Jyotisha glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Jyotisha glossary, starting with the letter “s”, contains 616 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Saccarita
 2. Sacchidra
 3. Saciva
 4. Sadhana
 5. Sadhaniya
 6. Sadharana
 7. Sadharma
 8. Sadhu
 9. Sadhugoshthi
 10. Sadriksha
 11. Sadrisha
 12. Sadyas
 13. Sadyomarana
 14. Sadyovarsha
 15. Sagara
 16. Sagarakula
 17. Sahadhyayin
 18. Sahasra
 19. Sahasraketu
 20. Saika
 21. Saikavali
 22. Saindhava
 23. Sainhikeya
 24. Sairindha
 25. Sairindhra
 26. Sakata
 27. Sakatika
 28. Saketa
 29. Sakrita
 30. Salaka
 31. Salila
 32. Salilacara
 33. Saliladayin
 34. Saliladurga
 35. Salilaja
 36. Salilajapida
 37. Salilakara
 38. Salilamaya
 39. Salilanikara
 40. Salilapurna
 41. Salilopajivin
 42. Sama
 43. Samabahu
 44. Samacakravala
 45. Samacaturbhuja
 46. Samadalakoti
 47. Samagama
 48. Samaghana
 49. Samakala
 50. Samakoshthamiti
 51. Samalamba
 52. Samaliptendu
 53. Samamandala
 54. Samanalamba
 55. Samantrin
 56. Samaparinaha
 57. Samaprota
 58. Samara
 59. Samarashura
 60. Samarekha
 61. Samartha
 62. Samashanku
 63. Samashashin
 64. Samasutra
 65. Samatata
 66. Samavritta
 67. Sambhrama
 68. Samcchanna
 69. Samchardana
 70. Samdarshana
 71. Samdrishta
 72. Samhita
 73. Samhrishta
 74. Samidh
 75. Samkhya
 76. Samkhyavidhana
 77. Samkranti
 78. Samkshipta
 79. Samparka
 80. Samparkadala
 81. Samparkardha
 82. Sampata
 83. Sampatti
 84. Sampradushta
 85. Sampurna
 86. Sampurvapara
 87. Samsarpa
 88. Samskrita
 89. Samsprishya
 90. Samstha
 91. Samsthana
 92. Samtana
 93. Samtapa
 94. Samtyakta
 95. Samudga
 96. Samudra
 97. Samutpanna
 98. Samvarta
 99. Samvartaketu
 100. Samvatsara
 101. Samyoga
 102. Samyukta
 103. Sandhi
 104. Sandhyakala
 105. Sandhyalakshana
 106. Sandhyaraga
 107. Sangara
 108. Sankarakara
 109. Sankshaya
 110. Sanna
 111. Sannasharira
 112. Sannibha
 113. Sapatacandra
 114. Sapatasurya
 115. Sapta
 116. Saptabhupa
 117. Saptadina
 118. Saptadvipa
 119. Saptaha
 120. Saptamasa
 121. Saptamuni
 122. Saptamunicara
 123. Saptarshi
 124. Saptarshicara
 125. Saptasaptati
 126. Saptavarsha
 127. Sara
 128. Saradhanya
 129. Saras
 130. Sarasvata
 131. Sarat
 132. Sarayu
 133. Sarit
 134. Sarpa
 135. Sarpamastaka
 136. Sarpis
 137. Sarthavaha
 138. Sarvabhishaj
 139. Sarvabhuta
 140. Sarvabhutaruta
 141. Sarvadharin
 142. Sarvagrasa
 143. Sarvagrasta
 144. Sarvajantu
 145. Sarvajit
 146. Sarvajna
 147. Sarvaloka
 148. Sarvasasya
 149. Sasharkara
 150. Sasin
 151. Sasvana
 152. Sasyajanma
 153. Sasyaka
 154. Sasyanasha
 155. Sasyapranasha
 156. Sasyapravriddhi
 157. Sasyasamkshaya
 158. Sasyasampatti
 159. Sasyavriddhi
 160. Satakumbha
 161. Satkrita
 162. Sattvika
 163. Satya
 164. Satyavac
 165. Satyavacana
 166. Satyayuta
 167. Saubhagya
 168. Sauhrida
 169. Saukarika
 170. Saukhya
 171. Saumya
 172. Saura
 173. Sauradina
 174. Sauramasa
 175. Saurasamvarsha
 176. Saurasamvatsara
 177. Saurashtra
 178. Saurashtrika
 179. Saurikirna
 180. Sauvira
 181. Sauviraka
 182. Savana
 183. Savanadina
 184. Savanaha
 185. Savanamasa
 186. Savarna
 187. Savya
 188. Savyagata
 189. Savyagrasa
 190. Sayaka
 191. Sayana
 192. Sayin
 193. Sena
 194. Senanga
 195. Senapati
 196. Senavyuha
 197. Setu
 198. Setukara
 199. Seva
 200. Sevabhirata
 201. Sevaka
 202. Shabara
 203. Shabda
 204. Shabdartha
 205. Shadangula
 206. Shadashri
 207. Shadguna
 208. Shadvarga
 209. Shaila
 210. Shailasutapati
 211. Shaileya
 212. Shaileyaka
 213. Shainya
 214. Shaka
 215. Shakabda
 216. Shakhamriga
 217. Shakhi
 218. Shakranala
 219. Shakrataraka
 220. Shakuna
 221. Shakunika
 222. Shalabha
 223. Shalakya
 224. Shali
 225. Shalisasya
 226. Shalva
 227. Shalyahrit
 228. Shami
 229. Shamijati
 230. Shanaishcara
 231. Shanaishcaracara
 232. Shanaishcarangaruha
 233. Shani
 234. Shanivara
 235. Shankara
 236. Shankari
 237. Shankavarga
 238. Shankha
 239. Shankhadvipa
 240. Shankhavritta
 241. Shanku
 242. Shankuvedha
 243. Shanmasa
 244. Shannavati
 245. Shanti
 246. Shantika
 247. Shantikalpa
 248. Sharad
 249. Sharada
 250. Sharadadhanya
 251. Sharadasasya
 252. Sharaddyuti
 253. Sharadhana
 254. Sharana
 255. Sharatsasya
 256. Shardula
 257. Sharkara
 258. Sharvari
 259. Sharvarin
 260. Shasha
 261. Shashanka
 262. Shashankabha
 263. Shashankaja
 264. Shasharudhira
 265. Shashi
 266. Shashidivasa
 267. Shashija
 268. Shashikirana
 269. Shashiputra
 270. Shashisuta
 271. Shashthamsha
 272. Shashthi
 273. Shashti
 274. Shashtidanda
 275. Shashtika
 276. Shashtipala
 277. Shashtyabda
 278. Shastra
 279. Shastrabhaya
 280. Shastrabhrit
 281. Shastragni
 282. Shastrajivin
 283. Shastrakara
 284. Shastraketu
 285. Shastrakopa
 286. Shastranipata
 287. Shastrarti
 288. Shastravarta
 289. Shasya
 290. Shata
 291. Shatabhisha
 292. Shatabhishanakshatra
 293. Shatadru
 294. Shatavarsha
 295. Shatha
 296. Shathya
 297. Shatpada
 298. Shatpadapankti
 299. Shatpala
 300. Shauca
 301. Shaucayuta
 302. Shauklya
 303. Shaulika
 304. Shaundika
 305. Shauri
 306. Shaurya
 307. Shayanalakshana
 308. Shayya
 309. Sheshasutra
 310. Shibi
 311. Shibika
 312. Shibira
 313. Shibiragiri
 314. Shighra
 315. Shighraga
 316. Shighragatiphala
 317. Shighrakendra
 318. Shighrakendrajya
 319. Shighrakendrakotijya
 320. Shighraparidhi
 321. Shighraphala
 322. Shighraphalajya
 323. Shighrashighrocca
 324. Shighravritta
 325. Shighrocca
 326. Shighroccakarna
 327. Shighroccaphala
 328. Shikha
 329. Shikhaparityakta
 330. Shikhara
 331. Shikhi
 332. Shikhibhaya
 333. Shikhigraha
 334. Shikhikopa
 335. Shikhipatra
 336. Shiloccaya
 337. Shilpa
 338. Shilpajna
 339. Shilpijana
 340. Shilpin
 341. Shindha
 342. Shipra
 343. Shirisha
 344. Shirishapushpa
 345. Shishira
 346. Shishu
 347. Shishya
 348. Shishyadhi
 349. Shishyadhivriddhida
 350. Shishyadhivriddhidatantra
 351. Shitakara
 352. Shitakirana
 353. Shitamayukhamalin
 354. Shitamshu
 355. Shiva
 356. Shivakrit
 357. Shleshmakrita
 358. Shmashrudhara
 359. Shobhakrit
 360. Shobhakrita
 361. Shobhana
 362. Shodasha
 363. Shodashapala
 364. Shokapidita
 365. Shokodbhava
 366. Shona
 367. Shravana
 368. Shravananakshatra
 369. Shravanavyadhi
 370. Shredhikshetra
 371. Shreni
 372. Shrenishreshtha
 373. Shreshtha
 374. Shreyas
 375. Shrimukha
 376. Shringa
 377. Shringataka
 378. Shringi
 379. Shringonnati
 380. Shriya
 381. Shroni
 382. Shrutayukta
 383. Shruti
 384. Shubhagraha
 385. Shubhakala
 386. Shubhakara
 387. Shubhakrit
 388. Shubhakrita
 389. Shubhalagna
 390. Shubhalakshana
 391. Shubhamuhurta
 392. Shubhaprada
 393. Shuci
 394. Shucibhu
 395. Shucibhuma
 396. Shucika
 397. Shuddha
 398. Shuddhapatra
 399. Shuddhi
 400. Shudra
 401. Shuka
 402. Shukavarna
 403. Shukla
 404. Shuklapaksha
 405. Shukopama
 406. Shukra
 407. Shukracara
 408. Shukrasuta
 409. Shukravara
 410. Shukti
 411. Shuktija
 412. Shulagra
 413. Shulba
 414. Shulika
 415. Shunya
 416. Shunyaparikarmashtaka
 417. Shurasena
 418. Shurasenaka
 419. Shurpa
 420. Shurpadri
 421. Shurpakarna
 422. Shva
 423. Shvajivin
 424. Shvamukha
 425. Shvasa
 426. Shvasakasa
 427. Shvasuta
 428. Shveta
 429. Shvetaketu
 430. Shyama
 431. Shyamaka
 432. Shyamarka
 433. Shyamaruna
 434. Shyamavarna
 435. Shyava
 436. Shyavatanu
 437. Siddha
 438. Siddhanta
 439. Siddhantokta
 440. Siddhartha
 441. Siddharthin
 442. Sika
 443. Sikhin
 444. Simha
 445. Simhala
 446. Simhika
 447. Sindhu
 448. Sindhukalaka
 449. Sindhunada
 450. Sindhusauvira
 451. Sindhutata
 452. Sisa
 453. Sita
 454. Sitahuna
 455. Sitahvaya
 456. Sitaka
 457. Sitaketu
 458. Sitakusuma
 459. Sitamana
 460. Sitapaksha
 461. Sitaturaga
 462. Sitotpala
 463. Sitotpalamalin
 464. Sitotpalamalini
 465. Skandhatraya
 466. Skhalita
 467. Skhalitavrata
 468. Sloka
 469. Smarana
 470. Smriti
 471. Snana
 472. Sneha
 473. Snigdha
 474. Snigdhamurti
 475. Soma
 476. Somagraha
 477. Somanatha
 478. Somapa
 479. Somapithin
 480. Somaputra
 481. Somasiddhanta
 482. Somavara
 483. Somayaji
 484. Sopadrava
 485. Sopaplava
 486. Spandana
 487. Sparsha
 488. Spashta
 489. Sphatika
 490. Sphatikabha
 491. Sphatikacandra
 492. Sphita
 493. Sphitadesha
 494. Sphitanripa
 495. Sphujidhvaja
 496. Sphulinga
 497. Sphurana
 498. Sphuta
 499. Sphutabhaskara
 500. Sphutabhoga
 501. Sphutabhukti
 502. Sphutabhuparidhi
 503. Sphutagraha
 504. Sphutakranti
 505. Sphutalambana
 506. Sphutamadhya
 507. Sphutavikshepa
 508. Sphutavritta
 509. Sphutayojanakarna
 510. Sphutita
 511. Srughna
 512. Stana
 513. Stanita
 514. Stanodgata
 515. Steya
 516. Sthana
 517. Sthanatyaga
 518. Sthanavishesha
 519. Sthapana
 520. Sthavara
 521. Sthavira
 522. Sthita
 523. Sthiti
 524. Sthityardha
 525. Sthityardhanadika
 526. Sthula
 527. Stri
 528. Stridveshya
 529. Stridvish
 530. Stridvisha
 531. Strilakshana
 532. Strirajya
 533. Strirajyadvipa
 534. Stuti
 535. Subhaga
 536. Subhagaturaga
 537. Subhanu
 538. Subhiksha
 539. Subhikshabhivriddha
 540. Subhikshakara
 541. Subhikshakrit
 542. Subhikshavaha
 543. Sucaka
 544. Sucikshetra
 545. Sudharma
 546. Sudharmini
 547. Sugati
 548. Suhma
 549. Suhrid
 550. Suhrida
 551. Sukara
 552. Sukha
 553. Sukhaprada
 554. Sukhasampanna
 555. Sukshma
 556. Sukshmacchidra
 557. Sukshmatara
 558. Sukshmataraka
 559. Sun Temple
 560. Sura
 561. Surabhi
 562. Surabhidhupa
 563. Surabhikusuma
 564. Surabhivilepana
 565. Suracapa
 566. Suracarya
 567. Suragana
 568. Suraguru
 569. Suralaya
 570. Surapatiguru
 571. Surashtra
 572. Surejya
 573. Surya
 574. Suryabimba
 575. Suryagrahana
 576. Suryamandala
 577. Suryatmaja
 578. Suryodaya
 579. Susukshma
 580. Suta
 581. Sutoya
 582. Sutra
 583. Suvarna
 584. Suvarnabhu
 585. Suvira
 586. Suvrata
 587. Suvrishti
 588. Suvritta
 589. Svabala
 590. Svabhanu
 591. Svabhavana
 592. Svacakra
 593. Svaccha
 594. Svacchanira
 595. Svacchaya
 596. Svadeshabhodaya
 597. Svadeshabhumivritta
 598. Svadeshaksha
 599. Svadeshodaya
 600. Svadhyaya
 601. Svadhyayadharma
 602. Svagrahana
 603. Svajana
 604. Svalpa
 605. Svalpodaka
 606. Svanripati
 607. Svapna
 608. Svarbhanu
 609. Svarna
 610. Svarnaka
 611. Svarnashalaka
 612. Svatantra
 613. Svati
 614. Svatinakshatra
 615. Svatiyoga
 616. Sveccha
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: