India history glossary, starting with ‘v’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The India history glossary, starting with the letter “v”, contains 989 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Va
 2. Va-bhu
 3. Vabhi
 4. Vacana
 5. Vacanakara
 6. Vacanika
 7. Vacchomi
 8. Vachada
 9. Vachana
 10. Vachanakara
 11. Vachanika
 12. Vaco-gupti
 13. Vada
 14. Vadabalagamaka
 15. Vadacarya
 16. Vadacharya
 17. Vadaga
 18. Vadaharaka
 19. Vadakahagala
 20. Vadakautuhala
 21. Vadakina
 22. Vadalur
 23. Vadamadurai
 24. Vadamana
 25. Vadangula
 26. Vadani
 27. Vadari
 28. Vadava
 29. Vadavali
 30. Vadavari
 31. Vadda-vara
 32. Vadda-vyavahari
 33. Vaddaravuḻa
 34. Vadela
 35. Vadha
 36. Vadhadha
 37. Vadhaki
 38. Vadhamanapura
 39. Vadhri-kukkuta
 40. Vadhu
 41. Vadi
 42. Vadibala
 43. Vadipalaka
 44. Vadiya
 45. Vadu
 46. Vadudevagama
 47. Vadvaiya
 48. Vadya
 49. Vadya-maharaja
 50. Vagainda-kashu
 51. Vagaira
 52. Vaghela
 53. Vagheravala
 54. Vagiti
 55. Vagriva
 56. Vagubana-Herilage
 57. Vagulika
 58. Vaguni
 59. Vaha
 60. Vahada
 61. Vahala
 62. Vahali
 63. Vahalkada
 64. Vahamana
 65. Vahanavapi
 66. Vahani
 67. Vahanikupida
 68. Vahaura
 69. Vahavapi
 70. Vahika
 71. Vahimaprabhu
 72. Vahinipati
 73. Vahitra
 74. Vahlika
 75. Vahni
 76. Vahotaka
 77. Vahyali
 78. Vaibhoga
 79. Vaida
 80. Vaidantika
 81. Vaidarveyaka
 82. Vaidharana
 83. Vaidikakosha
 84. Vaidila
 85. Vaidisha
 86. Vaidya
 87. Vaidya-bhaga
 88. Vaidya-bhoga
 89. Vaidya-paricaraka
 90. Vaidyakalpalata
 91. Vaidyakshetra
 92. Vaidyamritalahari
 93. Vaidyanatha
 94. Vaidyavilasa
 95. Vaijaka
 96. Vaijayika-dharmasthana
 97. Vaikakshaka
 98. Vaikasi Visakam
 99. Vaikshepika
 100. Vaikuntaperumal
 101. Vaikuntha Ekadashi
 102. Vailabdhika
 103. Vailimaka
 104. Vaingani
 105. Vainyagupta
 106. Vaira
 107. Vairagi
 108. Vairatapura
 109. Vaisha
 110. Vaishali
 111. Vaisharadya
 112. Vaishayika
 113. Vaishnava
 114. Vaishnavamritanamadvaitastotra
 115. Vaishnavism
 116. Vaishravana
 117. Vaishvasika
 118. Vaishy-agrahara
 119. Vaishya
 120. Vaishya-vaniya-nagarattar
 121. Vaitarana
 122. Vaitarani
 123. Vaitastika
 124. Vaivya
 125. Vajapeya
 126. Vajapeyin
 127. Vaji-vaidya
 128. Vajirasenaka
 129. Vajiyava
 130. Vajjada
 131. Vajjadadeva
 132. Vajji
 133. Vajra
 134. Vajrahasta
 135. Vajrapani
 136. Vajrasana
 137. Vajravali
 138. Vakanar
 139. Vakataka
 140. Vakavaiya
 141. Vakhola
 142. Vakkala
 143. Vakkaliga
 144. Vakparushya
 145. Vaksha
 146. Vaktra
 147. Vakula
 148. Vakulamalinigitaparinaya
 149. Val
 150. Vala
 151. Vaḻa-giri
 152. Vala-manjadi
 153. Vala-yashti
 154. Valabhamukha
 155. Valabhi
 156. Valadi
 157. Valagama
 158. Valakoshthika
 159. Valaksha
 160. Vaḻal-va
 161. Valamivala
 162. Valanadu
 163. Valangai-idangai-maganmai
 164. Valaniya
 165. Valapu-bim
 166. Valari Vicu
 167. Valasivagara
 168. Valatkaushan
 169. Valavada
 170. Valaya
 171. Valaya-yashti
 172. Valayavada
 173. Valayitva
 174. Valgudar
 175. Valhodiya
 176. Vali
 177. Valikandapuram
 178. Valimahamada
 179. Valisyati
 180. Valita
 181. Valivarddashila
 182. Valkha
 183. Valla
 184. Vallabha
 185. Vallabhabhvudavam
 186. Vallabheshvara
 187. Vallakya
 188. Vallara
 189. Vallava
 190. Vallavada
 191. Valli
 192. Vallika
 193. Valmika-mallagadde
 194. Valua
 195. Valuba
 196. Vaḻudiy-accu-vargam
 197. Valuka
 198. Valukarama
 199. Valuva
 200. Vamadeva
 201. Vamana
 202. Vamana-mudra
 203. Vamanavala
 204. Vambadevabhatta
 205. Vambana
 206. Vamiyena
 207. Vamme
 208. Vamphaya
 209. Vamsh-avali
 210. Vamsha
 211. Vamshadhara
 212. Vamshavala
 213. Vamshavataka
 214. Vamshika
 215. Vamshodachaura
 216. Vamshodagrama
 217. Vamshya
 218. Vana
 219. Vana-vatika-trina-jantu-gocara-paryanta
 220. Vanacara
 221. Vanachara
 222. Vanadhi
 223. Vanadurga
 224. Vanadurgapujapaddhati
 225. Vanavasaka
 226. Vanavasi
 227. Vancikkantam
 228. Vandapana
 229. Vanga
 230. Vangala
 231. Vangali
 232. Vanganuru
 233. Vangurupiti
 234. Vanguttara
 235. Vanija
 236. Vanijaka
 237. Vanijjaraka
 238. Vanik
 239. Vanik-sthana
 240. Vanik-suvarnakara
 241. Vaṇikpatha
 242. Vanin-kotta
 243. Vanin-nagara
 244. Vaṇita
 245. Vaniyan
 246. Vanjuli
 247. Vankayala
 248. Vanki
 249. Vannar-vari
 250. Vannara-ppaṟai
 251. Vannavamsam
 252. Vannia
 253. Vannikutti
 254. Vanolaka
 255. Vanthali
 256. Vantya
 257. Vapa
 258. Vapa-gatya
 259. Vapalagama
 260. Vaparavata
 261. Vapi
 262. Vapika
 263. Vapikupatadagotsarga
 264. Vappaka
 265. Vappuvana
 266. Vappuvanna
 267. Vapuchhavara
 268. Vapyaiya
 269. Vapyaka
 270. Vara
 271. Vara-balivarda
 272. Vara-goshthi
 273. Vara-grama
 274. Vara-griha
 275. Vara-pramukha
 276. Varachinta
 277. Varada
 278. Varadamudra
 279. Varadaraja
 280. Varaha
 281. Varaha-gadyana
 282. Varaha-mudra
 283. Varaha-panam
 284. Varaha-vimshopaka
 285. Varahacampu
 286. Varahachampu
 287. Varahakiya-vimshopaka
 288. Varahakshetra
 289. Varahamihira
 290. Varahamula
 291. Varahan-puḻḻi-kuḻigai
 292. Varahavijaya
 293. Varaka
 294. Varakrita
 295. Varalakshmi Vratham
 296. Varali
 297. Varam
 298. Varamandala
 299. Varana
 300. Varanaka
 301. Varanasi
 302. Varandika-vrita
 303. Vararama
 304. Varasharman
 305. Varasharmarya
 306. Varasiddhi
 307. Varataka
 308. Varatika
 309. Varavajhe
 310. Varayatra
 311. Vardhaki
 312. Vardhakin
 313. Vardhamana
 314. Vardhamanaprakasha
 315. Vardhamanapura
 316. Vardhi
 317. Varendra
 318. Varetika
 319. Varetikavishaya
 320. Varga
 321. Vargulika
 322. Varidhi
 323. Variga
 324. Varige
 325. Varinidhi
 326. Varivasyarahasya
 327. Variyar
 328. Varkara
 329. Varna
 330. Varnana
 331. Varoshika
 332. Varsha
 333. Varsha-granthi
 334. Varsha-paryushita
 335. Varsha-vartamani
 336. Varshasharadviharacarita
 337. Varshasharadviharacharita
 338. Varshavasa
 339. Varshavriddhi
 340. Varta
 341. Varta-anukarshaka
 342. Vartamana
 343. Vartamana-bhavishyat
 344. Vartani
 345. Vartika
 346. Vartma-danda
 347. Vartmapala
 348. Vartta
 349. Varu-ghotaka
 350. Varunavishnu
 351. Varuni
 352. Vasa-kshepa
 353. Vasad-bhoga-maryada
 354. Vasad-bhogya-maryada
 355. Vasagarika
 356. Vasahi
 357. Vasaida
 358. Vasaka
 359. Vasanika
 360. Vasanta
 361. Vasantagarh
 362. Vasantagaruvu
 363. Vasantamandapa
 364. Vasantotsava
 365. Vasapaka
 366. Vasati
 367. Vasati-danda
 368. Vasava
 369. Vasavaka
 370. Vasavaki
 371. Vasela-kutumbika
 372. Vashadi
 373. Vashal
 374. Vashal-kanikkai
 375. Vashal-ku
 376. Vashal-panam
 377. Vashal-tiramam
 378. Vashal-viniyogam
 379. Vashalil-ponda-kudimai
 380. Vasidrama
 381. Vasikara
 382. Vasishthapura
 383. Vasishthashrama
 384. Vasishthiputra
 385. Vasiyana Ghaisasa
 386. Vassavasa
 387. Vastavya
 388. Vasthrala
 389. Vastraharana
 390. Vastu
 391. Vastu-bhumi
 392. Vastu-kritya
 393. Vastu-kshetra-jaladhara-garta-marga-samanvita
 394. Vastu-parivara
 395. Vastu-prabhritaka
 396. Vastuka
 397. Vasu
 398. Vasu-patra-padma
 399. Vasubandhu
 400. Vasudeva
 401. Vasudevabhtta
 402. Vasudevahindi
 403. Vasudevanallur
 404. Vasudevodaya
 405. Vasudevopadhyaya
 406. Vasudha
 407. Vasuginayaka
 408. Vasukinaga
 409. Vasumati
 410. Vasundhara
 411. Vasushiva
 412. Vasuvataka
 413. Vasyam
 414. Vata
 415. Vata-adeya
 416. Vata-pratyaya
 417. Vata-uttara
 418. Vatadage
 419. Vatagohali
 420. Vatahvana
 421. Vataka
 422. Vatakara
 423. Vatanadi
 424. Vatanagara
 425. Vatapi
 426. Vatapuraka
 427. Vati
 428. Vatika
 429. Vatodaka
 430. Vatodariya
 431. Vatsa
 432. Vatsagulma
 433. Vatsagulmi
 434. Vatsaharanadicarita
 435. Vatsaharanadicharita
 436. Vatsaraja
 437. Vatsyayanasutrasara
 438. Vatta-grama
 439. Vattaki
 440. Vattanahanakottha
 441. Vattara
 442. Vatte
 443. Vatti-na
 444. Vaugara
 445. Vava
 446. Vavalaiya
 447. Vavanaiya
 448. Vavapaiya
 449. Vavaravala
 450. Vavati
 451. Vay-kkeḻvi
 452. Vay-kkeḻviyar
 453. Vayalanallur
 454. Vayigrama
 455. Vaykkal-pattam
 456. Vayu
 457. Vebhara
 458. Veda
 459. Veda Sanman
 460. Veda-matha
 461. Veda-parayana
 462. Veda-vritti
 463. Vedamani
 464. Vedanaura
 465. Vedangarashika
 466. Vedantakarikavali
 467. Vedantapancavimshati
 468. Vedantapanchavimshati
 469. Vedantaratnamala
 470. Vedantasara
 471. Vedapaiya
 472. Vedaranyam
 473. Vedashiva
 474. Vedaveyaka
 475. Vedavittan
 476. Vedi
 477. Vedika
 478. Vedisa
 479. Vedisagiri
 480. Vegavati
 481. Vegi
 482. Veharali
 483. Vehera
 484. Veheragala
 485. Veheravatta
 486. Vela-durga-pala
 487. Veladitya Upadhyaya
 488. Veḻai-kkarar
 489. Velaiya Upasani
 490. Velakula
 491. Velakula-karana
 492. Velamakuru
 493. Velanandu
 494. Velangama
 495. Velapura
 496. Velasivagara
 497. Velavitta
 498. Veli
 499. Veli-cenu
 500. Veli-kkashu
 501. Veli-polamu
 502. Veli-ppayaru
 503. Veli-volamu
 504. Veḻḻan-iṟai
 505. Velli
 506. Velliangiri
 507. Velugrama
 508. Velukantaka
 509. Velunna
 510. Velunnavihara
 511. Veluvana
 512. Veluvanavihara
 513. Vema
 514. Vena
 515. Vendugoḻ
 516. Vendukoḻ
 517. Vengainadu
 518. Vengi
 519. Venginandu
 520. Vengipura
 521. Veni
 522. Venkata
 523. Venkata-vilasa-mantapa
 524. Venkatagiri
 525. Venkataraman
 526. Venkola
 527. Venna
 528. Vĕnthĕ
 529. Vĕnthĕya
 530. Venu
 531. Venu-vanam
 532. Venugrama
 533. Venumati
 534. Venupura
 535. Venuvagama
 536. Vepulla
 537. Veragala
 538. Veranja
 539. Verawal
 540. Vĕrgadĕ
 541. Vesali
 542. Vesapayyasetti
 543. Veshya
 544. Vessagiriya
 545. Vesupadavala
 546. Veta
 547. Vetakila
 548. Vetalakshema
 549. Vetalapancavimshati
 550. Vetalapanchavimshati
 551. Vetana
 552. Vetapaiprabhu
 553. Vetarani
 554. Vetha
 555. Vetravati
 556. Vetrika
 557. Vettavati
 558. Vĕtti
 559. Vĕtti-vedinai
 560. Vettile
 561. Vettuvan
 562. Vettuvar
 563. Vevala
 564. Vevvalaiya
 565. Veyadi-kanam
 566. Vi
 567. Vi-jnapi
 568. Vibhaga
 569. Vibhava
 570. Vibhishana
 571. Vibhoga
 572. Vibhuti
 573. Vibhuti-kanikkai
 574. Vicarakartri
 575. Vicitra-kavitva
 576. Vidagdhamadhava
 577. Vidagdhamadhavamadhuri
 578. Vidai-pper
 579. Vidai-ppeṟu
 580. Vidalapadaka
 581. Vidarbha
 582. Videha
 583. Vidha
 584. Vidharana
 585. Vidhava
 586. Vidhi-patra
 587. Vidhu
 588. Vidimalaka
 589. Vidisha
 590. Vidiyada
 591. Vidiyadi
 592. Vidruma
 593. Vidura-sara
 594. Vidvaj-jana
 595. Vidvanmodatarangini
 596. Vidy-adhikarin
 597. Vidy-anubhoga
 598. Vidya
 599. Vidya-bhoga
 600. Vidya-carana
 601. Vidya-sthana
 602. Vidyabhushanam
 603. Vidyadasami
 604. Vidyadhana
 605. Vidyadhara
 606. Vidyadhara-torana
 607. Vidyadharabhattopadhyaya
 608. Vidyamandapa
 609. Vidyarthin
 610. Vidyavya
 611. Vigraha-dramma
 612. Vigraha-dramma-visvovaka
 613. Vigrahadramma-visovaka
 614. Vigrahapala-dramma
 615. Vigrahapala-satka-dramma
 616. Vigrahapaliya-dramma
 617. Vigrahatungiya-dramma
 618. Vihada
 619. Vihale
 620. Vihara
 621. Viharabija
 622. Viharagala
 623. Viharakaraka
 624. Viharamana-Jina
 625. Viharapala
 626. Viharashtaka
 627. Viharasvamin
 628. Viharasvamini
 629. Viharayatra
 630. Viharika
 631. Vihimsa
 632. Vihirabija
 633. Vihiraka
 634. Vihita
 635. Vihritayati
 636. Vijagamaka
 637. Vijalayitavya
 638. Vijatin
 639. Vijay-abhisheka
 640. Vijaya
 641. Vijaya-candra
 642. Vijaya-kataka
 643. Vijaya-lekha
 644. Vijaya-shasana
 645. Vijaya-shiva
 646. Vijaya-stambha
 647. Vijaya-vaijayika
 648. Vijaya-vikshepa
 649. Vijayadashami
 650. Vijayaditya
 651. Vijayadityadeva
 652. Vijayaka
 653. Vijayamitra
 654. Vijayanagara
 655. Vijayapura
 656. Vijayaraja-tanka
 657. Vijayasaptami
 658. Vijayasena
 659. Vijayavata
 660. Vijayawada
 661. Vijayeshvara
 662. Vijita
 663. Vijitagama
 664. Vijitanagara
 665. Vijitapura
 666. Vijjadhara
 667. Vijjamandapa
 668. Vijjaranaka
 669. Vijnaneshvaram
 670. Vijnanicholi
 671. Vijnapana
 672. Vijnapti
 673. Vikaccha
 674. Vikachchha
 675. Vikara
 676. Vikarana-pattaka
 677. Vikaura
 678. Vikramaditya
 679. Vikramarajasimha
 680. Vikramasena
 681. Vikriti
 682. Vikriya
 683. Vikshepa
 684. Vil-panam
 685. Vilabdhi
 686. Vilahana
 687. Vilala
 688. Vilananduvishaya
 689. Vilandashivabhatta
 690. Vilasa
 691. Vilasini
 692. Vilekhaka
 693. Vilok
 694. Vimaladharmasuriya
 695. Vimana
 696. Vimsatima
 697. Vimshatika
 698. Vina
 699. Vinamu
 700. Vinasha
 701. Vinashin
 702. Vinashta-rajya
 703. Vinaya
 704. Vinayadhara
 705. Vinayaditya
 706. Vinayaka
 707. Vinayaka Chaturthi
 708. Vinayaka-homa
 709. Vinayavalli
 710. Vindhya
 711. Vindhyapuri
 712. Vindhyasena
 713. Vindhyashakti
 714. Vindhyatavi
 715. Vindhyavasinistotra
 716. Vindu
 717. Vinibaddhakara
 718. Vinibandhakara
 719. Viniyukta
 720. Viniyuktaka
 721. Vinjhatavi
 722. Vipra-vinodin
 723. Vipravinodi-vari
 724. Vipula
 725. Vira
 726. Vira-abhisheka
 727. Vira-bhoga
 728. Vira-mala
 729. Vira-pratapa
 730. Vira-shesha
 731. Vira-sheshai
 732. Vira-simhasana
 733. Virabhadra
 734. Viracampan-guḻigai
 735. Virajapuri
 736. Virakosha
 737. Virakta
 738. Viral-arishi
 739. Viramudithanginan
 740. Viramushti
 741. Viranaga
 742. Virankura
 743. Virankurarama
 744. Virapancalan-kashu
 745. Virapatta
 746. Virapur
 747. Virapura
 748. Virapuram
 749. Virara
 750. Viraraja
 751. Virasena
 752. Viratana
 753. Viratanagara
 754. Viravarman
 755. Viravikrama
 756. Viripara
 757. Viriyala
 758. Virupaksha
 759. Virupaksha-pati
 760. Viruttu-ppattigai
 761. Visalagamika
 762. Visamshthula
 763. Visatiathu-prastha
 764. Visha-kkanam
 765. Visha-vritti
 766. Vishahara-bhoga
 767. Vishakhapattana
 768. Vishakhavarman
 769. Vishala
 770. Vishavalli
 771. Vishay-amatya
 772. Vishaya
 773. Vishaya-bhogika
 774. Vishaya-bhubhuj
 775. Vishaya-dana
 776. Vishaya-karana
 777. Vishaya-vyapritaka
 778. Vishaya-vyavaharin
 779. Vishayadhipati
 780. Vishayana
 781. Vishayapala
 782. Vishayapati
 783. Vishayatavicara
 784. Vishayatavichara
 785. Vishayeshvara
 786. Vishayika
 787. Vishayika-adhikarika
 788. Vishesha-adaya
 789. Vishesha-adayam
 790. Vishesha-aya
 791. Vishesha-ayam
 792. Vishikha
 793. Vishirna
 794. Vishisha
 795. Vishishtadvaitanavanita
 796. Vishishtavaishishtyabodha
 797. Vishnu
 798. Vishnu-bahu
 799. Vishnu-griha
 800. Vishnu-shradha
 801. Vishnubhadra
 802. Vishnubhattasena
 803. Vishnudasa
 804. Vishnudatta
 805. Vishnugopa
 806. Vishnugupta
 807. Vishnupada
 808. Vishnupadagiri
 809. Vishnupalitabhatta
 810. Vishnupratishthavidhi
 811. Vishnupriya
 812. Vishnushraddhapaddhati
 813. Vishnuvardhaki
 814. Vishnuvardhakikshetra
 815. Vishnuvarman
 816. Vishnuvilasa
 817. Vishnuvishnu
 818. Vishnvadidevapratishtha
 819. Vishoka
 820. Vishrutacarita
 821. Vishrutacharita
 822. Vishti
 823. Vishu
 824. Vishuddhi
 825. Vishupadhyaya
 826. Vishuva
 827. Vishuvat
 828. Vishva
 829. Vishvag-deva
 830. Vishvakarma
 831. Vishvakarman
 832. Vishvala
 833. Vishvamitra
 834. Vishvanatha
 835. Vishvapani
 836. Vishvasa
 837. Vishvasana
 838. Vishvasika
 839. Vishvavarman
 840. Vishvavishvopaka
 841. Vishvedevah
 842. Vishveshvaradeshika
 843. Vishveshvaradeva
 844. Vishveshvarashambhu
 845. Vishveshvarashiva
 846. Visishta
 847. Visopaka
 848. Visova
 849. Visovaka
 850. Vistarana
 851. Visvovaka
 852. Vitamsa
 853. Vitana
 854. Vitana-adhipa
 855. Vitapa
 856. Vitasta
 857. Vitha-vigara
 858. Vithi
 859. Vithy-adhikarana
 860. Vitta-bandha
 861. Vitthala
 862. Vitthaliya
 863. Vitthapaiya
 864. Vitthapaiya Upadhyaya
 865. Vittolla-kara
 866. Vituhara
 867. Viug
 868. Vivaha
 869. Vivaha-pana
 870. Vivaha-ppanam
 871. Vivahapaddhati
 872. Vivarana
 873. Vivita
 874. Vivitadhyaksha
 875. Vivriti
 876. Viyadika
 877. Viyat
 878. Vizagapatam
 879. Voda
 880. Vodi
 881. Vodika
 882. Vodri
 883. Volapana
 884. Volapika
 885. Voluka
 886. Volur
 887. Voribhatha
 888. Voritali
 889. Voriyala
 890. Vota
 891. Vraja
 892. Vrajabhumi
 893. Vrajabhumika
 894. Vrajanavinadvandvashtaka
 895. Vrajavilasastava
 896. Vrata
 897. Vratabandhanirnaya
 898. Vriddha
 899. Vriddha-dhanushka
 900. Vriddhakala
 901. Vriddhakashi
 902. Vriddharaja
 903. Vriddhi
 904. Vriddhi-kukkuta
 905. Vriddhivarman
 906. Vrihi-kara
 907. Vrihimaprabhu
 908. Vriji
 909. Vrijika
 910. Vriksham
 911. Vrindavana
 912. Vrindavanashtaka
 913. Vrindavaneshvarinamashtottarashata
 914. Vrishabha
 915. Vrishatapa-shasana
 916. Vrishotsargavidhi
 917. Vrittacandrika
 918. Vrittacandrodaya
 919. Vrittachandrika
 920. Vrittachandrodaya
 921. Vrittalahari
 922. Vrittamuktaharastuti
 923. Vrittaprakashika
 924. Vrittapratyaya
 925. Vrittaratnakarapanchika
 926. Vrittaratnakarapancika
 927. Vrittaratnakarasetu
 928. Vrittaratnamala
 929. Vrittasara
 930. Vrittasaraloka
 931. Vrittasiddhantamanjari
 932. Vrittatarangini
 933. Vrittavali
 934. Vrittavivecana
 935. Vrittavivechana
 936. Vritti
 937. Vu
 938. Vulapika
 939. Vulavi
 940. Vulaviya
 941. Vya
 942. Vya-bhu
 943. Vyaghra-carman
 944. Vyaghradeva
 945. Vyaghraraja
 946. Vyaghreravala
 947. Vyaja
 948. Vyajaka
 949. Vyaji
 950. Vyakarana-dana-mandapa
 951. Vyakhya-vritti
 952. Vyakta
 953. Vyamishra-bhumi
 954. Vyangarula
 955. Vyanjana
 956. Vyapadita
 957. Vyapara
 958. Vyapara-karana
 959. Vyaparin
 960. Vyaprita
 961. Vyasa
 962. Vyasana
 963. Vyasapuja
 964. Vyasapura
 965. Vyasashtaka
 966. Vyasastavaraja
 967. Vyasedha
 968. Vyaspara
 969. Vyatikara
 970. Vyatipata
 971. Vyava
 972. Vyavacchinna
 973. Vyavachchhinna
 974. Vyavahara
 975. Vyavahara-abhilekhitaka
 976. Vyavahara-patra
 977. Vyavahara-samata
 978. Vyavaharamana
 979. Vyavaharana
 980. Vyavaharika
 981. Vyavastha
 982. Vyaya
 983. Vyayakarana
 984. Vyoman
 985. Vyomashambhu
 986. Vyomashiva
 987. Vyomeshvara
 988. Vyuha
 989. Vyushita
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: