Pancaratra glossary, starting with ‘v’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Pancaratra glossary, starting with the letter “v”, contains 162 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Vadhira
 2. Vagisha
 3. Vagishasamhita
 4. Vaha
 5. Vahnibhaya
 6. Vahnidaivata
 7. Vaigunya
 8. Vaihasya
 9. Vaihasyasamhita
 10. Vaijayanti-mala
 11. Vaikhari
 12. Vainateya
 13. Vairaja
 14. Vairin
 15. Vaishnavi
 16. Vajin
 17. Vajivarana
 18. Vajracatushkona
 19. Vajrasana
 20. Vakavritti
 21. Valli
 22. Valmika
 23. Vama
 24. Vamadeva
 25. Vamadevasamhita
 26. Vamana
 27. Vamapada
 28. Vamasamhita
 29. Vanamala
 30. Vanamalamudra
 31. Vanyatila
 32. Varadamudra
 33. Varahamantra
 34. Varalakshmi
 35. Varana
 36. Varita
 37. Varnasamjna
 38. Varnasamjnanirupana
 39. Varnashramadharma
 40. Varnotpatti
 41. Varnotpattinirupana
 42. Vartaka
 43. Varunadaivata
 44. Varunamandala
 45. Vasana
 46. Vasas
 47. Vashya
 48. Vasi
 49. Vasishtha
 50. Vasishthasamhita
 51. Vastuka
 52. Vasu
 53. Vasudeva
 54. Vasudevadiyantra
 55. Vasudevayantra
 56. Vasudha
 57. Vasuki
 58. Vasumati
 59. Vayaviya
 60. Vayaviyasamhita
 61. Vayu
 62. Vayujaya
 63. Vayumandala
 64. Vayunarasimha
 65. Vayunrisimha
 66. Veda
 67. Vedanga
 68. Vedashastra
 69. Vedavyasa
 70. Venu
 71. Vibhava
 72. Vibhu
 73. Vidala
 74. Vidalajna
 75. Vidarana
 76. Vidarananarasimha
 77. Vidarananrisimha
 78. Vidhatri
 79. Vidravita
 80. Vidruma
 81. Vidyadhideva
 82. Vidyalakshmi
 83. Vidyaphala
 84. Vidyuta
 85. Vidyutsamgha
 86. Vigraha
 87. Vihagendra
 88. Vihagendrasamhita
 89. Vijaya
 90. Vijayakarana
 91. Vijayalakshmi
 92. Vijayalakshminarasimha
 93. Vijayalakshminrisimha
 94. Vijayanarasimha
 95. Vijayanrisimha
 96. Vikriti
 97. Vikshana
 98. Vinashana
 99. Vinashta
 100. Vinashtasampad
 101. Vinivarana
 102. Vipad
 103. Vipadi
 104. Vipadimantra
 105. Viparita
 106. Viralakshmi
 107. Virasana
 108. Virupa
 109. Virupaksha
 110. Virupanarasimha
 111. Virupanrisimha
 112. Virya
 113. Viryamantra
 114. Visarjana
 115. Visarjanamudra
 116. Vishakhayupa
 117. Vishala
 118. Vishaya
 119. Vishayavasin
 120. Vishayeshvara
 121. Vishesha
 122. Vishnu
 123. Vishnudaivatya
 124. Vishnugayatri
 125. Vishnunarasimha
 126. Vishnunrisimha
 127. Vishnuratha
 128. Vishnusamhita
 129. Vishnuvaha
 130. Vishva
 131. Vishvaksena
 132. Vishvaksenamudra
 133. Vishvaksenapratishtha
 134. Vishvaksenasamhita
 135. Vishvamitra
 136. Vishvamitrasamhita
 137. Vishvarupa
 138. Vishvarupanarasimha
 139. Vishvarupanrisimha
 140. Vishvasamhita
 141. Vistirna
 142. Vistirnakirti
 143. Vitanavaibhava
 144. Vrajat
 145. Vratopavasa
 146. Vriddha
 147. Vrinda
 148. Vrindaka
 149. Vrishalipati
 150. Vrittardha
 151. Vyala
 152. Vyanga
 153. Vyapakamantra
 154. Vyapanna
 155. Vyasani
 156. Vyasanin
 157. Vyasta
 158. Vyastajati
 159. Vyomamandala
 160. Vyucchinna
 161. Vyuha
 162. Vyuhamantra
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: