India history glossary, starting with ‘v’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The India history glossary, starting with the letter “v”, contains 1065 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Va
 2. Va-bhu
 3. Vabhi
 4. Vacaka
 5. Vacana
 6. Vacanakara
 7. Vacanika
 8. Vacchomi
 9. Vachada
 10. Vachaka
 11. Vachana
 12. Vachanakara
 13. Vachanika
 14. Vaco-gupti
 15. Vada
 16. Vadabalagamaka
 17. Vadacarya
 18. Vadacharya
 19. Vadaga
 20. Vadaharaka
 21. Vadakahagala
 22. Vadakautuhala
 23. Vadakina
 24. Vadalur
 25. Vadamadurai
 26. Vadamana
 27. Vadangula
 28. Vadani
 29. Vadari
 30. Vadava
 31. Vadavali
 32. Vadavari
 33. Vadda-acarya
 34. Vadda-vara
 35. Vadda-vyavahari
 36. Vaddaravuḻa
 37. Vadela
 38. Vadha
 39. Vadhadha
 40. Vadhaki
 41. Vadhamanapura
 42. Vadhri-kukkuta
 43. Vadhu
 44. Vadi
 45. Vadibala
 46. Vadipalaka
 47. Vadiya
 48. Vadu
 49. Vadudevagama
 50. Vadvaiya
 51. Vadya
 52. Vadya-maharaja
 53. Vagainda-kashu
 54. Vagaira
 55. Vaghela
 56. Vagheravala
 57. Vagiti
 58. Vagriva
 59. Vagubana-Herilage
 60. Vaguli
 61. Vagulika
 62. Vaguni
 63. Vaha
 64. Vaha-nayaka
 65. Vahada
 66. Vahaka
 67. Vahala
 68. Vahali
 69. Vahalkada
 70. Vahamana
 71. Vahana
 72. Vahanavapi
 73. Vahani
 74. Vahanikupida
 75. Vahaura
 76. Vahavapi
 77. Vahika
 78. Vahimaprabhu
 79. Vahinipati
 80. Vahitra
 81. Vahlika
 82. Vahni
 83. Vahotaka
 84. Vahyali
 85. Vaibhoga
 86. Vaida
 87. Vaidantika
 88. Vaidarveyaka
 89. Vaidharana
 90. Vaidikakosha
 91. Vaidila
 92. Vaidisha
 93. Vaidya
 94. Vaidya-bhaga
 95. Vaidya-bhoga
 96. Vaidya-paricaraka
 97. Vaidya-vritti
 98. Vaidyakalpalata
 99. Vaidyakshetra
 100. Vaidyamritalahari
 101. Vaidyanatha
 102. Vaidyavilasa
 103. Vaijaka
 104. Vaijayika
 105. Vaijayika-dharmasthana
 106. Vaikakshaka
 107. Vaikasi Visakam
 108. Vaikshepika
 109. Vaikuntaperumal
 110. Vaikuntha Ekadashi
 111. Vailabdhika
 112. Vailimaka
 113. Vaingani
 114. Vainyagupta
 115. Vaira
 116. Vairagi
 117. Vairatapura
 118. Vaisha
 119. Vaishali
 120. Vaisharadya
 121. Vaishayika
 122. Vaishnava
 123. Vaishnavamritanamadvaitastotra
 124. Vaishnavism
 125. Vaishravana
 126. Vaishvadeva
 127. Vaishvanara
 128. Vaishvasika
 129. Vaishy-agrahara
 130. Vaishya
 131. Vaishya-vaniya-nagarattar
 132. Vaitarana
 133. Vaitarani
 134. Vaitastika
 135. Vaivya
 136. Vajapeya
 137. Vajapeyin
 138. Vaji-vaidya
 139. Vajin
 140. Vajirasenaka
 141. Vajiyava
 142. Vajjada
 143. Vajjadadeva
 144. Vajji
 145. Vajra
 146. Vajrahasta
 147. Vajrapani
 148. Vajrasana
 149. Vajravali
 150. Vajrayogini
 151. Vakanar
 152. Vakataka
 153. Vakavaiya
 154. Vakhola
 155. Vakkala
 156. Vakkaliga
 157. Vakparushya
 158. Vaksha
 159. Vaktra
 160. Vakula
 161. Vakulamalinigitaparinaya
 162. Val
 163. Vala
 164. Vaḻa-giri
 165. Vala-manjadi
 166. Vala-yashti
 167. Valabhamukha
 168. Valabhi
 169. Valadi
 170. Valagama
 171. Valakoshthika
 172. Valaksha
 173. Vaḻal-va
 174. Valamanjadi
 175. Valamivala
 176. Valanadu
 177. Valangai-idangai-maganmai
 178. Valaniya
 179. Valapu-bim
 180. Valari Vicu
 181. Valasivagara
 182. Valatkaushan
 183. Valavada
 184. Valaya
 185. Valaya-yashti
 186. Valayavada
 187. Valayitva
 188. Valgudar
 189. Valhodiya
 190. Vali
 191. Valikandapuram
 192. Valimahamada
 193. Valisyati
 194. Valita
 195. Valita-patra-vidhi
 196. Valivarda
 197. Valivarddashila
 198. Valkha
 199. Valla
 200. Vallabha
 201. Vallabhabhvudavam
 202. Vallabheshvara
 203. Vallakya
 204. Vallara
 205. Vallava
 206. Vallavada
 207. Valli
 208. Vallika
 209. Valmika-mallagadde
 210. Valua
 211. Valuba
 212. Vaḻudiy-accu-vargam
 213. Valuka
 214. Valukarama
 215. Valuva
 216. Vamadeva
 217. Vamana
 218. Vamana-mudra
 219. Vamanavala
 220. Vambadevabhatta
 221. Vambana
 222. Vamiyena
 223. Vamme
 224. Vamphaya
 225. Vamsh-avali
 226. Vamsha
 227. Vamshadhara
 228. Vamshakara
 229. Vamshavala
 230. Vamshavataka
 231. Vamshika
 232. Vamshodachaura
 233. Vamshodagrama
 234. Vamshya
 235. Vana
 236. Vana-vatika-trina-jantu-gocara-paryanta
 237. Vanacara
 238. Vanachara
 239. Vanadhi
 240. Vanadurga
 241. Vanadurgapujapaddhati
 242. Vanajaraka
 243. Vanavasaka
 244. Vanavasi
 245. Vancikkantam
 246. Vandapana
 247. Vanga
 248. Vangala
 249. Vangali
 250. Vanganuru
 251. Vangurupiti
 252. Vanguttara
 253. Vanija
 254. Vanijaka
 255. Vanijjaraka
 256. Vanik
 257. Vanik-sthana
 258. Vanik-suvarnakara
 259. Vaṇikpatha
 260. Vanin-kotta
 261. Vanin-nagara
 262. Vaṇita
 263. Vaniyan
 264. Vanjuli
 265. Vankayala
 266. Vanki
 267. Vannar-vari
 268. Vannarapparai
 269. Vannavamsam
 270. Vannia
 271. Vannikutti
 272. Vanolaka
 273. Vantaka
 274. Vanthali
 275. Vantya
 276. Vapa
 277. Vapa-gatya
 278. Vapalagama
 279. Vaparavata
 280. Vapi
 281. Vapika
 282. Vapikupatadagotsarga
 283. Vappaka
 284. Vappuvana
 285. Vappuvanna
 286. Vapuchhavara
 287. Vapyaiya
 288. Vapyaka
 289. Vara
 290. Vara-balivarda
 291. Vara-goshthi
 292. Vara-grama
 293. Vara-griha
 294. Vara-pramukha
 295. Varachinta
 296. Varada
 297. Varadamudra
 298. Varadaraja
 299. Varaha
 300. Varaha-gadyana
 301. Varaha-mudra
 302. Varaha-panam
 303. Varaha-vimshopaka
 304. Varahacampu
 305. Varahachampu
 306. Varahakiya-vimshopaka
 307. Varahakshetra
 308. Varahamihira
 309. Varahamula
 310. Varahan-puḻḻi-kuḻigai
 311. Varahavijaya
 312. Varaka
 313. Varakrita
 314. Varalakshmi Vratham
 315. Varali
 316. Varam
 317. Varamandala
 318. Varana
 319. Varanaka
 320. Varanasi
 321. Varandika-vrita
 322. Vararama
 323. Varasharman
 324. Varasharmarya
 325. Varasiddhi
 326. Varataka
 327. Varatika
 328. Varavajhe
 329. Varayatra
 330. Vardhaki
 331. Vardhakin
 332. Vardhamana
 333. Vardhamanaprakasha
 334. Vardhamanapura
 335. Vardhi
 336. Varendra
 337. Varetika
 338. Varetikavishaya
 339. Varga
 340. Vargulika
 341. Vari
 342. Vari-griha-karana
 343. Varidhi
 344. Variga
 345. Varige
 346. Varika
 347. Varinidhi
 348. Varishai
 349. Varivasyarahasya
 350. Variyar
 351. Varkara
 352. Varna
 353. Varnana
 354. Varnika
 355. Varoshika
 356. Varsha
 357. Varsha-granthi
 358. Varsha-paryushita
 359. Varsha-vartamani
 360. Varshasharadviharacarita
 361. Varshasharadviharacharita
 362. Varshavasa
 363. Varshavriddhi
 364. Varta
 365. Varta-anukarshaka
 366. Vartamana
 367. Vartamana-bhavishyat
 368. Vartana
 369. Vartani
 370. Vartika
 371. Vartma-danda
 372. Vartmapala
 373. Vartta
 374. Varu-ghotaka
 375. Varunavishnu
 376. Varuni
 377. Vasa
 378. Vasa-kshepa
 379. Vasad-bhoga-maryada
 380. Vasad-bhogya-maryada
 381. Vasagarika
 382. Vasahi
 383. Vasaida
 384. Vasaka
 385. Vasanika
 386. Vasanta
 387. Vasantagarh
 388. Vasantagaruvu
 389. Vasantamandapa
 390. Vasantotsava
 391. Vasapaka
 392. Vasati
 393. Vasati-danda
 394. Vasava
 395. Vasavaka
 396. Vasavaki
 397. Vasela-kutumbika
 398. Vashadi
 399. Vashal
 400. Vashal-kanikkai
 401. Vashal-kariyam
 402. Vashal-ku
 403. Vashal-panam
 404. Vashal-tiramam
 405. Vashal-viniyogam
 406. Vashalil-ponda-kudimai
 407. Vasidrama
 408. Vasikara
 409. Vasishthapura
 410. Vasishthashrama
 411. Vasishthiputra
 412. Vasiyana Ghaisasa
 413. Vassavasa
 414. Vastavya
 415. Vasthrala
 416. Vastraharana
 417. Vastu
 418. Vastu-bhumi
 419. Vastu-kritya
 420. Vastu-kshetra-jaladhara-garta-marga-samanvita
 421. Vastu-parivara
 422. Vastu-prabhritaka
 423. Vastuka
 424. Vasu
 425. Vasu-patra-padma
 426. Vasubandhu
 427. Vasudeva
 428. Vasudevabhtta
 429. Vasudevahindi
 430. Vasudevanallur
 431. Vasudevodaya
 432. Vasudevopadhyaya
 433. Vasudha
 434. Vasuginayaka
 435. Vasukinaga
 436. Vasumati
 437. Vasundhara
 438. Vasushiva
 439. Vasuvataka
 440. Vasyam
 441. Vata
 442. Vata-adeya
 443. Vata-pratyaya
 444. Vata-uttara
 445. Vatadage
 446. Vatagohali
 447. Vatahvana
 448. Vataka
 449. Vatakara
 450. Vatanadi
 451. Vatanagara
 452. Vatapi
 453. Vatapuraka
 454. Vati
 455. Vatika
 456. Vatodaka
 457. Vatodariya
 458. Vatsa
 459. Vatsagulma
 460. Vatsagulmi
 461. Vatsaharanadicarita
 462. Vatsaharanadicharita
 463. Vatsaraja
 464. Vatsyayanasutrasara
 465. Vatta-grama
 466. Vattaki
 467. Vattam
 468. Vattanahanakottha
 469. Vattara
 470. Vatte
 471. Vatti-na
 472. Vatti-nali
 473. Vaugara
 474. Vava
 475. Vavalaiya
 476. Vavanaiya
 477. Vavapaiya
 478. Vavaravala
 479. Vavati
 480. Vay-kkeḻvi
 481. Vay-kkeḻviyar
 482. Vayalanallur
 483. Vayigrama
 484. Vaykkal-pattam
 485. Vayu
 486. Vebhara
 487. Veda
 488. Veda Sanman
 489. Veda-matha
 490. Veda-parayana
 491. Veda-vritti
 492. Vedacala
 493. Vedachala
 494. Vedamani
 495. Vedanaura
 496. Vedangarashika
 497. Vedantakarikavali
 498. Vedantapancavimshati
 499. Vedantapanchavimshati
 500. Vedantaratnamala
 501. Vedantasara
 502. Vedapaiya
 503. Vedaranyam
 504. Vedashiva
 505. Vedaveyaka
 506. Vedavittan
 507. Vedi
 508. Vedika
 509. Vedisa
 510. Vedisagiri
 511. Vegavati
 512. Vĕggadĕ
 513. Vegi
 514. Veharali
 515. Vehera
 516. Veheragala
 517. Veheravatta
 518. Vela-durga-pala
 519. Veladitya Upadhyaya
 520. Veḻai-kkarar
 521. Velaiya Upasani
 522. Velakula
 523. Velakula-karana
 524. Velamakuru
 525. Velanandu
 526. Velangama
 527. Velapura
 528. Velasivagara
 529. Velavitta
 530. Veli
 531. Veli-cenu
 532. Veli-kkashu
 533. Veli-polamu
 534. Veli-ppayaru
 535. Veli-volamu
 536. Veḻḻan-iṟai
 537. Velli
 538. Velliangiri
 539. Velugrama
 540. Velukantaka
 541. Velunna
 542. Velunnavihara
 543. Veluvana
 544. Veluvanavihara
 545. Vema
 546. Vena
 547. Vendugoḻ
 548. Vendukoḻ
 549. Vengainadu
 550. Vengi
 551. Venginandu
 552. Vengipura
 553. Veni
 554. Venkata
 555. Venkata-vilasa-mantapa
 556. Venkatacala
 557. Venkatachala
 558. Venkatadri
 559. Venkatagiri
 560. Venkataraman
 561. Venkola
 562. Venna
 563. Vĕnthĕ
 564. Vĕnthĕya
 565. Venu
 566. Venu-vanam
 567. Venugrama
 568. Venumati
 569. Venupura
 570. Venuvagama
 571. Vepulla
 572. Veragala
 573. Veranja
 574. Verawal
 575. Vĕrgadĕ
 576. Vesali
 577. Vesapayyasetti
 578. Veshya
 579. Vessagiriya
 580. Vesupadavala
 581. Veta
 582. Vetakila
 583. Vetalakshema
 584. Vetalapancavimshati
 585. Vetalapanchavimshati
 586. Vetana
 587. Vetapaiprabhu
 588. Vetarani
 589. Vetha
 590. Vetravati
 591. Vetrika
 592. Vettavati
 593. Vĕtti
 594. Vĕtti-vedinai
 595. Vettile
 596. Vettuvan
 597. Vettuvar
 598. Vevala
 599. Vevvalaiya
 600. Veyadi-kanam
 601. Vi
 602. Vi-jnapi
 603. Vibhaga
 604. Vibhava
 605. Vibheda
 606. Vibhishana
 607. Vibhoga
 608. Vibhuti
 609. Vibhuti-kanikkai
 610. Vicarakartri
 611. Vicharakartri
 612. Vicitra-kavitva
 613. Vidagdhamadhava
 614. Vidagdhamadhavamadhuri
 615. Vidai-pper
 616. Vidai-ppeṟu
 617. Vidalapadaka
 618. Vidarbha
 619. Videha
 620. Vidha
 621. Vidharana
 622. Vidhava
 623. Vidhi-patra
 624. Vidhu
 625. Vidimalaka
 626. Vidisha
 627. Vidiyada
 628. Vidiyadi
 629. Vidruma
 630. Vidura-sara
 631. Vidvaj-jana
 632. Vidvanmodatarangini
 633. Vidy-adhikarin
 634. Vidy-anubhoga
 635. Vidya
 636. Vidya-bhoga
 637. Vidya-carana
 638. Vidya-sthana
 639. Vidyabhushanam
 640. Vidyadasami
 641. Vidyadhana
 642. Vidyadhara
 643. Vidyadhara-torana
 644. Vidyadharabhattopadhyaya
 645. Vidyamandapa
 646. Vidyarthin
 647. Vidyavya
 648. Vigraha-dramma
 649. Vigraha-dramma-visvovaka
 650. Vigrahadramma-visovaka
 651. Vigrahapala-dramma
 652. Vigrahapala-satka-dramma
 653. Vigrahapaliya-dramma
 654. Vigrahatungiya-dramma
 655. Vihada
 656. Vihale
 657. Vihara
 658. Viharabija
 659. Viharagala
 660. Viharakaraka
 661. Viharamana-Jina
 662. Viharapala
 663. Viharashtaka
 664. Viharasvamin
 665. Viharasvamini
 666. Viharayatra
 667. Viharika
 668. Vihimsa
 669. Vihirabija
 670. Vihiraka
 671. Vihita
 672. Vihritayati
 673. Vijagamaka
 674. Vijalayitavya
 675. Vijatin
 676. Vijay-abhisheka
 677. Vijaya
 678. Vijaya-candra
 679. Vijaya-kataka
 680. Vijaya-lekha
 681. Vijaya-shasana
 682. Vijaya-shiva
 683. Vijaya-stambha
 684. Vijaya-vaijayika
 685. Vijaya-vandapana
 686. Vijaya-vikshepa
 687. Vijayachandra
 688. Vijayadashami
 689. Vijayaditya
 690. Vijayadityadeva
 691. Vijayaka
 692. Vijayamitra
 693. Vijayanagara
 694. Vijayapura
 695. Vijayaraja-tanka
 696. Vijayasaptami
 697. Vijayasena
 698. Vijayavata
 699. Vijayawada
 700. Vijayeshvara
 701. Vijita
 702. Vijitagama
 703. Vijitanagara
 704. Vijitapura
 705. Vijjadhara
 706. Vijjamandapa
 707. Vijjaranaka
 708. Vijnaneshvaram
 709. Vijnanicholi
 710. Vijnanin
 711. Vijnapana
 712. Vijnapti
 713. Vijnapya
 714. Vikaccha
 715. Vikachchha
 716. Vikara
 717. Vikarana-pattaka
 718. Vikaura
 719. Vikramaditya
 720. Vikramarajasimha
 721. Vikramasena
 722. Vikrampur
 723. Vikriti
 724. Vikriya
 725. Vikshepa
 726. Vil-panam
 727. Vilabdhi
 728. Vilahana
 729. Vilakkandi
 730. Vilala
 731. Vilananduvishaya
 732. Vilandashivabhatta
 733. Vilasa
 734. Vilasini
 735. Vilekhaka
 736. Vilok
 737. Vimaladharmasuriya
 738. Vimana
 739. Vimsatima
 740. Vimshatika
 741. Vimshopaka
 742. Vina
 743. Vinamu
 744. Vinasha
 745. Vinashin
 746. Vinashta-rajya
 747. Vinaya
 748. Vinayadhara
 749. Vinayaditya
 750. Vinayaka
 751. Vinayaka Chaturthi
 752. Vinayaka-homa
 753. Vinayavalli
 754. Vindhya
 755. Vindhyapuri
 756. Vindhyasena
 757. Vindhyashakti
 758. Vindhyatavi
 759. Vindhyavasinistotra
 760. Vindu
 761. Vinibaddhakara
 762. Vinibandhakara
 763. Vinirgata
 764. Viniyoga
 765. Viniyukta
 766. Viniyuktaka
 767. Vinjhatavi
 768. Vipra-vinodin
 769. Vipravinodi-vari
 770. Vipula
 771. Viṟ-panam
 772. Vira
 773. Vira-abhisheka
 774. Vira-bhoga
 775. Vira-gaḻ
 776. Vira-kkaḻ
 777. Vira-mala
 778. Vira-pattana
 779. Vira-pratapa
 780. Vira-shasana
 781. Vira-shesha
 782. Vira-sheshai
 783. Vira-simhasana
 784. Vira-yatrika
 785. Virabhadra
 786. Viracampan-guḻigai
 787. Virajapuri
 788. Virakosha
 789. Virakta
 790. Viral-arishi
 791. Viramudithanginan
 792. Viramushti
 793. Viranaga
 794. Virankura
 795. Virankurarama
 796. Virapancalan-kashu
 797. Virapatta
 798. Virapur
 799. Virapura
 800. Virapuram
 801. Virara
 802. Viraraja
 803. Virasena
 804. Viratana
 805. Viratanagara
 806. Viravarman
 807. Viravikrama
 808. Viripara
 809. Viriyala
 810. Virpidi
 811. Virupaksha
 812. Virupaksha-pati
 813. Viruttu-ppattigai
 814. Visala-priya-dramma
 815. Visalagamika
 816. Visamshthula
 817. Visatiathu-prastha
 818. Visenima
 819. Visha
 820. Visha-kkanam
 821. Visha-vritti
 822. Vishahara-bhoga
 823. Vishakhapattana
 824. Vishakhavarman
 825. Vishakkanam
 826. Vishala
 827. Vishavalli
 828. Vishay-adhikarana
 829. Vishay-amatya
 830. Vishaya
 831. Vishaya-bhogika
 832. Vishaya-bhubhuj
 833. Vishaya-dana
 834. Vishaya-danika
 835. Vishaya-karana
 836. Vishaya-vyapritaka
 837. Vishaya-vyavaharin
 838. Vishayadhipati
 839. Vishayali
 840. Vishayana
 841. Vishayapala
 842. Vishayapati
 843. Vishayatavicara
 844. Vishayatavichara
 845. Vishayesha
 846. Vishayeshvara
 847. Vishayika
 848. Vishayika-adhikarika
 849. Vishayin
 850. Vishesha-adaya
 851. Vishesha-adayam
 852. Vishesha-aya
 853. Vishesha-ayam
 854. Vishikha
 855. Vishirna
 856. Vishisha
 857. Vishishtadvaitanavanita
 858. Vishishtavaishishtyabodha
 859. Vishnu
 860. Vishnu-bahu
 861. Vishnu-griha
 862. Vishnu-shradha
 863. Vishnubhadra
 864. Vishnubhattasena
 865. Vishnudasa
 866. Vishnudatta
 867. Vishnugopa
 868. Vishnugupta
 869. Vishnupada
 870. Vishnupadagiri
 871. Vishnupalitabhatta
 872. Vishnupratishthavidhi
 873. Vishnupriya
 874. Vishnushraddhapaddhati
 875. Vishnutithi
 876. Vishnuvardhaki
 877. Vishnuvardhakikshetra
 878. Vishnuvarman
 879. Vishnuvilasa
 880. Vishnuvishnu
 881. Vishnvadidevapratishtha
 882. Vishoka
 883. Vishrutacarita
 884. Vishrutacharita
 885. Vishtapa
 886. Vishti
 887. Vishu
 888. Vishuddhi
 889. Vishupadhyaya
 890. Vishuva
 891. Vishuvat
 892. Vishva
 893. Vishva-satta
 894. Vishvacakra
 895. Vishvachakra
 896. Vishvag-deva
 897. Vishvakarma
 898. Vishvakarman
 899. Vishvala
 900. Vishvamitra
 901. Vishvanatha
 902. Vishvapani
 903. Vishvasa
 904. Vishvasana
 905. Vishvasika
 906. Vishvavarman
 907. Vishvavishvopaka
 908. Vishvedevah
 909. Vishveshvaradeshika
 910. Vishveshvaradeva
 911. Vishveshvarashambhu
 912. Vishveshvarashiva
 913. Visishta
 914. Visopaka
 915. Visova
 916. Visovaka
 917. Vistarana
 918. Visvovaka
 919. Vitamsa
 920. Vitana
 921. Vitana-adhipa
 922. Vitapa
 923. Vitasta
 924. Vitha-vigara
 925. Vithi
 926. Vithi-mahattara
 927. Vithy-adhikarana
 928. Vitta-bandha
 929. Vitthala
 930. Vitthaliya
 931. Vitthapaiya
 932. Vitthapaiya Upadhyaya
 933. Vittolla-kara
 934. Vituhara
 935. Viug
 936. Vivaha
 937. Vivaha-kara
 938. Vivaha-pana
 939. Vivaha-ppanam
 940. Vivahapaddhati
 941. Vivarana
 942. Vivita
 943. Vivitadhyaksha
 944. Vivriti
 945. Viyadika
 946. Viyat
 947. Vizagapatam
 948. Voda
 949. Vodi
 950. Vodika
 951. Vodri
 952. Volapana
 953. Volapika
 954. Voluka
 955. Volur
 956. Voribhatha
 957. Voritali
 958. Voriyala
 959. Vota
 960. Vraja
 961. Vrajabhumi
 962. Vrajabhumika
 963. Vrajanavinadvandvashtaka
 964. Vrajavilasastava
 965. Vrata
 966. Vratabandhanirnaya
 967. Vriddha
 968. Vriddha-dhanushka
 969. Vriddhakala
 970. Vriddhakashi
 971. Vriddharaja
 972. Vriddhi
 973. Vriddhi-kukkuta
 974. Vriddhivarman
 975. Vrihi-kara
 976. Vrihimaprabhu
 977. Vriji
 978. Vrijika
 979. Vriksham
 980. Vrindavana
 981. Vrindavanashtaka
 982. Vrindavaneshvarinamashtottarashata
 983. Vrisha-vimshopaka
 984. Vrishabha
 985. Vrishabhacala
 986. Vrishabhachala
 987. Vrishatapa-shasana
 988. Vrishotsargavidhi
 989. Vrittacandrika
 990. Vrittacandrodaya
 991. Vrittachandrika
 992. Vrittachandrodaya
 993. Vrittalahari
 994. Vrittamuktaharastuti
 995. Vrittaprakashika
 996. Vrittapratyaya
 997. Vrittaratnakarapanchika
 998. Vrittaratnakarapancika
 999. Vrittaratnakarasetu
 1000. Vrittaratnamala
 1001. Vrittasara
 1002. Vrittasaraloka
 1003. Vrittasiddhantamanjari
 1004. Vrittatarangini
 1005. Vrittavali
 1006. Vrittavivecana
 1007. Vrittavivechana
 1008. Vritti
 1009. Vu
 1010. Vulapika
 1011. Vulavi
 1012. Vulaviya
 1013. Vumvaka
 1014. Vya
 1015. Vya-bhu
 1016. Vyacarana
 1017. Vyaghra-carman
 1018. Vyaghracharman
 1019. Vyaghradeva
 1020. Vyaghraraja
 1021. Vyaghreravala
 1022. Vyaja
 1023. Vyajaka
 1024. Vyaji
 1025. Vyakarana-dana-mandapa
 1026. Vyakhya-vritti
 1027. Vyakta
 1028. Vyamishra-bhumi
 1029. Vyangarula
 1030. Vyanjana
 1031. Vyapadita
 1032. Vyapara
 1033. Vyapara-karana
 1034. Vyaparin
 1035. Vyaprita
 1036. Vyasa
 1037. Vyasana
 1038. Vyasapuja
 1039. Vyasapura
 1040. Vyasashtaka
 1041. Vyasastavaraja
 1042. Vyasedha
 1043. Vyaspara
 1044. Vyatikara
 1045. Vyatipata
 1046. Vyava
 1047. Vyavacchinna
 1048. Vyavachchhinna
 1049. Vyavahara
 1050. Vyavahara-abhilekhitaka
 1051. Vyavahara-patra
 1052. Vyavahara-samata
 1053. Vyavaharamana
 1054. Vyavaharana
 1055. Vyavaharika
 1056. Vyavaharin
 1057. Vyavastha
 1058. Vyaya
 1059. Vyayakarana
 1060. Vyoman
 1061. Vyomashambhu
 1062. Vyomashiva
 1063. Vyomeshvara
 1064. Vyuha
 1065. Vyushita
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: