Purana glossary, starting with ‘g’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Purana glossary, starting with the letter “g”, contains 600 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. G
 2. Ga
 3. Gabhastala
 4. Gabhasti
 5. Gabhastiman
 6. Gabhastimat
 7. Gabhira
 8. Gada
 9. Gadadhara
 10. Gadalola
 11. Gadaparva
 12. Gadashiksha
 13. Gadavarman
 14. Gadavasana
 15. Gadheya
 16. Gadhi
 17. Gadhiputra
 18. Gadin
 19. Gadini
 20. Gaganamurdha
 21. Gaganarupa
 22. Gahana
 23. Gaja
 24. Gajabhadra
 25. Gajacarmanivasin
 26. Gajacchaya
 27. Gajadhyaksha
 28. Gajaganesha
 29. Gajakarna
 30. Gajakarnaganesha
 31. Gajakarnavighnesha
 32. Gajakarnavinayaka
 33. Gajakomeda
 34. Gajamukha
 35. Gajamula
 36. Gajanana
 37. Gajananamukha
 38. Gajarohi
 39. Gajasatvaya
 40. Gajashaila
 41. Gajashira
 42. Gajashiras
 43. Gajasura
 44. Gajatunda
 45. Gajavaktra
 46. Gajavighnesha
 47. Gajavinayaka
 48. Gajavithi
 49. Gajendra
 50. Gajendracarma
 51. Gajendramoksham
 52. Gajendrasya
 53. Galava
 54. Galavit
 55. Gam
 56. Gamabhavana
 57. Gambhira
 58. Gambhirabuddhi
 59. Gana
 60. Ganadevata
 61. Ganadhipa
 62. Ganadhisha
 63. Ganadhyaksha
 64. Ganagrani
 65. Ganam
 66. Gananatha
 67. Gananathaganesha
 68. Gananathavighnesha
 69. Gananathavinayaka
 70. Gananavidhi
 71. Ganapa
 72. Ganapatamantra
 73. Ganapati
 74. Ganapatya
 75. Ganatirtha
 76. Ganda
 77. Gandagalla
 78. Gandaka
 79. Gandakam
 80. Gandakandu
 81. Gandaki
 82. Gandha
 83. Gandhakali
 84. Gandhakarshanika
 85. Gandhamada
 86. Gandhamadana
 87. Gandhamadanavarisha
 88. Gandhamadhana
 89. Gandhamoja
 90. Gandhapushpa
 91. Gandhara
 92. Gandharagrama
 93. Gandharaka
 94. Gandharakayana
 95. Gandhari
 96. Gandharva
 97. Gandharvaloka
 98. Gandharvanagara
 99. Gandharvasena
 100. Gandharvatirtha
 101. Gandharvavadana
 102. Gandharvaveda
 103. Gandharvavishaya
 104. Gandharvi
 105. Gandhasamarpana
 106. Gandhatanmatra
 107. Gandhatmakanguna
 108. Gandhatoya
 109. Gandhavati
 110. Gandika
 111. Gandini
 112. Gandiva
 113. Gandusa
 114. Ganesha
 115. Ganeshapada
 116. Ganeshvara
 117. Ganga
 118. Gangadatta
 119. Gangadvara
 120. Gangahrada
 121. Gangajala
 122. Gangakula
 123. Gangamahadvara
 124. Gangaranya
 125. Gangasagarasamgamam
 126. Gangasarasvatisamgama
 127. Gangatirtha
 128. Gangavatarana
 129. Gangayamunasamgama
 130. Gangeshvara
 131. Gangeya
 132. Gangodadhi
 133. Gangodbheda
 134. Ganika
 135. Ganita
 136. Garaha
 137. Garbha
 138. Garbhabhumi
 139. Garbhadhana
 140. Garbhini
 141. Gardabha
 142. Gardabhaksha
 143. Gardabhi
 144. Gardabhimukha
 145. Gardabhinas
 146. Garga
 147. Gargabhumi
 148. Gargapatyapada
 149. Gargasrota
 150. Gargayani
 151. Gargeshvara
 152. Gargi
 153. Gargya
 154. Gargyahari
 155. Gargyayana
 156. Garhapati
 157. Garhapatya
 158. Garhastya
 159. Garhayana
 160. Garima
 161. Garishta
 162. Garishtha
 163. Gariyas
 164. Garja
 165. Garjana
 166. Garjini
 167. Garjita
 168. Garta
 169. Garuda
 170. Garudadhvaja
 171. Garudakalpa
 172. Garudamukha
 173. Garudapurana
 174. Garudarudha
 175. Garudavyuha
 176. Garudi
 177. Garutmat
 178. Garutmathridaya
 179. Garvapahari
 180. Garvapaharin
 181. Garvi
 182. Gatabhaya
 183. Gatayu
 184. Gatha
 185. Gathi
 186. Gati
 187. Gatina
 188. Gatitali
 189. Gatra
 190. Gatravat
 191. Gau
 192. Gauda
 193. Gaudadesha
 194. Gaudini
 195. Gaupayana
 196. Gaura
 197. Gauragriva
 198. Gaurajina
 199. Gauramukha
 200. Gauraprabha
 201. Gauraprishtha
 202. Gaurashiras
 203. Gauravahana
 204. Gauravarna
 205. Gauraviti
 206. Gauri
 207. Gaurika
 208. Gaurikalpa
 209. Gauriloka
 210. Gaurisha
 211. Gaurishankara
 212. Gaurishikhara
 213. Gauritirtha
 214. Gaurivrata
 215. Gautama
 216. Gautamanvaya
 217. Gautamesha
 218. Gautameshi
 219. Gautameshvara
 220. Gautami
 221. Gautamiputra
 222. Gautuprastha
 223. Gava
 224. Gavaksha
 225. Gavakshi
 226. Gavalgana
 227. Gavavrata
 228. Gavaya
 229. Gavayana
 230. Gaveshana
 231. Gaveshthi
 232. Gavijata
 233. Gavishnu
 234. Gavishtha
 235. Gavishthira
 236. Gavyuti
 237. Gaya
 238. Gayaditya
 239. Gayaka
 240. Gayakhyana
 241. Gayakuta
 242. Gayana
 243. Gayanti
 244. Gayaparvatam
 245. Gayapuri
 246. Gayashira
 247. Gayashiras
 248. Gayashirsha
 249. Gayashraddha
 250. Gayasura
 251. Gayatirtha
 252. Gayatra
 253. Gayatri
 254. Gayatrijapa
 255. Gayatrimantra
 256. Gayatristhana
 257. Gayatritirtha
 258. Gayattri
 259. Gayayatra
 260. Geru
 261. Geyacakraratha
 262. Geyamarthaka
 263. Gh
 264. Ghana
 265. Ghanagama
 266. Ghanapatha
 267. Ghanavaha
 268. Ghandakarna
 269. Ghanodadhi
 270. Ghanta
 271. Ghantadharini
 272. Ghantakarna
 273. Ghantakarnahrada
 274. Ghantarava
 275. Ghanteshvara
 276. Ghantodara
 277. Gharghara
 278. Gharma
 279. Gharmatman
 280. Ghasa
 281. Ghata
 282. Ghatajanuka
 283. Ghatakarpara
 284. Ghatasya
 285. Ghati
 286. Ghatika
 287. Ghatodara
 288. Ghatodari
 289. Ghatotkaca
 290. Ghatotkacavadhaparva
 291. Ghattadhara
 292. Ghora
 293. Ghoraka
 294. Ghorakolahala
 295. Ghosha
 296. Ghoshavasu
 297. Ghoshavati
 298. Ghoshayatraparva
 299. Ghrana
 300. Ghranashravas
 301. Ghrini
 302. Ghrinin
 303. Ghrita
 304. Ghritaci
 305. Ghritacyuta
 306. Ghritadhenu
 307. Ghritakulya
 308. Ghritapas
 309. Ghritapayasa
 310. Ghritaprasha
 311. Ghritaprishtha
 312. Ghritapura
 313. Ghritarci
 314. Ghritashaila
 315. Ghritasnana
 316. Ghritasthala
 317. Ghritavati
 318. Ghritavrata
 319. Ghritayu
 320. Ghriteyu
 321. Ghritoda
 322. Ghurnika
 323. Ghurnitanana
 324. Gilgamish
 325. Gira
 326. Giri
 327. Giridurga
 328. Girigahvara
 329. Girijamantra
 330. Girijashiva
 331. Girika
 332. Girikamika
 333. Girikandara
 334. Girikanya
 335. Girikanyaka
 336. Girikshatra
 337. Girikunja
 338. Girinathadikshita
 339. Girinirjhara
 340. Giripraja
 341. Giriprastha
 342. Giriraja
 343. Girirajaputri
 344. Giriraksha
 345. Girisha
 346. Girisuta
 347. Giritanayavrata
 348. Giritra
 349. Girivara
 350. Girivraja
 351. Giriyajna
 352. Girvanasamiti
 353. Gita
 354. Gitalankara
 355. Gitanadita
 356. Gitapriya
 357. Gitavidyadhara
 358. Gitayogini
 359. Githa
 360. Giti
 361. Gitirathendra
 362. Go
 363. Gobhanu
 364. Gobhila
 365. Gocapala
 366. Gocarman
 367. Goda
 368. Godana
 369. Godashrma
 370. Godava
 371. Godavama
 372. Godavari
 373. Godavaritata
 374. Godha
 375. Godhaman
 376. Godhana
 377. Godharma
 378. Godhe
 379. Godhuma
 380. Godhvaja
 381. Godila
 382. Goghna
 383. Gogriha
 384. Goharanaparva
 385. Gohatya
 386. Gojala
 387. Gokamukha
 388. Gokarisha
 389. Gokarna
 390. Gokarnatirtha
 391. Gokarni
 392. Gokarnika
 393. Gokhala
 394. Gokhali
 395. Gokula
 396. Gokulakirna
 397. Golaka
 398. Golaki
 399. Golangula
 400. Goloka
 401. Golokanatha
 402. Golokavasin
 403. Goma
 404. Gomahishada
 405. Gomanta
 406. Gomat
 407. Gomati
 408. Gomatimantra
 409. Gomatiputra
 410. Gomaya
 411. Gomayana
 412. Gomeda
 413. Gomedadvipa
 414. Gomedagandhika
 415. Gomedaka
 416. Gomedavarsha
 417. Gomukha
 418. Gomukhi
 419. Gomutra
 420. Gonama
 421. Gonanda
 422. Gonarda
 423. Gonasa
 424. Gonasavarana
 425. Gonasi
 426. Gonipati
 427. Gopa
 428. Gopada
 429. Gopajala
 430. Gopala
 431. Gopalaka
 432. Gopalakaccha
 433. Gopali
 434. Gopana
 435. Gopaparthiva
 436. Gopapati
 437. Goparashtra
 438. Gopati
 439. Gopavesha
 440. Gopayana
 441. Gopi
 442. Gopigita
 443. Gopikkuri
 444. Gopisha
 445. Gopratra
 446. Gopta
 447. Goptatara
 448. Gopucchabhramana
 449. Gorakshya
 450. Gorasa
 451. Goratha
 452. Gorocana
 453. Gosahasra
 454. Gosava
 455. Goshringa
 456. Goshtha
 457. Goshthayana
 458. Gostani
 459. Gotama
 460. Gotirtha
 461. Gotra
 462. Gotrapravartaka
 463. Govardhana
 464. Govasana
 465. Govasha
 466. Govikarta
 467. Govinda
 468. Govindadatta
 469. Govindagiri
 470. Govindasharman
 471. Govitata
 472. Govithi
 473. Govraja
 474. Govrisha
 475. Govrishanka
 476. Goyajna
 477. Graha
 478. Grahabala
 479. Grahabali
 480. Grahahoma
 481. Grahantara
 482. Grahanyasa
 483. Grahapida
 484. Graharaja
 485. Grahas
 486. Graheshu
 487. Graishmika
 488. Grama
 489. Gramadevata
 490. Gramadhisha
 491. Gramaka
 492. Gramaneya
 493. Gramani
 494. Gramaniya
 495. Gramapreshya
 496. Gramaraga
 497. Gramya
 498. Gramyapashu
 499. Gramyaranya
 500. Gramyasukha
 501. Gramyayani
 502. Granthanukramani
 503. Granthi
 504. Granthika
 505. Grasana
 506. Gratadvoca
 507. Gravastut
 508. Gravastuta
 509. Griddhraka
 510. Griddhrakuta
 511. Griddhrapatra
 512. Griddhravata
 513. Griddhrika
 514. Gridhra
 515. Gridhrakuta
 516. Gridhravaktra
 517. Gridhravata
 518. Gridhreshvara
 519. Gridhri
 520. Griha
 521. Grihacarya
 522. Grihadevi
 523. Grihadevipuja
 524. Grihaksheta
 525. Grihangana
 526. Grihapati
 527. Grihastha
 528. Griheshu
 529. Grihi
 530. Grihin
 531. Grinjana
 532. Gritsa
 533. Gritsamada
 534. Gritsaman
 535. Gritsapati
 536. Griva
 537. Guda
 538. Gudadana
 539. Gudadhenu
 540. Gudakesa
 541. Gudakulya
 542. Gudaudana
 543. Gudhasena
 544. Gudhavarcas
 545. Guduci
 546. Guggula
 547. Guggulu
 548. Guha
 549. Guhaksha
 550. Guhapraveshanagara
 551. Guhapriya
 552. Guhasena
 553. Guhavasa
 554. Guhavasi
 555. Guhya
 556. Guhyaka
 557. Guhyakalaya
 558. Guhyakanatha
 559. Guhyavidya
 560. Gulika
 561. Gulma
 562. Gulmaka
 563. Gulmanivasina
 564. Gulmarsha
 565. Guna
 566. Gunadhya
 567. Gunaka
 568. Gunakara
 569. Gunakeshi
 570. Gunamaya
 571. Gunamukhya
 572. Gunanidhi
 573. Gunasharira
 574. Gunasharman
 575. Gunatva
 576. Gunavara
 577. Gunavarman
 578. Gunavati
 579. Gunja
 580. Gupta
 581. Guptaka
 582. Guptavamshaja
 583. Gurjara
 584. Gurnika
 585. Guru
 586. Gurudakshina
 587. Gurudara
 588. Gurudhi
 589. Gurulinga
 590. Gurunda
 591. Guruparampara
 592. Gurupriti
 593. Gurupuja
 594. Gurusevi
 595. Gurushushrusha
 596. Gurutalpaka
 597. Guruvara
 598. Guruvirya
 599. Guruvita
 600. Gurvaksha
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: