Vyakarana glossary, starting with ‘k’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Vyakarana glossary, starting with the letter “k”, contains 332 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. K
 2. Ka
 3. Kacchadi
 4. Kadaradi
 5. Kadhyai
 6. Kai
 7. Kaimarthakya
 8. Kaiyata
 9. Kaiyataprakasha
 10. Kaiyataprakashika
 11. Kaiyatavivarana
 12. Kak
 13. Kakara
 14. Kala
 15. Kalabheda
 16. Kaladushta
 17. Kalanidarshaka
 18. Kalapa
 19. Kalaparatna
 20. Kalapasamgraha
 21. Kalapin
 22. Kalasamanya
 23. Kalavyavaya
 24. Kalman
 25. Kalpa
 26. Kalpalata
 27. Kalpana
 28. Kalpanagaurava
 29. Kalpanalaghava
 30. Kalpap
 31. Kalyanamalla
 32. Kalyanasagara
 33. Kalyanasarasvati
 34. Kalyanyadi
 35. Kam
 36. Kamacara
 37. Kamadhenu
 38. Kamadhenusudharasa
 39. Kamam
 40. Kambojadi
 41. Kamenaman
 42. Kampa
 43. Kampana
 44. Kampita
 45. Kamsavijayagani
 46. Kamul
 47. Kamyac
 48. Kan
 49. Kanac
 50. Kanda
 51. Kandamayana
 52. Kandvadi
 53. Kanip
 54. Kantakoddhara
 55. Kantha
 56. Kanthatalavya
 57. Kanthokta
 58. Kanthoshthya
 59. Kanthya
 60. Kanvadi
 61. Kap
 62. Kara
 63. Karaka
 64. Karakacakra
 65. Karakakarika
 66. Karakakaumudi
 67. Karakakhandanamandana
 68. Karakanirnaya
 69. Karakapada
 70. Karakapariccheda
 71. Karakatattva
 72. Karakatika
 73. Karakavada
 74. Karakavibhakti
 75. Karakavibhaktibaliyastva
 76. Karakavicara
 77. Karakavilasa
 78. Karakaviveka
 79. Karakavyakhya
 80. Karana
 81. Karavini
 82. Karika
 83. Karini
 84. Karishyat
 85. Karita
 86. Karkyadi
 87. Karma
 88. Karmadharaya
 89. Karmadi
 90. Karmakartri
 91. Karmanamika
 92. Karmanipada
 93. Karmapadishta
 94. Karmasadhana
 95. Karmasthabhavaka
 96. Karmasthakriya
 97. Karmavacya
 98. Karmavadbhava
 99. Karmavyatihara
 100. Karnadi
 101. Karnamuliya
 102. Karshana
 103. Kartakaujapadi
 104. Kartrabhipraya
 105. Kartri
 106. Kartrisadhana
 107. Kartristhabhavaka
 108. Kartristhakriya
 109. Kartrivacya
 110. Kartrivedana
 111. Kartriyak
 112. Karttikeya
 113. Karvini
 114. Karya
 115. Karyakala
 116. Karyakalaparibhasha
 117. Karyatidesha
 118. Karyayoga
 119. Karyin
 120. Kasen
 121. Kashadi
 122. Kashakritsna
 123. Kashika
 124. Kashikavivaranapanjika
 125. Kashikavrittisara
 126. Kashthadi
 127. Kashyadi
 128. Kashyapa
 129. Kashyapivritti
 130. Kaskadi
 131. Kasun
 132. Kasuna
 133. Katac
 134. Katantra
 135. Katantrabalabodhini
 136. Katantracandrika
 137. Katantradhatuvritti
 138. Katantradhatuvrittitika
 139. Katantrakaumudi
 140. Katantralaghuvritti
 141. Katantrapanjika
 142. Katantraparibhashapatha
 143. Katantraparibhashavritti
 144. Katantraparishishta
 145. Katantraparishishtacandrika
 146. Katantraparishishtapradyota
 147. Katantraparishishtasiddhantaratnankura
 148. Katantraparishishtatika
 149. Katantrapradipa
 150. Katantraprakriya
 151. Katantrarahasya
 152. Katantrarupamala
 153. Katantrasutravritti
 154. Katantravistara
 155. Katantravivarana
 156. Katantravritti
 157. Katantravrittitika
 158. Katantravrittitippani
 159. Katantravrittivyakhya
 160. Katantravyakhyasara
 161. Katantrottara
 162. Kathadi
 163. Katryadi
 164. Katthakya
 165. Katya
 166. Katyac
 167. Katyayana
 168. Kauhaliputra
 169. Kaumara
 170. Kaundinya
 171. Kavarga
 172. Kavicandra
 173. Kavikalpadruma
 174. Kavikalpadrumatika
 175. Kavyakamadhenu
 176. Kelimar
 177. Ken
 178. Kenya
 179. Kesava
 180. Keshavadatta
 181. Kevala
 182. Kh
 183. Kha
 184. Khac
 185. Khakara
 186. Khal
 187. Khamun
 188. Khan
 189. Khanda
 190. Khandikadi
 191. Khar
 192. Khash
 193. Khay
 194. Khilapatha
 195. Khishnuc
 196. Khit
 197. Khukan
 198. Khyun
 199. Ki
 200. Kilharn
 201. Kimshulakadi
 202. Kimvritta
 203. Kina
 204. Kiradi
 205. Kisharadi
 206. Kit
 207. Kitkarana
 208. Klibatva
 209. Klukan
 210. Kmarac
 211. Knu
 212. Kodndarama
 213. Kondabhatta
 214. Kotaradi
 215. Kraiyadika
 216. Krama
 217. Kramadi
 218. Kramadishvara
 219. Kramana
 220. Kramapatha
 221. Kramya
 222. Kratvadi
 223. Kraudyadi
 224. Krayadigana
 225. Kridabhihita
 226. Kridanta
 227. Kridgrahana
 228. Kridgrahanaparibhasha
 229. Kridvritti
 230. Krillopa
 231. Krilluk
 232. Krin
 233. Krishashvadi
 234. Krishnakimkaraprakriya
 235. Krishnalilashukamuni
 236. Krishnamaunin
 237. Krishnamishra
 238. Krishnamitra
 239. Krishnapandita
 240. Krishnashastrin
 241. Krishnashesha
 242. Krishta
 243. Krit
 244. Krita
 245. Kritadi
 246. Kritakritaprasangi
 247. Kritartha
 248. Kriti
 249. Kritisadhyatva
 250. Kritrima
 251. Kritrimakritrimaparibhasha
 252. Kritsvara
 253. Kritvasuc
 254. Kritve
 255. Kritya
 256. Kriya
 257. Kriyaguptaka
 258. Kriyakalapa
 259. Kriyaphala
 260. Kriyartha
 261. Kriyasamabhihara
 262. Kriyatipatti
 263. Kriyavacana
 264. Kriyavisheshana
 265. Kriyayoga
 266. Krodadi
 267. Kroshtriya
 268. Kru
 269. Krukan
 270. Ksaran
 271. Kse
 272. Ksha
 273. Kshaipra
 274. Kshamamanikya
 275. Kshapanaka
 276. Kshemamkara
 277. Kshipra
 278. Kshirasvamin
 279. Kshiratarangini
 280. Kshirataranginisamketa
 281. Kshitishacandra
 282. Kshubhnadi
 283. Kshvedana
 284. Ksi
 285. Kta
 286. Ktanta
 287. Ktartham
 288. Ktavatu
 289. Ktic
 290. Ktin
 291. Ktri
 292. Ktva
 293. Ktvanta
 294. Ku
 295. Kubjashaktivada
 296. Kuk
 297. Kulaladi
 298. Kumara
 299. Kumaristanayugakriti
 300. Kumat
 301. Kumbhapadyadi
 302. Kumudadi
 303. Kunap
 304. Kunaravadava
 305. Kuncika
 306. Kuni
 307. Kunjadi
 308. Kunkumavikasha
 309. Kuppushastrin
 310. Kurac
 311. Kurvadi
 312. Kurvadrupa
 313. Kurvat
 314. Kurvini
 315. Kushala
 316. Kutadi
 317. Kutadipada
 318. Kutarac
 319. Kutva
 320. Kuvyavaya
 321. Kvarap
 322. Kvasu
 323. Kvi
 324. Kvibanta
 325. Kvin
 326. Kvip
 327. Kya
 328. Kyac
 329. Kyan
 330. Kyap
 331. Kyash
 332. Kyu
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: