Lakshmi-tantra [sanskrit]

44,377 words | ISBN-10: 8120817354 | ISBN-13: 9788120817357

The Sanskrit text of the Lakshmi Tantra, an ancient text belonging to the Pancaratra tradition possibly dating to the 9th century A.D. The Lakshmitantra is devoted to the worship of Goddess Lakshmi (the Shakti of Vishnu-Narayana) although it also glorifies all women in general. Alternative titles: Lakṣmītantra (लक्ष्मीतन्त्र), Lakṣmī-tantra (लक्ष्मी-तन्त्र), Laksmitantra.

pañcaviṃśo'dhyāyaḥ - 25
śrīḥ{1}---
itthaṃ te kathitaḥ śakra tārakasyaiṣa vistaraḥ|
saṃsāratārikāyā me tārikāyāḥ śṛṇu kramam || 1 ||
1. - - - - - - - - - - - - -
{1. śrīruvāca I. }
varṇānāṃ {2}vidhisiddhyarthaṃ saṃjñāḥ pūrvaṃ niśāmaya|
śrutāsu vidhivadyāsu vidhirmāntraḥ{3} pravartate || 2 ||
2. - - - - - - - - - - - - -
{2. siddhi B. E. }
{3. mantraḥ A. B. C. I. }
akāraścāprameyaśca prathamo vyāpakaḥ smṛtaḥ|
ādidevastathākāra ānando gopanaḥ smṛtaḥ || 3 ||
3. - - - - - - - - - - - - -
rāmasaṃjña ikāraśca iddha iṣṭaḥ prakīrtitaḥ|
īkāraḥ pañcabindurvai viṣṇurmāyā puraṃdara || 4 ||
4. - - - - - - - - - - - -
ukāro bhuvanākhyaśca uddāma udayastathā|
ūkāra ūrjo lokeśaḥ prajñādhārākhya eva ca || 5 ||
5. - - - - - - - - - - - - -
satyaśca ṛtadhāmā ca ṛkāraḥ sa tu cāṅkuśaḥ|
ṝkāro viṣṭarākhyaśca jvālā caiva prasāraṇam || 6 ||
6. - - - - - - - - - - - - -
liṅgātmā bhagavān prokto lṛkārastārakaḥ smṛtaḥ|
lṛkāro dīrghaghoṇaśca{4} devadattastathā{5} virāṭ || 7 ||
7. - - - - - - - - - - - - - -
{4. koṇaśca A. }
{5. sthiro I. }
tryaśra ekārasaṃjñaśca jagadyoniravigrahaḥ|
aiśvaryaṃ yogadhātā{6} ca ai sa airāvaṇaḥ smṛtaḥ || 8 ||
8. - - - - - - - - - - - - - -
{6. dātā A. B. C. }
okāra otadehaśca{7} odanaścaiva vikramī|
aurvo'tha bhūdharākhyaśca au smṛto hyauṣadhātmakaḥ || 9 ||
9. - - - - - - - - - - - - - -
{7. devaśca C. D. G. }
trailokyaiśvaryado vyāpī vyomeśoṃ'kāra eva ca|
visargaḥ sṛṣṭikṛtkhyāto hyaḥkāraḥ parameśvaraḥ || 10 ||
10. - - - - - - - - - - - - -
{8}kamalaśca karālaśca kakāraḥ prakṛtiḥ parā|
khakāraḥ kharvadehaśca vedātmā viśvabhāvanaḥ || 11 ||
11. - - - - - - - - - - - -
{8. kapilaśca B.; amalaśca D. }
{9}gadadhvaṃsī gakārastu govindaśca gadādharaḥ|
ghakārastvatha gharmāṃśustejasvī dīptimāṃstathā || 12 ||
12. - - - - - - - - - - - - -
{9. gata A. B. E. }
ṅakāra ekadaṃṣṭrākhyo bhūtātmā bhūtabhāvanaḥ|
cakāraścañcalaścakrī{10} candrāṃśuḥ sa tu kathyate || 13 ||
13. - - - - - - - - - - - - - - -
{10. cakraḥ A. D. }
chandaḥpatiśchaladhvaṃsī{11} chakāraśchanda eva ca|
janmahantājitaścaiva jakāraścaiva śāśvataḥ || 14 ||
14. - - - - - - - - - - - -
{11. baladhvaṃsī B. }
jhakāro jhaṣasaṃjñaśca sāmagaḥ sāmapāṭhakaḥ|
īśvaraścottamākhyaśca ñakārastattvadhārakaḥ || 15 ||
15. - - - - - - - - - - - -
candrī ṭakāra āhlādo viśvāpyāyakarastathā|
dhārādharaṣṭhakāraśca nemiḥ kaustubha ucyate || 16 ||
16. - - - - - - - - - - - - -
daṇḍadhāro ḍakāraśca mausalo'khaṇḍavikramaḥ|
ḍhakāro viśvarūpaśca vṛṣakarmā pratardanaḥ || 17 ||
17. - - - - - - - - - - -
ṇakāro'bhayadaḥ śāstā vaikuṇṭha iti{12} kīrtitaḥ|
{13}takārastālalakṣmā ca vairājaḥ sraghdharaḥ smṛtaḥ || 18 ||
18. - - - - - - - - - - - - - - -
{12. vaikuṇṭhaḥ pari B. C. F. I. }
{13. D. omits 4 lines from here. }
{14}dhanvī bhuvanapālaśca thakāraḥ sarvarodhakaḥ|
dattāvakāśo damano dakāraḥ śāntidaḥ smṛtaḥ || 19 ||
19. - - - - - - - - - - - - -
{14. B. and C. omit 4 lines from here. }
dhakāraḥ śārṅgadhṛddhartā mādhavaśca prakīrtitaḥ|
naro nārāyaṇaḥ panthā nakāraḥ samudāhṛtaḥ || 20 ||
20. - - - - - - - - - - - -
pakāraḥ padmanābhaśca pavitraḥ paścimānanaḥ|
phakāraḥ phullanayano lāṅgalī śvetasaṃjñitaḥ{15} || 21 ||
21. - - - - - - - - - - - - - -
{15. saṃjñakaḥ B. C. F. I. }
bakāro vāmano hrasvaḥ pūrṇāṅgaḥ sa ca kathyate|
{16}bhallātako bhakāraśca jñeyaḥ siddhiprado dhruvaḥ || 22 ||
22. - - - - - - - - - - - - - -
{16. bhallāṭakaḥ B. C. E. }
makāro mardanaḥ kālaḥ pradhānaḥ paripaṭhyate|
caturgatiryakāraśca susūkṣmaḥ śaṅkha ucyate || 23 ||
23. - - - - - - - - - - - - -
aśeṣabhuvanādhāro ro'nalaḥ kālapāvakaḥ|
lakāro vibudhākhyaśca dhareśaḥ puruṣeśvaraḥ || 24 ||
24. - - - - - - - - - - - -
varāhaścāmṛtādhāro vakāro varuṇaḥ smṛtaḥ|
śakāraḥ śaṃkaraḥ śāntaḥ puṇḍarīkaḥ prakīrtitaḥ || 25 ||
25. - - - - - - - - - - - - -
{17}nṛsiṃhaścāgnirūpaśca ṣakāro bhāskarastathā|
sakārastvamṛtastṛptiḥ somaśca parikīrtitaḥ || 26 ||
26. - - - - - - - - - - - - -
{17. F. omits 2 lines from here. }
{18}sūryo hakāraḥ prāṇastu paramātmā prakīrtitaḥ|
ananteśaḥ kṣakārastu vargānto garuḍastathā{19} || 27 ||
27. - - - - - - - - - - - - - -
{18. sūro A. F. G. }
{19. smṛtaḥ A. I. }
aśeṣasaṃjñā varṇānāmityetāḥ kīrtitā mayā|
anulomavilomena varṇyā varṇasya vai punaḥ || 28 ||
28. saṃjñāyāmanulomena saṃkhyāyāṃ vilomena cetyarthaḥ| "aṅkānāṃ vāmato gatiḥ" iti prasiddham|
saṃjñā saṃkhyā{20} ca śakra sāmānyā mahāmate|
cidaṃśāḥ sarva evaite varṇā bhāsvaravigrahāḥ || 29 ||
29. - - - - - - - - - - - -
{20. saṃkhyā saṃjñā A. }
kāraṇaṃ sarvamantrāṇāṃ lakṣmīśaktyupabṛṃhitāḥ|
stutā saṃpūjitā dhyātā {21}varṇāḥ saṃjñābhirādarāt || 30 ||
30. - - - - - - - - - - - - - - -
{21. varṇasaṃjñābhiḥ A. }
prayacchanti parāmṛddhiṃ vijñānaṃ bhāvayantyapi|
parasparāṅgabhāvaṃ ca mantrotpattau vrajantyamī || 31 ||
31. - - - - - - - - - - - - -
carācare'smiṃstannāsti yadamībhirna bhāvitam|
nityā yadyapi divyā mantrāṇāṃ mūrtayaḥ parāḥ || 32 ||
32. - - - - - - - - - - - - - -
tathāpyevaṃvidhairvarṇairbhāvitā iti cintanā{22}|
bhavanti pūrṇasāmarthyā mantrāḥ śāsranidarśanāt || 33 ||
33. - - - - - - - - - - - - -
{22. cintanāḥ C.; cintanāt I. }
ālambanaṃ dhiyāṃ caiva bhavantyevaṃ mahāmate|
abhāge'pi yathā vyomni dhiyā bhāgaḥ prakalpyate || 34 ||
34. - - - - - - - - - - - - - -
saukaryāya tathā mantre varṇabhāgo'nucintyate|
kṛtvaiva bhāvagāṃ vyāptiṃ varṇānāṃ pūjanaṃ tridhā || 35 ||
35. - - - - - - - - - - - - -
bhūmau padme tathā{23} devyāstanau{24} mantrān samuddharet|
paramātmānamādāya yojayet kālavahninā || 36 ||
36. tārikāmantramuddharati---paramātmānamiti| paramātmā hakāraḥ| kālavahniḥ rephaḥ| māyā īkāraḥ| trailokyaiśvaryadaḥ anusvāraḥ| eṣāṃ yoge hrīṃ iti tārikāmantraḥ|
{23. athavā D. F. }
{24. tato I. }
trailokyaiśvaryadopetamāyāmasminniyojayet|
iyaṃ paramā śaktirvaiṣṇavī sarvakāmadā || 37 ||
37. - - - - - - - - - - - -
sattā pūrṇā{25} cidānandā mama mūrtirnirantarā|
iyaṃ paramā niṣṭhā brahmavidāṃ dhruvā{26} || 38 ||
38. - - - - - - - - - - - - - - - -
{25. pūrṇa F. I. }
{26. vidastu vā F. }
asyāṃ niṣṭhāya tattvajñā viśanti brahma manmayam|
saiṣā tattvavidāṃ mukhyaiḥ śāsre śāsre vicintyate || 39 ||
39. - - - - - - - - - - - - -
otaṃ protamamuṣyāṃ vai jagacchabdārthatāmayam|
anayaiva sadā sāṃkhyaiḥ saṃkhyāye'haṃ sanātanī || 40 ||
40. - - - - - - - - - - - - -
anayaiva samādhisthaiḥ samādhīye samādhinā|
abhidhīye'nayaivāhaṃ śaivaiḥ ṣaṭtriṃśadantimā || 41 ||
41. - - - - - - - - - - - -
mahārājñī tathaivāhamanayaiva trayī parā|
ṛgyajuḥsāmasaṃghāte{27} cintye{28} saure ca maṇḍale || 42 ||
42. - - - - - - - - - - - - - - - - -
{27. saṃkhyāte C. F. }
{28. cintyā A. }
taruṇīṃ rūpasaṃpannāṃ sarvāvayavasundarīm{29}|
anayaiva vyavasyanti lokāyatavicakṣaṇāḥ || 43 ||
43. - - - - - - - - - - - -
{29. śobhinīm I. }
kṣaṇabhaṅgavidhānajñaiścintye nirviṣayā ca dhīḥ|
ārhataiścānayaivāhaṃ yakṣīnāmnā sadoditā{30} || 44 ||
44. - - - - - - - - - - - - -
{30. uditā sadā D. I. }
paramā tārikā śaktistāriṇī tārikākṛtiḥ|
lakṣmīḥ padmā mahālakṣmīstārā gaurī nirañjanā || 45 ||
45. - - - - - - - - - - - - - -
hṛllekhā paramātmasthā śaktirbhuvaneśvarī|
cicchaktiḥ {31}śāntirūpā ca ghoṣaṇī{32} ghoṣasaṃbhavā || 46 ||
46. - - - - - - - - - - - - - - - - -
{31. śānta B. D. }
{32. ghoṣiṇī D. }
kāmadhenurmahādhenurjagadyonirvibhāvarī|
evamādīni nāmāni śāsre śāsre vicakṣaṇaiḥ || 47 ||
47. - - - - - - - - - - - - -
tārikāyā niruktāni vede vede ca paṇḍitaiḥ|
asyā evāparā mūrtirvijñeyā tvanutārikā || 48 ||
48. - - - - - - - - - - - -
śāntaṃ niyojayet sthāne pūrvasya paramātmanaḥ|
śeṣamanyatsamaṃ{33} hyeṣā tanurme'nyānutārikā || 49 ||
49. śāntaḥ śakāraḥ| anyat samamiti| tārikayā samam| rīṃ iti yojanīyamityarthaḥ| śrīṃ ityanutārikāmantraḥ|
{33. etatsamam D. }
tārikāyāmivāsyāṃ ca vijñeyaṃ vaibhavaṃ mahat|
ime śaktī pare divye mama tanvau puraṃdara || 50 ||
50. - - - - - - - - - - - - -
yatkiṃcidetayā sādhyaṃ sādhanīyaṃ tadanyayā|
ime pūrvāparībhāvaṃ prajato'nyonyavāñchayā||
samyaksādhayataścaiva sādhakānāmabhīpsitam || 51 ||
51. - - - - - - - - - - - - -
iti {34}śrīpāñcarātrasāre lakṣmītantre {35}tārānutārāprakāśo nāma pañcaviṃśo'dhyāyaḥ
{34. śrīpañcarātra A.; śrīpāñcarātre B. }
{35. tārakānutāraprakāśaḥ G.; I. omits the title. }
********iti pañcaviṃśo'dhyāyaḥ********

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshmi-tantra Chapter 25

Cover of edition (2016)

Lakshmi Tantra (Hindi translation)
by Shri Kapildev Narayan (2016)

728 pages; [Publisher: Chaukhamba Surbharati Prakashan]

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: