Mahayana glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Mahayana glossary, starting with the letter “s”, contains 1312 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sabhadra
 2. Sabhaga
 3. Sabhagahetu
 4. Sabhisamskaraparinirvayin
 5. Sacchidra
 6. Sacchidravahana
 7. Sadaprarudita
 8. Sadbhuta
 9. Saddharma
 10. Saddharmapundarika
 11. Sadeva
 12. Sadevaloka
 13. Sadgati
 14. Sadhaka
 15. Sadharanabhumi
 16. Sadhayitavya
 17. Sadhi
 18. Sadhukara
 19. Sadhumati
 20. Sadhuprabha
 21. Sadhurupa
 22. Sadosha
 23. Sadoshacitta
 24. Sadrisha
 25. Sagara
 26. Sagaradharapurusha
 27. Sagarajala
 28. Sagaramudra
 29. Sagaramudrasamadhi
 30. Sagaranagarajaduhita
 31. Sagaraphala
 32. Sagararaja
 33. Sagata
 34. Sagaurava
 35. Sagga
 36. Sagrama
 37. Sahabhu
 38. Sahabhuhetu
 39. Sahaloka
 40. Sahalokadhatu
 41. Sahasika
 42. Sahasracudika
 43. Sahasracudikalokadhatu
 44. Sahasradatri
 45. Sahasrajapta
 46. Sahasraloka
 47. Saindhava
 48. Saindhavalavana
 49. Saivala
 50. Sajjini
 51. Sakalabhavana
 52. Sakata
 53. Saketa
 54. Sakkodana
 55. Sakridagamin
 56. Sakshatkartavya
 57. Saktu
 58. Saktupadma
 59. Sakyamuni
 60. Salavana
 61. Salilagajagamin
 62. Salilagupta
 63. Sama
 64. Samabuddhi
 65. Samacarya
 66. Samacitta
 67. Samacittata
 68. Samadana
 69. Samadanasamadhi
 70. Samadhana
 71. Samadhi
 72. Samadhicitta
 73. Samadhimarga
 74. Samadhimukha
 75. Samadhindriya
 76. Samadhiparishuddhi
 77. Samadhiprajna
 78. Samadhipratilabdha
 79. Samadhiraja
 80. Samadhirajasamadhi
 81. Samadhisamapatti
 82. Samadhiskandha
 83. Samadhivashita
 84. Samadhivipphara
 85. Samadrishti
 86. Samagata
 87. Samagri
 88. Samagrilakshana
 89. Samahita
 90. Samala
 91. Samalacitta
 92. Samalamkrita
 93. Samamanas
 94. Samamathita
 95. Samana
 96. Samanantara
 97. Samanantarapratyaya
 98. Samantabhadra
 99. Samantabhuja
 100. Samantacandra
 101. Samantadarshin
 102. Samantagandha
 103. Samantajvala
 104. Samantakarabhuja
 105. Samantakaracchatracandrakaraparikara
 106. Samantakaracchatrakaraparikara
 107. Samantakaracchatraparikara
 108. Samantakaradhvaja
 109. Samantakaraparikaracchatra
 110. Samantakaraparikaracchatrakara
 111. Samantakaravigata
 112. Samantakusuma
 113. Samantaloka
 114. Samantapushpa
 115. Samantarashmi
 116. Samantavabhasa
 117. Samantavalokitanetra
 118. Samanvagata
 119. Samapaksha
 120. Samapani
 121. Samapanna
 122. Samapatti
 123. Samaprayoga
 124. Samaptalambha
 125. Samaropa
 126. Samarpita
 127. Samashvasya
 128. Samata
 129. Samatajnana
 130. Samatakshanti
 131. Samatapratishthita
 132. Samatapravesha
 133. Samatasthita
 134. Samatha
 135. Samatikrama
 136. Samatikranta
 137. Samatya
 138. Samavasarana
 139. Samaya
 140. Samayamantra
 141. Samayapalana
 142. Samayashiksha
 143. Samayukta
 144. Sambhara
 145. Sambharamarga
 146. Sambhinna
 147. Sambhinnapralapa
 148. Sambodhi
 149. Sambodhyanga
 150. Sambuddha
 151. Sambuka
 152. Samcayavigata
 153. Samchadayanti
 154. Samchadayat
 155. Samchadya
 156. Samchanna
 157. Samchedana
 158. Samchinna
 159. Samcintya
 160. Samcintyopapatti
 161. Samcitora
 162. Samcodanavidya
 163. Samcodani
 164. Samcodayitavya
 165. Samdagdha
 166. Samdagdhaprabha
 167. Samdahya
 168. Samdarshana
 169. Samdharani
 170. Samdrishtika
 171. Samdrishya
 172. Samganusmriti
 173. Samgha
 174. Samghakancaka
 175. Samghanaka
 176. Samgharaksha
 177. Samghata
 178. Samghati
 179. Samghatta
 180. Samgiti
 181. Samgitiparyaya
 182. Samgraha
 183. Samgrahana
 184. Samgrahavastu
 185. Samgrihita
 186. Samgrihitapaksha
 187. Samharshana
 188. Samharshita
 189. Samhita
 190. Samici
 191. Samikshitartha
 192. Samikshitavadana
 193. Samiri
 194. Samjiva
 195. Samjna
 196. Samjnayaparivarta
 197. Samkalpa
 198. Samkashya
 199. Samketadharma
 200. Samketapada
 201. Samkhyatadharma
 202. Samkirna
 203. Samklesha
 204. Samkleshasamghata
 205. Samkleshavyavadana
 206. Samkranti
 207. Samkshepanirdesha
 208. Samkshipta
 209. Samkshiptabuddhi
 210. Samkshiptacitta
 211. Samkshobha
 212. Samlayana
 213. Samlekha
 214. Sammata
 215. Sammatarashmi
 216. Sammatideva
 217. Sammishra
 218. Sammoca
 219. Sammosa
 220. Sammoshi
 221. Sammrishta
 222. Sammukha
 223. Sammurcchita
 224. Samnaddha
 225. Samnaha
 226. Samnahavirya
 227. Samnipata
 228. Samnipatita
 229. Samnipatya
 230. Samoha
 231. Samohacitta
 232. Sampadana
 233. Sampadayitavya
 234. Sampanna
 235. Sampatti
 236. Sampattivivardhana
 237. Samprajana
 238. Samprajanabala
 239. Samprajanya
 240. Samprajnana
 241. Samprajvalita
 242. Sampramosha
 243. Samprasthita
 244. Samprayukta
 245. Samprayuktaka
 246. Samprayuktakahetu
 247. Samrakshana
 248. Samrakshita
 249. Samrakshitavya
 250. Samrakta
 251. Samranjaniya
 252. Samriddha
 253. Samriddharashtra
 254. Samriddhayajna
 255. Samsarabandhana
 256. Samsarakaya
 257. Samsarga
 258. Samshaya
 259. Samshayacchedana
 260. Samshrutya
 261. Samskara
 262. Samskarabala
 263. Samskrita
 264. Samskritadharma
 265. Samskritadhrma
 266. Samskritashunyata
 267. Samstava
 268. Samsthana
 269. Samsthapana
 270. Samsthatavya
 271. Samsthita
 272. Samstuta
 273. Samsveda
 274. Samsvedaja
 275. Samtana
 276. Samtapa
 277. Samtapta
 278. Samtaptasharira
 279. Samthakatyayana
 280. Samthakatyayanasutra
 281. Samtoshana
 282. Samtushta
 283. Samtushti
 284. Samtyakta
 285. Samucchedana
 286. Samucchinna
 287. Samucchinnaraga
 288. Samudacara
 289. Samudanaya
 290. Samudayajnana
 291. Samudbhuta
 292. Samudgama
 293. Samudrabuddhi
 294. Samutsrishta
 295. Samuttarana
 296. Samutthana
 297. Samutthita
 298. Samvara
 299. Samvarashila
 300. Samvardhika
 301. Samvardhita
 302. Samvasa
 303. Samvasanti
 304. Samvasat
 305. Samvatsara
 306. Samvibhaktavya
 307. Samvidyamana
 308. Samvigna
 309. Samvignamanas
 310. Samvrita
 311. Samvriti
 312. Samvritidharma
 313. Samvritijnana
 314. Samvritisatya
 315. Samvritta
 316. Samvrittatejas
 317. Samyag-marga
 318. Samyagajiva
 319. Samyagdrishti
 320. Samyagvak
 321. Samyagvyayama
 322. Samyakkarmanta
 323. Samyakpradhana
 324. Samyakprahana
 325. Samyakpratipatti
 326. Samyakprayoga
 327. Samyaksamadhi
 328. Samyaksambodhi
 329. Samyaksambuddha
 330. Samyaksankalpa
 331. Samyaksmriti
 332. Samyaktva
 333. Samyaktvaniyama
 334. Samyama
 335. Samyanc
 336. Samyoga
 337. Samyojana
 338. Samyojya
 339. Samyukta
 340. Sandha
 341. Sanga
 342. Sangacitta
 343. Sanghanusmriti
 344. Sangharaksha
 345. Sanghasthavira
 346. Sangrihitapaksha
 347. Sanjaya
 348. Sankala
 349. Sanketa
 350. Sankshepa
 351. Sannivesha
 352. Sanskrit
 353. Santa
 354. Santarpita
 355. Santha
 356. Saparyanta
 357. Sapatha
 358. Sapatnata
 359. Sapita
 360. Sapramana
 361. Saprashnaka
 362. Sapravara
 363. Saptabijaka
 364. Saptadha
 365. Saptadharma
 366. Saptadhupa
 367. Saptagudika
 368. Saptaha
 369. Saptahasta
 370. Saptajapta
 371. Saptapada
 372. Saptaparnaguha
 373. Saptarashika
 374. Saptaratna
 375. Saptaratnalamkrita
 376. Saptaratnamaya
 377. Saptaratra
 378. Saptaratri
 379. Saptarupa
 380. Saptarupaka
 381. Saptashirsha
 382. Saptashirshaka
 383. Saptatrimshat
 384. Saptayojana
 385. Saptotsada
 386. Saputradara
 387. Sara
 388. Sarabhanga
 389. Saraga
 390. Saragacitta
 391. Sarakshi
 392. Sarami
 393. Saranugata
 394. Saras
 395. Sarashundi
 396. Sarasvati
 397. Sarasvatiparivarta
 398. Sarathi
 399. Saratsa
 400. Saravatisamadhi
 401. Sarayu
 402. Sardha
 403. Sarisripa
 404. Sarja
 405. Sarjarasa
 406. Sarpa
 407. Sarpashundaikapragbhara
 408. Sarpashundikapragbhara
 409. Sarshapa
 410. Sarshapamishra
 411. Sarshapodaka
 412. Sarthavaha
 413. Sarvabala
 414. Sarvabandha
 415. Sarvabhavana
 416. Sarvabhaya
 417. Sarvabhijna
 418. Sarvabhumi
 419. Sarvabija
 420. Sarvabodhipakshika
 421. Sarvabodhisattva
 422. Sarvabuddha
 423. Sarvabuddhabhashita
 424. Sarvabuddhakshetradarshana
 425. Sarvacakshus
 426. Sarvada
 427. Sarvadaraka
 428. Sarvadeva
 429. Sarvadevabhisheka
 430. Sarvadevagupta
 431. Sarvadharma
 432. Sarvadharmashunyata
 433. Sarvadharmatathata
 434. Sarvadravya
 435. Sarvadrishti
 436. Sarvadurbhiksha
 437. Sarvadurnimitta
 438. Sarvadurukta
 439. Sarvadushta
 440. Sarvagandharva
 441. Sarvagardabha
 442. Sarvagaruda
 443. Sarvago
 444. Sarvaguna
 445. Sarvahasti
 446. Sarvahuti
 447. Sarvajagat
 448. Sarvajambudvipa
 449. Sarvajana
 450. Sarvajati
 451. Sarvajna
 452. Sarvajnajnana
 453. Sarvajnana
 454. Sarvajnata
 455. Sarvakali
 456. Sarvakalpa
 457. Sarvakalusha
 458. Sarvakarajnata
 459. Sarvakarman
 460. Sarvakarya
 461. Sarvakimnara
 462. Sarvaklesha
 463. Sarvakrimi
 464. Sarvakshetra
 465. Sarvakushala
 466. Sarvalambana
 467. Sarvalokadhatu
 468. Sarvamahisha
 469. Sarvamahoraga
 470. Sarvamanushya
 471. Sarvamara
 472. Sarvamdada
 473. Sarvamegha
 474. Sarvamitra
 475. Sarvanarottama
 476. Sarvanta
 477. Sarvantadrishti
 478. Sarvapada
 479. Sarvapalasha
 480. Sarvapapa
 481. Sarvaparamita
 482. Sarvaparikalpa
 483. Sarvapatra
 484. Sarvaphala
 485. Sarvaprabhavavairocana
 486. Sarvapranaka
 487. Sarvapratijna
 488. Sarvapunya
 489. Sarvapurusha
 490. Sarvapushpa
 491. Sarvapushpaphala
 492. Sarvarambha
 493. Sarvaroga
 494. Sarvaromakupa
 495. Sarvarthadarshana
 496. Sarvasaha
 497. Sarvasamagri
 498. Sarvasamshaya
 499. Sarvasamyukta
 500. Sarvasanga
 501. Sarvasasya
 502. Sarvasattva
 503. Sarvasattvapriyadarshana
 504. Sarvasatva
 505. Sarvasatvacitta
 506. Sarvasatvendriya
 507. Sarvashani
 508. Sarvashiksha
 509. Sarvashilparaja
 510. Sarvashita
 511. Sarvashokapagata
 512. Sarvashruta
 513. Sarvashura
 514. Sarvaskandha
 515. Sarvasrava
 516. Sarvastri
 517. Sarvasukha
 518. Sarvasva
 519. Sarvasvajana
 520. Sarvatathagata
 521. Sarvatraga
 522. Sarvatragahetu
 523. Sarvatragaminipratipad
 524. Sarvatragata
 525. Sarvatragatagagana
 526. Sarvatrina
 527. Sarvatyaga
 528. Sarvaushadhi
 529. Sarvavadava
 530. Sarvavara
 531. Sarvavata
 532. Sarvavayu
 533. Sarvavedana
 534. Sarvavikalpa
 535. Sarvavishaya
 536. Sarvavyadhi
 537. Sarvavyanjana
 538. Sarvayaksha
 539. Sarvendriya
 540. Sarveshvara
 541. Sarvopadhi
 542. Sarvopadrava
 543. Sarvoshtra
 544. Sashrava
 545. Sasravamarga
 546. Sasravashila
 547. Sasravasukha
 548. Sasyakala
 549. Sasyakalpa
 550. Sasyanashaka
 551. Sasyaparipalana
 552. Sasyapida
 553. Sasyapratipalana
 554. Sasyartha
 555. Satagira
 556. Satagiri
 557. Satapadi
 558. Satarasa
 559. Satatasamita
 560. Satkara
 561. Satkaya
 562. Satkayadrishti
 563. Satkrita
 564. Satpurusha
 565. Sattva
 566. Sattvakshanti
 567. Sattvalambana
 568. Sattvaloka
 569. Sattvanimitta
 570. Sattvasamata
 571. Sattvasamgraha
 572. Sattvasamnaha
 573. Sattvashunyata
 574. Śatuka
 575. Satva
 576. Satvacarita
 577. Satvacitta
 578. Satvadhatu
 579. Satvadrishti
 580. Satvakaruna
 581. Satvakarunata
 582. Satvakushala
 583. Satvaparipacana
 584. Satvaparipaka
 585. Satvaparityaga
 586. Satvarajan
 587. Satvartha
 588. Satvasaha
 589. Satvasukha
 590. Satvatathata
 591. Satvavekshana
 592. Satvavishuddhi
 593. Satvendriya
 594. Satya
 595. Satyabhanu
 596. Satyabharana
 597. Satyadarshana
 598. Satyadarshanamarga
 599. Satyadharma
 600. Satyadharmavipulakirti
 601. Satyaka
 602. Satyaketu
 603. Satyalakshana
 604. Satyamvaca
 605. Satyanama
 606. Satyaprabha
 607. Satyapratijna
 608. Satyavac
 609. Satyavacana
 610. Satyavada
 611. Satyavatara
 612. Saudamani
 613. Saumanasya
 614. Saumbhavatsabahu
 615. Saumyavatsabahu
 616. Sauratya
 617. Savana
 618. Savara
 619. Saya
 620. Seda
 621. Semasa
 622. Semava
 623. Semha
 624. Senapati
 625. Serisaka
 626. Sevana
 627. Sevenfold-path
 628. Shabala
 629. Shabda
 630. Shabdakshara
 631. Shabdapatha
 632. Shabdasamata
 633. Shabdasparsha
 634. Shabdavabhasa
 635. Shabdavacana
 636. Shabdavacanapatha
 637. Shadanana
 638. Shadanusmriti
 639. Shadayatana
 640. Shadindriya
 641. Shadvikara
 642. Shadvishanapata
 643. Shadvishaya
 644. Shaiksha
 645. Shaikshashaiksha
 646. Shaila
 647. Shailapatra
 648. Shailarajaketu
 649. Shailashikharasamghattanaraja
 650. Shailavihara
 651. Shaka
 652. Shakha
 653. Shakhanta
 654. Shakra
 655. Shakrabhanu
 656. Shakrabhilagna
 657. Shakradevendra
 658. Shakrit
 659. Shakuni
 660. Shakunipada
 661. Shala
 662. Shalabha
 663. Shalya
 664. Shamanda
 665. Shamathacitta
 666. Shamathacittata
 667. Shamathasambhara
 668. Shamathavipashyana
 669. Shamitashatru
 670. Shankha
 671. Shankhacarya
 672. Shankharuci
 673. Shankhashikha
 674. Shanmukha
 675. Shantagagana
 676. Shantaraja
 677. Shantarenu
 678. Shanti
 679. Shantika
 680. Shapa
 681. Shapagni
 682. Shapatapta
 683. Sharana
 684. Sharanamurdhan
 685. Sharapancaka
 686. Sharapunjaka
 687. Sharata
 688. Sharavati
 689. Shardulakarna
 690. Shari
 691. Sharika
 692. Shariputra
 693. Shariputrabhidharma
 694. Sharira
 695. Sharkara
 696. Shartha
 697. Sharvanaga
 698. Shash
 699. Shasha
 700. Shashti
 701. Shashtivara
 702. Shashvata
 703. Shashvatadrishti
 704. Shashvatoccheda
 705. Shastra
 706. Shastri
 707. Shastrisamjna
 708. Shata
 709. Shatabhisha
 710. Shatabhishaj
 711. Shatabhishannakshatra
 712. Shatapada
 713. Shatapunya
 714. Shatasahasra
 715. Shatasahasramatri
 716. Shathya
 717. Shathyamaya
 718. Shatpada
 719. Shatpadabhidharma
 720. Shatparamita
 721. Shauvaka
 722. Shava
 723. Shavalashva
 724. Shayanasana
 725. Shayya
 726. Shibi
 727. Shibika
 728. Shighra
 729. Shikhabandha
 730. Shikhara
 731. Shikharadatta
 732. Shikharatunda
 733. Shiksha
 734. Shikshapada
 735. Shikshasamvara
 736. Shiktha
 737. Shila
 738. Shilabhadra
 739. Shilalamkara
 740. Shilanusmriti
 741. Shilaparamita
 742. Shilaparishuddhi
 743. Shilapushpa
 744. Shilasambhara
 745. Shilasamudbhuta
 746. Shilaskandha
 747. Shilatathata
 748. Shilavat
 749. Shilavishuddhi
 750. Shilavrataparamarsha
 751. Shilendrabodhi
 752. Shinghanaka
 753. Shirahshula
 754. Shiramakuta
 755. Shiras
 756. Shirasnata
 757. Shirigarbha
 758. Shirisha
 759. Shirishavana
 760. Shirorti
 761. Shirovastra
 762. Shirovyadhi
 763. Shirshaka
 764. Shirsharoga
 765. Shishumara
 766. Shitadosha
 767. Shitakala
 768. Shitavana
 769. Shitavata
 770. Shitavyadhi
 771. Shithilakundala
 772. Shiticuda
 773. Shitoshna
 774. Shiva
 775. Shivadattamala
 776. Shivika
 777. Shlakshna
 778. Shlakshnavac
 779. Shlatha
 780. Shlathakaya
 781. Shleshman
 782. Shmashana
 783. Shodashakara
 784. Shoka
 785. Shonipanta
 786. Shonita
 787. Shosha
 788. Shoshani
 789. Shraddha
 790. Shraddhabala
 791. Shraddhabhoktri
 792. Shraddhacitta
 793. Shraddhadhimukta
 794. Shraddhanusarin
 795. Shraddhavishuddhi
 796. Shraddhendriya
 797. Shramana
 798. Shramanaka
 799. Shramanavara
 800. Shramanyaphala
 801. Shrambhana
 802. Shravaka
 803. Shravakabhashita
 804. Shravakajnana
 805. Shravakaniyama
 806. Shravakasamgha
 807. Shravana
 808. Shravanaganja
 809. Shravananakshatra
 810. Shravasti
 811. Shri
 812. Shricata
 813. Shrigala
 814. Shrigarbha
 815. Shrighosha
 816. Shriguna
 817. Shrigupta
 818. Shrikrirati
 819. Shrimalasutra
 820. Shrimanta
 821. Shringa
 822. Shringalika
 823. Shriparivarta
 824. Shriprabha
 825. Shriratnotpala
 826. Shritejas
 827. Shrivriddhi
 828. Shriyama
 829. Shrona
 830. Shroshyanti
 831. Shroshyat
 832. Shrotra
 833. Shrotrashabda
 834. Shrotravishaya
 835. Shrotrendriya
 836. Shrotukama
 837. Shruta
 838. Shrutabala
 839. Shrutadhara
 840. Shrutadharana
 841. Shrutaparyeshti
 842. Shruti
 843. Shrutva
 844. Shubha
 845. Shubhadanta
 846. Shubhagupta
 847. Shubhakritsna
 848. Shubhanatha
 849. Shubhavacana
 850. Shubhaya
 851. Shuca
 852. Shuci
 853. Shucigatra
 854. Shucimukhi
 855. Shucipraroha
 856. Shucirava
 857. Shucivastra
 858. Shuciviparyasa
 859. Shucyasana
 860. Shudddhavasa
 861. Shuddha
 862. Shuddhadanta
 863. Shuddhadhyashaya
 864. Shuddhagagana
 865. Shuddhaprabha
 866. Shuddhasatva
 867. Shuddhashaya
 868. Shuddhashila
 869. Shuddhavasa
 870. Shuddhavasadeva
 871. Shuddhavasika
 872. Shuka
 873. Shukla
 874. Shuklabali
 875. Shuklabhojana
 876. Shuklabhojin
 877. Shukladanta
 878. Shuklavasas
 879. Shuklavastra
 880. Shuklavidarshana
 881. Shuklodana
 882. Shukra
 883. Shukrita
 884. Shuli
 885. Shulika
 886. Shumukesha
 887. Shunya
 888. Shunyagara
 889. Shunyagrama
 890. Shunyata
 891. Shunyatakoti
 892. Shunyatasamadhi
 893. Shunyatashunyata
 894. Shurapurusha
 895. Shurasamadhi
 896. Shurasena
 897. Shushka
 898. Shushkagomaya
 899. Shushrushana
 900. Shushrushanata
 901. Shvamukha
 902. Shvanili
 903. Shveta
 904. Shvetacandana
 905. Shvetahastin
 906. Shvetapataka
 907. Shvetashva
 908. Shvetavarna
 909. Shyama
 910. Sicina
 911. Sidaksha
 912. Siddha
 913. Siddhartha
 914. Siddhavrata
 915. Sikata
 916. Sikhin
 917. Sikthaka
 918. Sikthakamaya
 919. Sikthamaya
 920. Silaguna
 921. Silasamvara
 922. Sima
 923. Simabandha
 924. Simha
 925. Simhagarbha
 926. Simhahanu
 927. Simhaketu
 928. Simhaloman
 929. Simhamukha
 930. Simhana
 931. Simhanada
 932. Simhanadanadin
 933. Simhanadaraja
 934. Simhapurvardha
 935. Simhasana
 936. Simhashri
 937. Simhatejas
 938. Simhavijrimbhita
 939. Simhavikrantagamin
 940. Simhavikridita
 941. Simhoraska
 942. Simple Path
 943. Sincitavya
 944. Sindhukula
 945. Sindhurava
 946. Sindhuvati
 947. Singhanika
 948. Sita
 949. Sitalika
 950. Sitasitalocana
 951. Sithila
 952. Sithuna
 953. Siti
 954. Sivali
 955. Six Karmic Perceptions
 956. Sixfold-path
 957. Skandha
 958. Skandhadhatu
 959. Skandhaka
 960. Skandhamara
 961. Skandhasvabhava
 962. Skandhatathata
 963. Skandhayatana
 964. Skhalita
 965. Sloka
 966. Smarana
 967. Smarayitavya
 968. Smartavya
 969. Smarya
 970. Smita
 971. Smitamukha
 972. Smriti
 973. Smritibala
 974. Smritimat
 975. Smritindriya
 976. Smritiparihani
 977. Smritisamprajanya
 978. Smrityupasthana
 979. Smrityupasthanatathata
 980. Snanodaka
 981. Snapayitavya
 982. Snata
 983. Snayu
 984. Sneha
 985. Snehakashtha
 986. Snigdha
 987. Snigdhagatra
 988. Snigdhasharira
 989. Sogdiana
 990. Soma
 991. Somacchatra
 992. Somanikhi
 993. Somapala
 994. Sonikhi
 995. Sopaklesha
 996. Sopakleshacitta
 997. Soul
 998. Sparsha
 999. Sparshana
 1000. Sparshtavya
 1001. Spear
 1002. Spharana
 1003. Sphatika
 1004. Sphita
 1005. Sphota
 1006. Sphotaka
 1007. Sphotana
 1008. Sphura
 1009. Sphuramakshika
 1010. Sphurjita
 1011. Sphutavikrama
 1012. Sphutita
 1013. Sprihana
 1014. Sprihanata
 1015. Sprishitavya
 1016. Srajamaladharin
 1017. Srishtarupa
 1018. Srotaapanna
 1019. Srotas
 1020. Stabdha
 1021. Stabdhadrishti
 1022. Stambha
 1023. Stambhita
 1024. Stava
 1025. Steya
 1026. Sthala
 1027. Sthama
 1028. Sthana
 1029. Sthanadvaya
 1030. Sthanajnana
 1031. Sthanasthana
 1032. Sthapaniya
 1033. Sthapayat
 1034. Sthapayitavya
 1035. Sthapayitva
 1036. Sthapita
 1037. Sthapya
 1038. Sthatavya
 1039. Sthiraloman
 1040. Sthita
 1041. Sthitakampya
 1042. Sthiti
 1043. Sthitika
 1044. Sthitikala
 1045. Sthitisthiti
 1046. Sthuladravya
 1047. Sthulajnana
 1048. Sthulavikshepa
 1049. Sthulodara
 1050. Sthuna
 1051. Stimitarajan
 1052. Stirashakti
 1053. Stri
 1054. Strikaya
 1055. Strindriya
 1056. Stuta
 1057. Styana
 1058. Styanamiddha
 1059. Subahu
 1060. Subhadra
 1061. Subhara
 1062. Subharata
 1063. Subhashita
 1064. Subhashitagavasin
 1065. Subhiksha
 1066. Subhikshakanta
 1067. Subhiksharaja
 1068. Subhuja
 1069. Subhushitakhanda
 1070. Subhuti
 1071. Subrahma
 1072. Sucandra
 1073. Sucandradrishti
 1074. Sucarita
 1075. Sucimukha
 1076. Suciroman
 1077. Sucitra
 1078. Sudanta
 1079. Sudarshana
 1080. Sudatta
 1081. Suddhodana
 1082. Sudeta
 1083. Sudhana
 1084. Sudinna
 1085. Sudipa
 1086. Sudrisha
 1087. Sudura
 1088. Sudurjaya
 1089. Sugandha
 1090. Sugandhakaya
 1091. Sugandhi
 1092. Sugandhivastra
 1093. Sugata
 1094. Sugatra
 1095. Sughosha
 1096. Sugocara
 1097. Sugriva
 1098. Sugupti
 1099. Sujatabuddhi
 1100. Sujaya
 1101. Sujyeshtha
 1102. Sukara
 1103. Sukeshin
 1104. Sukha
 1105. Sukhaduhkha
 1106. Sukhahetu
 1107. Sukhakara
 1108. Sukhanugata
 1109. Sukhaprabha
 1110. Sukhasamcaya
 1111. Sukhasamvasa
 1112. Sukhavati
 1113. Sukhavedana
 1114. Sukhavihara
 1115. Sukhavipaka
 1116. Sukhaviparyasa
 1117. Sukhavivardhana
 1118. Sukhavyuha
 1119. Sukhita
 1120. Sukhopadhana
 1121. Sukirti
 1122. Sukkodana
 1123. Sukritakarma
 1124. Sukritakarmakarin
 1125. Sukshma
 1126. Sukshmacchavi
 1127. Sukshmajnana
 1128. Sukshmavastra
 1129. Sukshmavikshepa
 1130. Sulabha
 1131. Sulakshana
 1132. Sulocana
 1133. Sumagadha
 1134. Sumakuta
 1135. Sumana
 1136. Sumanahphala
 1137. Sumanas
 1138. Sumati
 1139. Sumedha
 1140. Sumeru
 1141. Sumerudhvaja
 1142. Sumitrarupa
 1143. Sunakkhatta
 1144. Sunakshatra
 1145. Sunakshetra
 1146. Sundaravarna
 1147. Sundari
 1148. Sunetra
 1149. Sungama
 1150. Sunidhyana
 1151. Sunikhi
 1152. Sunirmala
 1153. Sunirmitarupa
 1154. Sunirmitrarupa
 1155. Sunishcita
 1156. Supali
 1157. Suparinishpanna
 1158. Suparipakta
 1159. Suparshva
 1160. Supatitthacetiya
 1161. Supatra
 1162. Suposha
 1163. Suposhata
 1164. Suprabhasa
 1165. Suprabuddha
 1166. Supratishthitabrahmacunda
 1167. Supratishthitabuddhi
 1168. Supratishthitacarana
 1169. Supratishthitadharmalokalabdha
 1170. Supratividdha
 1171. Suprityarati
 1172. Supta
 1173. Supujita
 1174. Sura
 1175. Surabhi
 1176. Surabhicandana
 1177. Surakshita
 1178. Surana
 1179. Surasa
 1180. Surashtra
 1181. Surika
 1182. Surupa
 1183. Surya
 1184. Suryacandramas
 1185. Suryagarbha
 1186. Suryagupta
 1187. Suryakanta
 1188. Suryaloka
 1189. Suryaprabha
 1190. Suryapradipa
 1191. Suryatapa
 1192. Suryavarta
 1193. Suryavikranta
 1194. Suryobhasa
 1195. Suryodaya
 1196. Suryodayasamadhi
 1197. Susammrishta
 1198. Susamprasthita
 1199. Susamvritta
 1200. Sushanta
 1201. Sushlakshna
 1202. Sushoma
 1203. Susnata
 1204. Susnatagatra
 1205. Susthita
 1206. Susthitamati
 1207. Susthitijvalaprabha
 1208. Sutasoma
 1209. Sutidasha
 1210. Sutirtha
 1211. Sutra
 1212. Sutraka
 1213. Sutranta
 1214. Suvacana
 1215. Suvacas
 1216. Suvadana
 1217. Suvana
 1218. Suvarna
 1219. Suvarnabharana
 1220. Suvarnabhumi
 1221. Suvarnacarin
 1222. Suvarnagotra
 1223. Suvarnakarna
 1224. Suvarnakarshapana
 1225. Suvarnapaksha
 1226. Suvarnapati
 1227. Suvarnapatra
 1228. Suvarnaprabha
 1229. Suvarnaprabhasottama
 1230. Suvarnaprabhasottamasutra
 1231. Suvarnarajata
 1232. Suvarnasena
 1233. Suvarnastambha
 1234. Suvarnavarna
 1235. Suvarnavishana
 1236. Suvarnayupa
 1237. Suvibhakta
 1238. Suvicakshanagatra
 1239. Suvidhi
 1240. Suvidhijnata
 1241. Suvijrimbhita
 1242. Suvikalpanga
 1243. Suvikranta
 1244. Suvikrantavikramin
 1245. Suvimaladanta
 1246. Suvimuktacitta
 1247. Suvimuktaprajna
 1248. Suvinita
 1249. Suvishuddha
 1250. Suyaksha
 1251. Svabhava
 1252. Svabhavadharma
 1253. Svabhavajnana
 1254. Svabhavalakshana
 1255. Svabhavana
 1256. Svabhavanutpatti
 1257. Svabhavashuci
 1258. Svabhavashunyata
 1259. Svabhogasamtushti
 1260. Svaccha
 1261. Svacchanila
 1262. Svacchodaka
 1263. Svacitta
 1264. Svadeha
 1265. Svagrihavat
 1266. Svaguna
 1267. Svagunashakha
 1268. Svahasta
 1269. Svajana
 1270. Svajivita
 1271. Svaka
 1272. Svakartha
 1273. Svakaya
 1274. Svakhyata
 1275. Svakshetra
 1276. Svakushala
 1277. Svalakshana
 1278. Svalakshanamandita
 1279. Svalakshanashuci
 1280. Svalakshanashunyata
 1281. Svamika
 1282. Svapapa
 1283. Svapara
 1284. Svaparityaga
 1285. Svaparityagata
 1286. Svapna
 1287. Svapnasvabhava
 1288. Svapnopama
 1289. Svara
 1290. Svarakshita
 1291. Svaramandala
 1292. Svararuta
 1293. Svarasa
 1294. Svarga
 1295. Svarnashringa
 1296. Svartha
 1297. Svasharira
 1298. Svasti
 1299. Svastika
 1300. Svatantra
 1301. Svatas
 1302. Svatejadipta
 1303. Svatejas
 1304. Svati
 1305. Svatinakshatra
 1306. Svavishaya
 1307. Svayambhavendra
 1308. Svayambhu
 1309. Svayambhujnana
 1310. Svayampala
 1311. Svecchata
 1312. Sveda
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: