Vaishnavism glossary, starting with ‘k’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Vaishnavism glossary, starting with the letter “k”, contains 157 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Kacci-Attikiri
 2. Kadambakshetra
 3. Kaivalya
 4. Kaivalyapati
 5. Kalabada
 6. Kalayukti
 7. Kalicciramavinnakaram
 8. Kaliya
 9. Kaliyuga
 10. Kalki
 11. Kalpa
 12. Kalvanur
 13. Kama
 14. Kamada
 15. Kamadhenu
 16. Kamagayatri
 17. Kamakoshthi
 18. Kamalnath
 19. Kamalnayan
 20. Kamini
 21. Kampanna
 22. Kamsa
 23. Kamsantak
 24. Kamyakarma
 25. Kanada
 26. Kanci
 27. Kancipura
 28. Kancipuram
 29. Kandarpa
 30. Kanika
 31. Kanishtha
 32. Kanishthadhikari
 33. Kanjalochana
 34. Kanka
 35. Kannamankai
 36. Kannankuti
 37. Kannapuram
 38. Kantamenunkatinakar
 39. Kantiyur
 40. Kanya
 41. Kapila
 42. Kapishthala
 43. Karakam
 44. Karampanur
 45. Karatala
 46. Karkata
 47. Karma
 48. Karmacodana
 49. Karmakanda
 50. Karmamishrabhakti
 51. Karmapradhanibhutabhakti
 52. Karmasannyasa
 53. Karmayajna
 54. Karmayoga
 55. Karmendriya
 56. Karmi
 57. Karna
 58. Kartaviryarjuna
 59. Kartika
 60. Karttikeya
 61. Karvanam
 62. Kashi
 63. Kashthayantra
 64. Kashyapa
 65. Katalmallai
 66. Katikai
 67. Katittanam
 68. Katkarai
 69. Katyayani
 70. Kaurava
 71. Kauravas
 72. Kaustubha
 73. Kavalampati
 74. Kavittalam
 75. Kekaya
 76. Kenopanishad
 77. Kesava
 78. Keshavamurti
 79. Ketumalavarsha
 80. Kevalabhakti
 81. Khandavaprastha
 82. Khara
 83. Khasa
 84. Khatvanga
 85. Kicaka
 86. Kilaiccalai
 87. Kilaka
 88. Kilakincita
 89. Kindama
 90. Kinkari
 91. Kinnara
 92. Kirata
 93. Kirmira
 94. Kirtana
 95. Kishora
 96. Kishori
 97. Kleshaghni
 98. Koli
 99. Kolur
 100. Koshala
 101. Koshtikshetra
 102. Koshtiyur
 103. Kottiyur
 104. Kovalur
 105. Koyilati
 106. Kratu
 107. Kripacarya
 108. Kripasiddha
 109. Kripasiddhi
 110. Kripi
 111. Krishna
 112. Krishnacandra
 113. Krishnakatha
 114. Krishnakunda
 115. Krishnamangala
 116. Krishnamangalakshetra
 117. Krishnamantra
 118. Krishnaprema
 119. Krishnaranya
 120. Krishnaranyakshetra
 121. Krishnatattva
 122. Kritamala
 123. Kriya
 124. Krodha
 125. Krodhan
 126. Kshara
 127. Kshatriya
 128. Kshepana
 129. Kshetra
 130. Kshetrajna
 131. Kshirapuli
 132. Kshirodakshayivishnu
 133. Kshirodana
 134. Kubera
 135. Kulantai
 136. Kulashekhara
 137. Kumbha
 138. Kumbhakarnakapala
 139. Kunja
 140. Kunkuma
 141. Kunti
 142. Kuntibhoja
 143. Kuresha
 144. Kurmakshetra
 145. Kurmapurana
 146. Kuru
 147. Kurukshetra
 148. Kurukur
 149. Kurunkuti
 150. Kusha
 151. Kushmanda
 152. Kutal
 153. Kutalur
 154. Kutantai
 155. Kutastha
 156. Kuticaka
 157. Kuttanatu
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: