Vaishnavism glossary, starting with ‘a’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Vaishnavism glossary, starting with the letter “a”, contains 209 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Abhasa
 2. Abhidheya
 3. Abhidheyatattva
 4. Abhigamana
 5. Abhimana
 6. Abhisara
 7. Abhisheka
 8. Acala
 9. Acamana
 10. Acamaniya
 11. Acarya
 12. Acintya
 13. Acintyabhedabhedatattva
 14. Acintyashakti
 15. Acyuta
 16. Adbhutah
 17. Adharma
 18. Adhibhautika
 19. Adhibhuta
 20. Adhika
 21. Adhiratha
 22. Adhirudhabhava
 23. Adhirudhamahabhava
 24. Adhiyajna
 25. Adhokshaja
 26. Adi
 27. Adidev
 28. Adiranga
 29. Aditi
 30. Aditya
 31. Adityas
 32. Adivaraha
 33. Adivarahakshetra
 34. Advaitavadi
 35. Advayatattva
 36. Agama
 37. Agastya
 38. Aghasura
 39. Agneyastra
 40. Agni
 41. Agnihotra
 42. Ahaitukibhakti
 43. Ahamkara
 44. Ahangrahopasaka
 45. Ahnika
 46. Ahobilam
 47. Aikantika
 48. Aikantikanishtha
 49. Airavata
 50. Aishvarya
 51. Aishvaryajnana
 52. Aishvaryashakti
 53. Aja
 54. Ajamila
 55. Ajanma
 56. Ajataratisadhaka
 57. Ajaya
 58. Akincana
 59. Akruratirtha
 60. Akshara
 61. Akshaya
 62. Alalanatha
 63. Alambusha
 64. Alamkara
 65. Alayudha
 66. Ali
 67. Allikkeni
 68. Aluntur
 69. Aḻvar
 70. Alvar Tirunakari
 71. Amalaki
 72. Amanda
 73. Amani
 74. Amaradri
 75. Amarakosha
 76. Amaravati
 77. Amavasya
 78. Amlabada
 79. Amrita
 80. Amrut
 81. Amsha
 82. Amukha
 83. Anaadih
 84. Anadi
 85. Ananda
 86. Anandamaya
 87. Anandsagar
 88. Ananta
 89. Ananta-shesha
 90. Anantaguna
 91. Anantajit
 92. Anantapuram
 93. Anantarupa
 94. Ananya
 95. Ananyabhakti
 96. Ananyayoga
 97. Anarta
 98. Anartha
 99. Anarthanivritti
 100. Anatma
 101. Anatmya
 102. Anaya
 103. Anga
 104. Angada
 105. Angira
 106. Angirasa
 107. Anilavega
 108. Anilayama
 109. Anima
 110. Aniruddha
 111. Anishvaram
 112. Ankushamudra
 113. Annamaya
 114. Annankoyil
 115. Anpil
 116. Antaranga
 117. Antaryami
 118. Antya
 119. Antyaja
 120. Antyaranga
 121. Anubhava
 122. Anuraga
 123. Anuvinda
 124. Apana
 125. Apara
 126. Aparadha
 127. Aparahna
 128. Aparahnabhoga
 129. Aparajeet
 130. Aparashakti
 131. Appakkutattan
 132. Aprakrita
 133. Aprakrita-madana
 134. Aprarabdha
 135. Aptakama
 136. Arammula
 137. Arankam
 138. Arati
 139. Aratikirtana
 140. Arcana
 141. Arcavigraha
 142. Ardhasetu
 143. Arghya
 144. Arimeyavinnakaram
 145. Arishtasura
 146. Arjama
 147. Arjuna
 148. Arka
 149. Arta
 150. Artha
 151. Arthashastra
 152. Arthavada
 153. Arunodaya
 154. Arya
 155. Aryama
 156. Aryapatha
 157. Aryarshis
 158. Asacchastra
 159. Asana
 160. Asanashuddhi
 161. Ashadha
 162. Ashakti
 163. Asheshadarshana
 164. Ashrama
 165. Ashraya
 166. Ashtabhujahasta
 167. Ashtakaliyalila
 168. Ashtami
 169. Ashtangayoga
 170. Ashtasakhi
 171. Ashtasattvikabhava
 172. Ashtavakra
 173. Ashvamedha
 174. Ashvamedhayajna
 175. Ashvattha
 176. Ashvatthama
 177. Ashvina
 178. Ashvinikumaras
 179. Asita
 180. Atala
 181. Atanur
 182. Atindriya
 183. Atirathi
 184. Atma
 185. Atmajnana
 186. Atmarama
 187. Atmatattva
 188. Atmeshvara
 189. Atri
 190. Attapuyakkaram
 191. Attiyur
 192. Atuturai
 193. Avarana
 194. Avaranatmika
 195. Avatara
 196. Avatari
 197. Avedhya
 198. Aveshavatara
 199. Avidya
 200. Avyabhicara
 201. Avyakta
 202. Avyaya
 203. Avyukta
 204. Ayana
 205. Ayintai
 206. Ayodhya
 207. Ayodya
 208. Ayotti
 209. Ayppati
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: