Vaishnavism glossary, starting with ‘a’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Vaishnavism glossary, starting with the letter “a”, contains 178 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Abhigamana
 2. Abhisara
 3. Abhisheka
 4. Acala
 5. Acamana
 6. Acamaniya
 7. Acarya
 8. Acintya
 9. Acintyabhedabhedatattva
 10. Acintyashakti
 11. Acyuta
 12. Adbhutah
 13. Adharma
 14. Adhibhautika
 15. Adhibhuta
 16. Adhika
 17. Adhiratha
 18. Adhirudhabhava
 19. Adhirudhamahabhava
 20. Adhiyajna
 21. Adhokshaja
 22. Adi
 23. Adidev
 24. Adiranga
 25. Aditi
 26. Aditya
 27. Adityas
 28. Adivaraha
 29. Adivarahakshetra
 30. Advaitavadi
 31. Agama
 32. Agneyastra
 33. Agni
 34. Ahaitukibhakti
 35. Ahangrahopasaka
 36. Ahnika
 37. Ahobilam
 38. Aikantika
 39. Aikantikanishtha
 40. Airavata
 41. Aishvarya
 42. Aishvaryajnana
 43. Aja
 44. Ajanma
 45. Ajataratisadhaka
 46. Ajaya
 47. Akincana
 48. Akruratirtha
 49. Akshara
 50. Akshaya
 51. Alalanatha
 52. Alambusha
 53. Alamkara
 54. Alayudha
 55. Ali
 56. Allikkeni
 57. Aluntur
 58. Aḻvar
 59. Alvar Tirunakari
 60. Amalaki
 61. Amanda
 62. Amani
 63. Amaradri
 64. Amarakosha
 65. Amaravati
 66. Amavasya
 67. Amlabada
 68. Amrut
 69. Amsha
 70. Amukha
 71. Anaadih
 72. Ananda
 73. Anandamaya
 74. Anandsagar
 75. Ananta
 76. Anantaguna
 77. Anantajit
 78. Anantapuram
 79. Anantarupa
 80. Ananya
 81. Ananyabhakti
 82. Ananyayoga
 83. Anarta
 84. Anartha
 85. Anarthanivritti
 86. Anatma
 87. Anatmya
 88. Anaya
 89. Anga
 90. Angirasa
 91. Anilayama
 92. Anima
 93. Aniruddha
 94. Anishvaram
 95. Ankushamudra
 96. Annamaya
 97. Annankoyil
 98. Anpil
 99. Antaryami
 100. Antya
 101. Antyaja
 102. Antyaranga
 103. Anubhava
 104. Anuraga
 105. Anuvinda
 106. Apana
 107. Apara
 108. Aparadha
 109. Aparahna
 110. Aparahnabhoga
 111. Aparajeet
 112. Appakkutattan
 113. Aprakrita
 114. Aprakrita-madana
 115. Aprarabdha
 116. Aptakama
 117. Arammula
 118. Arankam
 119. Arati
 120. Aratikirtana
 121. Arcana
 122. Arcavigraha
 123. Ardhasetu
 124. Arghya
 125. Arimeyavinnakaram
 126. Arishtasura
 127. Arjama
 128. Arjuna
 129. Arka
 130. Arta
 131. Artha
 132. Arthashastra
 133. Arunodaya
 134. Aryama
 135. Aryapatha
 136. Aryarshis
 137. Asana
 138. Asanashuddhi
 139. Ashadha
 140. Ashakti
 141. Asheshadarshana
 142. Ashrama
 143. Ashraya
 144. Ashtabhujahasta
 145. Ashtakaliyalila
 146. Ashtami
 147. Ashtangayoga
 148. Ashtasakhi
 149. Ashtasattvikabhava
 150. Ashtavakra
 151. Ashvamedha
 152. Ashvamedhayajna
 153. Ashvattha
 154. Ashvina
 155. Ashvinikumaras
 156. Asita
 157. Atanur
 158. Atindriya
 159. Atirathi
 160. Atma
 161. Atmatattva
 162. Attapuyakkaram
 163. Attiyur
 164. Atuturai
 165. Avaranatmika
 166. Avatara
 167. Avedhya
 168. Avidya
 169. Avyabhicara
 170. Avyakta
 171. Avyaya
 172. Avyukta
 173. Ayana
 174. Ayintai
 175. Ayodhya
 176. Ayodya
 177. Ayotti
 178. Ayppati
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: