Marathi glossary, starting with ‘e’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Marathi glossary, starting with the letter “e”, contains 444 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. E
 2. Eda
 3. Edagiri
 4. Edaka
 5. Edhashta
 6. Edhavala
 7. Edhavam
 8. Edholam
 9. Ehasana
 10. Eja
 11. Eka
 12. Eka Nahim Dona Nahim
 13. Eka-ghava-kim-dona-tukade
 14. Eka-hatanem-tali-vajata-nahim
 15. Eka-kananem-ekave-dusariya-kananem-soduna-dyavem
 16. Eka-khambavara-dvaraka
 17. Eka-na-dhada-bharabhara-cindhya
 18. Eka-nahim-dona-nahim
 19. Eka-nahim-kim-dona-nahim
 20. Eka-naventa-basanem
 21. Eka-pantha-do-kaja
 22. Eka-payavara-tayara-asanem
 23. Eka-tagadicim-paradim
 24. Ekabagi
 25. Ekabari
 26. Ekabata
 27. Ekaberaji
 28. Ekaberajidaphtara
 29. Ekabhaja
 30. Ekabhakta
 31. Ekabhava
 32. Ekabhukta
 33. Ekabotigandha
 34. Ekabundaki
 35. Ekaburaji
 36. Ekacaeka
 37. Ekacaki Gadi
 38. Ekacala
 39. Ekacara
 40. Ekachara
 41. Ekachatri
 42. Ekachatrirajya
 43. Ekachitta
 44. Ekaci Eka
 45. Ekaci-jalate-dadhi
 46. Ekacinha
 47. Ekacitta
 48. Ekada
 49. Ekadakathi
 50. Ekadala
 51. Ekadam-kanaphatya-namva-padanem
 52. Ekadama
 53. Ekadanca
 54. Ekadanem
 55. Ekadasa
 56. Ekadasharudra
 57. Ekadashi
 58. Ekadeshi
 59. Ekadeshiya
 60. Ekadhanya
 61. Ekadhari
 62. Ekadhorani
 63. Ekadhotari
 64. Ekadiggata
 65. Ekadili
 66. Ekadina
 67. Ekadola
 68. Ekadolikaroti
 69. Ekadori
 70. Ekaduhkhasukha
 71. Ekaduhkhi
 72. Ekaeka
 73. Ekaeka-ekeka
 74. Ekaekala
 75. Ekaekata
 76. Ekaeki
 77. Ekaekim
 78. Ekagajaba
 79. Ekagajara
 80. Ekagata
 81. Ekaghayim
 82. Ekagra
 83. Ekaha
 84. Ekahati
 85. Ekahattara
 86. Ekahika
 87. Ekahishebim
 88. Ekajanmi
 89. Ekajata
 90. Ekajatha
 91. Ekajatiekamati
 92. Ekajatiya
 93. Ekajhadapi
 94. Ekajinnasa
 95. Ekajuta
 96. Ekakala
 97. Ekakali
 98. Ekakalika
 99. Ekakami
 100. Ekakandyalasuna
 101. Ekakani
 102. Ekakara
 103. Ekakata
 104. Ekakhambavara Dvaraka
 105. Ekakhata
 106. Ekakhati
 107. Ekakhepa
 108. Ekaki
 109. Ekaksha
 110. Ekakshara
 111. Ekala
 112. Ekalaga
 113. Ekalagi
 114. Ekalahari
 115. Ekalakanja
 116. Ekalakota
 117. Ekalakshi
 118. Ekalangipeca
 119. Ekalapayi
 120. Ekali
 121. Ekalombya
 122. Ekamahi
 123. Ekamajala
 124. Ekamangala
 125. Ekamargi
 126. Ekamasa Ekahada
 127. Ekamasa-ekahada
 128. Ekamata
 129. Ekamay
 130. Ekameka
 131. Ekamekanta
 132. Ekamekashi
 133. Ekamelani
 134. Ekamelim
 135. Ekami
 136. Ekamodi
 137. Ekamola
 138. Ekamshi
 139. Ekamshim
 140. Ekamsika
 141. Ekamukhi
 142. Ekamukhirudraksha
 143. Ekamuli
 144. Ekamutha
 145. Ekamuthana
 146. Ekamuthi
 147. Ekamuthica
 148. Ekamuthim
 149. Ekanadi
 150. Ekanaeka
 151. Ekanala
 152. Ekanala-Li-Lya
 153. Ekandara
 154. Ekandara Vikari
 155. Ekandarabhava
 156. Ekandaraci Sarasari
 157. Ekandaragata
 158. Ekandari
 159. Ekandya
 160. Ekanem-gaya-marali-mhanuna-dusariyanem-vasarum-marum-naye
 161. Ekangavira
 162. Ekangi
 163. Ekangibhandana
 164. Ekangighara
 165. Ekangijhada
 166. Ekangikhana
 167. Ekangipana
 168. Ekaniravadi
 169. Ekanishcaya
 170. Ekanishchaya
 171. Ekanishrvaya
 172. Ekanishtha
 173. Ekankara
 174. Ekanna
 175. Ekanta
 176. Ekantakothadi
 177. Ekantara
 178. Ekantim Lokantim
 179. Ekantim-lokantim
 180. Ekantra
 181. Ekantraada
 182. Ekanusandhani
 183. Ekapadari
 184. Ekapadimarga
 185. Ekapakhi
 186. Ekapaksha
 187. Ekapakshi
 188. Ekapakshim
 189. Ekapangata
 190. Ekapani Narakavani
 191. Ekapankta
 192. Ekapanthi
 193. Ekapasolica
 194. Ekapathi
 195. Ekapatni
 196. Ekapatnivatti
 197. Ekapatra
 198. Ekapavalivata
 199. Ekaphani
 200. Ekapharama
 201. Ekaphasali
 202. Ekapiki
 203. Ekaprakara
 204. Ekaprishtha
 205. Ekapudi
 206. Ekaputha
 207. Ekaputi
 208. Ekara Janem-Honem
 209. Ekarajya
 210. Ekarakama
 211. Ekaranem
 212. Ekarangi
 213. Ekarangipathivarashubhra
 214. Ekarasa
 215. Ekarashi
 216. Ekarati
 217. Ekaratra
 218. Ekarnava
 219. Ekaronkhi
 220. Ekaronkhishivara
 221. Ekarupa
 222. Ekasadi
 223. Ekasaimpaka
 224. Ekasakshika
 225. Ekasali
 226. Ekasandha
 227. Ekasangi
 228. Ekasanja
 229. Ekasara
 230. Ekasara-Ram-Rim-Rem
 231. Ekasarakha
 232. Ekasarem
 233. Ekasashta
 234. Ekashapha
 235. Ekasharira
 236. Ekashayya
 237. Ekashcitta
 238. Ekasheja
 239. Ekashengakapashi
 240. Ekashevadi
 241. Ekasosa Dharanem
 242. Ekasuica
 243. Ekasura
 244. Ekasuta
 245. Ekasuti
 246. Ekata
 247. Ekatadukata
 248. Ekatagadicim Paradim
 249. Ekataka
 250. Ekatala
 251. Ekatalisa
 252. Ekatana
 253. Ekatanem
 254. Ekatanki
 255. Ekatankimortaba
 256. Ekatanta
 257. Ekatantra
 258. Ekatantri
 259. Ekatappi
 260. Ekataprani
 261. Ekatara
 262. Ekatarapha
 263. Ekataraphi
 264. Ekatari
 265. Ekatariha
 266. Ekatariheca
 267. Ekatatantala
 268. Ekatati
 269. Ekatatikoji
 270. Ekatatim Jevanem
 271. Ekatatvim
 272. Ekathata
 273. Ekathoka
 274. Ekatisa
 275. Ekatondim
 276. Ekatra
 277. Ekavacana
 278. Ekavachana
 279. Ekavada
 280. Ekavadha
 281. Ekavakyata
 282. Ekavala
 283. Ekavali
 284. Ekavana
 285. Ekavarna
 286. Ekavarnasamikarana
 287. Ekavasa
 288. Ekavastraparidhana
 289. Ekavata
 290. Ekavatanem
 291. Ekavela
 292. Ekavidha
 293. Ekavidhabhakti
 294. Ekavidhabhava
 295. Ekavisa
 296. Ekavisani
 297. Ekavrintagataphadvayanyaya
 298. Ekavyasanimandali
 299. Ekayoni
 300. Eke
 301. Ekecala
 302. Ekecala-Calisa-Tala-Talisa
 303. Ekehattara
 304. Ekepasolica
 305. Ekera
 306. Ekerihona
 307. Ekeriishtarashi
 308. Ekerikarakuna
 309. Ekerisarakata
 310. Ekerivahivata
 311. Ekhada
 312. Ekhada-dusara
 313. Ekhaddusara
 314. Ekhalasa
 315. Ekhara
 316. Ekhatyara
 317. Eki
 318. Ekibeki
 319. Ekikadaca
 320. Ekikadanem
 321. Ekikade
 322. Ekikaduna Ekikadane
 323. Ekikarana
 324. Ekim
 325. Ekiveki
 326. Ekiya
 327. Ekka
 328. Ekodara
 329. Ekoddarashem
 330. Ekoddashem
 331. Ekoddishta
 332. Ekoeki
 333. Ekonisa
 334. Ekopa
 335. Ekosa
 336. Ekoshasa
 337. Ekoshim
 338. Ekotanem
 339. Ekotra
 340. Ekotrem
 341. Ekulata
 342. Ekulataeka
 343. Ekuna
 344. Ekuna-kshetraphala-sarakhenca
 345. Ekunaashi
 346. Ekunacalisa
 347. Ekunaeka
 348. Ekunaera
 349. Ekunahattara
 350. Ekunaishi
 351. Ekunaishica Anka
 352. Ekunaishim
 353. Ekunajama
 354. Ekunanavvada
 355. Ekunapannasa
 356. Ekunasatha
 357. Ekunashambhara
 358. Ekunata
 359. Ekunatisa
 360. Ekunavisa
 361. Ekunera
 362. Ekunisa
 363. Ekya Malece Mani
 364. Ekya-malece-mani
 365. Ekyaaisi
 366. Ekyaaisim
 367. Ekyannava
 368. Ela
 369. Elaci
 370. Eladoda
 371. Elagara
 372. Elakavinem
 373. Elaki
 374. Elakota
 375. Elati
 376. Elem
 377. Eliya
 378. Eliyabola
 379. Elya
 380. El‍ya
 381. Elyabola
 382. El‍yabola
 383. Enatenaprakarem
 384. Enempramanem
 385. Enenkaduna
 386. Enenkaruna
 387. Enepramanem
 388. Enganem
 389. Enkola
 390. Era
 391. Erajara
 392. Erajara-Jhara-Dhara
 393. Eramitha
 394. Eranda
 395. Erandacem Gurihada
 396. Erandamula
 397. Erandela
 398. Erandem
 399. Erandi
 400. Erandyasapa
 401. Erashera
 402. Eravam
 403. Eravhi Karishye
 404. Eravim
 405. Erunera
 406. Esa
 407. Esakara
 408. Eshadika
 409. Eshya
 410. Eta
 411. Etaddasha
 412. Etadrisha
 413. Etaka
 414. Etana
 415. Etaparyanta
 416. Etat
 417. Etavadhi
 418. Etavat
 419. Etavata
 420. Ethaca
 421. Ethaparyanta
 422. Ethapavetom
 423. Etharyanta
 424. Ethavara
 425. Ethavari
 426. Ethem
 427. Ethila
 428. Ethona
 429. Ethora
 430. Ethuna
 431. Etitevi
 432. Evadha
 433. Evadhavala
 434. Evam
 435. Evanca
 436. Evantevam
 437. Evhada
 438. Evham
 439. Evhamaivham
 440. Evhamevham
 441. Evhamshi
 442. Evhamshim
 443. Evica
 444. Evintevim
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: