Shilpashastra glossary, starting with ‘k’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Shilpashastra glossary, starting with the letter “k”, contains 167 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Kabandha
 2. Kadambari
 3. Kai-amaiti
 4. Kaikal
 5. Kaka
 6. Kalabhairava
 7. Kalaghna
 8. Kalaghnamurti
 9. Kalagni
 10. Kalahari
 11. Kalaharimurti
 12. Kalappai
 13. Kalari
 14. Kalarimurti
 15. Kalasamhara
 16. Kalasha
 17. Kalashabandha
 18. Kalki
 19. Kalkyavatara
 20. Kalyāṇa-Sundareśvara
 21. Kalyanasundara
 22. Kama
 23. Kamadhenu
 24. Kamakshi
 25. Kamalasana
 26. Kamanashana
 27. Kamanashanamurti
 28. Kamandalu
 29. Kamanigraha
 30. Kamanigrahamurti
 31. Kamantakamurti
 32. Kamapala
 33. Kamari
 34. Kamarimurti
 35. Kampa
 36. Kampabandha
 37. Kamsa
 38. Kamsya
 39. Kanambikai
 40. Kankal
 41. Kankaladhara
 42. Kankaladharamurti
 43. Kankalamurti
 44. Kankana
 45. Kannadi
 46. Kannimula
 47. Kantha
 48. Kapala
 49. Kapalisha
 50. Kapardini
 51. Kapardinimurchana
 52. Kapardinimurchhana
 53. Kapota
 54. Karakatu Perumal
 55. Karandamukuta
 56. Karandi
 57. Karirabandha
 58. Karmabimba
 59. Karmasadakhya
 60. Karpaka
 61. Karpaka-kodi
 62. Kartari
 63. Kartari Hasta
 64. Kartarimukha
 65. Kartarimukhahasta
 66. Kartikai
 67. Kartikeya
 68. Kartrisadakhya
 69. Karttikeya
 70. Karumbuvil
 71. Karuppana
 72. Karuvi
 73. Kashi-annapurani
 74. Kataka
 75. Katakahasta
 76. Kathi
 77. Kati
 78. Katibandha
 79. Katihasta
 80. Katisama
 81. Katisutra
 82. Katkam
 83. Katusharkara
 84. Katvanga
 85. Katyavalambitahasta
 86. Kaumari
 87. Kaumodaki
 88. Kaustubha
 89. Kautukabera
 90. Kayotsarga
 91. Kayotsargasthanaka
 92. Kedaya
 93. Kendi
 94. Kesava
 95. Keshabandha
 96. Ketu
 97. Kevalamurti
 98. Keyura
 99. Khadga
 100. Khandottara
 101. Khatvanga
 102. Khecara
 103. Khechara
 104. Khetaka
 105. Kilii
 106. Kiranaksha
 107. Kirata
 108. Kiratamurti
 109. Kiritamukuta
 110. Kirtimukha
 111. Kishku
 112. Kodi
 113. Kokkiragu
 114. Koneshvara
 115. Kottappuli
 116. Koyya
 117. Kraunchabhetta
 118. Krishna
 119. Krishnatana
 120. Krishnavatara
 121. Krittivasas
 122. Kriyashakti
 123. Krodadamshtra
 124. Krodha
 125. Krodhana
 126. Krodhashruti
 127. Kshanikalinga
 128. Kshetrapaleshvara
 129. Kshiti
 130. Kshitishruti
 131. Kshobhini
 132. Kshobhinishruti
 133. Kubera
 134. Kuchabandha
 135. Kuchhabandha
 136. Kudai
 137. Kudirai
 138. Kudya
 139. Kukkuta
 140. Kukkutandakara
 141. Kukkutasana
 142. Kukkutasura
 143. Kukshibandha
 144. Kukunda
 145. Kukundeshvara
 146. Kulal
 147. Kulapalaka
 148. Kumara
 149. Kumbha
 150. Kumbhabandha
 151. Kumuda
 152. Kumudabandha
 153. Kumudvati
 154. Kumudvatishruti
 155. Kundala
 156. Kundali
 157. Kundalini
 158. Kundodara
 159. Kunta
 160. Kuntala
 161. Kurma
 162. Kurmanatha
 163. Kurmasana
 164. Kurmavatara
 165. Kushankura
 166. Kutila
 167. Kuttima
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: