India history glossary, starting with ‘j’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The India history glossary, starting with the letter “j”, contains 241 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Jaba
 2. Jabalpur
 3. Jadava
 4. Jadi
 5. Jagadaḻam-gadyana
 6. Jagaddhara
 7. Jagannatha
 8. Jagannathamahatmya
 9. Jagat
 10. Jagati
 11. Jagatipura
 12. Jagattunga
 13. Jagattungadeva
 14. Jageshvara
 15. Jaggadeva
 16. Jagir
 17. Jagri
 18. Jai
 19. Jaigarh
 20. Jainism
 21. Jaipur
 22. Jaisalmer
 23. Jaisavala
 24. Jaitaliya
 25. Jaithala
 26. Jaitravarman
 27. Jajapella
 28. Jajaujuddha
 29. Jala
 30. Jala-karana
 31. Jalagama
 32. Jalagamaka
 33. Jalahara
 34. Jalajakaranda
 35. Jalaka
 36. Jalakataka
 37. Jalam
 38. Jalandhara
 39. Jalanidhi
 40. Jalashayaramotsargapaddhati
 41. Jalaura
 42. Jalayatra
 43. Jaleshvara
 44. Jalgaon
 45. Jali
 46. Jalli
 47. Jalora
 48. Jamalikambali
 49. Jamanapura
 50. Jamatha
 51. Jambhuvar
 52. Jambu
 53. Jambudeva
 54. Jambugama
 55. Jambukeshvara
 56. Jambukeshwara
 57. Jambukeswarar
 58. Jambulingeshvara
 59. Jambunadi
 60. Jambusara
 61. Jamunathapura
 62. Jana
 63. Jana-pradhanin
 64. Janakinandana
 65. Jananathapura
 66. Janapada
 67. Janardana
 68. Janardanabhatta
 69. Janaura
 70. Janendra
 71. Jangala
 72. Jangam
 73. Jangama
 74. Jangara-poravala
 75. Janhupura
 76. Janijayadeva
 77. Janitha
 78. Janjapu
 79. Janmapatra
 80. Jannora
 81. Janta
 82. Jantagavunda
 83. Jantaghara
 84. Jantugama
 85. Jaraula
 86. Jasthi
 87. Jata-kara
 88. Jataka
 89. Jatakakalpalata
 90. Jatakarma
 91. Jatakarman
 92. Jatar Deul
 93. Jati-siddha-aya
 94. Jati-smarana-jnana
 95. Jatiga
 96. Jatimatra
 97. Jatipataka
 98. Jatiya
 99. Jatiyavana
 100. Jatuka
 101. Javadi
 102. Javalipura
 103. Jayabhattisvamin
 104. Jayadatta
 105. Jayadhara
 106. Jayaganga
 107. Jayagopala
 108. Jayagovinda
 109. Jayalakshmi
 110. Jayalavala
 111. Jayamalapratikramana
 112. Jayamanoharavarnamahavihara
 113. Jayamya
 114. Jayanandin
 115. Jayanapati
 116. Jayangondacholapuram
 117. Jayantamangalashtaka
 118. Jayantapura
 119. Jayanti-vrata
 120. Jayantipura
 121. Jayapara
 122. Jayapatra
 123. Jayapura
 124. Jayaraja
 125. Jayaratha
 126. Jayasimha
 127. Jayasimhagunasarita
 128. Jayasvamin
 129. Jayavishnu
 130. Jayika
 131. Jeddu
 132. Jeharana
 133. Jeja
 134. Jejabhukti
 135. Jejahuti
 136. Jejaka
 137. Jejakabhukti
 138. Jelakuppa
 139. Jelavala
 140. Jema
 141. Jemaka
 142. Jena
 143. Jenu
 144. Jerripothu
 145. Jesavala
 146. Jessore
 147. Jetavana
 148. Jetavana-thupa
 149. Jetavanaloka
 150. Jetavanarama
 151. Jetavanavihara
 152. Jethwa
 153. Jettharama
 154. Jettuttara
 155. Jetuttara
 156. Jeypore
 157. Jhaliyara
 158. Jhampadaprabhu
 159. Jhamta
 160. Jhanjha
 161. Jhata
 162. Jigala
 163. Jilakara
 164. Jilo
 165. Jimutaketu
 166. Jimutavahana
 167. Jimutavahanadana
 168. Jina
 169. Jina-bhavana
 170. Jina-matri
 171. Jina-nigama
 172. Jina-yugma
 173. Jinagadde
 174. Jinakalpamala
 175. Jinasahasranamastotra
 176. Jinasnapana
 177. Jinayajnakalapavidhana
 178. Jinendrasamkshiptacarita
 179. Jinendrasamkshiptacharita
 180. Jinkala
 181. Jirabadi
 182. Jiranavala
 183. Jirige
 184. Jirna-shreshthi-shrimalla-priya
 185. Jirna-vishvamalla-priya
 186. Jirnanagara
 187. Jirnoddhara
 188. Jita
 189. Jitasena
 190. Jithala
 191. Jiva
 192. Jivacchraddhaprayoga
 193. Jivachchhraddhaprayoga
 194. Jivagosvamin
 195. Jivala
 196. Jivana
 197. Jivaputra
 198. Jivita
 199. Jivita-kkarar
 200. Jiyar
 201. Jnana-diksha
 202. Jnanadipika
 203. Jnanashiva
 204. Jnapaka
 205. Joda
 206. Jodaka
 207. Jodi
 208. Jogadeva Ashthaka
 209. Jogalaiya
 210. Jogapaiya
 211. Joghunayaka
 212. Joipaiprabhu
 213. Jolaka
 214. Jolari
 215. Jolarikshetra
 216. Jolura
 217. Jooner
 218. Joti
 219. Jotiya
 220. Joupaiya
 221. Jugula
 222. Jugulakoppa
 223. Juhundara
 224. Junagadh
 225. Junagarh
 226. Junju
 227. Jushkapura
 228. Jute
 229. Juvikalu
 230. Jyeshtha-adhikaranika
 231. Jyeshtha-pita
 232. Jyeshthadama
 233. Jyeshthasharmarya
 234. Jyeshthesha
 235. Jyeshtheshvara
 236. Jyeshthika-grama
 237. Jyoti-skandha
 238. Jyotihsarasamgraha
 239. Jyotihsiddhantasara
 240. Jyotirmahavihara
 241. Jyotishtoma
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: