Shilpashastra glossary, starting with ‘v’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Shilpashastra glossary, starting with the letter “v”, contains 151 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Vahni
 2. Vaidurya
 3. Vaijayanti
 4. Vainavi
 5. Vainayaki
 6. Vainika
 7. Vaishakhasthanaka
 8. Vaishnavasthanaka
 9. Vaishnavi
 10. Vaivahya
 11. Vaivahyamurti
 12. Vajana
 13. Vajra
 14. Vajrabandha
 15. Vajrahasta
 16. Vajrapitha
 17. Vajrasana
 18. Vajrika
 19. Vajrikashruti
 20. Vakshobhushana
 21. Valagra
 22. Valai
 23. Valaya
 24. Valli
 25. Valli-kalyana-sundara
 26. Valuka
 27. Vamadeva
 28. Vamana
 29. Vamanan
 30. Vamanavatara
 31. Vamshala
 32. Vamshalatana
 33. Vanamala
 34. Vaprabandha
 35. Varada
 36. Varadahasta
 37. Varadamudra
 38. Varadaraja
 39. Varaha
 40. Varahanatha
 41. Varahavatara
 42. Varahi
 43. Varasiddhi
 44. Varddhamanalinga
 45. Variegated
 46. Varna
 47. Varnikabhanga
 48. Vartana
 49. Varttika
 50. Varuna
 51. Varunatana
 52. Vastra
 53. Vastvadhara
 54. Vasudeva
 55. Vatukanayaka
 56. Vayu
 57. Vayugati
 58. Vedalam
 59. Vedhaka
 60. Vedhakatana
 61. Vedibhadra
 62. Vel
 63. Velayudha
 64. Venkatacalapati
 65. Ventamarai
 66. Venu
 67. Venugopal
 68. Venugopala
 69. Vermilion
 70. Vibhava
 71. Vibhaya
 72. Vibhayatana
 73. Vibhuti
 74. Vicitra
 75. Vicitratana
 76. Vidheya
 77. Vidheyatana
 78. Vidruma
 79. Vidyamandapa
 80. Vidyashakti
 81. Vidyeshvara
 82. Vighnaprasada
 83. Vighnaprasadamurti
 84. Vighnasantushta
 85. Vigraha
 86. Vijaya
 87. Vijayatana
 88. Vijneya
 89. Vikarapitha
 90. Vikeshi
 91. Vil
 92. Vilampalam
 93. Village
 94. Vilomata
 95. Vimalasana
 96. Vimana
 97. Vina
 98. Vinadharamurti
 99. Vinayaka
 100. Violent
 101. Vipralambhashringara
 102. Vira
 103. Virabhadra
 104. Virabhadramurti
 105. Virakalal
 106. Viralakshmi
 107. Viramurti
 108. Virasana
 109. Virasthanaka
 110. Virupaksha
 111. Vishala
 112. Vishalaksha
 113. Vishalamurchana
 114. Vishalatana
 115. Vishapaharana
 116. Vishapaharanamurti
 117. Vishnu
 118. Vishnubhaga
 119. Vishnukanta
 120. Vishnumurti
 121. Vishnvanugrahamurti
 122. Vishvabhrita
 123. Vishvabhritamurchana
 124. Vishvakseshanar
 125. Vishvarupa
 126. Vishvarupakrishna
 127. Vismaya
 128. Vismaya Mudra
 129. Vismayahasta
 130. Vitana
 131. Vitarka Mudra
 132. Vitarkita
 133. Vitasti
 134. Vithibhramana
 135. Vittu
 136. Vivaha
 137. Vivahamurti
 138. Vrikshasana
 139. Vrishana
 140. Vrishavahana
 141. Vrishavahanamurti
 142. Vyaghrapada
 143. Vyakhyana
 144. Vyakhyanamudra
 145. Vyakta
 146. Vyaktavyakta
 147. Vyali
 148. Vyalinatha
 149. Vyanjana
 150. Vyaseshvara
 151. Vyuha
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: