Vastushastra glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Vastushastra glossary, starting with the letter “s”, contains 159 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sadana
 2. Sadanishedha
 3. Sadhaka
 4. Sadma
 5. Sakritprerya
 6. Salilantara
 7. Salokya
 8. Samaranganasutradhara
 9. Samaya
 10. Samipya
 11. Sammukhya
 12. Samodara
 13. Sampat
 14. Samriddhi
 15. Samriddhida
 16. Samshraya
 17. Samudra
 18. Samudraka
 19. Samyuktastambha
 20. Sancita
 21. Sandhara
 22. Sandhikarman
 23. Sankirna
 24. Saptamatrika
 25. Sarupya
 26. Sarvabhadra
 27. Sarvangasundara
 28. Sarvatobhadra
 29. Sarvatodaka
 30. Saubhadra
 31. Saubhagya
 32. Saudha
 33. Saumukhya
 34. Saumyacchanda
 35. Saumyakanta
 36. Sayujya
 37. Sendamangalam
 38. Shadvarga
 39. Shakti
 40. Shala
 41. Shalaksha
 42. Shalatorana
 43. Shanda
 44. Shani
 45. Shankha
 46. Shankhamandala
 47. Shankhavardhana
 48. Shankhayanagrihyasutra
 49. Shanku
 50. Sharana
 51. Shashi
 52. Shasta
 53. Shastra
 54. Shatabhishaj
 55. Shaundika
 56. Shaurasena
 57. Shayanamandapa
 58. Sheshashayi
 59. Shikhara
 60. Shikhishekhara
 61. Shilpashastra
 62. Shilpin
 63. Shivabhadra
 64. Shivacchanda
 65. Shivakanta
 66. Shivarcana
 67. Shivika
 68. Shiviragriha
 69. Shodashashra
 70. Shravana
 71. Shravishta
 72. Shrenibandha
 73. Shribandha
 74. Shribhoga
 75. Shricchanda
 76. Shridhara
 77. Shrijaya
 78. Shrikanta
 79. Shrikantha
 80. Shrikara
 81. Shrikesha
 82. Shrikhanda
 83. Shrikuta
 84. Shrimandana
 85. Shrimukha
 86. Shrinivasa
 87. Shripratishthita
 88. Shritaru
 89. Shritunga
 90. Shrivajra
 91. Shrivarta
 92. Shrivatsa
 93. Shrivishala
 94. Shrivriksha
 95. Shubhada
 96. Shubhavaha
 97. Shuddhajnana
 98. Shukavaneshvara
 99. Shukhanasa
 100. Shukhanasi
 101. Shukra
 102. Shunaka
 103. Shundamakara
 104. Shundupada
 105. Siddhakama
 106. Siddhartha
 107. Siddhya
 108. Simha
 109. Simhakanta
 110. Simhakesari
 111. Simhakhya
 112. Simhapada
 113. Simhapanjara
 114. Simhasya
 115. Simhavaktra
 116. Skandakanta
 117. Snapanamandapa
 118. Snigdha
 119. Soma
 120. Somasutra
 121. Sopana
 122. Stambha
 123. Stha
 124. Sthali
 125. Sthana
 126. Sthanu
 127. Sthapaka
 128. Sthapati
 129. Sthuna
 130. Stupa
 131. Stupaprasada
 132. Stupi
 133. Subhadra
 134. Subhadraka
 135. Subrahmanya
 136. Sudarshana
 137. Sudhalepya
 138. Sukhada
 139. Sukhavaha
 140. Sumangala
 141. Sumukha
 142. Sunabha
 143. Sundarar
 144. Suparṇa
 145. Suprabha
 146. Supratikanta
 147. Surananda
 148. Surasundara
 149. Surya
 150. Suryakanta
 151. Sutradhara
 152. Sutragrahin
 153. Sutrashatka
 154. Suvriddhida
 155. Svastibandha
 156. Svastika
 157. Svati
 158. Svatilaka
 159. Svayamvahaka
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: