Vedanta glossary, starting with ‘p’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Vedanta glossary, starting with the letter “p”, contains 35 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Pancagavya
 2. Pancamrita
 3. Pancapadika
 4. Pancikarana
 5. Pandava
 6. Pandavagita
 7. Paramatman
 8. Parashara
 9. Parasharagita
 10. Parashiva
 11. Pariplava
 12. Parityaga
 13. Parivrajaka
 14. Parivraji
 15. Phutkara
 16. Pingala
 17. Pingalagita
 18. Pradosha
 19. Prakarana
 20. Prakashananda Sarasvati
 21. Prakashatman
 22. Pramana
 23. Pranamaya
 24. Pranamayakosha
 25. Pranaya
 26. Pranayagita
 27. Prapanca
 28. Prapanna
 29. Prapannagita
 30. Prapatti
 31. Prarabda
 32. Prarabdakarma
 33. Prod
 34. Prodgita
 35. Purusha
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: