Vaishnavism glossary, starting with ‘a’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Vaishnavism glossary, starting with the letter “a”, contains 228 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Abhasa
 2. Abhidheya
 3. Abhidheyatattva
 4. Abhigamana
 5. Abhimana
 6. Abhisara
 7. Abhisheka
 8. Acala
 9. Acamana
 10. Acamaniya
 11. Acarya
 12. Acaryabhimana
 13. Acintya
 14. Acintyabhedabhedatattva
 15. Acintyashakti
 16. Acyuta
 17. Adbhutah
 18. Adhara
 19. Adharamrita
 20. Adharma
 21. Adhibhautika
 22. Adhibhuta
 23. Adhika
 24. Adhiratha
 25. Adhirudhabhava
 26. Adhirudhamahabhava
 27. Adhiyajna
 28. Adhokshaja
 29. Adi
 30. Adidev
 31. Adiranga
 32. Aditi
 33. Aditya
 34. Adityas
 35. Adivaraha
 36. Adivarahakshetra
 37. Advaitavadi
 38. Advayatattva
 39. Agama
 40. Agastya
 41. Aghasura
 42. Agneyastra
 43. Agni
 44. Agnihotra
 45. Ahaitukibhakti
 46. Ahamkara
 47. Ahangrahopasaka
 48. Ahnika
 49. Ahobilam
 50. Aikantika
 51. Aikantikanishtha
 52. Airavata
 53. Aishvarya
 54. Aishvaryajnana
 55. Aishvaryashakti
 56. Aja
 57. Ajamila
 58. Ajanma
 59. Ajataratisadhaka
 60. Ajaya
 61. Akincana
 62. Akruratirtha
 63. Akshara
 64. Akshaya
 65. Alalanatha
 66. Alambusha
 67. Alamkara
 68. Alavantar
 69. Alayudha
 70. Ali
 71. Allikkeni
 72. Aluntur
 73. Aḻvar
 74. Alvar Tirunakari
 75. Amalaki
 76. Amanda
 77. Amani
 78. Amaradri
 79. Amarakosha
 80. Amaravati
 81. Amavasya
 82. Amlabada
 83. Amrita
 84. Amrut
 85. Amsha
 86. Amukha
 87. Amutanar
 88. Anaadih
 89. Anadi
 90. Anagha
 91. Ananda
 92. Anandamaya
 93. Anandsagar
 94. Ananta
 95. Ananta-shesha
 96. Anantaguna
 97. Anantajit
 98. Anantapuram
 99. Anantarupa
 100. Ananya
 101. Ananyabhakti
 102. Ananyayoga
 103. Anarta
 104. Anartha
 105. Anarthanivritti
 106. Anatman
 107. Anatmya
 108. Anaya
 109. Anga
 110. Angada
 111. Angira
 112. Angirasa
 113. Anilavega
 114. Anilayama
 115. Anima
 116. Aniruddha
 117. Anishvaram
 118. Ankushamudra
 119. Annamaya
 120. Annankoyil
 121. Anpil
 122. Antaranga
 123. Antardvipa
 124. Antaryamin
 125. Antya
 126. Antyaja
 127. Antyaranga
 128. Anubhava
 129. Anugata
 130. Anumana
 131. Anuraga
 132. Anuvinda
 133. Apana
 134. Apara
 135. Aparadha
 136. Aparahna
 137. Aparahnabhoga
 138. Aparajeet
 139. Aparashakti
 140. Appakkutattan
 141. Aprakrita
 142. Aprakrita-madana
 143. Aprarabdha
 144. Aptakama
 145. Arammula
 146. Arankam
 147. Arati
 148. Aratikirtana
 149. Arcana
 150. Arcavigraha
 151. Ardhasetu
 152. Arghya
 153. Arimeyavinnakaram
 154. Arishtasura
 155. Arjama
 156. Arjuna
 157. Arka
 158. Aroha
 159. Arohavada
 160. Arta
 161. Artha
 162. Arthashastra
 163. Arthavada
 164. Arunodaya
 165. Arya
 166. Aryaman
 167. Aryapatha
 168. Aryarshis
 169. Asacchastra
 170. Asana
 171. Asanashuddhi
 172. Ashadha
 173. Ashakti
 174. Asheshadarshana
 175. Ashrama
 176. Ashraya
 177. Ashru
 178. Ashtabhujahasta
 179. Ashtakaliyalila
 180. Ashtami
 181. Ashtangayoga
 182. Ashtasakhi
 183. Ashtasattvikabhava
 184. Ashtavakra
 185. Ashvamedha
 186. Ashvamedhayajna
 187. Ashvattha
 188. Ashvatthama
 189. Ashvina
 190. Ashvinikumaras
 191. Asita
 192. Atala
 193. Atanur
 194. Atiduhkha
 195. Atindriya
 196. Atirathi
 197. Atmajnana
 198. Atman
 199. Atmarama
 200. Atmatattva
 201. Atmeshvara
 202. Atri
 203. Attapuyakkaram
 204. Attiyur
 205. Atuturai
 206. Aushadha
 207. Aushadhisha
 208. Avarana
 209. Avaranatmika
 210. Avaroha
 211. Avarohavada
 212. Avatara
 213. Avatari
 214. Avedhya
 215. Avesha
 216. Aveshavatara
 217. Avidya
 218. Avyabhicara
 219. Avyakta
 220. Avyaya
 221. Avyukta
 222. Ayana
 223. Ayintai
 224. Ayodhya
 225. Ayodya
 226. Ayotti
 227. Ayppati
 228. Ayudha
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: