Wisdom Library Logo

Buddhism Glossary

Glossary:

  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
P1, P2, P3 ... P1, P2, P3, ... P20, P21, P22
Title Best Definition def
1.
(another name for Ka)
5
2. Ka 5
3. Kaamaguna
(another name for Kamaguna)
2
4. Kaaya
(another name for Kaya)
7
5. Kaayagataa Sati
(another name for Kayagata Sati)
2
6. Kabala 2
7. Kabaḷikā 1
8. Kabaliṅkāra 2
9. Kabalinkārāhāra 2
10. Kabaliṅkārāhāra
(another name for Kabalinkārāhāra)
2
11. Kabandha 1
12. Kabara 2
13. Kabba 2
14. Kabkaba 1
15. Kabupelanda 1
16. Kabya 1
17. Kāca 2
18. Kaca
(another name for Kāca)
2
19. Kācamaṇi 1
20. Kācamaya 1
21. Kācanā 1
22. Kacangala 1
23. Kacaragama 1
24. Kācatumba 1
25. Kacavara 2
26. Kaccana 1
27. Kaccana Peyyala 1
28. Kaccana Sutta 1
29. Kaccani 1
30. Kaccani Jataka 1
31. Kaccani Vagga 1
32. Kaccayana 1
33. Kaccayana Vyakarana 1
34. Kaccayanabheda 1
35. Kaccayanagandha 1
36. Kaccayanasara 1
37. Kaccayanavannana 1
38. Kaccayanayoga 1
39. Kaccha 2
40. Kacchā
(another name for Kaccha)
2
41. Kaccha Tittha
(another name for Kacchaka Tittha)
1
42. Kacchabandhana 1
43. Kacchaka 2
44. Kacchaka Tittha 1
45. Kacchakadaha 1
46. Kacchantara 2
47. Kacchapa 2
48. Kacchapa Jataka 2
49. Kacchapa Jātaka
(another name for Kacchapa Jataka)
2
50. Kacchapagiri 1
51. Kacchapaka 1
52. Kacchapuṭa 2
53. Kacchati 1
54. Kacchavala 1
55. Kacchikāra 1
56. Kacchu 2
57. Kacci 2
58. Kaccikāra 1
59. Kācin 1
60. Kad 1
61. Kadā 2
62. Kadāci 1
63. Kadācikarahaci 1
64. Kadakudda 1
65. Kadala 1
66. Kadali 2
67. Kadalī
(another name for Kadali)
2
68. Kadaligama 1
69. Kadalimiga 1
70. Kadalinivataka 1
71. Kadalipattagama 1
72. Kadaliphala 1
73. Kadaliphaladayaka 1
74. Kadalipupphiya 1
75. Kadalisalagama 1
76. Kadalivata 1
77. Kadam Emanation Scripture 1
78. Kadamappabhā 1
79. Kadamattaca 1
80. Kadamba 3
81. Kādamba
(another name for Kadamba)
3
82. Kadambagona 1
83. Kadambaka
(another name for Kadamba)
3
84. Kādambaka
(another name for Kadamba)
3
85. Kadambapupphiya 1
86. Kadampa 4
87. Kadampa Buddhism 4
88. Kadampa Tradition 4
89. Kadanna 1
90. Kadara 1
91. Kadariya 2
92. Kadariyatā 2
93. Kadayaka
(another name for Gandhodaka)
2
94. Kadayaka
(another name for Gandhodaka)
2
95. Kaddama 2
96. Kaddamabahula 1
97. Kaddamadaha 1
98. Kaddamamodaka 1
99. Kaḍḍhana 2
100. Kaḍḍhanaka 1
101. Kaddhati 2
102. Kaḍḍhati
(another name for Kaddhati)
2
103. Kaddhi 1
104. Kaddhita 1
105. Kadduragama 1
106. Kadduravaddhamana 1
107. Kadiliya 1
108. Kagyu Pa
(another name for Kagyupa)
5
109. Kagyupa 5
110. Kahallivapi 1
111. Kahaṃ 1
112. Kāhāmi 1
113. Kahāpaṇa 2
114. Kahāpaṇaka 2
115. Kāhinti 1
116. Kāja 2
117. Kajagallaka 1
118. Kājahāraka 1
119. Kajangala 1
120. Kajangala 1
121. Kajangala 1
122. Kajangala 1
123. Kajaragama
(another name for Kacaragama)
1
124. Kajjala 2
125. Kajjopakkamaka 1
126. Kaka 3
127. Kāka
(another name for Kaka)
3
128. Kaka Jataka 2
129. Kāka Jātaka
(another name for Kaka Jataka)
2
130. Kaka Sutta 2
131. Kāka Sutta
(another name for Kaka Sutta)
2
132. Kakaca 2
133. Kākacchamāna 1
134. Kākacchati 2
135. Kākacchi 1
136. Kakacupama Sutta 1
137. Kakadipa 1
138. Kakalaya 1
139. Kākaṇa 1
140. Kakanda 1
141. Kakandaka 1
142. Kakandi
(another name for Kakanda)
1
143. Kakaneru 1
144. Kākaṇikā 2
145. Kakannadu 1
146. Kakaṇṭaka 2
147. Kakantaka Jataka 1
148. Kakantaka Panha 1
149. Kakantaka Vagga 1
150. Kākapāda 1

Glossary:

  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z