Kavya glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Kavya glossary, starting with the letter “s”, contains 377 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Saci
 2. Sadhiman
 3. Sagaradatta
 4. Sagarapura
 5. Sagaravarman
 6. Sagaravira
 7. Sahasanka
 8. Sahasika
 9. Sahasraksha
 10. Sahasranika
 11. Sahasrayu
 12. Sahasrayudha
 13. Sahityavidyavadhu
 14. Sahuda
 15. Sahya
 16. Saindhava
 17. Sakhila
 18. Sakulya
 19. Samajna
 20. Samapatti
 21. Samara
 22. Samarabala
 23. Samarabhata
 24. Samarajita
 25. Samarashura
 26. Samarasimha
 27. Samaratunga
 28. Samaravarman
 29. Samarthana
 30. Sambhalayati
 31. Samcaka
 32. Samgataka
 33. Samgramasiddhi
 34. Samit
 35. Samkhya
 36. Sammardana
 37. Sampradana
 38. Samprajnata
 39. Samravina
 40. Samsisrikshu
 41. Samudradatta
 42. Samudrakallola
 43. Samudramanthana
 44. Samudrasena
 45. Samudrashura
 46. Samudravarman
 47. Samvaraka
 48. Samvartika
 49. Samvavaduka
 50. Samyataka
 51. Samyuga
 52. Samyugina
 53. Sandhana
 54. Sandhi
 55. Sandhyavasa
 56. Sandivin
 57. Sangama
 58. Sangamadatta
 59. Sangamasvamin
 60. Sangramadatta
 61. Sangramasiddhi
 62. Sangramavardhana
 63. Sangramavarsha
 64. Sanjivaka
 65. Sankata
 66. Sankrama
 67. Sankrityanani
 68. Sankrityayani
 69. Saptaratna
 70. Saptatantu
 71. Sarangika
 72. Sarani
 73. Sarasvateya
 74. Sarasvati
 75. Sarayu
 76. Sarini
 77. Sarthadhara
 78. Sarvadamana
 79. Sarvasthanagavata
 80. Sarvasvara
 81. Sarvatomukha
 82. Sasahi
 83. Sasin
 84. Satakam
 85. Satavahana
 86. Satpratipaksha
 87. Sattvashila
 88. Sattvavara
 89. Satyadhara
 90. Satyavrata
 91. Saudamini
 92. Saumya
 93. Saumyadarshana
 94. Saurashtra
 95. Sautramani
 96. Savitri
 97. Saya
 98. Shabara
 99. Shadabhijna
 100. Shailapura
 101. Shaka
 102. Shakadvipa
 103. Shakala
 104. Shakatala
 105. Shakha
 106. Shaktideva
 107. Shaktimati
 108. Shaktirakshita
 109. Shaktivega
 110. Shaktiyashas
 111. Shakuntala
 112. Shala
 113. Shalmalidvipa
 114. Shambakrita
 115. Shambara
 116. Shambarasiddhi
 117. Shambari
 118. Shandilya
 119. Shankaracetovilasacampu
 120. Shankaradatta
 121. Shankarasvamin
 122. Shankhacuda
 123. Shankhadatta
 124. Shankhahrada
 125. Shankhapala
 126. Shankhapura
 127. Shantikara
 128. Shantisoma
 129. Sharabhanana
 130. Sharada
 131. Sharata
 132. Sharava
 133. Sharavega
 134. Sharika
 135. Sharikakuta
 136. Shariprastara
 137. Sharkaracala
 138. Sharopasana
 139. Sharvaparvatavasini
 140. Sharvavarman
 141. Shashankapura
 142. Shashankavati
 143. Shashikala
 144. Shashikhanda
 145. Shashikhandapada
 146. Shashilekha
 147. Shashiprabha
 148. Shashirekha
 149. Shashitejas
 150. Shastraganja
 151. Shata
 152. Shatadru
 153. Shatakoti
 154. Shatanika
 155. Shatayus
 156. Shatrubhata
 157. Shatrughna
 158. Shatrumardana
 159. Shatrunjaya
 160. Shekharajyoti
 161. Shekharika
 162. Shesha
 163. Shevaraka
 164. Shikhandatilaka
 165. Shikhara
 166. Shikshita
 167. Shiladitya
 168. Shilahara
 169. Shilavati
 170. Shilimukha
 171. Shipra
 172. Shishunaga
 173. Shitoda
 174. Shiva
 175. Shivabhuti
 176. Shivadatta
 177. Shivakshetra
 178. Shivapura
 179. Shivavarman
 180. Shivi
 181. Shmashanavetala
 182. Sho
 183. Shobhavati
 184. Shona
 185. Shravahpatra
 186. Shravasti
 187. Shri
 188. Shricanda
 189. Shridarshana
 190. Shridatta
 191. Shridhara
 192. Shrigarbha
 193. Shrikantha
 194. Shrikanthacarita
 195. Shrim
 196. Shringabhuja
 197. Shringara
 198. Shringaramanjari
 199. Shringaramanjarikatha
 200. Shringaravati
 201. Shringava
 202. Shringavan
 203. Shringotpadini
 204. Shrinivasavilasacampu
 205. Shriparvata
 206. Shrisena
 207. Shrisharmagupta
 208. Shrisundarapura
 209. Shruta
 210. Shrutadhara
 211. Shrutadhi
 212. Shrutartha
 213. Shrutasena
 214. Shrutasharman
 215. Shrutavardhana
 216. Shubha
 217. Shubhadatta
 218. Shubhanaya
 219. Shubhankara
 220. Shuddhakirti
 221. Shuddhapata
 222. Shudraka
 223. Shukashikha
 224. Shuktiman
 225. Shuradatta
 226. Shurapura
 227. Shurasena
 228. Shuravarman
 229. Shurparaka
 230. Shvabharavati
 231. Shvayuthya
 232. Shveta
 233. Shvetagiri
 234. Shvetarashmi
 235. Shvetashaila
 236. Shyainampata
 237. Shyamadeva
 238. Sicaya
 239. Siddha
 240. Siddharasa
 241. Siddhartha
 242. Siddhikari
 243. Siddhishvara
 244. Siddhodaka
 245. Siladhara
 246. Simha
 247. Simhabala
 248. Simhabhata
 249. Simhadamshtra
 250. Simhadatta
 251. Simhagupta
 252. Simhaksha
 253. Simhala
 254. Simhaladvipa
 255. Simhalangada
 256. Simhanada
 257. Simhaparakrama
 258. Simhashri
 259. Simhavarman
 260. Simhavikrama
 261. Sindhu
 262. Sita
 263. Sitacchatra
 264. Soddhala
 265. Somada
 266. Somadatta
 267. Somaka
 268. Somanatha
 269. Somaprabha
 270. Somasharman
 271. Somashura
 272. Somasiddhanta
 273. Somasvamin
 274. Somavidya
 275. Somika
 276. Somila
 277. Sotprasa
 278. Sphatikayashas
 279. Sprishtaka
 280. Stambhaka
 281. Sthanaka
 282. Sthanin
 283. Sthapatya
 284. Sthayuka
 285. Sthirabuddhi
 286. Sthuabhuja
 287. Sthulabahu
 288. Sthuladatta
 289. Sthulakesha
 290. Sthulashiras
 291. Stokaka
 292. Subahu
 293. Subandhu
 294. Subhadra
 295. Subhadradhananjaya
 296. Subhasha
 297. Subhata
 298. Subhuti
 299. Sucimukha
 300. Sudarshana
 301. Suddhasīlu
 302. Sudhabhubimba
 303. Sugama
 304. Sugana
 305. Suganga
 306. Sughosha
 307. Sugriva
 308. Sukhadhana
 309. Sukhashaya
 310. Sukhavati
 311. Sulocana
 312. Sumaha
 313. Sumanas
 314. Sumangala
 315. Sumantra
 316. Sumati
 317. Sumaya
 318. Sumeru
 319. Sumitra
 320. Sumundika
 321. Sunanayaka
 322. Sunandana
 323. Sunda
 324. Sundaraka
 325. Sundarapura
 326. Sundarasena
 327. Sundari
 328. Sunetra
 329. Sunitha
 330. Suparvan
 331. Suprabha
 332. Suprahara
 333. Supratijna
 334. Supratika
 335. Supratishthita
 336. Sura
 337. Surabhidatta
 338. Surabhimaruta
 339. Surabhivatsa
 340. Suradeva
 341. Suradhara
 342. Surakshita
 343. Surananda
 344. Surarcaveshman
 345. Surashtra
 346. Suratamanjari
 347. Surataprabha
 348. Surathadeva
 349. Sureshvari
 350. Suroha
 351. Suroshana
 352. Suryaprabha
 353. Suryatapas
 354. Susharman
 355. Sushena
 356. Susira
 357. Sutantu
 358. Sutra
 359. Sutrayantra
 360. Suvarna
 361. Suvarnabhumi
 362. Suvarnadvipa
 363. Suvarnanabha
 364. Suvasakumara
 365. Suvena
 366. Suvigraha
 367. Suvishala
 368. Suyamuna
 369. Svamikumara
 370. Svapna
 371. Svarasika
 372. Svarga
 373. Svaritatva
 374. Svarnadvipa
 375. Svarnamula
 376. Svayamprabha
 377. Syandana
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: