Vaishnavism glossary, starting with ‘k’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Vaishnavism glossary, starting with the letter “k”, contains 150 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Kacci-Attikiri
 2. Kadambakshetra
 3. Kaivalya
 4. Kaivalyapati
 5. Kalayukti
 6. Kalicciramavinnakaram
 7. Kaliya
 8. Kaliyuga
 9. Kalki
 10. Kalpa
 11. Kalvanur
 12. Kama
 13. Kamada
 14. Kamadhenu
 15. Kamagayatri
 16. Kamakoshthi
 17. Kamini
 18. Kampanna
 19. Kamsa
 20. Kamyakarma
 21. Kanada
 22. Kanci
 23. Kancipura
 24. Kancipuram
 25. Kandarpa
 26. Kanika
 27. Kanishtha
 28. Kanishthadhikari
 29. Kanka
 30. Kannamankai
 31. Kannankuti
 32. Kannapuram
 33. Kantamenunkatinakar
 34. Kantiyur
 35. Kanya
 36. Kapila
 37. Kapishthala
 38. Karakam
 39. Karampanur
 40. Karatala
 41. Karkata
 42. Karma
 43. Karmacodana
 44. Karmakanda
 45. Karmamishrabhakti
 46. Karmapradhanibhutabhakti
 47. Karmasannyasa
 48. Karmayajna
 49. Karmayoga
 50. Karmendriya
 51. Karmi
 52. Karna
 53. Kartaviryarjuna
 54. Kartika
 55. Karttikeya
 56. Karvanam
 57. Kashi
 58. Kashthayantra
 59. Kashyapa
 60. Katalmallai
 61. Katikai
 62. Katittanam
 63. Katkarai
 64. Katyayani
 65. Kaurava
 66. Kauravas
 67. Kaustubha
 68. Kavalampati
 69. Kavittalam
 70. Kekaya
 71. Kenopanishad
 72. Kesava
 73. Keshavamurti
 74. Ketumalavarsha
 75. Kevalabhakti
 76. Khandavaprastha
 77. Khara
 78. Khasa
 79. Khatvanga
 80. Kicaka
 81. Kilaiccalai
 82. Kilaka
 83. Kilakincita
 84. Kindama
 85. Kinkari
 86. Kinnara
 87. Kirata
 88. Kirmira
 89. Kirtana
 90. Kishora
 91. Kishori
 92. Kleshaghni
 93. Koli
 94. Kolur
 95. Koshala
 96. Koshtikshetra
 97. Koshtiyur
 98. Kottiyur
 99. Kovalur
 100. Koyilati
 101. Kratu
 102. Kripacarya
 103. Kripasiddha
 104. Kripasiddhi
 105. Kripi
 106. Krishna
 107. Krishnacandra
 108. Krishnakatha
 109. Krishnakunda
 110. Krishnamangala
 111. Krishnamangalakshetra
 112. Krishnamantra
 113. Krishnaprema
 114. Krishnaranya
 115. Krishnaranyakshetra
 116. Krishnatattva
 117. Kritamala
 118. Kriya
 119. Krodha
 120. Krodhan
 121. Kshara
 122. Kshatriya
 123. Kshepana
 124. Kshetra
 125. Kshetrajna
 126. Kshirodakshayivishnu
 127. Kshirodana
 128. Kubera
 129. Kulantai
 130. Kulashekhara
 131. Kumbha
 132. Kumbhakarnakapala
 133. Kunja
 134. Kunkuma
 135. Kunti
 136. Kuntibhoja
 137. Kuresha
 138. Kurmakshetra
 139. Kurmapurana
 140. Kuru
 141. Kurukshetra
 142. Kurukur
 143. Kurunkuti
 144. Kusha
 145. Kutal
 146. Kutalur
 147. Kutantai
 148. Kutastha
 149. Kuticaka
 150. Kuttanatu
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: