India history glossary, starting with ‘j’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The India history glossary, starting with the letter “j”, contains 209 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Jaba
 2. Jabalpur
 3. Jadava
 4. Jadi
 5. Jagaddhara
 6. Jagannatha
 7. Jagannathamahatmya
 8. Jagat
 9. Jagatipura
 10. Jagattunga
 11. Jagattungadeva
 12. Jageshvara
 13. Jaggadeva
 14. Jagir
 15. Jagri
 16. Jai
 17. Jaigarh
 18. Jainism
 19. Jaipur
 20. Jaisalmer
 21. Jaisavala
 22. Jaitaliya
 23. Jaithala
 24. Jaitravarman
 25. Jajapella
 26. Jajaujuddha
 27. Jala
 28. Jalagama
 29. Jalagamaka
 30. Jalahara
 31. Jalajakaranda
 32. Jalaka
 33. Jalakataka
 34. Jalam
 35. Jalandhara
 36. Jalanidhi
 37. Jalashayaramotsargapaddhati
 38. Jalaura
 39. Jalayatra
 40. Jaleshvara
 41. Jalgaon
 42. Jali
 43. Jalli
 44. Jalora
 45. Jamanapura
 46. Jamatha
 47. Jambhuvar
 48. Jambu
 49. Jambudeva
 50. Jambugama
 51. Jambulingeshvara
 52. Jambunadi
 53. Jambusara
 54. Jamunathapura
 55. Jana
 56. Janakinandana
 57. Jananathapura
 58. Janapada
 59. Janardana
 60. Janardanabhatta
 61. Janaura
 62. Janendra
 63. Jangala
 64. Jangam
 65. Jangara-poravala
 66. Janhupura
 67. Janijayadeva
 68. Janitha
 69. Janjapu
 70. Jannora
 71. Janta
 72. Jantagavunda
 73. Jantaghara
 74. Jantugama
 75. Jaraula
 76. Jasthi
 77. Jataka
 78. Jatakakalpalata
 79. Jatakarma
 80. Jatakarman
 81. Jatar Deul
 82. Jati-smarana-jnana
 83. Jatiga
 84. Jatimatra
 85. Jatipataka
 86. Jatiya
 87. Jatiyavana
 88. Javadi
 89. Jayabhattisvamin
 90. Jayadatta
 91. Jayadhara
 92. Jayagopala
 93. Jayagovinda
 94. Jayalakshmi
 95. Jayalavala
 96. Jayamalapratikramana
 97. Jayamanoharavarnamahavihara
 98. Jayamya
 99. Jayanandin
 100. Jayangondacholapuram
 101. Jayantamangalashtaka
 102. Jayanti-vrata
 103. Jayantipura
 104. Jayapara
 105. Jayapura
 106. Jayaraja
 107. Jayaratha
 108. Jayasimha
 109. Jayasimhagunasarita
 110. Jayasvamin
 111. Jayavishnu
 112. Jayika
 113. Jeddu
 114. Jeharana
 115. Jeja
 116. Jejabhukti
 117. Jejahuti
 118. Jejaka
 119. Jejakabhukti
 120. Jelakuppa
 121. Jelavala
 122. Jema
 123. Jemaka
 124. Jena
 125. Jenu
 126. Jerripothu
 127. Jesavala
 128. Jessore
 129. Jetavana
 130. Jetavana-thupa
 131. Jetavanaloka
 132. Jetavanarama
 133. Jetavanavihara
 134. Jethwa
 135. Jettuttara
 136. Jetuttara
 137. Jeypore
 138. Jhaliyara
 139. Jhampadaprabhu
 140. Jhamta
 141. Jhanjha
 142. Jhata
 143. Jigala
 144. Jilakara
 145. Jimutaketu
 146. Jimutavahana
 147. Jimutavahanadana
 148. Jina
 149. Jina-bhavana
 150. Jina-matri
 151. Jinagadde
 152. Jinakalpamala
 153. Jinasahasranamastotra
 154. Jinasnapana
 155. Jinayajnakalapavidhana
 156. Jinendrasamkshiptacarita
 157. Jinendrasamkshiptacharita
 158. Jinkala
 159. Jirabadi
 160. Jiranavala
 161. Jirige
 162. Jirna-shreshthi-shrimalla-priya
 163. Jirnanagara
 164. Jita
 165. Jitasena
 166. Jithala
 167. Jiva
 168. Jivacchraddhaprayoga
 169. Jivachchhraddhaprayoga
 170. Jivagosvamin
 171. Jivala
 172. Jivana
 173. Jivaputra
 174. Jivita-kkarar
 175. Jiyar
 176. Jnanadipika
 177. Jnanashiva
 178. Jodaka
 179. Jogadeva Ashthaka
 180. Jogalaiya
 181. Jogapaiya
 182. Joghunayaka
 183. Joipaiprabhu
 184. Jolari
 185. Jolarikshetra
 186. Jolura
 187. Jooner
 188. Joti
 189. Jotiya
 190. Joupaiya
 191. Jugula
 192. Jugulakoppa
 193. Juhundara
 194. Junagadh
 195. Junagarh
 196. Junju
 197. Jushkapura
 198. Jute
 199. Juvikalu
 200. Jyeshtha-pita
 201. Jyeshthadama
 202. Jyeshthasharmarya
 203. Jyeshthesha
 204. Jyeshtheshvara
 205. Jyeshthika-grama
 206. Jyotihsarasamgraha
 207. Jyotihsiddhantasara
 208. Jyotirmahavihara
 209. Jyotishtoma
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: