Shilpashastra glossary, starting with ‘k’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Shilpashastra glossary, starting with the letter “k”, contains 196 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Kabandha
 2. Kadambari
 3. Kai-amaiti
 4. Kaikal
 5. Kaka
 6. Kakshamala
 7. Kalabhairava
 8. Kalaghna
 9. Kalaghnamurti
 10. Kalagni
 11. Kalahari
 12. Kalaharimurti
 13. Kalapa
 14. Kalapi
 15. Kalappai
 16. Kalari
 17. Kalarimurti
 18. Kalasamhara
 19. Kalasha
 20. Kalashabandha
 21. Kalki
 22. Kalkyavatara
 23. Kalyāṇa-Sundareśvara
 24. Kalyanasundara
 25. Kama
 26. Kamadhenu
 27. Kamakshi
 28. Kamalasana
 29. Kamanashana
 30. Kamanashanamurti
 31. Kamandalu
 32. Kamanigraha
 33. Kamanigrahamurti
 34. Kamantakamurti
 35. Kamapala
 36. Kamari
 37. Kamarimurti
 38. Kampa
 39. Kampabandha
 40. Kamsa
 41. Kamsya
 42. Kanambikai
 43. Kanci
 44. Kankal
 45. Kankaladhara
 46. Kankaladharamurti
 47. Kankalamurti
 48. Kankana
 49. Kannadi
 50. Kannimula
 51. Kantha
 52. Kanthabhushana
 53. Kanthi
 54. Kanthika
 55. Kapala
 56. Kapalisha
 57. Kapardini
 58. Kapardinimurchana
 59. Kapota
 60. Karakatu Perumal
 61. Karandamukuta
 62. Karandi
 63. Karirabandha
 64. Karmabimba
 65. Karmasadakhya
 66. Karnabhushana
 67. Karnakundala
 68. Karnamudra
 69. Karnapura
 70. Karnavalaya
 71. Karnavedha
 72. Karnika
 73. Karnotkilaka
 74. Karpaka
 75. Karpaka-kodi
 76. Kartari
 77. Kartari Hasta
 78. Kartarimukha
 79. Kartarimukhahasta
 80. Kartikai
 81. Kartikeya
 82. Kartrisadakhya
 83. Karttikeya
 84. Karumbuvil
 85. Karuppana
 86. Karuvi
 87. Kashi-annapurani
 88. Kataka
 89. Katakahasta
 90. Kathi
 91. Kati
 92. Katibandha
 93. Katibhushana
 94. Katiga
 95. Katihasta
 96. Katisama
 97. Katisamsthita
 98. Katistha
 99. Katisutra
 100. Katkam
 101. Katusharkara
 102. Katvanga
 103. Katyalambana
 104. Katyavalambita
 105. Katyavalambitahasta
 106. Kaumari
 107. Kaumodaki
 108. Kaustubha
 109. Kaustubhamani
 110. Kautuka
 111. Kautukabera
 112. Kautukagriha
 113. Kayotsarga
 114. Kayotsargasthanaka
 115. Kedaya
 116. Kendi
 117. Kesava
 118. Keshabandha
 119. Ketu
 120. Kevalamurti
 121. Keyura
 122. Khadga
 123. Khandita
 124. Khandottara
 125. Kharjuraka
 126. Khatvanga
 127. Khecara
 128. Khetaka
 129. Kila
 130. Kili
 131. Kinkinika
 132. Kiranaksha
 133. Kirata
 134. Kiratamurti
 135. Kirita
 136. Kiritamukuta
 137. Kirtimukha
 138. Kishku
 139. Kodi
 140. Kokkiragu
 141. Koneshvara
 142. Korravai
 143. Kottappuli
 144. Koyya
 145. Kraunchabhetta
 146. Krishna
 147. Krishnatana
 148. Krishnavatara
 149. Krittivasas
 150. Kriyashakti
 151. Krodadamshtra
 152. Krodha
 153. Krodhana
 154. Krodhashruti
 155. Kshanikalinga
 156. Kshetrapaleshvara
 157. Kshiti
 158. Kshitishruti
 159. Kshobhini
 160. Kshobhinishruti
 161. Kubera
 162. Kucabandha
 163. Kuchabandha
 164. Kudai
 165. Kudirai
 166. Kudya
 167. Kukkuta
 168. Kukkutandakara
 169. Kukkutasana
 170. Kukkutasura
 171. Kukshibandha
 172. Kukunda
 173. Kukundeshvara
 174. Kulal
 175. Kulapalaka
 176. Kumara
 177. Kumbha
 178. Kumbhabandha
 179. Kumuda
 180. Kumudabandha
 181. Kumudvati
 182. Kumudvatishruti
 183. Kundala
 184. Kundali
 185. Kundalini
 186. Kundodara
 187. Kunta
 188. Kuntala
 189. Kurma
 190. Kurmanatha
 191. Kurmasana
 192. Kurmavatara
 193. Kurpara
 194. Kushankura
 195. Kutila
 196. Kuttima
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: