Natyashastra glossary, starting with ‘k’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Natyashastra glossary, starting with the letter “k”, contains 247 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Kacchapi
 2. Kadali
 3. Kaidari
 4. Kaishika
 5. Kaishiki
 6. Kaitavapahnuti
 7. Kakajangha
 8. Kakapada
 9. Kaki
 10. Kakoli
 11. Kakshya
 12. Kaku
 13. Kala
 14. Kalabha
 15. Kaladanda
 16. Kalahantarita
 17. Kalainul
 18. Kalalnilai
 19. Kalalnilai-kuttu
 20. Kalapa
 21. Kalapanjara
 22. Kalapi
 23. Kalatraya
 24. Kalavu
 25. Kali
 26. Kalinga
 27. Kaliya
 28. Kalki
 29. Kalopanata
 30. Kalpalata
 31. Kalpita
 32. Kaltolil
 33. Kama
 34. Kamadatta
 35. Kamalalocana
 36. Kamalamukhi
 37. Kamamatta
 38. Kamapalamantra
 39. Kamini
 40. Kampana
 41. Kampita
 42. Kamya
 43. Kanaka
 44. Kanakalata
 45. Kanakalatakshipta
 46. Kaṇapa
 47. Kanaya
 48. Kancakaruvi
 49. Kanci
 50. Kanciyamaka
 51. Kancukiya
 52. Kangula
 53. Kanishthikagraha
 54. Kannan
 55. Kannul
 56. Kanta
 57. Kantha
 58. Kanthastha
 59. Kanthya
 60. Kanti
 61. Kanva
 62. Kapata
 63. Kapatashraya
 64. Kapila
 65. Kapinjala
 66. Kapinjali
 67. Kapittha
 68. Kapola
 69. Kapota
 70. Karana
 71. Karanamala
 72. Karananul
 73. Karandava
 74. Karayitri
 75. Karihasta
 76. Karika
 77. Karikala
 78. Karkata
 79. Karmaravi
 80. Karnamudra
 81. Karnapura
 82. Karnavalaya
 83. Karnika
 84. Karnotkilaka
 85. Karpu
 86. Karrolil
 87. Karshya
 88. Karta
 89. Kartara
 90. Kartaraksha
 91. Kartari
 92. Kartari-svastika
 93. Kartarimukha
 94. Karttivirya
 95. Karu
 96. Karuka
 97. Karuna
 98. Karunarasa
 99. Karuncapadi
 100. Karupravadana
 101. Karya
 102. Kashaya
 103. Kashi
 104. Kashmira
 105. Kashta
 106. Kashyapa
 107. Kataka
 108. Kataka-vardhana
 109. Katakamukha
 110. Katakavardhamanaka
 111. Katalatukkatai
 112. Katayam
 113. Kati
 114. Katibhranta
 115. Katicchinna
 116. Katirecaka
 117. Katisama
 118. Kautsa
 119. Kavarga
 120. Kaveri
 121. Kavi
 122. Kavisamaya
 123. Kavya
 124. Kavyalinga
 125. Kavyanga
 126. Kavyasamhara
 127. Kavyavilasa
 128. Kavyayoni
 129. Kayiratal
 130. Kedari
 131. Keni
 132. Kerala
 133. Keshabandha
 134. Keshamukuta
 135. Ketaki
 136. Keti
 137. Ketu
 138. Ketumala
 139. Ketumati
 140. Keyura
 141. Khadira
 142. Khalva
 143. Khanda
 144. Khanda-catura
 145. Khandana
 146. Khandita
 147. Khanjaka
 148. Khanjanatkuta
 149. Khara
 150. Kharjura
 151. Khatakamukha
 152. Khatakavardhamanaka
 153. Khatva
 154. Kheda
 155. Khetaka
 156. Kila
 157. Kilaka
 158. Kilakincita
 159. Kincitsadrishi
 160. Kinkini
 161. Kirata
 162. Kiriti
 163. Kohala
 164. Kokila
 165. Kolam
 166. Komalata
 167. Kompu
 168. Kona
 169. Konkanar
 170. Korravai
 171. Korvai
 172. Koshala
 173. Kotiyar
 174. Kotticetam
 175. Kotukotti
 176. Koyashtika
 177. Krama
 178. Kranta
 179. Krantaka
 180. Kratu
 181. Kraunca
 182. Kridita
 183. Krihasta
 184. Krisara
 185. Krisha
 186. Krishna
 187. Krishnaveri
 188. Krishyakshara
 189. Krita
 190. Kritanta
 191. Kritapratikrita
 192. Kritavrana
 193. Kriti
 194. Kritoddhata
 195. Kriyanga
 196. Krodha
 197. Kruddha
 198. Kshama
 199. Kshatriya
 200. Kshatriyastambha
 201. Kshepa
 202. Kshipta
 203. Kshiptaka
 204. Kshira
 205. Kshiti
 206. Kshobhaja
 207. Kshobhini
 208. Kubera
 209. Kuberamantra
 210. Kuhara
 211. Kulal
 212. Kulastri
 213. Kumara
 214. Kumaradhikrita
 215. Kumari
 216. Kumudanibha
 217. Kumudini
 218. Kumudvati
 219. Kuncita
 220. Kuncitamurdhaja
 221. Kundala
 222. Kunrrakkuravai
 223. Kunta
 224. Kuratta
 225. Kuravai
 226. Kuravai-kuttu
 227. Kurma
 228. Kurpara
 229. Kurula
 230. Kuruvaka
 231. Kusha
 232. Kushala
 233. Kushilava
 234. Kusumasamudita
 235. Kusumavati
 236. Kusumitalatavellita
 237. Kutai
 238. Kutam
 239. Kutamula
 240. Kutapa
 241. Kuttamita
 242. Kuttana
 243. Kuttanul
 244. Kuttar
 245. Kuttiyar
 246. Kuttu
 247. Kuvalayamala
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: