Shilpashastra glossary, starting with ‘k’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Shilpashastra glossary, starting with the letter “k”, contains 165 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Kabandha
 2. Kadambari
 3. Kai-amaiti
 4. Kaikal
 5. Kaka
 6. Kalabhairava
 7. Kalaghna
 8. Kalaghnamurti
 9. Kalagni
 10. Kalahari
 11. Kalaharimurti
 12. Kalappai
 13. Kalari
 14. Kalarimurti
 15. Kalasamhara
 16. Kalasha
 17. Kalashabandha
 18. Kalki
 19. Kalkyavatara
 20. Kalyāṇa-Sundareśvara
 21. Kalyanasundara
 22. Kama
 23. Kamadhenu
 24. Kamakshi
 25. Kamalasana
 26. Kamanashana
 27. Kamanashanamurti
 28. Kamandalu
 29. Kamanigraha
 30. Kamanigrahamurti
 31. Kamantakamurti
 32. Kamapala
 33. Kamari
 34. Kamarimurti
 35. Kampa
 36. Kampabandha
 37. Kamsa
 38. Kamsya
 39. Kanambikai
 40. Kankal
 41. Kankaladhara
 42. Kankaladharamurti
 43. Kankalamurti
 44. Kankana
 45. Kannadi
 46. Kannimula
 47. Kantha
 48. Kapala
 49. Kapalisha
 50. Kapardini
 51. Kapardinimurchana
 52. Kapota
 53. Karakatu Perumal
 54. Karandamukuta
 55. Karandi
 56. Karirabandha
 57. Karmabimba
 58. Karmasadakhya
 59. Karpaka
 60. Karpaka-kodi
 61. Kartari
 62. Kartari Hasta
 63. Kartarimukha
 64. Kartarimukhahasta
 65. Kartikai
 66. Kartikeya
 67. Kartrisadakhya
 68. Karttikeya
 69. Karumbuvil
 70. Karuppana
 71. Karuvi
 72. Kashi-annapurani
 73. Kataka
 74. Katakahasta
 75. Kathi
 76. Kati
 77. Katibandha
 78. Katihasta
 79. Katisama
 80. Katisutra
 81. Katkam
 82. Katusharkara
 83. Katvanga
 84. Katyavalambitahasta
 85. Kaumari
 86. Kaumodaki
 87. Kaustubha
 88. Kautukabera
 89. Kautukagriha
 90. Kayotsarga
 91. Kayotsargasthanaka
 92. Kedaya
 93. Kendi
 94. Kesava
 95. Keshabandha
 96. Ketu
 97. Kevalamurti
 98. Keyura
 99. Khadga
 100. Khandottara
 101. Khatvanga
 102. Khecara
 103. Khetaka
 104. Kili
 105. Kiranaksha
 106. Kirata
 107. Kiratamurti
 108. Kiritamukuta
 109. Kirtimukha
 110. Kishku
 111. Kodi
 112. Kokkiragu
 113. Koneshvara
 114. Kottappuli
 115. Koyya
 116. Kraunchabhetta
 117. Krishna
 118. Krishnatana
 119. Krishnavatara
 120. Krittivasas
 121. Kriyashakti
 122. Krodadamshtra
 123. Krodha
 124. Krodhana
 125. Krodhashruti
 126. Kshanikalinga
 127. Kshetrapaleshvara
 128. Kshiti
 129. Kshitishruti
 130. Kshobhini
 131. Kshobhinishruti
 132. Kubera
 133. Kuchabandha
 134. Kudai
 135. Kudirai
 136. Kudya
 137. Kukkuta
 138. Kukkutandakara
 139. Kukkutasana
 140. Kukkutasura
 141. Kukshibandha
 142. Kukunda
 143. Kukundeshvara
 144. Kulal
 145. Kulapalaka
 146. Kumara
 147. Kumbha
 148. Kumbhabandha
 149. Kumuda
 150. Kumudabandha
 151. Kumudvati
 152. Kumudvatishruti
 153. Kundala
 154. Kundali
 155. Kundalini
 156. Kundodara
 157. Kunta
 158. Kuntala
 159. Kurma
 160. Kurmanatha
 161. Kurmasana
 162. Kurmavatara
 163. Kushankura
 164. Kutila
 165. Kuttima
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: