Vaishnavism glossary, starting with ‘k’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Vaishnavism glossary, starting with the letter “k”, contains 184 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Kacci-Attikiri
 2. Kadambakshetra
 3. Kailasa
 4. Kaimutikanyaya
 5. Kaishora
 6. Kaitabha
 7. Kaivalya
 8. Kaivalyapati
 9. Kala
 10. Kalabada
 11. Kalanemi
 12. Kalayukti
 13. Kalicciramavinnakaram
 14. Kaliya
 15. Kaliyuga
 16. Kalki
 17. Kalpa
 18. Kalvanur
 19. Kama
 20. Kamada
 21. Kamadhenu
 22. Kamagayatri
 23. Kamakhyadevi
 24. Kamakoshthi
 25. Kamalnath
 26. Kamalnayan
 27. Kamini
 28. Kampanna
 29. Kamsa
 30. Kamsantak
 31. Kamyakarma
 32. Kanada
 33. Kanci
 34. Kancidama
 35. Kancipura
 36. Kancipuram
 37. Kandarpa
 38. Kanika
 39. Kanishtha
 40. Kanishthadhikari
 41. Kanjalochana
 42. Kanka
 43. Kannamankai
 44. Kannankuti
 45. Kannapuram
 46. Kantamenunkatinakar
 47. Kantiyur
 48. Kanya
 49. Kapila
 50. Kapiladeva
 51. Kapishthala
 52. Karakam
 53. Karampanur
 54. Karatala
 55. Kardama
 56. Kardamarshi
 57. Karkata
 58. Karma
 59. Karmacodana
 60. Karmakanda
 61. Karmamishrabhakti
 62. Karmaphala
 63. Karmapradhanibhutabhakti
 64. Karmasannyasa
 65. Karmayajna
 66. Karmayoga
 67. Karmendriya
 68. Karmi
 69. Karna
 70. Kartaviryarjuna
 71. Kartika
 72. Karttikeya
 73. Karunyashakti
 74. Karvanam
 75. Kashi
 76. Kashthayantra
 77. Kashyapa
 78. Katalmallai
 79. Katikai
 80. Katittanam
 81. Katkarai
 82. Katyayani
 83. Kaumara
 84. Kaurava
 85. Kauravas
 86. Kaustubha
 87. Kavalampati
 88. Kavi
 89. Kavittalam
 90. Kayadhu
 91. Kayavyuha
 92. Kekaya
 93. Kenopanishad
 94. Kesava
 95. Keshavamurti
 96. Keshitirtha
 97. Ketumalavarsha
 98. Kevalabhakti
 99. Khandavaprastha
 100. Khara
 101. Khasa
 102. Khatvanga
 103. Kicaka
 104. Kilaiccalai
 105. Kilaka
 106. Kilakincita
 107. Kindama
 108. Kinkari
 109. Kinnara
 110. Kirata
 111. Kirmira
 112. Kirtana
 113. Kishora
 114. Kishori
 115. Kleshaghni
 116. Koli
 117. Kolur
 118. Koshala
 119. Koshtikshetra
 120. Koshtiyur
 121. Kottiyur
 122. Kovalur
 123. Koyilati
 124. Kramadipika
 125. Kramadipikatantra
 126. Kratu
 127. Kripa
 128. Kripacarya
 129. Kripashakti
 130. Kripasiddha
 131. Kripasiddhi
 132. Kripi
 133. Krishna
 134. Krishnabhakti
 135. Krishnacandra
 136. Krishnakatha
 137. Krishnakunda
 138. Krishnamangala
 139. Krishnamangalakshetra
 140. Krishnamantra
 141. Krishnaprema
 142. Krishnaranya
 143. Krishnaranyakshetra
 144. Krishnatattva
 145. Kritamala
 146. Kriya
 147. Kriyashakti
 148. Krodha
 149. Krodhan
 150. Kshara
 151. Kshatriya
 152. Kshepana
 153. Kshetra
 154. Kshetrajna
 155. Kshirapuli
 156. Kshirodakshayivishnu
 157. Kshirodana
 158. Kubera
 159. Kulantai
 160. Kulashekhara
 161. Kumara
 162. Kumbha
 163. Kumbhakarnakapala
 164. Kunda
 165. Kunja
 166. Kunkuma
 167. Kunti
 168. Kuntibhoja
 169. Kuresha
 170. Kurma
 171. Kurmakshetra
 172. Kurmapurana
 173. Kuru
 174. Kurukshetra
 175. Kurukur
 176. Kurunkuti
 177. Kusha
 178. Kushmanda
 179. Kutal
 180. Kutalur
 181. Kutantai
 182. Kutastha
 183. Kuticaka
 184. Kuttanatu
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: