Tibetan Buddhism glossary, starting with ‘p’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Tibetan Buddhism glossary, starting with the letter “p”, contains 28 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Pacaripa
 2. Padma
 3. Padmajvalini
 4. Padmanarteshvara
 5. Padmasambhava
 6. Pancamritasadhanopaya
 7. Pancamritasadhanopayanirdesha
 8. Panchamritasadhanopaya
 9. Panchamritasadhanopayanirdesha
 10. Pandara
 11. Pandaravasini
 12. Pankajapa
 13. Paramananda
 14. Parthiva
 15. Patani
 16. Pingala
 17. Pishunavajra
 18. Prabhanjana
 19. Prabhavati
 20. Pracanda
 21. Prachanda
 22. Prapurana
 23. Pratibhanakuta
 24. Pratimukhasandhi
 25. Pretapuri
 26. Pulliramalaya
 27. Purana
 28. Putalipa
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: