Vaishnavism glossary, starting with ‘k’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Vaishnavism glossary, starting with the letter “k”, contains 199 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Kabalita
 2. Kacci-Attikiri
 3. Kadambakshetra
 4. Kahsipura
 5. Kailasa
 6. Kaimutikanyaya
 7. Kaishora
 8. Kaitabha
 9. Kaivalya
 10. Kaivalyapati
 11. Kala
 12. Kalabada
 13. Kalanemi
 14. Kalayukti
 15. Kalicciramavinnakaram
 16. Kaliya
 17. Kaliyuga
 18. Kalki
 19. Kalpa
 20. Kalpana
 21. Kalpavriksha
 22. Kalvanur
 23. Kalyana
 24. Kalyanaguna
 25. Kama
 26. Kamada
 27. Kamadhenu
 28. Kamagayatri
 29. Kamakhyadevi
 30. Kamakoshthi
 31. Kamakrida
 32. Kamalnath
 33. Kamalnayan
 34. Kamini
 35. Kampanna
 36. Kamsa
 37. Kamsantak
 38. Kamyakarma
 39. Kanada
 40. Kanci
 41. Kancidama
 42. Kancipura
 43. Kancipuram
 44. Kandarpa
 45. Kanika
 46. Kanishtha
 47. Kanishthadhikari
 48. Kanjalochana
 49. Kanka
 50. Kannamankai
 51. Kannankuti
 52. Kannapuram
 53. Kantamenunkatinakar
 54. Kantiyur
 55. Kanya
 56. Kapila
 57. Kapiladeva
 58. Kapishthala
 59. Karakam
 60. Karampanur
 61. Karatala
 62. Kardama
 63. Kardamarshi
 64. Karkata
 65. Karma
 66. Karmacodana
 67. Karmakanda
 68. Karmamishrabhakti
 69. Karmaphala
 70. Karmapradhanibhutabhakti
 71. Karmasannyasa
 72. Karmayajna
 73. Karmayoga
 74. Karmendriya
 75. Karmi
 76. Karna
 77. Kartaviryarjuna
 78. Kartika
 79. Karttikeya
 80. Karunyashakti
 81. Karvanam
 82. Kashi
 83. Kashthayantra
 84. Kashyapa
 85. Katalmallai
 86. Kathaka
 87. Kathakajana
 88. Katikai
 89. Katittanam
 90. Katkarai
 91. Katyayani
 92. Kaumara
 93. Kaurava
 94. Kauravas
 95. Kaustubha
 96. Kavalampati
 97. Kavalita
 98. Kavi
 99. Kavittalam
 100. Kayadhu
 101. Kayavyuha
 102. Kekaya
 103. Kenopanishad
 104. Kesava
 105. Keshavamurti
 106. Keshitirtha
 107. Ketumalavarsha
 108. Kevalabhakti
 109. Khandavaprastha
 110. Khara
 111. Khasa
 112. Khatvanga
 113. Kicaka
 114. Kilaiccalai
 115. Kilaka
 116. Kilakincita
 117. Kindama
 118. Kinkari
 119. Kinnara
 120. Kirata
 121. Kirmira
 122. Kirtana
 123. Kishora
 124. Kishori
 125. Kleshaghni
 126. Koladvipa
 127. Koli
 128. Kolur
 129. Koshala
 130. Koshtikshetra
 131. Koshtiyur
 132. Kottiyur
 133. Kovalur
 134. Koyilati
 135. Kramadipika
 136. Kramadipikatantra
 137. Kratu
 138. Kripa
 139. Kripacarya
 140. Kripashakti
 141. Kripasiddha
 142. Kripasiddhi
 143. Kripi
 144. Krishna
 145. Krishnabhakti
 146. Krishnacandra
 147. Krishnadhara
 148. Krishnakatha
 149. Krishnakunda
 150. Krishnamangala
 151. Krishnamangalakshetra
 152. Krishnamantra
 153. Krishnaprema
 154. Krishnaranya
 155. Krishnaranyakshetra
 156. Krishnatattva
 157. Kritamala
 158. Kriya
 159. Kriyashakti
 160. Krodha
 161. Krodhan
 162. Kshara
 163. Kshatriya
 164. Kshepana
 165. Kshetra
 166. Kshetrajna
 167. Kshirapuli
 168. Kshirodakshayivishnu
 169. Kshirodana
 170. Kubera
 171. Kudrishti
 172. Kulantai
 173. Kulashekhara
 174. Kumara
 175. Kumati
 176. Kumbha
 177. Kumbhakarnakapala
 178. Kunda
 179. Kunja
 180. Kunkuma
 181. Kunti
 182. Kuntibhoja
 183. Kuresha
 184. Kurma
 185. Kurmakara
 186. Kurmakshetra
 187. Kurmapurana
 188. Kuru
 189. Kurukshetra
 190. Kurukur
 191. Kurunkuti
 192. Kusha
 193. Kushmanda
 194. Kutal
 195. Kutalur
 196. Kutantai
 197. Kutastha
 198. Kuticaka
 199. Kuttanatu
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: