Mahayana glossary, starting with ‘a’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Mahayana glossary, starting with the letter “a”, contains 321 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Abhasvara
 2. Abhavashunyata
 3. Abhavasvabhava
 4. Abhavasvabhavashunyata
 5. Abhaya
 6. Abhayadeva
 7. Abhibhvayatana
 8. Abhidhamma
 9. Abhidhya
 10. Abhijit
 11. Abhijna
 12. Abhimanabahula
 13. Abhimukhi
 14. Abhinna
 15. Abhinnarashtra
 16. Abhiratisamjna
 17. Abhirupa
 18. Abhisheka
 19. Abhishikta
 20. Abhiya
 21. Abmandala
 22. Abupavadya
 23. Acala
 24. Acalitasumanas
 25. Acchata
 26. Acchidra
 27. Acintya
 28. Aciravati
 29. Acittadharma
 30. Adattadana
 31. Adbhutadharma
 32. Adhas
 33. Adhastat
 34. Adhikarmika
 35. Adhimatrakshanti
 36. Adhipatiprataya
 37. Adhipatipratyaya
 38. Adhitthana
 39. Adho
 40. Adhyashaya
 41. Adhyatmabahirdhashunyata
 42. Adhyatmakaya
 43. Adhyatmashunyata
 44. Adhyatmika
 45. Adhyatmikaduhkha
 46. Adhyatmikasanga
 47. Adhyeshana
 48. Adinagamin
 49. Adiptavana
 50. Adityadatta
 51. Aduma
 52. Agamin
 53. Agarhita
 54. Agha
 55. Agnicala
 56. Agnidatta
 57. Agra
 58. Agramati
 59. Agrapurusha
 60. Ahibhanuraga
 61. Ahicchatra
 62. Ahrikya
 63. Ajaneya
 64. Ajatasatru
 65. Ajitabala
 66. Ajitacakra
 67. Ajitapushyala
 68. Ajitasenarajan
 69. Ajna
 70. Ajnatakaundinya
 71. Ajnatavi
 72. Akalika
 73. Akalmasha
 74. Akanishtha
 75. Akasha
 76. Akashanantyayatana
 77. Akhanda
 78. Akimcanyayatana
 79. Akkosaka
 80. Aklinnagatra
 81. Akopyadharma
 82. Akroshaka
 83. Akshana
 84. Akshatabuddhi
 85. Akshobhya
 86. Akushalamula
 87. Akusida
 88. Alamabanapratyaya
 89. Alambana
 90. Alambanapratyaya
 91. Alamkrita
 92. Alankrita
 93. Alara Kalama
 94. Alavi
 95. Amaradeva
 96. Ambattha
 97. Ambavana
 98. Amisadana
 99. Amita
 100. Amitabha
 101. Amitalocana
 102. Amitatejas
 103. Amitaujas
 104. Amitodana
 105. Amoghadarshin
 106. Amrapali
 107. Amrita
 108. Amritadana
 109. Amritaphala
 110. Amritarasa
 111. Amritashmagarbha
 112. Amritodana
 113. Amsha
 114. Anabhibhutayasha
 115. Anabhisamskaraparinirvayin
 116. Anabhraka
 117. Anagamin
 118. Anagrashunyata
 119. Anajnatamajnasyami
 120. Analambana
 121. Analambha
 122. Ananda
 123. Anandacandra
 124. Anandamala
 125. Anantabuddhi
 126. Anantacchatra
 127. Anantagupta
 128. Anantakosha
 129. Anapana
 130. Anapanasmriti
 131. Anapatrapya
 132. Anapaviddhakarṇa
 133. Anasaravamarga
 134. Anashin
 135. Anasravashila
 136. Anathapindada
 137. Anatmaka
 138. Anatmasamjna
 139. Anavakarashunyata
 140. Anavaragrashunyata
 141. Anavatapta
 142. Anavataptanagaraja
 143. Anaviddhavarna
 144. Andhra
 145. Anga
 146. Anguli
 147. Angulimala
 148. Anguttarapa
 149. Anihatavarna
 150. Anikadatta
 151. Anikshiptadhura
 152. Animitta
 153. Aniruddha
 154. Anitya
 155. Anityasamjna
 156. Anivartikabala
 157. Anjalimaladharin
 158. Ankusha
 159. Annabhara
 160. Annapana
 161. Anotaptagatra
 162. Anta
 163. Antagina
 164. Antagrahadrishti
 165. Antarabhava
 166. Antaraparinirvayin
 167. Antra
 168. Antraguna
 169. Anugravarnakshemagupta
 170. Anuhimavat
 171. Anumodana
 172. Anupacchinnalambha
 173. Anupalambha
 174. Anupalambhashunyata
 175. Anupamacintin
 176. Anupashyana
 177. Anupavadya
 178. Anupraptasvakartha
 179. Anupurvasamapatti
 180. Anuradha
 181. Anurakshanadharman
 182. Anuraktarashtra
 183. Anuruddha
 184. Anurupagatra
 185. Anusmriti
 186. Anussati
 187. Anutpadajnana
 188. Anutpanna
 189. Anuttara
 190. Anvayajnana
 191. Ap
 192. Apahritabhara
 193. Apahritanivarana
 194. Apajjura
 195. Apalala
 196. Apamanaprabha
 197. Apana
 198. Apanna
 199. Aparagodana
 200. Aparamrishta
 201. Aparibhinna
 202. Aparigrihita
 203. Aparishrotavahana
 204. Aparitrishita
 205. Aprakrishta
 206. Apramana
 207. Apramanabha
 208. Apramanabuddhakshetra
 209. Apramanashubha
 210. Apranihita
 211. Aprashnaka
 212. Apratihatacitta
 213. Arada Kalama
 214. Arajottariya
 215. Araktapravada
 216. Aramavasa
 217. Aranasamadhi
 218. Aranyavasa
 219. Arapacana
 220. Arati
 221. Arbuda
 222. Arcishmati
 223. Ardra
 224. Ardravallipratirupa
 225. Arhat
 226. Arhattvaphalapratipanna
 227. Arimardana
 228. Arinihantri
 229. Arishtanemi
 230. Ariya
 231. Arsak
 232. Arthapratisamvid
 233. Arupidharma
 234. Arupyabhava
 235. Arupyadhatu
 236. Arupyasamapatti
 237. Aryadeva
 238. Aryaksha
 239. Aryashtangamarga
 240. Aryavamshaketu
 241. Aryavihara
 242. Asabala
 243. Asama
 244. Asamasama
 245. Asambhrantavacana
 246. Asamkirna
 247. Asamskrita
 248. Asamskritadharma
 249. Asamskritashunyata
 250. Asangabahula
 251. Asangadharani
 252. Asangadharma
 253. Asangavaisharadya
 254. Asangavimoksha
 255. Ashlesha
 256. Ashmagarbha
 257. Ashoka
 258. Ashokasatva
 259. Ashokashri
 260. Ashru
 261. Ashtamaka
 262. Ashtapudgala
 263. Ashtapurusha
 264. Ashubhabhavana
 265. Ashubhasamjna
 266. Ashucisamjna
 267. Ashukarin
 268. Ashva
 269. Ashvajit
 270. Ashvaka
 271. Ashvamukha
 272. Ashvini
 273. Asipatravana
 274. Asipattravana
 275. Asita
 276. Asitabhanu
 277. Asivisa
 278. Askhalitapravaragra
 279. Asravakshaya
 280. Asravakshayajnana
 281. Assu
 282. Asthi
 283. Asthimajjan
 284. Asubhasanna
 285. Asura
 286. Asuradeva
 287. Asya
 288. Atapa
 289. Atata
 290. Atavaka
 291. Atipurusha
 292. Atman
 293. Atmavadha
 294. Atmaviparyasa
 295. Atthi
 296. Atthika
 297. Atthiminja
 298. Atuma
 299. Atyantashunyata
 300. Atyuccagamin
 301. Auddhatya
 302. Auddhatyakaukritya
 303. Aupanayika
 304. Avadana
 305. Avadyaparamabuddhi
 306. Avaivartika
 307. Avalokiteshvara
 308. Avarana
 309. Avatara
 310. Avici
 311. Avidya
 312. Avikshiptamsha
 313. Avipranashtarashtra
 314. Aviraktarashtra
 315. Avirasa
 316. Avishushkamula
 317. Avivartya
 318. Avriha
 319. Ayahshalmalivana
 320. Ayatana
 321. Ayuhpramana
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: