Mahayana glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Mahayana glossary, starting with the letter “s”, contains 339 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sabhaga
 2. Sadaprarudita
 3. Sadharanabhumi
 4. Sadhuprabha
 5. Sadhurupa
 6. Sagara
 7. Sagaradharapurusha
 8. Sagaranagarajaduhita
 9. Sagararaja
 10. Sagga
 11. Sahabhu
 12. Sahasrachudika
 13. Sahasrachudikalokadhatu
 14. Sahasracudika
 15. Sahasracudikalokadhatu
 16. Sahasradatri
 17. Sahasraloka
 18. Saketa
 19. Sakkodana
 20. Sakyamuni
 21. Salilagajagamin
 22. Salilagupta
 23. Samabuddhi
 24. Samachitta
 25. Samacitta
 26. Samadhi
 27. Samadhindriya
 28. Samadhirajasamadhi
 29. Samadrishti
 30. Samamathita
 31. Samanantarapratyaya
 32. Samantacandra
 33. Samantachandra
 34. Samantagandha
 35. Samantakusuma
 36. Samantarashmi
 37. Samapaksha
 38. Samata
 39. Samatakshanti
 40. Sambharamarga
 41. Sambhinnapralapa
 42. Sambodhyanga
 43. Samchitora
 44. Samcitora
 45. Samgha
 46. Samghata
 47. Samgraha
 48. Samgrihitapaksha
 49. Samikshitartha
 50. Samikshitavadana
 51. Samjiva
 52. Samkalpa
 53. Samkashya
 54. Samkhyatadharma
 55. Samkshiptabuddhi
 56. Sammatarashmi
 57. Sammatideva
 58. Samprajnana
 59. Samprayukta
 60. Samprayuktaka
 61. Samriddharashtra
 62. Samriddhayajna
 63. Samsarakaya
 64. Samskara
 65. Samucchinnaraga
 66. Samuchchhinnaraga
 67. Samudrabuddhi
 68. Samvrittatejas
 69. Samyakpradhana
 70. Samyaksambuddha
 71. Samyojana
 72. Sangrihitapaksha
 73. Sanjaya
 74. Sanskrit
 75. Santa
 76. Saprashnaka
 77. Saptaparnaguha
 78. Saptaratna
 79. Sarabhanga
 80. Sarathi
 81. Sarpashundaikapragbhara
 82. Sarpashundikapragbhara
 83. Sarthavaha
 84. Sarvabandha
 85. Sarvada
 86. Sarvadevagupta
 87. Sarvanarottama
 88. Sarvarthadarshana
 89. Sarvasaha
 90. Sarvasattvapriyadarshana
 91. Sarvashilparaja
 92. Sarvashokapagata
 93. Sarvatraga
 94. Sasravamarga
 95. Satapadi
 96. Satkayadrishti
 97. Sattva
 98. Sattvakshanti
 99. Sattvasamata
 100. Satva
 101. Satvarajan
 102. Satvasaha
 103. Satyabhanu
 104. Satyabharana
 105. Satyadharmavipulakirti
 106. Satyaka
 107. Satyaketu
 108. Satyamvaca
 109. Satyamvacha
 110. Satyanama
 111. Satyaprabha
 112. Satyavada
 113. Satyavatara
 114. Saudamani
 115. Saumbhavatsabahu
 116. Saumyavatsabahu
 117. Savara
 118. Sevenfold-path
 119. Shabala
 120. Shabda
 121. Shadayatana
 122. Shadvishanapata
 123. Shaiksha
 124. Shailarajaketu
 125. Shailavihara
 126. Shakra
 127. Shakrabhanu
 128. Shakrabhilagna
 129. Shakradevendra
 130. Shala
 131. Shalya
 132. Shamitashatru
 133. Shankha
 134. Shankhacarya
 135. Shankhacharya
 136. Shantaraja
 137. Shantarenu
 138. Shari
 139. Shariputra
 140. Shasha
 141. Shashvatadrishti
 142. Shatabhisha
 143. Shatasahasramatri
 144. Shavalashva
 145. Shikharadatta
 146. Shikshapada
 147. Shila
 148. Shilaparamita
 149. Shilavishuddhi
 150. Shilavrataparamarsha
 151. Shiramakuta
 152. Shirigarbha
 153. Shitavana
 154. Shitavyadhi
 155. Shithilakundala
 156. Shitichuda
 157. Shiticuda
 158. Shivadattamala
 159. Shraddha
 160. Shraddhendriya
 161. Shramanyaphala
 162. Shravaka
 163. Shravasti
 164. Shrigala
 165. Shriguna
 166. Shrigupta
 167. Shrotra
 168. Shrutadhara
 169. Shubhadanta
 170. Shubhagupta
 171. Shubhanatha
 172. Shuchigatra
 173. Shuchimukhi
 174. Shuchipraroha
 175. Shuchiviparyasa
 176. Shucigatra
 177. Shucimukhi
 178. Shucipraroha
 179. Shuciviparyasa
 180. Shuddha
 181. Shuddhadanta
 182. Shuddhasatva
 183. Shuddhavasa
 184. Shuddhavasika
 185. Shuka
 186. Shukla
 187. Shuklavidarshana
 188. Shuklodana
 189. Shunya
 190. Shunyata
 191. Shyama
 192. Siddhartha
 193. Sikhin
 194. Simha
 195. Simhahanu
 196. Simhamukha
 197. Simhanadaraja
 198. Simhasana
 199. Simhashri
 200. Simhatejas
 201. Simhavijrimbhita
 202. Simhavikridita
 203. Simhoraska
 204. Simple Path
 205. Sitasitalocana
 206. Sitasitalochana
 207. Six Karmic Perceptions
 208. Sixfold-path
 209. Smitamukha
 210. Smriti
 211. Smritindriya
 212. Smrityupasthana
 213. Snigdhagatra
 214. Sogdiana
 215. Somacchatra
 216. Somachchhatra
 217. Sparsha
 218. Sparshtavya
 219. Sphatika
 220. Sphutavikrama
 221. Srajamaladharin
 222. Srishtarupa
 223. Steya
 224. Sthulajnana
 225. Sthulavikshepa
 226. Stimitarajan
 227. Styana
 228. Styanamiddha
 229. Subhadra
 230. Subhashitagavasin
 231. Subhikshakanta
 232. Subhiksharaja
 233. Subhuja
 234. Subhushitakhanda
 235. Subhuti
 236. Subrahma
 237. Sucandra
 238. Sucandradrishti
 239. Suchandra
 240. Suchandradrishti
 241. Sudanta
 242. Sudarshana
 243. Suddhodana
 244. Sudhana
 245. Sudinna
 246. Sugandhakaya
 247. Sugandhivastra
 248. Sugata
 249. Sughosha
 250. Sugupti
 251. Sujatabuddhi
 252. Sujyeshtha
 253. Sukara
 254. Sukha
 255. Sukhakara
 256. Sukhaprabha
 257. Sukhavati
 258. Sukhaviparyasa
 259. Sukirti
 260. Sukkodana
 261. Sukshmajnana
 262. Sukshmavastra
 263. Sukshmavikshepa
 264. Sulakshana
 265. Sulocana
 266. Sulochana
 267. Sumagadha
 268. Sumakuta
 269. Sumana
 270. Sumanas
 271. Sumedha
 272. Sumeru
 273. Sumitrarupa
 274. Sundaravarna
 275. Sundari
 276. Sunetra
 277. Sunidhyana
 278. Sunirmitarupa
 279. Sunirmitrarupa
 280. Suparshva
 281. Supatitthacetiya
 282. Supatra
 283. Suprabhasa
 284. Supratishthitabuddhi
 285. Supratishthitacarana
 286. Supratishthitacharana
 287. Suprityarati
 288. Supujita
 289. Sura
 290. Surabhicandana
 291. Surabhichandana
 292. Surupa
 293. Surya
 294. Suryacandramas
 295. Suryachandramas
 296. Suryagarbha
 297. Suryagupta
 298. Suryakanta
 299. Suryavikranta
 300. Suryobhasa
 301. Susamprasthita
 302. Sushanta
 303. Sushoma
 304. Susthitamati
 305. Sutirtha
 306. Sutra
 307. Suvadana
 308. Suvarna
 309. Suvarnabhumi
 310. Suvarnacarin
 311. Suvarnacharin
 312. Suvarnapati
 313. Suvarnasena
 314. Suvarnavishana
 315. Suvicakshanagatra
 316. Suvichakshanagatra
 317. Suvijrimbhita
 318. Suvikalpanga
 319. Suvikranta
 320. Suvikrantavikramin
 321. Suvimaladanta
 322. Suvimuktachitta
 323. Suvimuktacitta
 324. Suvimuktaprajna
 325. Suvishuddha
 326. Suyaksha
 327. Svabhava
 328. Svabhavashuchi
 329. Svabhavashuci
 330. Svagunashakha
 331. Svakartha
 332. Svalakshana
 333. Svalakshanamandita
 334. Svalakshanashuchi
 335. Svalakshanashuci
 336. Svapna
 337. Svatejadipta
 338. Svati
 339. Svayambhavendra
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z