Kavya glossary, starting with ‘u’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Kavya glossary, starting with the letter “u”, contains 15 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Udbhata
 2. Udumbara
 3. Ujjayini
 4. Uktigarbha
 5. Upamanya
 6. Upavarsha
 7. Ushanas
 8. Utathya
 9. Utkala
 10. Utpalavati
 11. Uttarakoshala
 12. Uttarakuru
 13. Uttarapatha
 14. Uttararamacarita
 15. Uttararamacharita
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: