Rasashastra glossary, starting with ‘n’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Rasashastra glossary, starting with the letter “n”, contains 41 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Naga
 2. Nagabala
 3. Nagabhasma
 4. Nagabhra
 5. Nagadi
 6. Nagasundara
 7. Nagiri
 8. Nahi
 9. Nakuli
 10. Nalika
 11. Nalikeri
 12. Nandikeshvara
 13. Nandini
 14. Napumsakavajra
 15. Narachi
 16. Naraci
 17. Narasara
 18. Navajvara
 19. Navajvarahara
 20. Navajvaramurari
 21. Navajvarankusha
 22. Navajvarari
 23. Navajvarebhankusha
 24. Navajvarebhasimha
 25. Navanita
 26. Navasadara
 27. Navasara
 28. Nepalaja
 29. Nidra
 30. Nilagandhi
 31. Nilakantha
 32. Nilamani
 33. Nilanjana
 34. Nilini
 35. Nilotpala
 36. Nimbuvalli
 37. Nirgundi
 38. Niyamana
 39. Nripativallabha
 40. Nripavallabha
 41. Nripendravallabha
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: