Shaivism glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Shaivism glossary, starting with the letter “s”, contains 372 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sabija
 2. Sadacara
 3. Sadakhya
 4. Sadashiva
 5. Sadashivadhyana
 6. Sadashivamurti
 7. Sadashivatattva
 8. Sadasiva Tattva
 9. Sadhaka
 10. Sadhana
 11. Sadhikara
 12. Sadyojata
 13. Sadyojatesha
 14. Sagara
 15. Sahasra
 16. Sahasragama
 17. Sahasraksha
 18. Sakalamudra
 19. Sakalaniṣkala
 20. Sakalar
 21. Sakata
 22. Sakini
 23. Sakshin
 24. Sakti Tattva
 25. Salokya
 26. Sama
 27. Samadhi
 28. Samalepana
 29. Samanani
 30. Samanaugha
 31. Samanya
 32. Samarcana
 33. Samasta
 34. Samavartana
 35. Samayi
 36. Sambandha
 37. Samhara
 38. Samhari
 39. Samibha
 40. Samidha
 41. Samikarana
 42. Samipya
 43. Samjivana
 44. Samkhya
 45. Sammarjana
 46. Samprokshana
 47. Samputa
 48. Samstobha
 49. Samvarta
 50. Samvartakesha
 51. Samvid
 52. Samyamani
 53. Sandhi
 54. Sandhipuja
 55. Saṅkarpanirakaranam
 56. Sankirna
 57. Sankirnapuja
 58. Sannidhana
 59. Sannirodhana
 60. Santa
 61. Santana
 62. Santanagama
 63. Santati
 64. Saphala
 65. Saptadvipa
 66. Saptagodavara
 67. Saptopaya
 68. Sarasvata
 69. Sarasvati
 70. Sarasvatitirtha
 71. Sarottara
 72. Sarpadamshtrivibhedana
 73. Sarupa
 74. Sarupya
 75. Sarvaga
 76. Sarvakamada
 77. Sarvalokalocanani
 78. Sarvatmaka
 79. Sarvatovrita
 80. Sarveshvara
 81. Sashtha
 82. Saspi
 83. Sasyaharika
 84. Satkarman
 85. Sattaimuni
 86. Satyanatha
 87. Saubhagyacandratapa
 88. Sauh Mantra
 89. Saumya
 90. Saumyasya
 91. Saushruti
 92. Sauvarnalinga
 93. Sayujya
 94. Secana
 95. Sehari
 96. Seka
 97. Sena
 98. Shabaratantra
 99. Shabda
 100. Shabdadevi
 101. Shabdarashi
 102. Shabdatattva
 103. Shacitirtha
 104. Shadangayoga
 105. Shailaja
 106. Shaiva
 107. Shaiva-siddhanta
 108. Shaivacarya
 109. Shaivagama
 110. Shaivalinga
 111. Shaivasamayaneri
 112. Shaivism
 113. Shaka
 114. Shakadvipa
 115. Shakala
 116. Shakinidakinitantra
 117. Shakta
 118. Shakti
 119. Shaktinipata
 120. Shaktipancaka
 121. Shaktipata
 122. Shaktism
 123. Shaktitattva
 124. Shalabheda
 125. Shalma
 126. Shalmadvipa
 127. Shalmali
 128. Shalmalidvipa
 129. Shalyatantra
 130. Shambhava
 131. Shambhava Upaya
 132. Shambhavavesha
 133. Shambhukalpa
 134. Shameshvaranatha
 135. Shamipatra
 136. Shamipushpa
 137. Shandilyamuni
 138. Shankara
 139. Shankari
 140. Shankaria
 141. Shankha
 142. Shankhahradatirtha
 143. Shankhashabda
 144. Shankhini
 145. Shankukarna
 146. Shantarita
 147. Shanti
 148. Shantida
 149. Shantika
 150. Sharabhesha
 151. Sharva
 152. Sharvodita
 153. Sharvokta
 154. Sharvoktagama
 155. Shashi
 156. Shashibhushana
 157. Shashikhanda
 158. Shashini
 159. Shastri
 160. Shatapatrika
 161. Shataratnasamgraha
 162. Shatarudreshvara
 163. Shatarudriya
 164. Shatkosha
 165. Shauca
 166. Shikara
 167. Shikhamani
 168. Shikhandi
 169. Shikhishvara
 170. Shila
 171. Shilpi
 172. Shirisha
 173. Shishupala
 174. Shitakumbha
 175. Shiva
 176. Shiva Temple
 177. Shiva Worship
 178. Shivabhadra
 179. Shivabhakta
 180. Shivabhedagama
 181. Shivabrahmana
 182. Shivacara
 183. Shivadharma
 184. Shivadharmini
 185. Shivadharmottara
 186. Shivadvija
 187. Shivagama
 188. Shivagni
 189. Shivajnana
 190. Shivajnanabodha
 191. Shivajnanasiddhaiyar
 192. Shivamukthi-kattinan
 193. Shivanishtha
 194. Shivaprakasham
 195. Shivaprakashavikasa
 196. Shivapura
 197. Shivarcana
 198. Shivasadakhya
 199. Shivasana
 200. Shivashastra
 201. Shivashekhara
 202. Shivastotra
 203. Shivatattva
 204. Shivatattvarahasya
 205. Shivavakkiyar
 206. Shivavipra
 207. Shiveshvara
 208. Shivottama
 209. Shmashanavasini
 210. Shobhana
 211. Shodashopacara
 212. Shodhana
 213. Shokavati
 214. Shosha
 215. Shoshana
 216. Shoshani
 217. Shreshtha
 218. Shri
 219. Shridevi
 220. Shrikalajnana
 221. Shrikantha
 222. Shrikarya
 223. Shrikaryam
 224. Shrikota
 225. Shriman
 226. Shriman-mahadeva
 227. Shrimukha
 228. Shrinatha
 229. Shringalamuni
 230. Shringata
 231. Shringatakalpana
 232. Shripitha
 233. Shrisailam
 234. Shrivatsa
 235. Shriya
 236. Shrotatattva
 237. Shrotrika
 238. Shubha
 239. Shubhamuhurta
 240. Shuddha
 241. Shuddhanritta
 242. Shuddhapuja
 243. Shuddhashuddhatattva
 244. Shuddhatattva
 245. Shuddhavati
 246. Shuddhavidya
 247. Shuddhavidyatattva
 248. Shukra
 249. Shula
 250. Shulin
 251. Shulini
 252. Shunyamastaka
 253. Shunyata
 254. Shushka
 255. Shushkangi
 256. Shushkarevati
 257. Shvasa
 258. Shveta
 259. Shyama
 260. Siddha
 261. Siddhagama
 262. Siddhanatha
 263. Siddhantagama
 264. Siddhar
 265. Siddharasatirtha
 266. Siddharmalai
 267. Siddhashavara
 268. Siddhatirtha
 269. Siddhayogeshvarimata
 270. Siddheshvara
 271. Siddhi
 272. Siddhida
 273. Simantonnayana
 274. Simhanada
 275. Simhasana
 276. Simhasanapratishtha
 277. Sita
 278. Sitavati
 279. Siva Tattva
 280. Skanda
 281. Skandatirtha
 282. Snanatoya
 283. Soladevanahalli
 284. Somadeva
 285. Somagama
 286. Somalingeshvara
 287. Somamandala
 288. Somashambhu
 289. Somashambhupaddhati
 290. Somasharman
 291. Somasiddhanta
 292. Someshvara
 293. Somnath
 294. Sopana
 295. Sopara
 296. Soul
 297. Sparsha
 298. Sparshatattva
 299. Sparshavati
 300. Sprihadatirtha
 301. Srashta
 302. Stambha
 303. Stambhana
 304. Sthalapurana
 305. Sthanashuddhi
 306. Sthanu
 307. Sthanvisha
 308. Sthapana
 309. Sthavaralinga
 310. Sthira
 311. Sthiralinga
 312. Stotra
 313. Subhadra
 314. Subhadrika
 315. Subhaga
 316. Subodha
 317. Subodhaka
 318. Sucintya
 319. Sudanta
 320. Sudhakhya
 321. Sudhi
 322. Sudipta
 323. Sughanta
 324. Sukarma
 325. Sukhasana
 326. Sukhasanamurti
 327. Sukhavaha
 328. Sukritalaya
 329. Sukshma
 330. Sukshmadhyana
 331. Sukshmagama
 332. Sukshmesha
 333. Sulocana
 334. Sumana
 335. Sumukhi
 336. Sundaranandar
 337. Sundari
 338. Suprabheda
 339. Suprabhedagama
 340. Suprabuddha
 341. Suprayoga
 342. Surabhi
 343. Suradhyaksha
 344. Suralinga
 345. Surasubdari
 346. Surasundari
 347. Suryamandala
 348. Suryanandar
 349. Sushila
 350. Sushitala
 351. Sushiva
 352. Sushobha
 353. Susiddha
 354. Susira
 355. Suteja
 356. Sutejaska
 357. Sutejovati
 358. Sutraveshtana
 359. Suvarna
 360. Suvarnalinga
 361. Suvarnatirtha
 362. Svacchanda
 363. Svadhishthana
 364. Svamishvari
 365. Svarnaksha
 366. Svarnatirtha
 367. Svarnavati
 368. Svastika
 369. Svayambhu
 370. Svayambhuva
 371. Svayambhuvagama
 372. Svayambhuvalinga
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: