Mahayana glossary, starting with ‘a’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Mahayana glossary, starting with the letter “a”, contains 323 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Abhasvara
 2. Abhavashunyata
 3. Abhavasvabhava
 4. Abhavasvabhavashunyata
 5. Abhaya
 6. Abhayadeva
 7. Abhibhvayatana
 8. Abhidhamma
 9. Abhidhya
 10. Abhijit
 11. Abhijna
 12. Abhimanabahula
 13. Abhimukhi
 14. Abhinna
 15. Abhinnarashtra
 16. Abhiratisamjna
 17. Abhirupa
 18. Abhisheka
 19. Abhishikta
 20. Abhiya
 21. Abmandala
 22. Abupavadya
 23. Acala
 24. Acalitasumanas
 25. Acchata
 26. Acchidra
 27. Acintya
 28. Aciravati
 29. Acittadharma
 30. Adattadana
 31. Adbhutadharma
 32. Adhas
 33. Adhastat
 34. Adhikarmika
 35. Adhimatrakshanti
 36. Adhipatiprataya
 37. Adhipatipratyaya
 38. Adhitthana
 39. Adho
 40. Adhyashaya
 41. Adhyatmabahirdhashunyata
 42. Adhyatmakaya
 43. Adhyatmashunyata
 44. Adhyatmika
 45. Adhyatmikaduhkha
 46. Adhyatmikasanga
 47. Adhyeshana
 48. Adinagamin
 49. Adiptavana
 50. Adityadatta
 51. Aduma
 52. Agamin
 53. Agarhita
 54. Agha
 55. Agnicala
 56. Agnidatta
 57. Agniskandha
 58. Agra
 59. Agramati
 60. Agrapurusha
 61. Ahibhanuraga
 62. Ahicchatra
 63. Ahrikya
 64. Ajaneya
 65. Ajatasatru
 66. Ajitabala
 67. Ajitacakra
 68. Ajitapushyala
 69. Ajitasenarajan
 70. Ajna
 71. Ajnatakaundinya
 72. Ajnatavi
 73. Akalika
 74. Akalmasha
 75. Akanishtha
 76. Akasha
 77. Akashanantyayatana
 78. Akhanda
 79. Akimcanyayatana
 80. Akkosaka
 81. Aklinnagatra
 82. Akopyadharma
 83. Akroshaka
 84. Akshana
 85. Akshatabuddhi
 86. Akshobhya
 87. Akushalamula
 88. Akusida
 89. Alamabanapratyaya
 90. Alambana
 91. Alambanapratyaya
 92. Alamkrita
 93. Alankrita
 94. Alara Kalama
 95. Alavi
 96. Amaradeva
 97. Ambattha
 98. Ambavana
 99. Amisadana
 100. Amita
 101. Amitabha
 102. Amitalocana
 103. Amitatejas
 104. Amitaujas
 105. Amitodana
 106. Amoghadarshin
 107. Amrapali
 108. Amrita
 109. Amritadana
 110. Amritaphala
 111. Amritarasa
 112. Amritashmagarbha
 113. Amritodana
 114. Amsha
 115. Anabhibhutayasha
 116. Anabhisamskaraparinirvayin
 117. Anabhraka
 118. Anagamin
 119. Anagrashunyata
 120. Anajnatamajnasyami
 121. Analambana
 122. Analambha
 123. Ananda
 124. Anandacandra
 125. Anandamala
 126. Anantabuddhi
 127. Anantacchatra
 128. Anantagupta
 129. Anantakosha
 130. Anapana
 131. Anapanasmriti
 132. Anapatrapya
 133. Anapaviddhakarṇa
 134. Anasaravamarga
 135. Anashin
 136. Anasravashila
 137. Anathapindada
 138. Anatmaka
 139. Anatmasamjna
 140. Anavakarashunyata
 141. Anavaragrashunyata
 142. Anavatapta
 143. Anavataptanagaraja
 144. Anaviddhavarna
 145. Andhra
 146. Anga
 147. Anguli
 148. Angulimala
 149. Anguttarapa
 150. Anihatavarna
 151. Anikadatta
 152. Anikshiptadhura
 153. Animitta
 154. Aniruddha
 155. Anitya
 156. Anityasamjna
 157. Anivartikabala
 158. Anjalimaladharin
 159. Ankusha
 160. Annabhara
 161. Annapana
 162. Anotaptagatra
 163. Anta
 164. Antagina
 165. Antagrahadrishti
 166. Antarabhava
 167. Antaraparinirvayin
 168. Antra
 169. Antraguna
 170. Anugravarnakshemagupta
 171. Anuhimavat
 172. Anumodana
 173. Anupacchinnalambha
 174. Anupalambha
 175. Anupalambhashunyata
 176. Anupamacintin
 177. Anupashyana
 178. Anupavadya
 179. Anupraptasvakartha
 180. Anupurvasamapatti
 181. Anuradha
 182. Anurakshanadharman
 183. Anuraktarashtra
 184. Anuruddha
 185. Anurupagatra
 186. Anusmriti
 187. Anussati
 188. Anutpadajnana
 189. Anutpanna
 190. Anuttara
 191. Anvayajnana
 192. Ap
 193. Apahritabhara
 194. Apahritanivarana
 195. Apajjura
 196. Apalala
 197. Apamanaprabha
 198. Apana
 199. Apanna
 200. Aparagodana
 201. Aparamrishta
 202. Aparibhinna
 203. Aparigrihita
 204. Aparishrotavahana
 205. Aparitrishita
 206. Aprakrishta
 207. Apramana
 208. Apramanabha
 209. Apramanabuddhakshetra
 210. Apramanashubha
 211. Apranihita
 212. Aprashnaka
 213. Apratihatacitta
 214. Arada Kalama
 215. Arajottariya
 216. Araktapravada
 217. Aramavasa
 218. Aranasamadhi
 219. Aranemi
 220. Aranyavasa
 221. Arapacana
 222. Arati
 223. Arbuda
 224. Arcishmati
 225. Ardra
 226. Ardravallipratirupa
 227. Arhat
 228. Arhattvaphalapratipanna
 229. Arimardana
 230. Arinihantri
 231. Arishtanemi
 232. Ariya
 233. Arsak
 234. Arthapratisamvid
 235. Arupidharma
 236. Arupyabhava
 237. Arupyadhatu
 238. Arupyasamapatti
 239. Aryadeva
 240. Aryaksha
 241. Aryashtangamarga
 242. Aryavamshaketu
 243. Aryavihara
 244. Asabala
 245. Asama
 246. Asamasama
 247. Asambhrantavacana
 248. Asamkirna
 249. Asamskrita
 250. Asamskritadharma
 251. Asamskritashunyata
 252. Asangabahula
 253. Asangadharani
 254. Asangadharma
 255. Asangavaisharadya
 256. Asangavimoksha
 257. Ashlesha
 258. Ashmagarbha
 259. Ashoka
 260. Ashokasatva
 261. Ashokashri
 262. Ashru
 263. Ashtamaka
 264. Ashtapudgala
 265. Ashtapurusha
 266. Ashubhabhavana
 267. Ashubhasamjna
 268. Ashucisamjna
 269. Ashukarin
 270. Ashva
 271. Ashvajit
 272. Ashvaka
 273. Ashvamukha
 274. Ashvini
 275. Asipatravana
 276. Asipattravana
 277. Asita
 278. Asitabhanu
 279. Asivisa
 280. Askhalitapravaragra
 281. Asravakshaya
 282. Asravakshayajnana
 283. Assu
 284. Asthi
 285. Asthimajjan
 286. Asubhasanna
 287. Asura
 288. Asuradeva
 289. Asya
 290. Atapa
 291. Atata
 292. Atavaka
 293. Atipurusha
 294. Atman
 295. Atmavadha
 296. Atmaviparyasa
 297. Atthi
 298. Atthika
 299. Atthiminja
 300. Atuma
 301. Atyantashunyata
 302. Atyuccagamin
 303. Auddhatya
 304. Auddhatyakaukritya
 305. Aupanayika
 306. Avadana
 307. Avadyaparamabuddhi
 308. Avaivartika
 309. Avalokiteshvara
 310. Avarana
 311. Avatara
 312. Avici
 313. Avidya
 314. Avikshiptamsha
 315. Avipranashtarashtra
 316. Aviraktarashtra
 317. Avirasa
 318. Avishushkamula
 319. Avivartya
 320. Avriha
 321. Ayahshalmalivana
 322. Ayatana
 323. Ayuhpramana
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: