Kavya glossary, starting with ‘b’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Kavya glossary, starting with the letter “b”, contains 184 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Badarika
 2. Badarikashrama
 3. Badaryashrama
 4. Baddha
 5. Bagar
 6. Bahala
 7. Bahalandhakara
 8. Bahlika
 9. Bahu
 10. Bahubala
 11. Bahuja
 12. Bahukara
 13. Bahula
 14. Bahusasya
 15. Bahushakti
 16. Bahushalin
 17. Bahusuvarnaka
 18. Bahutrina
 19. Bahya
 20. Bahyavishaya
 21. Bakakaccha
 22. Bala
 23. Balabhava
 24. Baladeva
 25. Baladhara
 26. Balahaka
 27. Balahakaparvata
 28. Balaka
 29. Balakamunda
 30. Balakhilya
 31. Balasena
 32. Balasura
 33. Balavarman
 34. Balavinashtaka
 35. Balhaveya
 36. Balhika
 37. Bali
 38. Balin
 39. Bana
 40. Bandhamocini
 41. Bandhudatta
 42. Bandhujivaka
 43. Bandhumati
 44. Bandhumitra
 45. Bandhuprabha
 46. Barbara
 47. Barendra
 48. Barhaspatya
 49. Bashkayani
 50. Bateswari
 51. Bhadanaka
 52. Bhadda
 53. Bhadra
 54. Bhadrabahu
 55. Bhadradanta
 56. Bhadraka
 57. Bhadrakali
 58. Bhadraksha
 59. Bhadramkara
 60. Bhadrarupa
 61. Bhadrasena
 62. Bhadravati
 63. Bhadrayudha
 64. Bhaga
 65. Bhagavatacampu
 66. Bhagirathayashas
 67. Bhaimarathi
 68. Bhaktigandhi
 69. Bhandira
 70. Bhangini
 71. Bhanubhu
 72. Bharanda
 73. Bharata
 74. Bharatacampu
 75. Bharataroha
 76. Bharatavarsha
 77. Bharavi
 78. Bhartrimentha
 79. Bhasha
 80. Bhashajna
 81. Bhashitesha
 82. Bhatasthali
 83. Bhatta
 84. Bhattagopala
 85. Bhattaraka
 86. Bhattaraya
 87. Bhava
 88. Bhavabhuti
 89. Bhavananda
 90. Bhavani
 91. Bhavanibandhana
 92. Bhavanika
 93. Bhavasharman
 94. Bhavika
 95. Bhavin
 96. Bhayankara
 97. Bheshajacandra
 98. Bhima
 99. Bhimabhata
 100. Bhimabhuja
 101. Bhimaparakrama
 102. Bhimapura
 103. Bhimarahi
 104. Bhimarathi
 105. Bhishana
 106. Bhitta
 107. Bhittia
 108. Bhogadatta
 109. Bhogavali
 110. Bhogavarman
 111. Bhogavati
 112. Bhoja
 113. Bhojacampu
 114. Bhojakula
 115. Bhojapati
 116. Bhojika
 117. Bhowsingerghat
 118. Bhramani
 119. Bhramarita
 120. Bhrigukaccha
 121. Bhrikuti
 122. Bhringa
 123. Bhringin
 124. Bhru
 125. Bhrukshepa
 126. Bhujakambu
 127. Bhumitundaka
 128. Bhumitundika
 129. Bhunandana
 130. Bhurivasu
 131. Bhurloka
 132. Bhushana
 133. Bhutabhartri
 134. Bhutagatya
 135. Bhutaketu
 136. Bhutapati
 137. Bhutasana
 138. Bhutavahana
 139. Bhutavahanayantra
 140. Bhuti
 141. Bhutishiva
 142. Bhutivarman
 143. Bhutivasu
 144. Bhuvana
 145. Bidaujas
 146. Bijapura
 147. Bijoynagar
 148. Bilvapattra
 149. Bimbaki
 150. Bindu
 151. Binducyutaka
 152. Bindusara
 153. Biruda
 154. Biyapura
 155. Bohittha
 156. Bolanpur
 157. Bolav
 158. Brahma
 159. Brahmadandin
 160. Brahmadatta
 161. Brahmagupta
 162. Brahmanavaha
 163. Brahmanavara
 164. Brahmanjali
 165. Brahmashila
 166. Brahmasiddhi
 167. Brahmasoma
 168. Brahmasthala
 169. Brahmastra
 170. Brahmavarcas
 171. Brahmavarcasa
 172. Brahmayoni
 173. Brahmottara
 174. Brigukaccha
 175. Brihadgriha
 176. Brihatsuta
 177. Budbuda
 178. Buddhadatta
 179. Buddhikari
 180. Buddhiprabha
 181. Buddhisharira
 182. Buddhivara
 183. Budh
 184. Budha
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: