Vaishnavism glossary, starting with ‘k’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Vaishnavism glossary, starting with the letter “k”, contains 185 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Kacci-Attikiri
 2. Kadambakshetra
 3. Kailasa
 4. Kaimutikanyaya
 5. Kaishora
 6. Kaitabha
 7. Kaivalya
 8. Kaivalyapati
 9. Kala
 10. Kalabada
 11. Kalanemi
 12. Kalayukti
 13. Kalicciramavinnakaram
 14. Kaliya
 15. Kaliyuga
 16. Kalki
 17. Kalpa
 18. Kalvanur
 19. Kama
 20. Kamada
 21. Kamadhenu
 22. Kamagayatri
 23. Kamakhyadevi
 24. Kamakoshthi
 25. Kamakrida
 26. Kamalnath
 27. Kamalnayan
 28. Kamini
 29. Kampanna
 30. Kamsa
 31. Kamsantak
 32. Kamyakarma
 33. Kanada
 34. Kanci
 35. Kancidama
 36. Kancipura
 37. Kancipuram
 38. Kandarpa
 39. Kanika
 40. Kanishtha
 41. Kanishthadhikari
 42. Kanjalochana
 43. Kanka
 44. Kannamankai
 45. Kannankuti
 46. Kannapuram
 47. Kantamenunkatinakar
 48. Kantiyur
 49. Kanya
 50. Kapila
 51. Kapiladeva
 52. Kapishthala
 53. Karakam
 54. Karampanur
 55. Karatala
 56. Kardama
 57. Kardamarshi
 58. Karkata
 59. Karma
 60. Karmacodana
 61. Karmakanda
 62. Karmamishrabhakti
 63. Karmaphala
 64. Karmapradhanibhutabhakti
 65. Karmasannyasa
 66. Karmayajna
 67. Karmayoga
 68. Karmendriya
 69. Karmi
 70. Karna
 71. Kartaviryarjuna
 72. Kartika
 73. Karttikeya
 74. Karunyashakti
 75. Karvanam
 76. Kashi
 77. Kashthayantra
 78. Kashyapa
 79. Katalmallai
 80. Katikai
 81. Katittanam
 82. Katkarai
 83. Katyayani
 84. Kaumara
 85. Kaurava
 86. Kauravas
 87. Kaustubha
 88. Kavalampati
 89. Kavi
 90. Kavittalam
 91. Kayadhu
 92. Kayavyuha
 93. Kekaya
 94. Kenopanishad
 95. Kesava
 96. Keshavamurti
 97. Keshitirtha
 98. Ketumalavarsha
 99. Kevalabhakti
 100. Khandavaprastha
 101. Khara
 102. Khasa
 103. Khatvanga
 104. Kicaka
 105. Kilaiccalai
 106. Kilaka
 107. Kilakincita
 108. Kindama
 109. Kinkari
 110. Kinnara
 111. Kirata
 112. Kirmira
 113. Kirtana
 114. Kishora
 115. Kishori
 116. Kleshaghni
 117. Koli
 118. Kolur
 119. Koshala
 120. Koshtikshetra
 121. Koshtiyur
 122. Kottiyur
 123. Kovalur
 124. Koyilati
 125. Kramadipika
 126. Kramadipikatantra
 127. Kratu
 128. Kripa
 129. Kripacarya
 130. Kripashakti
 131. Kripasiddha
 132. Kripasiddhi
 133. Kripi
 134. Krishna
 135. Krishnabhakti
 136. Krishnacandra
 137. Krishnakatha
 138. Krishnakunda
 139. Krishnamangala
 140. Krishnamangalakshetra
 141. Krishnamantra
 142. Krishnaprema
 143. Krishnaranya
 144. Krishnaranyakshetra
 145. Krishnatattva
 146. Kritamala
 147. Kriya
 148. Kriyashakti
 149. Krodha
 150. Krodhan
 151. Kshara
 152. Kshatriya
 153. Kshepana
 154. Kshetra
 155. Kshetrajna
 156. Kshirapuli
 157. Kshirodakshayivishnu
 158. Kshirodana
 159. Kubera
 160. Kulantai
 161. Kulashekhara
 162. Kumara
 163. Kumbha
 164. Kumbhakarnakapala
 165. Kunda
 166. Kunja
 167. Kunkuma
 168. Kunti
 169. Kuntibhoja
 170. Kuresha
 171. Kurma
 172. Kurmakshetra
 173. Kurmapurana
 174. Kuru
 175. Kurukshetra
 176. Kurukur
 177. Kurunkuti
 178. Kusha
 179. Kushmanda
 180. Kutal
 181. Kutalur
 182. Kutantai
 183. Kutastha
 184. Kuticaka
 185. Kuttanatu
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: