Vyakarana glossary, starting with ‘k’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Vyakarana glossary, starting with the letter “k”, contains 337 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. K
 2. Ka
 3. Kacchadi
 4. Kadaradi
 5. Kadhyai
 6. Kai
 7. Kaimarthakya
 8. Kaiyata
 9. Kaiyataprakasha
 10. Kaiyataprakashika
 11. Kaiyatavivarana
 12. Kak
 13. Kakara
 14. Kala
 15. Kalabheda
 16. Kaladushta
 17. Kalanidarshaka
 18. Kalapa
 19. Kalaparatna
 20. Kalapasamgraha
 21. Kalapin
 22. Kalasamanya
 23. Kalavyavaya
 24. Kalman
 25. Kalpa
 26. Kalpalata
 27. Kalpana
 28. Kalpanagaurava
 29. Kalpanalaghava
 30. Kalpap
 31. Kalyanamalla
 32. Kalyanasagara
 33. Kalyanasarasvati
 34. Kalyanyadi
 35. Kam
 36. Kamacara
 37. Kamachara
 38. Kamadhenu
 39. Kamadhenusudharasa
 40. Kamam
 41. Kambojadi
 42. Kamenaman
 43. Kampa
 44. Kampana
 45. Kampita
 46. Kamsavijayagani
 47. Kamul
 48. Kamyac
 49. Kan
 50. Kanac
 51. Kanda
 52. Kandamayana
 53. Kandvadi
 54. Kanip
 55. Kantakoddhara
 56. Kantha
 57. Kanthatalavya
 58. Kanthokta
 59. Kanthoshthya
 60. Kanthya
 61. Kanvadi
 62. Kap
 63. Kara
 64. Karaka
 65. Karakacakra
 66. Karakakarika
 67. Karakakaumudi
 68. Karakakhandanamandana
 69. Karakanirnaya
 70. Karakapada
 71. Karakapariccheda
 72. Karakatattva
 73. Karakatika
 74. Karakavada
 75. Karakavibhakti
 76. Karakavibhaktibaliyastva
 77. Karakavicara
 78. Karakavilasa
 79. Karakaviveka
 80. Karakavyakhya
 81. Karana
 82. Karavini
 83. Karika
 84. Karini
 85. Karishyat
 86. Karita
 87. Karkyadi
 88. Karmadharaya
 89. Karmadi
 90. Karmakartri
 91. Karman
 92. Karmanamika
 93. Karmanipada
 94. Karmapadishta
 95. Karmasadhana
 96. Karmasthabhavaka
 97. Karmasthakriya
 98. Karmavachya
 99. Karmavacya
 100. Karmavadbhava
 101. Karmavyatihara
 102. Karnadi
 103. Karnamuliya
 104. Karshana
 105. Kartakaujapadi
 106. Kartikeya
 107. Kartrabhipraya
 108. Kartri
 109. Kartrisadhana
 110. Kartristhabhavaka
 111. Kartristhakriya
 112. Kartrivachya
 113. Kartrivacya
 114. Kartrivedana
 115. Kartriyak
 116. Karvini
 117. Karya
 118. Karyakala
 119. Karyakalaparibhasha
 120. Karyatidesha
 121. Karyayoga
 122. Karyin
 123. Kasen
 124. Kashadi
 125. Kashakritsna
 126. Kashika
 127. Kashikavivaranapanjika
 128. Kashikavrittisara
 129. Kashthadi
 130. Kashyadi
 131. Kashyapa
 132. Kashyapivritti
 133. Kaskadi
 134. Kasun
 135. Kasuna
 136. Katac
 137. Katantra
 138. Katantrabalabodhini
 139. Katantracandrika
 140. Katantradhatuvritti
 141. Katantradhatuvrittitika
 142. Katantrakaumudi
 143. Katantralaghuvritti
 144. Katantrapanjika
 145. Katantraparibhashapatha
 146. Katantraparibhashavritti
 147. Katantraparishishta
 148. Katantraparishishtacandrika
 149. Katantraparishishtapradyota
 150. Katantraparishishtasiddhantaratnankura
 151. Katantraparishishtatika
 152. Katantrapradipa
 153. Katantraprakriya
 154. Katantrarahasya
 155. Katantrarupamala
 156. Katantrasutravritti
 157. Katantravistara
 158. Katantravivarana
 159. Katantravritti
 160. Katantravrittitika
 161. Katantravrittitippani
 162. Katantravrittivyakhya
 163. Katantravyakhyasara
 164. Katantrottara
 165. Kathadi
 166. Katryadi
 167. Katthakya
 168. Katya
 169. Katyac
 170. Katyayana
 171. Kauhaliputra
 172. Kaumara
 173. Kaundinya
 174. Kavarga
 175. Kavicandra
 176. Kavikalpadruma
 177. Kavikalpadrumatika
 178. Kavyakamadhenu
 179. Kelimar
 180. Ken
 181. Kenya
 182. Kesava
 183. Keshavadatta
 184. Kevala
 185. Kh
 186. Kha
 187. Khac
 188. Khach
 189. Khakara
 190. Khal
 191. Khamun
 192. Khan
 193. Khanda
 194. Khandikadi
 195. Khar
 196. Khash
 197. Khay
 198. Khilapatha
 199. Khishnuc
 200. Khit
 201. Khukan
 202. Khyun
 203. Ki
 204. Kilharn
 205. Kimshulakadi
 206. Kimvritta
 207. Kina
 208. Kiradi
 209. Kisharadi
 210. Kit
 211. Kitkarana
 212. Klibatva
 213. Klukan
 214. Kmarac
 215. Knu
 216. Kodndarama
 217. Kondabhatta
 218. Kotaradi
 219. Kraiyadika
 220. Krama
 221. Kramadi
 222. Kramadishvara
 223. Kramana
 224. Kramapatha
 225. Kramya
 226. Kratvadi
 227. Kraudyadi
 228. Krayadigana
 229. Kridabhihita
 230. Kridanta
 231. Kridgrahana
 232. Kridgrahanaparibhasha
 233. Kridvritti
 234. Krillopa
 235. Krilluk
 236. Krin
 237. Krishashvadi
 238. Krishnakimkaraprakriya
 239. Krishnalilashukamuni
 240. Krishnamaunin
 241. Krishnamishra
 242. Krishnamitra
 243. Krishnapandita
 244. Krishnashastrin
 245. Krishnashesha
 246. Krishta
 247. Krit
 248. Krita
 249. Kritadi
 250. Kritakritaprasangi
 251. Kritartha
 252. Kriti
 253. Kritisadhyatva
 254. Kritrima
 255. Kritrimakritrimaparibhasha
 256. Kritsvara
 257. Kritvasuc
 258. Kritve
 259. Kritya
 260. Kriya
 261. Kriyaguptaka
 262. Kriyakalapa
 263. Kriyaphala
 264. Kriyartha
 265. Kriyasamabhihara
 266. Kriyatipatti
 267. Kriyavacana
 268. Kriyavisheshana
 269. Kriyayoga
 270. Krodadi
 271. Kroshtriya
 272. Kru
 273. Krukan
 274. Ksaran
 275. Kse
 276. Ksha
 277. Kshaipra
 278. Kshamamanikya
 279. Kshapanaka
 280. Kshemamkara
 281. Kshipra
 282. Kshirasvamin
 283. Kshiratarangini
 284. Kshirataranginisamketa
 285. Kshitishacandra
 286. Kshubhnadi
 287. Kshvedana
 288. Ksi
 289. Kta
 290. Ktanta
 291. Ktartham
 292. Ktavatu
 293. Ktic
 294. Ktin
 295. Ktri
 296. Ktva
 297. Ktvanta
 298. Ku
 299. Kubjashaktivada
 300. Kuk
 301. Kulaladi
 302. Kumara
 303. Kumaristanayugakriti
 304. Kumat
 305. Kumbhapadyadi
 306. Kumudadi
 307. Kunap
 308. Kunaravadava
 309. Kunchika
 310. Kuncika
 311. Kuni
 312. Kunjadi
 313. Kunkumavikasha
 314. Kuppushastrin
 315. Kurac
 316. Kurvadi
 317. Kurvadrupa
 318. Kurvat
 319. Kurvini
 320. Kushala
 321. Kutadi
 322. Kutadipada
 323. Kutarac
 324. Kutva
 325. Kuvyavaya
 326. Kvarap
 327. Kvasu
 328. Kvi
 329. Kvibanta
 330. Kvin
 331. Kvip
 332. Kya
 333. Kyac
 334. Kyan
 335. Kyap
 336. Kyash
 337. Kyu
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: