Jyotisha glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Jyotisha glossary, starting with the letter “s”, contains 319 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Saccarita
 2. Sacchidra
 3. Saciva
 4. Sadhaniya
 5. Sadharana
 6. Sadrisha
 7. Sadyas
 8. Sadyomarana
 9. Sadyovarsha
 10. Sahadhyayin
 11. Sainhikeya
 12. Sakrita
 13. Salaka
 14. Salila
 15. Salilamaya
 16. Sama
 17. Samabahu
 18. Samacakravala
 19. Samacaturbhuja
 20. Samadalakoti
 21. Samaghana
 22. Samakala
 23. Samakoshthamiti
 24. Samalamba
 25. Samaliptendu
 26. Samamandala
 27. Samanalamba
 28. Samaparinaha
 29. Samaprota
 30. Samarekha
 31. Samashanku
 32. Samashashin
 33. Samasutra
 34. Samavritta
 35. Sambhrama
 36. Samcchanna
 37. Samhita
 38. Samidh
 39. Samidha
 40. Samkranti
 41. Samparka
 42. Samparkadala
 43. Samparkardha
 44. Sampata
 45. Sampurna
 46. Sampurvapara
 47. Samsarpa
 48. Samskrita
 49. Samstha
 50. Samsthana
 51. Samvatsara
 52. Samyoga
 53. Sandhi
 54. Sandhyalakshana
 55. Sandhyaraga
 56. Sanna
 57. Sannasharira
 58. Sannibha
 59. Santapa
 60. Sapatacandra
 61. Sapatasurya
 62. Saptabhupa
 63. Saptadvipa
 64. Saptamasa
 65. Saptarshicara
 66. Sara
 67. Sarit
 68. Sarpamastaka
 69. Sarpis
 70. Sarthavaha
 71. Sarvabhutaruta
 72. Sarvadharin
 73. Sarvagrasa
 74. Sarvajit
 75. Sarvajna
 76. Sarvaloka
 77. Sasharkara
 78. Sasin
 79. Sasyajanma
 80. Sasyavriddhi
 81. Sattvika
 82. Satyavac
 83. Saubhagya
 84. Saumya
 85. Saura
 86. Sauradina
 87. Sauramasa
 88. Saurasamvarsha
 89. Saurasamvatsara
 90. Sauviraka
 91. Savana
 92. Savanadina
 93. Savanaha
 94. Savanamasa
 95. Savya
 96. Sayaka
 97. Sayana
 98. Sayin
 99. Sena
 100. Senapati
 101. Senavyuha
 102. Shadangula
 103. Shadashri
 104. Shadguna
 105. Shadvarga
 106. Shaila
 107. Shainya
 108. Shakabda
 109. Shakrataraka
 110. Shakuna
 111. Shami
 112. Shanaishcara
 113. Shanaishcaracara
 114. Shani
 115. Shanivara
 116. Shankavarga
 117. Shankha
 118. Shankhavritta
 119. Shanku
 120. Shankuvedha
 121. Shanmasa
 122. Shanti
 123. Shantika
 124. Shantikalpa
 125. Sharada
 126. Sharkara
 127. Sharvarin
 128. Shasha
 129. Shashanka
 130. Shashankaja
 131. Shasharudhira
 132. Shashi
 133. Shashidivasa
 134. Shashija
 135. Shashtidanda
 136. Shashtika
 137. Shashtipala
 138. Shashtyabda
 139. Shastra
 140. Shastragni
 141. Shastranipata
 142. Shasya
 143. Shatabhisha
 144. Shatabhishanakshatra
 145. Shatpala
 146. Shauklya
 147. Shauri
 148. Shayanalakshana
 149. Shayya
 150. Sheshasutra
 151. Shibi
 152. Shighra
 153. Shighragatiphala
 154. Shighrakendra
 155. Shighrakendrajya
 156. Shighrakendrakotijya
 157. Shighraparidhi
 158. Shighraphala
 159. Shighraphalajya
 160. Shighrashighrocca
 161. Shighravritta
 162. Shighrocca
 163. Shighroccakarna
 164. Shighroccaphala
 165. Shikhara
 166. Shikhipatra
 167. Shirisha
 168. Shirishapushpa
 169. Shishira
 170. Shishya
 171. Shishyadhi
 172. Shishyadhivriddhida
 173. Shishyadhivriddhidatantra
 174. Shitakara
 175. Shitakirana
 176. Shitamshu
 177. Shiva
 178. Shobhakrita
 179. Shobhana
 180. Shodasha
 181. Shodashapala
 182. Shokodbhava
 183. Shravana
 184. Shravananakshatra
 185. Shredhikshetra
 186. Shreshtha
 187. Shreyas
 188. Shrimukha
 189. Shringa
 190. Shringataka
 191. Shringonnati
 192. Shriya
 193. Shroni
 194. Shruti
 195. Shubhakala
 196. Shubhakara
 197. Shubhakrita
 198. Shubhalagna
 199. Shubhalakshana
 200. Shubhamuhurta
 201. Shubhaprada
 202. Shuci
 203. Shucibhu
 204. Shucibhuma
 205. Shuddha
 206. Shuddhapatra
 207. Shuddhi
 208. Shukla
 209. Shuklapaksha
 210. Shukra
 211. Shukracara
 212. Shukravara
 213. Shukti
 214. Shulba
 215. Shunya
 216. Shunyaparikarmashtaka
 217. Shveta
 218. Shyama
 219. Shyamarka
 220. Shyava
 221. Shyavatanu
 222. Siddha
 223. Siddhanta
 224. Siddhantokta
 225. Siddhartha
 226. Siddharthin
 227. Sikhin
 228. Simhika
 229. Sindhu
 230. Sisa
 231. Sita
 232. Sitaketu
 233. Sitamana
 234. Sitapaksha
 235. Skandhatraya
 236. Sloka
 237. Smriti
 238. Snana
 239. Snigdha
 240. Soma
 241. Somaputra
 242. Somasiddhanta
 243. Somavara
 244. Spandana
 245. Sparsha
 246. Spashta
 247. Sphatika
 248. Sphujidhvaja
 249. Sphulinga
 250. Sphurana
 251. Sphuta
 252. Sphutabhoga
 253. Sphutabhukti
 254. Sphutabhuparidhi
 255. Sphutagraha
 256. Sphutakranti
 257. Sphutalambana
 258. Sphutamadhya
 259. Sphutavikshepa
 260. Sphutavritta
 261. Sphutayojanakarna
 262. Sphutita
 263. Sthana
 264. Sthanatyaga
 265. Sthanavishesha
 266. Sthapana
 267. Sthiti
 268. Sthityardha
 269. Sthityardhanadika
 270. Sthula
 271. Stri
 272. Strilakshana
 273. Subhanu
 274. Subhiksha
 275. Subhikshavaha
 276. Sucikshetra
 277. Sudharma
 278. Sudharmini
 279. Suhrid
 280. Sukhaprada
 281. Sukshma
 282. Sukshmacchidra
 283. Sun Temple
 284. Suracapa
 285. Suracarya
 286. Suraguru
 287. Surashtra
 288. Surya
 289. Suryabimba
 290. Suryagrahana
 291. Suryamandala
 292. Suryodaya
 293. Suta
 294. Sutra
 295. Suvarna
 296. Suvritta
 297. Svabhanu
 298. Svacakra
 299. Svaccha
 300. Svacchanira
 301. Svacchaya
 302. Svadeshabhodaya
 303. Svadeshabhumivritta
 304. Svadeshaksha
 305. Svadeshodaya
 306. Svagrahana
 307. Svajana
 308. Svalpa
 309. Svanripati
 310. Svapna
 311. Svarbhanu
 312. Svarna
 313. Svarnaka
 314. Svarnashalaka
 315. Svatantra
 316. Svati
 317. Svatinakshatra
 318. Svatiyoga
 319. Sveccha
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: