Jyotisha glossary, starting with ‘h’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Jyotisha glossary, starting with the letter “h”, contains 66 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Hada
 2. Haihaya
 3. Hala
 4. Halada
 5. Hamsa
 6. Hamsapankti
 7. Hanu
 8. Harahaura
 9. Harana
 10. Hararupa
 11. Hardi
 12. Hardin
 13. Hari
 14. Haridra
 15. Harija
 16. Harikata
 17. Harilangula
 18. Harita
 19. Haritavarna
 20. Harmya
 21. Hasta
 22. Hastanakshatra
 23. Hastin
 24. Hata
 25. Havis
 26. Havishya
 27. Haya
 28. Hayapa
 29. Hayas
 30. Hema
 31. Hemagiri
 32. Hemakanti
 33. Hemakudya
 34. Hemakuta
 35. Hemakutya
 36. Hemalamba
 37. Hemalambi
 38. Hemanta
 39. Hemarupa
 40. Hematala
 41. Hevilambi
 42. Himavadgiri
 43. Himavan
 44. Himavat
 45. Himopama
 46. Himsra
 47. Hiranya
 48. Hiranyapanya
 49. Hita
 50. Hora
 51. Horaganita
 52. Horagata
 53. Hrasva
 54. Hrasvakara
 55. Hrid
 56. Hridaya
 57. Hridayarajju
 58. Hrita
 59. Hriti
 60. Huna
 61. Hutabhugbhaya
 62. Hutabhuj
 63. Hutasha
 64. Hutashabhakta
 65. Hutashasuta
 66. Hutashavritti
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: