Purana glossary, starting with ‘j’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Purana glossary, starting with the letter “j”, contains 342 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. J
 2. Jabala
 3. Jabali
 4. Jada
 5. Jadabharata
 6. Jagadambika
 7. Jagaddhatri
 8. Jaganmohinī
 9. Jagannatha
 10. Jagannathapandita
 11. Jagat
 12. Jagati
 13. Jagatsrishti
 14. Jagrat
 15. Jaguda
 16. Jahnavi
 17. Jahnavisuta
 18. Jahnu
 19. Jahnuvamsha
 20. Jahu
 21. Jahusha
 22. Jaigishavya
 23. Jaihmapa
 24. Jaihvalayani
 25. Jaimini
 26. Jaitra
 27. Jaitram
 28. Jaityadrauṇi
 29. Jaivantyayani
 30. Jajali
 31. Jaji
 32. Jala
 33. Jalada
 34. Jaladavarsha
 35. Jaladhara
 36. Jaladhi
 37. Jaladhipa
 38. Jalaja
 39. Jalamdhama
 40. Jalamdhara
 41. Jalamdharapitha
 42. Jalamdhra
 43. Jalandhama
 44. Jalandhara
 45. Jalanka
 46. Jalapa
 47. Jalapada
 48. Jalapradanikaparva
 49. Jalaprakshepa
 50. Jalapralaya
 51. Jalaprastha
 52. Jalapriya
 53. Jalasamdha
 54. Jalasandhi
 55. Jalashayi
 56. Jalashin
 57. Jalatira
 58. Jalauka
 59. Jalavasini
 60. Jalela
 61. Jalesha
 62. Jaleshu
 63. Jaleshvara
 64. Jaleshvari
 65. Jaleyu
 66. Jalodbhava
 67. Jalpa
 68. Jam
 69. Jama
 70. Jamadagni
 71. Jamadagnya
 72. Jamagha
 73. Jamalaja
 74. Jamba
 75. Jambavan
 76. Jambavati
 77. Jambha
 78. Jambhaka
 79. Jambhana
 80. Jambu
 81. Jambudvipa
 82. Jambuka
 83. Jambukaksha
 84. Jambukeshvara
 85. Jambukhandavinirmanaparva
 86. Jambula
 87. Jambumali
 88. Jambumalika
 89. Jambumarga
 90. Jambunada
 91. Jambunadi
 92. Jamburasavati
 93. Jamdhi
 94. Jami
 95. Jamitra
 96. Jana
 97. Janadeva
 98. Janadhipa
 99. Janaka
 100. Janaki
 101. Janaloka
 102. Janamejaya
 103. Janapada
 104. Janapadi
 105. Janapida
 106. Janardana
 107. Janastambha
 108. Janasthana
 109. Jandakara
 110. Janga
 111. Jangala
 112. Jangalavasina
 113. Jangari
 114. Jangha
 115. Janghabandhu
 116. Janghamukha
 117. Janghari
 118. Janhavi
 119. Janhu
 120. Janhugana
 121. Janima
 122. Janjili
 123. Jankarini
 124. Janma
 125. Janmadina
 126. Janmamrityu
 127. Janmarksha
 128. Janmeshvara
 129. Jantu
 130. Jantudhana
 131. Janu
 132. Janujangha
 133. Japa
 134. Japaka
 135. Japakusuma
 136. Japapushpa
 137. Japataya
 138. Japayajna
 139. Japayogin
 140. Jara
 141. Jaradgavasthana
 142. Jaradgavavithi
 143. Jaramdhama
 144. Jaramdhara
 145. Jarandhaka
 146. Jarandhama
 147. Jarasamdha
 148. Jarasandha
 149. Jarasandhavadhaparva
 150. Jaratkaru
 151. Jarayu
 152. Jarayuja
 153. Jarena
 154. Jarita
 155. Jaritari
 156. Jarjaranana
 157. Jarjarika
 158. Jaromdhaka
 159. Jarta
 160. Jartika
 161. Jarudhi
 162. Jaruji
 163. Jaruthi
 164. Jashadhvaja
 165. Jata
 166. Jatadhara
 167. Jatakakovida
 168. Jatakarma
 169. Jatakarmadisamskara
 170. Jatalika
 171. Jatamali
 172. Jatambi
 173. Jatapatha
 174. Jatarupa
 175. Jatarupashila
 176. Jatasura
 177. Jatasuraparva
 178. Jataveda
 179. Jatavedasa
 180. Jatavedashila
 181. Jataya
 182. Jatayu
 183. Jathara
 184. Jati
 185. Jatila
 186. Jatimatrahrada
 187. Jatismara
 188. Jatismarahrada
 189. Jatismarakita
 190. Jatrina
 191. Jatu
 192. Jatudhi
 193. Jatugriha
 194. Jatugriham
 195. Jatugrihaparva
 196. Jatukarna
 197. Jatukarni
 198. Jatukarnya
 199. Jatunabha
 200. Java
 201. Javala
 202. Javalajihva
 203. Javalana
 204. Javasena
 205. Javina
 206. Javinara
 207. Javishta
 208. Jaya
 209. Jayada
 210. Jayadbala
 211. Jayadeva
 212. Jayadhvaja
 213. Jayadratha
 214. Jayadrathavadhaparva
 215. Jayadrathavimokshanaparva
 216. Jayakari
 217. Jayanika
 218. Jayanta
 219. Jayanti
 220. Jayantika
 221. Jayapriya
 222. Jayarata
 223. Jayaratha
 224. Jayasena
 225. Jayasharman
 226. Jayashva
 227. Jayatirtha
 228. Jayatsena
 229. Jayavaha
 230. Jayavati
 231. Jayavighnamahayantra
 232. Jayavijayas
 233. Jayeshthasthana
 234. Jayeshthila
 235. Jayoti
 236. Jayotika
 237. Jayotirada
 238. Jayotirathi
 239. Jayotishka
 240. Jeta
 241. Jha
 242. Jhajha
 243. Jharjara
 244. Jharjhara
 245. Jhashaksha
 246. Jhashavahana
 247. Jhilli
 248. Jhillika
 249. Jhinku
 250. Jidajita
 251. Jigishu
 252. Jihva
 253. Jihvaka
 254. Jillaka
 255. Jimuta
 256. Jimutaketu
 257. Jimutavahana
 258. Jinadharma
 259. Jiraka
 260. Jirnoddhara
 261. Jishnu
 262. Jishnukarman
 263. Jishta
 264. Jita
 265. Jitari
 266. Jitatma
 267. Jitavati
 268. Jitavrata
 269. Jiva
 270. Jivajivaka
 271. Jivala
 272. Jivan
 273. Jivanmukta
 274. Jivanti
 275. Jivatman
 276. Jivini
 277. Jjayana
 278. Jnana
 279. Jnanabhoga
 280. Jnanaganesha
 281. Jnanakailasa
 282. Jnanaloka
 283. Jnanamaya
 284. Jnanamrita
 285. Jnanamudra
 286. Jnananidhi
 287. Jnanapavanatirtha
 288. Jnanasamjneya
 289. Jnanavighnesha
 290. Jnanavinayaka
 291. Jnanayoga
 292. Jnani
 293. Jnanin
 294. Jrimbhadevi
 295. Jrimbhana
 296. Jrimbhika
 297. Jrimbhini
 298. Juhu
 299. Jvala
 300. Jvalajihva
 301. Jvalamalinika
 302. Jvalamukhi
 303. Jvalana
 304. Jvaleshvara
 305. Jvalini
 306. Jvara
 307. Jvarapralapa
 308. Jyamagha
 309. Jyamahani
 310. Jyeshtha
 311. Jyeshthaganesha
 312. Jyeshthapushkara
 313. Jyeshthasama
 314. Jyeshthasamaga
 315. Jyeshthavighnesha
 316. Jyeshthavinayaka
 317. Jyeshthila
 318. Jyoha
 319. Jyoti
 320. Jyotika
 321. Jyotiratha
 322. Jyotirathya
 323. Jyotirdhaman
 324. Jyotirganavivecana
 325. Jyotirganavivechana
 326. Jyotirlinga
 327. Jyotirvasu
 328. Jyotisha
 329. Jyotishampati
 330. Jyotishcakra
 331. Jyotishchakra
 332. Jyotishka
 333. Jyotishman
 334. Jyotishmanta
 335. Jyotishmat
 336. Jyotishmati
 337. Jyotishtama
 338. Jyotivirya
 339. Jyotsna
 340. Jyotsnakali
 341. Jyotsnamukhi
 342. Jyotsni
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: