Purana glossary, starting with ‘j’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Purana glossary, starting with the letter “j”, contains 385 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. J
 2. Jabala
 3. Jabali
 4. Jada
 5. Jadabharata
 6. Jagadambika
 7. Jagadananda
 8. Jagaddhatri
 9. Jagadguru
 10. Jagadisha
 11. Jagadrakshana
 12. Jagadvandya
 13. Jagajjiva
 14. Jaganmatri
 15. Jaganmaya
 16. Jaganmohinī
 17. Jagannasha
 18. Jagannatha
 19. Jagannathapandita
 20. Jagat
 21. Jagati
 22. Jagatpati
 23. Jagatpitri
 24. Jagatpujya
 25. Jagatsamhara
 26. Jagatsarva
 27. Jagatsrashtri
 28. Jagatsrishti
 29. Jagatsthiti
 30. Jagrat
 31. Jaguda
 32. Jahnavi
 33. Jahnavisuta
 34. Jahnu
 35. Jahnuvamsha
 36. Jahu
 37. Jahusha
 38. Jaigishavya
 39. Jaihmapa
 40. Jaihvalayani
 41. Jaimini
 42. Jaitra
 43. Jaitram
 44. Jaityadrauṇi
 45. Jaivantyayani
 46. Jajali
 47. Jaji
 48. Jala
 49. Jalada
 50. Jaladagama
 51. Jaladavarsha
 52. Jaladhara
 53. Jaladhi
 54. Jaladhipa
 55. Jalaja
 56. Jalamdhama
 57. Jalamdhara
 58. Jalamdharapitha
 59. Jalamdhra
 60. Jalandhama
 61. Jalandhara
 62. Jalanka
 63. Jalapa
 64. Jalapada
 65. Jalapradanikaparva
 66. Jalaprakshepa
 67. Jalapralaya
 68. Jalaprastha
 69. Jalapriya
 70. Jalasamdha
 71. Jalasandhi
 72. Jalashayi
 73. Jalashin
 74. Jalatira
 75. Jalauka
 76. Jalavasini
 77. Jalela
 78. Jalesha
 79. Jaleshu
 80. Jaleshvara
 81. Jaleshvari
 82. Jaleyu
 83. Jalodbhava
 84. Jalpa
 85. Jam
 86. Jama
 87. Jamadagni
 88. Jamadagnya
 89. Jamagha
 90. Jamalaja
 91. Jamba
 92. Jambavan
 93. Jambavati
 94. Jambha
 95. Jambhaka
 96. Jambhana
 97. Jambu
 98. Jambudvipa
 99. Jambuka
 100. Jambukaksha
 101. Jambukeshvara
 102. Jambukhandavinirmanaparva
 103. Jambula
 104. Jambumali
 105. Jambumalika
 106. Jambumarga
 107. Jambumula
 108. Jambunada
 109. Jambunadamaya
 110. Jambunadi
 111. Jamburasavati
 112. Jamdhi
 113. Jami
 114. Jamitra
 115. Jana
 116. Janadeva
 117. Janadhipa
 118. Janaka
 119. Janakavamsha
 120. Janaki
 121. Janaloka
 122. Janamejaya
 123. Janani
 124. Janapada
 125. Janapadi
 126. Janapida
 127. Janardana
 128. Janastambha
 129. Janasthana
 130. Jandakara
 131. Janga
 132. Jangala
 133. Jangalavasina
 134. Jangama
 135. Jangari
 136. Jangha
 137. Janghabandhu
 138. Janghamukha
 139. Janghari
 140. Janhavi
 141. Janhu
 142. Janhugana
 143. Janima
 144. Janjili
 145. Jankarini
 146. Janma
 147. Janmadina
 148. Janmamrityu
 149. Janmarksha
 150. Janmeshvara
 151. Jantu
 152. Jantudhana
 153. Janu
 154. Janujangha
 155. Japa
 156. Japaka
 157. Japakusuma
 158. Japapushpa
 159. Japataya
 160. Japayajna
 161. Japayogin
 162. Jara
 163. Jaradgavasthana
 164. Jaradgavavithi
 165. Jaramdhama
 166. Jaramdhara
 167. Jarandhaka
 168. Jarandhama
 169. Jarasamdha
 170. Jarasandha
 171. Jarasandhavadhaparva
 172. Jaratkaru
 173. Jarayu
 174. Jarayuja
 175. Jarena
 176. Jarita
 177. Jaritari
 178. Jarjaranana
 179. Jarjarika
 180. Jaromdhaka
 181. Jarta
 182. Jartika
 183. Jarudhi
 184. Jaruji
 185. Jaruthi
 186. Jashadhvaja
 187. Jata
 188. Jatabhara
 189. Jatadhara
 190. Jatakakovida
 191. Jatakarma
 192. Jatakarmadisamskara
 193. Jatalika
 194. Jatamali
 195. Jatambi
 196. Jatapatha
 197. Jatarupa
 198. Jatarupashila
 199. Jatasura
 200. Jatasuraparva
 201. Jataveda
 202. Jatavedasa
 203. Jatavedashila
 204. Jataya
 205. Jatayu
 206. Jathara
 207. Jati
 208. Jatihina
 209. Jatila
 210. Jatimatrahrada
 211. Jatiphala
 212. Jatismara
 213. Jatismarahrada
 214. Jatismarakita
 215. Jatrina
 216. Jatu
 217. Jatudhi
 218. Jatugriha
 219. Jatugriham
 220. Jatugrihaparva
 221. Jatukarna
 222. Jatukarni
 223. Jatukarnya
 224. Jatunabha
 225. Java
 226. Javala
 227. Javalajihva
 228. Javalana
 229. Javasena
 230. Javina
 231. Javinara
 232. Javishta
 233. Jaya
 234. Jayada
 235. Jayadbala
 236. Jayadeva
 237. Jayadhvaja
 238. Jayadratha
 239. Jayadrathavadhaparva
 240. Jayadrathavimokshanaparva
 241. Jayakari
 242. Jayamala
 243. Jayanika
 244. Jayanta
 245. Jayanti
 246. Jayantika
 247. Jayapriya
 248. Jayarata
 249. Jayaratha
 250. Jayarava
 251. Jayasena
 252. Jayasharman
 253. Jayashva
 254. Jayatirtha
 255. Jayatsena
 256. Jayavaha
 257. Jayavati
 258. Jayavighnamahayantra
 259. Jayavijayas
 260. Jayeshthasthana
 261. Jayeshthila
 262. Jayoti
 263. Jayotika
 264. Jayotirada
 265. Jayotirathi
 266. Jayotishka
 267. Jeta
 268. Jha
 269. Jhajha
 270. Jharjara
 271. Jharjhara
 272. Jhashaksha
 273. Jhashavahana
 274. Jhilli
 275. Jhillika
 276. Jhinku
 277. Jidajita
 278. Jigishu
 279. Jihva
 280. Jihvaka
 281. Jijnasu
 282. Jillaka
 283. Jimuta
 284. Jimutaketu
 285. Jimutavahana
 286. Jinadharma
 287. Jiraka
 288. Jirnoddhara
 289. Jishnu
 290. Jishnukarman
 291. Jishta
 292. Jita
 293. Jitari
 294. Jitatma
 295. Jitavati
 296. Jitavrata
 297. Jiva
 298. Jivajivaka
 299. Jivala
 300. Jivan
 301. Jivanmukta
 302. Jivanti
 303. Jivatman
 304. Jivini
 305. Jjayana
 306. Jnana
 307. Jnanabhoga
 308. Jnanadurbala
 309. Jnanagamya
 310. Jnanaganesha
 311. Jnanahina
 312. Jnanakailasa
 313. Jnanaloka
 314. Jnanamaya
 315. Jnanamohita
 316. Jnanamrita
 317. Jnanamudra
 318. Jnananidhana
 319. Jnananidhi
 320. Jnanapara
 321. Jnanapavanatirtha
 322. Jnanasamjneya
 323. Jnanatma
 324. Jnanatman
 325. Jnanavibhuti
 326. Jnanavighnesha
 327. Jnanavinayaka
 328. Jnanayoga
 329. Jnani
 330. Jnanihrid
 331. Jnanin
 332. Jnati
 333. Joshimath
 334. Jrimbhadevi
 335. Jrimbhana
 336. Jrimbhika
 337. Jrimbhini
 338. Juhu
 339. Jvala
 340. Jvalajihva
 341. Jvalakesha
 342. Jvalamalinika
 343. Jvalamukhi
 344. Jvalana
 345. Jvaleshvara
 346. Jvalini
 347. Jvara
 348. Jvarapralapa
 349. Jyamagha
 350. Jyamahani
 351. Jyeshtha
 352. Jyeshthaganesha
 353. Jyeshthapushkara
 354. Jyeshthasama
 355. Jyeshthasamaga
 356. Jyeshthavighnesha
 357. Jyeshthavinayaka
 358. Jyeshthila
 359. Jyoha
 360. Jyoti
 361. Jyotihshastra
 362. Jyotika
 363. Jyotiratha
 364. Jyotirathya
 365. Jyotirdhaman
 366. Jyotirganavivecana
 367. Jyotirlinga
 368. Jyotirupa
 369. Jyotirvasu
 370. Jyotis
 371. Jyotisha
 372. Jyotishampati
 373. Jyotishcakra
 374. Jyotishka
 375. Jyotishman
 376. Jyotishmanta
 377. Jyotishmat
 378. Jyotishmati
 379. Jyotishtama
 380. Jyotishtoma
 381. Jyotivirya
 382. Jyotsna
 383. Jyotsnakali
 384. Jyotsnamukhi
 385. Jyotsni
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: