Tibetan Buddhism glossary, starting with ‘h’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Tibetan Buddhism glossary, starting with the letter “h”, contains 45 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Hadagada
 2. Hadagadi
 3. Hadi
 4. Haharava
 5. Hamsa
 6. Hamsi
 7. Haravijayottama
 8. Harikela
 9. Harikelaki
 10. Harivasa
 11. Hayagriva
 12. Hayakarna
 13. Helika
 14. Hema
 15. Hemaparvata
 16. Heruka
 17. Herukamandala
 18. Herukavajra
 19. Heruki
 20. Hetuka
 21. Hevajra-tantra
 22. Himagiri
 23. Himalaya
 24. Homa
 25. Homacarya
 26. Homacharya
 27. Homavidhi
 28. Homavidhinirdesha
 29. Hora
 30. Hri
 31. Hrichinta
 32. Hricinta
 33. Hridaya
 34. Hridayacakra
 35. Hridayachakra
 36. Hridayamantra
 37. Hrika
 38. Huluhulu
 39. Humkari
 40. Humkarini
 41. Hutashana
 42. Hutashani
 43. Hutavahadigisha
 44. Huttaka
 45. Huttaki
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: