Purana glossary, starting with ‘j’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Purana glossary, starting with the letter “j”, contains 386 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. J
 2. Jabala
 3. Jabali
 4. Jada
 5. Jadabharata
 6. Jagadambika
 7. Jagadananda
 8. Jagaddhatri
 9. Jagadguru
 10. Jagadisha
 11. Jagadrakshana
 12. Jagadvandya
 13. Jagajjiva
 14. Jaganmatri
 15. Jaganmaya
 16. Jaganmohinī
 17. Jagannasha
 18. Jagannatha
 19. Jagannathapandita
 20. Jagat
 21. Jagati
 22. Jagatpati
 23. Jagatpitri
 24. Jagatpujya
 25. Jagatsamhara
 26. Jagatsarva
 27. Jagatsrashtri
 28. Jagatsrishti
 29. Jagatsthiti
 30. Jagrat
 31. Jaguda
 32. Jahnavi
 33. Jahnavisuta
 34. Jahnu
 35. Jahnuvamsha
 36. Jahu
 37. Jahusha
 38. Jaigishavya
 39. Jaihmapa
 40. Jaihvalayani
 41. Jaimini
 42. Jaitra
 43. Jaitram
 44. Jaityadrauṇi
 45. Jaivantyayani
 46. Jajali
 47. Jaji
 48. Jala
 49. Jalada
 50. Jaladagama
 51. Jaladavarsha
 52. Jaladhara
 53. Jaladhi
 54. Jaladhipa
 55. Jalaja
 56. Jalamajjana
 57. Jalamdhama
 58. Jalamdhara
 59. Jalamdharapitha
 60. Jalamdhra
 61. Jalandhama
 62. Jalandhara
 63. Jalanka
 64. Jalapa
 65. Jalapada
 66. Jalapradanikaparva
 67. Jalaprakshepa
 68. Jalapralaya
 69. Jalaprastha
 70. Jalapriya
 71. Jalasamdha
 72. Jalasandhi
 73. Jalashayi
 74. Jalashin
 75. Jalatira
 76. Jalauka
 77. Jalavasini
 78. Jalela
 79. Jalesha
 80. Jaleshu
 81. Jaleshvara
 82. Jaleshvari
 83. Jaleyu
 84. Jalodbhava
 85. Jalpa
 86. Jam
 87. Jama
 88. Jamadagni
 89. Jamadagnya
 90. Jamagha
 91. Jamalaja
 92. Jamba
 93. Jambavan
 94. Jambavati
 95. Jambha
 96. Jambhaka
 97. Jambhana
 98. Jambu
 99. Jambudvipa
 100. Jambuka
 101. Jambukaksha
 102. Jambukeshvara
 103. Jambukhandavinirmanaparva
 104. Jambula
 105. Jambumali
 106. Jambumalika
 107. Jambumarga
 108. Jambumula
 109. Jambunada
 110. Jambunadamaya
 111. Jambunadi
 112. Jamburasavati
 113. Jamdhi
 114. Jami
 115. Jamitra
 116. Jana
 117. Janadeva
 118. Janadhipa
 119. Janaka
 120. Janakavamsha
 121. Janaki
 122. Janaloka
 123. Janamejaya
 124. Janani
 125. Janapada
 126. Janapadi
 127. Janapida
 128. Janardana
 129. Janastambha
 130. Janasthana
 131. Jandakara
 132. Janga
 133. Jangala
 134. Jangalavasina
 135. Jangama
 136. Jangari
 137. Jangha
 138. Janghabandhu
 139. Janghamukha
 140. Janghari
 141. Janhavi
 142. Janhu
 143. Janhugana
 144. Janima
 145. Janjili
 146. Jankarini
 147. Janma
 148. Janmadina
 149. Janmamrityu
 150. Janmarksha
 151. Janmeshvara
 152. Jantu
 153. Jantudhana
 154. Janu
 155. Janujangha
 156. Japa
 157. Japaka
 158. Japakusuma
 159. Japapushpa
 160. Japataya
 161. Japayajna
 162. Japayogin
 163. Jara
 164. Jaradgavasthana
 165. Jaradgavavithi
 166. Jaramdhama
 167. Jaramdhara
 168. Jarandhaka
 169. Jarandhama
 170. Jarasamdha
 171. Jarasandha
 172. Jarasandhavadhaparva
 173. Jaratkaru
 174. Jarayu
 175. Jarayuja
 176. Jarena
 177. Jarita
 178. Jaritari
 179. Jarjaranana
 180. Jarjarika
 181. Jaromdhaka
 182. Jarta
 183. Jartika
 184. Jarudhi
 185. Jaruji
 186. Jaruthi
 187. Jashadhvaja
 188. Jata
 189. Jatabhara
 190. Jatadhara
 191. Jatakakovida
 192. Jatakarma
 193. Jatakarmadisamskara
 194. Jatalika
 195. Jatamali
 196. Jatambi
 197. Jatapatha
 198. Jatarupa
 199. Jatarupashila
 200. Jatasura
 201. Jatasuraparva
 202. Jataveda
 203. Jatavedasa
 204. Jatavedashila
 205. Jataya
 206. Jatayu
 207. Jathara
 208. Jati
 209. Jatihina
 210. Jatila
 211. Jatimatrahrada
 212. Jatiphala
 213. Jatismara
 214. Jatismarahrada
 215. Jatismarakita
 216. Jatrina
 217. Jatu
 218. Jatudhi
 219. Jatugriha
 220. Jatugriham
 221. Jatugrihaparva
 222. Jatukarna
 223. Jatukarni
 224. Jatukarnya
 225. Jatunabha
 226. Java
 227. Javala
 228. Javalajihva
 229. Javalana
 230. Javasena
 231. Javina
 232. Javinara
 233. Javishta
 234. Jaya
 235. Jayada
 236. Jayadbala
 237. Jayadeva
 238. Jayadhvaja
 239. Jayadratha
 240. Jayadrathavadhaparva
 241. Jayadrathavimokshanaparva
 242. Jayakari
 243. Jayamala
 244. Jayanika
 245. Jayanta
 246. Jayanti
 247. Jayantika
 248. Jayapriya
 249. Jayarata
 250. Jayaratha
 251. Jayarava
 252. Jayasena
 253. Jayasharman
 254. Jayashva
 255. Jayatirtha
 256. Jayatsena
 257. Jayavaha
 258. Jayavati
 259. Jayavighnamahayantra
 260. Jayavijayas
 261. Jayeshthasthana
 262. Jayeshthila
 263. Jayoti
 264. Jayotika
 265. Jayotirada
 266. Jayotirathi
 267. Jayotishka
 268. Jeta
 269. Jha
 270. Jhajha
 271. Jharjara
 272. Jharjhara
 273. Jhashaksha
 274. Jhashavahana
 275. Jhilli
 276. Jhillika
 277. Jhinku
 278. Jidajita
 279. Jigishu
 280. Jihva
 281. Jihvaka
 282. Jijnasu
 283. Jillaka
 284. Jimuta
 285. Jimutaketu
 286. Jimutavahana
 287. Jinadharma
 288. Jiraka
 289. Jirnoddhara
 290. Jishnu
 291. Jishnukarman
 292. Jishta
 293. Jita
 294. Jitari
 295. Jitatma
 296. Jitavati
 297. Jitavrata
 298. Jiva
 299. Jivajivaka
 300. Jivala
 301. Jivan
 302. Jivanmukta
 303. Jivanti
 304. Jivatman
 305. Jivini
 306. Jjayana
 307. Jnana
 308. Jnanabhoga
 309. Jnanadurbala
 310. Jnanagamya
 311. Jnanaganesha
 312. Jnanahina
 313. Jnanakailasa
 314. Jnanaloka
 315. Jnanamaya
 316. Jnanamohita
 317. Jnanamrita
 318. Jnanamudra
 319. Jnananidhana
 320. Jnananidhi
 321. Jnanapara
 322. Jnanapavanatirtha
 323. Jnanasamjneya
 324. Jnanatma
 325. Jnanatman
 326. Jnanavibhuti
 327. Jnanavighnesha
 328. Jnanavinayaka
 329. Jnanayoga
 330. Jnani
 331. Jnanihrid
 332. Jnanin
 333. Jnati
 334. Joshimath
 335. Jrimbhadevi
 336. Jrimbhana
 337. Jrimbhika
 338. Jrimbhini
 339. Juhu
 340. Jvala
 341. Jvalajihva
 342. Jvalakesha
 343. Jvalamalinika
 344. Jvalamukhi
 345. Jvalana
 346. Jvaleshvara
 347. Jvalini
 348. Jvara
 349. Jvarapralapa
 350. Jyamagha
 351. Jyamahani
 352. Jyeshtha
 353. Jyeshthaganesha
 354. Jyeshthapushkara
 355. Jyeshthasama
 356. Jyeshthasamaga
 357. Jyeshthavighnesha
 358. Jyeshthavinayaka
 359. Jyeshthila
 360. Jyoha
 361. Jyoti
 362. Jyotihshastra
 363. Jyotika
 364. Jyotiratha
 365. Jyotirathya
 366. Jyotirdhaman
 367. Jyotirganavivecana
 368. Jyotirlinga
 369. Jyotirupa
 370. Jyotirvasu
 371. Jyotis
 372. Jyotisha
 373. Jyotishampati
 374. Jyotishcakra
 375. Jyotishka
 376. Jyotishman
 377. Jyotishmanta
 378. Jyotishmat
 379. Jyotishmati
 380. Jyotishtama
 381. Jyotishtoma
 382. Jyotivirya
 383. Jyotsna
 384. Jyotsnakali
 385. Jyotsnamukhi
 386. Jyotsni
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: