Sanskrit glossary, starting with ‘e’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Sanskrit glossary, starting with the letter “e”, contains 1164 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. E
 2. Ed
 3. Eda
 4. Edagaja
 5. Edaka
 6. Edakamuka
 7. Edakarajas
 8. Edakiya
 9. Edakshipushpa
 10. Edameda
 11. Edamuka
 12. Edanim
 13. Edh
 14. Edha
 15. Edhamana
 16. Edhamanadvish
 17. Edhaniya
 18. Edhas
 19. Edhatu
 20. Edhavant
 21. Edhavat
 22. Edhini
 23. Edhita
 24. Edhitri
 25. Edhodaka
 26. Edi
 27. Edidhishu
 28. Edidhishuhpati
 29. Edikakshi
 30. Edoka
 31. Edrisha
 32. Edrishaka
 33. Eduka
 34. Egh
 35. Eha
 36. Eharasa
 37. Ehas
 38. Ehi
 39. Ehibhikshuka
 40. Ehibhikshunivada
 41. Ehidvitiya
 42. Ehikata
 43. Ehimaya
 44. Ehipashyika
 45. Ehisvagatavadin
 46. Ehivat
 47. Ej
 48. Ejaka
 49. Ejana
 50. Ejant
 51. Ejat
 52. Ejathu
 53. Ejatka
 54. Ejaya
 55. Ejayat
 56. Eji
 57. Ejita
 58. Ejitavya
 59. Ejitri
 60. Ejya
 61. Eka
 62. Eka-bhoga
 63. Eka-bhogya
 64. Ekabda
 65. Ekabhaga
 66. Ekabhaksha
 67. Ekabhakta
 68. Ekabhaktavrata
 69. Ekabhakti
 70. Ekabhaktika
 71. Ekabharya
 72. Ekabhava
 73. Ekabhavin
 74. Ekabhojana
 75. Ekabhojin
 76. Ekabhukta
 77. Ekabhuma
 78. Ekabhumika
 79. Ekabhuta
 80. Ekabhuya
 81. Ekabhuyas
 82. Ekabuddhi
 83. Ekacakra
 84. Ekacakravartita
 85. Ekacakshus
 86. Ekacandra
 87. Ekacara
 88. Ekacarana
 89. Ekacarin
 90. Ekacarini
 91. Ekacatvarimsha
 92. Ekacatvarimshacchikshapattrani
 93. Ekacatvarimshat
 94. Ekacchanna
 95. Ekacchatra
 96. Ekacchattra
 97. Ekacchaya
 98. Ekacchayapravishta
 99. Ekacchayashrita
 100. Ekacetas
 101. Ekachattra
 102. Ekachaya
 103. Ekacinmaya
 104. Ekacintana
 105. Ekaciraka
 106. Ekaciti
 107. Ekacitika
 108. Ekacitikatva
 109. Ekacitta
 110. Ekacittata
 111. Ekacittibhu
 112. Ekacodana
 113. Ekacurni
 114. Ekada
 115. Ekadala
 116. Ekadamshtra
 117. Ekadandin
 118. Ekadandisamnyasavidhi
 119. Ekadanta
 120. Ekadantastotra
 121. Ekadasa
 122. Ekadashabhashavyakhya
 123. Ekadashacchadi
 124. Ekadashadha
 125. Ekadashadvara
 126. Ekadashaguna
 127. Ekadashaha
 128. Ekadashahakritya
 129. Ekadashahavidhi
 130. Ekadashaka
 131. Ekadashakapala
 132. Ekadashakritvas
 133. Ekadashaksha
 134. Ekadashakshara
 135. Ekadashama
 136. Ekadashamarika
 137. Ekadashan
 138. Ekadashaprayoga
 139. Ekadasharashika
 140. Ekadasharatni
 141. Ekadasharatra
 142. Ekadasharca
 143. Ekadasharudra
 144. Ekadasharudrasamhita
 145. Ekadashaskandharthanirupanakarika
 146. Ekadashatva
 147. Ekadashavarsha
 148. Ekadashavidha
 149. Ekadashavishnuganashraddha
 150. Ekadashavyuha
 151. Ekadashi
 152. Ekadashika
 153. Ekadashikalpa
 154. Ekadashikatha
 155. Ekadashimahatmya
 156. Ekadashin
 157. Ekadashini
 158. Ekadashinirnaya
 159. Ekadashipuja
 160. Ekadashishraddha
 161. Ekadashitattva
 162. Ekadashiviveka
 163. Ekadashivrata
 164. Ekadashivratakalpa
 165. Ekadashivratanirnaya
 166. Ekadashivratodyapanapaddhati
 167. Ekadashivratodyapanasamgraha
 168. Ekadashomahatmya
 169. Ekadashottama
 170. Ekadashyudyapanapaddhati
 171. Ekadashyutpattikathanaka
 172. Ekadashyutpattivratodyapanavidhi
 173. Ekadeha
 174. Ekadehau
 175. Ekadehin
 176. Ekadesha
 177. Ekadeshakalaka
 178. Ekadeshastha
 179. Ekadeshatva
 180. Ekadeshavibhavita
 181. Ekadeshavikara
 182. Ekadeshavikrita
 183. Ekadeshavivartin
 184. Ekadeshin
 185. Ekadeva
 186. Ekadevata
 187. Ekadevatya
 188. Ekadha
 189. Ekadhabhuya
 190. Ekadhana
 191. Ekadhanavid
 192. Ekadhanin
 193. Ekadhara
 194. Ekadharaka
 195. Ekadharma
 196. Ekadharman
 197. Ekadharmin
 198. Ekadhatu
 199. Ekadhenu
 200. Ekadhika
 201. Ekadhipati
 202. Ekadhishnya
 203. Ekadhur
 204. Ekadhura
 205. Ekadhuravaha
 206. Ekadhurina
 207. Ekadhyam
 208. Ekadhyayin
 209. Ekadhye
 210. Ekadiksha
 211. Ekadinaprabandha
 212. Ekadish
 213. Ekadravya
 214. Ekadrish
 215. Ekadrishti
 216. Ekadrishya
 217. Ekadugdha
 218. Ekaduhkha
 219. Ekaduhkhasukha
 220. Ekadukaye
 221. Ekadvara
 222. Ekadyu
 223. Ekaga
 224. Ekagamya
 225. Ekagarbha
 226. Ekaghana
 227. Ekagni
 228. Ekagnika
 229. Ekagnikanda
 230. Ekagnikandamantravyakhya
 231. Ekagnimantravyakhya
 232. Ekagra
 233. Ekagracitta
 234. Ekagradhi
 235. Ekagradrishti
 236. Ekagram
 237. Ekagrama
 238. Ekagramanas
 239. Ekagramati
 240. Ekagramina
 241. Ekagramiya
 242. Ekagrantha
 243. Ekagrata
 244. Ekagratas
 245. Ekagratva
 246. Ekagrya
 247. Ekagu
 248. Ekaguru
 249. Ekaguruka
 250. Ekaha
 251. Ekahadhanin
 252. Ekahagama
 253. Ekahalya
 254. Ekaham
 255. Ekahamsa
 256. Ekahan
 257. Ekahapaddhati
 258. Ekahara
 259. Ekaharya
 260. Ekahasta
 261. Ekahatana
 262. Ekahatya
 263. Ekahayana
 264. Ekahayani
 265. Ekahela
 266. Ekahelaya
 267. Ekahika
 268. Ekahinamantranam Brahmasutrapaddhati
 269. Ekahna
 270. Ekaikam
 271. Ekaikashas
 272. Ekaikashya
 273. Ekaikashyena
 274. Ekaikatara
 275. Ekaikatra
 276. Ekaikavat
 277. Ekaikavritti
 278. Ekaishika
 279. Ekaishvarya
 280. Ekaja
 281. Ekajan
 282. Ekajanman
 283. Ekajanmika
 284. Ekajata
 285. Ekajatakalpa
 286. Ekajati
 287. Ekajatipratibaddha
 288. Ekajatitantra
 289. Ekajatiya
 290. Ekajivavada
 291. Ekajya
 292. Ekajyavargavikala
 293. Ekajyotis
 294. Ekaka
 295. Ekakaksha
 296. Ekakala
 297. Ekakalabhojana
 298. Ekakalahomalopaprayashcitta
 299. Ekakalam
 300. Ekakalika
 301. Ekakalikam
 302. Ekakalin
 303. Ekakalina
 304. Ekakalpa
 305. Ekakantaka
 306. Ekakantarajan
 307. Ekakantha
 308. Ekakapala
 309. Ekakara
 310. Ekakarmakaraka
 311. Ekakarman
 312. Ekakarya
 313. Ekakaryya
 314. Ekakashata
 315. Ekakedara
 316. Ekakhura
 317. Ekakin
 318. Ekakrama
 319. Ekakrishta
 320. Ekakriya
 321. Ekakriyavidhi
 322. Ekaksha
 323. Ekakshara
 324. Ekaksharabhidhana
 325. Ekaksharabhidhanakosha
 326. Ekaksharabhidhanamala
 327. Ekaksharaganapatikavaca
 328. Ekaksharaganapatistotra
 329. Ekaksharaganapatividhana
 330. Ekaksharakosha
 331. Ekaksharamadhavanighantu
 332. Ekaksharamala
 333. Ekaksharamalika
 334. Ekaksharamantravidhi
 335. Ekaksharamatrikakosha
 336. Ekaksharanamamala
 337. Ekaksharanamamalika
 338. Ekaksharanighanta
 339. Ekaksharanighantu
 340. Ekaksharanighantumala
 341. Ekakshararatnamala
 342. Ekakshari Bait
 343. Ekaksharibhava
 344. Ekaksharikosha
 345. Ekaksharopanishad
 346. Ekakshipingalin
 347. Ekakshira
 348. Ekakundala
 349. Ekakushtha
 350. Ekala
 351. Ekalakshyata
 352. Ekalapaka
 353. Ekalavya
 354. Ekalinga
 355. Ekalingamahatmya
 356. Ekalingastavanagadyavali
 357. Ekalocana
 358. Ekaloka
 359. Ekalu
 360. Ekamala
 361. Ekamanas
 362. Ekamante
 363. Ekamashaka
 364. Ekamati
 365. Ekamatra
 366. Ekamaya
 367. Ekambaranatha Somayajin
 368. Ekameka
 369. Ekamracandrika
 370. Ekamranatha
 371. Ekamranathastava
 372. Ekamrapurana
 373. Ekamravana
 374. Ekamravanamahatmya
 375. Ekamsa
 376. Ekamsam
 377. Ekamsena
 378. Ekamshata
 379. Ekamshayoga
 380. Ekamshikrita
 381. Ekamshuyogaprakarana
 382. Ekamsika
 383. Ekamukha
 384. Ekamula
 385. Ekamurdhan
 386. Ekamurti
 387. Ekana
 388. Ekanabhrit
 389. Ekanadrish
 390. Ekanajina
 391. Ekanakshatra
 392. Ekanakshatrajananashanti
 393. Ekanakshatrashanti
 394. Ekanamada
 395. Ekanamanamata
 396. Ekanamata
 397. Ekanamsha
 398. Ekananabhi
 399. Ekanartha
 400. Ekanata
 401. Ekanatha
 402. Ekanatha Bhatta
 403. Ekanatha Kashyapa
 404. Ekanathabhagavata
 405. Ekanathi
 406. Ekanatilaka
 407. Ekanava
 408. Ekanavata
 409. Ekanavati
 410. Ekanavatitama
 411. Ekanayaka
 412. Ekanayana
 413. Ekanda
 414. Ekanekasvarupa
 415. Ekanemi
 416. Ekanetra
 417. Ekanetraka
 418. Ekanga
 419. Ekangagraha
 420. Ekangarupaka
 421. Ekangau
 422. Ekangi
 423. Ekangika
 424. Ekanibha
 425. Ekanida
 426. Ekanipata
 427. Ekanishcaya
 428. Ekanishtha
 429. Ekanjali
 430. Ekanna
 431. Ekannabhojin
 432. Ekannadin
 433. Ekannanaktabhojana
 434. Ekannapada
 435. Ekannapancashadratra
 436. Ekannavimsa
 437. Ekannavimsatidha
 438. Ekanrica
 439. Ekanta
 440. Ekantabhava
 441. Ekantabhiru
 442. Ekantabhuta
 443. Ekantaduhkha
 444. Ekantaduhshama
 445. Ekantagrahana
 446. Ekantagrahin
 447. Ekantahita
 448. Ekantaka
 449. Ekantakaruna
 450. Ekantam
 451. Ekantamati
 452. Ekantara
 453. Ekantarahasya
 454. Ekantaraj
 455. Ekantarajan
 456. Ekantaraurava
 457. Ekantarin
 458. Ekantaritin
 459. Ekantasadhya
 460. Ekantashila
 461. Ekantasthita
 462. Ekantasushama
 463. Ekantat
 464. Ekantata
 465. Ekantatas
 466. Ekantatva
 467. Ekantaviharin
 468. Ekante
 469. Ekantena
 470. Ekantika
 471. Ekantikaroti
 472. Ekantin
 473. Ekantitva
 474. Ekanudishta
 475. Ekanugana
 476. Ekanvaya
 477. Ekapacaya
 478. Ekapad
 479. Ekapada
 480. Ekapadaka
 481. Ekapadam
 482. Ekapadastha
 483. Ekapadavat
 484. Ekapade
 485. Ekapadi
 486. Ekapadika
 487. Ekapadikakanda
 488. Ekapakopajivin
 489. Ekapaksha
 490. Ekapakshe
 491. Ekapakshibhava
 492. Ekapakshibhu
 493. Ekapaladhika
 494. Ekapalasha
 495. Ekapalashiya
 496. Ekapana
 497. Ekapancasha
 498. Ekapancashadvidya
 499. Ekapancashat
 500. Ekapancashattama
 501. Ekapara
 502. Ekapari
 503. Ekaparna
 504. Ekaparnika
 505. Ekaparthiva
 506. Ekaparvataka
 507. Ekapashuka
 508. Ekapata
 509. Ekapatala
 510. Ekapati
 511. Ekapatika
 512. Ekapatin
 513. Ekapatitva
 514. Ekapatni
 515. Ekapatnika
 516. Ekapatnita
 517. Ekapatnitva
 518. Ekapatra
 519. Ekapatrika
 520. Ekapattra
 521. Ekapattrika
 522. Ekapaya
 523. Ekaphala
 524. Ekapinda
 525. Ekapindata
 526. Ekapindayati
 527. Ekapinga
 528. Ekapingala
 529. Ekapingalacala
 530. Ekapita
 531. Ekaprabhutva
 532. Ekapradana
 533. Ekapradesha
 534. Ekapraharika
 535. Ekaprakara
 536. Ekaprakhya
 537. Ekapranabhava
 538. Ekapranayoga
 539. Ekaprastha
 540. Ekaprasuta
 541. Ekapratihara
 542. Ekaprayatna
 543. Ekaprithaktva
 544. Ekapundarika
 545. Ekapurodasha
 546. Ekapurusha
 547. Ekapushkala
 548. Ekapushpa
 549. Ekaputa
 550. Ekaputra
 551. Ekaputraka
 552. Ekara
 553. Ekarada
 554. Ekaraj
 555. Ekaraja
 556. Ekarajni
 557. Ekaraksha
 558. Ekarama
 559. Ekaramata
 560. Ekarasa
 561. Ekarashi
 562. Ekarashibhuta
 563. Ekarashigata
 564. Ekarashmi
 565. Ekaratha
 566. Ekaratni
 567. Ekaratra
 568. Ekaratrika
 569. Ekaratrina
 570. Ekarca
 571. Ekarikthin
 572. Ekarnava
 573. Ekarsheya
 574. Ekarshi
 575. Ekartha
 576. Ekarthadarshin
 577. Ekarthadipaka
 578. Ekarthakhyadipika
 579. Ekarthanamamala
 580. Ekarthasamupeta
 581. Ekarthata
 582. Ekarthatva
 583. Ekarthavachinnasutrasamuha
 584. Ekarthibhava
 585. Ekartu
 586. Ekarudra
 587. Ekarudravidhi
 588. Ekarupa
 589. Ekarupata
 590. Ekarupatas
 591. Ekarupya
 592. Ekasabha
 593. Ekasahasra
 594. Ekasakshika
 595. Ekasala
 596. Ekasami
 597. Ekasampratyaya
 598. Ekasamshraya
 599. Ekasamstha
 600. Ekasamvatsara
 601. Ekasanika
 602. Ekasaptata
 603. Ekasaptati
 604. Ekasaptatiguna
 605. Ekasaptatika
 606. Ekasaptatitama
 607. Ekasara
 608. Ekasarga
 609. Ekasartham
 610. Ekasarthaprayata
 611. Ekasashta
 612. Ekasati
 613. Ekashaka
 614. Ekashakha
 615. Ekashakhiya
 616. Ekashaktipakshashreyastvavada
 617. Ekashaktirahasya
 618. Ekashaktivyaptipatala
 619. Ekashalaka
 620. Ekashalika
 621. Ekashalya
 622. Ekashapha
 623. Ekasharana
 624. Ekasharira
 625. Ekashariranvaya
 626. Ekasharirarambha
 627. Ekashariravayava
 628. Ekashariravayavatva
 629. Ekasharirin
 630. Ekashas
 631. Ekashashti
 632. Ekashashtitama
 633. Ekashastravada
 634. Ekashata
 635. Ekashatadha
 636. Ekashatatama
 637. Ekashatavidha
 638. Ekashathyalamkaraprakasha
 639. Ekashayin
 640. Ekashepa
 641. Ekashesha
 642. Ekashila
 643. Ekashin
 644. Ekashirsha
 645. Ekashirshan
 646. Ekashita
 647. Ekashiti
 648. Ekashiticakroddhara
 649. Ekashitipad
 650. Ekashititama
 651. Ekashlokavyakhya
 652. Ekashlokavyakhya Tattvadipana
 653. Ekashlokivyakhya
 654. Ekashnushti
 655. Ekashrama
 656. Ekashraya
 657. Ekashrayaguna
 658. Ekashringa
 659. Ekashrita
 660. Ekashritaguna
 661. Ekashrushti
 662. Ekashruta
 663. Ekashrutadhara
 664. Ekashrutadharatva
 665. Ekashruti
 666. Ekashrutimulatva
 667. Ekashrutyupadesha
 668. Ekashtaka
 669. Ekashthi
 670. Ekashthila
 671. Ekashti
 672. Ekashtila
 673. Ekashtili
 674. Ekashula
 675. Ekashulka
 676. Ekashunga
 677. Ekashya
 678. Ekashyena
 679. Ekasphya
 680. Ekasrika
 681. Ekastambha
 682. Ekastha
 683. Ekasthana
 684. Ekasthanashraya
 685. Ekasthane
 686. Ekasthata
 687. Ekastoma
 688. Ekasunu
 689. Ekasutra
 690. Ekata
 691. Ekatala
 692. Ekatali
 693. Ekatalika
 694. Ekatama
 695. Ekatana
 696. Ekatantri
 697. Ekatantrika
 698. Ekatapatra
 699. Ekatara
 700. Ekatas
 701. Ekatatpara
 702. Ekataya
 703. Ekatejana
 704. Ekatirthin
 705. Ekatirthya
 706. Ekatman
 707. Ekatmanibhutva
 708. Ekatmapaksha
 709. Ekatmapakshavada
 710. Ekatmata
 711. Ekatmya
 712. Ekato
 713. Ekatodant
 714. Ekatodat
 715. Ekatomukha
 716. Ekatra
 717. Ekatrika
 718. Ekatrimsha
 719. Ekatrimshadakshara
 720. Ekatrimshaka
 721. Ekatrimshat
 722. Ekatumba
 723. Ekatva
 724. Ekatvasiddhivada
 725. Ekatya
 726. Ekatyashashvatika
 727. Ekaugha
 728. Ekaughabhuta
 729. Ekavacaka
 730. Ekavacana
 731. Ekavacanodahara
 732. Ekavacaraka
 733. Ekavada
 734. Ekavadbhava
 735. Ekavadya
 736. Ekavaktra
 737. Ekavaktraka
 738. Ekavakya
 739. Ekavakyakri
 740. Ekavakyata
 741. Ekavakyaya
 742. Ekavali
 743. Ekavalika
 744. Ekavaliprakasha
 745. Ekavalitarala
 746. Ekavama
 747. Ekavanc
 748. Ekavaram
 749. Ekavare
 750. Ekavarna
 751. Ekavarnaka
 752. Ekavarnarthasamgraha
 753. Ekavarnasamikarana
 754. Ekavarni
 755. Ekavarnika
 756. Ekavarshika
 757. Ekavarta
 758. Ekavartanin
 759. Ekavartman
 760. Ekavasa
 761. Ekavasana
 762. Ekavasas
 763. Ekavasavidhi Shukaprokta
 764. Ekavastra
 765. Ekavastrasnana
 766. Ekavastrasnanaprayoga
 767. Ekavastrasnanavidhi
 768. Ekavastrata
 769. Ekavat
 770. Ekavayava
 771. Ekaveda
 772. Ekaveni
 773. Ekaverapratishthavidhi
 774. Ekaveshman
 775. Ekavibhakti
 776. Ekavicika
 777. Ekavidha
 778. Ekavijaya
 779. Ekavilocana
 780. Ekavimsha
 781. Ekavimshaka
 782. Ekavimshasampad
 783. Ekavimshastoma
 784. Ekavimshat
 785. Ekavimshati
 786. Ekavimshaticchadi
 787. Ekavimshatidha
 788. Ekavimshatitama
 789. Ekavimshatividha
 790. Ekavimshatka
 791. Ekavimshavat
 792. Ekavimshini
 793. Ekavira
 794. Ekavirakalpa
 795. Ekavirakalpe Dakshinakalikastava
 796. Ekavirastotra
 797. Ekaviratantra
 798. Ekaviratantre Vagalamukhikavacam
 799. Ekavirya
 800. Ekavishayin
 801. Ekavrata
 802. Ekavratya
 803. Ekavrika
 804. Ekavriksha
 805. Ekavrikshiya
 806. Ekavrinda
 807. Ekavrindama
 808. Ekavrisha
 809. Ekavrit
 810. Ekavrita
 811. Ekavritta
 812. Ekavyakhyana
 813. Ekavyavaharika
 814. Ekavyavasayin
 815. Ekavyuha
 816. Ekayajna
 817. Ekayakara
 818. Ekayama
 819. Ekayana
 820. Ekayanagata
 821. Ekayanibhava
 822. Ekayanibhu
 823. Ekayashti
 824. Ekayashtika
 825. Ekayavan
 826. Ekayoga
 827. Ekayoni
 828. Ekayu
 829. Ekayupa
 830. Ekc
 831. Ekeka
 832. Ekekshana
 833. Ekendriya
 834. Ekesha
 835. Ekeshtaka
 836. Ekgha
 837. Eki
 838. Ekibhava
 839. Ekibhavastotra
 840. Ekibhavin
 841. Ekibhu
 842. Ekibhuta
 843. Ekika
 844. Ekikarana
 845. Ekikri
 846. Ekin
 847. Ekiya
 848. Ekoccaya
 849. Ekodahara
 850. Ekodaka
 851. Ekodara
 852. Ekodatta
 853. Ekoddishta
 854. Ekoddishtasarini
 855. Ekoddishtashraddha
 856. Ekoddishtashraddhapaddhati
 857. Ekoddishtashraddhaprayoga
 858. Ekokti
 859. Ekolmuka
 860. Ekonanavata
 861. Ekonashashta
 862. Ekonavimsha
 863. Ekonavimshati
 864. Ekonnata
 865. Ekoshika
 866. Ekoti
 867. Ekotibhava
 868. Ekotibhuta
 869. Ekotikaroti
 870. Ekotsava
 871. Ekottara
 872. Ekottarika
 873. Ekottarikagama
 874. Eksh
 875. Ekshya
 876. Ekuna
 877. Ela
 878. Elabhadra
 879. Elada
 880. Elagandhika
 881. Elaka
 882. Elakapura
 883. Elamela
 884. Elana
 885. Elanga
 886. Elaparni
 887. Elapatra
 888. Elapattra
 889. Elaphala
 890. Elapura
 891. Elarasalaka
 892. Elata
 893. Elavali
 894. Elavalu
 895. Elavaluka
 896. Elavarna
 897. Elavila
 898. Elaya
 899. Elayati
 900. Elika
 901. Ellavalli
 902. Elu
 903. Eluda
 904. Eluka
 905. Elukaya
 906. Elukayavan
 907. Elvalu
 908. Elvaluka
 909. Elvavaluka
 910. Em
 911. Ema
 912. Eman
 913. Emina
 914. Emusha
 915. Emusham
 916. Ena
 917. Enabhrit
 918. Enad
 919. Enadrish
 920. Enajangha
 921. Enajina
 922. Enaka
 923. Enaksha
 924. Enakshi
 925. Enamada
 926. Enanabhi
 927. Enanetra
 928. Enanka
 929. Enankacuda
 930. Enankamani
 931. Enas
 932. Enashiras
 933. Enasvant
 934. Enasvat
 935. Enasvin
 936. Enasya
 937. Enatilaka
 938. Enavilocana
 939. Endh
 940. Enekshana
 941. Eni
 942. Enidaha
 943. Enidrish
 944. Enika
 945. Enikiya
 946. Eninayana
 947. Enipacana
 948. Enipacaniya
 949. Enipada
 950. Enipadi
 951. Eno
 952. Enomuc
 953. Env
 954. Er
 955. Era
 956. Eraka
 957. Erakaksha
 958. Eraki
 959. Eramattaka
 960. Eranda
 961. Erandaka
 962. Erandapalla
 963. Erandapatrika
 964. Erandapattraka
 965. Erandapattrika
 966. Erandaphala
 967. Erandataila
 968. Eranditirtha
 969. Eranga
 970. Eravana
 971. Erita
 972. Erramadhava
 973. Eru
 974. Ervaru
 975. Ervaruka
 976. Esa
 977. Esana
 978. Esati
 979. Esh
 980. Eshaishya
 981. Eshaka
 982. Eshanasamiti
 983. Eshani
 984. Eshanika
 985. Eshanin
 986. Eshaniya
 987. Eshate
 988. Eshavira
 989. Eshirishu
 990. Eshitavya
 991. Eshitri
 992. Eshta
 993. Eshtavai
 994. Eshtavya
 995. Eshti
 996. Eshtri
 997. Eshya
 998. Eshyat
 999. Eshyatkaliya
 1000. Esika
 1001. Esin
 1002. Eta
 1003. Etad
 1004. Etadadi
 1005. Etadagra
 1006. Etadanta
 1007. Etadartham
 1008. Etadatirikta
 1009. Etadatmya
 1010. Etadavadhi
 1011. Etadavastha
 1012. Etadda
 1013. Etaddevatya
 1014. Etaddvitiya
 1015. Etadiya
 1016. Etadriksha
 1017. Etadrikshi
 1018. Etadrish
 1019. Etadrisha
 1020. Etadrishaka
 1021. Etadrishi
 1022. Etadupanishad
 1023. Etadvasha
 1024. Etadvat
 1025. Etadvid
 1026. Etadyoni
 1027. Etadyonin
 1028. Etagja
 1029. Etagva
 1030. Etaj
 1031. Etaka
 1032. Etan
 1033. Etana
 1034. Etanmaya
 1035. Etannamaka
 1036. Etannimittam
 1037. Etarahesi
 1038. Etarahi
 1039. Etarhi
 1040. Etarhim
 1041. Etasha
 1042. Etashas
 1043. Etat
 1044. Etatkala
 1045. Etatkalam
 1046. Etatkalina
 1047. Etatkshanat
 1048. Etatkshane
 1049. Etatpara
 1050. Etatprabhriti
 1051. Etatprathama
 1052. Etatsama
 1053. Etatsamipa
 1054. Etattritiya
 1055. Etattulya
 1056. Etavac
 1057. Etavad
 1058. Etavadavasa
 1059. Etavaddha
 1060. Etavai
 1061. Etavakchas
 1062. Etavan
 1063. Etavanmatra
 1064. Etavannmatra
 1065. Etavant
 1066. Etavat
 1067. Etavatitha
 1068. Etavattva
 1069. Etave
 1070. Eth
 1071. Eti
 1072. Etivat
 1073. Etri
 1074. Etta
 1075. Ettaka
 1076. Ettavat
 1077. Ettha
 1078. Ettham
 1079. Ettiya
 1080. Etto
 1081. Etya
 1082. Eva
 1083. Evakaradidhitisaramanjari
 1084. Evakaratippana
 1085. Evakaravada
 1086. Evakaravadartha
 1087. Evakaravicara
 1088. Evala
 1089. Evam
 1090. Evamabhyanukta
 1091. Evamacara
 1092. Evamadi
 1093. Evamadya
 1094. Evamakriti
 1095. Evamarthiya
 1096. Evamatmaka
 1097. Evamavastha
 1098. Evambhata
 1099. Evambhuta
 1100. Evambhutavat
 1101. Evamdarshana
 1102. Evamdarshin
 1103. Evamdravya
 1104. Evamdrishti
 1105. Evamgata
 1106. Evamgate
 1107. Evamgotra
 1108. Evamguna
 1109. Evamgunajatiya
 1110. Evamgunasampanna
 1111. Evamgunopeta
 1112. Evamjati
 1113. Evamjatiya
 1114. Evamkala
 1115. Evamkanta
 1116. Evamkara
 1117. Evamkaram
 1118. Evamkarman
 1119. Evamkarya
 1120. Evamklipta
 1121. Evamkratu
 1122. Evamnaman
 1123. Evamnyanga
 1124. Evamnyaya
 1125. Evamparinama
 1126. Evamprabhava
 1127. Evamprakara
 1128. Evampratyaya
 1129. Evampravada
 1130. Evampraya
 1131. Evampurva
 1132. Evamrupa
 1133. Evamsamjnaka
 1134. Evamsamriddha
 1135. Evamsamsthitika
 1136. Evamshila
 1137. Evamtarkin
 1138. Evamvada
 1139. Evamvid
 1140. Evamvidha
 1141. Evamvidhi
 1142. Evamvidus
 1143. Evamvidvas
 1144. Evamvirya
 1145. Evamvishaya
 1146. Evamvisheshana
 1147. Evamvrata
 1148. Evamvritta
 1149. Evamvritti
 1150. Evamyuktam
 1151. Evara
 1152. Evarupa
 1153. Evasha
 1154. Evata
 1155. Evatha
 1156. Evatva
 1157. Evavada
 1158. Evavidha
 1159. Evavritti
 1160. Evaya
 1161. Evayamarucchastra
 1162. Evayamarut
 1163. Evayavan
 1164. Eyam
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: