Vaishnavism glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Vaishnavism glossary, starting with the letter “s”, contains 126 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sacchrotriya
 2. Sadhana
 3. Sadhanasiddha
 4. Sagara
 5. Sahadeva
 6. Sairandhri
 7. Samadhi
 8. Samhita
 9. Samkhya
 10. Sampradaya
 11. Samshaya
 12. Samskara
 13. Sanatanayoga
 14. Sancari
 15. Sancarin
 16. Sanchari
 17. Sancharin
 18. Sanga
 19. Sanjaya
 20. Sankhyayoga
 21. Sankirtana
 22. Sannyasi
 23. Saphala
 24. Sarmishtha
 25. Sarvadhyaksha
 26. Sarvajna
 27. Sarvasampatprada
 28. Sattvika
 29. Satyabhama
 30. Satyadeva
 31. Satyadhriti
 32. Satyajit
 33. Satyaki
 34. Satyaloka
 35. Satyaratha
 36. Satyasena
 37. Satyavarma
 38. Satyavati
 39. Satyavrata
 40. Satyayuga
 41. Satyeshu
 42. Saubha
 43. Saudasa
 44. Sautramani
 45. Sayujya
 46. Sayujyamukti
 47. Setubandha
 48. Shachipati
 49. Shacipati
 50. Shaibya
 51. Shakuni
 52. Shala
 53. Shalva
 54. Shalya
 55. Shanka
 56. Shankaracarya
 57. Shankaracharya
 58. Shankha
 59. Shantanu
 60. Shantipura
 61. Shari
 62. Sharkaraksha
 63. Shastramulaka
 64. Shatakaumbhi
 65. Shatanika
 66. Shatarupa
 67. Shatrughna
 68. Shattila
 69. Shaunaka
 70. Sheshanaga
 71. Shikhandi
 72. Shikhara
 73. Shini
 74. Shishupala
 75. Shivakanchi
 76. Shivakanci
 77. Shiyali
 78. Shraddha
 79. Shrishaila
 80. Shrivaikuntha
 81. Shrutakarma
 82. Shrutakirti
 83. Shrutayudha
 84. Shudra
 85. Shurasena
 86. Shurpanakha
 87. Shurparaka
 88. Shveta
 89. Shvitri
 90. Shyamananda
 91. Shyamasundara
 92. Siddha
 93. Siddhadeha
 94. Siddhaloka
 95. Siddhavata
 96. Siddhi
 97. Simhacala
 98. Simhachala
 99. Sindhu
 100. Sita
 101. Skandakshetra
 102. Smarta
 103. Smriti
 104. Soma
 105. Somadatta
 106. Sthayibhava
 107. Sthula-dhiya
 108. Subala
 109. Sudakshina
 110. Sudarshanacarya
 111. Sudarshanacharya
 112. Sudeshna
 113. Sumitra
 114. Sunanda
 115. Sundareshvara
 116. Sunitha
 117. Suparṇa
 118. Supratika
 119. Sura
 120. Surabhi
 121. Susarma
 122. Suta
 123. Sutasoma
 124. Svadharma
 125. Svapa
 126. Svayamvara
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: