Vaishnavism glossary, starting with ‘a’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Vaishnavism glossary, starting with the letter “a”, contains 208 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Abhasa
 2. Abhidheya
 3. Abhidheyatattva
 4. Abhigamana
 5. Abhimana
 6. Abhisara
 7. Abhisheka
 8. Acala
 9. Acamana
 10. Acamaniya
 11. Acarya
 12. Acintya
 13. Acintyabhedabhedatattva
 14. Acintyashakti
 15. Acyuta
 16. Adbhutah
 17. Adharma
 18. Adhibhautika
 19. Adhibhuta
 20. Adhika
 21. Adhiratha
 22. Adhirudhabhava
 23. Adhirudhamahabhava
 24. Adhiyajna
 25. Adhokshaja
 26. Adi
 27. Adidev
 28. Adiranga
 29. Aditi
 30. Aditya
 31. Adityas
 32. Adivaraha
 33. Adivarahakshetra
 34. Advaitavadi
 35. Advayatattva
 36. Agama
 37. Agastya
 38. Aghasura
 39. Agneyastra
 40. Agni
 41. Agnihotra
 42. Ahaitukibhakti
 43. Ahamkara
 44. Ahangrahopasaka
 45. Ahnika
 46. Ahobilam
 47. Aikantika
 48. Aikantikanishtha
 49. Airavata
 50. Aishvarya
 51. Aishvaryajnana
 52. Aishvaryashakti
 53. Aja
 54. Ajamila
 55. Ajanma
 56. Ajataratisadhaka
 57. Ajaya
 58. Akincana
 59. Akruratirtha
 60. Akshara
 61. Akshaya
 62. Alalanatha
 63. Alambusha
 64. Alamkara
 65. Alayudha
 66. Ali
 67. Allikkeni
 68. Aluntur
 69. Aḻvar
 70. Alvar Tirunakari
 71. Amalaki
 72. Amanda
 73. Amani
 74. Amaradri
 75. Amarakosha
 76. Amaravati
 77. Amavasya
 78. Amlabada
 79. Amrita
 80. Amrut
 81. Amsha
 82. Amukha
 83. Anaadih
 84. Anadi
 85. Ananda
 86. Anandamaya
 87. Anandsagar
 88. Ananta
 89. Ananta-shesha
 90. Anantaguna
 91. Anantajit
 92. Anantapuram
 93. Anantarupa
 94. Ananya
 95. Ananyabhakti
 96. Ananyayoga
 97. Anarta
 98. Anartha
 99. Anarthanivritti
 100. Anatma
 101. Anatmya
 102. Anaya
 103. Anga
 104. Angada
 105. Angira
 106. Angirasa
 107. Anilayama
 108. Anima
 109. Aniruddha
 110. Anishvaram
 111. Ankushamudra
 112. Annamaya
 113. Annankoyil
 114. Anpil
 115. Antaranga
 116. Antaryami
 117. Antya
 118. Antyaja
 119. Antyaranga
 120. Anubhava
 121. Anuraga
 122. Anuvinda
 123. Apana
 124. Apara
 125. Aparadha
 126. Aparahna
 127. Aparahnabhoga
 128. Aparajeet
 129. Aparashakti
 130. Appakkutattan
 131. Aprakrita
 132. Aprakrita-madana
 133. Aprarabdha
 134. Aptakama
 135. Arammula
 136. Arankam
 137. Arati
 138. Aratikirtana
 139. Arcana
 140. Arcavigraha
 141. Ardhasetu
 142. Arghya
 143. Arimeyavinnakaram
 144. Arishtasura
 145. Arjama
 146. Arjuna
 147. Arka
 148. Arta
 149. Artha
 150. Arthashastra
 151. Arthavada
 152. Arunodaya
 153. Arya
 154. Aryama
 155. Aryapatha
 156. Aryarshis
 157. Asacchastra
 158. Asana
 159. Asanashuddhi
 160. Ashadha
 161. Ashakti
 162. Asheshadarshana
 163. Ashrama
 164. Ashraya
 165. Ashtabhujahasta
 166. Ashtakaliyalila
 167. Ashtami
 168. Ashtangayoga
 169. Ashtasakhi
 170. Ashtasattvikabhava
 171. Ashtavakra
 172. Ashvamedha
 173. Ashvamedhayajna
 174. Ashvattha
 175. Ashvatthama
 176. Ashvina
 177. Ashvinikumaras
 178. Asita
 179. Atala
 180. Atanur
 181. Atindriya
 182. Atirathi
 183. Atma
 184. Atmajnana
 185. Atmarama
 186. Atmatattva
 187. Atmeshvara
 188. Atri
 189. Attapuyakkaram
 190. Attiyur
 191. Atuturai
 192. Avarana
 193. Avaranatmika
 194. Avatara
 195. Avatari
 196. Avedhya
 197. Aveshavatara
 198. Avidya
 199. Avyabhicara
 200. Avyakta
 201. Avyaya
 202. Avyukta
 203. Ayana
 204. Ayintai
 205. Ayodhya
 206. Ayodya
 207. Ayotti
 208. Ayppati
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: