka
 533. Velunna
 534. Velunnavihara
 535. Veluvana
 536. Veluvanavihara
 537. Vema
 538. Vena
 539. Vendugoḻ
 540. Vendukoḻ
 541. Vengainadu
 542. Vengi
 543. Venginandu
 544. Vengipura
 545. Veni
 546. Venipura
 547. Venkata
 548. Venkata-vilasa-mantapa
 549. Venkatacala
 550. Venkatadri
 551. Venkatagiri
 552. Venkataraman
 553. Venkola
 554. Venna
 555. Vĕnthĕ
 556. Vĕnthĕya
 557. Venu
 558. Venu-vanam
 559. Venugrama
 560. Venumati
 561. Venupura
 562. Venuvagama
 563. Vepulla
 564. Veragala
 565. Veranja
 566. Verawal
 567. Vĕrgadĕ
 568. Vesali
 569. Vesapayyasetti
 570. Veshya
 571. Vessagiriya
 572. Vesupadavala
 573. Veta
 574. Vetakila
 575. Vetalakshema
 576. Vetalapancavimshati
 577. Vetana
 578. Vetapaiprabhu
 579. Vetarani
 580. Vetha
 581. Vetravati
 582. Vetrika
 583. Vettavati
 584. Vĕtti
 585. Vĕtti-vedinai
 586. Vettile
 587. Vettuvan
 588. Vettuvar
 589. Vevala
 590. Vevvalaiya
 591. Veyadi-kanam
 592. Vi
 593. Vi-jnapi
 594. Vibhaga
 595. Vibhava
 596. Vibheda
 597. Vibhishana
 598. Vibhoga
 599. Vibhuti
 600. Vibhuti-kanikkai
 601. Vicarakartri
 602. Vicitra-kavitva
 603. Vidagdhamadhava
 604. Vidagdhamadhavamadhuri
 605. Vidai-pper
 606. Vidai-ppeṟu
 607. Vidalapadaka
 608. Vidarbha
 609. Videha
 610. Vidha
 611. Vidharana
 612. Vidhava
 613. Vidhi-patra
 614. Vidhu
 615. Vidimalaka
 616. Vidisha
 617. Vidiyada
 618. Vidiyadi
 619. Vidruma
 620. Vidura-sara
 621. Vidvaj-jana
 622. Vidvanmodatarangini
 623. Vidy-adhikarin
 624. Vidy-anubhoga
 625. Vidya
 626. Vidya-bhoga
 627. Vidya-carana
 628. Vidya-sthana
 629. Vidyabhushanam
 630. Vidyadasami
 631. Vidyadhana
 632. Vidyadhara
 633. Vidyadhara-torana
 634. Vidyadharabhattopadhyaya
 635. Vidyamandapa
 636. Vidyarthin
 637. Vidyavya
 638. Vigraha-dramma
 639. Vigraha-dramma-visvovaka
 640. Vigrahadramma-visovaka
 641. Vigrahapala-dramma
 642. Vigrahapala-satka-dramma
 643. Vigrahapaliya-dramma
 644. Vigrahatungiya-dramma
 645. Vihada
 646. Vihale
 647. Vihara
 648. Viharabija
 649. Viharagala
 650. Viharakaraka
 651. Viharamana-Jina
 652. Viharapala
 653. Viharashtaka
 654. Viharasvamin
 655. Viharasvamini
 656. Viharayatra
 657. Viharika
 658. Vihimsa
 659. Vihirabija
 660. Vihiraka
 661. Vihita
 662. Vihritayati
 663. Vijagamaka
 664. Vijalayitavya
 665. Vijatin
 666. Vijay-abhisheka
 667. Vijaya
 668. Vijaya-candra
 669. Vijaya-kataka
 670. Vijaya-lekha
 671. Vijaya-shasana
 672. Vijaya-shiva
 673. Vijaya-stambha
 674. Vijaya-vaijayika
 675. Vijaya-vandapana
 676. Vijaya-vikshepa
 677. Vijayadashami
 678. Vijayaditya
 679. Vijayadityadeva
 680. Vijayaka
 681. Vijayamitra
 682. Vijayanagara
 683. Vijayapura
 684. Vijayaraja-tanka
 685. Vijayasaptami
 686. Vijayasena
 687. Vijayavata
 688. Vijayawada
 689. Vijayeshvara
 690. Vijita
 691. Vijitagama
 692. Vijitanagara
 693. Vijitapura
 694. Vijjadhara
 695. Vijjamandapa
 696. Vijjaranaka
 697. Vijnaneshvaram
 698. Vijnanicholi
 699. Vijnanin
 700. Vijnapana
 701. Vijnapti
 702. Vijnapya
 703. Vikaccha
 704. Vikara
 705. Vikarana-pattaka
 706. Vikaura
 707. Vikramaditya
 708. Vikramarajasimha
 709. Vikramasena
 710. Vikrampur
 711. Vikrayasthana
 712. Vikriti
 713. Vikriya
 714. Vikshepa
 715. Vil-panam
 716. Vilabdhi
 717. Vilahana
 718. Vilakkandi
 719. Vilala
 720. Vilananduvishaya
 721. Vilandashivabhatta
 722. Vilasa
 723. Vilasini
 724. Vilekhaka
 725. Vilok
 726. Vimaladharmasuriya
 727. Vimana
 728. Vimsatima
 729. Vimshatika
 730. Vimshopaka
 731. Vina
 732. Vinamu
 733. Vinasha
 734. Vinashin
 735. Vinashta-rajya
 736. Vinaya
 737. Vinayadhara
 738. Vinayaditya
 739. Vinayaka
 740. Vinayaka Chaturthi
 741. Vinayaka-homa
 742. Vinayavalli
 743. Vindhya
 744. Vindhyapuri
 745. Vindhyasena
 746. Vindhyashakti
 747. Vindhyatavi
 748. Vindhyavasinistotra
 749. Vindu
 750. Vinibaddhakara
 751. Vinibandhakara
 752. Vinirgata
 753. Viniyoga
 754. Viniyukta
 755. Viniyuktaka
 756. Vinjhatavi
 757. Vipra-vinodin
 758. Vipravinodi-vari
 759. Vipula
 760. Viṟ-panam
 761. Vira
 762. Vira-abhisheka
 763. Vira-bhoga
 764. Vira-gaḻ
 765. Vira-kkaḻ
 766. Vira-mala
 767. Vira-pattana
 768. Vira-pratapa
 769. Vira-shasana
 770. Vira-shesha
 771. Vira-sheshai
 772. Vira-simhasana
 773. Vira-yatrika
 774. Virabhadra
 775. Viracampan-guḻigai
 776. Virajapuri
 777. Virakosha
 778. Virakta
 779. Viral-arishi
 780. Viramudithanginan
 781. Viramushti
 782. Viranaga
 783. Virankura
 784. Virankurarama
 785. Virapancalan-kashu
 786. Virapatta
 787. Virapur
 788. Virapura
 789. Virapuram
 790. Virara
 791. Viraraja
 792. Virasena
 793. Viratana
 794. Viratanagara
 795. Viravarman
 796. Viravikrama
 797. Virgil
 798. Viripara
 799. Viriyala
 800. Virpidi
 801. Virupaksha
 802. Virupaksha-pati
 803. Viruttu-ppattigai
 804. Visala-priya-dramma
 805. Visalagamika
 806. Visamshthula
 807. Visatiathu-prastha
 808. Visenima
 809. Visha
 810. Visha-kkanam
 811. Visha-vritti
 812. Vishahara-bhoga
 813. Vishakhapattana
 814. Vishakhavarman
 815. Vishakkanam
 816. Vishala
 817. Vishavalli
 818. Vishay-adhikarana
 819. Vishay-amatya
 820. Vishaya
 821. Vishaya-bhogika
 822. Vishaya-bhubhuj
 823. Vishaya-dana
 824. Vishaya-danika
 825. Vishaya-karana
 826. Vishaya-vyapritaka
 827. Vishaya-vyavaharin
 828. Vishayadhipati
 829. Vishayali
 830. Vishayana
 831. Vishayapala
 832. Vishayapati
 833. Vishayatavicara
 834. Vishayesha
 835. Vishayeshvara
 836. Vishayika
 837. Vishayika-adhikarika
 838. Vishayin
 839. Vishesha-adaya
 840. Vishesha-adayam
 841. Vishesha-aya
 842. Vishesha-ayam
 843. Vishikha
 844. Vishirna
 845. Vishisha
 846. Vishishtadvaitanavanita
 847. Vishishtavaishishtyabodha
 848. Vishnu
 849. Vishnu-bahu
 850. Vishnu-griha
 851. Vishnu-shradha
 852. Vishnubhadra
 853. Vishnubhattasena
 854. Vishnudasa
 855. Vishnudatta
 856. Vishnugopa
 857. Vishnugupta
 858. Vishnupada
 859. Vishnupadagiri
 860. Vishnupalitabhatta
 861. Vishnupratishthavidhi
 862. Vishnupriya
 863. Vishnushraddhapaddhati
 864. Vishnutithi
 865. Vishnuvardhaki
 866. Vishnuvardhakikshetra
 867. Vishnuvarman
 868. Vishnuvilasa
 869. Vishnuvishnu
 870. Vishnvadidevapratishtha
 871. Vishoka
 872. Vishrutacarita
 873. Vishtapa
 874. Vishti
 875. Vishu
 876. Vishuddhi
 877. Vishupadhyaya
 878. Vishuva
 879. Vishuvat
 880. Vishva
 881. Vishva-satta
 882. Vishvacakra
 883. Vishvag-deva
 884. Vishvakarma
 885. Vishvakarman
 886. Vishvala
 887. Vishvamitra
 888. Vishvanatha
 889. Vishvapani
 890. Vishvasa
 891. Vishvasana
 892. Vishvasika
 893. Vishvavarman
 894. Vishvavishvopaka
 895. Vishvedevah
 896. Vishveshvaradeshika
 897. Vishveshvaradeva
 898. Vishveshvarashambhu
 899. Vishveshvarashiva
 900. Visishta
 901. Visopaka
 902. Visova
 903. Visovaka
 904. Vistarana
 905. Visvovaka
 906. Vitamsa
 907. Vitana
 908. Vitana-adhipa
 909. Vitapa
 910. Vitasta
 911. Vitha-vigara
 912. Vithi
 913. Vithi-mahattara
 914. Vithy-adhikarana
 915. Vitta-bandha
 916. Vitthala
 917. Vitthaliya
 918. Vitthapaiya
 919. Vitthapaiya Upadhyaya
 920. Vittolla-kara
 921. Vituhara
 922. Viug
 923. Vivaha
 924. Vivaha-kara
 925. Vivaha-pana
 926. Vivaha-ppanam
 927. Vivahapaddhati
 928. Vivarana
 929. Vivita
 930. Vivitadhyaksha
 931. Vivriti
 932. Viyadika
 933. Viyat
 934. Vizagapatam
 935. Voda
 936. Vodi
 937. Vodika
 938. Vodri
 939. Volapana
 940. Volapika
 941. Voluka
 942. Volur
 943. Voribhatha
 944. Voritali
 945. Voriyala
 946. Vota
 947. Vraja
 948. Vrajabhumi
 949. Vrajabhumika
 950. Vrajanavinadvandvashtaka
 951. Vrajavilasastava
 952. Vrata
 953. Vratabandhanirnaya
 954. Vriddha
 955. Vriddha-dhanushka
 956. Vriddhakala
 957. Vriddhakashi
 958. Vriddharaja
 959. Vriddhi
 960. Vriddhi-kukkuta
 961. Vriddhivarman
 962. Vrihi-kara
 963. Vrihimaprabhu
 964. Vriji
 965. Vrijika
 966. Vriksham
 967. Vrindavana
 968. Vrindavanashtaka
 969. Vrindavaneshvarinamashtottarashata
 970. Vrisha-vimshopaka
 971. Vrishabha
 972. Vrishabhacala
 973. Vrishatapa-shasana
 974. Vrishotsargavidhi
 975. Vrittacandrika
 976. Vrittacandrodaya
 977. Vrittalahari
 978. Vrittamuktaharastuti
 979. Vrittaprakashika
 980. Vrittapratyaya
 981. Vrittaratnakarapancika
 982. Vrittaratnakarasetu
 983. Vrittaratnamala
 984. Vrittasara
 985. Vrittasaraloka
 986. Vrittasiddhantamanjari
 987. Vrittatarangini
 988. Vrittavali
 989. Vrittavivecana
 990. Vritti
 991. Vu
 992. Vulapika
 993. Vulavi
 994. Vulaviya
 995. Vumvaka
 996. Vya
 997. Vya-bhu
 998. Vyacarana
 999. Vyaghra-carman
 1000. Vyaghradeva
 1001. Vyaghraraja
 1002. Vyaghreravala
 1003. Vyaja
 1004. Vyajaka
 1005. Vyaji
 1006. Vyakarana-dana-mandapa
 1007. Vyakhya-vritti
 1008. Vyakta
 1009. Vyamishra-bhumi
 1010. Vyangarula
 1011. Vyanjana
 1012. Vyapadita
 1013. Vyapara
 1014. Vyapara-karana
 1015. Vyaparin
 1016. Vyaprita
 1017. Vyasa
 1018. Vyasana
 1019. Vyasapuja
 1020. Vyasapura
 1021. Vyasashtaka
 1022. Vyasastavaraja
 1023. Vyasedha
 1024. Vyaspara
 1025. Vyatikara
 1026. Vyatipata
 1027. Vyava
 1028. Vyavacchinna
 1029. Vyavahara
 1030. Vyavahara-abhilekhitaka
 1031. Vyavahara-patra
 1032. Vyavahara-samata
 1033. Vyavaharamana
 1034. Vyavaharana
 1035. Vyavaharika
 1036. Vyavaharin
 1037. Vyavastha
 1038. Vyaya
 1039. Vyayakarana
 1040. Vyoman
 1041. Vyomashambhu
 1042. Vyomashiva
 1043. Vyomeshvara
 1044. Vyuha
 1045. Vyushita
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: