Jyotisha glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Jyotisha glossary, starting with the letter “s”, contains 153 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sadharana
 2. Sakrita
 3. Salila
 4. Sama
 5. Samabahu
 6. Samacakravala
 7. Samacaturbhuja
 8. Samadalakoti
 9. Samakala
 10. Samakoshthamiti
 11. Samalamba
 12. Samaliptendu
 13. Samamandala
 14. Samanalamba
 15. Samaparinaha
 16. Samaprota
 17. Samarekha
 18. Samashanku
 19. Samasutra
 20. Samavritta
 21. Samkranti
 22. Samparka
 23. Samparkadala
 24. Samparkardha
 25. Sampata
 26. Sampurvapara
 27. Samsarpa
 28. Samskrita
 29. Samvatsara
 30. Sandhi
 31. Sandhyalakshana
 32. Sapatacandra
 33. Sapatasurya
 34. Sara
 35. Sarpamastaka
 36. Sarvabhutaruta
 37. Sarvadharin
 38. Sarvagrasa
 39. Sarvajit
 40. Sarvajna
 41. Saumya
 42. Sauradina
 43. Sauramasa
 44. Saurasamvarsha
 45. Saurasamvatsara
 46. Savanadina
 47. Savanaha
 48. Savanamasa
 49. Savya
 50. Sayaka
 51. Senavyuha
 52. Shadashri
 53. Shadvarga
 54. Shakabda
 55. Shakrataraka
 56. Shanaishcaracara
 57. Shani
 58. Shanivara
 59. Shankavarga
 60. Shankhavritta
 61. Shanku
 62. Shankuvedha
 63. Shantikalpa
 64. Sharvarin
 65. Shashi
 66. Shashidivasa
 67. Shastra
 68. Shatabhisha
 69. Shatabhishanakshatra
 70. Shauri
 71. Shighra
 72. Shighragatiphala
 73. Shighrakendra
 74. Shighrakendrajya
 75. Shighrakendrakotijya
 76. Shighraparidhi
 77. Shighraphala
 78. Shighraphalajya
 79. Shighrashighrocca
 80. Shighravritta
 81. Shighrocca
 82. Shighroccakarna
 83. Shighroccaphala
 84. Shobhakrita
 85. Shobhana
 86. Shravana
 87. Shravananakshatra
 88. Shredhikshetra
 89. Shrimukha
 90. Shringataka
 91. Shringonnati
 92. Shroni
 93. Shruti
 94. Shubhakrita
 95. Shubhalakshana
 96. Shubhaprada
 97. Shuci
 98. Shuddhi
 99. Shukla
 100. Shuklapaksha
 101. Shukra
 102. Shukracara
 103. Shukravara
 104. Shulba
 105. Shunya
 106. Shunyaparikarmashtaka
 107. Siddha
 108. Siddhanta
 109. Siddhartha
 110. Siddharthin
 111. Sita
 112. Sitamana
 113. Sitapaksha
 114. Sloka
 115. Smriti
 116. Soma
 117. Somasiddhanta
 118. Somavara
 119. Sparsha
 120. Sphuta
 121. Sphutabhoga
 122. Sphutabhukti
 123. Sphutabhuparidhi
 124. Sphutagraha
 125. Sphutakranti
 126. Sphutalambana
 127. Sphutamadhya
 128. Sphutavikshepa
 129. Sphutavritta
 130. Sphutayojanakarna
 131. Sthityardha
 132. Sthityardhanadika
 133. Sthula
 134. Strilakshana
 135. Subhanu
 136. Sucikshetra
 137. Sudharma
 138. Sudharmini
 139. Sukhaprada
 140. Sun Temple
 141. Suracarya
 142. Suraguru
 143. Surya
 144. Sutra
 145. Svabhanu
 146. Svacakra
 147. Svadeshabhodaya
 148. Svadeshabhumivritta
 149. Svadeshaksha
 150. Svadeshodaya
 151. Svati
 152. Svatinakshatra
 153. Svatiyoga
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: