Pancaratra glossary, starting with ‘p’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Pancaratra glossary, starting with the letter “p”, contains 97 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Pada
 2. Padma
 3. Padmakunda
 4. Padmamudra
 5. Padmanabha
 6. Padmasamhita
 7. Padmodbhava
 8. Padmodbhavasamhita
 9. Pakshiraja
 10. Pakshirajamudra
 11. Panaka
 12. Panasa
 13. Pancajanya
 14. Pancakalavit
 15. Pancaprashna
 16. Pancaprashnasamhita
 17. Pancaratra
 18. Pancaratragama
 19. Pancaratrika
 20. Panchajanya
 21. Panchakalavit
 22. Panchaprashna
 23. Panchaprashnasamhita
 24. Pancharatra
 25. Pancharatragama
 26. Pancharatrika
 27. Paṇya
 28. Panyastri
 29. Panyopajivi
 30. Papi
 31. Papin
 32. Para
 33. Paradarika
 34. Paradroha
 35. Paramanna
 36. Paramapurusha
 37. Paramapurushasamhita
 38. Paramasamhita
 39. Parameshvara
 40. Parameshvarasamhita
 41. Parasevaka
 42. Parashara
 43. Parasharasamhita
 44. Parashurama
 45. Paravasudeva
 46. Paravata
 47. Paravatasamhita
 48. Parijatahara
 49. Pashyanti
 50. Patala
 51. Patalanarasimha
 52. Patalanrisimha
 53. Patalashayana
 54. Patola
 55. Paulastya
 56. Paulastyasamhita
 57. Payasanna
 58. Pindara
 59. Pindaraka
 60. Pindi
 61. Pingajna
 62. Pishuna
 63. Pitambara
 64. Pitamudga
 65. Pitatila
 66. Prabhasa
 67. Prabhasanarasimha
 68. Prabhasanrisimha
 69. Pracanda
 70. Prachanda
 71. Pradyumna
 72. Pramatha
 73. Pramathanarasimha
 74. Pramathanrisimha
 75. Prasada
 76. Prasadanarasimha
 77. Prasadanrisimha
 78. Pratika
 79. Pratima
 80. Pratipanna
 81. Prithivi
 82. Prithivinarasimha
 83. Prithivinrisimha
 84. Prithuka
 85. Priti
 86. Priyangu
 87. Puga
 88. Punarbhu
 89. Pundarika
 90. Purna
 91. Purnanarasimha
 92. Purnanrisimha
 93. Purushottama
 94. Pushti
 95. Pushtinarasimha
 96. Pushtinrisimha
 97. Pushtisamhita
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: