Mahayana glossary, starting with ‘h’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Mahayana glossary, starting with the letter “h”, contains 35 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Hadaya
 2. Hahava
 3. Haja
 4. Haladhara
 5. Haludayin
 6. Hamsa
 7. Harabhushita
 8. Harashitalamga
 9. Harashitalanga
 10. Harmya
 11. Harshadatta
 12. Hasta
 13. Hastaka
 14. Hastigarbha
 15. Hastimukha
 16. Hastin
 17. Hatavikkhittaka
 18. Hemajalaprabha
 19. Hemakroda
 20. Hemaratha
 21. Hemavarna
 22. Hemavarnalambadama
 23. Hemavata
 24. Heshthima
 25. Hetthima
 26. Hetu
 27. Hetupratyaya
 28. Hetupratyayapariksha
 29. Hinashila
 30. Hinendriya
 31. Hiranyadhanyashirika
 32. Hridaya
 33. Hridayashrivatsa
 34. Hrimat
 35. Huhuva
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: