Jyotisha glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Jyotisha glossary, starting with the letter “s”, contains 164 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sadharana
 2. Sakrita
 3. Salila
 4. Sama
 5. Samabahu
 6. Samacakravala
 7. Samacaturbhuja
 8. Samachakravala
 9. Samachaturbhuja
 10. Samadalakoti
 11. Samakala
 12. Samakoshthamiti
 13. Samalamba
 14. Samaliptendu
 15. Samamandala
 16. Samanalamba
 17. Samaparinaha
 18. Samaprota
 19. Samarekha
 20. Samashanku
 21. Samasutra
 22. Samavritta
 23. Samkranti
 24. Samparka
 25. Samparkadala
 26. Samparkardha
 27. Sampata
 28. Sampurvapara
 29. Samsarpa
 30. Samskrita
 31. Samvatsara
 32. Sandhi
 33. Sandhyalakshana
 34. Sapatacandra
 35. Sapatachandra
 36. Sapatasurya
 37. Sara
 38. Sarpamastaka
 39. Sarvabhutaruta
 40. Sarvadharin
 41. Sarvagrasa
 42. Sarvajit
 43. Sarvajna
 44. Saumya
 45. Sauradina
 46. Sauramasa
 47. Saurasamvarsha
 48. Saurasamvatsara
 49. Savanadina
 50. Savanaha
 51. Savanamasa
 52. Savya
 53. Sayaka
 54. Senavyuha
 55. Shadashri
 56. Shadvarga
 57. Shakabda
 58. Shakrataraka
 59. Shanaishcaracara
 60. Shanaishcharachara
 61. Shani
 62. Shanivara
 63. Shankavarga
 64. Shankhavritta
 65. Shanku
 66. Shankuvedha
 67. Shantikalpa
 68. Sharvarin
 69. Shashi
 70. Shashidivasa
 71. Shastra
 72. Shatabhisha
 73. Shatabhishanakshatra
 74. Shauri
 75. Shighra
 76. Shighragatiphala
 77. Shighrakendra
 78. Shighrakendrajya
 79. Shighrakendrakotijya
 80. Shighraparidhi
 81. Shighraphala
 82. Shighraphalajya
 83. Shighrashighrocca
 84. Shighrashighrochcha
 85. Shighravritta
 86. Shighrocca
 87. Shighroccakarna
 88. Shighroccaphala
 89. Shighrochcha
 90. Shighrochchakarna
 91. Shighrochchaphala
 92. Shobhakrita
 93. Shobhana
 94. Shravana
 95. Shravananakshatra
 96. Shredhikshetra
 97. Shrimukha
 98. Shringataka
 99. Shringonnati
 100. Shroni
 101. Shruti
 102. Shubhakrita
 103. Shubhalakshana
 104. Shubhaprada
 105. Shuchi
 106. Shuci
 107. Shuddhi
 108. Shukla
 109. Shuklapaksha
 110. Shukra
 111. Shukracara
 112. Shukrachara
 113. Shukravara
 114. Shulba
 115. Shunya
 116. Shvachakra
 117. Siddha
 118. Siddhanta
 119. Siddhartha
 120. Siddharthin
 121. Sita
 122. Sitamana
 123. Sitapaksha
 124. Sloka
 125. Smriti
 126. Soma
 127. Somavara
 128. Sparsha
 129. Sphuta
 130. Sphutabhoga
 131. Sphutabhukti
 132. Sphutabhuparidhi
 133. Sphutagraha
 134. Sphutakranti
 135. Sphutalambana
 136. Sphutamadhya
 137. Sphutavikshepa
 138. Sphutavritta
 139. Sphutayojanakarna
 140. Sthityardha
 141. Sthityardhanadika
 142. Sthula
 143. Strilakshana
 144. Subhanu
 145. Suchikshetra
 146. Sucikshetra
 147. Sudharma
 148. Sudharmini
 149. Sukhaprada
 150. Sun Temple
 151. Suracarya
 152. Suracharya
 153. Suraguru
 154. Surya
 155. Sutra
 156. Svabhanu
 157. Svacakra
 158. Svadeshabhodaya
 159. Svadeshabhumivritta
 160. Svadeshaksha
 161. Svadeshodaya
 162. Svati
 163. Svatinakshatra
 164. Svatiyoga
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: