Pancaratra glossary, starting with ‘m’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Pancaratra glossary, starting with the letter “m”, contains 48 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Madhava
 2. Madhu
 3. Madhusudana
 4. Madhuvarna
 5. Madhuvarnajna
 6. Madhyama
 7. Maha
 8. Mahalakshmi
 9. Mahanarasimha
 10. Mahanrisimha
 11. Mahapataka
 12. Mahapatakacihnita
 13. Maharashtra
 14. Mahashakya
 15. Mahatila
 16. Mahattaramudga
 17. Mahendra
 18. Mahendrasamhita
 19. Maheshvara
 20. Mala
 21. Malamudra
 22. Marica
 23. Maricasamhita
 24. Markandeya
 25. Markandeyasamhita
 26. Martanda
 27. Martandanarasimha
 28. Martandanrisimha
 29. Masha
 30. Matsari
 31. Matsarin
 32. Matsyavatara
 33. Maya
 34. Mayavaibhava
 35. Mayavaibhavasamhita
 36. Medha
 37. Mishranna
 38. Moha
 39. Moksha
 40. Mokshanarasimha
 41. Mokshanrisimha
 42. Mudga
 43. Mudganna
 44. Mudra
 45. Mula
 46. Mulasamhita
 47. Muniprokta
 48. Murti
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: