Vastushastra glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Vastushastra glossary, starting with the letter “s”, contains 209 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sabha
 2. Sabhakara
 3. Sadana
 4. Sadanishedha
 5. Sadhaka
 6. Sadma
 7. Sadman
 8. Sagarbha
 9. Sakritprerya
 10. Salilantara
 11. Salmonukhya
 12. Salmonya
 13. Salmonyapitha
 14. Salokya
 15. Samaranganasutradhara
 16. Samaya
 17. Samipya
 18. Sammukhya
 19. Samodara
 20. Sampat
 21. Samriddhi
 22. Samriddhida
 23. Samshraya
 24. Samudra
 25. Samudraka
 26. Samyuktastambha
 27. Sancita
 28. Sandhara
 29. Sandhikarman
 30. Sankirna
 31. Saptamatrika
 32. Sarjarasa
 33. Sarupya
 34. Sarvabhadra
 35. Sarvakamika
 36. Sarvamandita
 37. Sarvanganghri
 38. Sarvangastambha
 39. Sarvangasundara
 40. Sarvatobhadra
 41. Sarvatodaka
 42. Sarvatomukha
 43. Saubhadra
 44. Saubhagya
 45. Saudha
 46. Saudhaja
 47. Saumukhya
 48. Saumyacchanda
 49. Saumyakanta
 50. Savakasha
 51. Sayujya
 52. Sendamangalam
 53. Shadvarga
 54. Shakha
 55. Shakti
 56. Shala
 57. Shalakara
 58. Shalaksha
 59. Shalatorana
 60. Shanda
 61. Shani
 62. Shankha
 63. Shankhamandala
 64. Shankhavardhana
 65. Shankhayanagrihyasutra
 66. Shanku
 67. Shantika
 68. Sharana
 69. Sharkaracurna
 70. Sharkarakalka
 71. Shashi
 72. Shasta
 73. Shastra
 74. Shastrashala
 75. Shatabhishaj
 76. Shaundika
 77. Shaurasena
 78. Shayanamandapa
 79. Shayanasthana
 80. Sheshashayi
 81. Shikhara
 82. Shikhishekhara
 83. Shiktha
 84. Shila
 85. Shilarupa
 86. Shilpashastra
 87. Shilpin
 88. Shiras
 89. Shirsha
 90. Shitala
 91. Shivabhadra
 92. Shivacchanda
 93. Shivakanta
 94. Shivalaya
 95. Shivarcana
 96. Shivika
 97. Shiviragriha
 98. Shmasha
 99. Shobha
 100. Shodashashra
 101. Shravana
 102. Shravishta
 103. Shrenibandha
 104. Shribandha
 105. Shribhadra
 106. Shribhoga
 107. Shricchanda
 108. Shridhara
 109. Shrijaya
 110. Shrikanta
 111. Shrikantha
 112. Shrikara
 113. Shrikarapitha
 114. Shrikesha
 115. Shrikhanda
 116. Shrikuta
 117. Shrimandana
 118. Shrimukha
 119. Shrinivasa
 120. Shripratishthita
 121. Shritaru
 122. Shritunga
 123. Shrivajra
 124. Shrivarta
 125. Shrivatsa
 126. Shrivishala
 127. Shrivriksha
 128. Shubhada
 129. Shubhavaha
 130. Shuddhadvara
 131. Shuddhajnana
 132. Shukavaneshvara
 133. Shukhanasa
 134. Shukhanasi
 135. Shukra
 136. Shula
 137. Shunaka
 138. Shundamakara
 139. Shundupada
 140. Shvabhra
 141. Siddhakama
 142. Siddhartha
 143. Siddhya
 144. Simha
 145. Simhakanta
 146. Simhakesari
 147. Simhakhya
 148. Simhapada
 149. Simhapanjara
 150. Simhasya
 151. Simhavaktra
 152. Skandakanta
 153. Skandha
 154. Skandhapattika
 155. Snanamandapa
 156. Snanambhahsthana
 157. Snanaprapa
 158. Snanashvabhra
 159. Snanavedi
 160. Snapanamandapa
 161. Snigdha
 162. Soma
 163. Somasutra
 164. Sopana
 165. Stambha
 166. Stha
 167. Sthala
 168. Sthali
 169. Sthana
 170. Sthanu
 171. Sthapaka
 172. Sthapanarthamandapa
 173. Sthapati
 174. Sthuna
 175. Stupa
 176. Stupaprasada
 177. Stupi
 178. Stupidanda
 179. Stupika
 180. Stupikila
 181. Subhadra
 182. Subhadraka
 183. Subrahmanya
 184. Sudarshana
 185. Sudha
 186. Sudhalepya
 187. Sukhada
 188. Sukhavaha
 189. Sumangala
 190. Sumukha
 191. Sunabha
 192. Sundarar
 193. Suparṇa
 194. Suprabha
 195. Supratikanta
 196. Surananda
 197. Surasundara
 198. Surya
 199. Suryakanta
 200. Sutradhara
 201. Sutragrahin
 202. Sutrashatka
 203. Suvriddhida
 204. Svastibandha
 205. Svastibandhana
 206. Svastika
 207. Svati
 208. Svatilaka
 209. Svayamvahaka
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: