Purana glossary, starting with ‘j’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Purana glossary, starting with the letter “j”, contains 384 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. J
 2. Jabala
 3. Jabali
 4. Jada
 5. Jadabharata
 6. Jagadambika
 7. Jagadananda
 8. Jagaddhatri
 9. Jagadguru
 10. Jagadisha
 11. Jagadrakshana
 12. Jagadvandya
 13. Jaganmatri
 14. Jaganmaya
 15. Jaganmohinī
 16. Jagannasha
 17. Jagannatha
 18. Jagannathapandita
 19. Jagat
 20. Jagati
 21. Jagatpati
 22. Jagatpitri
 23. Jagatpujya
 24. Jagatsamhara
 25. Jagatsarva
 26. Jagatsrashtri
 27. Jagatsrishti
 28. Jagatsthiti
 29. Jagrat
 30. Jaguda
 31. Jahnavi
 32. Jahnavisuta
 33. Jahnu
 34. Jahnuvamsha
 35. Jahu
 36. Jahusha
 37. Jaigishavya
 38. Jaihmapa
 39. Jaihvalayani
 40. Jaimini
 41. Jaitra
 42. Jaitram
 43. Jaityadrauṇi
 44. Jaivantyayani
 45. Jajali
 46. Jaji
 47. Jala
 48. Jalada
 49. Jaladagama
 50. Jaladavarsha
 51. Jaladhara
 52. Jaladhi
 53. Jaladhipa
 54. Jalaja
 55. Jalamdhama
 56. Jalamdhara
 57. Jalamdharapitha
 58. Jalamdhra
 59. Jalandhama
 60. Jalandhara
 61. Jalanka
 62. Jalapa
 63. Jalapada
 64. Jalapradanikaparva
 65. Jalaprakshepa
 66. Jalapralaya
 67. Jalaprastha
 68. Jalapriya
 69. Jalasamdha
 70. Jalasandhi
 71. Jalashayi
 72. Jalashin
 73. Jalatira
 74. Jalauka
 75. Jalavasini
 76. Jalela
 77. Jalesha
 78. Jaleshu
 79. Jaleshvara
 80. Jaleshvari
 81. Jaleyu
 82. Jalodbhava
 83. Jalpa
 84. Jam
 85. Jama
 86. Jamadagni
 87. Jamadagnya
 88. Jamagha
 89. Jamalaja
 90. Jamba
 91. Jambavan
 92. Jambavati
 93. Jambha
 94. Jambhaka
 95. Jambhana
 96. Jambu
 97. Jambudvipa
 98. Jambuka
 99. Jambukaksha
 100. Jambukeshvara
 101. Jambukhandavinirmanaparva
 102. Jambula
 103. Jambumali
 104. Jambumalika
 105. Jambumarga
 106. Jambumula
 107. Jambunada
 108. Jambunadamaya
 109. Jambunadi
 110. Jamburasavati
 111. Jamdhi
 112. Jami
 113. Jamitra
 114. Jana
 115. Janadeva
 116. Janadhipa
 117. Janaka
 118. Janakavamsha
 119. Janaki
 120. Janaloka
 121. Janamejaya
 122. Janani
 123. Janapada
 124. Janapadi
 125. Janapida
 126. Janardana
 127. Janastambha
 128. Janasthana
 129. Jandakara
 130. Janga
 131. Jangala
 132. Jangalavasina
 133. Jangama
 134. Jangari
 135. Jangha
 136. Janghabandhu
 137. Janghamukha
 138. Janghari
 139. Janhavi
 140. Janhu
 141. Janhugana
 142. Janima
 143. Janjili
 144. Jankarini
 145. Janma
 146. Janmadina
 147. Janmamrityu
 148. Janmarksha
 149. Janmeshvara
 150. Jantu
 151. Jantudhana
 152. Janu
 153. Janujangha
 154. Japa
 155. Japaka
 156. Japakusuma
 157. Japapushpa
 158. Japataya
 159. Japayajna
 160. Japayogin
 161. Jara
 162. Jaradgavasthana
 163. Jaradgavavithi
 164. Jaramdhama
 165. Jaramdhara
 166. Jarandhaka
 167. Jarandhama
 168. Jarasamdha
 169. Jarasandha
 170. Jarasandhavadhaparva
 171. Jaratkaru
 172. Jarayu
 173. Jarayuja
 174. Jarena
 175. Jarita
 176. Jaritari
 177. Jarjaranana
 178. Jarjarika
 179. Jaromdhaka
 180. Jarta
 181. Jartika
 182. Jarudhi
 183. Jaruji
 184. Jaruthi
 185. Jashadhvaja
 186. Jata
 187. Jatabhara
 188. Jatadhara
 189. Jatakakovida
 190. Jatakarma
 191. Jatakarmadisamskara
 192. Jatalika
 193. Jatamali
 194. Jatambi
 195. Jatapatha
 196. Jatarupa
 197. Jatarupashila
 198. Jatasura
 199. Jatasuraparva
 200. Jataveda
 201. Jatavedasa
 202. Jatavedashila
 203. Jataya
 204. Jatayu
 205. Jathara
 206. Jati
 207. Jatihina
 208. Jatila
 209. Jatimatrahrada
 210. Jatiphala
 211. Jatismara
 212. Jatismarahrada
 213. Jatismarakita
 214. Jatrina
 215. Jatu
 216. Jatudhi
 217. Jatugriha
 218. Jatugriham
 219. Jatugrihaparva
 220. Jatukarna
 221. Jatukarni
 222. Jatukarnya
 223. Jatunabha
 224. Java
 225. Javala
 226. Javalajihva
 227. Javalana
 228. Javasena
 229. Javina
 230. Javinara
 231. Javishta
 232. Jaya
 233. Jayada
 234. Jayadbala
 235. Jayadeva
 236. Jayadhvaja
 237. Jayadratha
 238. Jayadrathavadhaparva
 239. Jayadrathavimokshanaparva
 240. Jayakari
 241. Jayamala
 242. Jayanika
 243. Jayanta
 244. Jayanti
 245. Jayantika
 246. Jayapriya
 247. Jayarata
 248. Jayaratha
 249. Jayarava
 250. Jayasena
 251. Jayasharman
 252. Jayashva
 253. Jayatirtha
 254. Jayatsena
 255. Jayavaha
 256. Jayavati
 257. Jayavighnamahayantra
 258. Jayavijayas
 259. Jayeshthasthana
 260. Jayeshthila
 261. Jayoti
 262. Jayotika
 263. Jayotirada
 264. Jayotirathi
 265. Jayotishka
 266. Jeta
 267. Jha
 268. Jhajha
 269. Jharjara
 270. Jharjhara
 271. Jhashaksha
 272. Jhashavahana
 273. Jhilli
 274. Jhillika
 275. Jhinku
 276. Jidajita
 277. Jigishu
 278. Jihva
 279. Jihvaka
 280. Jijnasu
 281. Jillaka
 282. Jimuta
 283. Jimutaketu
 284. Jimutavahana
 285. Jinadharma
 286. Jiraka
 287. Jirnoddhara
 288. Jishnu
 289. Jishnukarman
 290. Jishta
 291. Jita
 292. Jitari
 293. Jitatma
 294. Jitavati
 295. Jitavrata
 296. Jiva
 297. Jivajivaka
 298. Jivala
 299. Jivan
 300. Jivanmukta
 301. Jivanti
 302. Jivatman
 303. Jivini
 304. Jjayana
 305. Jnana
 306. Jnanabhoga
 307. Jnanadurbala
 308. Jnanagamya
 309. Jnanaganesha
 310. Jnanahina
 311. Jnanakailasa
 312. Jnanaloka
 313. Jnanamaya
 314. Jnanamohita
 315. Jnanamrita
 316. Jnanamudra
 317. Jnananidhana
 318. Jnananidhi
 319. Jnanapara
 320. Jnanapavanatirtha
 321. Jnanasamjneya
 322. Jnanatma
 323. Jnanatman
 324. Jnanavibhuti
 325. Jnanavighnesha
 326. Jnanavinayaka
 327. Jnanayoga
 328. Jnani
 329. Jnanihrid
 330. Jnanin
 331. Jnati
 332. Joshimath
 333. Jrimbhadevi
 334. Jrimbhana
 335. Jrimbhika
 336. Jrimbhini
 337. Juhu
 338. Jvala
 339. Jvalajihva
 340. Jvalakesha
 341. Jvalamalinika
 342. Jvalamukhi
 343. Jvalana
 344. Jvaleshvara
 345. Jvalini
 346. Jvara
 347. Jvarapralapa
 348. Jyamagha
 349. Jyamahani
 350. Jyeshtha
 351. Jyeshthaganesha
 352. Jyeshthapushkara
 353. Jyeshthasama
 354. Jyeshthasamaga
 355. Jyeshthavighnesha
 356. Jyeshthavinayaka
 357. Jyeshthila
 358. Jyoha
 359. Jyoti
 360. Jyotihshastra
 361. Jyotika
 362. Jyotiratha
 363. Jyotirathya
 364. Jyotirdhaman
 365. Jyotirganavivecana
 366. Jyotirlinga
 367. Jyotirupa
 368. Jyotirvasu
 369. Jyotis
 370. Jyotisha
 371. Jyotishampati
 372. Jyotishcakra
 373. Jyotishka
 374. Jyotishman
 375. Jyotishmanta
 376. Jyotishmat
 377. Jyotishmati
 378. Jyotishtama
 379. Jyotishtoma
 380. Jyotivirya
 381. Jyotsna
 382. Jyotsnakali
 383. Jyotsnamukhi
 384. Jyotsni
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: