Tamil glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Tamil glossary, starting with the letter “s”, contains 879 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. S
 2. Sa-kamalokam
 3. Sa-karmakakriyai
 4. Saci
 5. Saha
 6. Sahacari
 7. Sahajai
 8. Sahajam
 9. Sahajan
 10. Sahana
 11. Sahapati
 12. Sahasrakshan
 13. Sahasram
 14. Sahasranamam
 15. Sahasranamarccanai
 16. Sahasranamavali
 17. Sahasrapeti
 18. Sahasratarai
 19. Sahayam
 20. Sahetukam
 21. Sahi
 22. Sahitam
 23. Sahityam
 24. Sahotaran
 25. Sahukar
 26. Saintavam
 27. Saintavi
 28. Sainyam
 29. Saivan
 30. Saja
 31. Sajatiyam
 32. Sajatiyan
 33. Sajivan
 34. Sajja
 35. Sajjam
 36. Sajjanam
 37. Sakalarum
 38. Sakalattiram
 39. Sakam
 40. Sakaram
 41. Sakirutakami
 42. Sakotri
 43. Sakrut
 44. Sakshat
 45. Sakshatkaram
 46. Sakshi
 47. Sakshyam
 48. Saktam
 49. Sakulyan
 50. Sakyam
 51. Sakyamuni
 52. Salai
 53. Salakramam
 54. Salamiciri
 55. Salapancikai
 56. Salehal
 57. Salilam
 58. Salis
 59. Saljap
 60. Salmukira
 61. Salmukura
 62. Sam
 63. Samacaram
 64. Samajam
 65. Samakamam
 66. Samakri
 67. Samaksham
 68. Samam
 69. Saman
 70. Samanam
 71. Samanatikaranam
 72. Samanatikaranyam
 73. Samanjasam
 74. Samanyatarmam
 75. Samapti
 76. Samaratanai
 77. Samarppanam
 78. Samarppi
 79. Samartyam
 80. Samartyan
 81. Samasam
 82. Samasaptamam
 83. Samashrayanam
 84. Samastam
 85. Samasvaram
 86. Samatai
 87. Samatanam
 88. Samatarshi
 89. Samavarttanam
 90. Samavayikaranam
 91. Samavetam
 92. Samaveti
 93. Samayasanjivi
 94. Sametan
 95. Samharam
 96. Samhari
 97. Samhatam
 98. Samil
 99. Saminnai
 100. Samipam
 101. Samipyam
 102. Samittu
 103. Samjivi
 104. Samjivini
 105. Samjnaskantam
 106. Samkarajati
 107. Samman
 108. Sammanam
 109. Sammani
 110. Sammatam
 111. Sammati
 112. Sammelanam
 113. Sampan
 114. Sampanki
 115. Sampanti
 116. Samparam
 117. Samparkkam
 118. Sampashanai
 119. Sampashanam
 120. Sampatanam
 121. Sampatika
 122. Sampatveshtakam
 123. Sampavanai
 124. Sampokam
 125. Sampotanam
 126. Sampoti
 127. Sampratanam
 128. Sampratapanam
 129. Samprati
 130. Samprokshanam
 131. Sampu
 132. Sampurnam
 133. Sampurnarakam
 134. Sampurtti
 135. Samputti
 136. Samraj
 137. Samrakshakan
 138. Samrakshanam
 139. Samrampam
 140. Samrutti
 141. Samsaram
 142. Samsarkkam
 143. Samshaptakan
 144. Samshayam
 145. Samshlesham
 146. Samshleshi
 147. Samsitti
 148. Samskaram
 149. Samskirutam
 150. Samskrutam
 151. Samsruti
 152. Samstanam
 153. Samuccayam
 154. Samuham
 155. Samutayam
 156. Samutrikam
 157. Samutrikashastram
 158. Samvatam
 159. Samvatsaram
 160. Samyakajivam
 161. Samyakcaritram
 162. Samyakkarumam
 163. Samyaknanam
 164. Samyaksamati
 165. Samyaksankalpam
 166. Samyaksmiruti
 167. Samyakvakku
 168. Samyakviyayamam
 169. Samyam
 170. Samyokam
 171. Samyuktaksharam
 172. Sanatanam
 173. Sancaram
 174. Sancayanam
 175. Sancikai
 176. Sancitam
 177. Sankalpam
 178. Sankam
 179. Sankamukam
 180. Sankaram
 181. Sankaran
 182. Sankatacaturttaci
 183. Sankati
 184. Sanketam
 185. Sankirahi
 186. Sankirttanam
 187. Sankocam
 188. Sankyai
 189. Sanmanam
 190. Sanmarkkam
 191. Sannaham
 192. Sannatam
 193. Sannattam
 194. Sannihitam
 195. Sannitanam
 196. Sannityam
 197. Sannivesham
 198. Santan
 199. Santanam
 200. Santapam
 201. Santarppanam
 202. Santatam
 203. Santeham
 204. Santesham
 205. Santiktam
 206. Santosham
 207. Santushtan
 208. Santyamatam
 209. Santyatipam
 210. Santyavantanam
 211. Sanyasam
 212. Sanyasi
 213. Sapai
 214. Sapakampam
 215. Sapalam
 216. Sapan
 217. Sapar
 218. Saparam
 219. Saparyai
 220. Sapash
 221. Sapatni
 222. Sapi
 223. Sapintar
 224. Sapintikaranam
 225. Sapja
 226. Sapjapattu
 227. Sapjavirai
 228. Sapta
 229. Sapta-sakarayattirai
 230. Sapta-vitankastalam
 231. Saptakaranam
 232. Saptaloham
 233. Saptamekam
 234. Saptapati
 235. Saptarshi
 236. Saptasakaram
 237. Saptasantanam
 238. Saptasaram
 239. Saptastanam
 240. Saptasvaram
 241. Saptavastai
 242. Saptavati
 243. Saptavatikai
 244. Sarali
 245. Saram
 246. Sarankam
 247. Sarappali
 248. Saras
 249. Sarasam
 250. Sarasapakshi
 251. Sarasvati
 252. Sarati
 253. Saravanam
 254. Sarikai
 255. Sarini
 256. Saripanti
 257. Sarjikam
 258. Sarkkam
 259. Sarkkar
 260. Sarkunam
 261. Sarpara
 262. Sarpat
 263. Sarppam
 264. Sartar
 265. Sarttakam
 266. Sarupyam
 267. Sarva-kalacalai
 268. Sarva-kalasankam
 269. Sarva-sankaparittiyakam
 270. Sarvajit
 271. Sarvajnan
 272. Sarvamanyam
 273. Sarvapauman
 274. Sarvasakshi
 275. Sarvasvaharanam
 276. Sarvasvatanam
 277. Sarvasvatantiram
 278. Sarvatari
 279. Sarvatra
 280. Sarveshan
 281. Sasham
 282. Sashtankanamaskaram
 283. Sasyam
 284. Sat
 285. Satacivan
 286. Satakam
 287. Satakati
 288. Satam
 289. Satanam
 290. Satarana
 291. Satari
 292. Satarkkorttu
 293. Satas
 294. Satasat
 295. Satatam
 296. Satkaram
 297. Satkari
 298. Satkarmam
 299. Satkrutan
 300. Satmi
 301. Satpati
 302. Satram
 303. Satrasam
 304. Satrushyam
 305. Satsankam
 306. Sattai
 307. Satti
 308. Sattiyay
 309. Sattu
 310. Sattuvam
 311. Satvam
 312. Satvi
 313. Satvikam
 314. Satvikan
 315. Satyalokam
 316. Satyam
 317. Satyar
 318. Satyavati
 319. Satyavratakshetram
 320. Satyavratam
 321. Satyojatam
 322. Sau
 323. Sauharttam
 324. Saukaryam
 325. Saukatam
 326. Saukumaryam
 327. Saukyam
 328. Saumyam
 329. Saupakyavati
 330. Sauram
 331. Saurashtram
 332. Saushilyam
 333. Sautamini
 334. Sauviram
 335. Sauviranjanam
 336. Savakasham
 337. Savam
 338. Savarnam
 339. Savarnan
 340. Savistaram
 341. Savitri
 342. Sayakam
 343. Sayanam
 344. Sayin
 345. Sayujyam
 346. Se
 347. Secanam
 348. Senapati
 349. Senapatiperuvilai
 350. Sesam
 351. Setu
 352. Sevakalam
 353. Sh
 354. Shacitevi
 355. Shahar
 356. Shai
 357. Shailam
 358. Shaileyam
 359. Shaili
 360. Shaishavam
 361. Shaitan
 362. Shaitilyam
 363. Shaityam
 364. Shaivam
 365. Shakai
 366. Shakan
 367. Shaki
 368. Shaktam
 369. Shaktan
 370. Shakunam
 371. Shakuntam
 372. Shakyam
 373. Shal
 374. Shalam
 375. Shalapam
 376. Shali
 377. Shalmali
 378. Shalyam
 379. Shamilat
 380. Shamilattacapantam
 381. Shamiyana
 382. Shampavi
 383. Shana
 384. Shanaishcaran
 385. Shani
 386. Shankai
 387. Shanku
 388. Shanmukan
 389. Shannavatishrattam
 390. Shantanu
 391. Shanti
 392. Shapam
 393. Shaparan
 394. Shapari
 395. Shapash
 396. Shapatam
 397. Shappu
 398. Shaptashastram
 399. Sharam
 400. Sharanyan
 401. Sharapam
 402. Sharappu
 403. Sharappukkaran
 404. Sharasanam
 405. Sharata
 406. Sharatampa
 407. Sharatkalam
 408. Sharavyam
 409. Sharayam
 410. Shariram
 411. Sharkkarai
 412. Sharvan
 413. Sharvani
 414. Sharvari
 415. Sharvata
 416. Shasanam
 417. Shashankan
 418. Shashavishanam
 419. Shashi
 420. Shashpam
 421. Shashtashtamam
 422. Shashti-aptapurtti
 423. Shashtipurti
 424. Shastram
 425. Shastri
 426. Shastriyam
 427. Shastroktam
 428. Shasyam
 429. Shat-ankamantiram
 430. Shat-ashiti-punyakalam
 431. Shat-shrutirishapam
 432. Shat-vitalinkam
 433. Shata
 434. Shataksharam
 435. Shatam
 436. Shatamakan
 437. Shatananan
 438. Shatankam
 439. Shatankapalam
 440. Shatashiti
 441. Shatataram
 442. Shatayatanam
 443. Shatcakram
 444. Shati
 445. Shatjakramam
 446. Shatjam
 447. Shatkalam
 448. Shatkalapujai
 449. Shatkaranam
 450. Shatkunam
 451. Shatpatam
 452. Shatpavam
 453. Shatripu
 454. Shatsamayam
 455. Shattakan
 456. Shattarshanam
 457. Shatvarkkam
 458. Shaucam
 459. Shaucampannu
 460. Shauryam
 461. Shavil
 462. Shayanam
 463. She
 464. Shek
 465. Shekaram
 466. Sheshahomam
 467. Sheshalokam
 468. Sheshaputan
 469. Sheshashayi
 470. Sheshatvam
 471. Sheshatyajyam
 472. Sheshi
 473. Shikamani
 474. Shikaram
 475. Shikari
 476. Shikshai
 477. Shilimukam
 478. Shilpam
 479. Shilpin
 480. Shimshupavruksham
 481. Shiras
 482. Shirisham
 483. Shishyan
 484. Shitakiranan
 485. Shitamantali
 486. Shitilam
 487. Shivam
 488. Shivan
 489. Shiya
 490. Shleshai
 491. Shleshmam
 492. Shlishtam
 493. Shlokam
 494. Shmashanam
 495. Shmashanavairakkiyam
 496. Shok
 497. Shokam
 498. Shomti
 499. Shonakari
 500. Shonam
 501. Shopanakshatai
 502. Shopanam
 503. Shoshai
 504. Shotanai
 505. Shotanapatram
 506. Shotasham
 507. Shoti
 508. Shramanan
 509. Shramanilai
 510. Shramappatu
 511. Shrantan
 512. Shrattam
 513. Shrautam
 514. Shrauti
 515. Shravakan
 516. Shravyam
 517. Shreshtam
 518. Shreyas
 519. Shri
 520. Shri-curnaparipalanam
 521. Shri-lakshanapavanai
 522. Shri-palipatti
 523. Shri-patantanki
 524. Shri-patantanku
 525. Shri-patarenu
 526. Shri-patatirttam
 527. Shri-ramajayam
 528. Shri-rankanatar
 529. Shri-yakki-palan-calakaiaccu
 530. Shricainti
 531. Shricakkaram
 532. Shricurnam
 533. Shrikalasti
 534. Shrikantan
 535. Shrikariyakarttan
 536. Shrikariyam
 537. Shrikosham
 538. Shrimaheevarar
 539. Shriman
 540. Shrimantan
 541. Shrimat
 542. Shrimati
 543. Shrimatu
 544. Shrimuka
 545. Shrimukam
 546. Shrimurttam
 547. Shrimurtti
 548. Shrinakavacantam
 549. Shripali
 550. Shripantari
 551. Shripashyam
 552. Shripatankal
 553. Shripati
 554. Shripuranam
 555. Shrirakam
 556. Shriramanucam
 557. Shrirankam
 558. Shriruttiram
 559. Shriruttirar
 560. Shritalam
 561. Shritaran
 562. Shritevi
 563. Shrivaccam
 564. Shriviharam
 565. Shrivikaram
 566. Shrivikarancey
 567. Shriyappati
 568. Shriyuta
 569. Shrotapatti
 570. Shrotram
 571. Shrotriyam
 572. Shrunkalai
 573. Shrunkipasmam
 574. Shrushti
 575. Shruti
 576. Shtam
 577. Shu
 578. Shuki
 579. Shukla
 580. Shuklam
 581. Shuklapaksham
 582. Shukti
 583. Shuktika-rajataniyayam
 584. Shuli
 585. Shulkam
 586. Shumni
 587. Shuntan
 588. Shunyatiti
 589. Shupasvikaram
 590. Shupram
 591. Shurppanaka
 592. Shushkam
 593. Shushrushai
 594. Shutran
 595. Shvan
 596. Shvanam
 597. Shvashru
 598. Shvashuran
 599. Shvetam
 600. Shyamalam
 601. Shyamalatevi
 602. Shyenam
 603. Silappadikaram
 604. Simhalam
 605. Simham
 606. Simhasanam
 607. Simtu
 608. Sipay
 609. Sippanti
 610. Sirai
 611. Siram
 612. Siromani
 613. Sisa
 614. Sitalam
 615. Sitam
 616. Sittan
 617. Sittantam
 618. Sittanti
 619. Sittar
 620. Sittartta
 621. Sittarttan
 622. Sitti
 623. Skalitam
 624. Skantam
 625. Skantan
 626. Skantapuranam
 627. Skantashashti
 628. Skolvirai
 629. Skurani
 630. Smarakam
 631. Smaranam
 632. Smarttam
 633. Smarttar
 634. Smiruti
 635. Smiruti-rotakari
 636. Snanakan
 637. Snanakattam
 638. Snanam
 639. Snaniyam
 640. Snapanam
 641. Snatakan
 642. Sniktam
 643. Snushai
 644. Sohampavanai
 645. Sojji
 646. Sojjiyappam
 647. Sola
 648. Soman
 649. Somarokam
 650. Somaskantan
 651. Somasutram
 652. Somavaram
 653. Somayaji
 654. Sopanam
 655. Sosti
 656. Sotakumpam
 657. Sotaran
 658. Sparshanam
 659. Sparttai
 660. Spashtam
 661. Spatika-japa-kusumaniyayam
 662. Spatikalinkam
 663. Spatikamalai
 664. Spotakam
 665. Spruhai
 666. Spruk
 667. Spulinkam
 668. Spuri
 669. Spuritam
 670. Srukam
 671. Srukku
 672. Stairyam
 673. Stalakarnam
 674. Stalakkaval
 675. Stalam
 676. Stalamanmiyam
 677. Stalankaccelavu
 678. Stalavari
 679. Stalavruksham
 680. Stali-pulakaniyayam
 681. Stalipakam
 682. Staliyantiram
 683. Stampakiruti
 684. Stampam
 685. Stamparokam
 686. Stan
 687. Stanam
 688. Stanapati
 689. Stanapattiyam
 690. Stanasevai
 691. Stanikam
 692. Stanikan
 693. Staniyam
 694. Staniyan
 695. Stantilam
 696. Stanu
 697. Stapakam
 698. Stapakan
 699. Stapanam
 700. Stapati
 701. Staptam
 702. Stati
 703. Stautyam
 704. Stavam
 705. Stavaracottu
 706. Stavaram
 707. Staviramatam
 708. Stavirar
 709. Stayi
 710. Sterar
 711. Stimitam
 712. Stiracittiram
 713. Stirappatu
 714. Stirarankam
 715. Stirasti
 716. Stiravaram
 717. Stiri
 718. Stirihatti
 719. Stirijati
 720. Stirilakshanam
 721. Stirilinkam
 722. Stirilolan
 723. Stirinayakam
 724. Stiripokam
 725. Stirirakam
 726. Stiriratnam
 727. Stirisankamam
 728. Stirisannai
 729. Stiritanam
 730. Stirivairakkiyam
 731. Stitam
 732. Stiti
 733. Stitimati
 734. Stiyanakkiranti
 735. Stomam
 736. Stotram
 737. Stotrapatam
 738. Stottiram
 739. Stottiri
 740. Stri
 741. Stulam
 742. Stuli
 743. Stunam
 744. Stuti
 745. Sucikai
 746. Sucipatram
 747. Suhrut
 748. Sujatar
 749. Sukantam
 750. Sukaram
 751. Sukatan
 752. Sukrivan
 753. Sukrutan
 754. Sukshmam
 755. Sukshmaputti
 756. Sukshmatarshanam
 757. Sukshmatarshi
 758. Sukumaram
 759. Sulocanam
 760. Sultani
 761. Suluvu
 762. Sumankalar
 763. Sumankali
 764. Sumeru
 765. Sumti
 766. Sumukan
 767. Sunayasamay
 768. Sunnam
 769. Sunnat
 770. Suntaran
 771. Suntari
 772. Supam
 773. Supari
 774. Suparnan
 775. Supetar
 776. Supiksham
 777. Supina
 778. Supotam
 779. Suprahmanyan
 780. Supratikam
 781. Supratipam
 782. Supti
 783. Surailaccuvaram
 784. Surakshitam
 785. Surankam
 786. Surapanam
 787. Surapi
 788. Surar
 789. Surasam
 790. Suratam
 791. Suri
 792. Surkkatti
 793. Suryakantam
 794. Suryakanti
 795. Suryan
 796. Suryapatam
 797. Suryoparakam
 798. Sushi
 799. Sushtu
 800. Sushumnai
 801. Sushupti
 802. Susvaram
 803. Sutai
 804. Sutakam
 805. Sutan
 806. Sutaram
 807. Sutarshanam
 808. Sutinam
 809. Sutram
 810. Suttam
 811. Sutti
 812. Sva-svamipavam
 813. Svaccam
 814. Svaha
 815. Svakiyam
 816. Svakshetram
 817. Svalpam
 818. Svam
 819. Svamin
 820. Svaminatan
 821. Svamini
 822. Svamipokam
 823. Svantar
 824. Svapatesham
 825. Svapavam
 826. Svapavikam
 827. Svapnam
 828. Svapu
 829. Svaraj
 830. Svarajyam
 831. Svaramantalam
 832. Svarasyam
 833. Svarjjitam
 834. Svarkkam
 835. Svarkkarohanam
 836. Svarkkavataranam
 837. Svarlokam
 838. Svarnam
 839. Svarnapairavar
 840. Svarnatayam
 841. Svarttam
 842. Svarttaparan
 843. Svarupam
 844. Svarupanupanti
 845. Svastalikitam
 846. Svastam
 847. Svastanam
 848. Svastappatu
 849. Svastishri
 850. Svastyam
 851. Svatantari
 852. Svatantriyam
 853. Svatecam
 854. Svateci
 855. Svati
 856. Svatinam
 857. Svatishtanam
 858. Svatu
 859. Svatyanam
 860. Svatyayam
 861. Svayam
 862. Svayam-vyaktakshetram
 863. Svayampakam
 864. Svayampu
 865. Svayampuvan
 866. Svayamvaram
 867. Svayamvyaktam
 868. Svayarjitam
 869. Sveccai
 870. Sveccatikaram
 871. Svetajam
 872. Svetam
 873. Svikarapita
 874. Svikaraputtiran
 875. Svikarattay
 876. Svikartta
 877. Syala-sarameyaniyayam
 878. Syantanam
 879. Syatvatam
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: